2 грудня о 18:00Вебінар: Предмет «Захист України» у школі: теоретичні засади, цікаві ідеї, поради для дистанційного навчання

Календарно-тематичний план на 5 клас з математики

Про матеріал
Календарно-тематичний план на 5 клас з математики на 2019-2020 н.р. (за підручником автора О. С. Істер) (140 год. І семестр – 64 год, 4 год. на тиждень, ІІ семестр – 76 год, 4 год. на тиждень).
Перегляд файлу

Математика 5 клас

(за підручником автора О. С. Істер)

(140 год. І семестр – 64 год, 4 год. на тиждень,

ІІ семестр – 76 год, 4 год. на тиждень)

№ з/п

Зміст навчального матеріалу

Дата

Примітка

НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА І ДІЇ З НИМИ. ГЕОМЕТРИЧНІ ФIГУРИ І ВЕЛИЧИНИ (40 год + 24 год резерву)

 1.  

Повторення матеріалу, вивченого в 1-4 класах

 

 

 1.  

Повторення матеріалу, вивченого в 1-4 класах

 

 

 1.  

Натуральні числа. Число нуль

 

 

 1.  

Цифри. Десятковий запис натуральних чисел

 

 

 1.  

Цифри. Десятковий запис натуральних чисел

 

 

 1.  

Порівняння натуральних чисел

 

 

 1.  

Порівняння натуральних чисел. Самостійна робота 1

 

 

 1.  

Додавання натуральних чисел. Властивості додавання

 

 

 1.  

Додавання натуральних чисел. Властивості додавання

 

 

 1.  

Віднімання натуральних чисел.

 

 

 1.  

Віднімання натуральних чисел.

 

 

 1.  

Додавання і віднімання натуральних чисел.
Самостійна робота 2

 

 

 1.  

Розв’язування типових задач

 

 

 1.  

Контрольна робота за темою: «Натуральні числа та дії з ними. Додавання та віднімання натуральних чисел »

 

 

 1.  

Аналіз контрольної роботи. Множення натуральних чисел

 

 

 1.  

Переставна та сполучна властивості множення

 

 

 1.  

Розподільна властивість множення

 

 

 1.  

Розподільна властивість множення

 

 

 1.  

Розв’язування задач на застосування властивостей множення.

Самостійна робота 3

 

 

 1.  

Квадрат і куб натурального числа

 

 

 1.  

Ділення натуральних чисел

 

 

 1.  

Ділення натуральних чисел

 

 

 1.  

Ділення з остачею

 

 

 1.  

Ділення натуральних чисел.

Самостійна робота 4

 

 

 1.  

Розв’язування типових задач

 

 

 1.  

Контрольна робота за темою: «Натуральні числа та дії з ними. Множення та ділення натуральних чисел»

 

 

 1.  

Аналіз контрольної роботи. Числові вирази

 

 

 1.  

Буквенні вирази та формули

 

 

 1.  

Буквенні вирази та формули

 

 

 1.  

Рівняння

 

 

 1.  

Рівняння

 

 

 1.  

Розв’язування рівнянь.
Самостійна робота 5

 

 

 1.  

Розв’язування текстових задач

 

 

 1.  

Розв’язування текстових задач

 

 

 1.  

Розв’язування текстових задач за допомогою рівнянь

 

 

 1.  

Розв’язування текстових задач
Самостійна робота 6

 

 

 1.  

Розв’язування типових задач

 

 

 1.  

Контрольна робота за темою: «Натуральні числа та дії з ними. Рівняння»

 

 

 1.  

Аналіз контрольної роботи. Вправи на всі дії з натуральними числами

 

 

 1.  

Вправи на всі дії з натуральними числами

 

 

 1.  

Комбінаторні задачі

 

 

 1.  

Комбінаторні задачі

 

 

 1.  

Комбінаторні задачі.

Самостійна робота 7

 

 

 1.  

Відрізок та його довжина

 

 

 1.  

Промінь, пряма

 

 

 1.  

Координатний промінь. Шкала

 

 

 1.  

Координатний промінь. Шкала. Самостійна робота 8

 

 

 1.  

Розв’язування типових задач

 

 

 1.  

Контрольна робота за темою: «Натуральні числа та дії з ними. Комбінаторні задачі. Вправи на всі дії з натуральними числами. Координатний промінь »

 

 

 1.  

 Аналіз контрольної роботи. Кут. Види кутів

 

 

 1.  

Величина кута. Вимірювання і побудова кутів

 

 

 1.  

Величина кута. Вимірювання і побудова кутів

 

 

 1.  

Трикутник та його периметр. Види трикутників за кутами

 

 

 1.  

Прямокутник. Квадрат та їх периметри

 

 

 1.  

Трикутник, прямокутник, квадрат. Самостійна робота 9

 

 

 1.  

Площі прямокутника і квадрата

 

 

 1.  

Прямокутний паралелепіпед. Куб Піраміда

 

 

 1.  

Прямокутний паралелепіпед. Куб Піраміда

 

 

 1.  

Об’єм прямокутного паралелепіпеда. Об’єм куба

 

 

 1.  

Об’єм прямокутного паралелепіпеда. Об’єм куба.

Самостійна робота  10

 

 

 1.  

Розв’язування типових задач

 

 

 1.  

Контрольна робота за темою: «Геометричні фігури і величини»

 

 

 1.  

Аналіз контрольної роботи. Натуральні числа та дії з ними

 

 

 1.  

Узагальнення знань за І семестр

 

 

 

 

 

 

№ з/п

Зміст навчального матеріалу

Дата

Примітка

ДРОБОВІ ЧИСЛА І ДІЇ З НИМИ (60 год+ 4 год резерву)

 1.  

Звичайні дроби

 

 

 1.  

Звичайні дроби

 

 

 1.  

Звичайні дроби і ділення натуральних чисел

 

 

 1.  

Порівняння звичайних дробів з однаковими знаменниками

 

 

 1.  

Порівняння звичайних дробів з однаковими знаменниками

 

 

 1.  

Правильні і неправильні дроби

 

 

 1.  

Правильні і неправильні дроби
Самостійна робота 11

 

 

 1.  

Мішані числа

 

 

 1.  

Додавання і віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками

 

 

 1.  

Додавання і віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками

 

 

 1.  

Додавання і віднімання мішаних чисел

 

 

 1.  

Додавання і віднімання мішаних чисел

 

 

 1.  

Додавання і віднімання мішаних чисел

 

 

 1.  

Додавання і віднімання мішаних чисел
Самостійна робота 12

 

 

 1.  

Розв’язування типових задач.

 

 

 1.  

Контрольна робота  за темою: «Звичайні дроби. Дії першого ступеня зі звичайними дробами з однаковими знаменниками»

 

 

 1.  

Аналіз контрольної роботи. Десятковий дріб. Запис десяткових дробів.

 

 

 1.  

Десятковий дріб. Запис десяткових дробів.

 

 

 1.  

Порівняння десяткових дробів

 

 

 1.  

Порівняння десяткових дробів

 

 

 1.  

Порівняння десяткових дробів.

Самостійна робота 13

 

 

 1.  

Округлення натуральних чисел і десяткових дробів

 

 

 1.  

Округлення натуральних чисел і десяткових дробів

 

 

 1.  

Додавання і віднімання десяткових дробів

 

 

 1.  

Додавання і віднімання десяткових дробів.

 

 

 1.  

Додавання і віднімання десяткових дробів.

 

 

 1.  

Додавання і віднімання десяткових дробів.

 

 

 1.  

Додавання і віднімання десяткових дробів. Самостійна робота 14

 

 

 1.  

Розв’язування типових задач.

 

 

 1.  

Контрольна робота за темою: «Десяткові дроби. Додавання і віднімання десяткових дробів»

 

 

 1.  

Аналіз контрольної роботи. Множення десяткових дробів

 

 

 1.  

Множення десяткових дробів

 

 

 1.  

Множення десяткових дробів

 

 

 1.  

Множення десяткових дробів.

 

 

 1.  

Множення десяткових дробів.

 

 

 1.  

Окремі випадки множення десяткових дробів

 

 

 1.  

Окремі випадки множення десяткових дробів

 

 

 1.  

Окремі випадки множення десяткових дробів. Самостійна робота 15

 

 

 1.  

Ділення десяткового дробу на натуральне число

 

 

 1.  

Ділення десяткового дробу на натуральне число

 

 

 1.  

Ділення десяткового дробу на натуральне число

 

 

 1.  

Ділення на десятковий дріб

 

 

 1.  

Ділення на десятковий дріб

 

 

 1.  

Ділення на десятковий дріб.

 

 

 1.  

Ділення на десятковий дріб.

Самостійна робота 16

 

 

 1.  

Розв’язування задач на всі дії з десятковими дробами

 

 

 1.  

Розв’язування задач на всі дії з десятковими дробами

 

 

 1.  

Розв’язування задач на всі дії з десятковими дробами

 

 

 1.  

Розв’язування задач на всі дії з десятковими дробами

 

 

 1.  

Розв’язування типових задач

 

 

 1.  

Контрольна робота за темою: «Множення і ділення десяткових дробів»

 

 

 1.  

Аналіз контрольної роботи. Поняття відсотка

 

 

 1.  

 Поняття відсотка

 

 

 1.  

Знаходження відсотків від числа

 

 

 1.  

Знаходження відсотків від числа

 

 

 1.  

Знаходження числа за його відсотком

 

 

 1.  

Знаходження числа за його відсотком

 

 

 1.  

Розв’язування задач на відсотки.

Самостійна робота 17

 

 

 1.  

Середнє арифметичне

 

 

 1.  

Середнє арифметичне

 

 

 1.  

Середнє значення величини

 

 

 1.  

Використання середнього арифметичного та середнього значення величини для розв’язування задач практичного змісту

 

 

 1.  

Розв’язування типових задач

 

 

 1.  

Контрольна робота за темою: «Відсотки. Середнє арифметичне»

 

 

ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ (12 резервних год)

 1.  

Аналіз контрольної роботи. Натуральні та дробові числа. Арифметичні дії з натуральними і дробовими числами.

 

 

 1.  

Числові та буквені вирази. Формули.

 

 

 1.  

Розв’язування рівнянь і задач за допомогою рівнянь

 

 

 1.  

Розв’язування задач за допомогою рівнянь

 

 

 1.  

Розв’язування текстових задач на рух

 

 

 1.  

Розв’язування задач на знаходження дробу від числа і числа за його дробом

 

 

 1.  

Розв’язування задач на відсотки.

 

 

 1.  

Розв’язування задач геометричного змісту

 

 

 1.  

Контрольна робота за темою : «Повторення і систематизація навчального матеріалу»

 

 

 1.  

Аналіз контрольної роботи. Розв’язування задач практичного характеру

 

 

 1.  

Розв’язування задач підвищеної складності.

 

 

 1.  

Узагальнення матеріалу , вивченого за рік

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Математика, 5 клас, Планування
Додано
7 серпня 2019
Переглядів
1003
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку