29 липня о 18:00Вебінар: Формування та розвиток лідерських якостей сучасних учнів

Календарне планування з математики для 5 класу

Про матеріал

В даному текстовому документі запропоноване орієнтовне календарне планування з математики для 5 класу розраховано на 175 годин на рік (05 годин на тиждень).

Перегляд файлу

Математика, 5 клас   (175 годин,  5 год на тиждень)

з/п

№ ур

Тема уроку

Год.

Дата

Прим.

Повторення  /08 годин/

1,2

1,2

Виконання дій з числами.

2

 

 

3

3

Розв’язування рівнянь.

1

 

 

4

4

Дії з величинами.

1

 

 

5,6

5,6

Розв’язування текстових задач.

2

 

 

7

7

Діагностична контрольна робота.

1

 

 

8

8

Аналіз контрольної роботи.

1

 

 

Натуральні числа і дії з ними /45 годин/

9

1

Натуральні числа. Число нуль. Натуральний ряд чисел та його властивості.

1

 

 

10

2

Цифри. Десятковий запис натуральних чисел.

1

 

 

11

3

Порівняння натуральних чисел.

1

 

 

12,13

4,5

Додавання натуральних чисел.

2

 

 

14

6

Властивості додавання.

1

 

 

15,16

7,8

Віднімання натуральних чисел.

2

 

 

17,18

9,10

Розв’язування рівнянь.

2

 

 

19,20

11,12

Розв’язування задач.

2

 

 

21

13

Контрольна робота №2. «Додавання і віднімання натуральних чисел».

1

 

 

22

14

Аналіз контрольної роботи.

1

 

 

23,24

15,16

Множення натуральних чисел.

2

 

 

25

17

Переставна і сполучна властивості множення.

1

 

 

26

18

Розподільна властивість множення.

1

 

 

27

19

Квадрат і куб натурального числа.

1

 

 

28

20

Розв’язування вправ.

1

 

 

29-31

21-23

Ділення натуральних чисел.

3

 

 

32

24

Ділення з остачею.

1

 

 

33,34

25,26

Розв’язування вправ.

2

 

 

35

27

Контрольна робота №3. «Множення і ділення натуральних чисел».

1

 

 

36

28

Аналіз контрольної роботи.

1

 

 

37

29

Дії першого і другого ступенів. Числові вирази.

1

 

 

38-40

30-32

Розв’язування вправ на обчислення значень виразів.

3

 

 

41,42

33,34

Буквені вирази та формули.

2

 

 

43

35

Рівняння.

1

 

 

44,45

36,37

Розв’язування рівнянь.

2

 

 

46,47

38,39

Текстові задачі. Задачі на рух.

2

 

 

48,49

40,41

Текстові задачі. Задачі, пов’язані  з вартістю товару.

2

 

 

50,51

42,43

Текстові задачі. Задачі на роботу.

2

 

 

з/п

№ ур

Тема уроку

Год.

Дата

Прим.

52

44

Контрольна робота №4. «Числові і буквені вирази».

1

 

 

53

45

Аналіз контрольної роботи.

1

 

 

Геометричні фігури та величини  /22 години/

54

1

Відрізок, пряма, промінь.

1

 

 

55

2

Вимірювання відрізків.

1

 

 

56

3

Координатний промінь. Шкала.

1

 

 

57

4

Кут та його градусна міра. Види кутів.

1

 

 

58

5

Вимірювання кутів.

1

 

 

59

6

Трикутник та його периметр.

1

 

 

60

7

Види трикутників за кутами.

1

 

 

61

8

Прямокутник. Периметр прямокутника.

1

 

 

62

9

Площа прямокутника.

1

 

 

63

10

Квадрат. Периметр квадрата.

1

 

 

64

11

Площа квадрата.

1

 

 

65

12

Прямокутний паралелепіпед. Куб.

1

 

 

66

13

Піраміда.

1

 

 

67

14

Об’єм прямокутного паралелепіпеда і куба

1

 

 

68,69

15,16

Розв’язування вправ

2

 

 

70

17

Контрольна робота №5. «Геометричні фігури та величини»

1

 

 

71

18

Аналіз контрольної роботи.

1

 

 

72

19

Узагальнення й систематизація знань учнів з теми

1

 

 

73,74

20,21

Розв’язування вправ

2

 

 

75

22

Підсумковий урок першого семестру

1

 

 

Дробові числа та дії з ними /84 години/

76

1

Звичайні дроби.

1

 

 

77

2

Правильні та неправильні дроби.

1

 

 

78

3

Звичайні дроби і ділення натуральних чисел.

1

 

 

79

4

Мішані числа. Запис мішаного числа у вигляді дробу

1

 

 

80

5

Запис дробу у вигляді мішаного числа

1

 

 

81

6

Розв’язування вправ

1

 

 

82

7

Порівняння звич.дробів з однаковими знаменниками

1

 

 

83

8

Порівняння звичайних дробів

1

 

 

84

9

Узагальнення й систематизація знань учнів з теми

1

 

 

85

10

Контрольна робота №6. «Звичайні дроби».

1

 

 

86

11

Аналіз контрольної роботи.

1

 

 

87,88

12,13

Додавання і віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками

2

 

 

89

14

Віднімання дробу від натурального числа

1

 

 

90,91

15,16

Додавання і віднімання мішаних чисел

2

 

 

з/п

№ ур

Тема уроку

Год.

Дата

Прим.

92,93

17,18

Розв’язування вправ

2

 

 

94-96

19-21

Розв’язування задач

3

 

 

97

22

Узагальнення й систематизація знань

1

 

 

98

23

Контрольна робота №7. «Додавання і віднімання звичайних дробів».

1

 

 

99

24

Аналіз контрольної роботи.

1

 

 

100

25

Десятковий дріб. Запис десяткових дробів.

1

 

 

101,102

26,27

Порівняння десяткових дробів.

2

 

 

103

28

Округлення десяткових дробів.

1

 

 

104,105

29,30

Додавання десяткових дробів.

2

 

 

106,107

31,32

Віднімання десяткових дробів.

2

 

 

108,109

33,34

Розв’язування рівнянь

2

 

 

110-112

35-37

Розв’язування задач.

3

 

 

113

38

Узагальнення й систематизація знань.

1

 

 

114

39

Контрольна робота №8. «Додавання і віднімання десяткових дробів».

1

 

 

115

40

Аналіз контрольної роботи.

1

 

 

116

41

Множення десяткових дробів на натуральне число.

1

 

 

117,118

42,43

Множення десяткових дробів.

2

 

 

119

44

Множення десяткових дробів на 10; 100; 1000….

1

 

 

120

45

Множення десяткових дробів на 0,1; 0,01; 0,001….

1

 

 

121

46

Розв'язування вправ на застосування законів множення.

1

 

 

122,123

47,48

Розв’язування задач.

2

 

 

124

49

Узагальнення й систематизація знань

1

 

 

125

50

Контрольна робота №9. «Множення десяткових дробів».

1

 

 

126

51

Аналіз контрольної роботи.

1

 

 

127

52

Ділення десяткових дробів на натуральне число.

1

 

 

128,129

53,54

Ділення десяткових дробів.

2

 

 

130

55

Ділення  десяткових дробів на 10; 100; 1000….

1

 

 

131

56

Ділення десяткових дробів на 0,1; 0,01; 0,001….

1

 

 

132-134

57-59

Розв'язування вправ на всі дії з десятковими дробами.

3

 

 

135,136

60,61

Розв’язування рівнянь.

2

 

 

137-139

62-64

Розв’язування задач.

3

 

 

140

65

Узагальнення й систематизація знань

1

 

 

141

66

Контрольна робота №10. «Ділення десяткових дробів».

1

 

 

142

67

Аналіз контрольної роботи.

1

 

 

з/п

№ ур

Тема уроку

Год.

Дата

Прим.

143

68

Відсотки.

1

 

 

144

69

Знаходження відсотків від числа.

1

 

 

145

70

Розв’язування текстових задач.

1

 

 

146

71

Розв’язування вправ.

1

 

 

147

72

Знаходження числа за його відсотком.

1

 

 

148

73

Розв’язування текстових задач.

1

 

 

149

74

Розв’язування вправ.

1

 

 

150-152

75-77

Розв’язування текстових задач на відсотки.

3

 

 

153

78

Середнє арифметичне.

1

 

 

154

79

Середнє значення величини.

1

 

 

155,156

80,81

Розв’язування вправ і задач.

2

 

 

157

82

Узагальнення й систематизація знань.

1

 

 

158

83

Контрольна робота №11. «Відсотки».

1

 

 

159

84

Аналіз контрольної роботи.

1

 

 

Повторення і систематизація навчального матеріалу /16 годин/

160,161

1,2

Розв'язування задач і вправ на всі дії з натуральними числами.

2

 

 

162,163

3,4

Розв'язування задач геометричного змісту

2

 

 

164,165

5,6

Розв'язування вправ на всі дії з дробами

2

 

 

166

7

Розв'язування задач на всі дії з дробами

1

 

 

167,168

8,9

Розв'язування задач

2

 

 

169

10

Контрольна робота №12 (підсумкова). «Повторення і систематизація навчального матеріалу»

1

 

 

170

11

Аналіз контрольної роботи.

1

 

 

171,172

12,13

Розв'язування вправ.

2

 

 

173,174

14,15

Розв'язування задач і вправ на повторення.

2

 

 

175

16

Підсумковий урок.

1

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Математика, 5 клас, Планування
Додано
25 серпня 2018
Переглядів
571
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку