19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

Календарне планування з німецької мови для 5-9 класів (як 2 іноземна мова))

Про матеріал
Календарне планування з німецької мови для 5-9 класів (як 2 іноземна мова)). Очікувані результа-ти Тема уроку Громадян-ська відпові-дальність Екологічна безпека та сталий розвиток Здоров’я і безпека Підприємливість та фінансоßва грамот-ність Мовний iнвентар Домашнє завдання
Перегляд файлу

 

Modul 1. Du und ich.

п/п

5 А

 

5 Б

 

Очікувані результа-ти

Тема уроку

Громадян-ська відпові-дальність

Екологічна безпека та сталий розвиток

Здоров’я і безпека

Підприємливість та

фінансоßва грамот-ність

Мовний iнвентар

Домашнє завдання

Граматика

Лексика

1.

03.09

03.09

Знати порядок слів у розпо-відному ре-ченні

Як тебе звуть? Знайомство з мовою.

Знайомити-ся з одно-літками німецькою мовою

 

 

 

Wie heißt du? Wo lebst du? Sehr angenehm.

Hallo!, Tschüs! heißen, die Name, Sehr angenehm, leben..

Вивчити лі-тери та напи-сати їх по рядочку та по рядочку імен нім.дітей.

2.

05.09

05.09

Вміти вітатися і    прощатися німецькою

Вітання. Прощання.

 

Вітатися і    прощатися німецькою

 

 

 

Heißt du..?

Ja, (nein), ich heiße… Und du?

Guten Tag! Guten Morgen! Guten Abend! Gute Nacht! Auf Wiedersehen! die Begrüssung

das Abschied

Виввчити пра-вила читання та нові слова. Написати діа-лог-приві-тання.

3.

10.09

10.09

Вміти відре-комендувати іншу людину

Хто це?

 

Ввічливо відповідати на запитан-ня

 

 

 

Wer ist das?

Das ist …

Wer? Was?, da, sein,  der Herr, die Frau, die Sonne, der Bär, das Tier

Скласти по 4 речення з діє-словом-зв’яз-кою у одн. та мн., вивчити слова.

4.

12.09

12.09

Вміти ставити запитання без питального слова

Що це?

 

Ввічливо відповідати на запитан-ня

 

 

 

Was ist das?

Das ist…

Ist das..?

der Computer, der Affe, der Ochse,die Maus,der Uhu, die Blume, das Buch,das Kind, das Haus,der Hund,die Katze

Вивчити нові слова. Склас-ти привітання-діалог у різ-ний час доби, ст.9 в.3(усно)

5.

17.09

17.09

Вміти давати ствердну або заперечну відповідь

Ти − Тім?

 

Давати ствердну або запереч-ну відповідь

 

 

 

Bist du..?

Sind Sie..?

die Frage, die Antwort, das Lineal, der Ball, die Gans, der Garten, die Puppe, schwer, ja, nein

Написати 6 речень про місцезнаходження предме-тів. Вивчити слова.

6.

19.09

19.09

Могти запиту-вати про вік дітей і відпо-відати на це запитання

Скільки тобі років?

Запитувати про вік дітей і відповідати на це запи-тання

 

 

 

Wie alt bist du?

Ich bin … Jahre alt.

Ich bin schon/bald…

der Fuchs, das Jahr, der Vogel, der Junge, das Mädchen, die Ziege, schlafen, gehen, alt,bald, schon

Вивчити сло-ва. Скласти по питанню з кожним новим словом та відповісти на нього.

7.

24.09

24.09

Вміти запи-тувати про самопо-чуття співрозмовник-кка

Як справи?

Запитувати про самопо-чуття

 

 

 

Wie geht's dir/Ihnen?

Danke, prima/ gut/ es geht.

der Freund, die Schule, das Spiel, der Stuhl, die Stunde, sprechen, stehen, prima, danken

Вивчити сло-ва.Скласти по одному ре-ченню з нови-ми словами, використовуючи присвійні займенники.

8.

26.09

26.09

Запитувати та розповідати про вік третьої особи

Це пра-вильно?

Ввічливо ставитись до співрозмовника

 

 

 

Stimmt das?

Das stimmt (nicht).

Das ist nicht richtig. 

die Übung, der Apfel, das Klavier, der Igel, üben, öffnen, richtig, stimmt, falsch, kein, nicht

Вивчити нові слова. Напи-сати по ря-дочку нових літер, по 6 словосполучень.

9.

01.10

01.10

Запитувати та розповідати про себе

Ми знаємо весь алфавіт.

Вміти відре-комендува-тись

 

 

 

Woher kommst du?

Ich komme aus… 

das Alphabet, die Phonetik, das Bild,  die Gymnastik, die Möbel, der Fisch,  schön, schlecht, gut, kommen

Написати 10 питань з при-свійними за-йменниками, повторити слова.

10

03.10

03.10

Вміти читати і працювати зі словником

Проектна робота Wiederho-lung

Вміння слухати

 

 

 

Самостійна робота.

Робота зі словником.

Підготуватись до захисту проекту

 

Modul 2. Ich und meine Freunde.

11

08.10

08.10

Вміти розпо-відати про свою родину

Родина.

 

З повагою відноситись до родини

 

 

 

Was für eine Familie hast du? Meine Familie ist… Ich habe… 

 

Die Familie, die Mutter, der Va-ter, die Tochter, der Sohn, der Bruder, die Schwester, haben,  die Geschwister, mein, dein

Вивчити правила, в. 2 ст.28

12

10.10

10.10

Вміти розпові-дати про сім'ю третьої особи

Мої родичі.

 

Виражати повагу до родичів

 

 

 

Meine Eltern sind… Das ist Tims Familie  

 

Die Tante, der Onkel, die Verwandten, der Cousin, die Kusine,der Opa , die Oma, die Eltern, die Großeltern, lieben

Вивчити нові слова, ст..31 в. 4.

13

17.10

17.10

Вміти розпо-відати про вік дорослих лю-дей

Скільки років цим людям?

 

Поважати вік інших людей

 

 

 

Wie alt ist dein Vater/ deine Mutter/ dein Bruder..?

Er/ sie ist… 

der Mann, die Frau, der Beruf, lustig, fein, faul, fleißig, groß, klein, berichten, arbeiten, lernen, studieren

Вивчити нові слова .Ст.. 33 в.6,7.

14

22.10

22.10

Розповідати про професії своїх родичів

Хто вони за фахом?

 

Виражати повагу до «світу професій»

 

 

 

Was ist dein Vater/ deine Mutti von Beruf? Er/ sie ist… 

 

der Arbeiter, der Bauer, der Arzt, der Schneider, der Bäcker, die Lehrerin, der Maler, die Verk-äuferin, der Ma-nager, der Schü-ler, der Pro-grammierer, die Bibliothekarin, der Rentner, die Hausfrau

Вивчити нову лексику, описати професії своїх рідних

15

24.10

24.10

Вміти повідомляти про діяльність людей

Хто що робить?

 

Виражати повагу до діяльності

 

 

 

Was machst du? Ich male/ schreibe… gern. 

 

verkaufen, nähen, malen, lehren, backen, die Kranken behandeln, die Felder pflügen, das Bild, das Brot, die Kleider

Промвідіняти 6 дієслів

16

05.11

05.11

Реагувати на репліки вчителя та однокласників

Де працю-ють ці люди?

 

Поважати громадські позиції лю-дей

 

 

 

Wo arbeiten deine Ver-wandten? Er/ sie arbeitet in einer Schule/ an einer Uni/ bei einer Firma/ auf einer Farm.

die Schule, die Universität, die Firma, die Farm, das Kranken-haus, die Fabrik, das Kaufhaus, der Betrieb, in, an, auf, zu, von, bei

Ст..38 читати та перекла-дати текст

17

07.11

07.11

Вміти запро-швати інфор-мацію про співрозмовни-ка

Де ти живеш?

 

Поважати своє село і його меш-канців

 

 

 

Wo lebst du? Wo wohnst du? Ich wohne auf dem Land. 

 

 

leben, wohnen, erzählen, die Stadt, das Dorf, die Strasse, in der Stadt, im Dorf, auf dem Land, Öster-reich, die Schweiz

Ст..41 в.5, вивчити слова та правила

18

12.11

12.11

Повідомляти про своє місце проживання

Звідки ти?

Проект «Де живуть люди?»

Виражати повагу до своєї країни

 

 

 

Woher kommst du? Ich komme aus…

Woher?,

kommen,aus Deutschland, aus Ternopil

Вивчити правила, написати зворотній діалог до впр.4,в. 5

Modul 3. Die Schule

19

14.11

14.11

Вміти опису-вати свою школу

На якому поверсі?

 

Виявляти повагу до своєї школи

 

 

 

In welchem Stock? Im Erdgeschoss/ in erstem Stock ist…

der Stock, die Sporthalle, der Speiseraum, die Aula, der Hof, das Erdgeschoss, die Garderobe, die Klassenraum, der Lesesaal, neu, sauber, schön

Вивчити лексику теми. ст.70 в.3(усно), в.4.

20

19.11

19.11

Вміти нази-вати дії у школі

Що ми робимо в школі?

 

 

Дотримувати до порядку у школі

 

 

Was machst du in der Schule?

Liest du jetzt? Ja (nein), ich…

 

essen, spielen, le-sen, springen, tur-nen, rechnen, schreiben, spre-chen, zeich-nen,laufen

Вивчити лексику теми.Написати,що роблять діти на подвір”ї.

21.

21.11

21.11

Вміти розповісти про урок

На уроці німецької мови 

 

Реагувати на репліки вчителя та однокласни-ків

 

 

 

Ich gebe ein Buch. Gib mir bitte. Du nimmst…

geben, nehmen, übersetzen, ein Lied singen, neue Wörter lernen, aus-wendig, die Auf-gaben machen, das Gedicht Wieder-holen, den Dialog bilden

Написати, що ти любиш грати на подвір”ї.

22.

26.11

26.11

Вміти опису-вати пред-мети у класі

Наша класна кімната

 

 

Зберігати чистоту у класах

 

 

Was gibt in deinem Klassenzimmer? 

 

die Tafel, der Tisch, der Stuhl, die Tür, die Wand, die Bank, die Wand, der Bü-cherschrank, das Fenster, das Fen-sterbrett, der Blu-mentopf, rot, grün, braun, gelb, schwarz, blau, weiß,grau, hell

Вивчити правило та слова.Написати,що, з ким та чим ви граєтесь.

23.

28.11

28.11

Уміти описати місцезнаходження пред-метів

У класній кімнаті

 

Вміти до-цільно роз-поділяти місце у кім-наті

 

 

Wo steht/ liegt/ hängt es?

Vorne, hinten, links, rechts, in der Mitte steht/ liegt/ hängt…

 

links, rechts,  stehen, liegen, hängen, vorne, hinten, links, rechts, in der Mitte

Вивчити нові слова та правила. Написати по 5 стверджувальних та заперечних речень.

24.

03.12

03.12

Знати назви шкільного приладдя

Шкільні речі

 

Вміти збирати ранець

 

 

Урок система-тизації та уза-гальнення вмінь та нави-чок.Was nimmst du in die Schule mit? 

 

der Pinsel, das Heft, das Mäppchen, das Lineal, der Radiergummi, das Buch, der Kugelschreiber, der Bleistift, der Anspitzer, die Schultasche

Вивчити нові слова, заповнити портфо-ліо, вивчити вірш.

25.

05.12

05.12

Знати, як застосовувати Imperativ

Діти, вчіть німецьку!

Робити про-позицію та реагувати на неї

 

 

 

Sprich! Lies! Nimm! Gib! Hilf mir bitte! 

helfen, fragen, anrworten, zeigen, verstehen, gern  haben

Вивчити нові слова. ст.52 в.3.

26.

10.12

10.12

Розповідати про повсякденні події

Розклад уроків 

Проектна робота

 

 

 

Доцільно розподіляти свій час

 

Welcher Wochentag ist das Wetter? Welche Schulfächer hast du gern? 

 

der Wochentag, die Woche, die Wochenende, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag

Підготува-тися до захисту проекту

27

12.12

12.12

Вміти працювати самостійно

Kontroll-arbeit

 

 

 

 

Контрольна робота

 

Повторити лексику теми.

28

17.12

17.12

Вміти сприймати на слух текст

Kontroll-horverste-hen

 

 

 

 

Контроль аудіювання тексту

 

Підготувати текст для читання

29

19.12

19.12

Вміти читати мовчки

Kontroll-lesen

 

 

 

 

Контроль читання

 

Повторити лексику та граматику теми

30

24.12

24.12

Вміти працювати самостійно

Kontroll-schreiben

 

 

 

 

Контроль письма

Тести

 

Повторити усні теми

31

26.12

26.12

Вміти скласти розповідь по темі

Kontroll-sprechen

 

 

 

 

Контроль усного мовлення

 

Опрацьовувати невідому лексику

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modul 1. Der Sommer ist vorbei.

п/п

6 А

6 А

Очікувані результати

Тема уроку

Громадян-ська відпові-дальність

Екологічна безпека та сталий розвиток

Здоров’я і безпека

 

Підприємли-вість та фінансова грамотність

Мовний iнвентар

Домашнє завдання

Граматика

 

Лексика

1

03.09

 

Вміти розповісти про свої літні канікули

Новий навчальний рік і новенькі

 

 

Способи оздоровлення влітку

 

Das stimmt.

Was kann man in denFerien machen?

Der Neue, selbst

Cт 8 в. 5А, вивчити нові слова

2

04.09

 

Вміти розповідати про хобі інших учнів

Хобі моїх друзів

 

 

Що можна колекціонува-ти?

 

 

Was konnen die Kinder sammeln?

Das Autobild (-er), das Automodel (-e), die Briefmarke (-n), die CD (-s), die Mtze (-n), die Muschel (-n), die Postkarte (-n),die Serviette (-n), das Tierbild (-er), sammeln

Ст..11 в.5, вивчити слова

3

10.09

 

Вміти описувати кртинки

Як ти проводиш свої літні канікули?

 

 

Проведення канікул з користю для здоровя.

 

Was mache ich in den Ferien gern?

 Was kann man im Lager machen?

Der Campingplatz (-, e), mit dem Siff fahren, verbringen

С. 13 в.4, вивчити нові слова

4

11.09

 

Вміти описати погоду

Погода влітку

 

Кліматичні умови нашого гегіону

 

 

Dativ (mit dem)

Wie ist ds=as Wetter im Sommer?

Der Ausflug (-, -e), das Gewitter (-), der Regen (-), der Regenbogen (-, -), die Wetterbeo-bachtung (-en), die Anzeige (-n)

С. 14 в.3, вивчити нові слова

5

17.09

 

Вміти скласти речення у Prateritum

Яким було літо?

 

Відпочинок на морі

 

 

 

Interessant, wunderbar, der Arger, langweilig

С. 19 в.6, вивчити нові слова та праила

6

18.09

 

Вміти називати місцезнаходження і напрямок

Де ми були влітку?

 

Залишаємо порядок після відпочинку

 

 

Форми модального дієслова  (хотілося б) та його форми

 

Вивчити нові слова, ст..22 в.6

7

24.09

 

Знати, які овочі ростуть на городах

Проектна робота

Влітку у селі

 

Які овочі ростуть в городі та в саду?

 

 

As wachst im Garten?

Plural den Substantiven

Futtern, pflucken, Giessen, in Ordnung bringen

Ст.25 в. 6, вивчити слова

Modul 2. Meine Familie

8

25.09

 

Вміти розпвісти про свою родину та родину іншої особи

Це – моя сімя Можна відрекомендува-ти своїх родичів?

Проявляти повагу до родини

 

 

 

Der Bruder – von Bruder.

Gebrauche dabei das Pronomen ihr in der richtigen Form Форми особових займенників у Akkusativ

Die Cousine, der Cousin, der Neffe, die Nichte, kennen, vorstellen

С.32 в.5, вивчити слова та правила

9

01.10

 

Вміти описати малюнок/ світлину

Хто тут на фото?

Виявляти повагу до родичів однокласників

 

 

 

Форми займенника dieser

Der Mann, die Frau, der Mensch, der Student

С.33 в.2, вивчити слова

10

02.10

 

Вміти описати сімейний стан людини

Мої браи і сестри Вiк людини Скільки йому/їй років?

Виражати любв до рідних

 

 

 

Кількісні числівники

Der Kindergarten, lckig, dunkel, sportlich Ledig, erheiratet, erwitvet

С.36 в.4, вивчити слова

11

08.10

 

Вміти розповідати про професії своїх рідних

Професії родичів

Оцінювати всі професії

 

 

 

Er arbeitet als/in… Er ist … von Beruf

Arbeiten als, die Backerei, das Buro, den Haushalt, fuhren

С.41 в.4 (усн), вивчити слова

12

09.10

 

Вміти розповісти, ким ти хочеш стати

Ким ти хочеш стати?

Громадянська позиція учня

 

 

 

Der Bus+der Fahrer= der Busfahrer

Was mochten eure Mittschuler warden?

Der och, der Tischler, der Bauarbeiter, der Tierarzt, der Busfahrer, die Putzfrau, die Krankenschwester, die Schauspielerin, die Friseurin, das Fotomodel werden

С.42 в.2, вивчити слова

13

17.10

 

Вміти розповідати про стосунки у своїй родині

Відносини у сімї

Виявляти повагу до своїх рідних

 

 

 

Die Personalpro-nomen in Akk.

Wie sind die Beziehungenin der Familie?

Achten, verstehen, sein auf (Akk.), loben, schimpfen auf (Akk.)

С.44 в.2, вивчити слова

14

22.10

 

Вміти працювати в колективі

Проектна робота на тему: «Meine Verwandten

 

 

 

 

 

Підготувати захист проекту

15

23.10

 

Вміти застосувати у письмі вивчене

Контрольна робота на тему: «Meine Familie»

 

 

 

Узагальнення вивченого

 

Зробити аналіз к/р

Modul 3. Schule.

16

05.11

Знати, як відзначають початок шкільного року у Німеччині

Новий навчальний рік почався

Відповідально ставитись до навчання

 

 

 

Was brauchst du fur die Schule, was – nicht?

bekommen

С.49 в.4, вивчити слова

17

06.11

Знати, що вчать німецькі і українські учні та які оцінки отримують

Що ми робимо у школі?

 

Бути ввічливими та акуратними

 

 

Lange und kurze Vokale

Die Noten und Facher in Deutschland und in de Ukraine

Nennen, Noten geben, vergleichen, die Tafel abwieschen

Вивчити слова, с.51 в.5

18

12.11

Вміти розповісти свій розклад уроків

Хочемо добре вчитись

Виявляти відповідальн-ість перед державою

 

 

 

Testauswertung

derFaulpelz(ледар)einverstanden sein, unterscheidlich, erfahren, langweilig

Вивчити слова, с.53 в.5

19

13.11

Вміти розповідати про свій урок німецької мови

На уроці німецької мови

 

 

Вчимось без шкоди для здоровя

 

 Форми іменників у Dativ

Вживання прийменників aus, bei, mit, nach, seit, von, zu

aus, bei, mit, nach, seit, von, zu, herausschreiben (виписувати), abschreiben (списувати), plaudern (базікати), kontrollieren, der Unterricht

Вивчити слова, с.55 в.3

20

19.11

Вміти розповідати про свою школу

Наша школа

Виявляти повагу до своєї школи

 

 

 

Складні іменники

Welche Fachern lernt ihr?

Der Raum, das Schulgebaude, die Turnhalle, das Klassenzimmer, der Schulhof

Вивчити слова, с.57 в.4

21

20.11

Вміти розповідати про школу мрії

Моя школа мрії

Школа мрії – для розвитку держави

 

 

 

Езособовий айменник man

Welche Facher mochtest du haben?

Das Einmaleins (таблиця множення), de Cafeteria, der Computerraum, die Satelltenantene (супутникова антена), erfahrene Lehrer(досвідчений вчитель), pro Tag, kostenlos, bequem(зручний)

Вивчити слова, с.59 в.6

22

26.11

Вміти порівняти школу клись і сьогодні

Школи сьогодні і завтра Школи колись і сьогодні

Проявляти повагу до вчителя та однокласни-ків

 

 

 

Форма минулого часу Perfekt = haben oder sein + Pattizip II сильних дієслів Відокремлювані префікси

Klassendienst haben, holen (приносити, діставати), klingeln Der Fremdenfuhrer (екскурсовод), das Schulmuseum, auswendig (напам’ять), naturlich, verschieden, die Tinte (чорнило), die Feder( перо)

 Mude, irgendwann (коли-небудь), ausfallen (терпіти невдачу)

Вивчити слова, с.61 в.4

23

27.11

Вміти зробити порівняння

Мої шкільні друзі

 

 

 

 

 

Слова, що вживаються з допоміжним дієсловом  sein y Perfekt

 

Sitzen bleiben, das Diktat, der Tipp (натяк), Tipps geben,

Вивчити слова, с.67 в.4

24

03.12

Знати ступені порівняння прикметників

Мої однокласники

Виявляти повагу до однокласни-ків

 

 

 

Ступені порівняння прикметників та прислівників

um Hilfe bitten, hilfsbereit

Провідміняти 7 прикметників

25

04.12

Вміти працювати самостійно

Контрольна робота на тему: «Meine Schule»

 

 

 

 

Узагальнення вивченого

 

Повторити лексику теми.

26

10.12

Вміти працювати в колективі

Проектна робота

 

 

 

 

 

 

Підгртувати проект до захисту

27

11.12

Вміти розповідати про виконання домашнього завдання

Вчитись із задоволенням

Поважати роботу вчителя

 

 

 

Wie lernst du Fremdspra-chen?

Der Witz (жарт), das Kreuzwortratsel кросворд), losen (вирішувати)

Вивчити слова, с.74 в.4

28

17.12

Вміти сприймати на слух текст

Kontroll-horverstehen

 

 

 

 

Клнтроль аудіювання тексту

 

Підготувати текст для читання

29

18.12

Вміти сприймати текст на зір

Kontrolllesen

 

 

 

 

Контроль читання

 

Повторити лексику та граматику теми

30

24.12

Вміти працювати самостійно

Kontrollschrei-ben

 

 

 

 

Контроль письма

Тести

 

Повторити усні теми

31

25.12

Вміти скласти розповідь по темі

Kontrollspre-chen

 

 

 

 

Контроль усного мовлення

 

Опрацьовувати невідому лексику

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modul 1. Wieder in die Schule

п/п

7 А

Очікувані результатти

Тема уроку

Громадян-ська відпові-дальність

Екологічна безпека та сталий розвиток

Здоровя і безпека

Підприєм-ливість та фінансова грамотність

Мовний iнвентар

Домашнє завдання

Граматика

Лексика

1.

03.09

Вміти переказати текст

Зустріч після канікул

Поважати співрозмо-вника

 

 

 

Welche? Welcher? Welches?

Erfahren, die Zuckertüte, die Ungeduld

Розп. за текстом (St.9, Üb.4);

2.

04.09

Знати вживання безособової частки man kann

Відпочинок на канікулах

 

Поведінка на природі

 

 

man kann

der Urlaub, die Nähe, Inlyner

Вивчити слова, St.177, Üb.4,5 (письмово)

3.

10.09

Вміти розповісти про свої літні канікули

Наші літні канікули

Проводимо час з користю

 

 

 

Вживання іменників без артикля

der Flughafen, der Strand, der Jugendliche

Розп. про свої літні канікули;

Üb.6,7,8, St.178

4.

11.09

Вмти скласти розповідь про перший день у школі

Знову в школі

Повага до однокласників

 

 

 

man kann

toben, erfahren

Розп. про перший день у школі

5.

17.09

Знати свій розклад на німецькій мові

Наш розклад уроків

 

Розподіл власного часу

 

 

Gibt es etwas Neues?

 

etwas, reizend

Написати свій розклад

6.

18.09

Вміти складати підрядне речення

Пригоди Тіто і Кіто у школі

Поведінка на уроці

 

 

 

dürfen;

сполучник denn

Nachhilfeunter-richt besuchen, schwänzen, prügeln

Вивчити слова, Üb.11, 12, St.180

7.

24.09

Вміти скласти загадку на німецькій мові

На уроці

 

 

 

müssen;

сполучник denn

abfragen, vorle-sen, aufpassen, abschreiben

Üb.13-16, St.180; скласти загадку про урок

8.

25.09

Вміти розповідати про урок

Що каже вчитель?

Повага до вчителя

 

 

 

sollen

leer, achten, der Heimweg

Вивчити слова, Üb.17, 18, St.182

9.

01 10

Знати вживання модальних дієслів

На перерві

Поведінка на перерві

 

 

 

Модальні дієслова

die Klasse verlassen, fangen

Запитання до тексту

(впр. 4, с. 25);

St. 183, Üb.20

 

10.

02.10

Вміти розповідати про погоду

Погода восени

 

Поведіна під час неспри-ятливої погоди

 

 

Вживання іменників без артикля

die Ernte, weit, überall, die Erntezeit, einbringen

Розповідати про погоду восени;

с. 184 впр. 22,

11

08.10

Вміти працювати в колективі

Проект «Im Herbst»

 

Проявляти любов до природи

 

 

Wiederholen

 

Повторити вивчене, підготувати проект до захисту

Modul 2. Die Einkaufe

12.

09.10

Вміти спілкуватись з продавцем

Магазини та покупки

Поведінка у магазині

 

 

 

Прийменники з Akkusativ

Назви магазинів

St.33, Üb.4(усно);

13

16.10

Знати овочі і фрукти

Овочі

Фрукти

 

Екологічно чисті продукти

 

 

Мн. іменників

 

St.186, Üb.4, 5

14

22.10

Вміти звертатись до продавця

На базарі

Правила поведінки на базарі 

Правила етикету в су-пермаркеті

 

 

 

Відм. прикм.

ЛО уроку, с.38

St.186, Üb.6-8

15

23.10

Вміти складати діалог у магазині

У супермаркеті

 

 

 

Відмінювання прикметників

ЛО уроку, с.40

Впр.5, с.41;

16

05.11

Знати числівники до 1000

Продукти харчування Щоденні покупки

 

 

 

Правила заощадження

Числівники

toll, weich, sauer

Впр.5, с. 45

17

06.11

Вміти скласти складносурядне речення

Промислові товари

 

Шкідливість хімічних засобів

 

 

Порядкові числівники

nicht…sondern

в Вивчити слова, впр.18, с.190

18

12.11

Вивчити елементи одягу

Одяг

Зовнішній естетичний вигляд людини   Правила етикету в універмазі   Ввічливість під час покупок

Поведінка в магазині, чи на базарі

 

 

 

Ст. порівняння

прикметників

ЛО уроку, с. 48

Розп. за текстом, с.49

19

13.11

Вміти поводитись в універмазі

В універмазі

 

 

 

Відм. прикм

Сполучник denn.

die Kette der Flohmarkt

Вивчити слова, Üb.5, St.51(діалог)

20

19.11

Знати порядок слів у складно- підрядному реченні

Проектна робота на тему:

«Meine Verwandten

 

 

 

 

 

Підготувати проект до захисту

21

20.11

Вміти застосувати у письмі вивчене

Контрольна робота на тему: «Meine Familie»

 

 

 

 

Узагальнення вивченого

 

Повторити лексику теми.

 

Modul 3. Winterfreude

22

26.11

Вміти розповідати про зиму

Зимові мандрівки

 

Ігри на свіжому повітрі

 

 

Відм. прикм

die Spur, drehen

Розп. про зиму;

Вивчити слова, впр.1, с.192(п-во)

23

27.11

Знати про традиції німців

Різдвяні традиції

Повага до різдвяних традицій

 

 

 

Відм. прикм

die Kerze

Вивчити слова, Впр.3, с.60(розп.)

24

03.12

Знати про традиції українців

Зимові свята Новий рік, Різдво

 

 

Проведення часу з користю для здоровя

 

Кількісні числівники

Відмінювання прикметників

 

ausstechen, kneten, der Teig selig, braten, der Wunschzettel

Впр.7, с.193 (А, В)-письмово

25

04.12

Вміти працювати самостійно

Контрольна робота на тему: «Der Winter»

 

 

 

 

Узагальнення вивченого

 

Повторити лексику теми.

26

 

10.12

Вміти працювати в колективі

Проект «Winterfes-ten»

 

Проявляти любов до природи

 

 

Wiederholen

 

Повторити вивчене, підготувати проект до захисту

27

11.12

Вміти сприймати на слух текст

Kontroll-horverstehen

 

 

 

 

Клнтроль аудіювання тексту

 

Підготувати текст для читання

28

17.12

Вміти сприймати текст на зір

Kontrolllesen

 

 

 

 

Контроль читання

 

Повторити лексику та граматику теми

29

18.12

Вміти працювати самостійно

Kontroll-schreiben

 

 

 

 

Контроль письма

Тести

 

Повторити усні теми

30

24.12

Вміти скласти розповідь по темі

Kontrollspre-chen

 

 

 

 

Контроль усного мовлення

 

Опрацьовувати невідому лексику

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modul 1.Die Sommer ist vorbei

п/п

8 А

.

Очікувані результа-ти

Тема уроку

Громадян-ська відпові-дальність

Екологічна безпека та сталий розвиток

Здоровя і безпека

Підприємливість та фінансова грамот-ність

Мовний

Граматика

Домашнє завдання

Інвентар

Лексика

1.

05.09

Вміти розповідати про сві сімейний відпочинок.

Відпочинок влітку

Проявляти повагу до своєї сімї.

 

 

 

Субстантиво-вані прикмет-ники.

Der Besuch, der Verwandte, der Cousin, die Cousine, die Enkelin, der Enkel, lieben.

Вивчити слова та правило,с.166 в.1

2.

06.09

Вміти скласти речення у Partizip II

Чим ти любиш займатись?

Виявляти повагу до своїх родичів.

 

 

 

 Partizip II

Perfekt=haben/sein (Prasens) + Partizip II

Der Neffe, die Nichte.

Вивчити слова та правило,с.167 в.4

3.

12.09

Вміти складати коротку розповідь.

Літо минуло.

Виражати повагу до друзів.

 

 

 

Невідокремлювальні префікси be-, ge-, er-, ent,-emp-, miss, zer-,  ver-.

Also, die Hausfrau, der Kindergarten, der Tischtennis

Вивчити слова та правило,с.167-168 в.5 (усно)

4.

13.09

Вміти робити опис свого робочого дня.

Що ти знаєш?

 

 

Розплано-вувати свій робочий час.

 

Відокремлювальні префікси.

Aufstehen, Morgengymnastik machen, die Zähne putzen, sich waschen, sich kämmen, frühstücken, anziehen, sich anziehen.

Описати свій робочий день.

5.

19.09

Вміти описати своє хобі.

Літній день

 

 

Планувати свій вільний час.

 

Повторення Perfekt.

Das geschirr spulen, sich ausruhen, ins/zu Bett gehen, der Tagesablauf.

 Вивчити слова,с.168 в.6

6.

20.09

Вміти скласти речення у простому минулому часі.

Знову у школі

 

Вміти поводитись у школі.

 

 

Perfekt.

Skateboard fahren, ein Puzzle zusammensetzen, ein Picknik machen.

Опрацювати текст ст.17.

7

26.09

Вміти описати урок

Шкільний день у Німеччині

Поваа до німецьких учнів

 

 

 

Genetiv von Eigennamen

Weit springen, Versuche machen, uber das Klima Deutschlands erzahlen, Rechnenaufgabe machen, ubersetzen, Dialoge inszenieren, singen, Gedichte vortragen

Вивчити слова,с.168 в.7

8.

27.09

Вміти працювати в колективі.

Проект на тему: «Nach der Schule»

 

 

 

 

Самостійна робота. Активізація мовних навичок.

 

Повторити лексику та граматику теми.

Modul 2.Wir lernen Deutsch

9.

03.10

Вміти скласти складно підрядне речення.

Вправу виконує майстер

 

 

Раціональ-ний розпорядок дня

 

Wie lange?

Erst/seit/schon

Die Brille, die Krawatte, der Anorak, aufsetzen, umbinden, nie, selten, manchmal, zuerst,

dann, danach, zuletzt.

Вивчити слова.ст.29 в.4.

10.

14.10

Вміти працювати над діалогом.

Вивчення мови – задоволення чи стрес?

Праця завжди корисна

 

 

 

Genetivprapositi-onen- прийменники, що вимагають род. відмінка

Unweit, wahrend, wegen, statt, langs, trotz, diesseit, jenseit, ausserhalb, laut

Вивчити нові слова та правила.Ст.170 в.3

11

10.10

Вміти вдмінювати прикметники у Р.в.

Без старання немає результату

 

 

 

Будь-яка праця оправдовується

Adjektive im Genetiv

Die Rechtschreibung achten, halten, die Tageszeitung

die Wissenschaft, schaffen, weltberühmt, entdecken

 

Вивчити слова та правило,с.169 в.1

12

11..10

Вміти висловити своє бажання.

Німецька мова

 

 

Позитивне відношен-ня до власної праці.

 

Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir.

 

 

Die deutsche Sprache ist eine Sprache der Kultur und der Wissen-

schaft

Вивчити слова. Üb. 5, S. 170;

13

17.10

Робити повідомлення, самостійно добираючи матеріал

 

Вчитись ніколи не пізно

 

 

 

 

 

überlegen,  langweilen, bestellen, das Gewitter

Вивчити слова. Üb. 4 D,

S. 38

14

18.10

Вміти працювати самостійно

Контрольна робота на тему: «Wir lernen Deutsch»

 

 

 

 

Контрольна робота

 

Зробити аналіз к/р

Modul 3. Feste und Traditionen

15

24.10

Уміти  уважно слухати співрозмовника

Настала осінь

Проводимо час з сім*єю

 

 

 

Im Herbst werden die Tage immer kürzer, die Nächte länger

genießen, schmettern, verwelken, ab und zu, der Vorrat

Вивчити слова, Üb. 2, S. 172

16

25.10

Читання та одержання інформації

Ми святкуємо Хелоуін

 

 

Прищеплювати інтерес до німецької культури

 

 

 

Heute feiern wir Halloween. Als was kommst du zu Halloween?

der Kürbis, aushöhlen, die Fratze,  der Brauch, Halloween

Вивчити слова, Üb. 3. S. 172

17

07.11

Надавати інформацію про свято

День Святого Мартіна

 

 

 

Порівнювати особливості побуту в Німеччині та в Україні

Den Martinstag feiert man am 11. November.

die Not, hilfsbereit, teilen, bestrafen, umsonst, zustimmen

Вивчити слова, Üb. 3, S. 49

18

08.11

Розуміти інформацію, ставити питання та відповідати на них

Минула осінь

 

 

Одягаємося тепліше

 

Wie ist das Wetter heute?

besät, leiblich, verhüllen,

Вивчити сл Üb. 4, S. 173ова ,

19

14.11

Запитувати та надавати інформацію про зимові розваги

Прийшла зима

 

Збереження традицій

 

 

Was machen die Kinder im Hof? Sie laufen Schi

die Pracht, die Kappe, das Korn,

Вивчити правла, Üb. 5,

S. 173

20

15.11

Вміти розповідати про День Святого Миколая

День Святого Миколая

 

 

 

Порівнювати особливості побуту в Німеччині та в Україні

Die Kinder haben den Nikolaustag gern.

merkwürdig, glauben, wagen, verhindern

Вивчити слова, Üb. 7, S. 174

21

21.11

Вміти розповідати про Різдво

Час Різдва настає

Прищеплювати інтерес до німецької культури

 

 

 

Es weihnachtet schon.

die Spur, die Hektik, die Bedeutung, flicken, es eilig haben

Вивчити слова, Üb. 9,

S. 174;

22

22.11

Вміти розповідати прості рецепти печива

Різдвяна випічка

 

 

Вибирати корисні інгредієнти для печива

 

Wir backen.

Ich rühre Butter.

die Schüssel, der Teig, schaumig, schräg

Вивчити слова, Üb. 4, S. 61

23

28.11

Розповідати про традиції святкування Нового року

Традиції святкування Нового року

Порівнювати особливості побуту в Німеччині та в Україні

 

 

 

Ich wünsche mir ein neues Handy zum Neujahr

die Plage, das Handy, in Erfüllung gehen

Вивчити слова,  Üb. 11 S. 175

24

29.11

Могти розповідати про святкування Нового року

Переддень Нового року

Прищеплювати інтерес до німецької культури

 

 

 

Feierst du Silvester mit der Familie?

der Zweig, loben, gemeinsam

Вивчити слова, Üb. 5, S, 67

25

05.12

Вміти написати лист другу

Поговоримо про Різдво

 

Погодні умови

 

 

Wir sprechen über die Feste im Winter

Узагальнення лексичних знань теми. Тренувальні вправи.

 

Написати лист другу-німцю.

26

06.12

Вміти працювати самостійно

Контрольна робота на тему: «Die Winterfeste»

 

 

 

 

Контрольна робота

 

Зробити аналіз к/р

27

12.12

Вміти працювати в групах

Проект на тему: «Im Winter»

 

 

 

 

Повторення та узагальнення вивченого матеріалу

 

Повторити лексику та граматику теми.

28

13.12

Вміти працювати самостійно

Wiederholen

 

 

 

 

Повторення вивченого. Тренувальні вправи.

 

Підготувати текст для читання

29

19.12

Вміти сприймати на слух текст

Kontrolllesen

 

 

 

 

Контроль читання тексту

 

Повторити лексику та граматику теми

30

20.12

Вміти сприймати текст на зір

Kontrollhorverste-hen

 

 

 

 

Контроль аудіювання тексту

 

Повторити лексику та граматику теми

31

26.12

Вміти працювати самостійно

Kontrollschreiben

 

 

 

 

Контроль письма

 

Повторити усні теми

32

27.12

Вміти скласти розповідь по темі

Кontrollsprechen

 

 

 

 

Контроль усного мовлення

 

Опрацьовувати невідому лексику

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

Modul 1. Reges Schulleben

п/п

 

І гр.

Очікувані результати

Тема уроку

Громадян-ська відпові-дальність

Екологічна безпека та сталий розвиток

Здоровя і безпека

Підприємливість та фінансова грамот-ність

Мовний інвентар

Домашнє завдання

Граматика

Лексика

1.

04.09

Вміти розповідати про канікули

Які гарні були канікули!

 

 

Здоровий та безпечний відрочинок

 

1.Nach “haben+Substantiv,.…”, ”sein+Adjektiv, …”, “finden+Adjektiv,..“ steht Infinitiv____zu.

2.Nach gefallen, versuchen, beginnen… steht Infinitiv___zu.

3.Bei Verben mit trennbaren Präfixen steht „zu“ zwischen dem___und dem Verb.

Der Wasserfall, der Hirsch, der Hecht, fangen, herrlich, schwierig

Опишіть найцікавіший день літніх канікул.

2.

06.09

Їнати порядок слів у складному реченні

Учні та вчителі

 

Повага до вчителів

 

 

1.Nach Modalverben steht Infinitiv___zu.

2.Nach sehen, lehren, lernen…steht Infinitiv___zu.

Das Zeugnis, der Streber, die Behinderung, stocken, umfassen, sich spezialisieren (auf Akk.), streitsüchtig, gleichgültig

Вивчити слова, ст.12 в.1

3.

11.09

Вміти утворювати іменники, що означають національність

Шкільна форма

Особиста думка щодо впровадження шкільної форми

 

 

 

Окремий випадок відмінювання іменників

Das Verhalten, im Mittelpunkt stehen, das Aufsehen erregen.

Вивчити слова, ст.14 в.1

4.

13.09

Вміти висловити своє незадоволення

Стрес у школі

 

Громадянська позиція учня

 

 

Was für dich in der Schule Stress ist?

Vermeiden (Akk.), Verständnis zeigen (für Akk.), liegen (an Dat.), sich entscheiden (für Akk.)

Вивчити слова, ст.17 в.1

5.

18.09

Вміти описувати предмети

Мій улюблений предмет

 

 

 

Сполучники сурядності

Das Wahlfach, das Hassfach, im Blut liegen, einen guten Schulabschlusshinbekommen, von Bedeutung sein, abwählen, etwas schaffen, dennoch, damals

. Вивчити слова, ст.20 в.1

6.

20.09

Вміти описати професію

Вибір професії

 

Значення правильного вибору професії

 

 

Korrigieren falsche Aussagen

Die Berufung, die Neigung, der Ruf, schaffen (Akk.), überredan (Akk.),

(sich)überwinden, schöpferisch

.Вивчити слова, ст.24 в.1

7.

25.09

Знати складносурядні сполучники

Робочі професії

 

 

 

 

Die Leistungsfähigkeit, die Ausdauer, der Reichtum, aufgeben (Akk.)

Вивчити слова, ст.29 в.1

8.

27.09

Вміти склалати складносурядні речення

Професія моєї мрії

 

 

 

Сполучники сурядності

das Vitleid, umgehen (mit Dat.), bescheiden, sich eigen für (Akk.)

Вивчити слова, ст.32 в.2

9-

02.10

 

Projektarbeit

 

 

 

 

Робота над проектом

 

Підготувати проект до захисту

10

04.10

 

Kontrollarbeit zum Thema „Mein Traumberuf“

 

 

 

 

 

 

Повторити граматику теми

Modul 2. Ich und Leute

11

09.10

Вміти відрізняти позитивне від негативного

Моя сім*я і я

Прояв любові до рідних

 

 

 

 

(keine)Rücksicht auf(Akk.), nehmen; gute/schlechte Laune haben;  für(Akk.)sorgen; ein gutes/schlechtes Verhältnis haben; für ein großes/ kleines Kind halten, normalerweise

Вивчити слова, ст.41 в.6

12

11.10

Знати окремі випадки відмінювання іменників

Батьки і діти

 

 

 

Окремий випадок відмінювання іменників

 

Вивчити слова, ст.49 в.1

13

16.10

Вміти описати людину зовні

Зовнішній вигляд

Відношення до друзів

 

 

 

Сполучники-прислівники

Grefen, halten, kitzeln, deshalb, darum

Вивчити слова, ст.52 в.1, 2

14

18.10

Вміти визначити позитивні риси характеру

Властивості характеру

 

 

 

 

Der Schein, trügen, oberflächlich, ausgeglichen

Вивчити слова, ст.54 в.2

15

23.10

Вивчити сполучники сурядності

Дружба має багато облч

 

 

 

Сполучники сурядності

Geheimnisse wahren, Wahrheit sagen, vertrauen

Вивчити слова, ст.60 в.2

16

25.10

Вміти працювати в парах

Бережемо дружбу

 

 

 

.

.

Вивчити слова, ст.63 в.1

17

06.11

Вміти описувати друга

Мій найкращий друг

 

 

 

 

 

Описати друга

18

08.11

 

Hauslektüre

 

 

 

 

Домашнє читання

 

Повторити лексику теми.

19

13.11

 

Проектна робота на тему: «»

 

 

 

 

 

 

Підготувати проект до захисту

Modul 3. Kino und Тheater

20

15.11

Вивчити неозначені займенники

«Мистецтво іде від знавців» (Макс Ліберман)

 

Відношення до мистецтва

 

 

Неозначені займенники

Die Kunst, der Künstler, das Gefühl, den Horisont erweiten, den Blick schärfen, bereichern, ansprechen, berühren, sich (Dat.)ansehen/anschauen

Вивчити слова, ст.74 в.1

21

20.11

Вміти вживати займенник man

Кіноісторія

 

 

 

Неозначено-особовий займенник man

Die Filmvorführung, der Stummfilm, der Tonfilm, die Blüte-zeit, die Verbrei-tung, der Trickfilt, computeranimiert

Вивчити слова, ст.77 в.1

22

22.11

Вміти описати фільм

Ідемо в кіно

 

 

 

Займенники, які не змінюються

Das Einspieler-gebnis, der Kino-kassenschlager, das Ranking, erfolgreich, erobern, drehen

Вивчити слова, ст.80 в.5

23

27.11

Вміти розповісти про похід в кіно

Мій похід в кіно

 

 

 

Відносні займенники

Im Voraus kaufen, völlig, ausverkaufen

Вивчити текст

24

29.11

Вміти розповісти про похід в театр

Ідемо в театр

 В театрі

 

 

 

Підрядні означальні речення

 

Zu Ehren sein, der Grundzug, der Bühnenvorhang, die Strömung, der Zuschauer, genießen von(Dat.), herausfordern, sich entwickeln zu(Dat.) Der Auszubildende, das Parkett, der Rang, von der Loge aus, die Sicht, das Geschehen, der Eindruck, aufgehen

Опрацювати текст ст..89

25

04.12

 

Контрольна робота на тему: «Kunst»

 

 

 

 

Контрольна робота

 

Зробити аналіз к/р

26

06.12

Вміти описати різдвяні традиції

Різдво в Німеччині Різдво в Україні

 

Повага до традицій свого та іншого народу

 

 

 Порядок слів у підрядному реченні

 

Вивчит вірш ст..99

27

11.12

 

Проектна робота на тему: «Kino und Theater»

 

 

 

 

Тенувальні вправи .Активізація знань теми.

 

Повторити лексику та граматику теми.

28

13.12

Вміти сприймати текст на слух

Kontrollhorver-stehen

 

 

 

 

 

 

Підготувати текст для читання

29

18.12

Вміти сприймати текст на зір

Kontrolllesen

 

 

 

 

 

 

 

Повторити лексику та граматику теми

30

20.12

Вміти працювати самостійно

Kontrollschrei-ben

 

 

 

 

 

 

 

Повторити усні теми

31

27.12

Вміти скласти розповідь по темі

Kontrollspre-chen

 

 

 

 

 

 

 

Опрацьовувати невідому лексику

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modul 4. Freizeit .

п/п

5 А

5 Б

Очікувані результат-ти

Тема уроку

Громадян-ська відпові-дальність

Екологічна безпека та сталий розвиток

Здоровя і безпека

Підприєм-ливість та фінансова

Мовний інвентар

 

Домашнє завдання

Граматика

Лексика

32.

14.01

14.01

Розповідати про свій вільний час

Чим ти любиш займатися? Опис картинок. Читання листа

 

 

Вміти розпоряджа-тись вільним часом

 

Was machst du gern? Tanzt du gern? Ich … gern.

tanzen, schwimmen, stricken, Musik hören, Klavier spielen, Rad fahren, Rollschuh laufen, Tennis spielen, skaten, turnen, das Hobby

 

Впр.3, с.59 Сказати, хто що робить

33.

16.01

16.01

Ділитись інформацією з однолітками

Що ти робиш після школи? Розповідне речення і його структура. Таблиця

 

Доцільно використовувати вільний час

 

 

Was machst du nach der Schule? Nach der Schule… ich. Am Montag bastle ich. Und du?

am Computer spielen, Fußball spielen, Gitarre spielen, basteln, ein Buch lesen, ins Kino gehen, faulenzen

Впр.4, с.70

Написати речення

34.

21.01

21.01

Розповідати про свій розпорядок дня

Котра година? Нові ЛО. Розпорядок дня Дієслова з відокр. префіксами

 

Планувати свій вільний час

 

 

Verben mit trennbaren Präfixen

Wie spät ist es? Wann stehst du auf? Um wie viel Uhr?

der Morgen, der Tag, der Abend, die Nacht, morgen, heute, morgens, abends, fernsehen, aufstehen, mitkommen

Впр. 7, с.73

Розповідати про свій розпорядок дня

35.

23.01

23.01

Повідомляти про спроможність виконувати дії

Що ти вмієш? Модальні дієслова. Складання діалогів.

 

 

Займатись спортом - здорово

 

Modalverben Was kannst du machen? Ich kann… Mein Freund/ meine Freundin kann…

können, müssen, singen, springen, laufen, Gitarre spielen, Deutsch sprechen, spazieren gehen, üben

Впр.5, с.76

Доповнити речення мод. дієсловами.

36.

28.01

28.01

Розповідати про свої вихідні

У вихідні.

Нові ЛО. Читання розповідей. Опис зображень.

Відносини з родичами

 

 

 

Temporal-adverbien

Was machst du oft/ immer/ manchmal/ selten/ nie?

das Wochenende, Hausaufgaben machen, wandern, Sport treiben, die Wohnung sauber machen, immer, oft, manchmal, selten, nie

Впр.5, с.76

Доповнити речення мод. дієсловами.

37.

30.01

30.01

Ділитись інформацією про свої походи

Що ти робиш після школи? Розповідне речення і його структура. Таблиця

 

 

 

Доцільно витрачати кишеникові гроші

PРräpositionen

 mit Dativ

Ich wandere mit … Am Fluss/ am See… Im Fluss/ im See…

der Fluss, der See, angeln, picknicken, tauchen, Lieder singen, in der Sonne liegen

Впр.4, с.70

Написати речення

 

38.

04.02

04.02

Ставити запитання і відповідати на них

Котра година? Нові ЛО. Розпорядок дня  Дієслова з відокр. префіксами

 

Доцільне використання вільного часу

 

 

Komposita Was kostet das? Was braucht man für die Wanderung?

die Wanderung, das Zelt, der Schlafsack, der Rucksack, der Fußball, der Tennisball, der Topf, die Tauchermaske

Впр. 7, с.73

Розповідати про свій розпорядок дня

39

06.02

06.02

Повідомляти про спроможність виконувати дії

Що ти вмієш? Модальні дієслова. Складання діалогів.

Відносини з друзями

 

 

 

Was kannst du machen? Ich kann… Mein Freund/ meine Freundin kann… Modalverben

können, müssen, singen, springen, laufen, Gitarre spielen, Deutsch sprechen, spazieren gehen, üben

Впр.5, с.76

Доповнити речення мод. дієсловами.

40

11.02

11.02

Розповідати про свої вихідні

У вихідні.

Нові ЛО. Читання розповідей. Опис зображень.

 

Виконуємо домашнє завдання

 

 

Was machst du oft/ immer/ manchmal/ selten/ nie? Temporaladverbien

das Wochenende, Hausaufgaben machen, wandern, Sport treiben

Впр.5, с.76

Доповнити речення мод. дієсловами.

41

13.02

13.02

Ділитись інформацією про свої походи

Я люблю мандрувати Читання розповіді з картинками.

 

 

Здоровий відпочинок біля води

 

Ich wandere mit … Am Fluss/ am See… Im Fluss/ im See… Präpositionen mit Dativ

der Fluss, der See, angeln, picknicken, tauchen, Lieder singen,

Впр.5, с.69 Доповнити речення.

 

42

18.02

18.02

Ставити запитання і відповідати на них

Скільки це коштує?

Нові ЛО для мандрівки. Розігрування діалогу.

 

 

 

Раціональне використан-ня коштів на відпочинок

Komposita

Was kostet das? Was braucht man für die Wanderung?

die Wanderung, das Zelt, der Schlafsack, der Rucksack, der Fußball

Повторити пройдений матеріал

Modul 5. Der Mensch.

43

20.02

20.02

Називати частини тіла німецькою мовою

Частини тіла. Нові ЛО частин тіла. Граматика: множина іменників.

Відношен-ня до людей

 

 

 

Plural der Substantive Wie viele Körperteile hat der Mensch? Der Mensch hat …

die Haare, der Kopf, das Auge, das Ohr, die Wangen, die Nase, der Hals, der Mund, das Bein, der Arm, die Hand, der Bauch, der Fuß, der Zahn

Впр.7, с.88 Сказати чого бракує.

44

25.02

25.02

Описувати зовнішність людини

Який вигляд має людина? Читання вірша щодо опису зовнішності людей.

 

 

Чистота та охайність

 

Adjektiv als Prädikat im Satz

Wie sieht dein Freund/ deine Freundin aus?

das Gesicht, oval, rund, dick, dünn, blond, lockig, lang, kurz, schmutzig, sauber, hübsch, hässlich, glatt, blond, schwarzhaarig, nett, freundlich, schlank

Впр. 5, с.90

Описати друга/ подругу

45

27.02

27.02

Ділитись інформаці-єю з одно-літками

Ой, болить у мене зуб… . Словоспол. weh tun – болить. Складання діалогів.

 

 

Візит до лікаря

 

Modalverb „können“

Es tut mir weh. Was tut dir weh?

weh tun, krank sein

Впр.4, с.95

Розіграти діалог

46

04.03

04.03

Реагувати на репліки вчителя та однокласни-ків

У лікаря. Читання тексту. Опрацюв. вправ. Поєднання речень.

 

 

Самопоміч при захво-рюванні

 

Imperativ

Was ist los? Mein/e … tut/ tun mir weh.

der Kranke, die Fieber, untersuchen, verschreiben, Tabletten nehmen, die Medikamente

Впр. 4, с.97

Написати лист-відповідь Тімові.

47

06.03

06.03

Розповідати про свій улюблений одяг

Одяг. Нові ЛО по одягу. Читання листа. Опис сусідів по парті.

 

 

Охайний одяг – за- порука чистоти

 

Deklination der Eigennamen Was trägst du gern? Ich trage gern…

die Mütze, der Pullover, die Jacke, die Hose, der Schuh, der Mantel, die Bluse, der Handschuh, der Rock, der Stiefel, das T-Shirt, das Kleid, die Jeans, das Hemd,der Schal, die Socken

Впр. 4, с.97

Написати лист-відповідь Тімові.

48

11.03

11.03

Давати елементарну характерис-

тику комусь/ чомусь

Що ти вдягаєш? Опис картинок. Складання розповіді.

Як ми одягаємось

 

 

 

Verben mit trennbaren Präfixen Was ziehst du heute an/aus? Was hast du an?

anziehen, ausziehen, anhaben, einpacken, tragen, sitzen,

Повторити вивчений матеріал.. Заповнити портфоліо

49

13.03

13.03

Вміти працювати самостійно

Проектна робота на тему: «Die Kleiderstü-cke»

 

 

 

 

 

 

Зробити аналіз к/р

Modul 6. Natur und Umwelt

50

18.03

18.03

Описувати природу. Розповідати про ландшафти

Ландшафти. Нові ЛО до теми. Поєднання картинок і речень.

Проявляти любов до рідного села

 

 

 

Plural der Substantive

Ich wohne…

Die Landschaft ist hier…

der Teich, das Meer, die See, der Berg, der Wald, die Wiese, die Steppe, das Feld, die Wüste, der Park, tief, hoch, weit

Впр. 5, с.105

Описати природу свого села

51

20.03

20.03

Розповідати про лісових тварин

Лісові тварини. Нові лексичні одиниці. Читання та відгадування загадок.

 

 

Охорона тварин

 

Typen der Pluralbildung Im Wald  leben… Im Teich leben…

Im Park leben…

das Tier, der Hase, der Bär,der Wolf, der Fuchs, das Eichhörnchen, der Igel, der Frosch, der Vogel, der Stachel, plump, gefährlich

Впр. 5, с.107

Написати загадки про тварин

52

01.04

01.04

Описувати диких тварин

Дикі тварини. Назви диких тварин. Опис тварин.

 

 

Рятуємо ліс

 

Gebrauch des Artikels

Wie sind diese Tiere? Was können sie machen?

der Elefant, das Kamel, der Affe,der Fuchs, das Zebra, das Nilpferd, die Giraffe, der Papagei, das Krokodil, das Nashorn, der Löwe, der Tiger, Fleisch fressen

Впр.2, с.108

Описати дику тварину

53

03.04

03.04

Описувати зоопарк. Розповідати про улюблених тварин

У зоопарку. Читання вірша. Ведення розповіді про тварин. Читання листа.

 

 

 

 

Modalverb „mögen“

Ich habe … sehr gern. Dieses Tier lebt …

Er/ sie/ es hat/ ist…

der Zoo, fliegen, springen, klettern, stark, klug,  lustig das Meerschweinchen, der Hamster, das Futter, der Kanarienvogel, die Schildkröte

Впр.5, с.111 Намалювати та описати улюблену тварину

54.

08.04

08.04

Описувати селянське подвірۥя та свійських тварин

У селі. Свійські тварини. Нові ЛО. Опрацюв. тексту. Читання вірша.

 

 

Улюблені тварини

 

Ordnungs-zahlwörter Welches Tier ist das? Ist das…? Ja/ Nein, das ist… Deklination der Adjektive

die Kuh, das Pferd, das Schaf, die Ziege, die Gans, das Huhn, der Hahn,, das Küken, die Katze, der Hund, das Kalb, das Lamm, die Ente, das Schwein, das Fohlen, das Kanninchen, auf dem Bauernhof, die Fische, das Korn, , behalten

Впр. 4, с.114

Розповідати про тварини в селі

55.

10.04

10.04

Ставити запитання і відповідати на них

Наші тварини. Відгадування загадок. Опрацювання вправ.

Годуємо улюбленців

 

 

 

Wie ist deine Haustiere? Wie sprechen die Tiere?

Präsens zwitschern, bellen, schreien, rufen, meckern, krächzen, heulen, wachsen

Впр. 5, с. 119

Читати речення та переклада-ти.

56.

15.04

15.04

Розповідати про улюблені овочі

Город. Назви овочів. Множина іменників. Доповнення тексту.

Значення с/г для нас

 

 

 

Welches Gemüse isst du gern? Ich esse gern…/ Ich esse … nicht gern.

Pluralbildung der Gemüsegarten, das Gemüse, die Gurke, die Tomate

Впр.6, с.121

Описати рослини що ростуть на городі.

57

17.04

17.04

Описувати сад та город

Наш сад. Назви фруктів. Читання вірша. Опис малюнка.

 

 

Піклуємось про садовину

 

Komparation des Modal adverbs „gern“

Was wächst in deinem Garten? Hier wachsen…

Es gibt hier…

der Garten, der Apfel, die Birne, die Kirsche, die Pflaume, , die Aprikose, die Erdbeere, die Rose, die Nelke, die Tulpe, die Veilche, die Lilie, der Korb

Повторити пройдений матеріал.

Заповнити портфоліо

Modul 7. Die Feste und Jahreszeiten

58

22.04

22.04

Називати пори року та місяці

Пори року. Місяці. Складання запитань до прочитаного тексту.

 

 

Любов до природи

 

Wie heißen Winter/ Frühling/ Sommer Zahlwörter

die Jahreszeit, der Frühling, der Sommer,

Впр.5, с.127

Скласти речення.

59

24.04

24.04

Описувати погоду в різні пори року

Погода. Взимку. Зимові свята Короткі фрази опису погоди. Опрацювання вправ.

 

 

Різні типи погоди

 

Präposition in+Dat.Von welcher Jahreszeit ist die Rede? Wie ist das Wetter im Winter/ Was machst du im Winter? Ich rodle/ laufe Ski

Es schneit. Es taut. Es regnet. Es ist kalt. Es ist warm. Es ist heiß der Schneemann, der Schneeball, die Schneeballschlacht,

Впр.5,6, с.132
Замінити малюнки словами.

60

 

29.04

29.04

Давати елементарну характеристику зимовим святам

Різдво та Новий рік. Написання вітальної листівки. Читання листа.

Проявляти люьов до традицій

 

 

 

Personalpronomen im Dativ Was feiern wir im Winter? Am 24. Dezember feiert man Weihnachten.

das Fest, der Feiertag, das Plätzchen, das Bonbon, die leckere Speisen,

Впр.5, с.136

Вивчити пісеньку.

61

06.05

06.05

Ділитись планами на канікули

Влітку. Усі пори року. Читання тексту. Ведення розповіді про погоду. Складання речень.

 

 

Оздоровлення влітку

 

Modalverben

Präpositionen mit Dativ

Die Sommerferien dauern…

ins Schwimmbad gehen, aufs Land fahren

Впр.4, с.147 Описати свої літні канікули

62

08.05

08.05

Вміти працювати самостійно

Контрольна робота на тему: «Die Natur»

 

 

 

 

Узагальнення вивченого

 

Повторити лексику теми.

63

 

13.05

13.05

Вміти сприймати на слух текст

Kontrollhorverste-hen

 

 

 

 

Контроль аудіювання тексту

 

Підготувати текст для читання

64

15.05

15.05

Вміти сприймати текст на зір

Kontrolllesen

 

 

 

 

Контроль читання

 

Повторити лексику та граматику теми

65

20.05

20.05

Вміти працювати самостійно

Kontrollschreiben

 

 

 

 

Контроль письма

Тести

 

Повторити усні теми

66

22.05

22.05

Вміти скласти розповідь по темі

Kontrollsprechen

 

 

 

 

Контроль усного мовлення

 

Опрацьовувати невідому лексику

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modul 4. Tagesblauf 

п/п

6 А

 

Очікувані результати

Тема уроку

Громадян-ська відпові-дальність

Екологічна безпека та сталий розвиток

Здоров’я і безпека

Підприєм-ливість та фінансова грамотність

Мовний інвентар

Домашнє завдання

 

Граматика

Лексика

 

32

14.01

 

Розповіда-ти про вільний час у минулому

 

Після школи

Розподіл вільного часу

 

 

 

Порядок слів у реченнi

 Was machst du jeden Tag nach der Schule? Was machst du am?

Die Geige,

der Tagesablauf,

der Wochentag

Вивчити слова, ст.79 в.4

33

15.01

 

Розповідати свій розпорядок дня

О котрій годині?

Розпорядок робочого дня

 

 

 

Числівники

Wie spät ist es? Es ist ...

Wann stehst du auf? Ich stehe um ... auf

Aufstehen, Unterricht haben, Freunde treffen, schlafen gehen, frühstücken, zu Mittag essen, zu Abend essen, Morgengymnastig machen

Вивчити слова, ст.82 в.5

34

21.01

 

Розповідати про ранкові процедури

Хто рано встає, у того й є

 

 

Ранкова закаряд

 

Was machst du jeden Morgen? Ich ziehe mich an. Wann stehst du auf? Ich stehe um ... auf Відмінювання зворотніх дієслів

Sich abtrocknen, das Bett machen, die Seife,

der Wecker, sich anziehen, brav, sportlich,

die Zahnbürste,

die Zahnpasta, sich ausziehen, das Handtuch, sich waschen, die Zähne putzen

Вивчити слова, ст.85 в.4

35

23.01

 

Розповідати, що ти робив учора

Що ти робив учора?

Розподіл власного часу

 

 

 

Wann bist du gestern aufgestanden? Um ... Uhr.

Was hast du am Morgen gemacht? Зворотні дієслова у Perfect

Дієслова у третій формі

Вивчити слова, ст.88 в.3

36

25.01

 

Розповідати про свої домашні обов’язки

Я охоче допомагаю батькам

 

Допомагає-мо батькам

 

 

Wie hilfst du den Eltern zu Hause? Зворотні дієслова у Perfect

Aufraumen, Staub wischen, Blumen gie en, das Geschirr abwaschen, einkaufen gehen, bugeln

Вивчити слова, ст.91 в.4

37

30.01

 

Розповідати про проведені вихідні

У вихідні

Відносини з  батьками

 

 

 

Was machst du am Wochenende?

Was hast du am Wochenende gemacht? Дієслова у Perfect

Kuchen essen, Tee trinken, am Wochenende

Вивчити слова, ст.92 в.2

Modul 5. Die Feiertage

38

04.02

 

Розповіда-ти, що й коли їси, про свої кулінарні вподобання

Які страви ти полюбляєш?

 

 

Здорове харчування

 

Was mögen wir? Дієслово «mogen»

Der/das Bonbon (-s), das Geleekonfekt (-e), das Getränk (-e), die Marmelade, der Saft (- -e), der Salat (-e), die Speise           (-n), die Suppe (-n), die Süß-

    igkeiten, die Milch

Вивчити слова, ст.97 в.3

39

06.02

 

Дізнатись, з чого готують деякі страви, яким транспортом перевозяться продукти

Купувати і готувати

 

 

 

 

Розподіл коштів

Was kauft du? Множина іменників In den Supermarket gehen…, einkäufen

Der Markt (- -e), die Obstkiste (-n), das Flugzeug (-e), der LKW (-s), das Schiff (-e), der Zug (- -e)

 

Вивчити слова, ст.99 в.4

40

11.02

 

Вміти спілкуватись з продавцем або консульнантом у супенраркеті

У супермар-кеті

 

Ввічливість при покупках

 

 

Утворення числівників 100-1000

Der Supermarkt (- -e), der Zettel (_), das Geld, das Kilo (_), das Gramm (-e/-), der/das Liter (_), der Quark, die Butter, das Mehl

Вивчити слова, ст.101 в.3

41

13.02

 

Розповідати про приготування деяких страв

Ми охоче готуємо

 

 

 

Здорове харчування

 

Was macht man aus diesen Lebensmittel? Однина і множина іменників

Das Lebensmittel (-), das Fleischklosschen (-), das Ei (-er), der Zucker, das Salz, der Pfeffer, braten, mischen, probieren, zugeben

Вивчити слова, ст.103 в.4

42

18.02

 

Розповідати, що потрібно для того, щоб накрити стіл

Ми накриваємо стіл

 

 

Ввічливість за столом

 

Welches Geschirr steht auf dem Tisch? Wie deckt ihr den Tisch? Однина і множина іменників

Die Butterdose (-n), die Zuckerdose (-n), die Kaffeekanne (-n), die Teekanne (-n), die Gabel         (-n), der Löffel (-), das Messer (-), der Teller (-), die Tischdecke (-n),  die Untertasse (-n), die Serviette (-n)

Вивчити слова, ст.105 в.4

43

20.02

 

Запросити гостей до столу і запропонувати їм страви і напої

Ми маємо гостей

Бесіда з гостями    Ввічливість при вітанні

 

 

 

Was nehmt ihr? Perfekt

Schmecken, bitter, salzig, satt, scharf, reif, su  , der Vegetarier (-), zugreifen, das Stuck (-e/-), dasGlas            (- -er)

Вивчити слова, ст.107 в.5

44

25.02

 

Розповідати про підготовку та святкування дня народження

Ми святкуємо день народження

 

 

 

Wie feierst du deinen Geburstag? Welche Geschenke hast du bekommen? Perfekt

Schmecken, bitter, salzig, satt, scharf, reif, su  , der Vegetarier (-), zugreifen, das Stück (-e/-), dasGlas            (- -er)

Вивчити слова, ст.109 в.5

45

27.02

 

Розповідати, які подарунки до свят даруюьть

Чудові подарунки

 

 

 

Раціональна трата грошей

Хороший тон

Was möchtest du der Mutter/dem Vater… zum Geburstag schenken? Особові займенники в Dativ

Gefallen, das Hobby (-s), das Computerspiel (-e), der CD-Spieler (-), die Kamera (-s)

Вивчити слова, ст.111 в.4

46

04.03

 

Розповідати про правила хорошого тону

Що належить до хорошого тону?

 

 

 

Wie muss man sich am Tisch benehmen? Особові займенники в Dativ

Halten, in der linken Hand, in der rechten Hand, lautlos mischen, den Mund abwischen, das Fleischgericht (-e), als Vorspeise, zum Nachtisch

Вивчити слова, ст.112 в.2

47

06.03

 

Вміти застосувати у письмі вивчене

Контрольна робота на тему: «Mein Geburtstag»

 

 

 

 

Узагальнення вивченого

 

Зробити аналіз к/р

 

Modul 6. Die Ukraine und Deutschland .

48

11.03

 

Називати сторони світу, географічне положення міст за допомогою карти

Країни в Європі

 

 

 

Відношення до країн ЄС Любов до країни, мову, якої вивчаємо    Повага до іноземних мов   Повага до Німеччини     Любов до Укаїни       Любов до Укаїни

Любов до Укаїни

Wo liegen die Länder? In Europa liegen… Однина і множина іменників

Europa, der Norden, der Süden, der Osten, der Westen, die Mitte, Mitteleuropa

Вивчити слова, ст.118 в.5 а

49

13.03

 

Дізватись загальну інформацію про Німеччину

Німеччинакраїна і люди

 

 

 

Deutschland liegt… Die Hauptstadt Deutschland … Однина і множина іменників

Die Hauptstadt (- -e), die Staatsfahne (-n), die Lage, das Nachbarland  (- -er), die Bundesrepublik, der Einwohner (-)

 

Вивчити слова, ст.121 в.4

50

18.03

 

Розповідати, з яких міст походять діти, дізнатись назви багатьох німецьких міст

Де розташовані міста?

 

 

 

Wo liegen diese Städte? Однина і множина іменників

Norddeutschland, Süd -deutschland, West- deutschland, Ost- deutschland, Mittel- deutschland, die Metropole

 (-n), der Seehafen (- -), das Burohaus (- -er)

Вивчити слова, ст.124 в.5

51

20.03

 

Дізнатись про деякі визначні місця Берліна

Берлін

 

 

 

 Wie hei en die Sehenswurdig-keiten Berlins? Однина і множина іменників

Das Tor (-e), das Denkmal (- -er), der Turm (- -e), der Reichstag, das Parlament             (-e), der Platz (- -e), die Sehenswurdigkeiten

Вивчити слова, ст.126 в.5

52

01.04

 

Розповідати про Україну

Українамоя Батьківщина

 

 

 

 Wie gut kennst du die Ukraine? Множина іменників

Die Heimat, das Heimatland (- -er), das Gebiet (-e), rund, die Bevölkerung (-en)

Вивчити слова, ст.128 в.4

53

03.04

 

Розповідати про деякі українські міста

Українські міста

 

 

 

Wie gut kennst du die Ukraine? Множина іменників

Der Industriebetrieb (-e), die Kirche (-n)

Вивчити слова, ст.130 в.4 в

54

08.04

 

Розповідати про українську столицю

Столиця України

 

 

 

Die Hauptstadt der UkraineIn Kyjiw leben… Множина іменників

Die Kloster (- -), das Hohlenkloster  (- -), die Hauptstra e (-n)

Вивчити слова, ст.132 в.5

55

10.04

 

Вміти працювати в колективі

Проектна робота на тему: «Meine Heimat»

 

 

 

 

Projektarbeit