Календарно-тематичне планування з німецькоїмови(ІІ-а іноземна мова, 5 рік навчання

Про матеріал

Календарне плануванняз німецької мовидля учнів 9класу(ІІ-га іноземна мова,п'ятий рік навчання) складене відповідно навчальної програми «Іноземна мова як друга у спеціалізованих школах із поглибленим вивченням іноземних мов та у загальноосвітніх навчальних закладах, 5-9 класи,- Київ, Видавничий дім «Основа», 2017 рік. (Наказ МОН №804 від 07.06.2017р.).

Перегляд файлу

Комунальна установа

«Корецький районний методичний кабінет»

 

 

 

 

 

 

Календарне планування

з німецької мови

для учнів 9класу

(ІІ-га іноземна мова,

п’ятий рік навчання)

 

 

 

 

 

Підготувала: Бойко Г.С.,

вчитель німецької мови,

спеціаліст

 «вищої

кваліфікаційної категорії»

 

 

 

 

 

 

2017 рік

 

 

 

 

 

 

 

Календарне плануванняз німецької мовидля учнів 9класу(ІІ-га іноземна мова,п’ятий  рік навчання) складене відповідно  навчальної програми «Іноземна мова як друга у спеціалізованих школах  із поглибленим вивченням іноземних мов та у  загальноосвітніх навчальних закладах, 5-9 класи,- Київ, Видавничий дім «Основа», 2017 рік. (Наказ МОН №804 від 07.06.2017р.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І семестр

З/п

Дата

Сфера

Спілку

вання

Тематика ситуативного мовлення

Лексич

ний інвентар

Граматич

ний

інвентар

Екологічна безпека та сталий розвиток

Громадян

ська

Відпові

да

льність

Здоровя і безпека

Підприєм

ливість  та фінансова грамот

ність

1.

 

Особис

тісна

Я, моя родина, мої друзі.

 

Теперішній та минулий час у німецькій мові.

Повторення.

 

Розподіл обов’яз

ків між членами родини.

Дотримання особис

тої гігієни.

 

2.

 

 

Особисті дані.

 

Складний минулий  час.

Повторення.

 

 

 

 

3.

 

 

Особисті дані мого друга/подруги.

 

Модальні  дієслова в Prateritum.

 

 

 

 

 

4.

 

 

Автобіографія.

 

Модальні  дієслова в Prateritum.

 

 

 

 

 

5.

 

 

Автобіографія  моїх друзів.

 

Інфінітив актив  з ohnezu

 

 

 

 

6.

 

 

Аналіз автобіографії  своїх друзів.

 

Інфінітив актив  з ohnezu.

 

 

 

 

7.

 

 

Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу зтеми «Я, моя родина, моя сімя».

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

Кіно.

 

Інфінітив актив  з um..zu.

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

Похід у кінотеатр.

 

Інфінітив актив  з um..zu.

 

Пояснює правила поведінки у закладах культури.

 

 

Обговорює замовлення квитків онлайн.

10.

 

 

Афіші..

 

 

Складнопідрядні речення  зі сполучникомals.Повторення.

 

 

 

 

11.

 

 

Театр.

 

Складнопідрядні речення  зі сполучникомals.

Повторення.

 

Пояснює правила поведінки у закладах культури.

 

Обговорює замовлення квитків онлайн

12.

 

 

Відвідування вистави .

 

Bruchzahlen.

 

Пояснює правила поведінки у закладах культури.

 

 

13.

 

 

Обговорення  кінофільму чи вистави.

 

Bruchzahlen.

 

Аналізує

Сюжети кінофільм

мів

та  вистав.

 

 

14.

 

 

Література.

 

Bruchzahlen.

 

 

Обговорення  розмаїття

літератур

ної спадщини.  різних народів.

 

 

15.

 

 

Літературні жанри.

 

 

 

Аналіз різних літературні жанрів.

 

 

16.

/17.

 

 

Улюблені літературні  твори.

 

Deklination:

Ausname.

 

Розуміння  важливості проблем  поруше

них у  творах.

 

 

18.

 

 

Мої улюблені письменники/

поети.

 

Deklination:

Ausname

 

 

 

 

19.

 

 

Обговорення  літературного твору.

 

Deklination:

Ausname

 

 

 

 

20.

 

 

Узагальнення та систематизація

Вивченого матеріалу з теми «Літератури».

 

 

 

 

 

 

21.

 

 

Подоророж.

 

Attributsatze

 

Обговорен

ня  переваги екологічних видів транспорту.

 

Дотримання  правил дорожнього руху, поведінки на воді та в інших місцях.

 

22.

 

 

Підготовка до подорожі.

 

Attributsatze

 

 

Планування подорожі.

Харчування   під час подорожі.

Аналіз  витрат під час подорожі.

23.

 

 

Програма відпочинку.

 

Attributsatze

 

 

 

 

 

 

24.

 

 

Види транспорту.

 

Attributsatze

 

 

 

 

 

 

25.

 

 

Предмети багажу.

 

 

 

 

 

 

26.

 

 

Проїзні документи.

 

 

 

 

 

 

 

 

27.

 

 

Конкурс-захист проекту  «Моя подорож».

 

 

 

.

 

 

28.

 

 

Узагальнення та систематизація  вивченого матеріалу з лексики.

 

 

 

 

 

 

 

29.

 

 

Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу з  граматики.

 

 

 

 

 

 

 

30.

 

 

Повторення вивченого матеріалу за І-й семестр.

 

 

 

 

 

 

31.

 

 

Контроль  аудіювання. Міні-твір.

 

 

 

 

 

 

32.

 

 

Контроль письма. Диктант  з граматичним завданням.

 

 

 

 

 

 

33.

 

 

Контроль читання . Тест.

 

 

 

 

 

 

34.

 

 

Контроль  говоріння. Усне монологічне мовлення на запропоновані теми.

 

 

 

 

 

 

 

ІІ семестр

 

35.

 

Публіч

на

Засоби масової інформації.

 

Ob-Satz

 

Розуміння  основ медіаграмотності.

 

 

36.

 

 

Інтернет.

 

Ob-Satz

 

Вміння визначати  достовір

ність інформації.

 

 

37.

 

 

Онлайн-спілкування.

 

Ob-Satz

 

Правила безпечної поведінки онлайн.

 

 

38.

 

 

Телебачення.

 

 

 

Ob-Satz

 

 

Правила поведінки  під час роботи   в телестудії.

 

 

39.

 

 

Радіо.

 

 

 

Правила поведінки  під час роботи  в радіоефірі.

 

 

40.

 

 

Роль  засобів масової інформації у моєму житті.

 

Складнопідрядні речення зі  сполучни

комweil

 

 

 

 

41.

 

 

Україна-моя батьківщина..

 

Kondizional und Temporalsatzemitwenn.

 

 

 

 

42.

 

 

Визначні історичні та  культурні місця України.

 

Kondizional und Temporalsatzemitwenn

..

Готує проекти щодо  реконструкції  історичних памяток України

 

 

43.

 

 

Визначні історичні та  культурні місця України.

 

Kondizional und Temporalsatzemitwenn

 

 

 

 

 

44.

 

 

Моя подорож  культурними місцями України.

 

Kondizional und Temporal

satzemitwenn

 

Готує проекти щодо організації екскурсій в Україні.

 

 

45.

 

 

 

Узагальнення та систематизація  вивченого матеріалу з теми  «Україна».

 

 

 

 

 

 

46.

 

 

 Німецькомовні країни.

 

Ordinalsatze

 

 

 

 

47.

 

 

Німецькомовні країни.

 

SatzemitKonjunktiondarum und deshalb.

 

 

Правила безпеки  пересування  містом

 

48.

 

 

Німецькомовні країни.

 

SatzemitKonjunktiondarum und deshalb

 

 

 

 

49.

 

 

Визначні  історичні   та культурні   місця  Німеччини.

 

SatzemitKonjunktiondarum und deshalb

 

 

 

 

50.

 

 

Визначні  історичні   та культурні   місця  Німеччини.

 

SatzemitKonjunktiondarum und deshalb

 

.

 

 

51.

 

 

 

Захист проекту «В якій німецькомовній країні я хотів /хотіла б жити?».

 

 

 

 

 

 

 

52.

 

 

 

Узагальнення  та систематизація вивченого матеріалу  з теми «Німецькомовні країни».

 

 

 

 

 

 

53.

 

 

Освітня

 

Шкільне життя.

 

 

 

 

 

 

52.

 

 

Шкільні навчальні предмети

 

 

 

Участь у житті школи/кла

су.

Будує  власний робочий день із дотриманням здорового способу життя.

 

53.

 

 

Мій  улюблений шкільний предмет.

 

 

 

Обговорює  шкільні правила.

 

 

54.

 

 

Організація навчального  процесу  у школі.

 

 

 

 

 

 

55.

 

 

Організація позакласної роботи у  школі.

 

 

 

 

 

 

56.

 

 

 

План на майбутнє.

 

 

 

 

 

 

57.

 

 

Мої плани на майбутнє.

 

 

 

 

 

 

58.

 

 

Плани моїх друзів на майбутнє.

 

 

 

 

 

 

59.

 

 

Здобуття професії в Україні.

 

 

 

 

 

 

60.

 

 

 

Здобуття професії в Німеччині.

 

 

 

.

 

 

61.

 

 

Повторення  вивченого матеріалу за ІІ семестр.

 

 

 

 

 

 

62.

 

 

Повторення вивченого матеріалу за рік.

 

 

 

 

 

 

63.

 

 

Контроль  аудіювання. Евристична бесіда.

 

 

 

 

 

 

64.

 

 

Контроль письма. Диктант  з лексичним завданням.

 

 

 

 

 

 

65.

 

 

Контроль читання . Тест.

 

 

 

 

 

 

 

66.

 

 

Контроль  говоріння. Усне діалогічне мовлення на запропоновані теми.

 

 

 

 

 

 

67

 

 

Диспут «Що я знаю про Європу».

 

 

 

 

 

 

68.

 

 

Диспут «Чи подобається мені вивчати німецьку мову?».

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
5 лютого 2018
Переглядів
4142
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку