Календарне планування з образотворчого мистецтва 2 клас з очікуваними результатами за підручником Г.Кізілової,О.Шулько

Про матеріал
Календарне планування з очікуваними результатами створено за змістовими лініями мистецької освітньої галузі передбаченої Типовою освітньою програмою для закладів загальної саредньої освіти розробленої під керівництвом Р.Б. Шияна.
Перегляд файлу

Образотворче мистецтво

Календарно-тематичне планування

 

за Типовою освітньою програмою для закладів загальної середньої освіти( за ред. Р.Б Шияна.)

                                                                                         

Підручник:. Мистецтво: підруч. для 2 кл. закл. загал. серед. освіти./ Кізілова, Шулько.

 (1 година на тиждень)

 

 

№ з/п

Дата

Календарне планування

Очікувані результати

 1.  

 

Розділ 1 Моя школа. Мій клас. П/р «Оживлення» пензлика та олівця»

Змістова лінія «Художньо-практична діяльність»

-виконує прості площинні (двовимірні) живописні та графічні

зображення; прості об’ємні композиції [2 МИО 1-1.1-7];

- використовує у живописній роботі хроматичні і ахроматичні

кольори; утворює з основних кольорів – похідні [2 МИО 1-1.1-8];

- створює хроматичну й ахроматичну графічну композицію,

використовуючи лінії, крапки та плями [2 МИО 1-1.1-9];

- складає та розташовує на площині (у просторі) окремі елементи

зображень (форм) у просту, зокрема орнаментальну, композицію

(графічну, живописну, декоративну, об’ємну) [2 МИО 1-1.1-10];

- відповідно до задуму, обирає положення формату аркуша

(вертикальний, горизонтальний) [2 МИО 1-1.1-11];

 - використовує усю площину аркуша для створення композиції [2

МИО 1-1.1-12];

- користується художніми засобами та матеріалами, палітрою,

пензлями, стеками, ножицями тощо [2 МИО 1-1.1-13];

- дотримується правил техніки безпеки [2 МИО 1-1.1-15];
- придумує образи (фантазує) та виражає задумане знайомими

-засобами художньої виразності [2 МИО 1-1.2-1];

-експериментує з кольорами, лініями, формами тощо [2 МИО 1-

1.2-4]

- спостерігає за довкіллям, за допомогою вчителя/вчительки фіксує

цікаві, незвичайні явища [2 МИО 1-1.3-1];

- створює елементи композиції / декору для оформлення

середовища, в якому живе і навчається, використовує побачене і

почуте в художньо-практичній діяльності [2 МИО 1-1.3-2]
- вирізняє види мистецької діяльності, які поліпшують його / її

настрій [2 МИО 1-3.4-1];

-спостерігає за довкіллям, за допомогою вчителя/вчительки фіксує

цікаві, незвичайні явища [2 МИО 1-1.3-1];

- створює елементи композиції / декору для оформлення

середовища, в якому живе і навчається, використовує побачене і

почуте в художньо-практичній діяльності [2 МИО 1-1.3-2]

2.Змістова лінія «Сприймання та інтерпретація мистецтва»

-сприймає твір мистецтва та висловлює враження, добираючи із

запропонованих слова, співзвучні з власними емоціями [2 МИО 2-

2.1-1];

- порівнює твори мистецтва та явища

довкілля [2 МИО 2-2.1-2];

- відтворює емоційні враження від твору мистецтва різними

відомими засобами та способами (рухами, мімікою, лініями,

кольорами тощо) [2 МИО 2-2.1-3]

- розпізнає прості художні матеріали, якими виконана учнівська

творча робота (кольорові олівці, фломастери, акварель, гуаш,

пластилін тощо) [2 МИО 2-2.2-4];

- визначає гаму (тепла, холодна, мішана) творів мистецтва та

учнівських робіт [2 МИО 2-2.2-5];
вирізняє (із запропонованих) твори мистецтва, що змінюють або

передають його / її настрій [2 МИО 2-3.4-4]

3.Змістова лінія «Комунікація через мистецтво»

 

- порівнює власний задум із його втіленням [2 МИО 3-3.1-1];

- описує, що вдалося чи не вдалося втілити [2 МИО 3-3.1-2];

- пояснює власні досягнення в художньо-творчій діяльності [2 МИО

3-3.1-3]

- презентує результати власної творчості (співає пісні, виконує

танцювальні рухи, демонструє власні роботи з образотворчого

мистецтва тощо) [2 МИО 3-3.2-1];

- вербально описує свій творчий задум [2 МИО 3-3.2-2]

- виявляє (з допомогою вчителя / вчительки) інформацію, отриману

від сприймання творів мистецтва [2 МИО 3-3.3-1];

- ділиться враженнями від творів різних видів мистецтва [2 МИО 3-

3.3-2];

- бере участь у колективному виконанні творчого задуму – у

народних святах та обрядах, концертах, виставках, інсценізаціях

тощо [2 МИО 3-3.3-3];

- дотримується правил взаємодії і творчої співпраці [2 МИО 3-3.3-

4]

 1.  

 

Архітектура. Окремі елементи будівель. Зображення фасадів різних будинків.

Змістова лінія «Художньо-практична діяльність»

-виконує прості площинні (двовимірні) живописні та графічні

зображення; прості об’ємні композиції [2 МИО 1-1.1-7];

- використовує у живописній роботі хроматичні і ахроматичні

кольори; утворює з основних кольорів – похідні [2 МИО 1-1.1-8];

- створює хроматичну й ахроматичну графічну композицію,

використовуючи лінії, крапки та плями [2 МИО 1-1.1-9];

- складає та розташовує на площині (у просторі) окремі елементи

зображень (форм) у просту, зокрема орнаментальну, композицію

(графічну, живописну, декоративну, об’ємну) [2 МИО 1-1.1-10];

- відповідно до задуму, обирає положення формату аркуша

(вертикальний, горизонтальний) [2 МИО 1-1.1-11];

 - використовує усю площину аркуша для створення композиції [2

МИО 1-1.1-12];

- користується художніми засобами та матеріалами, палітрою,

пензлями, стеками, ножицями тощо [2 МИО 1-1.1-13];

- конструює прості композиції з художніх, природних та інших

підручних матеріалів [2 МИО 1-1.1-14];

- дотримується правил техніки безпеки [2 МИО 1-1.1-15];
- придумує образи (фантазує) та виражає задумане знайомими засобами художньої виразності [2 МИО 1-1.2-1];

-експериментує з кольорами, лініями, формами тощо [2 МИО 1-

1.2-4]

- спостерігає за довкіллям, за допомогою вчителя/вчительки фіксує

цікаві, незвичайні явища [2 МИО 1-1.3-1];

- створює елементи композиції / декору для оформлення

середовища, в якому живе і навчається, використовує побачене і

почуте в художньо-практичній діяльності [2 МИО 1-1.3-2]
- вирізняє види мистецької діяльності, які поліпшують його / її

настрій [2 МИО 1-3.4-1];

-спостерігає за довкіллям, за допомогою вчителя/вчительки фіксує

цікаві, незвичайні явища [2 МИО 1-1.3-1];

- створює елементи композиції / декору для оформлення

середовища, в якому живе і навчається, використовує побачене і

почуте в художньо-практичній діяльності [2 МИО 1-1.3-2]

2.Змістова лінія «Сприймання та інтерпретація мистецтва»

-сприймає твір мистецтва та висловлює враження, добираючи із

запропонованих слова, співзвучні з власними емоціями [2 МИО 2-

2.1-1];

- порівнює музичні та візуальні образи та явища

довкілля [2 МИО 2-2.1-2];

- відтворює емоційні враження від твору мистецтва різними

відомими засобами та способами (рухами, мімікою, лініями,

кольорами тощо) [2 МИО 2-2.1-3]

- розпізнає прості художні матеріали, якими виконана учнівська

творча робота (кольорові олівці, фломастери, акварель, гуаш,

пластилін тощо) [2 МИО 2-2.2-4];

- визначає гаму (тепла, холодна, мішана) творів мистецтва та

учнівських робіт [2 МИО 2-2.2-5];
вирізняє (із запропонованих) твори мистецтва, що змінюють або

передають його / її настрій [2 МИО 2-3.4-4]

3.Змістова лінія «Комунікація через мистецтво»

 

- порівнює власний задум із його втіленням [2 МИО 3-3.1-1];

- описує, що вдалося чи не вдалося втілити [2 МИО 3-3.1-2];

- пояснює власні досягнення в художньо-творчій діяльності [2 МИО

3-3.1-3]

- презентує результати власної творчості

, демонструє власні роботи з образотворчого

мистецтва тощо) [2 МИО 3-3.2-1];

- вербально описує свій творчий задум [2 МИО 3-3.2-2]

- виявляє (з допомогою вчителя / вчительки) інформацію, отриману

від сприймання творів мистецтва [2 МИО 3-3.3-1];

- ділиться враженнями від творів різних видів мистецтва [2 МИО 3-

3.3-2];

- бере участь у колективному виконанні творчого задуму – у

народних святах та обрядах, концертах, виставках, інсценізаціях

тощо [2 МИО 3-3.3-3];

- дотримується правил взаємодії і творчої співпраці [2 МИО 3-3.3-

4]

 1.  

 

 Малювання дорожніх знаків.

1.Змістова лінія «Художньо-практична діяльність»

- відповідно до задуму, обирає положення формату аркуша

(вертикальний, горизонтальний) [2 МИО 1-1.1-11];

 - використовує усю площину аркуша для створення композиції [2

МИО 1-1.1-12];

- користується художніми засобами та матеріалами, палітрою,

пензлями, стеками, ножицями тощо [2 МИО 1-1.1-13];

- конструює прості композиції з художніх, природних та інших

підручних матеріалів [2 МИО 1-1.1-14];

- дотримується правил техніки безпеки [2 МИО 1-1.1-15];
3.Змістова лінія «Комунікація через мистецтво»

- дотримується правил взаємодії і творчої співпраці [2 МИО 3-3.3-4]

 1.  

 

Створення незвичайної картинки

 

1.Змістова лінія «Художньо-практична діяльність»

-виконує прості площинні (двовимірні) живописні та графічні

зображення; прості об’ємні композиції [2 МИО 1-1.1-7];

- використовує у живописній роботі хроматичні і ахроматичні

кольори; утворює з основних кольорів – похідні [2 МИО 1-1.1-8];

- створює хроматичну й ахроматичну графічну композицію,

використовуючи лінії, крапки та плями [2 МИО 1-1.1-9];

- складає та розташовує на площині (у просторі) окремі елементи

зображень (форм) у просту, зокрема орнаментальну, композицію

(графічну, живописну, декоративну, об’ємну) [2 МИО 1-1.1-10];

- відповідно до задуму, обирає положення формату аркуша

(вертикальний, горизонтальний) [2 МИО 1-1.1-11];

 - використовує усю площину аркуша для створення композиції [2

МИО 1-1.1-12];

- користується художніми засобами та матеріалами, палітрою,

пензлями, стеками, ножицями тощо [2 МИО 1-1.1-13];

- конструює прості композиції з художніх, природних та інших

підручних матеріалів [2 МИО 1-1.1-14];

- дотримується правил техніки безпеки [2 МИО 1-1.1-15];
- придумує образи (фантазує) та виражає задумане знайомими

-засобами художньої виразності [2 МИО 1-1.2-1];

-експериментує з кольорами, лініями, формами тощо [2 МИО 1-

1.2-4]

- спостерігає за довкіллям, за допомогою вчителя/вчительки фіксує

цікаві, незвичайні явища [2 МИО 1-1.3-1];

- створює елементи композиції / декору для оформлення

середовища, в якому живе і навчається, використовує побачене і

почуте в художньо-практичній діяльності [2 МИО 1-1.3-2]
- вирізняє види мистецької діяльності, які поліпшують його / її

настрій [2 МИО 1-3.4-1];

-спостерігає за довкіллям, за допомогою вчителя/вчительки фіксує

цікаві, незвичайні явища [2 МИО 1-1.3-1];

- створює елементи композиції / декору для оформлення

середовища, в якому живе і навчається, використовує побачене і

почуте в художньо-практичній діяльності [2 МИО 1-1.3-2]

3.Змістова лінія «Комунікація через мистецтво»

- порівнює власний задум із його втіленням [2 МИО 3-3.1-1];

- описує, що вдалося чи не вдалося втілити [2 МИО 3-3.1-2];

- пояснює власні досягнення в художньо-творчій діяльності [2 МИО

3-3.1-3]

 1.  

 

Робота з природним матеріалом. Аплікація з листя

 

1.Змістова лінія «Художньо-практична діяльність»

-виконує прості площинні (двовимірні) живописні та графічні

зображення; прості об’ємні композиції [2 МИО 1-1.1-7];

- використовує у живописній роботі хроматичні і ахроматичні

кольори; утворює з основних кольорів – похідні [2 МИО 1-1.1-8];

- створює хроматичну й ахроматичну графічну композицію,

використовуючи лінії, крапки та плями [2 МИО 1-1.1-9];

- складає та розташовує на площині (у просторі) окремі елементи

зображень (форм) у просту, зокрема орнаментальну, композицію

(графічну, живописну, декоративну, об’ємну) [2 МИО 1-1.1-10];

- відповідно до задуму, обирає положення формату аркуша

(вертикальний, горизонтальний) [2 МИО 1-1.1-11];

 - використовує усю площину аркуша для створення композиції [2

МИО 1-1.1-12];

- користується художніми засобами та матеріалами, палітрою,

пензлями, стеками, ножицями тощо [2 МИО 1-1.1-13];

- конструює прості композиції з художніх, природних та інших

підручних матеріалів [2 МИО 1-1.1-14];

- дотримується правил техніки безпеки [2 МИО 1-1.1-15];
- придумує образи (фантазує) та виражає задумане знайомими

-засобами художньої виразності [2 МИО 1-1.2-1];

-експериментує з кольорами, лініями, формами тощо [2 МИО 1-

1.2-4]

2.Змістова лінія «Сприймання та інтерпретація мистецтва»

- порівнює власний задум із його втіленням [2 МИО 3-3.1-1];

- описує, що вдалося чи не вдалося втілити [2 МИО 3-3.1-2];

- пояснює власні досягнення в художньо-творчій діяльності [2 МИО

3-3.1-3]

3.Змістова лінія «Комунікація через мистецтво»

- порівнює власний задум із його втіленням [2 МИО 3-3.1-1];

- описує, що вдалося чи не вдалося втілити [2 МИО 3-3.1-2];

- пояснює власні досягнення в художньо-творчій діяльності [2 МИО

3-3.1-3]

 1.  

 

Шрифт. Створення слів з букв різних газет чи журналів

1.Змістова лінія «Художньо-практична діяльність»

- користується художніми засобами та матеріалами, палітрою,

пензлями, стеками, ножицями тощо [2 МИО 1-1.1-13];

- конструює прості композиції з художніх, природних та інших

підручних матеріалів [2 МИО 1-1.1-14];

- дотримується правил техніки безпеки [2 МИО 1-1.1-15];
- придумує образи (фантазує) та виражає задумане знайомими

-засобами художньої виразності [2 МИО 1-1.2-1];

- користується художніми матеріалами, палітрою, пензлями, стеками, ножицями тощо [2 МИО 1-1.1-13];

3.Змістова лінія «Комунікація через мистецтво»

- порівнює власний задум із його втіленням [2 МИО 3-3.1-1];

- описує, що вдалося чи не вдалося втілити [2 МИО 3-3.1-2];

- пояснює власні досягнення в художньо-творчій діяльності [2 МИО

3-3.1-3]-характеризує власну творчість за поданими орієнтирами, пояснює, що вдалося чи не вдалося [4 МИО 3-3.1-1];

 1.  

 

Форма. Малювання козацької грамоти.

1.Змістова лінія «Художньо-практична діяльність»

-виконує прості площинні (двовимірні) живописні та графічні

зображення; прості об’ємні композиції [2 МИО 1-1.1-7];

- використовує у живописній роботі хроматичні і ахроматичні

кольори; утворює з основних кольорів – похідні [2 МИО 1-1.1-8];

- створює хроматичну й ахроматичну графічну композицію,

використовуючи лінії, крапки та плями [2 МИО 1-1.1-9];

- складає та розташовує на площині (у просторі) окремі елементи

зображень (форм) у просту, зокрема орнаментальну, композицію

(графічну, живописну, декоративну, об’ємну) [2 МИО 1-1.1-10];

- відповідно до задуму, обирає положення формату аркуша

(вертикальний, горизонтальний) [2 МИО 1-1.1-11];

 - використовує усю площину аркуша для створення композиції [2

МИО 1-1.1-12];

- користується художніми матеріалами, палітрою, пензлями, стеками, ножицями тощо [2 МИО 1-1.1-13];

- вирізує, конструює та створює прості композиції з паперу, художніх, природних та різних підручних матеріалів, самостійно добирає складові композиції [2МИО 1-1.1-14];

2.Змістова лінія «Сприймання та інтерпретація мистецтва»

 - порівнює власний задум із його втіленням [2 МИО 3-3.1-1];

- описує, що вдалося чи не вдалося втілити [2 МИО 3-3.1-2];

- пояснює власні досягнення в художньо-творчій діяльності [2 МИО

3-3.1-3]

 

3.Змістова лінія «Комунікація через мистецтво»

- порівнює власний задум із його втіленням [2 МИО 3-3.1-1];

- описує, що вдалося чи не вдалося втілити [2 МИО 3-3.1-2];

- пояснює власні досягнення в художньо-творчій діяльності [2 МИО

 

 1.  

 

Виготовлення з ниток зайчика

1.Змістова лінія «Художньо-практична діяльність»

- користується художніми засобами та матеріалами, палітрою,

пензлями, стеками, ножицями тощо [2 МИО 1-1.1-13];

- конструює прості композиції з художніх, природних та інших

підручних матеріалів [2 МИО 1-1.1-14];

- дотримується правил техніки безпеки [2 МИО 1-1.1-15];
- придумує образи (фантазує) та виражає задумане знайомими

-засобами художньої виразності [2 МИО 1-1.2-1];

-експериментує з кольорами, лініями, формами тощо [2 МИО 1-

1.2-4]

 

3.Змістова лінія «Комунікація через мистецтво»

 - порівнює власний задум із його втіленням [2 МИО 3-3.1-1];

- описує, що вдалося чи не вдалося втілити [2 МИО 3-3.1-2];

- пояснює власні досягнення в художньо-творчій діяльності [2 МИО

3-3.1-3]

- презентує результати власної творчості (співає пісні, виконує

танцювальні рухи, демонструє власні роботи з образотворчого

мистецтва тощо) [2 МИО 3-3.2-1];

 

 

 1.  

 

Розділ 2. Моя родина Портрет. Малювання автопортрету.

1.Змістова лінія «Художньо-практична діяльність»

-виконує прості площинні (двовимірні) живописні та графічні

зображення; прості об’ємні композиції [2 МИО 1-1.1-7];

- використовує у живописній роботі хроматичні і ахроматичні

кольори; утворює з основних кольорів – похідні [2 МИО 1-1.1-8];

- створює хроматичну й ахроматичну графічну композицію,

використовуючи лінії, крапки та плями [2 МИО 1-1.1-9];

- складає та розташовує на площині (у просторі) окремі елементи

зображень (форм) у просту, зокрема орнаментальну, композицію

(графічну, живописну, декоративну, об’ємну) [2 МИО 1-1.1-10];

- відповідно до задуму, обирає положення формату аркуша

(вертикальний, горизонтальний) [2 МИО 1-1.1-11];

 - використовує усю площину аркуша для створення композиції [2

МИО 1-1.1-12];

 

2.Змістова лінія «Сприймання та інтерпретація мистецтва»

- порівнює власний задум із його втіленням [2 МИО 3-3.1-1];

- описує, що вдалося чи не вдалося втілити [2 МИО 3-3.1-2];

- пояснює власні досягнення в художньо-творчій діяльності [2 МИО

3-3.1-3]

 

3.Змістова лінія «Комунікація через мистецтво»

- порівнює власний задум із його втіленням [2 МИО 3-3.1-1];

- описує, що вдалося чи не вдалося втілити [2 МИО 3-3.1-2];

- пояснює власні досягнення в художньо-творчій діяльності [2 МИО

3-3.1-3]

- презентує результати власної творчості (співає пісні, виконує

танцювальні рухи, демонструє власні роботи з образотворчого

мистецтва тощо) [2 МИО 3-3.2-1];

 

 1.  

 

Фотомистецтво. Виготовлення фоторамки технікою квілінг.

1.Змістова лінія «Художньо-практична діяльність»

- складає та розташовує на площині (у просторі) окремі елементи

зображень (форм) у просту, зокрема орнаментальну, композицію

(графічну, живописну, декоративну, об’ємну) [2 МИО 1-1.1-10];

- відповідно до задуму, обирає положення формату аркуша

(вертикальний, горизонтальний) [2 МИО 1-1.1-11];

 - використовує усю площину аркуша для створення композиції [2

МИО 1-1.1-12];

- користується художніми засобами та матеріалами, палітрою,

пензлями, стеками, ножицями тощо [2 МИО 1-1.1-13];

- конструює прості композиції з художніх, природних та інших

підручних матеріалів [2 МИО 1-1.1-14];

- дотримується правил техніки безпеки [2 МИО 1-1.1-15];
- придумує образи (фантазує) та виражає задумане знайомими

-засобами художньої виразності [2 МИО 1-1.2-1];

-експериментує з кольорами, лініями, формами тощо [2 МИО 1-

1.2-4]- користується художніми матеріалами, палітрою, пензлями, стеками, ножицями тощо [2 МИО 1-1.1-13];

3.Змістова лінія «Комунікація через мистецтво»

- порівнює власний задум із його втіленням [2 МИО 3-3.1-1];

- описує, що вдалося чи не вдалося втілити [2 МИО 3-3.1-2];

- пояснює власні досягнення в художньо-творчій діяльності [2 МИО

3-3.1-3]

- презентує результати власної творчості (співає пісні, виконує

танцювальні рухи, демонструє власні роботи з образотворчого

мистецтва тощо) [2 МИО 3-3.2-1];

 

 1.  

 

Рельєф. Виконання рельєфного зображення природних обєктів.

1.Змістова лінія «Художньо-практична діяльність»

- складає та розташовує на площині (у просторі) окремі елементи

зображень (форм) у просту, зокрема орнаментальну, композицію

(графічну, живописну, декоративну, об’ємну) [2 МИО 1-1.1-10];

- відповідно до задуму, обирає положення формату аркуша

(вертикальний, горизонтальний) [2 МИО 1-1.1-11];

 - використовує усю площину аркуша для створення композиції [2

МИО 1-1.1-12];

- користується художніми засобами та матеріалами, палітрою,

пензлями, стеками, ножицями тощо [2 МИО 1-1.1-13];

- конструює прості композиції з художніх, природних та інших

підручних матеріалів [2 МИО 1-1.1-14];

- дотримується правил техніки безпеки [2 МИО 1-1.1-15];
- придумує образи (фантазує) та виражає задумане знайомими

-засобами художньої виразності [2 МИО 1-1.2-1];

-експериментує з кольорами, лініями, формами тощо [2 МИО 1-

1.2-4]- користується художніми матеріалами, палітрою, пензлями, стеками, ножицями тощо [2 МИО 1-1.1-13];

3.Змістова лінія «Комунікація через мистецтво»

- порівнює власний задум із його втіленням [2 МИО 3-3.1-1];

- описує, що вдалося чи не вдалося втілити [2 МИО 3-3.1-2];

- пояснює власні досягнення в художньо-творчій діяльності [2 МИО

3-3.1-3]

- презентує результати власної творчості (співає пісні, виконує

танцювальні рухи, демонструє власні роботи з образотворчого

мистецтва тощо) [2 МИО 3-3.2-1];

 

 1.  

 

Контур, контурне зображення. Анімалісти. Аплікація з ниток

1.Змістова лінія «Художньо-практична діяльність»

- складає та розташовує на площині (у просторі) окремі елементи

зображень (форм) у просту, зокрема орнаментальну, композицію

(графічну, живописну, декоративну, об’ємну) [2 МИО 1-1.1-10];

- відповідно до задуму, обирає положення формату аркуша

(вертикальний, горизонтальний) [2 МИО 1-1.1-11];

 - використовує усю площину аркуша для створення композиції [2

МИО 1-1.1-12];

- користується художніми засобами та матеріалами, палітрою,

пензлями, стеками, ножицями тощо [2 МИО 1-1.1-13];

- конструює прості композиції з художніх, природних та інших

підручних матеріалів [2 МИО 1-1.1-14];

- дотримується правил техніки безпеки [2 МИО 1-1.1-15];
- придумує образи (фантазує) та виражає задумане знайомими

-засобами художньої виразності [2 МИО 1-1.2-1];

-експериментує з кольорами, лініями, формами тощо [2 МИО 1-

1.2-4]- користується художніми матеріалами, палітрою, пензлями, стеками, ножицями тощо [2 МИО 1-1.1-13];

3.Змістова лінія «Комунікація через мистецтво»

- порівнює власний задум із його втіленням [2 МИО 3-3.1-1];

- описує, що вдалося чи не вдалося втілити [2 МИО 3-3.1-2];

- пояснює власні досягнення в художньо-творчій діяльності [2 МИО

3-3.1-3]-

 1.  

 

 

Малювання технікою  відтиску. «Консервовані яблучка»

1.Змістова лінія «Художньо-практична діяльність»

-виконує прості площинні (двовимірні) живописні та графічні

зображення; прості об’ємні композиції [2 МИО 1-1.1-7];

- використовує у живописній роботі хроматичні і ахроматичні

кольори; утворює з основних кольорів – похідні [2 МИО 1-1.1-8];

- створює хроматичну й ахроматичну графічну композицію,

використовуючи лінії, крапки та плями [2 МИО 1-1.1-9];

- складає та розташовує на площині (у просторі) окремі елементи

зображень (форм) у просту, зокрема орнаментальну, композицію

(графічну, живописну, декоративну, об’ємну) [2 МИО 1-1.1-10];

- відповідно до задуму, обирає положення формату аркуша

(вертикальний, горизонтальний) [2 МИО 1-1.1-11];

 - використовує усю площину аркуша для створення композиції [2

МИО 1-1.1-12];

- користується художніми матеріалами, палітрою, пензлями, стеками, ножицями тощо [2 МИО 1-1.1-13];

2.Змістова лінія «Сприймання та інтерпретація мистецтва»

- порівнює власний задум із його втіленням [2 МИО 3-3.1-1];

- описує, що вдалося чи не вдалося втілити [2 МИО 3-3.1-2];

- пояснює власні досягнення в художньо-творчій діяльності [2 МИО

3-3.1-3]

 

3.Змістова лінія «Комунікація через мистецтво»

- - порівнює власний задум із його втіленням [2 МИО 3-3.1-1];

- описує, що вдалося чи не вдалося втілити [2 МИО 3-3.1-2];

- пояснює власні досягнення в художньо-творчій діяльності [2 МИО

3-3.1-3]

- презентує результати власної творчості (співає пісні, виконує

танцювальні рухи, демонструє власні роботи з образотворчого

мистецтва тощо) [2 МИО 3-3.2-1];

 

 1.  

 

Пейзаж. Створення зимового пейзажу

1.Змістова лінія «Художньо-практична діяльність»

-виконує прості площинні (двовимірні) живописні та графічні

зображення; прості об’ємні композиції [2 МИО 1-1.1-7];

- використовує у живописній роботі хроматичні і ахроматичні

кольори; утворює з основних кольорів – похідні [2 МИО 1-1.1-8];

- створює хроматичну й ахроматичну графічну композицію,

використовуючи лінії, крапки та плями [2 МИО 1-1.1-9];

- складає та розташовує на площині (у просторі) окремі елементи

зображень (форм) у просту, зокрема орнаментальну, композицію

(графічну, живописну, декоративну, об’ємну) [2 МИО 1-1.1-10];

- відповідно до задуму, обирає положення формату аркуша

(вертикальний, горизонтальний) [2 МИО 1-1.1-11];

 - використовує усю площину аркуша для створення композиції [2

МИО 1-1.1-12];

- користується художніми матеріалами, палітрою, пензлями, стеками, ножицями тощо [2 МИО 1-1.1-13];

2.Змістова лінія «Сприймання та інтерпретація мистецтва»

- порівнює власний задум із його втіленням [2 МИО 3-3.1-1];

- описує, що вдалося чи не вдалося втілити [2 МИО 3-3.1-2];

- пояснює власні досягнення в художньо-творчій діяльності [2 МИО

3-3.1-3]

 

3.Змістова лінія «Комунікація через мистецтво»

- порівнює власний задум із його втіленням [2 МИО 3-3.1-1];

- описує, що вдалося чи не вдалося втілити [2 МИО 3-3.1-2];

- пояснює власні досягнення в художньо-творчій діяльності [2 МИО

3-3.1-3]

- презентує результати власної творчості (співає пісні, виконує

танцювальні рухи, демонструє власні роботи з образотворчого

мистецтва тощо) [2 МИО 3-3.2-1];

 

 1.  

 

 

Виготовлення новорічного віночку

1.Змістова лінія «Художньо-практична діяльність»

-виконує прості площинні (двовимірні) живописні та графічні

зображення; прості об’ємні композиції [2 МИО 1-1.1-7];

- використовує у живописній роботі хроматичні і ахроматичні

кольори; утворює з основних кольорів – похідні [2 МИО 1-1.1-8];

- створює хроматичну й ахроматичну графічну композицію,

використовуючи лінії, крапки та плями [2 МИО 1-1.1-9];

- складає та розташовує на площині (у просторі) окремі елементи

зображень (форм) у просту, зокрема орнаментальну, композицію

(графічну, живописну, декоративну, об’ємну) [2 МИО 1-1.1-10];

- відповідно до задуму, обирає положення формату аркуша

(вертикальний, горизонтальний) [2 МИО 1-1.1-11];

 - використовує усю площину аркуша для створення композиції [2

МИО 1-1.1-12];

- користується художніми матеріалами, палітрою, пензлями, стеками, ножицями тощо [2 МИО 1-1.1-13];

3.Змістова лінія «Комунікація через мистецтво»

- порівнює власний задум із його втіленням [2 МИО 3-3.1-1];

- описує, що вдалося чи не вдалося втілити [2 МИО 3-3.1-2];

- пояснює власні досягнення в художньо-творчій діяльності [2 МИО

3-3.1-3]

- презентує результати власної творчості (співає пісні, виконує

танцювальні рухи, демонструє власні роботи з образотворчого

мистецтва тощо) [2 МИО 3-3.2-1];

 

 1.  

 

 

Виготовлення новорічних іграшок та гірлянд

 

1.Змістова лінія «Художньо-практична діяльність»

- складає та розташовує на площині (у просторі) окремі елементи

зображень (форм) у просту, зокрема орнаментальну, композицію

(графічну, живописну, декоративну, об’ємну) [2 МИО 1-1.1-10];

- відповідно до задуму, обирає положення формату аркуша

(вертикальний, горизонтальний) [2 МИО 1-1.1-11];

 - використовує усю площину аркуша для створення композиції [2

МИО 1-1.1-12];

- користується художніми засобами та матеріалами, палітрою,

пензлями, стеками, ножицями тощо [2 МИО 1-1.1-13];

- конструює прості композиції з художніх, природних та інших

підручних матеріалів [2 МИО 1-1.1-14];

- дотримується правил техніки безпеки [2 МИО 1-1.1-15];
- придумує образи (фантазує) та виражає задумане знайомими

-засобами художньої виразності [2 МИО 1-1.2-1];

-експериментує з кольорами, лініями, формами тощо [2 МИО 1-

1.2-4]- користується художніми матеріалами, палітрою, пензлями, стеками, ножицями тощо [2 МИО 1-1.1-13];

3.Змістова лінія «Комунікація через мистецтво»

- порівнює власний задум із його втіленням [2 МИО 3-3.1-1];

- описує, що вдалося чи не вдалося втілити [2 МИО 3-3.1-2];

- пояснює власні досягнення в художньо-творчій діяльності [2 МИО

3-3.1-3]

- презентує результати власної творчості (співає пісні, виконує

танцювальні рухи, демонструє власні роботи з образотворчого

мистецтва тощо) [2 МИО 3-3.2-1];

 

 1.  

 

Організація робочого місця. Дотримання охайності та правил техніки безпеки Малювання графічними матеріалами. Розміщення зображень на аркуші.  «Веселий сніговичок»

1.Змістова лінія «Художньо-практична діяльність»

-виконує прості площинні (двовимірні) живописні та графічні

зображення; прості об’ємні композиції [2 МИО 1-1.1-7];

- використовує у живописній роботі хроматичні і ахроматичні

кольори; утворює з основних кольорів – похідні [2 МИО 1-1.1-8];

- створює хроматичну й ахроматичну графічну композицію,

використовуючи лінії, крапки та плями [2 МИО 1-1.1-9];

- складає та розташовує на площині (у просторі) окремі елементи

зображень (форм) у просту, зокрема орнаментальну, композицію

(графічну, живописну, декоративну, об’ємну) [2 МИО 1-1.1-10];

- відповідно до задуму, обирає положення формату аркуша

(вертикальний, горизонтальний) [2 МИО 1-1.1-11];

 - використовує усю площину аркуша для створення композиції [2

МИО 1-1.1-12];

- використовує елементарні закони перспективи (одне за іншим; ближче – більше та яскравіше, далі – менше та блідіше), передаючи плановість простору у площинних зображеннях [4 МИО 1-1.1-12];

- користується художніми матеріалами, палітрою, пензлями, стеками, ножицями тощо [2 МИО 1-1.1-13];

2.Змістова лінія «Сприймання та інтерпретація мистецтва»

- порівнює власний задум із його втіленням [2 МИО 3-3.1-1];

- описує, що вдалося чи не вдалося втілити [2 МИО 3-3.1-2];

- пояснює власні досягнення в художньо-творчій діяльності [2 МИО

3-3.1-3]

 

3.Змістова лінія «Комунікація через мистецтво»

- порівнює власний задум із його втіленням [2 МИО 3-3.1-1];

- описує, що вдалося чи не вдалося втілити [2 МИО 3-3.1-2];

- пояснює власні досягнення в художньо-творчій діяльності [2 МИО

3-3.1-3]

- презентує результати власної творчості (співає пісні, виконує

танцювальні рухи, демонструє власні роботи з образотворчого

мистецтва тощо) [2 МИО 3-3.2-1];

 

 1.  

 

Вирізування, конструювання з паперу. «Дизайн. Подарункова коробочка»

1.Змістова лінія «Художньо-практична діяльність»

- складає та розташовує на площині (у просторі) окремі елементи

зображень (форм) у просту, зокрема орнаментальну, композицію

(графічну, живописну, декоративну, об’ємну) [2 МИО 1-1.1-10];

- відповідно до задуму, обирає положення формату аркуша

(вертикальний, горизонтальний) [2 МИО 1-1.1-11];

 - використовує усю площину аркуша для створення композиції [2

МИО 1-1.1-12];

- користується художніми засобами та матеріалами, палітрою,

пензлями, стеками, ножицями тощо [2 МИО 1-1.1-13];

- конструює прості композиції з художніх, природних та інших

підручних матеріалів [2 МИО 1-1.1-14];

- дотримується правил техніки безпеки [2 МИО 1-1.1-15];
- придумує образи (фантазує) та виражає задумане знайомими

-засобами художньої виразності [2 МИО 1-1.2-1];

-експериментує з кольорами, лініями, формами тощо [2 МИО 1-

1.2-4]- користується художніми матеріалами, палітрою, пензлями, стеками, ножицями тощо [2 МИО 1-1.1-13];

3.Змістова лінія «Комунікація через мистецтво»

- порівнює власний задум із його втіленням [2 МИО 3-3.1-1];

- описує, що вдалося чи не вдалося втілити [2 МИО 3-3.1-2];

- пояснює власні досягнення в художньо-творчій діяльності [2 МИО

3-3.1-3]

- презентує результати власної творчості (співає пісні, виконує

танцювальні рухи, демонструє власні роботи з образотворчого

мистецтва тощо) [2 МИО 3-3.2-1];

 

 1.  

 

Дослідження довкілля, виявлення цікавих, незвичайних об’єктів для створення художніх образів.  «Колаж. Театральна афіша»

1.Змістова лінія «Художньо-практична діяльність»

- складає та розташовує на площині (у просторі) окремі елементи

зображень (форм) у просту, зокрема орнаментальну, композицію

(графічну, живописну, декоративну, об’ємну) [2 МИО 1-1.1-10];

- відповідно до задуму, обирає положення формату аркуша

(вертикальний, горизонтальний) [2 МИО 1-1.1-11];

 - використовує усю площину аркуша для створення композиції [2

МИО 1-1.1-12];

- користується художніми засобами та матеріалами, палітрою,

пензлями, стеками, ножицями тощо [2 МИО 1-1.1-13];

- конструює прості композиції з художніх, природних та інших

підручних матеріалів [2 МИО 1-1.1-14];

- дотримується правил техніки безпеки [2 МИО 1-1.1-15];
- придумує образи (фантазує) та виражає задумане знайомими

-засобами художньої виразності [2 МИО 1-1.2-1];

-експериментує з кольорами, лініями, формами тощо [2 МИО 1-

1.2-4]- користується художніми матеріалами, палітрою, пензлями, стеками, ножицями тощо [2 МИО 1-1.1-13];

3.Змістова лінія «Комунікація через мистецтво»

- порівнює власний задум із його втіленням [2 МИО 3-3.1-1];

- описує, що вдалося чи не вдалося втілити [2 МИО 3-3.1-2];

- пояснює власні досягнення в художньо-творчій діяльності [2 МИО

3-3.1-3]

- презентує результати власної творчості (співає пісні, виконує

танцювальні рухи, демонструє власні роботи з образотворчого

мистецтва тощо) [2 МИО 3-3.2-1];

 

 1.  

 

Дослідження довкілля, виявлення цікавих, незвичайних об’єктів для створення художніх образів. Рекламування «Колаж Вітрина магазину»

1.Змістова лінія «Художньо-практична діяльність»

- складає та розташовує на площині (у просторі) окремі елементи

зображень (форм) у просту, зокрема орнаментальну, композицію

(графічну, живописну, декоративну, об’ємну) [2 МИО 1-1.1-10];

- відповідно до задуму, обирає положення формату аркуша

(вертикальний, горизонтальний) [2 МИО 1-1.1-11];

 - використовує усю площину аркуша для створення композиції [2

МИО 1-1.1-12];

- користується художніми засобами та матеріалами, палітрою,

пензлями, стеками, ножицями тощо [2 МИО 1-1.1-13];

- конструює прості композиції з художніх, природних та інших

підручних матеріалів [2 МИО 1-1.1-14];

- дотримується правил техніки безпеки [2 МИО 1-1.1-15];
- придумує образи (фантазує) та виражає задумане знайомими

-засобами художньої виразності [2 МИО 1-1.2-1];

-експериментує з кольорами, лініями, формами тощо [2 МИО 1-

1.2-4]- користується художніми матеріалами, палітрою, пензлями, стеками, ножицями тощо [2 МИО 1-1.1-13];

3.Змістова лінія «Комунікація через мистецтво»

- порівнює власний задум із його втіленням [2 МИО 3-3.1-1];

- описує, що вдалося чи не вдалося втілити [2 МИО 3-3.1-2];

- пояснює власні досягнення в художньо-творчій діяльності [2 МИО

3-3.1-3]

- презентує результати власної творчості (співає пісні, виконує

танцювальні рухи, демонструє власні роботи з образотворчого

мистецтва тощо) [2 МИО 3-3.2-1];

 

 1.  

 

Використання різних ліній, плям, форм, кольорів та їх відтінків для створення візуальних образів. «Кадр. Комікс»

1.Змістова лінія «Художньо-практична діяльність»

-виконує прості площинні (двовимірні) живописні та графічні

зображення; прості об’ємні композиції [2 МИО 1-1.1-7];

- використовує у живописній роботі хроматичні і ахроматичні

кольори; утворює з основних кольорів – похідні [2 МИО 1-1.1-8];

- створює хроматичну й ахроматичну графічну композицію,

використовуючи лінії, крапки та плями [2 МИО 1-1.1-9];

- складає та розташовує на площині (у просторі) окремі елементи

зображень (форм) у просту, зокрема орнаментальну, композицію

(графічну, живописну, декоративну, об’ємну) [2 МИО 1-1.1-10];

- відповідно до задуму, обирає положення формату аркуша

(вертикальний, горизонтальний) [2 МИО 1-1.1-11];

 - використовує усю площину аркуша для створення композиції [2

МИО 1-1.1-12];

- користується художніми матеріалами, палітрою, пензлями, стеками, ножицями тощо [2 МИО 1-1.1-13];

2.Змістова лінія «Сприймання та інтерпретація мистецтва»

- порівнює власний задум із його втіленням [2 МИО 3-3.1-1];

- описує, що вдалося чи не вдалося втілити [2 МИО 3-3.1-2];

- пояснює власні досягнення в художньо-творчій діяльності [2 МИО

3-3.1-3]

3.Змістова лінія «Комунікація через мистецтво»

- порівнює власний задум із його втіленням [2 МИО 3-3.1-1];

- описує, що вдалося чи не вдалося втілити [2 МИО 3-3.1-2];

- пояснює власні досягнення в художньо-творчій діяльності [2 МИО

3-3.1-3]

- презентує результати власної творчості (співає пісні, виконує

танцювальні рухи, демонструє власні роботи з образотворчого

мистецтва тощо) [2 МИО 3-3.2-1];

 

 1.  

 

Розміщення зображень на аркуші,у просторі, компонування елементів композиції (площинна, обємна).  «Весняний пейзаж»

1.Змістова лінія «Художньо-практична діяльність»

-виконує прості площинні (двовимірні) живописні та графічні

зображення; прості об’ємні композиції [2 МИО 1-1.1-7];

- використовує у живописній роботі хроматичні і ахроматичні

кольори; утворює з основних кольорів – похідні [2 МИО 1-1.1-8];

- створює хроматичну й ахроматичну графічну композицію,

використовуючи лінії, крапки та плями [2 МИО 1-1.1-9];

- складає та розташовує на площині (у просторі) окремі елементи

зображень (форм) у просту, зокрема орнаментальну, композицію

(графічну, живописну, декоративну, об’ємну) [2 МИО 1-1.1-10];

- відповідно до задуму, обирає положення формату аркуша

(вертикальний, горизонтальний) [2 МИО 1-1.1-11];

 - використовує усю площину аркуша для створення композиції [2

МИО 1-1.1-12];

- користується художніми матеріалами, палітрою, пензлями, стеками, ножицями тощо [2 МИО 1-1.1-13];

2.Змістова лінія «Сприймання та інтерпретація мистецтва»

- порівнює власний задум із його втіленням [2 МИО 3-3.1-1];

- описує, що вдалося чи не вдалося втілити [2 МИО 3-3.1-2];

- пояснює власні досягнення в художньо-творчій діяльності [2 МИО

3-3.1-3]

 

3.Змістова лінія «Комунікація через мистецтво»

- порівнює власний задум із його втіленням [2 МИО 3-3.1-1];

- описує, що вдалося чи не вдалося втілити [2 МИО 3-3.1-2];

- пояснює власні досягнення в художньо-творчій діяльності [2 МИО

3-3.1-3]

- презентує результати власної творчості (співає пісні, виконує

танцювальні рухи, демонструє власні роботи з образотворчого

мистецтва тощо) [2 МИО 3-3.2-1];

 

 1.  

 

Елементарна стилізація форм оздоблювальних елементів. різних видів декоративно-прикладного мистецтва   (народна іграшка, розпис) «ілюстрація до віршів Т.Г.Шевченка»

1.Змістова лінія «Художньо-практична діяльність»

-виконує прості площинні (двовимірні) живописні та графічні

зображення; прості об’ємні композиції [2 МИО 1-1.1-7];

- використовує у живописній роботі хроматичні і ахроматичні

кольори; утворює з основних кольорів – похідні [2 МИО 1-1.1-8];

- створює хроматичну й ахроматичну графічну композицію,

використовуючи лінії, крапки та плями [2 МИО 1-1.1-9];

- складає та розташовує на площині (у просторі) окремі елементи

зображень (форм) у просту, зокрема орнаментальну, композицію

(графічну, живописну, декоративну, об’ємну) [2 МИО 1-1.1-10];

- відповідно до задуму, обирає положення формату аркуша

(вертикальний, горизонтальний) [2 МИО 1-1.1-11];

 - використовує усю площину аркуша для створення композиції [2

МИО 1-1.1-12];

- користується художніми матеріалами, палітрою, пензлями, стеками, ножицями тощо [2 МИО 1-1.1-13];

2.Змістова лінія «Сприймання та інтерпретація мистец- порівнює власний задум із його втіленням [2 МИО 3-3.1-1];

- описує, що вдалося чи не вдалося втілити [2 МИО 3-3.1-2];

- пояснює власні досягнення в художньо-творчій діяльності [2 МИО

3-3.1-3]

 

3.Змістова лінія «Комунікація через мистецтво»

- порівнює власний задум із його втіленням [2 МИО 3-3.1-1];

- описує, що вдалося чи не вдалося втілити [2 МИО 3-3.1-2];

- пояснює власні досягнення в художньо-творчій діяльності [2 МИО

3-3.1-3]

- презентує результати власної творчості (співає пісні, виконує

танцювальні рухи, демонструє власні роботи з образотворчого

мистецтва тощо) [2 МИО 3-3.2-1];

 

 1.  

 

Дослідження довкілля, виявлення цікавих, незвичайних об’єктів для створення художніх образів Ліплення з пластичних матеріалів різними прийомами і способами. «Конструювання за власним задумом»

1.Змістова лінія «Художньо-практична діяльність»

- складає та розташовує на площині (у просторі) окремі елементи

зображень (форм) у просту, зокрема орнаментальну, композицію

(графічну, живописну, декоративну, об’ємну) [2 МИО 1-1.1-10];

- відповідно до задуму, обирає положення формату аркуша

(вертикальний, горизонтальний) [2 МИО 1-1.1-11];

 - використовує усю площину аркуша для створення композиції [2

МИО 1-1.1-12];

- користується художніми засобами та матеріалами, палітрою,

пензлями, стеками, ножицями тощо [2 МИО 1-1.1-13];

- конструює прості композиції з художніх, природних та інших

підручних матеріалів [2 МИО 1-1.1-14];

- дотримується правил техніки безпеки [2 МИО 1-1.1-15];
- придумує образи (фантазує) та виражає задумане знайомими

-засобами художньої виразності [2 МИО 1-1.2-1];

-експериментує з кольорами, лініями, формами тощо [2 МИО 1-

1.2-4]- користується художніми матеріалами, палітрою, пензлями, стеками, ножицями тощо [2 МИО 1-1.1-13];

2.Змістова лінія «Сприймання та інтерпретація мистецтва»

- порівнює власний задум із його втіленням [2 МИО 3-3.1-1];

- описує, що вдалося чи не вдалося втілити [2 МИО 3-3.1-2];

- пояснює власні досягнення в художньо-творчій діяльності [2 МИО

3-3.1-3]

 

 

3.Змістова лінія «Комунікація через мистецтво»

- порівнює власний задум із його втіленням [2 МИО 3-3.1-1];

- описує, що вдалося чи не вдалося втілити [2 МИО 3-3.1-2];

- пояснює власні досягнення в художньо-творчій діяльності [2 МИО

3-3.1-3]

- презентує результати власної творчості (співає пісні, виконує

танцювальні рухи, демонструє власні роботи з образотворчого

мистецтва тощо) [2 МИО 3-3.2-1];

 

 1.  

 

Використання видів мистецької діяльності для задоволення та поліпшення емоційного стану Вирізування, конструювання з паперу. «Цікаві фрукти»

1.Змістова лінія «Художньо-практична діяльність»

- складає та розташовує на площині (у просторі) окремі елементи

зображень (форм) у просту, зокрема орнаментальну, композицію

(графічну, живописну, декоративну, об’ємну) [2 МИО 1-1.1-10];

- відповідно до задуму, обирає положення формату аркуша

(вертикальний, горизонтальний) [2 МИО 1-1.1-11];

 - використовує усю площину аркуша для створення композиції [2

МИО 1-1.1-12];

- користується художніми засобами та матеріалами, палітрою,

пензлями, стеками, ножицями тощо [2 МИО 1-1.1-13];

- конструює прості композиції з художніх, природних та інших

підручних матеріалів [2 МИО 1-1.1-14];

- дотримується правил техніки безпеки [2 МИО 1-1.1-15];
- придумує образи (фантазує) та виражає задумане знайомими

-засобами художньої виразності [2 МИО 1-1.2-1];

-експериментує з кольорами, лініями, формами тощо [2 МИО 1-

1.2-4]- користується художніми матеріалами, палітрою, пензлями, стеками, ножицями тощо [2 МИО 1-1.1-13];

3.Змістова лінія «Комунікація через мистецтво»

- порівнює власний задум із його втіленням [2 МИО 3-3.1-1];

- описує, що вдалося чи не вдалося втілити [2 МИО 3-3.1-2];

- пояснює власні досягнення в художньо-творчій діяльності [2 МИО

3-3.1-3]

- презентує результати власної творчості (співає пісні, виконує

танцювальні рухи, демонструє власні роботи з образотворчого

мистецтва тощо) [2 МИО 3-3.2-1];

 

 1.  

 

Мої захоплення

Елементарна стилізація форм оздоблювальних елементів. різних видів декоративно-прикладного мистецтва   (народна іграшка, розпис). «Петриківський розпис»

1.Змістова лінія «Художньо-практична діяльність»

-виконує прості площинні (двовимірні) живописні та графічні

зображення; прості об’ємні композиції [2 МИО 1-1.1-7];

- використовує у живописній роботі хроматичні і ахроматичні

кольори; утворює з основних кольорів – похідні [2 МИО 1-1.1-8];

- створює хроматичну й ахроматичну графічну композицію,

використовуючи лінії, крапки та плями [2 МИО 1-1.1-9];

- складає та розташовує на площині (у просторі) окремі елементи

зображень (форм) у просту, зокрема орнаментальну, композицію

(графічну, живописну, декоративну, об’ємну) [2 МИО 1-1.1-10];

- відповідно до задуму, обирає положення формату аркуша

(вертикальний, горизонтальний) [2 МИО 1-1.1-11];

 - використовує усю площину аркуша для створення композиції [2

МИО 1-1.1-12];

матеріалами, палітрою, пензлями, стеками, ножицями тощо [2 МИО 1-1.1-13];

2.Змістова лінія «Сприймання та інтерпретація мистецтва» - порівнює власний задум із його втіленням [2 МИО 3-3.1-1];

- описує, що вдалося чи не вдалося втілити [2 МИО 3-3.1-2];

- пояснює власні досягнення в художньо-творчій діяльності [2 МИО

3-3.1-3]

 

3.Змістова лінія «Комунікація через мистецтво»

- порівнює власний задум із його втіленням [2 МИО 3-3.1-1];

- описує, що вдалося чи не вдалося втілити [2 МИО 3-3.1-2];

- пояснює власні досягнення в художньо-творчій діяльності [2 МИО

3-3.1-3]

- презентує результати власної творчості (співає пісні, виконує

танцювальні рухи, демонструє власні роботи з образотворчого

мистецтва тощо) [2 МИО 3-3.2-1];

 

 1.  

 

Дослідження довкілля, виявлення цікавих, незвичайних об’єктів для створення художніх образів.   Аплікація з тканини  «В гостях у бабусі »

1.Змістова лінія «Художньо-практична діяльність»

- складає та розташовує на площині (у просторі) окремі елементи

зображень (форм) у просту, зокрема орнаментальну, композицію

(графічну, живописну, декоративну, об’ємну) [2 МИО 1-1.1-10];

- відповідно до задуму, обирає положення формату аркуша

(вертикальний, горизонтальний) [2 МИО 1-1.1-11];

 - використовує усю площину аркуша для створення композиції [2

МИО 1-1.1-12];

- користується художніми засобами та матеріалами, палітрою,

пензлями, стеками, ножицями тощо [2 МИО 1-1.1-13];

- конструює прості композиції з художніх, природних та інших

підручних матеріалів [2 МИО 1-1.1-14];

- дотримується правил техніки безпеки [2 МИО 1-1.1-15];
- придумує образи (фантазує) та виражає задумане знайомими

-засобами художньої виразності [2 МИО 1-1.2-1];

-експериментує з кольорами, лініями, формами тощо [2 МИО 1-

1.2-4]- користується художніми матеріалами, палітрою, пензлями, стеками, ножицями тощо [2 МИО 1-1.1-13];

3.Змістова лінія «Комунікація через мистецтво»

- порівнює власний задум із його втіленням [2 МИО 3-3.1-1];

- описує, що вдалося чи не вдалося втілити [2 МИО 3-3.1-2];

- пояснює власні досягнення в художньо-творчій діяльності [2 МИО

3-3.1-3]

- презентує результати власної творчості (співає пісні, виконує

танцювальні рухи, демонструє власні роботи з образотворчого

мистецтва тощо) [2 МИО 3-3.2-1];

 

 1.  

 

Дослідження довкілля, виявлення цікавих, незвичайних об’єктів для створення художніх образів. Вирізування, конструювання з паперу.  «Пасхальний кошик»

1.Змістова лінія «Художньо-практична діяльність»

- складає та розташовує на площині (у просторі) окремі елементи

зображень (форм) у просту, зокрема орнаментальну, композицію

(графічну, живописну, декоративну, об’ємну) [2 МИО 1-1.1-10];

- відповідно до задуму, обирає положення формату аркуша

(вертикальний, горизонтальний) [2 МИО 1-1.1-11];

 - використовує усю площину аркуша для створення композиції [2

МИО 1-1.1-12];

- користується художніми засобами та матеріалами, палітрою,

пензлями, стеками, ножицями тощо [2 МИО 1-1.1-13];

- конструює прості композиції з художніх, природних та інших

підручних матеріалів [2 МИО 1-1.1-14];

- дотримується правил техніки безпеки [2 МИО 1-1.1-15];
- придумує образи (фантазує) та виражає задумане знайомими

-засобами художньої виразності [2 МИО 1-1.2-1];

-експериментує з кольорами, лініями, формами тощо [2 МИО 1-

1.2-4]- користується художніми матеріалами, палітрою, пензлями, стеками, ножицями тощо [2 МИО 1-1.1-13];

3.Змістова лінія «Комунікація через мистецтво»

- порівнює власний задум із його втіленням [2 МИО 3-3.1-1];

- описує, що вдалося чи не вдалося втілити [2 МИО 3-3.1-2];

- пояснює власні досягнення в художньо-творчій діяльності [2 МИО

3-3.1-3]

- презентує результати власної творчості (співає пісні, виконує

танцювальні рухи, демонструє власні роботи з образотворчого

мистецтва тощо) [2 МИО 3-3.2-1];

 

 1.  

 

Елементарна стилізація форм оздоблювальних елементів. різних видів декоративно-прикладного мистецтва   (народна іграшка, розпис) «Глечик»

1.Змістова лінія «Художньо-практична діяльність»

-виконує прості площинні (двовимірні) живописні та графічні

зображення; прості об’ємні композиції [2 МИО 1-1.1-7];

- використовує у живописній роботі хроматичні і ахроматичні

кольори; утворює з основних кольорів – похідні [2 МИО 1-1.1-8];

- створює хроматичну й ахроматичну графічну композицію,

використовуючи лінії, крапки та плями [2 МИО 1-1.1-9];

- складає та розташовує на площині (у просторі) окремі елементи

зображень (форм) у просту, зокрема орнаментальну, композицію

(графічну, живописну, декоративну, об’ємну) [2 МИО 1-1.1-10];

- відповідно до задуму, обирає положення формату аркуша

(вертикальний, горизонтальний) [2 МИО 1-1.1-11];

 - використовує усю площину аркуша для створення композиції [2

МИО 1-1.1-12];

- користується художніми матеріалами, палітрою, пензлями, стеками, ножицями тощо [2 МИО 1-1.1-13];

2.Змістова лінія «Сприймання та інтерпретація мистецтва»

 - порівнює власний задум із його втіленням [2 МИО 3-3.1-1];

- описує, що вдалося чи не вдалося втілити [2 МИО 3-3.1-2];

- пояснює власні досягнення в художньо-творчій діяльності [2 МИО

3-3.1-3]

 

 

 

3.Змістова лінія «Комунікація через мистецтво»

- порівнює власний задум із його втіленням [2 МИО 3-3.1-1];

- описує, що вдалося чи не вдалося втілити [2 МИО 3-3.1-2];

- пояснює власні досягнення в художньо-творчій діяльності [2 МИО

3-3.1-3]

- презентує результати власної творчості (співає пісні, виконує

танцювальні рухи, демонструє власні роботи з образотворчого

мистецтва тощо) [2 МИО 3-3.2-1];

 

 1.  

 

Ліплення з пластичних матеріалів різними прийомами і способами. «Святкове печиво»

1.Змістова лінія «Художньо-практична діяльність»

- користується художніми матеріалами, палітрою, пензлями, стеками, ножицями тощо [2 МИО 1-1.1-13];

-- складає та розташовує на площині (у просторі) окремі елементи

зображень (форм) у просту, зокрема орнаментальну, композицію

(графічну, живописну, декоративну, об’ємну) [2 МИО 1-1.1-10];

- відповідно до задуму, обирає положення формату аркуша

(вертикальний, горизонтальний) [2 МИО 1-1.1-11];

 - використовує усю площину аркуша для створення композиції [2

МИО 1-1.1-12];

- користується художніми засобами та матеріалами, палітрою,

пензлями, стеками, ножицями тощо [2 МИО 1-1.1-13];

- конструює прості композиції з художніх, природних та інших

підручних матеріалів [2 МИО 1-1.1-14];

- дотримується правил техніки безпеки [2 МИО 1-1.1-15];
- придумує образи (фантазує) та виражає задумане знайомими

-засобами художньої виразності [2 МИО 1-1.2-1];

-експериментує з кольорами, лініями, формами тощо [2 МИО 1-

1.2-4]

2.Змістова лінія «Сприймання та інтерпретація мистецтва»

-- порівнює власний задум із його втіленням [2 МИО 3-3.1-1];

- описує, що вдалося чи не вдалося втілити [2 МИО 3-3.1-2];

- пояснює власні досягнення в художньо-творчій діяльності [2 МИО

3-3.1-3]

 

 

3.Змістова лінія «Комунікація через мистецтво»

- порівнює власний задум із його втіленням [2 МИО 3-3.1-1];

- описує, що вдалося чи не вдалося втілити [2 МИО 3-3.1-2];

- пояснює власні досягнення в художньо-творчій діяльності [2 МИО

3-3.1-3]

- презентує результати власної творчості (співає пісні, виконує

танцювальні рухи, демонструє власні роботи з образотворчого

мистецтва тощо) [2 МИО 3-3.2-1];

 

 1.  

 

Використання видів мистецької діяльності для задоволення та поліпшення емоційного стану. «Ляльковий театр»

1.Змістова лінія «Художньо-практична діяльність»

-виконує прості площинні (двовимірні) живописні та графічні

зображення; прості об’ємні композиції [2 МИО 1-1.1-7];

- використовує у живописній роботі хроматичні і ахроматичні

кольори; утворює з основних кольорів – похідні [2 МИО 1-1.1-8];

- створює хроматичну й ахроматичну графічну композицію,

використовуючи лінії, крапки та плями [2 МИО 1-1.1-9];

- складає та розташовує на площині (у просторі) окремі елементи

зображень (форм) у просту, зокрема орнаментальну, композицію

(графічну, живописну, декоративну, об’ємну) [2 МИО 1-1.1-10];

- відповідно до задуму, обирає положення формату аркуша

(вертикальний, горизонтальний) [2 МИО 1-1.1-11];

 - використовує усю площину аркуша для створення композиції [2

МИО 1-1.1-12];

- користується художніми матеріалами, палітрою, пензлями, стеками, ножицями тощо [2 МИО 1-1.1-13];

через мистецтво»

 

 1.  

 

Елементарна стилізація форм оздоблювальних елементів. різних видів декоративно-прикладного мистецтва   «Вишивка»

1.Змістова лінія «Художньо-практична діяльність»

- користується художніми матеріалами, палітрою, пензлями, стеками, ножицями тощо [2 МИО 1-1.1-13];

3.Змістова лінія «Комунікація через мистецтво»

- порівнює власний задум із його втіленням [2 МИО 3-3.1-1];

- описує, що вдалося чи не вдалося втілити [2 МИО 3-3.1-2];

- пояснює власні досягнення в художньо-творчій діяльності [2 МИО

3-3.1-3]

 

 1.  

 

Ліплення з пластичних матеріалів різними прийомами і способами «Іграшковий батискаф»

1.Змістова лінія «Художньо-практична діяльність»

- користується художніми матеріалами, палітрою, пензлями, стеками, ножицями тощо [2 МИО 1-1.1-13];

2.Змістова лінія «Сприймання та інтерпретація мистецтва»

- порівнює власний задум із його втіленням [2 МИО 3-3.1-1];

- описує, що вдалося чи не вдалося втілити [2 МИО 3-3.1-2];

- пояснює власні досягнення в художньо-творчій діяльності [2 МИО

3-3.1-3]

 

3.Змістова лінія «Комунікація через мистецтво»

- порівнює власний задум із його втіленням [2 МИО 3-3.1-1];

- описує, що вдалося чи не вдалося втілити [2 МИО 3-3.1-2];

- пояснює власні досягнення в художньо-творчій діяльності [2 МИО

3-3.1-3]

- презентує результати власної творчості (співає пісні, виконує

танцювальні рухи, демонструє власні роботи з образотворчого

мистецтва тощо) [2 МИО 3-3.2-1];

 

 1.  

 

Вирізування, конструювання з паперу. Об’ємна аплікація.  «Вітрильник на хвилях»

1.Змістова лінія «Художньо-практична діяльність»

- користується художніми матеріалами, палітрою, пензлями, стеками, ножицями тощо [2 МИО 1-1.1-13];

3.Змістова лінія «Комунікація через мистецтво»

- порівнює власний задум із його втіленням [2 МИО 3-3.1-1];

- описує, що вдалося чи не вдалося втілити [2 МИО 3-3.1-2];

- пояснює власні досягнення в художньо-творчій діяльності [2 МИО

3-3.1-3]

- презентує результати власної творчості (співає пісні, виконує

танцювальні рухи, демонструє власні роботи з образотворчого

мистецтва тощо) [2 МИО 3-3.2-1];

 

 1.  

 

Використання видів мистецької діяльності для задоволення та поліпшення емоційного стану. Використання різних ліній, плям, форм, кольорів та їх відтінків для створення візуальних образів.  «Малюнок настрою»

Змістова лінія «Художньо-практична діяльність»

-виконує прості площинні (двовимірні) живописні та графічні

зображення; прості об’ємні композиції [2 МИО 1-1.1-7];

- використовує у живописній роботі хроматичні і ахроматичні

кольори; утворює з основних кольорів – похідні [2 МИО 1-1.1-8];

- створює хроматичну й ахроматичну графічну композицію,

використовуючи лінії, крапки та плями [2 МИО 1-1.1-9];

- складає та розташовує на площині (у просторі) окремі елементи

зображень (форм) у просту, зокрема орнаментальну, композицію

(графічну, живописну, декоративну, об’ємну) [2 МИО 1-1.1-10];

- відповідно до задуму, обирає положення формату аркуша

(вертикальний, горизонтальний) [2 МИО 1-1.1-11];

 - використовує усю площину аркуша для створення композиції [2

МИО 1-1.1-12];

- користується художніми матеріалами, палітрою, пензлями, стеками, ножицями тощо [2 МИО 1-1.1-13];

2.Змістова лінія «Сприймання та інтерпретація мистецтва»

- порівнює власний задум із його втіленням [2 МИО 3-3.1-1];

- описує, що вдалося чи не вдалося втілити [2 МИО 3-3.1-2];

- пояснює власні досягнення в художньо-творчій діяльності [2 МИО

3-3.1-3]

 

3.Змістова лінія «Комунікація через мистецтво»

- порівнює власний задум із його втіленням [2 МИО 3-3.1-1];

- описує, що вдалося чи не вдалося втілити [2 МИО 3-3.1-2];

- пояснює власні досягнення в художньо-творчій діяльності [2 МИО

3-3.1-3]

- презентує результати власної творчості (співає пісні, виконує

танцювальні рухи, демонструє власні роботи з образотворчого

мистецтва тощо) [2 МИО 3-3.2-1];

 

 

docx
Додано
22 грудня 2023
Переглядів
498
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку