Календарне планування з образотворчого мистецтва 3 клас з очікуваними результатами за підручником Г.Кізілової,О.Шулько

Про матеріал
Календарне планування з очікуваними результатами за змістовими лініями мистецької освітньої галузі згідно з проектом нового Деожавного стандарту початкової загальної середньої освіти за Типовою програмою для закладів загальної середньої освіти розробленою під керіництвом Р.Б.Шияна.
Перегляд файлу

№ з/п

Дата

Тема уроку

Очікувані результати навчання

МИСТЕЦТВО І Я

1.

 

Графіка. Повторення мистецьких понять за попередній рік. Створення зображень із цифр.

- милується та виражає емоційне ставлення (мімікою, мовленнєвими й образотворчими засобами):

- до краси природи навколишнього світу та відображеної у творах графіки та живопису;

 розпізнає:

- графічні та живописні твори;

 має елементарне уявлення:

 - про спосіб передачі руху в пейзажі;

- споріднені кольори, кольорові контрасти та нюанси;

2.

 

Уява в творчості. Імпресіонізм. Створення об’ємної аплікації «Повітряна куля».

 - організовує самостійно робоче місце для занять різними видами образотворчої діяльності;

- дотримується охайності і правил техніки безпеки; -

- самостійно користується знайомими художніми інструментами;

- вирізняє кольорову гаму твору (тепла, холодна), тональність (світлі й темні кольори), насиченість (яскравий, тьмяний) загальний колорит; елементи композиції твору (центр, головне і другорядне); побудову твору (симетричну та асиметричну, статичну, динамічну, ритмічну, метричну);

- характеризує власну творчість за поданими орієнтирами;

- пояснює, що вдалося чи не вдалося;

- визначає за допомогою вчителя/ вчительки труднощі;

- обирає (за допомогою вчителя/ вчительки) спосіб удосконалення;

3.

 

Портрет. Передача емоцій у портреті. Аналіз художнього твору. Виконання замальовок облич з натури.

знає та називає:

- головні виражальні засоби графіки та живопису;

- основні матеріали та інструменти художника- графіка та живописця;

розуміє та використовує на практиці: - колір у графічних творах;

 - колірне вирішення у живописних творах;

- графічні та живописні матеріали й інструменти для створення практичного завдання;

дотримується: -правил техніки безпеки при створенні творів графіки та живопису;

4.

 

Колективне у творчості. Народна іграшка. Ліплення коника у стилі народної іграшки або стилізований сучасний варіант (на вибір).

милується та виражає емоційне ставлення (образотворчими та мовленнєвими засобами, мімікою) до: -краси творів скульптури та архітектури;

- рукотворної краси предметів побуту;

 розпізнає: -твори скульптури, архітектури та декоративно-прикладного мистецтва;

знає та називає: -види скульптури (кругла та рельєф);

 розуміє та пояснює: -виражальні можливості об'ємної та рельєфної форми у скульптурі;

- значення орнаментальних композицій у декоративно- прикладному мистецтві;

має елементарне уявлення про: -творчість скульптора, архітектора, народних майстрів;

 уміє: -ліпити різними способами, досягаючи кінцевої мети;

 - передавати у практичній роботі основні форми будови тіла тварин, спостерігаючи за їх розміром;

- раціонально організовувати робоче місце та прибирати його; дотримується: -правил техніки безпеки при створенні скульптурних, архітектурних та декоративно- прикладних творів;

5.

 

Скульптура. Види скульптури. Ліплення насадок на канцелярське приладдя.

- організовує самостійно робоче місце для занять різними видами образотворчої діяльності;

- дотримується охайності і правил техніки безпеки;

- розпізнає та характеризує художні матеріали, якими виконана учнівська творча робота (кольорові олівці, фломастери, акварель, гуаш, пластилін тощо);

- порівнює природні форми, образи довкілля з їх художнім (декоративним) трактуванням;

- визначає власні емоції від сприймання мистецьких творів;

уміє: -ліпити різними способами, досягаючи кінцевої мети;

 

6.

 

Пейзаж. Вибір формату. Горизонтальний і вертикальний формат. Виконання осіннього пейзажу у техніці «по вологому».

- милується та виражає емоційне ставлення (мімікою, мовленнєвими й образотворчими засобами): -до краси природи навколишнього світу та відображеної у творах живопису;

має елементарне уявлення: -про спосіб передачі руху в пейзажі;

- споріднені кольори, кольорові контрасти та нюанси;

- про особливості роботи акварельними фарбами в техніці“по-мокрому”;

 знає та називає: -головні виражальні засоби живопису;

- основні матеріали та інструменти художника- живописця; розуміє та використовує на практиці: - колірне вирішення у живописних творах;

 - живописні матеріали й інструменти для створення практичного завдання;

 -як передавати рух у природі (вітер, хвилі);

-як користуватися палітрою;

-як утворювати відповідно до задуму відтінки кольорів шляхом змішування фарб;

7.

 

Орнаменти. Типи орнаментів. Стилізація. Рапорт. Створення орнаменту у довільній техніці.

милується та виражає емоційне ставлення до: -краси творів рукотворної краси предметів побуту;

 розпізнає: -твори декоративно-прикладного мистецтва;

- знає та називає: види декоративно-прикладного мистецтва (художня кераміка, вишивка, ткацтво, художня обробка металу та дерева, художній розпис, писанкарство);

- розуміє та пояснює: -виражальні можливості об'ємної та рельєфної форми у скульптурі;

- значення орнаментальних композицій у декоративно- прикладному мистецтві;

- раціонально організовує робоче місце та прибирає його;

8.

 

Виконання тестів. Створення гусені у техніці паперопластики.

- організовує самостійно робоче місце для занять різними видами образотворчої діяльності;

- дотримується охайності і правил техніки безпеки;

- висловлює судження щодо передання емоційного стану зображуваних об’єктів;

- характеризує власну творчість за поданими орієнтирами;

- пояснює, що вдалося чи не вдалося;

- презентує результати власної творчості;

- пояснює задум;

- виконує прості композиції на площинні та в об’ємі;

- обирає формат (прямокутний, квадратний, трикутний, в колі, в овалі) для кращого втілення задуму;

- виділяє композиційний центр, головне і другорядне, враховуючи основні пропорції зображуваних предметів, композиційні засоби та правила;

МИСТЕЦТВО І ДОВКІЛЛЯ

9.

 

Мультиплікація. Передача характеру персонажа. Виготовлення пальчикових героїв для колективної гри.

 

- знає, що таке мультиплікації;   

 -користується самостійно знайомими художніми інструментами;                                  - порівнює будову природніх форм, їх пропорції; 

 - створює казкові образи;               

 - передає в зображенні будову людини;                                              - аналізує та порівнює прості форми предметів і об’єктів довкілля;                                    

 -робить висновки  щодо своєї творчої діяльності.

10.

 

Графіка. Виражальні засоби графіки. Передача фактури і пластики засобами графіки. Зображення песика (кольорові олівці).

- користується самостійно знайомими художніми інструментами;                                 

- порівнює будову природніх форм, їх пропорції;    

- створює реалістичні образи;                                                 

- передає в зображеннях будову тварини;                                      - висловлює власні емоції від творчої діяльності.

11.

 

Фотомистецтво. Макрозйомка. Мариністика.  Створення плаката про збереження води в техніці аплікації.

- знає, що таке симетрія та барильєф;

- добирає художні матеріали, відповідно до виду мистецтва;

- порівнює елементи об'ємних форм;

- розрізняє особливості об'ємного зображення;

- аналізує та порівнює прості форми предметів і об'єктів довкілля;

- робить висновки щодо своєї творчої діяльності.

12.

 

Експресія у різних видах мистецтва. Проєкт «Рух у мистецтві». Ліплення млина.

- знає, що таке сувенір;

- користується самостійно знайомими художніми інструментами;                                   - порівнює найпростіші елементи об'ємних форм;                       

- оздоблює об'ємну форму рельєфним декором;                              

- передає в зображеннях будову предмета;                                      

- застосовує експерименти з формами, об'ємами;

- висловлює власні емоції від творчої діяльності.

13.

 

Використання нетрадиційних матеріалів у мистецтві. Образ жар-птиці у декоративно-ужитковому мистецтві.  Створення композиції «Жар-птиця» у техніці петриківського розпису.

- працює з інструментами й пристосуваннями, дотримуючись безпечних прийомів і норм санітарії;

- організовує робоче місце;

- виготовляє поетапно виріб за інструкцією з визначеною послідовністю самостійно або спільно з по-окремим розподілом частин роботи;

- обговорює корисність, естетичність та якість індивідуально або спільно створених виробів;

- презентує результати власної або спільної діяльності.

14.

 

Узагальнення і систематизація знань за темою у формі тестових завдань. Виконання зимового пейзажу (акварель).

використовує творчо різні інструменти та матеріали для втілення власного задуму;

- дотримується правил взаємодії і творчої співпраці;

- бере участь у колективному виконанні;

- презентує результати власної творчості;

-визначає досягнення однокласників.

15.

 

Підсумковий урок за семестр. Виставка робіт.

- знає, що таке інтер`єр;                  

- бере участь у колективних творчих проектах;                   

- дотримується правил техніки безпеки, охайності;                             - дотримується правил взаємодії і творчої співпраці;     

- презентує результати власної творчості;            

- визначає власні емоції та враження від  своєї творчої діяльності.

ПОГОДЖЕНО                                                              

                    заступник директора з навчально-виховної роботи            

                                              _________ Ю. О. Кучер від  __________ 2023 р.                                    

 

 

docx
Додано
22 грудня 2023
Переглядів
348
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку