10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Календарне планування з української літератури для 5 класу за новою програмою

Про матеріал

Орієнтовне календарно - тематичне планування складено за новою програмою відповідно до чинної програми з урахування уроків розвитку мовлення та контрольних робіт.

Перегляд файлу

Українська література     5 клас

 

 

Усього — 70 год. На тиждень — 2 год.

Текстуальне вивчення творів — 52 год.

Повторення та узагальнення — 2 год.

Література рідного краю    4 год.

Позакласне читання — 4 год.

Розвиток мовлення – 4 год. (у межах годин на текстуальне вивчення).

Виразне читання — 2 год.

 

Обов’язкова кількість видів контролю

5клас

Семестри

І

ІІ

Контрольні роботи

у формі:

- контрольного класного твору;

- виконання інших завдань (тестів, відповідей на запитання тощо)

2

 

2

3

 

1

2

Уроки розвитку мовлення*(РМ)

2

(у+п)

2

(у+п)

Уроки позакласного читання(ПЧ)

2

2

Перевірка зошитів

4

5

 

 

І семестр

 

з /п

К-сть год.

Зміст

Дата

Прим.

1

1

Вступ.

Слово в житті людини. Образне слово — першоелемент літератури. Художня література як мистецтво слова. Види мистецтва.

 

 

 

Світ фантазії, мудрості (4 год.)

 

2

1

Початок словесного мистецтва: фольклор і літописи.

Міфи і легенди давніх українців

Міфи як первісні уявлення про всесвіт і людину, реальні та фантастичні елементи людської поведінки. (5 творів  на вибір учителя).

ТЛ: фольклор, легенда (повторення), міф, переказ.

 

Міфи та легенди українців: «Про зоряний Віз», «Чому пес живе коло людини?». Первісні уявлення про всесвіт і людину.

 

 

 

3

1

«Берегиня», «Дажбог». Реальні та фантастичні елементи людської поведінки.

 

 

 

4

1

«Неопалима купина», «Як виникли Карпати», «Чому в морі є перли і мушлі». Добро і зло, їх роль у житті

 

 

5

1

Народні перекази: «Прийом у запорожців». Звичаї та традиції запорозьких козаків.

 

 

 

Народні казки (4 год.)

 

6

1

Тематика народних казок, їхні різновиди (про звірів, побутові, чарівні (героїко-фантастичні)). Побудова казки, її яскравий національний колорит. Народне уявлення про добро і зло в казці. Фантастичне і реальне, смішне і страшне, красиве і потворне в казках.

ТЛ: народна казка, тема, гіпербола.

 

 

7

1

 «Яйце-райце». Світогляд народу, його морально-етичні принципи в казці; зв’язок із міфами.

 

 

8

1

«Про правду і кривду» або «Мудра дівчина» (на вибір учителя).

 

 

9

1

«Ох» або «Летючий корабель» (на вибір учителя).

 

 

10

1

Виразне читання казок. Спорідненість українських казок з казками народів світу

ТЛ. Засоби виразного читання.

 

 

11

1

РМ № 1. Самостійне складання та розповідь казки (усно).

 

 

12

1

Література рідного краю № 1.

 

 

 

13

1

Позакласне читання № 1.

 

 

 

14

1

Контрольна робота № 1. «Світ фантазії, мудрості: міфи та легенди, народні перекази, казки» (тести, відповіді на запитання)

 

 

 

Літературні казки (12)

 

15

1

І.Франко. Дитинство письменника. І. Франко-казкар (зб. «Коли ще звірі говорили»). «Фарбований Лис»

ТЛ: літературна казка.

 

 

16

1

І.Франко. «Фарбований Лис». Образ Лиса, риси його характеру

 

 

 

17

1

І.Франко. «Фарбований Лис». Мова автора і мова персонажів

ТЛ: мова автора і мова персонажів.

 

 

 

18

1

Василь Королів-Старий. Короткі відомості про письменника і його фантастичні казки. «Хуха-Моховинка». Образи фантастичних істот, створені уявою автора на основі українського фольклору

 

 

 

19

1

Василь Королів-Старий. «Хуха-Моховинка». Добро і зло в казці. Аналіз зовнішності (портрета) казкових істот. Наскрізний гуманізм казки.

ТЛ: портрет.

 

 

20

1

Василь Симоненко. Цікава сторінка з життя митця. «Цар Плаксій та Лоскотон».

ТЛ: віршована мова (рима, строфа, ритм).

 

 

 

21,

22

2

Василь Симоненко. «Цар Плаксій та Лоскотон». Різні життєві позиції царя Плаксія та Лоскотона (песимістична та оптимістична)

 

 

 

23

1

Галина Малик. Повість-казка Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії». Морально-етичні проблеми в казці: добро і зло, відповідальність за свої вчинки, уміння долати перешкоди на шляху до мети

 

 

24

1

Галина Малик. Повість-казка Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії». Морально-етичні проблеми в казці: добро і зло, відповідальність за свої вчинки, уміння долати перешкоди на шляху до мети

 

 

25

1

Галина Малик. «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії». Символіка країни Недоладії та її мешканців

 

 

 

26

1

Галина Малик. «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії». Своєрідність композиції твору. Особливості його мови

 

 

 

27

1

РМ № 2. Літературна вікторина (письмово)

 

 

 

28

1

Позакласне читання № 2.

Література рідного краю № 2.

Галина Малик. «Злочинці з паралельного світу»

 

 

 

29

1

Контрольна робота № 2. «Світ фантазії, мудрості: літературні казки І. Франко, В. Королів-Старий,                        В. Симоненко, Г. Малик» (тести, відповіді на запитання)

 

 

 

 

Із народної мудрості (4)

 

30

1

Загадка як вид усної народної творчості. Зміст і форма загадок.   ТЛ: загадка.

 

ІІ семестр

 

 

 

31

1

Прислів’я та приказки. Народне уявлення про довколишній світ і його оцінка в прислів’ях і приказках.  ТЛ: прислів’я, приказка.

Вивчити напам’ять кілька загадок, прислів’їв, приказок (на вибір)

 

 

 

32

1

Леонід Глібов – відомий український поет і байкар. Фольклорна основа його віршових загадок. Особливості його поетичної мови.  «Химерний, малий…», «Що за птиця?»

ТЛ: акровірш, порівняння.

 

 

 

33

1

Життєствердний пафос віршів Л.Глібова. «Хто вона?», «Хто розмовляє?», «Хто сестра і брат?»

 

 

 

 

 

Історичне минуле нашого народу (5)

 

34

1

Літописні оповіді (подавати на основі «Повісті минулих літ» у переказі В. Близнеця):  «Три брати – Кий, Щек, Хорив і сестра їхня Либідь», «Святослав укладає мир з греками…», «Володимир вибирає віру», «Розгром Ярославом печенігів. Початок великого будівництва в Києві. Похвала книгам» (3 твори – на вибір учителя)

 

 

 

35

1

«Святослав укладає мир з греками і повертається до Києва. Смерть Святослава», «Володимир вибирає віру», «Розгром Ярославом печенігів. Початок великого будівництва в Києві. Похвала книгам». Любов руських (українських) князів до своєї землі, їхня сила духу, воля, благородство, сміливість, рішучість, вірність тощо

 

 

 

36

1

 

«Повість минулих літ» – найдавніший літопис нашого народу. Значення літописання для нащадків. Казкові й історичні мотиви літописних сюжетів. Любов руських (українських) князів до своєї землі, їхня сила духу, воля, благородство, сміливість, рішучість, вірність тощо.

ТЛ: літопис.

 

 

 

37-

40

4

Олександр ОЛЕСЬ. «Заспів», «Україна в старовину», «Похід на Царгород», «Ярослав Мудрий» (із кн. «Княжа Україна») (2  на вибір учителя), «Микита Кожум’яка»

 Поезії з книги «Княжа Україна», їх зв’язок із літописами. Поетична оповідь про минуле нашого народу, князів Русі-України, їхню мудрість, благородство, хоробрість, любов до рідної землі. Драматичний твір на тему народної казки.

ТЛ: драматичний твір і його побудова.

 

 

 

41-43

3

Зірка МЕНЗАТЮК. «Таємниця козацької шаблі». Пригодницька повість про мандрівку історичними місцями сучасної України. Фантастичне і реальне в ній.  Історичне минуле нашого народу в житті сучасної людини.

ТЛ: епічний твір.

 

 

 

44

1

Зірка МЕНЗАТЮК. «Таємниця козацької шаблі». Образи козаків та символіка козацької шаблі у творі. Екзотика старовинних українських замків.

 

 

 

45

 

Контрольна робота № 3. «Із народної мудрості: загадки, прислів’я, приказки. Л.Глібов. Історичне минуле нашого народу. Літописні оповіді. О.Олесь». Тести.

 

 

 

46,

47

2

РІДНА УКРАЇНА. СВІТ ПРИРОДИ

Степан ВАСИЛЬЧЕНКО. «В бур’янах» або Оксана ІВАНЕНКО. «Тарасові шляхи». Україна часів Т. Шевченка. Розповідь про поета, його дитинство (на основі повісті Степана Васильченка або Оксани Іваненко). Картини довколишнього світу, природи в поезіях Тараса Шевченка — художня реальність, створена уявою митця за допомогою засобів образної мови.

 ТЛ: персоніфікація, ліричний твір.

 

 

 

48,

49

2

Т.Шевченко. «За сонцем хмаронька пливе…», «Садок вишневий коло хати…» Картини довколишнього світу, природи в поезіях – інша художня реальність, створена уявою митця за допомогою засобів образної мови

ТЛ: персоніфікація, ліричний твір.

 

 

Нап. поезії

50

1

Виразне читання напам’ять віршів                              Т.Г. Шевченка

 

 

 

51

1

Павло Тичина. Майстерність відтворення краси природи в поезіях «Не бував ти у наших краях!»,«Гаї шумлять…». ТЛ: метафора, епітет.

 

 

 

52

1

Вираження життєрадісності, патріотичних почуттів засобами художнього слова в поезії  «Блакить мою душу обвіяла…». Мелодійність віршів П.Тичини

 

Нап. вірш (на вибір)

53

1

РМ № 3. Складання асоціативного етюду, викликаного певним художнім образом (на прикладі творів Т. Шевченка або П. Тичини), (усно).

 

 

 

54,

55

2

Євген Гуцало. «Лось»

Основні відомості про письменника. Вічне протистояння добра і зла наскрізна тема світового мистецтва. Порушення цієї теми в оповіданні «Лось». Співчуття, милосердя шлях до перемоги добра. Образи хлопчиків, їхня невідступність у захисті гуманних переконань.   ТЛ: оповідання.

 

 

 

56

1

Позакласне читання № 3. Є. Гуцало «Сім’я дикої качки». Переказ епізодів за малюнками

 

 

 

57

1

Основні відомості про поета.

Максим Рильський. Вміння бачити красу рідної природи й створювати красу засобами поетичної мови. «Дощ»  («Благодатний, довгожданий…»)

 

 

58

1

Єдність людини й природи, зв'язок між станом людської душі та довкіллям в поезіях М.Рильського «Осінь-маляр із палітрою пишною…».

 

 

Нап.  вірш (на вибір)

59

1

Контрольна робота № 4. «Рідна Україна. Світ природи (І частина)». Тест

 

 

 

60

1

Григір Тютюнник. Ідея неповторності й багатства внутрішнього світу людини в оповіданні «Дивак»

 

 

61

1

Паралельність і єдність двох світів – природи й людини, зображені в оповіданні Г. Тютюнника «Дивак». Особливості характеру Олеся, його обдарованість

 

 

 

62

1

РМ № 4. Г. Тютюнник «Дивак» (письмово):

- творча розповідь за мотивами твору чи окремого епізоду;

- відеосюжету на вивчені твори з теми «Світ природи» (відеоролик) з коментарем.

 

 

63

1

Гармонія людини й природи в повісті М.Вінграновського «Сіроманець»

 

 

 

64

1

М.Вінграновського «Сіроманець». Поєднання різних світів у творі

 

 

 

65

1

Доброта, вигадливість, рішучість Сашка, його здатність на самостійні вчинки. Особливо у відстоюванні своєї позиції. Характеристика Сіроманця

 

 

66

 

Контрольна робота № 5. «Рідна Україна. Світ природи (ІІ частина)» (тести, відповіді на запитання)

 

 

 

67, 68

2

Література рідного краю № 3, 4.

 

 

69

1

Позакласне читання № 4. Олена Пчілка. «Сосонка»

 

 

 

70

1

 

 

Урок-підсумок. Анонс

«Українська література. 6 клас».

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 4
Оцінки та відгуки
 1. Третяк Валентина Миколаївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. pisarenko larissa
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Zoya
  Дякую, колего, за Вашу працю!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Степанець Ірина Михайлівна
  Планування чітко співпадає з новим підручником О.Авраменка 2018 рік.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 1 відгук
doc
Додано
10 січня 2018
Переглядів
19977
Оцінка розробки
5.0 (4 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку