Календарне планування з української мови 2 клас І семестр за підручником К. Пономарьової

Про матеріал

Календарно-тематичне планування уроків

української мови за підручником «Українська мова ти читання. Автори: К. Пономарьова та О. Савченко (2019)» для 2 класу за програмою НУШ (2019-2020 н.р.), І семестр, 4 год.на тиждень, 64 уроки за семестр.

Перегляд файлу

Календарне планування уроків української мови в 2 класі

За підручником К. І. Пономарьової

 

№ уроку,

Дата проведення

 

Тема

 

І СЕМЕСТР

4 години х 16 тижнів = 64 години

1

С. 1-3

 

 

Представлення себе під час знайомства. Оформлення речень на письмі. Створення усного висловлення за ілюстраціями

2

С. 4-5

 

Розрізнення мовних і немовних звуків. Позначення мовних звуків буквами на письмі. Складання і записування речень за малюнками

3-4

С. 6-7

 

Розрізнення голосних і приголосних звуків. Побудова й записування речень з використанням допоміжних матеріалів (малюнок, словосполучення)

5

С. 8-9

 

Позначення м’якості приголосних на письмі. Складання усної розповіді (казки) за малюнком та опорними словами

6

С. 10-11

 

Написання слів з ьо та йо. Побудова усної розповіді за опорними словами

 

7

С. 12-13

 

Пошук потрібної інформації в оголошенні за поданими запитаннями. Дослідження слів з подовженими приголосними звуками. Складання усної розповіді про улюблене заняття

8

С. 2-4

(у зошиті)

 

Розвиток зв’язного мовлення. Робота над виражальними засобами мови (без уживання термінів). Тема для спілкування: «Сонечко, сонечко, заглянь у віконечко»

 

9

С. 14-15

 

Читання діалогу за ролями. Ознайомлення зі структурою записки. Розпізнавання слів зі звуками , , . Написання відповіді на запитання за змістом прочитаного тексту.

10

С. 16-17

 

Вправляння у перетворенні слів. Спостереження за словами з буквами ґ та щ. Формулювання усних відповідей на запитання за змістом прочитаного тексту.

11

С. 18-19

 

 Читання діалогу за ролями. Знаходження в тексті потрібної інформації. Дослідження слів, у яких букви я, ю, є, ї позначають два звуки. Побудова речень за даним початком

12

С. 20-21

 

Пошук потрібної інформації в запрошенні. Вправляння у написанні слів з апострофом. Складання усної розповіді за запитаннями

13

С. 22-23

 

Вправляння у правильній вимові дзвінких приголосних звуків у кінці слів і складів. Побудова речень з поданими словами

14

С. 24-25

 

Експериментування з наголосом у словах. Спостереження за залежністю значення слова від зміни наголосу. Складання розповіді за малюнками і запитаннями

15

С. 5-8

 

Розвиток зв’язного мовлення. Складання діалогу. Тема для спілкування: «Птахи – наші пернаті друзі»

16

С. 26-27

 

Засвоєння правильного наголошування слів читáння, завдáння, запитáння, пóмúлка, помилкú. Відновлення деформованих речень

17

С. 28-29

 

Вправляння у вимовлянні слів з ненаголошеними звуками [е], [и]. Актуалізація знань про правила переходу вулиць. Записування відповіді на запитання

18

С. 30-31

 

Конструювання слів зі складів. Вправляння у поділі слів на склади. Побудова розповіді за опорними словами

19-20

С. 32-33

 

 

Вправляння у поділі для переносу слів, у яких є збіг приголосних, та слів, які мають склад, позначений однією буквою. Розмірковування про призначення прочитаного тексту

21

С. 34-35

 

Вправляння у переносі слів з буквосполученнями дж, дз, апострофом і буквами ь, й. Створення розповіді за опорними словами

22

С. 36-37

 

Пригадування алфавіту. Вправляння у розташуванні слів за алфавітом. Ознайомлення з алгоритмом пошуку книжки за алфавітом. Записування відповіді на запитання кількома реченнями

23

С. 9-11

 

Розвиток зв’язного мовлення. Поширення речень образними словами. Тема для спілкування: «Жовте листячко летить, під ногами шелестить»

24-25

С. 38-39

 

Користування алфавітом у роботі з навчальним словником. Вправляння у перевірці правопису слів за словником. Складання і записування речень за поданими запитаннями, словами

26

С. 40-41

 

Повторення і застосування знань про звуки й букви, умінь правильно наголошувати слова та ділити на склади для переносу. Запис відповіді на запитання.

27

С. 42-43

 

Дослідження лексичного значення слова. Побудова діалогу за поданими запитаннями (інтерв’ю) на основі прочитаного тексту. Добір титрів до кадрів з мультфільму.

28

С. 44-45

 

Розрізнення прямого і переносного значення слів. Складання і записування речень за малюнком, з поданими словосполученнями

29

С. 46-47

 

Ознайомлення з багатозначними словами. Складання і записування речень з багатозначними словами

30

С. 48-49

 

Розпізнавання і добір протилежних за значенням слів. Перетворення тексту шляхом заміни окремих слів на протилежні за значенням

31

С. 12-14

 

Розвиток зв’язного мовлення. Написання розповіді з деформованих речень. Тема для спілкування: «Звірі готуються до зими»

32

С. 50-51

 

Ознайомлення з близькими за значенням словами. Читання діалогу за ролями. Знаходження в тексті потрібної інформації

33

С. 52-53

 

Формування уявлення про виражальні засоби мови – епітети, порівняння (без уживання термінів). Поширення речень виражальними засобами мови

34

С. 54-55

 

Уживання формул мовленнєвого етикету (ввічливих слів). Розігрування діалогу за поданими запитаннями (інтерв’ю)

35

С. 56-58

 

Вправляння у використанні слів різних лексичних груп. Складання та поширення речень виражальними засобами мови

36

С. 59-61

 

Доповнення тематичної групи слів. Побудова розгорнутої відповіді на запитання. Читання діалогу за ролями

37

С. 62-63

 

Добір слів певної тематичної групи. Пошук у текстах потрібної інформації

38

С. 15-17

 

Розвиток зв’язного мовлення. Складання речень з використанням допоміжного матеріалу. Тема для спілкування: «За вікном летить сніжок»

39

С. 64-65

 

Вибір із тексту відомої і невідомої інформації. Записування розповіді з використанням допоміжних матеріалів (слів, малюнків)

40

С. 66-67

 

Визначення зайвого предмета в певній тематичній групі. Підписування світлин. Складання опису предмета та відгадування його назви

41

С. 68-69

 

Добір родової назви предметів до видових. Складання розповіді за малюнком. Виконання дій за інструкцією

 

42

 

Повторення та узагальнення знань про лексичне значення слова

43

С. 70-71

 

Формування уявлення про слова – назви предметів. Розрізнення неживих і живих предметів. Складання речень, розповіді за малюнком

44

С. 72-73

 

Ознайомлення з терміном «іменники». Розрізненні іменників, які відповідають на питання хто? і що?. Складання розповіді за малюнком

45

С. 74-75

 

Знаходження іменників у реченні і тексті. Розігрування діалогу. Записування речень за поданими запитаннями

46

С. 18-20

 

Розвиток зв’язного мовлення. Встановлення межі речень у тексті, записаному без розділових знаків. Тема для спілкування: «Поважай старших»

48

С. 76-77

 

Написання з великої букви імен, по батькові і прізвищ людей. Поширення поданих речень

49

С. 78-79

 

Ознайомлення з походженням деяких жіночих і чоловічих імен та прізвищ. Поширення поданих речень

50

С. 80-81

 

Застосування правила вживання великої букви  в іменах, по батькові і прізвищах людей. Знаходження в тексті потрібної інформації. Записування відповіді на запитання

51

С. 82-83

 

Написання з великої букви кличок тварин. Поширення поданих речень. Складання і записування речень за запитаннями

52

С. 84-85

 

Застосування правила про написання кличок тварин з великої букви. Складання розповіді за коміксами

53

С. 86-87

 

Написання з великої букви назв міст і сіл. Знаходження в тексті нової інформації. Перетворення інформації (перенесення інформації з тексту на карту)

54

С. 21-23

 

Розвиток зв’язного мовлення. Складання діалогу з дотриманням правил мовленнєвого етикету. Тема для спілкування: «Дитячі розваги взимку»

55

С. 88-89

 

Написання з великої букви назв гір, річок, озер, островів, морів. Знаходження в тексті відповіді на запитання. Складання тексту для реклами

 

56

 

 

Закріплення вміння писати слова з великої букви

57

С. 90-91

 

Розпізнавання іменників, які означають один предмет і багато предметів. Складання розповіді за коміксами

58-59

С. 92-93

 

Змінювання іменників за числами (один багато). Розігрування діалогу. Пошук у тексті потрібної інформації

60

С. 94-95

 

Повторення, закріплення і застосування знань про іменник. Підписування світлин

61

 

 

Застосування набутих знань умінь і навичок у процесі виконання компетентнісно орієнтованих завдань

62

С. 24-26

 

Розвиток зв’язного мовлення. Складання розповіді за серією малюнків. Тема для спілкування: «Зелену красуню люблять усі»

63

 

 

Узагальнення вивченого.

64

 

 Підсумковий урок

 

doc
Пов’язані теми
Українська мова, 2 клас, Планування
НУШ
Додано
31 жовтня 2020
Переглядів
770
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку