24 вересня о 18:00Вебінар: Використання елементів проєктної діяльності в умовах змішаного навчання

​Календарне-тематичне планування з природознавства (5 клас)

Про матеріал

Календарне-тематичне планування з природознавства (5 клас) складене згідно програми «Природознавство 5 кл» для знз, Гільберг Т. Г. та ін., над оновленням програми (2017 рік) працювали:Н. П. Дементієвська та ін., наказ Міністерства освіти і науки, України від 07.06.2017 № 804


Перегляд файлу

Природознавство 5-й клас

(2 год на тиждень, разом 70 год)

Згідно програми «Природознавство 5 кл» для знз, Гільберг Т. Г. та ін., над оновленням програми (2017 рік) працювали:Н. П. Дементієвська та ін., наказ Міністерства освіти і науки, України від 07.06.2017 № 804

 

 

п/п

Дата

Зміст уроку

Вступ

1

 

Науки, що вивчають природу

2

 

Практичне заняття № 1. Ознайомлення з довідковими ви­даннями з природничих наук різних типів: енциклопедії, словники, довідники величин, атласи географічних карт, атласи-визначники рослин і тварин, науково-популярна література природознавчого змісту, хрестоматії з природознавства, Інтернет-ресурси тощо

3

 

Методи вивчення природи.

4

 

Обладнання для вивчення природи. Практичне заняття № 2. Ознайомлення з простим обладнанням для природничо-наукових спостережень та дослідів

5

 

Значення природничо-наукових знань для людини

Навчальний проект «Жива і нежива природа навколо нас»

Розділ 1. Тіла, речовини та явища навколо нас

6

 

Тіла навколо нас. Характеристики тіла. їх вимірювання. Практична робота №1. Вимірювання маси та розмірів різних тіл

7

 

Речовини. Фізичні властивості речовин

8

 

Властивості твердих тіл, рідин і газів. Атоми і молекули. Дифузія

9

 

Проміжне оцінювання знань з теми: «Тіла, речовини та явища навколо нас»

10

 

Різноманітність речовин. По­няття про неорганічні  та органічні речовини

11

 

Чисті речовини і суміші

12

 

Способи розділення сумішей.

13

 

Практичне заняття № 3 Розділення сумішей фільтруванням

14

 

Практичне заняття №4. Дослідження залежності швидкості випаровування рідини від температури та площі поверхні

15

 

Явища природи. Фізичні яви­ща, їх різноманітність

16

 

Механічні і теплові фізичні явища

17

 

Магнітні, електричні, звукові та світлові фізичні явища

18

 

Хімічні явища. їх ознаки. Горіння. Гниття

19

 

Повторюваність явищ. Взаємозв'язок явищ у природі

Узагальнення та систематизація знань з теми: «Тіла, речовини та явища навколо нас»

Розділ 2. Всесвіт

20

 

Небо і небесна сфера. Небесні світила. Видимі рухи світил

21

 

Небесні тіла.

22

 

Зоря - це самосвітне небесне тіло. Поняття «сузір'я». Значення зоряного неба в історії людства

23

 

Практичне заняття 4. Визначення найвідоміших сузір'їв на карті зоряного неба

24

 

Сонце, його значення

25

 

Сонячна система

26

 

Планети та планетні системи. Відмінності між планетами.

27

 

Зоряні системи — галактики. Відмінності між галактиками. Скупчення галактик

28

 

Навчальний проект «Наш дім – Сонячна система»

29

 

Всесвіт та його складові. Людина і Всесвіт

30

 

Астрономія — це наука, що вивчає Всесвіт.

31

 

Методи та засоби астрономічних досліджень

32

 

Контрольна робота з теми: «Всесвіт»

Розділ 3. Земля — планета Сонячної системи Тема 1. Земля як планета

33

 

Форма і розміри Землі. Внутрішня будова Землі

34

 

Місяць – супутник Землі. Сонячні та місячні затемнення

35

 

Способи зображення Землі. Масштаб

36

 

Практичне заняття № 7. Знаходження на карті та глобусі екватора, полюсів, півкуль материків і частин світу, географічних об'єктів

37

 

Рухи Землі. Пори року. Практичне заняття № 10. Дослідження нагрівання тіл (різних за кольором і прозорістю) променями Сонця.

38

 

Ґрунт, його значення, утворення грунту

39

 

Властивості ґрунту. Догляд за ґрунтом

40

 

Повітря — суміш газів. Значення повітря, властивості повітря

41

 

Вода на землі. Властивості води. Колообіг води

42

 

Вода – розчинник. Розчинні й нерозчинні речовини. Практичні  заняття № 6, 8. Дослідження розчинності речовин (цукру, солі лимонної кислоти, олії, глини)

43

 

Розчини у природі. Значення води у природі. Практичне заняття № 9. Дослідження різних температур на розчинення цукру (солі) у воді

44

 

Використання води людиною.

45

 

Узагальнення знань учнів з теми: «Земля як планета»

Тема 2. Планета Земля як середовище життя організмів

46

 

Організм і його властивості. Клітинна будова організмів

47

 

Різноманітність організмів: Рослини.

48

 

Різноманітність організмів: Тварини.

49

 

Різноманітність організмів: Гриби.

50

 

Практичне заняття № 11. Визначення назв найпошире­ніших в Україні рослин, гри­бів, тварин за допомогою атласів-визначників

51

 

Різноманітність організмів: Бактерії.

52

 

Проміжне оцінювання знань з теми: «Планета Земля як середовище життя організмів»

53

 

Умови життя на планеті Земля. Середовище життя. Вплив на організми чинників неживої природи.

54

 

Навчальний проект «Вирощування найвищої бобової рослини»

55

 

Вода і тепло. Пристосування організмів до періодичних змін умов середовища

56

 

Наземно-повітряне середовище, пристосування живих організмів до життя у ньому

57

 

Водне середовище життя. Пристосування організмів до життя у воді

58

 

Ґрунтове середовище життя. Пристосування організмів до життя у ґрунті

59

 

Вплив на організми чинників живої природи.

60

 

Екосистеми.

61

 

Рослинний і тваринний світ своєї місцевості Практичне заняття № 12.  Ознайомлення з найпоширенішими й отруйними рослинами, грибами і тваринами своєї місцевості

62

 

Контрольна робота з теми: «Планета Земля як середовище життя організмів»

Тема 3. Людина на планеті Земля

63

 

Людина — це частина природи.

64

 

Екологічні проблеми та їх вирішення. Практичне заняття № 13. Дослідження екологічних проблем своєї місцевості

65

 

Навчальний проект «Смітити не можна переробляти»

(про «друге життя» побутових речей)

 

66

 

Охорона природи. Червона книга України.

67

 

Заповідники, заказники, національні парки та їх значення для збереження природи Землі.

68

 

Практична робота № 2. Складання Червоної книги  своєї місцевості

69

 

Узагальнення знань учнів з теми «Людина на планеті Земля»

70

 

Узагальнення вивченого за рік

 

doc
Додано
13 серпня 2018
Переглядів
557
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку