Календарний план Несвіт 3 клас І семестр

Про матеріал
Календарний план розроблений до підручника Несвіт 3 клас І семестр. розрахований на 2 години в тиждень.
Перегляд файлу

№ п\п

дата

тема

Мовлен функції

Мовленнєві зразки

Лінгвістичні компетенції

Мовленнєва компетенція

Соціокуль

турна компетен

ція

Загально-навчальна компетенція

Дом завд

фонетика

лексика

граматика

аудіювання

говоріння

читання

письмо

Тема 1: Природа. Пори року(8  г.)

1

 

Повторення. Знову до школи.

1

Форми привітання, прощання

 

 

Вести діалог- розпитування (знайомство)

 

 

 

Розпитати як справи

 

 

 

Представити друга

 

 

 

 

Дізнатися ім’я друга

 

 

 

 

 

Рахува

ти до 10

Розповідати про сім’ю

Hello! Hi!

Nice to meet you.

Good morning. Nice to see you

What form are you in? What do you do…?

 

алфавіт

name,

Ann, Dan, Alex, Jane, Tom, Kim, Miss Alison

Ukraine, the USA

To be

Ex. 3 p. 9

Ex. 3, 4 p. 7

At the English lesson

p.6

ex. 1, 2

Ex. 4 p.9

 

 

.-знання культурних реалій спільноти, мова якої вивчається, пов’язаних з повсякденним життям;

-вживання та вибір привітань;

-вживання та вибір форм звертання;

-вживання та вибір вигуків.

Правила ввічливості.

Розрізняти та продукувати звуки та звукові відрізки;

Уважно стежити за презентованою інформацією;

Ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;

Активно застосовувати мову,що вивчається;

Сприймати новий досвід (нову мову, нових людей, нові способи поведінки тощо) і застосовувати інші компетенції, для того, щоб діяти у навчальній ситуації (на основі спостереження, здогадки, запам’ятовування тощо.

Ex. 2, 5 p. 6-7

Ex. 5 p. 9

2

 

Природа. Пори року.

2

What’s the weather like today?

It’s …

What season is it now?

It’s …

[đ]

Warm, sunny, rainy, cloudy, hot, windy, cold, snowy, frosty, winter, spring, summer, autumn.

 

Present Simple

Ex. 1 p. 10

Ex. 3, 4 pp.11

 

Ex. 2 p. 10

 

Ex. 1 p. 10 (learn)

Ex.5 p.11

3

 

Пори року. Погода.

3

Do you like…?

My favourite season is ..

 

[ʤ]

Seasons, months, favourite,

 

General Questions

Ex. 1 p. 12

Ex. 2, 4 p. 12-13

Ex. 3 p. 12

Vocabu-lary dictation

Ex. 1 p. 12 (test)

Ex. 5 p. 13

4

 

Моя улюблена пора року.

4

What can you do in …?

My favourite season is ..

 

[m], [n]

Seasons

General Questions

Ex. 1, 4 p. 14

Ex. 2-4 pp. 14-15

 

Vocabu-lary dictation

Ex. 1 p. 14 (learn)

Ex. 5 p. 15

5

 

Погода.

5

What is the weather like today

[і]-[i:]

Warm, sunny, rainy, cloudy, hot, windy, cold, snowy, frosty

 

 

Ex. 1, 2 p. 16

Ex. 1(b), 3, 4 pp. 16-17

Ex. 2-3 pp. 16-17

 

Ex. 1 p. 16 (test)

Ex. 3 p. 17 (learn)

Ex. 5 p. 17

6

 

Погода в Україні та в світі.

6

 

[b], [d]

 

 

Ex. 1 p. 18

Ex. 1-3 pp. 18-19

Ex. 4 p. 19

Vocabu-lary dictation

Ex. 4-5 p. 19

Text 3 p. 140

7

 

Узагальнення вивченого

матеріалу.

7

 

 

Повторити Лексичний матеріал

 

Ex. 1, 3 pp. 20-21

Ex. 1 p. 22

Ex. 2, 4 pp. 20-21

 

Ex. 3, 2 pp. 21-22

 

Ex. 5, 2 pp. 21-22

8

 

 Природа. Пори року

8

Узагальнення вивченого матеріалу теми  з метою корекції у подальшій роботі

Ex. 5 p. 23

Тема 2:  Школа. Шкільне життя (9  г.)

9

 

Школа. Робочий тиждень учня.

1

 

What do / does you / he / she do on …?

 

[W]

 

Days of the week? Read, write, come to school, do sums and play, study, sing songs, jump, run

 

Present Simple

Ex. 1 p. 24

Ex. 2-3 pp. 24-25

Ex. 1 p. 24

Ex. 4 p. 25

 

 

Ex. 5 p. 25,

days of the week (test

10

 

Шкільні предмети.

2

What do / does you / he / she do on …?

[P]

A pen, a bag, a pencil, a ruler, a rubber, a desk, a pencil-case, an exercise-book

 

questions

Ex. 1 p. 26

Ex. 3, 4 (b) pp. 26-27

Ex. 2 p. 26

Vocabulary dictation

p. 26 (test)

Ex. 2 p. 26

Ex. 5 p. 27

№ п\п

дата

тема

Мовлен функції

Мовленнєві зразки

Лінгвістичні компетенції

Мовленнєва компетенція

Соціокуль

турна компетен

ція 

Загально-навчальна компетенція

Дом завд

фонетика

лексика

граматика

аудіювання

говоріння

читання

письмо

11

 

Мій улюблений шкільний предмет

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вміти: приві-татися; проща-тися; предс-тавити себе / друга / подру-гу / батьків

What is your favourite subject?

 

[ʘ]

A timetable, Reading, Maths, Ukrainian, Art, English, Music, PE, Nature Study, Computer Study

 

Ex. 1, 2 p 28

Ex. 3-4 p. 29

Ex. 2 p. 28

Vocabulary dictation

знання культурних реалій спільноти, мова якої вивчається, пов’язаних з повсякденним життям;

Уважно стежити за презентованою інформацією;

Ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;

Активно застосовувати мову,що вивчається;

 

Ex. 1 p. 28 (test)

Ex. 2, 5 pp. 28-29

Text 1p. 138

12

 

На уроці. Мій улюблений шкільний предмет.  

4

Can you give me a …?

Here you are/

Yes, sure

[tƒ]

To learn, to answer, to count, to play games, to do sums

 

Ex. 1, 4 pp. 30-31

Ex. 2-4 pp. 30-31

Ex. 4 p. 31

Vocabulary dictation

Ex. 1 p. 30 (test)

Ex. 4 (b), 5 p. 31

 

13

 

Речі в класі

5

This is a …

That is a …

These are …

Those are …

[đ]

Thing in the classroom

This-these

That-those

Ex. 1, 4 pp. 32-33

Ex. 3, 4 (b) pp. 32-33

Ex. 4 p. 33

Vocabulary dictation

Ex. 2 p. 32

Ex. 5 p. 33

14

 

Мій клас. Вивчення тематичного тексту.

6

 

[аі]

A wall, a  blackboard, a window, a table, a desk, a floor, light

 

Ex. 1 p. 34

Ex. 2-4 pp. 34-35

Ex. 1 p. 34

 

Ex. 1 p. 34 (test)

Ex. 5 p. 35

15

 

Вільний час після уроків

7

 

[æ]

To do sports, to do one’s homework, to play games, to ride a bike, to skip, to watch TV, to go to the cinema / theatre, to be outdoors / indoors

Present Simple

Ex. 1 p. 36

Ex. 1, 3, 4 pp. 36-37

Ex. 2 p. 37

Vocabu-lary dictation

Ex. 1 p. 36 (test)

Ex. 2 p. 37

Ex.5 p. 37

16

 

Узагальнення вивченого матеріалу.

Школа. Шкільне життя

8

 

 

Лексичний матеріал, вивчений за темою

 

Ex. 3 p. 38

Ex. 5 p. 39

Ex. 4 p. 39

Vocabu-lary dictation

Ex. 2, 3 p. 38

Ex.5 p. 39

Text 2 p. 139

Ex. 4 p. 39

Узагальнення вивченого матеріалу теми  з метою корекції у подальшій роботі

Тема 3: Я, моя сім’я та друзі (8  г.)

17

 

Моя сім’я.

1

нази-вати когось / щось; запи-тувати /пові-домля-ти про вік; запи-тувати /пові-домляти про місце прожи-вання

This is my …

That is my …

These are my…

Those are my…

[đ]

Grandpa-rents,

a grandma,

a grandpa,

a grandson,

a sister, a mother, a father, an aunt, an uncle, a cousin

 

This-that

These-those

Ex. 1, 3 p. 40-41

Ex. 2 p. 41

Ex. 1 p. 40

Ex. 4 p. 41

вживання та вибір форм звертання;

-вживання та вибір вигуків.

Правила ввічливості

 

Ex. 5 p. 41, test (family)

 

18

 

Сім’я мого друга / подруги.

2

What’s your name?

What’s your mother’s / father’s name?

Where does he / she work?

 

[ȟ]

Hospital, farm, school, bank, mine, factory, plant

Have-has

 

Ex. 2-4 pp. 42-43

Ex. 1 p. 42

Vocabu-lary dictation

Ex. 1 p. 42

Ex. 5 p. 43

19

 

 

Моє родинне дерево.

3

 

 

[˄]

Nephew, niece

Present Simple

Ex. 3 p. 45

Ex. 1, 2, 4 pp. 44-45

 

 

 

 

Ex. 5 p. 45

№ п\п

дата

тема

Мовлен функції

Мовленнєві зразки

Лінгвістичні компетенції

Мовленнєва компетенція

Соціокуль

турна компетен

ція 

Загально-навчальна компетенція

Дом завд

фонетика

лексика

граматика

аудіювання

говоріння

читання

письмо

20

 

Вік. Навчання діалогічного мов-лення.

4

Вміти: приві-татися; проща-тися; предс-тавити себе / друга / подру-гу / батьків

How old are you / is he / she?

ʘ]-[đ]

Numerals

Numerals

 

Ex. 1-2 p. 46

Ex. 2-4 pp. 46-47

Ex. 5 p. 47

 

 

Сприймати новий досвід (нову мову, нових людей, нові способи поведінки тощо) і застосовувати інші компетенції, для того, щоб діяти у навчальній ситуації (на основі спостереження, здогадки, запам’ятовування тощо.

Ex. 5 p. 47

Test (numerals)

21

 

Професії членів моєї родини.

5

What does the (profession) usually do?

What’s your / his / her job?

[tƒ]

Professions: a teacher, a doctor, a farmer, a bus driver, a miner, a baker, a business-man, a cook, a policeman, to tech, to cook, to grow vegetables

Negative sentences

Ex. 1, 3 p. 48

Ex. 1-4 pp. 48-49

 

 

Test (professions),

Ex. 5 p. 49

22

 

Навчання аудіювання.

6

 

[ʤ]

To get up, to make food, to feed, to talk, to clean, to go home. Time

Special Questions

Ex. 1, 4 p. 50-51

Ex. 2-4 pp. 50-51

Ex. 1 p. 50

Vocabu-lary dictation

Ex. 5 p. 51

23

 

Світ професій. Узагальнення  вивченого матеріалу.

7

 

[JU:]

 

 

 

Ex. 3 p. 53

Ex. 2, 3p. 52, 54

Ex. 1, 2 p. 54

Ex. 5 p. 53

 

24

 

 Я, моя сім’я та друзі

8

Узагальнення вивченого матеріалу теми  з метою корекції у подальшій роботі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex. 5 p. 55

Тема4: Зовнішність

25

 

Зовнішність людини

1

Вміти: опису-вати  тварин / людей; давати елементарну харак-терис-тику комусь /чо-мусь; розпи-тувати про зовніш-ність

This is my …

That is my …

These are my…

Those are my…

[ͻ:]

Hair, an eye, a nose, a mouth, a lip, a head, an ear, a cheek, a chin,  face.

 

To be

Have-has

Ex. 1 p. 56

Ex. 2, 4, 5 pp. 56-57

Ex. 2, 3 pp. 56-57

 

знання культурних реалій спільноти, мова якої вивчається, пов’язаних з повсякденним життям;

Уважно стежити за презентованою інформацією;

Ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;

Активно застосовувати мову,що вивчається;

 

Ex. 1 p. 56 (test)

Ex. 5 p. 57

Text 4 p. 141

26

 

Опис зовнішності.

Контроль аудіювання

2

He / She has got …

[ủ:][ὶ:]

Long fair hair, short dark hair, short red hair, tall, thin, slim, short, plump, straight,  wavy

 

Ex. 1 p. 58

Listening test

Ex. 2, 4 pp. 58-59

Ex. 3 p. 59

Vocabu-lary dictation

58 (oral test)

Ex. 3  p. 59

Ex. 5 p. 59 (КМ

27

 

Опис зовнішності казкового героя.

Контроль мовлення

3

I have got …

He / She has got …

Букви, звуки

A finger, a leg, a head, a shoulder,  an arm, a body, hips,  a hand, a knee, a toe, a foot, feet, a tooth, teeth.

 

 

Ex. 1, 4 p. 60-61

Ex. 2-3 pp. 60-61

Oral test

Speaking test (topics)

 

 

Ex. 1 p.

)

28

 

Контроль читання

4

 

 

Лексичний матеріал, вивчений за темою

 

 

Ex. 2-4 p. 63

Ex. 1 p. 62

Reading test

Vocabu-lary dictation

Ex. 1 p. 60 (test)

Ex. 5 p. 61

29

 

Зовнішність моїх батьків.

Контроль письма

5

 

 

Adjectives: nice, kind, funny, happy, tall, strong, oval, round

 

Ex, 1 p. 64

Ex. 3-4 p. 65

Ex. 2 p. 64

Writing test

Ex. 1, 5 pp. 62-63

30

 

Узагальнен-ня вивченого матеріалу.

6

 

 

Лексичний матеріал, вивчений за темою

 

 

 

 

 

Ex. 1 p. 64 (test)

Ex. 5 p. 65

31

 

Людина. Зовніш-ність

7

Узагальнення вивченого матеріалу теми  з метою корекції у подальшій роботі

32

 

Підсумковий урок

8

 

 

doc
Пов’язані теми
Англійська мова, Планування
Додано
14 серпня 2019
Переглядів
399
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку