15 квітня о 18:00Вебінар: Інтегрований STEM-тиждень як ресурс формування цілісності сприйняття світу

Календарно - тематичне планування

Про матеріал

Календарно-тематичне планування із зарубіжної літератури для 5 класу розроблено згідно з вимогами програми, зокрема, з урахуванням ключових та предметних компетентностей.

Перегляд файлу

 

п/п

Дата уроку

Тема уроку

Програмові рубрики

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Примітка

ВСТУП (2 години)

1.1

 

 Художня література – духовна скарбниця людства. Роль книжки в сучасному житті.

Теорія літератури (ТЛ). Фольклор, прислів’я, приказка, загадка, пісня.

Література і культура (ЛК). Звязок фольклорних жанрів із культурними традиціями різних народів і національностей.

Україна і світ (УС). Спільні для українського та зарубіжного фольклору (малих жанрів) теми, сюжети, образи.

Елементи компаративістики (ЕК). Порівняння малих жанрів фольклору різних народів (на рівні окремих компонентів тексту).

Ключові компетентності

Учень (учениця): на прикладі малих фольклорних жанрів осмислює взаємозв’язок усього живого на світі, важливість збереження природи як середовища, необхідного для життя людини (НЛ-1);використовує народну мудрість у повсякденному житті для уникнення конфліктних ситуацій (НЛ-2);усвідомлює переваги здорового способу життя в ході вивчення прислів’їв, приказок, загадок, пісень народів світу (НЛ-3);формує активну життєву позицію (НЛ-4).

Предметні компетентності

Учень (учениця):розуміє значення художньої літератури в сучасному житті людини й людства;знає поняття «фольклор», «прислів’я», «приказка», «загадка», «пісня», розрізняє їх за будовою і художніми особливостями;наводить приклади і розкриває значення (пряме і переносне) 2-3-х прислів’їв, приказок, загадок, пісень;розкриває зміст фольклорних творів (малих жанрів) різних народів;

установлює подібність прислів’їв, приказок, загадок, пісень різних народів (зокрема з використанням іноземної мови).  

 

2.2

 

Фольклор, його характерні ознаки. Фольклорні жанри різних народів (прислів’я, приказки, загадки, пісні).  Гуманістичні цінності, втілені у  фольклорних творах різних народів. Література і фольклор.

 

3

 

Розвиток мовлення № 1 Літературний практикум за жанрами фольклору ( усно)

 

КАЗКИ НАРОДІВ СВІТУ (18 годин)

4.1

 

Жанрова специфіка фольклорної і літературної казки. Різновиди казок (про тварин, чарівні, соціально-побутові та ін.), їх характерні ознаки.

ТЛ) Антитеза, алегорія, початкове поняття про автора, початкові поняття про оригінал і переклад.

(ЛК) Національний колорит казок і засоби його створення. Казкові образи й сюжети у творах мистецтва (живопис, кіно, музика, мультиплікація  та ін.).

(УС) Типологічно подібні образи в зарубіжних і українських казках (Іссумбосі – Хлопчик-Мізинчик; Фарбований Шакал – Фарбований Лис та ін.).

(ЕК) Спільні елементи зарубіжних казок (теми, образи, особливості будови). Зіставлення оригіналів (фрагментів) зарубіжних казок з їхніми українськими перекладами (за умови володіння відповідною іноземною мовою).

(МЗ)      Іноземна мова, історія, музичне мистецтво, образотворче мистецтво, природознавство.

 

 

  Ключові компетентності

Учень (учениця):набуває досвіду спілкування з природою (НЛ-1);навчається цінувати власну свободу, ініціативність, обстоює власні позиції; використовує народну мудрість у повсякденному житті для уникнення конфліктних ситуацій (НЛ-2);навчається кмітливості й винахідливості (НЛ-4).  

Предметні компетентності

Учень (учениця):виразно читає тексти казок;визначає головну думку прочитаного; переказує тексти казок  (окремі фрагменти й цілісно); висловлює враження та власне ставлення до подій творів; дає характеристику казкових персонажів, оцінює їхні вчинки, моральні якості; називає основні ознаки фольклорної і літературної казки, наводить приклади з прочитаних творів; виявляє елементи  будови казок (зачин, основна частина, кінцівка, діалоги, повтори та ін.); розкриває гуманістичний зміст казок, моральні цінності, утілені в них; знає визначення понять «антитеза», «алегорія», вирізняє їх у прочитаних текстах, розкриває значення антитези й алегорії в казках; розуміє поняття «автор літературного твору» (на початковому рівні); розкриває національний колорит народних і літературних казок, окремі засоби його створення (деталі побуту, національні образи, мовні засоби та ін.); називає відомих збирачів і авторів казок (Ш. Перро, брати Я. і В. Ґрімм, О. Пушкін та ін.);називає твори мистецтва, у яких утілені казкові образи й сюжети (живопис, музика, мультиплікація, кіно тощо); порівнює українські та зарубіжні народні казки, установлює в них окремі спільні елементи (образи, сюжети, особливості будови та ін.); називає імена 2-3-х українських  письменників – авторів  літературних казок, їхні твори, а також імена 2-3-х українських перекладачів зарубіжних казок.

 

 

 

5.2

 

«Панчатантра» – перша у світі фольклорна збірка, книга про основи житейської мудрості. Індійська народна казка «Фарбований шакал». Викриття в образах тварин негативних людських якостей. Повчальний зміст казки.

 

6.3

 

Японські народні казки«Момотаро, або Хлопчик-Персик»  Відображення любові до праці, кмітливості, сміливості, ставлення до природи в образах Іссумбосі. Національний колорит японських казок

 

7.4

 

Китайська народна казка «Пензлик Маляна». Поетизація мистецтва й уславлення образу митця в казці.

 Виразне читання і майстерність розповіді

 

8.5

 

Китайська народна казка «Пензлик Маляна». Значення фантастичних елементів у казці.

 

9.6

 

Арабська народна казка «Сіндбад-Мореплавець» (третя подорож). Утвердження жаги відкриття світу, мужності й людяності в казці.

Національний колорит казок і засоби його створення.

 

10.7

 

Арабська народна казка «Сіндбад-Мореплавець» (третя подорож). Втілення в образі Сіндбада-Мореплавця віри в перемогу людини над обставинами

Виразне читання і майстерність розповіді

11.8

 

Брати Грімм — відомі збирачі німецьких народних казок. Значення діяльності братів Грімм у збиранні й збереженні фольклору. «Пані Метелиця». Своєрідність конфлікту казки «Пані Метелиця».

Спільні елементи зарубіжних казок (теми, образи, особливості будови).

 

12.9

 

«Пані Метелиця». Моральні цінності в казках.

 

13.10

 

Брати Грімм — відомі збирачі німецьких народних казок. «Пані Метелиця».

Характеристика образів персонажів.

 

14.11

 

Літературна казка, її особливості.

Олександр Пушкін.

Вступ до поеми «Руслан і Людмила». Синтез фольклорних і літературних елементів у творчості О. Пушкіна. Система образів. Автор. 

 

Зіставлення оригіналів (фрагментів) зарубіжних казок з їх україн.перекладами. 

напам’ять

15

 

 

Урок позакласного читання №1 О.Пушкін «Казка про мертву царівну та сімох богатиріву». Засудження людських вад у казці. Зв'язок з народною казкою. Система образів.

Оригінал, переклад, мультиплікаційний варіант

16.12

 

Ганс Крістіан Андерсен (1805-1875).  Утвердження сили кохання й відданості в казці «Непохитний олов’яний

 

17. 13

 

Урок позакласного читання № 2. Змалювання протистояння щирих людських стосунків фантастичному світу зла  в казці «Снігова королева».

 

18. 14

 

Оскар Уайльд (1854-1900).  Казки О.Уайльд. «Хлопчик-зірка».  Основний конфлікт.

Комент. читання казки

 

19. 15

 

«Хлопчик-зірка». Казкові персонажі, їх характеристика

 

20. 16

 

Оскар Уайльд «Хлопчик-зірка».  Символічний зміст назви твору.

Внутрішня та зовнішня краса

21. 17

 

Оскар Уайльд «Хлопчик-зірка». Еволюція образу головного героя.

 

22

 

Розвиток мовлення № 2

Написання вітального слова на честь літературного героя (письмово)

 

23. 18

 

Контрольна робота № 1 за темою «Казки народів світу»

 

ПРИРОДА І ЛЮДИНА  (8 годин)

24.1

 

Джон Кітс (1795-1821)- англійський поет-лірик. Сонет «Про коника та цвіркуна». Поетизація образу природи у вірші, його ідея («Поезія землі не вмре ніколи…»).

 (ТЛ) Початкове поняття про вірш. Пейзаж, тема, ідея, епітет, метафора. 

(ЛК) Пейзаж у літературі та інших видах мистецтва.

(УС) Українські переклади  творів зарубіжних авторів  про природу.

(ЕК) Елементи фольклору в літературних творах про природу (Г. Гейне).

 

 Ключові компетентності

Учень (учениця):пізнає красу навколишнього середовища, усвідомлює взаємозв’язки людини і природи (НЛ-1);усвідомює відповідальність за свої вчинки (НЛ-2);осмислює цінність життя (НЛ-3);цінує ініціативність та особистісну позицію (НЛ-4).

Предметні компетентності:

Учень (учениця):виразно читає і емоційно сприймає віршовані й прозові твори;дає визначення термінів «тема», «ідея», розкриває їх у прочитаних творах, наводить відповідні цитати;визначає ставлення автора до світу природи, знаходить і коментує  відповідні цитати;дає визначення понять «епітет», «метафора», вирізняє їх у прочитаних текстах, установлює роль у розкритті авторського задуму;виявляє специфіку літературного пейзажу порівняно з іншими творами мистецтва (живопису, музики);установлює зв'язок прочитаних літературних творів із фольклором на рівні окремих образів, художніх засобів, жанрових рис (пісня).  

Пейзаж у літературі й інших видах мистецтва

 

25.2

 

Йоганн Вольфганг Гете (1749-1832). «Нічна пісня подорожнього». Зображення взаємозв’язку різних сфер природи й людини в поетичному творі.

напам’ять

26.3

 

Генріх Гейне (1797-1856). «Задзвени із глибини…». Втілення краси весняної природи у вірші. Звязок із фольклором (пісня).

Зв'язок із фольклором (пісня).

напам’ять

27

 

Урок позакласного читання № 2

Єсенін С.О. «Біла береза»

 

28.4

 

Ернест Сетон-Томпсон

 (1860-1946) - натхненний співець природи. «Снап» Авторські спостереження за світом природи

 

29.5

 

Ернест Сетон-Томпсон

  «Снап» Утвердження любові до всього живого Зображення художніх образів, їх розкриття в  подіях твору. 

 

30.6

 

Ернест Сетон-Томпсон

  «Снап». Зображення художніх образів, їх розкриття в  подіях твору. 

 

 

31.7

 

 Пейзаж у літературі та інших видах мистецтва.

 

32

 

Урок позакласного читання№ 3

 Сетон-Томпсон Е. «Лобо»

 

 

33.8

 

Контрольна робота № 2 за темою «Природа і людина»

 

 

СВІТ ДИТИНСТВА ( 10 годин)

34.1

 

Марк Твен (1835-1910). «Пригоди Тома Сойєра». Світ дорослих і світ дітей у повісті.

 

 (ТЛ) Портрет.  Початкові поняття про сюжет, повість, роман.

(ЛК) Утілення сюжетів творів Марка Твена і Е. Портер у  кіно, живописі, графіці та інших видах мистецтва.

(УС) Українські переклади  творів Марка Твена, Е.Портер.

(ЕК) Том Сойєр і Гекльберрі Фінн. Том Сойєр і Полліанна

 

 

 

Ключові компетентності

Учень (учениця):розуміє необхідність розв’язання проблем довкілля (НЛ-1); розуміє  важливість вияву ініціативи в суспільному житті (НЛ-2); усвідомлює переваги позитивного мислення для збереження здоров’я (НЛ-3);характеризує героїв творів щодо їхньої  винахідливості, підприємливості та кмітливості (НЛ-4). Предметні компетентності

Учень (учениця):виразно читає фрагменти текстів (зокрема читання в особах, коментоване читання); має початкові уявлення про «сюжет» (як художню  послідовність подій);

називає елементи сюжету (експозиція, зав’язка, розвиток дії, кульмінація, розв’язка), визначає їх у творах;

розповідає про основні події прочитаних творів Марка Твена і Е. Портер;

переказує окремі розділи (фрагменти) прозових текстів;знає і розуміє поняття «портрет», визначає у тексті портрети персонажів; характеризує образи персонажів, дає оцінку їхнім моральним якостям, вчинкам;визначає окремі художні засоби створення образів персонажів (портрет, учинки, мова, ставлення до інших тощо);має початкові уявлення про поняття «повість», «роман», визначає їхні жанрові ознаки на прикладі прочитаних творів;порівнює образи Тома Сойєра і Гекльберрі Фінна, Тома Сойєра і Полліанни, визначає схожість і відмінність між ними (на рівні рис характеру);

знає українських перекладачів творів Марка Твена і Е. Портер.

 

35.2

 

 

 

Марк Твен «Пригоди Тома Сойєра». Том Сойєр і  Гекльберрі Фінн. Загадка їх дружби.

 

 

 

 

36.3

 

Марк Твен «Пригоди Тома Сойєра». Ставлення автора до своїх героїв.

 

37.4

 

Марк Твен. «Пригоди Тома Сойєра». Провідні ідеї твору (дружба, кохання, людяність та ін.).

 

38.5

 

Елеонор Портер (1868-1920). «Поліанна». Щирість, мужність і оптимізм героїні твору, її вплив на життя міста. 

 

39.6

 

Елеонор Портер «Поліанна». Поліанна та її друзі.

 

40.7

 

Елеонор Портер «Поліанна».  Художні засоби розкриття образу Поліанни..

 

41.8

 

Елеонор Портер (1868-1920). «Поліанна». Ідея радості життя й відкриття світу у творі.

 

42.9

 

 Образи Тома Сойєра і Гекльберрі Фінна, Тома Сойєра і Поліанни. Схожість і відмінність між ними (на рівні рис характеру).

 

43.

 

Розвиток мовлення.

Втілення сюжетів творів Марка Твена і Е. Портер у  кіно, живописі, графіці та інших видах мистецтва. Популярність образів улюблених книг серед дітей різних країн.

 

44

10

 

Контрольна робота № 3 Створення фанфіку на основі повісті Марка Твена «Пригоди Тома Сойєра» та роману Елеонор Портер «Полліанна».

 

 

СИЛА ТВОРЧОЇ УЯВИ ( 8 годин)

45. 1

 

Льюїс Керролл (1832-1898). «Аліса в Країні Див». Творча історія книги, її зв’язок із біографією письменника та життям Англії «вікторіанської» доби.

 (ТЛ) Початкові поняття про фантастику. Поглиблення понять про казку (літературну), повість, вірш.

(ЛК) Утілення сюжету повісті-казки Льюїса Керролла «Аліса в Країні Див» у різних видах мистецтва (кіно, мультиплікація, музика та ін.).

(УС) Переклади й видання книг Льюїса Керролла.

(ЕК) Елементи казки у творі. 

 

 

 

 

 

 Ключові компетентності

Учень (учениця):усвідомлює важливість знаходити спільну мову з природою (НЛ-1); розрізняє поняття «добро» і «зло» (НЛ-2);розуміє необхідність  здорового способу життя (НЛ-3); осмислює важливість лідерських ініціатив (НЛ-4).

Предметні компетентності

Учень (учениця):знає основні відомості про письменника Льюїса Керролла, переклади його книжок; розповідає про творчу історію книжки «Аліса в Країні Див»; переказує зміст основних епізодів твору Льюїса Керролла; описує і характеризує образ Аліси, а також персонажів, що її оточують; визначає ознаки казки й повісті у творі Льюїса Керролла; виявляє особливості художньої мови повісті-казки «Аліса в Країні Див» на підставі фрагментів оригіналу (за умови володіння іноземною мовою) або на підставі перекладу;дає визначення поняття «фантастика», виявляє фантастичні елементи у творі Льюїса Керролла;

розуміє особливості розвитку сюжету в ліричному творі М. І. Цвєтаєвої (як плин почуттів, спогадів, роздумів, образів);

характеризує образ ліричної героїні вірша «Книги в червоній палітурці», світ її захоплень;розповідає про свої улюблені книжки, мистецькі вподобання.

 

 

 

46.2

 

Льюїс Керролл (1832-1898). «Аліса в Країні Див».  Образ Аліси, світ її уяви і захопливі пригоди.

Особливості створення системи образів книги «Аліса в Країні Див».

 

47.3

 

Льюїс Керролл (1832-1898). «Аліса в Країні Див».   Персонажі, які оточують героїню. Особливості художньої мови твору. 

 

48

 

Льюїс Керролл (1832-1898). «Аліса в Країні Див».   Організація казки як гри (гра з часом і простором, гра зі словами (назвами), гра з правилами).

 

49.4

 

Льюїс Керролл (1832-1898). «Аліса в Країні Див». 

Специфіка художньої системи створення повісті-казки Л. Керролла «Аліса в Країні Див». Сенс авторського задуму.

 

50

 

Розвиток мовлення

Складання цитатної характеристики героїв

 

51.5

 

Марина Іванівна Цвєтаєва (1892-1941). «Книги в червоній палітурці». Чарівний світ літератури і мистецтва у вірші Марини Цвєтаєвої. Знайомі образи з прочитаних книг.

 

52.6

 

Образ ліричної героїні, котра любить читати. Роль літературних і музичних асоціацій у творі.

 

53.7

 

Втілення сюжету повісті-казки Л. Керрола «Аліса в Країні Див» у різних видах мистецтва (кіно, мультиплікація, музика та ін.). Продовження книги («Аліса в Задзеркаллі»).

 

54.8

 

Контрольна робота за творчістю Льюїса Керролла, Марини Цвєтаєвої

 

 

СУЧАСНА ЛІТЕРАТУРА У КОЛІ ДОБРИХ ГЕРОЇВ (8 годин)

55.1

 

Роальд Дал (1916-1990). «Чарлі і шоколадна фабрика». Цікаві пригоди хлопчика Чарлі та його друзів на казковій шокоадній фабриці містера Вонкі

(ТЛ) Персонаж і герой літературного твору.

(ЛК) Твори сучасного мистецтва (кіно, театр та ін.) для дітей і про дітей.

(УС) Сучасні книжки для дітей українських та зарубіжних письменників.

(ЕК) Дитячі персонажі в класичній і сучасній літературі: динаміка змін.

 (ТЛ) Персонаж і герой літературного твору.

(ЛК) Твори сучасного мистецтва (кіно, театр та ін.) для дітей і про дітей.

(УС) Сучасні книжки для дітей українських та зарубіжних письменників.

(ЕК) Дитячі персонажі в класичній і сучасній літературі: динаміка змін.

 

 

Ключові компетентності

Учень (учениця):усвідомлює взаємозв’язок усього живого на землі (НЛ-1);розуміє важливість сімейних зв’язків (НЛ-2);осмислює необхідність дотримання здорового способу життя, важливість ненасильницького розв’язання конфліктів (НЛ-3);оцінює креативність як важливу рису людського характеру (НЛ-4) .

Предметні компетентності

Учень (учениця):називає імена популярних сучасних письменників, їхні твори для дітей; переказує близько до тексту зміст прочитаних творів; розкриває особливості сюжету;визначає актуальні ідеї творів; характеризує образи персонажів у їхніх вчинках, ставленні до інших; висловлює власне судження щодо подій і вчинків героїв; розрізняє поняття «персонаж» (як утілення загального в конкретному, дійова особа у творі) і «герой» (персонаж із яскравими індивідуальними рисами, рушій сюжету, центр  твору); розповідає про свої улюблені твори сучасної літератури, пояснює, чому саме вони привернули увагу.

 

 

 

 

 

 

Твори сучасного мистецтва (література, кіно, театр та ін.) для дітей і про дітей.

56.2

 

Роальд Дал (1916-1990). «Чарлі і шоколадна фабрика». Доброта і щирість головного героя

 

57.3

 

Роальд Дал (1916-1990). «Чарлі і шоколадна фабрика». Секрети перемоги Чарлі Беккета та сенс авторського задуму книги Рональда Дала «Чарлі і шоколадна фабрика».

 

58.4

 

Роальд Дал (1916-1990). «Чарлі і шоколадна фабрика».

Реальний і фантастичний світи повісті Рональда Дала «Чарлі і шоколадна фабрика», їх співвідношення у творі

 

59

 

Роальд Дал (1916-1990). «Чарлі і шоколадна фабрика».

Порівняння твору з кіно версіями

 

60.5

 

Пауль Маар (нар. 1937). «Машина для здійснення бажань, або Суботик повертається в суботу». Реальне і фантастичне в яскравому художньому світі твору П. Маара «Машина для здійснення бажань, або Суботик повертається в суботу»

 

61.6

 

Оптимістичність образу Суботика, його віра в силу думки і фантазії

 

62.7

 

Реалізація мрій, бажань і прагнень особистості як провідна ідея творів Маара при Суботика. Художні засоби її втілення.

 

63.8

 

Реальне і фантастичне у творі. Елементи фольклору (казки) та їх значення для розкриття головної ідеї – реалізації мрій, бажань і прагнень особистості. 

 

64

 

Урок позакласного читання   № 4 Ян Улоф Екгольм

(нар. 1931). «Людвігові хитрому-ура!ура!ура»

 

65

 

Розвиток мовлення № 4

Складання простого плану та усний переказ уривку (усно)

 

66

 

Розвиток мовлення Написання міні есе на тему «Мої улюблені твори і герої з курсу «Світова література. 5 клас».

 

67

 

Контрольна робота за творчістю Рональда Дала, Пауля Маара

 

68

 

Анонс шкільного курсу «Світова література. 6 клас». Рекомендації на літо щодо розвитку читацьких компетенція учнів

 

ПІДСУМКИ

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу.

69.1

 

Узагальнення і систематизація вивченого у І семестрі у формі

 

Учень (учениця):

знає імена авторів та українських перекладачів творів зарубіжних письменників, що вивчалися протягом року;

розкриває ідейно-художній зміст прочитаних творів;

виявляє набуті вміння й навички елементів аналізу та інтерпретації окремих компонентів тексту (сюжету,  персонажів, художніх особливостей тощо).

 

70.2

 

Узагальнення і систематизація вивченого у ІІ семестрі у формі

 

ЗАРУБІЖНА  ЛІТЕРАТУРА

Програма: ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА програма для загальноосвітніх навчальних закладів 59 класи  (2012 р. зі змінами 2015-2017 рр.).

Для вивчення напам’ять

О.С. Пушкін. Вступ по поеми «Руслан і Людмила»

Й. В. Ґете. «Нічна пісня подорожнього»  Г. Гейне. «Задзвени із глибини…»

 

docx
Додано
24 жовтня 2018
Переглядів
911
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку