18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Календарно - тематичне планування 7 клас, географія

Про матеріал

Матеріал містить календарно - тематичне планування для курсу "Географія. Материки і океани" 7 клас. Зміст тем відповідає програмі. Подано перелік практичних робіт згідно нової програми.У програмі 7-го класу передбачено виконання 12 практичних робіт, 4 з яких є обов'язковими для оцінювання. Календарно - тематичне планування сформовано на один календарний рік.

Перегляд файлу

Календарно – тематичне планування курсу

«Географія материків та океанів»

70 годин, 2 години на тиждень

№ з\п

тема

практичні роботи

к-ть год

дата

примітка

 

ВСТУП

 

2

 

 

1

Материки та океани як об’єкти вивчення регіональної географії.

Співвідношення на Землі материків та океанів. Материки і частини світу. 

 

 

1

 

 

2

Джерела географічної інформації про материки та океани.  Карти материків та океанів, їх класифікація за масштабом, просторовим охопленням, змістом і призначенням

 

1

 

 

РОЗДІЛ І. Закономірності формування природи материків та океанів

3

Тема 1. Форма і рухи Землі.

Куляста форма Землі та її географічні наслідки.

 

1

 

 

4

Рухи Землі, їх наслідки

 

1

 

 

Тема 2. Материки  та океани – великі природні комплекси географічної оболонки.

 

5

Походження материків та океанічних западин внаслідок руху літосферних плит.  Геологічні ери та епохи горотворення.

 

 

 

 

 

6

Тектонічні структури: платформи та області складчастості.

 

 

 

 

7

Закономірності поширення основних форм рельєфу на материках і в океанах.

 

Практична робота1. Аналіз тектонічної та фізичної карт світу: виявлення зв’язків між тектонічною будовою і формами рельєфу.

 

 

 

 

8

Кліматотвірні чинники. Розподіл сонячної енергії на Землі. Вплив підстильної поверхні на клімат.

 

 

 

 

9

Закономірності зміни температури повітря і поверхневих вод океанів.

 

 

 

 

 

10

Повітряні маси, їх властивості та переміщення. Загальна циркуляція повітряних мас. Закономірності розподілу атмосферних опадів.

 

 

 

 

 

11

Водні маси, їх властивості, закономірності переміщення океанічних течій.  

 

 

 

 

 

12

Кліматичні пояси і типи клімату Землі.

 

 

 

 

 

13

Природні комплекси материків та океанів. Широтна зональність і вертикальна поясність.

 

Дослідження

Взаємодія Світового океану, атмосфери та суходолу, її наслідки

 

 

 

14

Підсумково – узагальнюючий урок

 

 

 

 

РОЗДІЛ ІІ. Материки тропічних широт

Тема 1. Африка

 

 

 

15

Географічне положення. Дослідження та освоєння материка.

 

 

 

 

 

16

 

Практичні роботи

2. Визначення географічних координат крайніх точок та протяжності материка з півночі на південь та із заходу на схід

 

 

 

17

Тектонічна будова, рельєф, корисні копалини.     

 

3. Зазначення на контурній карті назв основних географічних об’єктів Африки.

 

 

 

 

18

Загальні риси клімату

 

 

 

 

19

Кліматичні пояси і типи клімату.

 

4. Визначення типів клімату Африки за кліматичними діаграмами

 

 

 

 

20

Води суходолу. Використання водних ресурсів.

 

 

 

 

 

21

Природні зони, закономірності їх розміщення.

 

 

 

 

 

22

Стихійні явища природи. Екологічні проблеми. Найвідоміші об’єкти, віднесені до Світової  природної спадщини  ЮНЕСКО

 

 

 

 

23

Населення. Держави. Зв’язки України з державами Африканського континенту.

 

 

 

 

 

24

Підсумково – узагальнюючий урок

 

 

 

 

Тема 2. Південна Америка

 

25

Географічне положення. Дослідження та освоєння материка.

 

 

 

 

26

Тектонічні структури, рельєф, корисні копалини.  

 

Практичні роботи

5. Зазначення на контурній карті назв географічних об`єктів  материка.

 

 

 

 

27

Загальні риси клімату. Кліматичні пояси і типи клімату.

 

Практичні роботи

6. Визначення типів клімату Південної Америки за кліматичними діаграмами.

 

 

 

28

Води суходолу.

 

 

 

 

 

29

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

 

 

 

 

30

Природні зони. Вертикальна поясність Анд.

 

 

 

 

31

 Зміни природи материка людиною.

Сучасні екологічні проблеми. Найвідоміші об’єкти Південної Америки, віднесені до Світової природної спадщини ЮНЕСКО.

Дослідження

Природні унікуми Південної Америки

 

 

 

32

Населення. Держави. Зв’язки України з державами

Південної Америки.

 

 

 

 

Тема 3. Австралія.

 

 

 

 

33

Географічне положення. Дослідження та освоєння материка. Тектонічна будова, рельєф, корисні копалини.   

 

Практична робота 7

Зазначення на контурній карті назв основних географічних об’єктів Австралії

 

 

 

 

34

Клімат. Води суходолу.

 

Практична робота 8

Визначення типів клімату за кліматичними діаграмами

 

 

 

 

35

Унікальність рослинності і тваринного світу. Природні зони. Зміна природи материка людиною. Найвідоміші об’єкти Австралії, віднесені до Світової природної спадщини ЮНЕСКО.

 

 

 

 

36

Населення, його склад та розміщення. Австралія – країна-материк. Україна й Австралія

 

 

 

 

РОЗДІЛ ІІІ. Полярний материк планети

 

37

Тема 1. Загальні відомості про Антарктиду.

Географічне положення. Антарктида й Антарктика. Дослідження материка. Українська дослідна станція «Академік Вернадський». Міжнародний статус материка

 

 

 

 

 

 

38

Тема 2. Природа материка.

Тектонічна будова, рельєф, клімат, рослинність і тваринний світ Антарктиди. Природні багатства, їх використання. Екологічні проблеми материка.

 

 

 

 

 

39

Підсумково – узагальнюючий урок

 

 

 

 

РОЗДІЛ ІV. Материки Північної півкулі

 

Тема 5. Північна Америка.

 

 

 

 

40

Географічне положення. Історія відкриття та освоєння.

 

 

 

 

41

Тектонічні структури, рельєф, корисні копалини.  

 

Практична робота

9. Зазначення на контурній карті назв географічних об'єктів Північної Америки.

 

 

 

 

42

Загальні риси клімату. Кліматичні пояси і типи клімату.

 

 

 

 

43

Води суходолу.

 

 

 

 

 

44

Природні зони. Вертикальна поясність в горах.

 

 

 

 

45

Зміни природи материка людиною. Сучасні екологічні проблеми. Найвідоміші об’єкти, віднесені до Світової природної  спадщини  ЮНЕСКО.

 

Дослідження

Розробка та обґрунтування маршруту, що проходить через об'єкти Північної Америки, віднесені до Світової природної спадщини ЮНЕСКО

 

 

 

 

46

Населення. Держави.  Україна і держави  Північної Америки.

 

 

 

 

 

47

Підсумково – узагальнюючий урок

 

 

 

 

Тема 6. Євразія.

 

 

 

 

48

Географічне положення. Поділ Євразії на дві частини світу.

 

 

 

 

49

Дослідження та освоєння материка.

 

 

 

 

 

50

Тектонічна будова. Рельєф, роль внутрішніх і зовнішніх  сил у його формуванні.

 

 

 

 

 

51

Корисні копалини.  

 

Практичні роботи

10. Зазначення на контурній карті назв географічних об’єктів Євразії

 

 

 

52

Загальні риси клімату

 

 

 

 

 

53

 Кліматичні пояси і типи клімату.

 

Практичні роботи

11. Визначення типів клімату в межах помірного кліматичного поясу Євразії за допомогою кліматичних діаграм.

 

 

 

 

 

54

Води суходолу.

 

 

 

 

 

55

Природні зони Європи. Вертикальна поясність

 

 

 

 

56

Природні зони Азії.

 

 

 

 

57

Зміни природи материка людиною. Найвідоміші об’єкти, віднесені до Світової природної  спадщини  ЮНЕСКО.

 

Дослідження

  1. Здійснення уявної подорожі уздовж 50-ї паралелі: складання карти маршруту з позначенням країн, природних об’єктів та природних комплексів

 

 

 

 

58

Населення. Найбільші держави Європи та  Азії. Зв’язки України з країнами Європи та Азії. 

 

 

 

 

 

59

Населення. Найбільші держави Європи та  Азії. Зв’язки України з країнами Європи та Азії. 

 

 

 

 

 

60

Підсумково – узагальнюючий урок

 

 

 

 

61

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

 

 

 

РОЗДІЛ V. Океани

 

62

Тихий океан. Географічне положення. Острови в Тихому океані, їх походження і природні особливості. Рельєф дна. Клімат і води

 

 

 

 

 

63

Органічний світ і природні ресурси. Охорона природи океану.

Вплив океану на життєдіяльність людей прилеглих материків

Практична робота

12. Позначення географічних об’єктів та течій океанів на контурній карті (виконується поетапно під час вивчення кожного океану)

 

 

 

64

Атлантичний океан.

 

 

 

 

 

65

Індійський океан.

 

 

 

 

 

66

Північний Льодовитий океан.

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ VI. Вплив людини на природу материків та океанів

 

67

Використання природних багатств материків та океанів.

 

 

 

 

 

68

Екологічні проблеми материків та океанів.

 

Дослідження

Шляхи розв’язування екологічних проблем

 

 

 

69

Узагальнюючий урок

 

 

 

 

70

Підсумковий урок

 

 

 

 

 

doc
Пов’язані теми
Географія, 7 клас, Планування
Додано
15 липня 2018
Переглядів
9353
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку