19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

Календарно - тематичне планування " Англійська мова"

Про матеріал
Календарно - тематичне планування з анлійської мови, 1 клас за підручником GUICK MINDS
Перегляд файлу

КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ

 

Навчальний рік __________________   Семестр ________    Вчитель _____________________________________________   Клас _____________   Підручник:                   Quick  Minds 1

 

№ уроку

Дата/

уроки

Тематична сфера

і ситуація спілкування

Мовленнєві

функції

Інтегровані змістові лінії

Соціокультурна/ Соціолінгвістична

компетенція

Мовний інвентар

Очікувані результати навчання

Лексика

Граматика/Фонетика

Рецептивні

Інтеракційні/продуктивні

Introduction

1.

 

Знайомство

SB p.4

Привітатися

Ініціативність і підприєм-ливість:

уміння ініціювати писемну взаємодію для розв’язання конкретного комунікативного завдання

Співати разом

Hello, Hi

імена героїв: Whisper, Thunder, Flash, Misty

What’s your name?

 

Пісня “What’s your name?”

Прослуховувати висловлювання та реагувати на нього

 

Представити себе

2.

 

Знайомство

SB p.5

Привітатися

Спілкування мовами:

уміння засобами іноземної мови популяризувати Україну, українську культуру, традиції, критично оцінювати їх

Розуміти та відтворювати мовленнєві зразки

Hello, Hi

імена героїв: Whisper, Thunder, Flash, Misty

I’m…

 

Прослуховувати висловлювання та реагувати на нього

Діалогічне мовлення: запитати про чиєсь ім’я та надати відповідь

 

3.

 

Знайомство

SB p.6

Класні інструкції

Уміння вчитися упродовж життя:

використовувати ефективні навчальні стратегії для вивчення мови відповідно до власного стилю навчання

Розуміти та відтворювати мовленнєві зразки

Співати разом

Classroom instructions: listen, stand up, say ‘‘hello’’, sit down, sing

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

Пісня  “Actions

Демонструвати розуміння ключових слів у висловлюванні

 

Виконувати дії, давати інструкціїї товаришам

4.

 

Знайомство

SB p.7

Описувати предмети

Ініціативність і підприєм-ливість:

уміння ініціювати усну вза-ємодію для розв’язання кон-кретного комунікативного завдання

Співпрацювати в парі

Кольори: green, blue, red, yellow

My hat is…

Прослухати назви кольорів на малюнку та вказати на них

Називати кольори

 

5.

 

Знайомство

SB p.8

Привітатися, представити себе дорослим і ровесникам

Уміння вчитися упродовж життя:

самостійно працювати з підручником

Особливості привітання та знайомства

Цифри: one, two, three, four, five

Listen, show and say.

Розрізняти мовлення основних діючих осіб, слідкувати за малюнками

 

 

Рахувати та показувати цифри.

6.

 

Знайомство

SB p.9

Привітатися, представити себе дорослим і ровесникам

Обізнаність та самовира-ження у сфері культури:

уміння висловлювати іно-земною мовою власні почуття, переживання і судження щодо творів мистецтва

Особливості привітання та знайомства

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

What’s your name?

 

Розуміти короткі і прості вказівки

 

Розповісти про себе, використовуючи малюнок.

 

7.

 

Знайомство

SB p.10-11

Називати кольори предметів

Класні інструкції

Ініціативність і підприєм-ливість:

уміння ініціювати усну вза-ємодію для розв’язання кон-кретного комунікативного завдання

Розуміти та відтворювати мовленнєві зразки

Співати разом

Співпрацювати в парі

Colours: orange, purple, green, red, yellow, blue

How old are you?

What’s your name?

 

Демонструвати розуміння ключових слів у висловлюванні

Називати кольори

Зіграти у гру “Саймон каже”.

8.

 

Знайомство

SB p.12-13

Назвати тварин на малюнку

Ініціативність і підприєм-ливість:

уміння ініціювати усну вза-ємодію для розв’язання кон-кретного комунікативного завдання

Розуміти та відтворювати мовленнєві зразки

Animals: hippo, giraffe, zebra, flamingo, lion, parrot, elephant

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

Прослуховувати висловлювання та реагувати на нього

Вимовляти назви тварин

9.

 

Знайомство

SB p.14-15

Називати кольори предметів

Уміння вчитися упродовж життя:

використовувати ефективні навчальні стратегії для вивчення мови відповідно до власного стилю навчання

Стежити за презентованою інформацією

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

                  Гра 

Yellow? No!

Демонструвати розуміння ключових слів у висловлюванні

Повідомляти про колір предметів

10.

 

Знайомство

SB p.16-17

Розуміти опис малюнку

 

Ініціативність і підприєм-ливість:

уміння ініціювати усну вза-ємодію для розв’язання кон-кретного комунікативного завдання

Стежити за презентованою інформацією

Numbers: six, seven, eight, nine, ten

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

Демонструвати розуміння висловлювань

Реагувати на опис малюнку, показувати правильний персонаж

11.

 

Знайомство

SB p.18-19

Розуміти послідовність дій пісні

Ініціативність і підприєм-ливість:

уміння ініціювати усну вза-ємодію для розв’язання кон-кретного комунікативного завдання

Стежити за презентованою інформацією

Number song

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

Розуміти короткі і прості вказівки

Обмінюватися репліками на рівні мікродіалогу

 

12.

 

Знайомство

SB p.20-21

Повторення структур, представлених  у розділі

Ініціативність і підприєм-ливість:

уміння ініціювати усну вза-ємодію для розв’язання кон-кретного комунікативного завдання

Цифри та кольори

white, black, pink, grey

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

Розуміти короткі і прості вказівки

Грати в ігру, розрізняючи цифри від 1 до 10

 

1. Друзі (Friends)

13.

 

Друзі

SB p.22

Особливості привітання та знайомства

Співати разом

Уміння вчитися упродовж життя:

самостійно працювати з підручником

Відтворювати мовленнєві зразки наслідуючи вчителя/диск

Hello, Hi

імена героїв: Whisper, Thunder, Flash, Misty

What’s your name?

I’m…

What a nice name!

Пісня “What’s your name?”

Прослуховувати висловлювання та реагувати на нього

Повторювати за прослуханим

14.

 

Друзі

SB p.23

Питати однокласників про їх уподобання та повідомляти про свої

Ініціативність і підприєм-ливість:

уміння ініціювати усну вза-ємодію для розв’язання кон-кретного комунікативного завдання

Розуміти і виконувати прості інструкції вчителя

Цифри: one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten

How old are you?

I’m (age)

Прослуховувати висловлювання та реагувати на нього

 

Ставити питання та відповідати на них

 

15.

 

Друзі

SB p.24

Називати кольори предметів

Обізнаність та самовира-ження у сфері культури:

уміння висловлювати іно-земною мовою власні почуття, переживання і судження щодо творів мистецтва

Розуміти та відтворювати мовленнєві зразки

Співати разом

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

Hi, my name’s (name)

We’re…

Демонструвати розуміння ключових слів у висловлюванні

Повторювати за прослуханим

16.

 

Друзі

SB p.25

Описувати предмети

Ініціативність і підприєм-ливість:

уміння ініціювати усну вза-ємодію для розв’язання кон-кретного комунікативного завдання

Співпрацювати в парі

Кольори: red, blue, green, orange, purple, yellow, brown; colour, balloon

My hat is…

Прослуховувати висловлювання та реагувати на нього

Ставити питання та відповідати на них

 

17.

 

Друзі

SB p.26-27

Описувати предмети

Математична:

уміння використовувати математичні методи (графіки, схеми) для виконання комунікативних завдань

Правила поведінки

Стежити за презентованою інформацією

my turn

cool, power, cat

Look at me.

What about you?

I speak to animals.

Історія “Meet the Super Friends

Розрізняти мовлення основних діючих осіб, слідкувати за малюнками

Читати речення з історії

Інсценувати історію

18.

 

Знайомство

Узагальнення

 

Повторення структур, представлених  у розділі

Виконання тестових завдань

Привітання, вік

Цифри від 1 до 10

 

How old are you?

What’s your name?

 

Вказувати відповідний малюнок

Відмічати правильну відповідь

      2. В школі (At school)

19.

 

Шкільне життя

SB p.28

Назвати предмети в класі

Ініціативність і підприєм-ливість:

уміння ініціювати усну вза-ємодію для розв’язання кон-кретного комунікативного завдання

Розуміти та відтворювати мовленнєві зразки

pencil, chair, bag, rubber, book, desk, notebook, ruler, pencil case, school

What’s this?

your, my

Прослуховувати висловлювання та реагувати на нього

Вимовляти назви шкільних предметів

20.

 

Шкільне життя

SB p.29

Назвати предмети в класі

Уміння вчитися упродовж життя:

використовувати ефективні навчальні стратегії для вивчення мови відповідно до власного стилю навчання

Розуміти і виконувати прості інструкції вчителя

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

What’s this?

It’s a (ruler).

Is it a (ruler)?

Yes, it is.

No, it isn’t.

Прослуховувати та реагувати на прослухане

 

Ставити питання та відповідати на них

 

21.

 

Шкільне життя

SB p.30

Назвати предмети в класі

Ініціативність і підприєм-ливість:

уміння ініціювати усну вза-ємодію для розв’язання кон-кретного комунікативного завдання

Стежити за презентованою інформацією

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

It isn’t my pen.

 

Пісня “What’s this”

Демонструвати розуміння ключових слів у висловлюванні

Повідомляти про належність предметів

22.

 

Шкільне життя

SB p.31

Розуміти та виконувати вказівки

Уміння вчитися упродовж життя:

самостійно працювати з підручником

Розуміти та відтворювати мовленнєві зразки

please

Sit (at your desk).

Open your (bag).

Close your (book).

Pass me (a pen).

Демонструвати розуміння висловлювань

Читати про себе і розуміти речення, опрацьовані усно

Повторювати за прослуханим

Даватиінструкції іншим учням

23.

 

Шкільне життя

SB p.32-33

Розвиток навичок аудіювання

Дякувати

Просити вибачення

Уміння вчитися упродовж життя:

використовувати ефективні навчальні стратегії для вивчення мови відповідно до власного стилю навчання

Правила ввічливості

Стежити за презентованою інформацією

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

Watch out!

I’m sorry.

It’s OK, Mum.

Here you are.

Thank you.

Come back!

Here’s (your pencil).

Історія “Watch out, Flash!

Розрізняти мовлення основних діючих осіб, слідкувати за малюнками

 

Інсценувати історію

24.

 

Шкільне життя

SB p.33

Обговорення історії

Ініціативність і підприєм-ливість:

уміння ініціювати усну вза-ємодію для розв’язання кон-кретного комунікативного завдання

Правила ввічливості

peaches, , fat rat, dog

a [æ]

A fat rat in a black bag.

Розуміти короткі і прості вказівки

Обмінюватися репліками на рівні мікродіалогу

 

                                                                                                                                                                                    3. Давай пограємось! (Lets play!)

25.

 

Дозвілля

SB p.36

Розповідати про свої іграшки

Уміння вчитися упродовж життя:

використовувати ефективні навчальні стратегії для вивчення мови відповідно до власного стилю навчання

Відтворювати мовленнєві зразки наслідуючи вчителя/диск

kite, doll, monster, plane, ball, go-kart, toy shop, race, computer game, train, car, bike

Let’s go!

That’s right.

There’s a (kite).

ПісняToy shop

Прослуховувати висловлювання та реагувати на нього

Повторювати за прослуханим

26.

 

Дозвілля

SB p.37

Питати однокласників про їх уподобання та повідомляти про свої

Уміння вчитися упродовж життя:

використовувати ефективні навчальні стратегії для вивчення мови відповідно до власного стилю навчання

Розуміти і виконувати прості інструкції вчителя

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

Hello! How are you?

I’m fine, thanks.

What’s your favourite toy?

My favourite toy’s my ball.

Прослуховувати висловлювання та реагувати на нього

 

Ставити питання та відповідати на них

 

27.

 

Дозвілля

SB p.38

Повідомляти про смаки та уподобання

Уміння вчитися упродовж життя:

самостійно працювати з підручником

Стежити за презентованою інформацією

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

Hi, my name’s (name)

We’re…

Пісня. Демонструвати розуміння ключових слів у висловлюванні

Повторювати за прослуханим

28.

 

Дозвілля

SB p.39

Описувати предмети

Математична:

уміння використовувати математичні методи (графіки, схеми) для виконання комунікативних завдань

Співпрацювати в парі

long, short, big, small, ugly, beautiful, old, new

a/an

 

Прослуховувати висловлювання та реагувати на нього

Ставити питання та відповідати на них, розповідаючи про свою іграшку

 

29.

 

Дозвілля

SB p.40-41

Описувати предмети

Ініціативність і підприєм-ливість:

уміння ініціювати усну вза-ємодію для розв’язання кон-кретного комунікативного завдання

Правила поведінки

Стежити за презентованою інформацією

Правила поведінки

 

First

Hold on!

Congratulations!

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

What a/an (ugly old go-card)!

Go!

That isn’t fair!

Just a minute!

e [e]

Ken and his ten red pens.

Історія “The go-kart race

Розрізняти мовлення основних діючих осіб, слідкувати за малюнками

Читати речення з історії

Розуміти короткі і прості вказівки

Читати речення з історії

Інсценувати історію

Пропонувати речі та дякувати

Правопис слів

30.

 

Дозвілля

SB p.42-43

Описувати предмети

Соціальна:

уміння співпрацювати з іншими на результат, спілку-ючись іноземною мовою

Розуміти  конкретну інформацію

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

Розуміння детальної інформації при аудіюванні

 

Ставити питання та відповідати на них

 

31.

 

Дозвілля

SB p.44-45

Описувати предмети

Повторення структур, представлених  у трьох попередніх розділах

Ініціативність і підприєм-ливість:

уміння ініціювати усну вза-ємодію для розв’язання кон-кретного комунікативного завдання

Інші предмети англійською

Cut out, stick

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

Прослуховувати та реагувати на прослухані висловлювання

Розуміти вказівки

 

Розповідати про шкільне приладдя

Робити  плакат

Називати  предмет та цифри під час гри

32.

 

Вивчення літер (Pp, Nn, Ss, Dd)

SB p.68-69

Називати предмети, зображені  на малюнку

Уміння вчитися упродовж життя:

використовувати ефективні навчальні стратегії для вивчення мови відповідно до власного стилю навчання

Розуміти і виконувати прості інструкції вчителя

panda, salad, mat, pan, sad, cap, fan, tap

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

Читання простих слів та словосполучень, які закінцуюються на фонікс –ad, -ap, а також на фоныкси, якы раныше вивчалися Написання ліетр  Aa, Bb, Cc, Tt за зразком

Написання ліетр  Pp, Nn, Ss, Dd  за зразком

                                                                                                                                                            4. Театр домашніх улюбленців (Pet show)

33.

 

Тварини

SB p.46

Розповідати про тварин

Соціальна:

уміння співпрацювати з іншими на результат, спілку-ючись іноземною мовою

Стежити за презентованою інформацією

Співпрацювати в групі

elephant, rat, lizard, frog, spider, duck, dog, cat, pet show, all

What’s the problem?

ChantPet show

Прослуховувати висловлювання та реагувати на нього

Повторювати за прослуханим

Називати тварин

34.

 

Тварини

SB p.47

Описувати тварин та повідомляти про їх місцезнаходження

Обізнаність та самовира-ження у сфері культури:

уміння висловлювати іно-земною мовою власні почуття, переживання і судження щодо творів мистецтва

Розуміти і виконувати мовленнєві зразки

in, on, under, draw

Draw (a rat).

Прослуховувати та реагувати на прослухані висловлювання

Гра

Ставити питання та відповідати на них

35.

 

Тварини

SB p.48

Описувати тварин та повідомляти про їх місцезнаходження

Ініціативність і підприєм-ливість:

уміння ініціювати усну вза-ємодію для розв’язання кон-кретного комунікативного завдання

Стежити за презентованою інформацією

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

Множина іменників -s

Пісня “Look at the spiders”

Демонструвати розуміння ключових слів у висловлюванні

Ставити питання та відповідати на них

36.

 

Тварини

SB p.49

Повідомляти про смаки та уподобання

Уміння вчитися упродовж життя:

самостійно працювати з підручником

Розуміти і виконувати мовленнєві зразки Співпрацювати в парі

happy mouth, sad mouth

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

I like/don’t like…

What about you?

Прослуховувати та реагувати на прослухані висловлювання

Гра

Ставити питання та відповідати на них

37.

 

Тварини

SB p.50-51

Розвиток навичок аудіювання

 

Математична:

уміння використовувати математичні методи (графіки, схеми) для виконання комунікативних завдань

Правила поведінки: хоробрість

Стежити за презентованою інформацією

come back, touch

clever, amazing

Touch (him)!

I’ve got an idea!

brothers and sisters

They like (spiders).

Історія “The spider”

Розрізняти мовлення основних діючих осіб, слідкувати за малюнками

Читати речення з історії

Інсценувати історію

38.

 

Тварини

SB p.52-53

Описувати тварин та повідомляти про їх місцезнаходження

Соціальна:

уміння співпрацювати з іншими на результат, спілку-ючись іноземною мовою

Інші предмети англійською: природознавство

camouflage, snake, crocodile, butterfly, tiger, giraffe, hide, grass, leaf, ground

Say why it is difficult to (see the animals).

Find the differences.

Читати про себе і розуміти речення, опрацьовані усно

Повідомляти про місцезнаходження тварин та описувати їх

39.

 

Дозвілля

Узагальнення

 

Повторення структур, представлених  у розділі

Уміння вчитися упродовж життя:

використовувати ефективні навчальні стратегії для вивчення мови відповідно до власного стилю навчання

Виконання тестових завдань

elephant, rat, lizard, frog, spider, duck, dog, cat, pet show, all, in, on, under

I like/don’t like…

 

Вказувати відповідний малюнок

Відмічати правильну відповідь

                                                                                                                                                                    5. Обід (Lunchtime)

40.

 

Їжа

SB p.54

Обговорювати продукти харчування

Уміння вчитися упродовж життя:

використовувати ефективні навчальні стратегії для вивчення мови відповідно до власного стилю навчання

Стежити за презентованою інформацією

banana, cake, cheese, sandwich, apple, pizza, sausage, chicken, steak, peas, carrots, lunchtime, queue

What’s for lunch?

ChantLunchtime!”

Прослуховувати висловлювання та реагувати на нього

Читати та розуміти значення окремих слів

Називати продукти харчування

41.

 

Їжа

SB p.55

Повідомляти про належність чогось певній особі

Математична:

уміння використовувати математичні методи (графіки, схеми) для виконання комунікативних завдань

Стежити за презентованою інформацією

Співпрацювати в групі

sandwich, the same lunch

I’ve got…

I haven’t got…

Прослуховувати та реагувати на прослухані висловлювання

Читати про себе і розуміти речення

Обмінюватися репліками на рівні мікродіалогу

42.

 

Їжа

SB p.56

Повідомляти про належність чогось певній особі

Ініціативність і підприєм-ливість:

уміння ініціювати усну вза-ємодію для розв’язання кон-кретного комунікативного завдання

Стежити за презентованою інформацією

kitchen, milk, juice, help

 

Come and take him out!

 

Пісня “Tommy’s in the kitchen”

Демонструвати розуміння ключових слів у висловлюванні

Повторювати за прослуханим

 

43.

 

Їжа

SB p.57

Запитувати з метою отримати більш детальну інформацію

Уміння вчитися упродовж життя:

використовувати ефективні навчальні стратегії для вивчення мови відповідно до власного стилю навчання

Стежити за презентованою інформацією

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

Have we got any (cheese)?

Yes, we have.

No, we haven’t.

great (juice)

Прослуховувати та реагувати на прослухані висловлювання

Повторювати за прослуханим

Ставити питання та відповідати на них

 

44.

 

Їжа

SB p.58-59

Розвиток навичок аудіювання

 

Ініціативність і підприєм-ливість:

уміння генерувати нові ідеї, переконувати в їх доцільності та об’єднувати однодумців задля втілення цих ідей у життя

Правила поведінки: терплячість

Просити вибачення

Стежити за презентованою інформацією

please, hot

Where’s (Misty)?

What have you got?

Історія “The pizza”

Розрізняти мовлення основних діючих осіб, слідкувати за малюнками

Читати речення з історії

Інсценувати історію

45.

 

Їжа

SB p.60-61

Обговорення історії

Повідомляти про наявність предметів

Математична:

уміння використовувати математичні методи (графіки, схеми) для виконання комунікативних завдань

Правила поведінки

Просити вибачення

Стежити за презентованою інформацією,

Виконувати мовленнєві зразки

sorry, stop, shop, hot dog

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

Who says…?

o [ɒ]

Polly stops at the shop for hot day.

Write a shopping list!

Put (carrots) on the list.

Розуміти короткі і прості вказівки

Розуміння детальної інформації при аудіюванні

Читати короткі повідомлення та розуміти їх значення

Ставити питання та відповідати на них

Правопис чисел

Відтворювати мікромонолог

 

46.

 

Їжа

Узагальнення

 

Повторення структур, представлених  у розділі

Уміння вчитися упродовж життя:

використовувати ефективні навчальні стратегії для вивчення мови відповідно до власного стилю навчання

Виконання тестових завдань

banana, cake, cheese, sandwich, apple, pizza, sausage, chicken, steak, peas, carrots, sandwich

I’ve got…

I haven’t got…

Вказувати відповідний малюнок

Відмічати правильну відповідь

 

6. Сім’я (Family)

   47.

 

Сімя

SB p.62

Розповідати про свою сімю

Обізнаність та самовира-ження у сфері культури:

уміння висловлювати іно-земною мовою власні почуття, переживання і судження щодо творів мистецтва

Уважно стежити за презентованою інформацією

mum, dad, sister, brother, grandma, grandpa, uncle, aunt, cousin

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

ChantMy family!”

Прослуховувати висловлювання та реагувати на нього

Називати членів родини

Правопис слів

 

   48.

 

Сімя

SB p.63

Запитувати з метою підтвердження або заперечення інформацію, про яку питають

Соціальна:

уміння співпрацювати з іншими на результат, спілку-ючись іноземною мовою

Розуміти і виконувати мовленнєві зразки

 

mum, dad, sister, brother, grandma, grandpa, uncle, aunt, cousin

This is…

That’s…

Is that…?

Yes, it is. No, it isn’t.

Прослуховувати та реагувати на прослухані висловлювання

Повторювати за прослуханим

Ставити питання та відповідати на них

 

   49.

 

Сімя

SB p.64

Розповідати про свій день

Ініціативність і підприєм-ливість:

уміння генерувати нові ідеї, переконувати в їх доцільності та об’єднувати однодумців задля втілення цих ідей у життя

Стежити за презентованою інформацією

king, queen, royal

We’re the royal family

Пісня “We’re the royal family”

Демонструвати розуміння ключових слів у висловлюванні

 

Повторювати за прослуханим

Називати членів сімї

 

   50.

 

Сімя

SB p.65

Запрошувати інформацію про членів родини

Ініціативність і підприєм-ливість:

уміння ініціювати усну вза-ємодію для розв’язання кон-кретного комунікативного завдання

Розуміти і відтворювати мовленнєві зразки

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

Who is that?

That’s…

What’s her/his name?

Her/His name’s…

Прослуховувати та  відповідно реагувати на прослухані висловлювання

Ставити питання та відповідати на них

   51.

 

Сімя

SB p.66-67

Просити про допомогу

 

Уміння вчитися упродовж життя:

самостійно працювати з підручником

Правила ввічливості

Пропонувати допомогу

Розуміти і відтворювати мовленнєві зразки

Keys, bedtime

What’s the problem?

It’s not such a bad day

after all.

u [ʌ]

Mum jumps in the mud with the ducks.

Історія»”What a day!”

Розрізняти мовлення основних діючих осіб, слідкувати за малюнками

 

Інсценувати історію

   52.

 

Погода

SB p.68-69

Розповідати про погоду та природні явища

Соціальна:

уміння співпрацювати з іншими на результат, спілку-ючись іноземною мовою

Інші предмети англійською: природознавство

sunny, cold, hot, rainy, snowy, cloudy

 It’s sunny.

It’s raining.

It’s cold.

It’s hot.

It’s snowing.

It’s cloudy.

Розуміння детальної інформації при аудіюванні

 

Повторювати за прослуханим

 

   53.

 

Погода

SB p.70-71

Розповідати про погоду в різних країнах світу

Уміння вчитися упродовж життя:

використовувати ефективні навчальні стратегії для вивчення мови відповідно до власного стилю навчання

Інші предмети англійською: природознавство

Scotland , Mexico, Spain, China

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

Розуміння детальної інформації при аудіюванні

Обмінюватися репліками на рівні мікродіалогу

 

   54.

 

Сімя

Узагальнення

 

Повторення структур, представлених  у розділі

Обізнаність та самовира-ження у сфері культури:

уміння висловлювати іно-земною мовою власні почуття, переживання і судження щодо творів мистецтва

Виконання тестових завдань

mum, dad, sister, brother, grandma, grandpa, uncle, aunt, cousin

This is…

That’s…

Is that…?

Yes, it is. No, it isn’t.

Who is that?

That’s…

What’s her/his name?

Her/His name’s…

Вказувати відповідний малюнок

Вписувати слова

 

7. Одягайся! (Get dressed!)

  55.

 

Предмети одягу

SB p.72

Обговорювати одяг

Математична:

уміння використовувати математичні методи (графіки, схеми) для виконання комунікативних завдань

Уважно стежити за презентованою інформацією

hurry up, bro (brother), get dressed, clothes, jeans, sweater, jacket, skirt, short, cap, shoes, T-shirt, trousers, put on, let’s rap, time for school, do

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

Chant “Put on your T-shirt“

Прослуховувати висловлювання та реагувати на нього

Елементи читання – презентація слів

Називати предмети одягу

Правопис слів

  56.

 

Предмети одягу

SB p.73

Обговорювати одяг Повідомляти про смаки та уподобання

Ініціативність і підприєм-ливість:

уміння генерувати нові ідеї, переконувати в їх доцільності та об’єднувати однодумців задля втілення цих ідей у життя

Розуміти і відтворювати мовленнєві зразки

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

Do you like…?

Yes, I do.

No, I don’t.

 

Прослуховувати та реагувати на прослухані висловлювання

Розуміти короткі і прості вказівки

Ставити питання та відповідати на них

  57.

 

Предмети одягу

SB p.74

Обговорювати одяг Повідомляти про смаки та уподобання

Ініціативність і підприєм-ливість:

уміння ініціювати усну вза-ємодію для розв’язання кон-кретного комунікативного завдання

Стежити за презентованою інформацією

cool (clothes), super

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

Пісня “I’m a cool, cool cat”

Демонструвати розуміння ключових слів у висловлюванні

Читати словосполучення та розуміти їх значення

Повторювати за прослуханим

 

  58.

 

Предмети одягу

SB p.75

Обговорювати одяг

Описувати людину

Уміння вчитися упродовж життя:

самостійно працювати з підручником

Стежити за презентованою інформацією

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

I’m  wearing…

Are you wearing..?

Yes, I am.

No, I’m not.

Розуміти короткі і прості вказівки

 

Гра

Обмінюватися репліками на рівні мікродіалогу

 

  59.

 

Предмети одягу

SB p.76-77

Обговорювати одяг

Описувати людину

Обізнаність та самовира-ження у сфері культури:

уміння висловлювати іно-земною мовою власні почуття, переживання і судження щодо творів мистецтва

Правила ввічливості

Вибачатися

Розуміти і відтворювати мовленнєві зразки

who, no problem, maybe, same, that, get

Are you sure?

I’m sory.

 

ІсторіяThe cap

Розрізняти мовлення основних діючих осіб, слідкувати за малюнками

Читати історію про себе, слідкувати за малюнками

Інсценувати історію

  60.

 

Предмети одягу

SB p.78-79

Обговорювати одяг

Описувати людину

Ініціативність і підприєм-ливість:

уміння ініціювати усну вза-ємодію для розв’язання кон-кретного комунікативного завдання

Розуміння конкретної інформації

trainers

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

Розуміння детальної інформації

Визначати та називати людину за описом

  61.

 

Предмети одягу

Узагальнення

 

Повторення структур, представлених  у розділі

Соціальна:

уміння співпрацювати з іншими на результат, спілку-ючись іноземною мовою

Виконання тестових завдань

get dressed, clothes, jeans, sweater, jacket, skirt, short, cap, shoes, T-shirt, trousers

Present Continuous

Вказувати відповідний малюнок

Розфарбовати відповідно до прочитаного

 

8. Робот (The robot)

   62.

 

Людина

Частини тіла

SB p.80

Описувати людину

Математична:

уміння використовувати математичні методи (графіки, схеми) для виконання комунікативних завдань

Уважно стежити за презентованою інформацією

head, arm, fingers, hand, knee, leg, toes, foot, off it goes, make, kit

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

Chant “Let’s make a robot!”

Прослуховувати висловлювання та реагувати на нього

Читати окремі слова

Називати види частини тіла

Правопис слів

  63.

 

Людина

Частини тіла

SB p.81

Описувати людину, її здібності

Ініціативність і підприєм-ливість:

уміння генерувати нові ідеї, переконувати в їх доцільності та об’єднувати однодумців задля втілення цих ідей у життя

Розуміти і відтворювати мовленнєві зразки

jump, kick a ball, touch toes, skip

can/can’t

Прослуховувати та реагувати на прослухані висловлювання

Розуміти короткі і прості вказівки

Повідомляти про здатність виконувати певні дії

 

  64.

 

Людина

Частини тіла

SB p.82

Описувати людину, її здібності

Уміння вчитися упродовж життя:

самостійно працювати з підручником

Стежити за презентованою інформацією

sing, stand on one leg, anything

Can you say who I am?

Пісня “Can you say who I am?”

Демонструвати розуміння ключових слів у висловлюванні

Гра.

Ставити запитання та повідомляти про здатність виконувати певні дії

  65.

 

Людина

Частини тіла

SB p.83

Запитувати та повідомляти про людину та її здібності

Соціальна:

уміння співпрацювати з іншими на результат, спілку-ючись іноземною мовою

Стежити за презентованою інформацією

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

Can you…?

Yes, I can.

No, I  can’t.

Прослуховувати та реагувати на прослухані висловлювання

Розуміти короткі і прості вказівки

Ставити питання та відповідати на них

  66.

 

Людина

Частини тіла

SB p.84-85

Описувати людину

Математична:

уміння використовувати математичні методи (графіки, схеми) для виконання комунікативних завдань

Правила поведінки: командна робота

Розуміти і відтворювати мовленнєві зразки

problem, no problem, right, left, battery, try, something, speak

right/left (leg)

Well done!

What are you doing?

Історія “The problem”

Розрізняти мовлення основних діючих осіб, слідкувати за малюнками

Інсценувати історію

  67.

 

Людина

Частини тіла

SB p.86-87

Обговорення історії

Ініціативність і підприєм-ливість:

уміння генерувати нові ідеї, переконувати в їх доцільності та об’єднувати однодумців задля втілення цих ідей у життя

Правила поведінки: командна робота

Повторення мовного матеріалу з попередніх уроків

g [g]

Greg’s got a big bag and a green go-kart

Розуміти короткі і прості вказівки

Читати речення, засвоєні в усному мовленні

Складати слова ыз запропонованих літер

  68.

 

Людина

Узагальнення

 

Повторення структур, представлених  у розділі

Ініціативність і підприєм-ливість:

уміння ініціювати усну вза-ємодію для розв’язання кон-кретного комунікативного завдання

Виконання тестових завдань

head, arm, fingers, hand, knee, leg, toes, foot,

Jump, kick a ball, touch toes, skip

can/can’t

Can you…?

Yes, I can.

No, I can’t.

 

Вказувати відповідний малюнок

Відмічати правильну відповідь

 

Календарно-тематичне планування НМК Quick Minds

© Cambridge University Press PHOTOCOPIABLE

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Антинескул Світлана
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Пов’язані теми
Англійська мова, 1 клас, Планування
НУШ
Додано
24 жовтня 2020
Переглядів
2804
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку