Календарно - тематичне планування II семестр 4 клас 2018/2019 навчальний рік.

Про матеріал
Шановні колеги! Пропоную вашій увазі календарно-тематичне планування (II семестр 4клас 2018/2019 н.р.) Враховано всі зміни, сплановані всі види контролю. Літературне читання (Савченко О.Я.);українська мова(Захарійчук М.Д.); математика (Богданович М.В.); природознавство (Гільберг Т.В.) і т.д.
Перегляд файлу

УКРАЇНСЬКА МОВА

(За підручником: Захарійчук М.Д. Підруч. для 4 кл. – К.: Грамота, 2015)

119 годин на рік

 (І семестр – 4 години, ІІ семестр – 3 години на тиждень)

Перелік перевірних робіт у 4 класі з української мови

Вид перевірки

І семестр

ІІ семестр

Діалог

1

-

Письмовий переказ

1

-

Перевірка мовних знань і вмінь

1

2

Диктант

1

2

Списування

1

1

Державна підсумкова атестація

-

1

Загальна кількість

5

6

 

 

Тема уроку

Дата

Примітки

ПРИКМЕТНИК (продовження)

 

64.

Вимова та написання закінчення –ій у прикметниках жіночого роду в давальному та місцевому відмінках.Впр.212-219

15.01

 

 

 

 

65.

Вимова й написання найуживаніших прикметників на –ський, -цький, -зький. Впр.220-223

16.01

 

 

 

 

66.

Відмінювання прикметників у множині. Впр.224-227

18.01

 

 

 

 

67.

Вправи на вживання різних відмінкових форм прикметників у множині. Впр.228-231

22.01

 

 

 

 

68.

Побудова сполучень слів і речень з прикметниками, уведення їх у текст. Впр.233-236

23.01

 

 

 

 

69.

Тренувальні вправи на побудову речень з прикметниками, на визначення відмінків прикметника. Впр. 237-240

25.01

 

 

 

 

70.

Тренувальні вправи на побудову речень з прикметниками, на визначення відмінків прикметника. Впр. 241-244

29.01

 

 

 

 

71.

Контрольна робота: диктант

30.01

 

 

 

 

72.

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення та систематизація знань і вмінь з теми «Прикметник» Впр. 245-248

01.02

 

 

 

 

73.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Детальний переказ тексту за колективно складеним планом. Впр. 253                                                               (Т)

05.02

 

 

 

 

ЧИСЛІВНИК

74.

Загальне уявлення про числівник як частину мови Впр.254-257

06.02

 

 

 

 

75.

Вимова і правопис найуживаніших у мовленні числівників. Впр.258-261

08.02

 

 

 

 

76.

Практичне засвоєння вимови та написання відмінкових форм окремих числівників (11, 14, 15, 50, 60, 70, 80, 1000) Впр.262-265

12.02

 

 

 

 

77.

Словесні формули на означення показників часу протягом доби. Впр.266-269

13.02

 

 

 

 

ЗАЙМЕННИК

78.

Поняття про займенник як частину мови. Спостереження за роллю різних займенників у тексті. Впр.270-273

15.02

 

 

 

 

79.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Детальний переказ тексту з елементами опису. Впр.274

19.02

 

 

 

 

80.

Особові займенники. Уживання особових займенників у текстах. Впр.275-279

20.02

 

 

 

 

81.

Займенники 1-ої та 2-ої особи однини і множини. Їх значення, синтаксична роль. Навчальний діалог. Впр.280-284

22.02

 

 

 

 

82.

Відмінювання особових займенників 3-ої особи однини і множини. Впр.285-288

26.02

 

 

 

 

83.

Уживання займенників із прийменниками. Усний переказ тексту. Впр.289-292

27.02

 

 

 

 

84.

Побудова сполучень слів і речень із займенниками в різних формах. Удосконалення текстів шляхом використання займенників замість лексичних повторів. Впр.293-296

01.03

 

 

 

 

85.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання й записування зв’язаних між собою речень, які описують зміст малюнка. Впр. 297

05.03

 

 

 

 

86.

Повторення й узагальнення  вивченого про займенник. Впр.298-302

06.03

 

 

 

 

87.

Контрольна робота: мовна тема «Числівник», «Займенник».                                                         (Т)

12.03

 

 

 

 

ДІЄСЛОВО

88.

Аналіз контрольної роботи. Повторення вивченого про дієслово. Впр.302-305

13.03

 

 

 

 

89.

Узагальнення і розширення уявлень про лексичне значення дієслів. Впр.306-309

15.03

 

 

 

 

90.

Дієслова-синоніми, дієслова антоніми, багатозначні слова. Уживання дієслів у прямому і переносному значеннях. Впр.310-313

19.03

 

 

 

 

91.

Побудова речень з однорідними присудками. Впр.314-317

20.03

 

 

 

 

92.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання письмового висловлювання типу розповіді про ситуацію з життя класу. Впр. 318-322

22.03

 

 

 

 

93.

Неозначена форма дієслова (початкова форма). Робота з фразеологізмами. Впр.323-326

26.03

 

 

 

 

94.

Контрольна робота: диктант.

27.03

 

 

 

 

95.

Аналіз контрольної роботи Змінювання дієслів за часами. Впр.327-331

29.03

 

 

 

 

96.

Минулий час. Змінювання дієслів минулого часу за родами (в однині) й числами. Впр.332-335

09.04

 

 

 

 

97.

Теперішній час. Змінювання дієслів теперішнього часу за особами й числами. Впр.336-339

10.04

 

 

 

 

98.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Детальний  переказ тексту за колективно складеним планом і поданою кінцівкою. Впр.340

12.04

 

 

 

 

99.

Майбутній час. Змінювання дієслів теперішнього часу за особами і числами. Впр.341-344

16.04

 

 

 

 

100

Змінювання дієслів за особами і числами у теперішньому і майбутньому часі. Впр.345-348

17.04

 

 

 

 

101

Побудова речень із дієсловами теперішнього і майбутнього часу. Впр.349-352

19.04

 

 

 

 

102

Особові закінчення дієслів. Впр.353-356

23.04

 

 

 

 

103

Перевірна робота. Письмовий переказ. Впр.357-360

24.04

 

 

 

 

104

Дієслова на –ся (літературна вимова і правопис.) Впр.370-373

26.04

 

 

 

 

105

Контрольна робота : мовна тема «Дієслово».    (Т)                               

30.04

 

 

 

 

ПРИСЛІВНИК

106

Поняття про прислівник як частину мови. Впр.379-381

03.05

 

 

 

 

107

Урок розвитку зв’язного мовлення.  Удосконалення написання тексту. Впр.382

07.05

 

 

 

 

108

Зв’язок прислівників із дієсловами. Впр.383-386

08.05

 

 

 

 

109

Роль прислівників-синонімів і прислівників-антонімів у мовленні. Впр.391-394

10.05

 

 

 

 

110

Контрольна робота: списування

14.05

 

 

 

 

111

Аналіз контрольної роботи. Поширення речень прислівниками. Впр.395-398

15.05

 

 

 

 

112

Побудова речень з однорідними членами, вираженими прислівниками.

Впр.399-402

17.05

 

 

 

 

113

ДПА

21.05

 

 

 

 

114

Спостереження за роллю прислівників у тексті. Впр. 404-407

22.05

 

 

 

 

115

Вибір прислівників (із поданих), що відповідають меті й типу висловлювання. Впр. 408-411

24.05

 

 

 

 

116

Що ми знаємо про текст, речення, слово.Впр.412-413

28.05

 

 

 

 

117

Що ми знаємо про іменник і прикметник. Впр.414-416

29.05

 

 

 

 

 

Підсумковий урок за рік.                                       (Т)

31.05

 

 

 

 


МАТЕМАТИКА

(За підручником: Богданович М.В. Лишенко Г.П . Математика: Підручник для 4 кл.-К.: Генеза, 2015.

 136 годин на рік 

ІI семестр ( 4  години на тиждень )

Перелік перевірних робіт у 4 класі з математики

Вид перевірки

І семестр

ІІ семестр

Тематична контрольна робота

4

3

Тематична контрольна робота з перевірки сформованості навичок усних обчислень

-

1

Підсумкова контрольна робота/ Державна підсумкова атестація

-

1

Загальна кількість перевірок за семестр

4

5

 

 

з/п

Тема уроку

Дата

Примітка

МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛНА ОДНОЦИФРОВЕ ЧИСЛО

64.

Письмове множення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Розв’язування задач. № 541-549

15.01

 

 

 

 

65.

Множення у випадку кількох нулів у множнику. Розв’язування задачі двома способами. № 550-557

16.01

 

 

 

 

66.

Множення чисел, які закінчуються нулями. Задачі на спільну роботу (підготовчі) №558-566

17.01

 

 

 

 

67.

Розв’язування задач на спільну роботу.№ 567-575

21.01

 

 

 

 

68.

Ознайомлення з поняттям «площа фігури». Квадратний сантиметр. Задачі на спільну роботу. № 576-582

22.01

 

 

 

 

69.

Обчислення площі прямокутника. Розв’язування задач. № 583-592

23.01

 

 

 

 

70.

Знаходження площі і периметра прямокутника. Обчислення виразів на сумісні дії. Розв’язування задач на спільну роботу. №593-601

24.01

 

 

 

 

71.

Одиниці вимірювання площі. Прості і складені задачі, які включають дії над величинами, вираженими одиницями площі.  № 602-608

28.01

 

 

 

 

72.

Обчислення площі прямокутної ділянки. Прості і складені задачі на знаходження площі прямокутника.  № 609-616

29.01

 

 

 

 

73.

Знаходження однієї із сторін прямокутника за його площею і відомою другою стороною. Ділення іменованих чисел. № 617-624

30.01

 

 

 

 

74.

Обчислення площі фігури за допомогою палетки. Задачі, пов’язані з площею прямокутника.  № 625-633

31.01

 

 

 

 

75.

Контрольна робота №5                                      (Т)                                                                                     

 

04.02

 

 

 

 

76.

Аналіз контрольної роботи. Дія ділення. Ділення на одноцифрове число. Властивості частки.   № 634-644

05.02

 

 

 

 

77.

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. № 645-654

06.02

 

 

 

 

78.

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Ускладнені задачі на зведення до одиниці. № 655-662

07.02

 

 

 

 

79.

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Перевірка  ділення множенням. Ускладнені задачі на зведення до одиниці. № 663-671

11.02

 

 

 

 

80.

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові у випадку, коли частка містить всередині нуль. Ускладнені задачі на зведення до одиниці. № 672-680

12.02

 

 

 

 

81.

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові у випадку, коли частка містить всередині нулі. Ускладнені задачі на зведення до одиниці. № 681-687

13.02

 

 

 

 

82.

Ділення багатоцифрових чисел, що закінчуються нулями. Ускладнені задачі на зведення до одиниці. №688-696

14.02

 

 

 

 

83.

Ділення іменованих чисел. Ускладнені задачі на зведення до одиниці.

№697-705

18.02

 

 

 

 

84.

Ділення іменованого числа на іменоване. Знаходження значень виразів на сумісні дії. № 706-714

19.02

 

 

 

 

85.

Вирази на сумісні дії. Задачі на зустрічний рух. № 715-722

20.02

 

 

 

 

86.

Знаходження значень виразів на всі арифметичні дії. Задачі на зустрічний рух №723-731

21.02

 

 

 

 

87.

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Вправи на порядок дій. Задачі на зустрічний рух. № 732-740

25.02

 

 

 

 

88.

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Ділення на 10, 100, 1000 з остачею. Задачі на спільну роботу. № 741-750

26.02

 

 

 

 

89.

Контрольна робота №6                                 (Т)                                                                                   

27.02

 

 

 

 

ДРОБИ

90.

Аналіз контрольної роботи. Частини. Порівняння частин. Задачі на знаходження частини числа і числа за його частиною.№751-759

28.02

 

 

 

 

91.

Дроби. Порівняння дробів. Складені задачі, які включають знаходження частини числа. №760-769

04.03

 

 

 

 

92.

Запис дробів. Знаходження дробу від числа. Розв’язування задач. № 770-776

05.03

 

 

 

 

93.

Дроби. Складені задачі, які включають знаходження дробу від числа.

№ 777-787

06.03

 

 

 

 

94.

Знаходження числа за значенням його дробу. Розв’язування задач.788-796

07.03

 

 

 

 

95.

Складені задачі, що включають знаходження дробу від числа. № 797-805

11.03

 

 

 

 

96.

Множення на розрядні числа. Повторення переставного та сполучного законів множення. Зображення круглого числа у вигляді добутку двох чисел, одним із множників якого є число 10, 100, 1000. №806-813

12.03

 

 

 

 

97.

Усне множення двоцифрових і круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа. №814-822

13.03

 

 

 

 

98.

Письмове множення багатоцифрових чисел на круглі числа. Задачі на знаходження дробу від числа. №823-830

14.03

 

 

 

 

99.

Множення багатоцифрових чисел на круглі та розрядні числа. Задачі на пропорційне ділення. №831-838

18.03

 

 

 

 

100.

Знаходження добутку виду 240030 усним і письмовим способами. Задачі на пропорційне ділення. №839-848

19.03

 

 

 

 

101.

Задачі на пропорційне ділення. Розв’язування рівнянь і нерівностей.

№849-857

20.03

 

 

 

 

102.

Правило ділення числа на добуток. Усне ділення круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа. Задачі на пропорційне ділення. №858-866

21.03

 

 

 

 

103.

Ділення з остачею на двоцифрове число. Усне ділення круглих чисел на розрядні числа. Задачі на пропорційне ділення. №867-875

25.03

 

 

 

 

104.

Письмове ділення трицифрових чисел на круглі двоцифрові числа з остачею. №876-884

26.03

 

 

 

 

105.

Порівняння задач на пропорційне ділення. Письмове ділення з остачею на круглі числа. №885-892

27.03

 

 

 

 

106.

Ділення виду 45780:60 і 299600:700. Задачі на рух. №893-901

28.03

 

 

 

 

107.

Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові круглі у випадку, коли в частці є нулі. №902-910

08.04

 

 

 

 

108.

Ділення чисел, що закінчуються нулями. Дії з іменованими числами. Розв’язування задач. №911-920

09.04

 

 

 

 

109.

Контрольна робота №7                                     (Т)                                                                                   

 

10.04

 

 

 

 

МНОЖЕННЯ НА ДВОЦИФРОВЕ І ТРИЦИФРОВЕ ЧИСЛА ТА ДІЛЕННЯ НА ДВОЦИФРОВЕ ЧИСЛО

110.

Аналіз контрольної роботи. Письмове множення двоцифрових чисел. Задачі на знаходження числа за двома різницями. №921-927

11.04

 

 

 

 

111.

Множення трицифрових чисел на двоцифрові. Задачі на знаходження числа за двома різницями. №928-934

15.04

 

 

 

 

112.

Множення багатоцифрових чисел на двоцифрові (загальний випадок). Задачі на знаходження числа за двома різницями. №935-941

16.04

 

 

 

 

113.

Множення іменованих чисел на двоцифрові числа. Запис периметра і площі квадрата у загальному вигляді. Розв’язування задач на знаходження числа за його дробом. №942-949

17.04

 

 

 

 

114.

Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі на знаходження числа за двома різницями. №950-958

18.04

 

 

 

 

115.

Множення багатоцифрових чисел на трицифрове (ознайомлення). Задачі на рух. №959-967

22.04

 

 

 

 

116.

Множення багатоцифрових чисел на трицифрові виду 1578403. Розв’язування задач. №968-976

23.04

 

 

 

 

117.

Ділення на двоцифрове число. Поняття про середнє арифметичне (додатковий матеріал) №977-986

24.03

 

 

 

 

118.

Ділення трицифрових чисел на двоцифрові з остачею. №987-995

25.04

 

 

 

 

119.

Ділення трицифрових чисел на двоцифрові. Розв’язування рівнянь.

 №996-1003

30.04

 

 

 

 

120.

Контрольна робота №8 Тематична контрольна робота з перевірки сформованості навичок усних обчислень

02.05

 

 

 

 

121.

Аналіз контрольної роботи. Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові (загальний випадок). №1004-1012

06.05

 

 

 

 

122.

Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові. Перевірка ділення множенням. №1013-1019

07.05

 

 

 

 

123.

Ділення багатоцифрових чисел на числа другого десятка. №1020-1027

08.05

 

 

 

 

124.

Ділення на двоцифрове число у випадку, коли частка містить нулі.

№1028-1035

13.05

 

 

 

 

125.

Ділення на двоцифрове число у випадку, колив кінці частки є нуль.

№1036-1042

14.05

 

 

 

 

126.

ДПА

15.05

 

 

 

 

127.

Аналіз контрольної роботи. Ділення з остачею на двоцифрове число у випадку, коли частка закінчується нулем. Задачі на спільну роботу. №1043-1050

16.05

 

 

 

 

128.

Ділення іменованих чисел на двоцифрові числа. №1051-1058

20.05

 

 

 

 

129.

Дії з іменованими числами. Задачі на спільну роботу. №1059-1075

21.05

 

 

 

 

130.

Сумісні дії з багатоцифровими числами. Розширені задачі на знаходження суми двох добутків. №1076-1084

22.05

 

 

 

 

131.

Ділення   багатоцифрових чисел на трицифрові (ознайомлення). № 1085-1092                                                        

23.05

 

 

 

 

132.

Ділення багатоцифрових чисел на трицифрові у випадку, коли в записі частки є нуль (ознайомлення). №1093-1100                                                                    

27.05

 

 

 

 

133.

Ділення багатоцифрових чисел на трицифрове число. Задачі на зведення до одиниці з буквеними даними. №1101-1107

28.05

 

 

 

 

134.

Натуральний ряд. Порівняння чисел.№1108-1114

29.05

 

 

 

 

135.

Повторення вивченого за рік                               (Т)

30.05

 

 

 

 


ПРИРОДОЗНАВСТВО

(За підручником: Гільберг Т.В.,Сак Т.В. Природознавство: Підручн.для 4кл.-К.:Генеза,2015)

68 годин на  рік 

ІIсеместр (2 години на тиждень)

з/п

Тема уроку

Дата

Примітка

ІІІ. Природа материків і океанів(продовження)

33.

Австралія – найсухіший материк

18.01

 

 

 

 

34.

Рослинний і тваринний світ Австралії

21.01

 

 

 

 

35.

Антарктида – найхолодніший материк

25.01

 

 

 

 

36.

Рослинний і тваринний світ Антарктиди

28.01

 

 

 

 

37.

Навчальний проект «Цікавий світ материка, на який я хочу потрапити»

(Південна Америка, Австралія, Антарктида)

01.02.

 

 

 

 

38.

Контрольна робота№4.Природа материків.          ( Т)

04.02

 

 

 

 

IV.Природа України

39.

Україна на карті світу. Карта України

08.02

 

 

 

 

40.

Практична робота. Робота  з фізичною та адміністративною картою України

11.02

 

 

 

 

41.

Форми земної поверхні України і свого краю. Рівнини

15.02

 

 

 

 

42.

Форми земної поверхні України і свого краю. Гори

18.02

 

 

 

 

43.

Корисні копалини України, їх види

22.02

 

 

 

 

44.

Природне паливо та його запаси в Україні

25.02

 

 

 

 

45.

Водойми України

01.03

 

 

 

 

46.

Озера і болота. Охорона водойм

04.03

 

 

 

 

47.

Чорне море

11.03

 

 

 

 

48.

Азовське море

15.03

 

 

 

 

49.

Навчальний проект «Водойми рідного краю, їх стан і охорона»

18.03

 

 

 

 

50.

Ґрунти України, їх охорона

22.03

 

 

 

 

51.

Контрольна робота №5.Водойми України.            (Т)

25.03

 

 

 

 

52.

Природні зони України. Карта природних зон

29.03

 

 

 

 

53.

Мішані ліси (Полісся)

08.04

 

 

 

 

54.

Навчальний проект «Чому ліси називають «легенями планети?»»

12.04

 

 

 

 

55.

Лісостеп. Степ

15.04

 

 

 

 

56.

Гори Карпати

19.04

 

 

 

 

57.

Кримські гори

22.04

 

 

 

 

58.

Заповідні території та охорона природи України

26.04

 

 

 

 

59.

Контрольна робота №6. Природні зони України.

03.05

 

 

 

 

60.

Навчальний проект «Що можна зробити для збереження природи в моєму краї»

06.05

 

 

 

 

61.

Навчальний проект «Що можна зробити для збереження природи в моєму краї»

10.05

 

 

 

 

62.

Урок-екскурсія. Ознайомлення з водоймами рідного краю.

13.05

 

 

 

 

63.

Повторення вивченого матеріалу

17.05

 

 

 

 

64.

Повторення вивченого матеріалу

20.05

 

 

 

 

65.

Узагальнення і систематизація знань учнів.

24.05

 

 

 

 

66.

Узагальнення і систематизація знань учнів.                                                                                           

27.05

 

 

 

 

67.

Підсумок за рік                                                             (Т)

31.05

 

 

 

 


МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО

35 годин на рік (1година на тиждень)

ІI семестр (18 годин)

 

 

з/п

Тема уроку

Основні види художньо-творчої діяльності

Основні поняття

Дата

Примітка

Мистецтво без меж і кордонів 

17

Музика - це найвиразніша мова

Я.Сібеліус Симфонічна поема «Фінляндія»

Муз і слова Л.Ященка

«Новорічна пісенька»

 

Музична поема, засоби музичної виразності

18.01

 

 

 

 

18

Фольклор і композитор

П.Чайковський Четверта симфонія (фінал)

Муз.С.Ткачука

сл.В.Михайлищука «Дударики»

 

Фольклор, музична фольклористика

25.01

 

 

 

 

19

Перетворення жанрів

П.Чайковський «Неаполітанська пісенька», «Неаполітанський танець»

(з балету «Лебедине озеро»)

 

Українська народна пісня

«Ой ходила дівчина бережком»

 

 

Різні види мистецтва пов,язані з музикою в опері та балеті

01.02

 

 

 

 

20

Українські мотиви симфоній

Укр.нар.пісня “Дівка в сінях стояла” (мелодія)

Муз.Д.Січинського, сл.В.Лебедевої

«Чом,чом,чом земле моя»

 

Симфонія, рондо

08.02

 

 

 

 

21

Від веснянки – до концерту

П.Чайковський Перший концерт для фортепіано з оркестром (фінал)

М.Глінка “Гуде вітер вельми в полі”

 

Веснянки

15.02

 

 

 

 

22

Від автора - до автора

О.Аляб’єв – Ф.Ліст «Соловей»

Муз.Я.Степового,

сл.Т.Шевченка

«Зоре моя вечірняя»

 

Обробка музичного твору

22.02

 

 

 

 

23

Від прелюдії – до молитви

Й.С.Бах – Ш.Гуно «Аве Марія»

Українська народна пісня «Щебетала пташечка»

 

Духовна музика, прелюдія

01.03

 

 

 

 

24

Музика малює картину

М.Мусоргський «Картинки з виставки»

Муз.М.Ведмедері,

сл.А.Камінчука

«Це моя Україна»

 

Сюїта, фортепіанний цикл

15.03

 

 

 

 

25

Десять завдань для перевірки знань

Укр.нар.пісня «Дівка в сінях стояла» (мелодія)

Й.С.Бах – Ш.Гуно «Аве Марія»

Е.Гріг «Захід сонця»

 

 

22.03

 

 

 

 

26

Музична слава України

Дума про козака Голоту

Муз. Л.Давидової,

сл. В.Гринько

«Наша рідна Україна»

 

Народні ансамблі, кобза, бандура, дума, кобзар

29.03

 

 

 

 

27

Без словника і перекладача

Чардаш. Угорський народний танець.

Й. Брамс. «Угорські танці»

Муз. Р.Паулса,

сл. І. Рєзніка

«Золоте весілля» (вилучено)

 

Чардаш

12.04

 

 

 

 

28

Музика мандрує світом

М.Лисенко «Баркарола»

Муз. Г.Гладкова,

сл. Ю.Ентіна

«Пісенька друзів»

 

Баркарола

19.04

 

 

 

 

29

Мистецтво, що єднає душі

С.Рахманінов «Богородице Діво, радуйся»                  

Муз. В.Ведмедері,

сл. К.Перелісної

«Молитва»

 

 

Духовна музика, хоровий цикл, акапела

26.04

 

 

 

 

30

Музичні подорожі у часі

А.Вівальді «Гроза»

 (із циклу «Пори року»)

В.Мей «Шторм»

Муз. О.Злотника, сл. М.Сингаївського

«Цвіт Землі»

 

Скрипчина музика, історія скрипки

03.05

 

 

 

 

31

Українська музика у світі

Л.Ван Бетховен «Варіації на українські теми»

А.Хачатурян «Гопак»

Муз. і слова Н.Май

«Калинова Україна»

 

Варіації, балет

10.05

 

 

 

 

32

Мелодії останнього дзвоника

Муз. В.Шаїнського,

сл.                           М. Пляцковського

«Чого вчать у школі»

Муз. І.Кириліної,

сл. П.Воронька

«Засмутилось кошеня»

 

 

17.05

 

 

 

 

33

Десять завдань для перевірки знань

Слухання музики, музичні ігри

А.Житкевич «Перестук», повторення вивчених пісень

 

 

24.05

 

 

 

 

34

Підсумковий урок за рік

 

 

 

 

31.05

 

 

 

 


Я У СВІТІ

(За підручником:НМ.Бібік.Я у світі:Підр.для 4кл.-Х…Основа,2015 )

35 годин на рік  (1 година на тиждень)

ІI семестр  (18 год.)

 

з/п

Тема уроку

Дата

Примітка

Я ТА ІНШІ ( ПРОДОВЖЕННЯ)

17.

Чи варто бути правдивим?

16.01

 

 

 

 

18.

Культура спілкування

23.01

 

 

 

 

Я - УКРАЇНЕЦЬ

19.

Україна – незалежна, демократична, правова держава

30.01

 

 

 

 

20.

Людина живе в суспільстві. Моделювання різних соціальних ситуацій

06.02

 

 

 

 

21.

Національні та державні символи України. Практична робота. Проведення конкурсу малюнків на тему «Державні символи у моєму житті» 

13.02

 

 

 

 

22.

Навчальний проект. Сім чудес України

20.02

 

 

 

 

23.

Батьки зобов’язані – діти зобов’язані

27.02

 

 

 

 

24.

Навчання – основний обов’язок дітей

06.03

 

 

 

 

25.

Про правопорушення

13.03

 

 

 

 

26.

Передбачайте наслідки своїх учинків. За скоєне відповідають перед законом

20.03

 

 

 

 

27.

Культурна спадщина народу

27.03

 

 

 

 

28.

Свята нашого народу

10.04

 

 

 

 

Я - ЄВРОПЕЄЦЬ

29.

Україна на карті світу. Найбільші українські спільноти  в інших країнах світу

17.04

 

 

 

 

30.

Навчальний проект. Подорожуємо країнами світу

24.04

 

 

 

 

31.

Волонтерство як добровільна суспільно корисна діяльність. Практична робота. Складання листа до однолітка-іноземця про свою країну

08.05

 

 

 

 

32.

У кожному куточку світу – свої традиції та звичаї

15.05

 

 

 

 

33.

Охорона довкілля – спільна справа всіх землян

22.05

 

 

 

 

34.

Підсумковий урок за семестр

29.05

 

 

 

 


ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ

(За підручником:Тименко В.П.,Веремійчик І.М..

Трудове начання: Підруч. для 4кл. –К.:Генеза,2015.)

35 годин на рік 

ІI семестр  (1год.на тиждень.)

 

 

з/п

Тема уроку

Дата

Примітка

ДИЗАЙН СЕРЕДОВИЩА

17.

Робота із сучасними штучними матеріалами

16.01

 

 

 

 

18.

Робота із сучасними штучними матеріалами. Святковий сувенір

23.01

 

 

 

 

19.

Робота із сучасними штучними матеріалами. Прикраси з пластикату

30.01

 

 

 

 

20.

Плетіння «Восьминіжок»

06.02

 

 

 

 

21.

Вишивання хрестиком

13.02

 

 

 

 

22.

Вишивання. Оздоблення виробів технікою вишивки низинкою

20.02

 

 

 

 

23.

Вишивання низинкою. Вишивання манишки

27.02

 

 

 

 

24.

Проект «Свято 8 березня»

06.03

 

 

 

 

25.

Самобслуговування в художньому побуті. Український національний костюм

13.03

 

 

 

 

26.

Об’ємні іграшки з тканини та ґудзиків. Виготовленн м’якої іграшки  «Котик»

20.03

 

 

 

 

27.

Проект «Декорування великодніх яєць»

27.03

 

 

 

 

28.

Дитячий графічний ігровий дизайн

10.04

 

 

 

 

29.

Дитячий графічний ігровий дизайн

17.04

 

 

 

 

ПРОМИСЛОВИЙ ДИЗАЙН

30.

Промисловий дизайн. Технічні конструкції

24.04

 

 

 

 

31.

Емблема промислового дизайну (карбування)

08.05

 

 

 

 

32.

Дитячий промисловий ігровий дизайн. Промисловий дизайн «Ракета»

15.05

 

 

 

 

33.

Дитячий промисловий ігровий дизайн.  «Павучок»

22.05

 

 

 

 

34.

Екскурсія до майстерні. Підсумковий урок за рік.

29.05

 

 

 

 


ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я

(За підручником: Гнатюк О.В.

Осонови здоров’я: Підруч. Для 4кл. – К.: «Генеза», 2015. )

35 годин на рік  (1 година на тиждень)

ІI семестр   (19 год.)

 

з/п

Тема уроку

Дата

Примітка

Соціальна складова здоров’я (продовження)

16.

Вплив реклами на рішення і поведінку людей

15.01

 

 

 

 

17.

Інфекційні хвороби, що набули соціального значення

22.01

 

 

 

 

18.

Охорона здоров’я дітей. Практична робота. Моделювання ситуації допомоги людям з особливими потребами

29.01

 

 

 

 

19.

Наодинці вдома. Дії дитини за умови опосередкованої небезпеки: пожежа в іншій квартирі, іншому будинку тощо

05.02

 

 

 

 

20.

Безпека школяра. Правила поведінки під час масових шкільних заходів

12.02

 

 

 

 

21.

Вихід із непередбачених ситуацій поза межами домівки, школи

19.02

 

 

 

 

22.

Безпека руху пішоходів.

26.02

 

 

 

 

23.

Сигнали регулювання дорожнього руху

05.03

 

 

 

 

24.

Види перехресть. Рух майданами

12.03

 

 

 

 

25.

Види перехресть. Рух майданами

19.03

 

 

 

 

26.

Дорожньо-транспортні пригоди

26.03

 

 

 

 

27.

Групи дорожніх знаків

09.04

 

 

 

 

Психічна і духовна складові здоров’я

28.

Самооцінка і поведінка людини. Упевненість і самовпевненість

16.04

 

 

 

 

29.

Повага і самоповага. Вибір і досягнення мети. Практична робота. Виконання проекту «Моя мета»

23.04

 

 

 

 

30.

Бажання, можливості, обов’язки. Воля і здоров’я дитини

30.04

 

 

 

 

31.

Звички і здоров’я. Формування звичок. Практична робота. Виконання проекту з формування корисної звички

07.05

 

 

 

 

32.

Розвиток творчих здібностей. Заохочення однолітків до здорового способу життя. Практична робота. Виконання проекту «Відомі параолімпійці»

14.05

 

 

 

 

33.

Виконання проекту «Здоров’я всьому голова!»

21.05

 

 

 

 

34.

Підсумковий урок за рік.

28.05

 

 

 

 


ЕЛЕМЕНТИ ГЕОМЕТРІЇ (варіативна складова)

35 годин на рік  (1 година на тиждень)

II семестр   (18 год.)

 

з/п

Тема уроку

Дата

Примітка

Коло, круг. Задачі на побудову (6 год)(продовження)

 

17.

Поділ відрізка навпіл

17.01

 

 

 

 

18.

Розв’язування задач

24.01

 

 

 

 

Просторові геометричні фігури   та їх елементи (16 год.)

19.

Куб. Елементи куба (вершини, грані, ребра)

31.01

 

 

 

 

20.

Куб. Елементи куба (вершини, грані, ребра)

07.02

 

 

 

 

21.

Прямокутний паралелепіпед (Вершини, грані ребра, основа, висота)

14.02

 

 

 

 

22.

Прямокутний паралелепіпед (Вершини, грані ребра, основа, висота)

21.02

 

 

 

 

23.

Розв’язування задач

28.02

 

 

 

 

24.

Призма (вершини, грані, ребра, основа)

07.03

 

 

 

 

25.

Призма (вершини, грані, ребра, основа)

14.03

 

 

 

 

26.

Піраміда (вершини, грані, ребра, основа, висота)

21.03

 

 

 

 

27.

Піраміда (вершини, грані, ребра, основа, висота)

28.03

 

 

 

 

28.

Циліндр  (бічна поверхня, основа, висота)

11.04

 

 

 

 

29.

Циліндр  (бічна поверхня, основа, висота)

18.04

 

 

 

 

30.

Конус (вершини, основа, висота)

25.04

 

 

 

 

31.

Куля, сфера (центр, радіус)

02.05

 

 

 

 

32.

Розв’язування логічних задач

16.05

 

 

 

 

33.

Інтегровані уроки

23.05

 

 

 

 

34.

Підсумковий урок за рік

30.05

 

 

 

 


ЛІТЕРАТУРНЕ ЧИТАННЯ

(за підручником О.Я.Савченко

Літературне читання. Підруч. для 4 кл.

Київ. Видавничий дім «Освіта»,2015)

119 годин на рік  (3 години на тиждень)

І семестр   (48 год.)

Перелік перевірних робіт у 4 класі з літературного  читання

Вид перевірки

І семестр

ІІ семестр

Читання напам’ять віршованих текстів

3

3

Читання напам’ять прозових текстів

1уривок з казки (35-40 слів)

1 уривок з оповідання (35-40 слів)

 

Вид перевірки

І семестр

ІІ семестр

Навичка читання вголос (усно). Контрольні роботи №4 і №8

1

1

Навичка читання мовчки (письмово). Контрольні роботи №2 і №6

1

1

Аудіювання (письмово).  Контрольні роботи №1 і №5

1

1

Усний переказ прочитаного твору (усно). Контрольна робота №3

1

-

Робота з літературним твором (письмово). Контрольна робота №7

-

1

Підсумкова контрольна робота/ Державна підсумкова атестація

-

1

Загальна кількість перевірок за семестр

4

5

 

з/п

Тема уроку

Дата

Примітка

ЯК НЕ ЛЮБИТЬ ТОЙ КРАЙ…

49.

В.Сосюра «Як не любить той край», Л.Костенко «Усе моє, все зветься Україна», В.Сухомлинський «Восени пахне яблуками».

16.01

 

 

 

 

50.

О.Олесь «Степ», М.Вовчок «Літній ранок»

17.01

 

 

 

 

51.

М.Коцюбинський «Літній день», Н.Кир’ян “Євшан»

18.01

 

 

 

 

52.

Г.Тютюнник «Ласочка».

21.01

 

 

 

 

53.

Т.Кара-Васильєва «Співуча глина», В.Лучук «Скільки річок в Україні?».

23.01

 

 

 

 

54.

Л.Костенко «Я хочу  на озеро Світязь», В.Сухомлинський «Не забувай про джерело»

24.01

 

 

 

 

55.

А.Качан «Летючий корабель».

Підсумок за темою «Як не любить той край…»

25.01

 

 

 

 

56.

Урок позакласного читання «Світ моєї країни».(с.80-86)

28.01

 

 

 

 

ВИДАТНІ УКРАЇНСЬКІ ПИСЬМЕННИКИ

 

57.

Тарас Шевченко «Про себе»

30.01

 

 

 

 

58.

Т.Г. Шевченко «Вітер віє повіває», «Вітер з гаєм розмовляє…»

31.01

 

 

 

 

59.

Т.Г.Шевченко «Реве та стогне Дніпр широкий…», (напам’ять) «Музей  «Заповіту» Тараса Григоровича в Переяславі»

01.02

 

 

 

 

60.

Р.Завадович «Поет - каменяр»

04.02

 

 

 

 

61.

Іван Франко «Дивувалась зима» (с.88-91)

06.02

 

 

 

 

62.

Іван Франко «Дрімають села» (напам’ять) (с.91-92)

07.02

 

 

 

 

63.

Іван Франко «Лисичка-кума» (с.92-96)

08.02

 

 

 

 

64.

Леся Українка . творчий шлях поетеси. М.Олійник «Леся»(уривок) (с.97-100)

11.02

 

 

 

 

65.

Леся Українка «Конвалія» (уривок) (с.101)

13.02

 

 

 

 

66.

Леся Українка «Давня весна».  (с.102) Проект «Леся Українка-поетична квітка України»

14.02

 

 

 

 

67.

Контрольна робота №5. Аудіювання (письмово)

15.02

 

 

 

 

68.

Урок позакласного читання «Письменники рідного краю. Поезія Михайла Стельмаха»(с.88-95)

18.02

 

 

 

 

69.

Аналіз контрольної роботи. Леся Українка «Біда навчить» (с.103-108)

20.02

 

 

 

 

70.

Леся Українка «Біда навчить» (с.108-109)

21.02

 

 

 

 

71.

Леся Українка «Біда навчить». Вивчення уривку напам’ять.

22.02

 

 

 

 

72.

Павло Тичина. «Де не глянь-колоски», «Хор лісових дзвіночків», (напам’ять ) (с.110-112)

25.02

 

 

 

 

73.

Максим Рильський «Дитинство»,»Ким хочеш бути, хлопчику?» (с.113-114)

27.02

 

 

 

 

74.

Василь Скуратівський «Як у серпні дбаємо, так узимку маємо». Підсумок за темою «Видатні українські письменники»

28.02

 

 

 

 

75.

Контрольна робота №6. Навички читання мовчки (письмово) (Т)

01.03

 

 

 

 

РОЗПОВІДІ ПРО НАС САМИХ

76.

Аналіз контрольної роботи . Байки. Мораль байки. Езоп «Двоє приятелів і ведмідь» (с.117-118)

04.03

 

 

 

 

77.

Леонід Глібов «Зозуля і півень» (с.119-121)

06.03

 

 

 

 

78.

Олена Пчілка «Котова наука» (с.122-123)

07.03

 

 

 

 

79.

Урок позакласного читання. Байки(с.97-103).

11.03

 

 

 

 

80.

Н.Шейко-Медведєва «Лисиця, що впала з неба» (п’єса-казка) (с.123-128)

13.03

 

 

 

 

81.

Н.Шейко-Медведєва «Лисиця, що впала з неба» (продовження) (с.129-133)

14.03

 

 

 

 

82.

Підсумковий урок за темою «Розповіді про нас самих»

15.03

 

 

 

 

ЛІТЕРАТУРНІ КАЗКИ ЗАРУБІЖНИХ ПИСЬМЕННИКІВ

83.

Ліна Костенко «Затишно дітям у пазусі казок». Ганс Крістіан Андерсен «Гидке каченя» (с.143-147)

18.03

 

 

 

 

84.

Ганс Крістіан Андерсен «Гидке каченя» (продовження) (с.147-150)

20.03

 

 

 

 

85.

Джанні Родарі «Дорога, що нікуди не вела» (с.151-153)

21.03

 

 

 

 

86.

Урок позакласного читання. «Пригоди Цибуліно» (уривки)(с.113-121)

22.03

 

 

 

 

87.

Алан Мілн «Аліса в країні чудес» (уривки)

25.03

 

 

 

 

88.

Контрольна робота №7. Робота з літературним твором (письмово)

27.03

 

 

 

 

89.

Аналіз контрольної роботи. Підсумок за темою «Літературні казки зарубіжних письменників»      (Т)               

28.03

 

 

 

 

СВІТ ДИТИНСТВА В ЛІТЕРАТУРІ

90.

Любов Забашта «Сказав мудрець». Анатолій Костецький «Мрія» (с.156-157)

29.03

 

 

 

 

91.

Анатолій Костецький «Спішу додому» (с.158)

08.04

 

 

 

 

92.

Анатолій Костецький «Контакт» («Я люблю читати» (с.100-101)

10.04

 

 

 

 

93.

Василь Сухомлинський «Не загубив, а знайшов» (с.159-160)

11.04

 

 

 

 

94.

Всеволод Нестайко «Шурка і Шурко» (с.160-163)

12.04

 

 

 

 

95.

Всеволод Нестайко «Шурка і Шурко» (продовження) (с.163-166)

15.04

 

 

 

 

96.

Всеволод Нестайко «Шурка і Шурко» (продовження) . Робота над текстом. Складання плану.(с.160-166)

17.04

 

 

 

 

97.

Урок позакласного читання. «Світ у мені, і у світі я» (с.123-128)

18.04

 

 

 

 

98.

Марія Чумарна «Казка про друга» (с.166-168)

19.04

 

 

 

 

99.

Марія Чумарна «Казка про друга»(продовження) (с.168-169)

22.04

 

 

 

 

100.

Марія Чумарна «Казка про друга»(продовження) (с.169-171)

24.04

 

 

 

 

101.

В .Нестайко «Із сміхом треба бути обережним» Г. Малик «Мавпині іменини» (с.171-172)   Контрольна робота № 8 Перевірка навичок читання вголос (усно)

25.04

 

 

 

 

102.

Г.Бойко «Консультант» (с.172-173)  Контрольна робота № 8 . Перевірка навичок читання вголос (усно)

26.04

 

 

 

 

103.

М. Сингаївський «Сміх для всіх». Підсумок за темою «Світ дитинства в літературі»  (Т)

02.05

 

 

 

 

У КОЖНОГО Є СПІВУЧА ПІР’ЇНКА

104.

Василь Сухомлинський «Співуча пір’їнка» (174-175)

03.05

 

 

 

 

105.

Ганна Чубач «Найрідніші голоси»(с.175-176)

06.05

 

 

 

 

106.

Ліна Костенко «Якщо не можеш вітер змалювати», С. Жупанин «Намалюю вітер» (с.176)

08.05

 

 

 

 

107.

Урок позакласного читання. Чарівник Країни Оз.(с.130-139)

10.05

 

 

 

 

108.

Юрій Смаль «Хімія і їжа» (Хрестоматія» с.178)

13.05

 

 

 

 

109.

Юрій Смаль «Кольорова хімія» (Хрестоматія с.181)

15.05

 

 

 

 

110.

Саша Кочубей «Володарка лісу» (Хрестоматія с.141)

16.05

 

 

 

 

111.

Галина Ткачук «Нерозмінна монета» (Хрестоматія с.145)

17.05

 

 

 

 

112.

ДПА

20.05

 

 

 

 

113.

Аналіз контрольної роботи Пригоди голубого папуги» (скорочено) (Хрестоматія с.61)

22.05

 

 

 

 

114.

Пригоди голубого папуги» (скорочено) (Хрестоматія с.61) (продовження)

23.05

 

 

 

 

115.

Пригоди голубого папуги» (скорочено) (Хрестоматія с.61) (продовження)

24.05

 

 

 

 

116.

Олександр Єфімов «Тут усе є» (с.177-178

27.05

 

 

 

 

117.

В.Рутківський «Як складають вірші» (с.179-180)

29.05

 

 

 

 

118.

М.Сингаївський «Дощ із краплі починається» (с.184) Підсумковий урок за темою «У кожного є співуча пір’їна»

30.05

 

 

 

 

119.

Урок позакласного читання «Що читати влітку» Підсумковий урок за рік

31.05

 

 

 

 


 

 

 

Методична проблема, яку досліджує методичне обєднання вчителів району:

Підвищення кваліфікації та професійної майстерності, розвиток творчого потенціалу педагогічних працівників, досягнення позитивних результатів у навчально-виховному процесі на основі сучасної психолого-педагогічної науки і досвіду.

Методична тема, яку досліджують вчителі школи:

Використання технологій  продук­тивного навчання, забезпечення компетентнісного підходу в освіті з метою розвитку інноваційної особистості

 

Методична проблема, яку досліджує шкільне методичне обєднання вчителів початкових класів:

Розвиток  інноваційної особистості молодших школярів засобами технологій креативної  освіти

 

Методична проблема над якою працює вчитель:

Формування комунікативно компетентної особистості засобами інноваційних технологій навчання та виховання.


КАЛІГРАФІЯ З ЕЛЕМЕНТАМИ ЗВЯЗНОГО МОВЛЕННЯ (варіативна складова)

Автори:В.Трунова,Н.Боднар,В.Іовчева

35 годин на рік  (1 година на тиждень)

ІI семестр  (17 год.)

 

з/п

Тема уроку

Дата

Примітка

17.

Великі літери четвертої та маленькі літери третьої та п’ятої груп.

21.01

 

 

 

 

18.

Робота над зв’язним текстом з елементами опису.

28.01

 

 

 

 

19.

Маленькі літери четвертої та шостої груп. Робота над розповідним текстом з елементами опису.

04.02

 

 

 

 

20.

Великі літери четвертої та маленькі літери шостої груп. Робота над розповідним текстом з елементами опису.

11.02

 

 

 

 

21.

Великі літери п’ятої та маленькі літери четвертої і шостої груп. Робота над оповіданням.

18.02

 

 

 

 

22.

Великі літери шостої та маленькі літери четвертої груп. Робота над оповіданням.

25.02

 

 

 

 

23.

Маленькі літери п’ятої, шостої і першої груп. Робота над оповіданням.

04.03

 

 

 

 

24.

Великі літери шостої та маленькі літери першої груп. Творча робота над оповіданням.

11.03

 

 

 

 

25.

Великі літери першої та маленькі літери шостої груп. Творча робота над оповіданням.

18.03

 

 

 

 

26.

Маленькі літери шостої, першої та другої груп. Робота над текстом-розповіддю з елементами міркування.

25.03

 

 

 

 

27.

Великі літери шостої групи та маленькі літери першої та другої груп. Робота над текстом-розповіддю з елементами міркування.

08.04

 

 

 

 

28.

Великі літери першої групи та маленькі літери другої та шостої груп. Робота над текстом-розповіддю з елементами міркування.

15.04

 

 

 

 

29.

Великі літери другої групи та маленькі літери шостої і першої груп. Переказ за колективно складеним планом.

22.04

 

 

 

 

30.

Маленькі літери першої, третьої та п’ятої груп. Переказ за самостійно складеним планом.

06.05

 

 

 

 

31.

Великі літери першої групи та маленькі літери третьої групи. Вільний диктант.

13.05

 

 

 

 

32.

Обговорення своїх письмових робіт у парах, невеликих групах; відзначення позитивних сторін роботи, висловлювання порад щодо їх доопрацювання.

20.05

 

 

 

 

33.

Підсумковий урок за рік.

27.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО

Підручник: М.І. Різниченко, С. К. Трач «Образотворче мистецтво»:

 підручн. для 4 кл. – Тернопіль Навчальна книга – Богдан, 2015

35 годин на рік  (1 година на тиждень)

ІI семестр  (19 год.)

з/п

Тема уроку

Дата

Примітка

РЕАЛІСТИЧНІ ТА ФАНТАСТИЧНІ ОБРАЗИ В МИСТЕЦТВІ

16.

 Реалістичні та фантастичні образи в мистецтві. Невідома планета

15.01

 

 

 

 

17.

 Засоби створення художнього образу в пейзажі. Караван пустелі

22.01

 

 

 

 

18.

 Передавання плановості відкритого простору за допомого кольору і тону. Морські фантазії

29.01

 

 

 

 

19.

 Залежність колірної гами від освітлення. Свято весняної природи

05.02

 

 

 

 

20.

  Залежність колірної гами від освітлення. Свято весняної природи

12.02

 

 

 

 

21.

 Трансформація форми як засіб створення декоративного образу. Декоративний образ тварини

19.02

 

 

 

 

22.

 Образи фантастичних істот у творах народних художників. Фантастична істота

26.02

 

 

 

 

23.

 Образи тварин у творах художників-анімалістів

05.03

 

 

 

 

24.

 Образи людей у портретному жанрі. Портрет казкового героя

12.03

 

 

 

 

25.

  Зображення людини у статичному та динамічному станах. Веселі старти

19.03

 

 

 

 

ХУДОЖНІ ТРАДИЦІЇ РІДНОГО КРАЮ

26.

  Художні традиції рідного краю. Український рушничок

26.03

 

 

 

 

27.

  Краса природи рідного краю. Пам’ятки архітектури

09.04

 

 

 

 

28.

  Вибір формату для створення виразної врівноваженої композиції. Садки цвітуть

16.04

 

 

 

 

29.

   Виражально-зображувальні засоби композиції. Святковий день

23.04

 

 

 

 

30.

  Архітектура малих форм. Шпаківня

30.04

 

 

 

 

31.

  Вироби з металу. Ковальство та художнє литво. Металеве мереживо. Диво-дзвіночки

07.05

 

 

 

 

32.

  Оформлення вітрин як різновид прикладного мистецтва. Дизайн вітрини магазину

14.05

 

 

 

 

33.

  Колір та декор у багатоплановій тематичній композиції. Україна — моя Батьківщина

21.05

 

 

 

 

34.

Підсумковий урок за рік

28.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


 

 

doc
Додано
24 січня 2019
Переглядів
919
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку