Календарно - тематичне планування теми «Механічна робота та енергія»

Про матеріал

Очікувані результати
учень/учениця:
Знає й розуміє:

  • поняття механічної роботи, потужності, кінетичної і потенціальної енергії, моменту сили, коефіцієнту корисної дії та їхні одиниці, сутність закону збереження механічної енергії, умови рівноваги важеля, «золоте правило» механіки, принцип дії простих механізмів;
  • формули роботи, потужності, ККД простого механізму, кінетичної енергії, потенціальної енергії тіла, піднятого над поверхнею Землі, моменту сили.

Уміє:

  • застосовувати набуті знання в процесі розв'язування фізичних задач та виконання лабораторних робіт;
  • вимірювати ККД простих механізмів; користуватися простими механізмами (важіль, нерухомий та рухомий блоки, похила площина);
  • пояснювати «золоте правило» механіки.

Виявляє ставлення й оцінює: прояв закону збереження та перетворення механічної енергії; ефективність використання машин і механізмів

Перегляд файлу

Календарно - тематичне планування теми «Механічна робота та енергія»  

Розділ 4. 

«Механічна робота та енергія»

Учень/учениця:

Знає й розуміє: поняття механічної роботи, потужності, кінетичної і потенціальної енергії, моменту сили, коефіцієнту корисної дії та їхні одиниці, сутність закону збереження механічної енергії, умови рівноваги важеля,«золоте правило» механіки, принцип дії простих механізмів; 

формули роботи, потужності, ККД простого механізму, кінетичної енергії, потенціальної енергії тіла, піднятого над поверхнею Землі, моменту сили. 

Уміє: 

застосовувати набуті знання в процесі розв'язування фізичних задач та виконання лабораторних робіт; 

вимірювати ККД простих механізмів; користуватися простими механізмами (важіль, нерухомий та рухомий блоки, похила площина);  пояснювати «золоте правило» механіки;  Виявляє ставлення й оцінює: 

прояв закону збереження та перетворення механічної енергії; ефективність використання машин і механізмів.

Дата

Тема уроку

Демонстрації

Етапи уроку

Дії вчителя

Дії учнів

Дом. завд.

1

 

Механічна робота

1.               Визначення роботи, виконуваної при переміщенні бруска по горизонтальній поверхні.

2.               Визначення роботи, виконуваної при підйомі вантажів на різну висоту

Організаційний момент

Інформування про обов’язкові результати навчання

Планування навчальної діяльності

Стор. 4 - 6, відпов. на пит.

стор. 6

Мотивація  навчальної  діяльності  учнів. Актуалізація  опорних  навчальних досягнень учнів

Метод програмноцільового управління. Створення ситуації успіху

Інтелектуальна розминка

Вивчення  нового  матеріалу: зіткнення учнів з фактами, явищами, які потребують

теоретичного пояснення 1. Що таке механічна робота?

2.               Коли робота дорівнює нулю?

3.               Робота різних сил

а) Робота сили тяжіння

б) Робота сили пружності

Методи організації та здійснення навчальнопізнавальної діяльності.

Сократівська бесіда (пояснення нового матеріалу опираючись на знання учнів)

Робота в парах.  Робота з текстом підручника.  «Мозковий штурм», пошук пояснення. Перегляд мультимедійних  файлів.  

 

 

 

 

 

в) Робота сил тертя

 

 

 

Контроль і корекція навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Удосконалення  знань учнів  та  формування  вмінь  розв’язувати  задачі

Метод корекції

Вільний вибір завдань. Індивідуальне  розв’язування задач  з  коментуванням  та  записом  на   дошці

Підсумки. Домашнє  завдання

Метод рефлексії

Метод «Мікрофон»

2

 

Потужність

1.               Визначення потужності, яку розвиває учень під час ходьби по класу.

2.               Підйом електричним двигуном вантажів різної маси

Організаційний момент

Інформування про обов’язкові результати навчання

Планування навчальної діяльності

Стор. 7 - 8, відпов. на пит.

стор. 8, скласти і розв.

задачу с. 8

Перевірка  і оцінювання  знань  учнів

Індивідуальне опитування  

 

Мотивація  навчальної  діяльності  учнів. Актуалізація  опорних  навчальних досягнень учнів

Метод програмноцільового управління. Створення ситуації успіху

Інтелектуальна розминка

Вивчення  нового  матеріалу: зіткнення учнів з фактами, явищами, які потребують

теоретичного пояснення 1. Потужність.

2.               Одиниця потужності.

3.               Як виразити потужність через силу й швидкість?

Методи організації та здійснення навчальнопізнавальної діяльності

Евристичне спостереження.

«Мозковий штурм»,  пошук пояснення. Перегляд мультимедійних файлів 

Контроль і корекція навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Удосконалення  знань учнів  та  формування  вмінь  розв’язувати  задачі

Методи оцінювання та контролю. Метод корекції

Вільний вибір завдань

Підсумки. Домашнє  завдання

Метод рефлексії

Метод «Мікрофон»

3

 

Механічна енергія та її види

1. Зміна енергії

тіла під час виконання

Організаційний момент

Інформування про обов’язкові результати навчання

Планування навчальної діяльності

Стор. 9 - 11, відпов. на пит.

стор. 11

 

 

 

 

роботи.

2. Потенціальна енергія піднятого над землею тіла. 3. Потенціальна енергія деформованої пружини.

4. Залежність кінетичної енергії тіла від його маси й швидкості

Перевірка  і оцінювання  знань  учнів

Індивідуальне опитування  

 

 

Мотивація  навчальної  діяльності  учнів. Актуалізація  опорних  навчальних досягнень учнів

Метод програмноцільового управління. Створення ситуації успіху

Інтелектуальна розминка

Вивчення  нового  матеріалу: зіткнення учнів з фактами, явищами,      які       потребують теоретичного пояснення. 

1.  Енергія.

2.  Потенціальна енергія.

3.  Кінетична енергія

Методи організації та здійснення навчальнопізнавальної діяльності

Робота з текстом підручника. 

«Мозковий штурм»,  пошук пояснення. Перегляд мультимедійних файлів 

Контроль і корекція навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Удосконалення  знань учнів  та  формування  вмінь  розв’язувати  задачі

Методи оцінювання та контролю. Метод корекції

Вільний вибір завдань.

Робота в парах  з узагальнюючими схемами. Індивідуальне  розв’язування  задач  з  коментуванням  та  записом  на дошці

Підсумки. Домашнє  завдання

Метод рефлексії

Метод «Мікрофон»

4

 

Закон збереження й

перетворення

енергії в

механічних процесах та його практичне застосування

1. Перетворення енергії при коливаннях вантажу на нитці. 2. Перетворення енергії при коливаннях вантажу на пружині

Організаційний момент

Інформування про обов’язкові результати навчання

Планування навчальної діяльності

Стор.12 - 14, відпов. на пит.

стор. 14, виконати домашній експеримент, розгадати кросворд, стор. 14

 

Перевірка  і оцінювання  знань  учнів

Індивідуальне опитування  

 

Мотивація  навчальної  діяльності  учнів. Актуалізація  опорних  навчальних досягнень учнів

Метод програмноцільового управління. Створення ситуації успіху

Інтелектуальна розминка

Вивчення  нового  матеріалу. 

1.               Коли зберігається механічна енергія?

2.               Закон збереження механічної енергії.

Методи організації та здійснення навчальнопізнавальної діяльності.

Сократівська бесіда

(пояснення нового

Евристичне спостереження з послідуючим поясненням. 

Робота в парах. 

 

 

 

 

 

3. Приклади закону збереження механічної енергії

матеріалу опираючись

на знання учнів)

 

Робота з текстом підручника. 

«Мозковий штурм».

 Перегляд мультимедійних файлів 

 

Контроль і корекція навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Удосконалення  знань учнів  та  формування  вмінь  розв’язувати  задачі

Методи оцінювання та контролю. Метод корекції

Вільний вибір завдань. Індивідуальне  розв’язування задач  з  коментуванням  та  записом  на   дошці

Підсумки. Домашнє  завдання

Метод рефлексії

Метод «Мікрофон»

5

 

Прості механізми. Машини й механізми

1.               Рівновага вантажів на нерухомому блоці.

2.               Рівновага вантажів на рухомому блоці.

3.               Тіло на похилій площині.

4.               Фрагменти відеофільму «Прості

механізми»

 

Організаційний момент

Інформування про обов’язкові результати навчання. Організація роботи над навчальним  проектом «Становлення і розвиток знань про  фізичні основи машин і механізмів»

Планування навчальної діяльності.

Метод проектів

Стор.15 - 17, Творче завдання на

стор. 16

 

Мотивація  навчальної  діяльності  учнів. Актуалізація  опорних  навчальних досягнень учнів

Метод програмноцільового управління. Створення ситуації успіху

Інтелектуальна розминка

Вивчення  нового  матеріалу 1. Нерухомий блок.

2.               Рухомий блок.

3.               Похила площина.

4.               Застосування простих механізмів у техніці й живій природі

Методи організації та здійснення навчальнопізнавальної діяльності

Евристичне спостереження з послідуючим

 поясненням. Робота в парах з використанням узагальнюючих таблиць. 

Робота з текстом підручника. Перегляд мультимедійних

 

 

 

 

 

 

 

файлів 

 

Контроль і корекція навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Удосконалення  знань учнів  та  формування  вмінь  розв’язувати  задачі

Методи оцінювання та контролю. Метод корекції. Створення вчителем самостійної пошукової діяльності із розв’язання навчальних проблем.                          

Вільний вибір завдань. Робота в парах  з

узагальнюючими таблицями

 

Підсумки. Домашнє  завдання

Метод рефлексії

Метод «Прес»

6

 

Момент сили. Умови рівноваги важеля

1.               Зміна дії сили за допомогою важеля.

2.               Рівновага важеля.

3.               Момент сили

Організаційний момент

Інформування про обов’язкові результати навчання

Планування навчальної діяльності

Стор.18, задача № 2 на стор. 18

Перевірка  і оцінювання  знань  учнів

Індивідуальне опитування  

 

Мотивація  навчальної  діяльності  учнів. Актуалізація  опорних  навчальних досягнень учнів

Метод програмноцільового управління. Створення ситуації успіху

Інтелектуальна розминка

Вивчення  нового  матеріалу 1. Важіль.

2. Момент сили. Правило моментів

Методи організації та здійснення навчальнопізнавальної діяльності

Евристичне спостереження з послідуючим

 поясненням. Робота з текстом підручника. Перегляд мультимедійних файлів 

Контроль і корекція навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Удосконалення  знань учнів  та  формування  вмінь  розв’язувати  задачі

Методи оцінювання та контролю. Метод корекції

Вільний вибір завдань. Індивідуальне  розв’язування задач  з  коментуванням  та  записом  на   дошці

Підсумки. Домашнє  завдання

Метод рефлексії

Метод «Прес»

7

 

Лабораторна робота

Рівновага важеля

Організаційний момент

Інформування про обов’язкові результати навчання

Планування навчальної діяльності

Стор.19, виконати домашній

 

 

 

№ 11 «Вивчення умови рівноваги важеля»

 

Перевірка  і оцінювання  знань  учнів

Індивідуальне опитування  

 

експеримент стор. 19

Мотивація  навчальної  діяльності  учнів. Актуалізація  опорних  навчальних досягнень учнів

Метод програмноцільового управління. Створення ситуації успіху

Інтелектуальна розминка

Контроль і корекція навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Удосконалення  знань  учнів  та  формування експериментальних вмінь 

Методи оцінювання та контролю. Метод корекції

Вільний вибір завдань

Підсумки. Домашнє  завдання

 

 

8

 

Коефіцієнт корисної дії механізмів. «Золоте правило» механіки

1. Рівність робіт при використанні важеля або блоків. 2. Підйом вантажу по похилій площині

Організаційний момент

Інформування про обов’язкові результати навчання

Планування навчальної діяльності

Стор.20 - 22, відпов. на пит.

стор. 21, розгадати кросворд, скласти і розв. задачу стор. 22

 

Перевірка  і оцінювання  знань  учнів

Індивідуальне опитування  

 

Мотивація  навчальної  діяльності  учнів. Актуалізація  опорних  навчальних досягнень учнів

Метод програмноцільового управління. Створення ситуації успіху

Інтелектуальна розминка

Вивчення  нового  матеріалу: зіткнення учнів з фактами, явищами, які потребують

теоретичного пояснення

1. «Золоте правило» механіки й закон збереження енергії. 2. Коефіцієнт корисної дії

Методи організації та здійснення навчальнопізнавальної діяльності.

Сократівська бесіда (пояснення нового

матеріалу опираючись

на знання учнів)               

Робота в парах.  Робота з текстом підручника. Перегляд мультимедійних файлів 

 

Контроль і корекція навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Удосконалення  знань учнів  та  формування  вмінь  розв’язувати  задачі

Методи оцінювання та контролю. Метод корекції

Вільний вибір завдань. Індивідуальне  розв’язування задач  з  коментуванням  та  записом  на   дошці

Підсумки. Домашнє  завдання

Метод рефлексії

Метод «Мікрофон»

9

 

Лабораторна

Підйом вантажу

Організаційний момент

Інформування про

Планування

Стор.23,

 

 

 

робота

№ 12 «Визначення ККД похилої площини»

по похилій площині

 

обов’язкові результати навчання

навчальної діяльності

відпов. на пит. стор.

Мотивація  навчальної  діяльності  учнів. Актуалізація  опорних  навчальних досягнень учнів

Метод програмноцільового управління. Створення ситуації успіху

Інтелектуальна розминка

Контроль і корекція навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Удосконалення  знань  учнів  та  формування експериментальних вмінь

Методи оцінювання та контролю. Метод корекції

Вільний вибір завдань

Підсумки. Домашнє  завдання

 

 

10

 

Вічний двигун

Анімації вічних двигунів

Організаційний момент

Інформування про обов’язкові результати навчання

Планування навчальної діяльності

Стор.24 - 26, завдання стор.

26

Перевірка  і оцінювання  знань  учнів

Індивідуальне опитування  

 

Мотивація  навчальної  діяльності  учнів. Актуалізація  опорних  навчальних досягнень учнів

Метод програмноцільового управління. Створення ситуації успіху

Інтелектуальна розминка

Вивчення  нового  матеріалу 1. Від великої омани до великого відкриття 

2.               Загадки й розгадки «вічних двигунів»

3.               Користь від пошуку вічних двигунів все-таки була!

Методи організації та здійснення навчальнопізнавальної діяльності.

Сократівська бесіда (пояснення нового матеріалу опираючись на знання учнів)

Робота в парах.  Робота з текстом підручника. Перегляд мультимедійних файлів.

 «Мозковий штурм»,  пошук пояснення.

Контроль і корекція навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Удосконалення  знань учнів  та  формування  вмінь  розв’язувати  задачі

Методи оцінювання та контролю. Метод корекції

Вільний вибір завдань

Підсумки. Домашнє  завдання

Метод рефлексії

Метод «Прес»

11

 

Контрольна робота «Механічна робота та енергія»

 

Організаційний момент

Інформування про обов’язкові результати навчання

 

Підготуватись до захисту навчального проекту

Мотивація навчальної  діяльності  учнів.  

Метод програмноцільового управління.

 

Контроль і корекція навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Удосконалення знань  учнів  та  формування  вмінь  розв’язувати  задачі

Методи оцінювання та контролю. Метод корекції

Вільний вибір завдань

Домашнє завдання

 

 

12

 

Навчальний проект «Становлення і розвиток знань про фізичні основи машин і механізмів»

 

Організаційний момент

Інформування про обов’язкові результати навчання

 

Повторити тему «Механічна робота та енергія»

Мотивація  навчальної  діяльності  учнів. Актуалізація  опорних  навчальних досягнень учнів

Метод програмноцільового управління. Створення ситуації успіху

Інтелектуальна розминка

Контроль і корекція навчально-пізнавальної діяльності учнів

Методи оцінювання та контролю. Метод корекції

 

Захист навчального проекту «Становлення і розвиток знань про фізичні основи машин і механізмів»

Підсумки.  Домашнє завдання

Метод рефлексії

Метод «Прес»

 

 

Вчитель фізики Охотник Г. Г.

 

pdf
Пов’язані теми
Фізика, 7 клас, Планування
До підручника
Фізика 7 клас (Бар’яхтар В.Г., Довгий С.О., Божинова Ф.Я., Горобець Ю.І., Ненашев І.Ю., Кірюхіна О.О.; за редакцією Бар’яхтара В.Г., Довгого С.О.)
До уроку
Розділ 4. Механічна робота та енергія
Додано
20 липня 2018
Переглядів
259
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку