12 серпня о 18:00Вебінар: Краще раз побачити: універсальні інтернет-ресурси для унаочнення навчального матеріалу

Календарно - тематичне планування з образотворчого мистецтва для 3 класу за оновленою програмою

Про матеріал

Програма. Оновлені навчальні програми для початкової школи затверджені наказом Міністерства освіти і науки України «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» від 05.08.2016 № 948.

Підручник. Трач, С. К. Образотворче мистецтво : підруч. для 3 кл. загальноосвіт. навч. закл. / С. К. Трач, М. І. Резніченко. – Тернопіль. : Навчальна книга – Богдан, 2012 –128с.

Перегляд файлу

Образотворче мистецтво

Програма. Оновлені навчальні програми для початкової школи затверджені наказом Міністерства освіти і науки України «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» від 05.08.2016 № 948.

Підручник. Трач, С. К. Образотворче мистецтво : підруч. для 3 кл. загальноосвіт. навч. закл. / С. К. Трач, М. І. Резніченко. – Тернопіль. : Навчальна книга – Богдан, 2012 –128с.

І семестр

з/п

Тема уроку

Державні вимоги до навчальних досягнень учнів

Дата

Примітка

У майстернях графіка та живописця

 

1

“В гостях у художників”. Відео мандрівка до майстерні художника-графіка. Матеріали, інструменти та обладнання.

Тематичне завдання: «Королівство графіки».

милується та виражає емоційне ставлення (мімікою, мовленнєвими й образотворчими засобами): -до краси природи навколишнього світу та відображеної у творах графіки та живопису; розпізнає: -графічні та живописні твори; має елементарне уявлення: -про спосіб передачі руху в пейзажі; -споріднені кольори, кольорові контрасти та нюанси; -про особливості роботи акварельними фарбами в техніці“по-мокрому”; знає та називає: -головні виражальні засоби графіки та живопису; -основні матеріали та інструменти художника- графіка та живописця; розуміє та використовує на практиці: - колір у графічних творах; - колірне вирішення у живописних творах; -графічні та живописні матеріали й інструменти для створення практичного завдання; -як передавати рух у природі (вітер, хвилі) графічними засобами; -як користуватися палітрою; -як утворювати відповідно до задуму відтінки кольорів шляхом змішування фарб; -як передавати глибину простору шляхом загороджування об’єктів другого плану об’єктами першого плану; -як раціонально організовувати робоче місце та прибирати його; дотримується: -правил техніки безпеки при створенні творів графіки та живопису

 

 

2

Вибір засобів виразності графіки для передавання форми та характеру поверхні зображуваних об’єктів та предметів.

Тематичне завдання:“Які бувають дерева?” (радісне, сумне, сердите, хворе, старе і т.п.).

 

 

3

Елементарне поняття про динамічну композицію. Передавання руху в природі графічними засобами. Значення кольору у графічних творах.

Тематичне завдання:“Вітер з гаєм розмовляє”.

 

 

4

Мандрівка до майстерні художника-живописця. Матеріали, інструменти та обладнання. Актуалізація знань з основ кольорознавства (основні та похідні кольори, кольоровий спектр).

Тематичне завдання:Дарунки осені”.

 

 

5

Поглиблення знань про колір як засіб вираження характеру й настрою. Кольорові контрасти.

Тематичне завдання:Схід сонця на морі”.

 

 

6

Споріднені кольори, гармонія споріднених кольорів. Кольорові відтінки.

Тематичне завдання: “Дзвінкоголосий півник”.

 

 

 

7

Свідомий вибір колірного вирішення. Технічні прийоми роботи гуашевими фарбами.

Тематичне завдання:“Вечір на сопілці грає”.

 

 

 

8

Технічні прийоми роботи акварельними фарбами. Акварель по-мокрому.Виконання швидких колірних замальовок асоціативного характеру.

Тематичне завдання:“Дощовий день”.

 

 

 

У майстернях скульптора, архітектора і  народних майстрів

 

9

Мандрівка до майстерні художника-скульптора.Матеріали, інструменти та обладнання.

Передача основної форми будови тварин у простих позах.

Практична робота. “Динозаври”.

 

милується та виражає емоційне ставлення (образотворчими та мовленнєвими засобами, мімікою) до: -краси творів скульптури та архітектури; -рукотворної краси предметів побуту; розпізнає: -твори скульптури, архітектури та декоративно-прикладного мистецтва; знає та називає: -види скульптури (кругла та рельєф), декоративно-прикладного мистецтва (художня кераміка, вишивка, ткацтво, художня обробка металу та дерева, художній розпис, писанкарство); -основні види гончарного посуду (глечик, куманець, горщик, миска); розуміє та пояснює: -виражальні можливості об'ємної та рельєфної форми у скульптурі; -значення орнаментальних композицій у декоративно-прикладному мистецтві; має елементарне уявлення про: -творчість скульптора, архітектора, народних майстрів; уміє: -ліпити різними способами, досягаючи кінцевої мети; -передавати у практичній роботі основні форми будови тіла тварин, спостерігаючи за їх розміром; -узгоджувати декоративне оздоблення з формою предмета; -раціонально організовувати робоче місце та прибирати його; дотримується: -правил техніки безпеки при створенні скульптурних, архітектурних та декоративно- прикладних творів

 

 

10

Виражальні можливості об'ємної та рельєфної форми. Відтворення фактури зображуваної поверхні.

Практична робота.“Запишався наш павич”,

 

 

11

Робоче місце архітектора.Матеріали, інструменти та обладнання художника-архітектора.

Практична робота. “Палац Снігової королеви”

 

 

 

12

Порівняння форм, розмірів, пропорцій споруд. Створення різних за формою та характером будівель.

Практична робота.“Гарна хатка”.

 

 

 

13

Робоче місце народних майстрів. Матеріали, інструменти та обладнання. Основні види декоративно-прикладного мистецтва.

Практична робота. Ескіз вишивки для рушника.

 

 

14

Гончарство в Україні

Основні види гончарного посуду, різноманітність форм. Узгодженість декору з формою.

Практична робота.“Найкращий виріб гончара” (глечик).

 

 

15

Робоче місце народних майстрів. Матеріали, інструменти та обладнання. Основні види декоративно-прикладного мистецтва.

Практична робота.“ “Бородатий Морозенко”,.

 

 

16

Робоче місце народних майстрів. Матеріали, інструменти та обладнання. Основні види декоративно-прикладного мистецтва.

Практична робота. “Різдвяний янгол” Повторення і узагальнення вивченого.

 

 

 

ІІ семестр ―  (1 год на тиждень) ― 19 тижнів

п/п

Тема уроку

№с.

Матеріали

Дата

Примітка

  В гостях у художників:

пейзажиста, анімаліста, портретиста, майстра натюрморту

 

17.

Ознайомлення з основними жанрами образотворчого мистецтва (на пропедевтичному  рівні)

Практична робота «Яким буває море?»

С.32

 

Папір, клей, ножиці

 

 

 

18.

Пейзаж. Відтворення плановості розміщення об’єктів у просторі шляхом загороджування. Практична робота Малювання пейзажу «Подорож у гори».

с. 34

Акварель

 

 

 

 

19.

Передавання глибини простору за допомогою кольору при створенні уявного краєвиду. Практична робота  Створення композиції «Зимова казка».

С.30

Гуаш, набризк (зубна щітка)

 

 

20.

Анімалістичний жанр та його особливості. Розвиток навичок малювання тварин(звірів, птахів, комах), знання їх елементарної будови. Практична робота «Снігурі»

С.36

Гуаш

 

 

 

21.

Відтворення характерних особливостей силуету тварин у русі (на початковому рівні).
Практична робота  Колективна робота «Вірні друзі людини»

С.38

Папір, клей, ножиці

 

 

 

22.

Портрет у різних видах образотворчого мистецтва.

Практична робота «Портрет казкового персонажу- Івасик-Телесик».

С.48

Кольорові олівці

 

 

23

Портрет у різних видах образотворчого мистецтва.

Практична робота  «Портрет казкового персонажу-Червона Шапочка»

С.39

Пластилін

 

 

24.

Актуалізація знань про елементарну будову фігури людини. Зображення людини в русі. Практична робота  Колективна робота «Зимові спортивні розваги»

 

 

С.40

Акварель

 

 

25.

Натюрморт як жанр образотворчого мистецтва. Особливості виділення головного в композиції.

 Практична робота  «Вербові котики»

С.42

Кол.папір, клей, ножиці

 

 

26.

Натюрморт з натури. Композиція з неживих предметів .

Практична робота Композиція “Пасхальний натюрморт”.

С.44

Акварель

 

 

  Улюблені сюжети в мистецтві. Художник і театр

 

27.

Побутові теми в творах мистецтва. Поглиблення умінь у створенні багатофігурної композиції.

Практична робота  «Веселе свято»

С.46

Гуаш

 

 

28

Зображення тварин та людей в ілюстраціях до казок. Передача індивідуальної характеристики казкового персонажа. Практична робота Ілюстрація до казки «Коза-Дереза»

С.50

Гуаш,олівці

 

 

29

Зображення тварин та людей в ілюстраціях до казок. Передача індивідуальної характеристики казкового персонажа. Практична робота Ілюстрація до казки «Курочка Ряба»

С.52

Гуаш

 

 

30.

Значення форми, кольору, декору в створенні виразних театральних масок. Практична робота «Театральна маска».

С.59

Білий папір, фарби

 

 

31.

Роль костюма в розкритті образу театрального героя. Узгодження форми (деталей одягу) з декором.

 Практична робота «Костюм театрального героя»

С.62

Кольоровий папір

 

 

 

32.

Різновиди ляльок в театрі та мультиплікації. Конструювання лялькового персонажа. Практична робота Пальцева голівка  для вистави «Рукавичка»

С.56

Картон, фарби, клей…

 

 

 

33.

Знайомство з художниками  театру, з елементами сценографії (декорації, сцена тощо) та їх призначенням. Використання простої шрифтової композиції під час створення ескізу театральної афіші. Практична робота Афіша до вистави «Дюймовочка»

С.54

Картон, гуаш

 

 

34.

Передавання святкового настрою за допомогою кольору та декору в тематичній композиції.

Практична робота «На арені цирку». Повторення і узагальнення вивченого за рік.

С.60

Акварель

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
21 жовтня 2018
Переглядів
3510
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку