13 травня о 18:00Вебінар: Як навчати майбутніх програмістів: практичні кейси для уроків інформатики

Календарно -тематичне планування уроків англійської мови

Про матеріал

Календарно - тематичне планування уроків англійської мови для 6 класу за підручником Англійська мова (6-й рік навчання), Карпюк О. Д. (Видавництво: Астон


Перегляд файлу

Узгоджено

заступник директора з НВР

_______________ ____________

«_____» ________________2017р

Календарно-тематичне планування

з англійської мови для 6 класу за підручником О. Карп’юк  English

на 2017-2018 н. р.

 

 

Дата

Тематика спілкування

Очікувані

результати

Змістові лінії

Мовний інвентар

 

Вибір комунікативних

видів діяльності

Дома

шнє завдання

Лексика

Граматика

Аудію

вання

Говоріння

Пись

мо

Читання

Екологічна безпека та сталий розвиток

Громадянська відповідальність

Здоров'я і безпека

Підприємливість та фінансова грамотність

 

Тема «Я, моя сім’я, мої друзі»

1.

 

Знову до школи.

Активізація ЛО

- запитувати та надавати інформацію про людей;

Наводить приклади внеску своєї родини у сталий розвиток.

Розповідає про розподіл обов’язків у родині.

 

 

a blackboard,

 a whiteboard, a CD player,

a TV set,

 a computer,

a printer,

a sponge,

a pinboard,

a globe, school bags,a dictionary

Зворот«thereis/thereare»

 

Ex. 5, p. 5; Ex. 6, p. 6

Ex. 1, p. 9

Ex. 1, p. 7

Ex. 8, p. 6

Скласти 6 речень про свій клас

2.

 

Режим дня школяра.

Практикум читання.

- описувати і порівнювати людей;

 

 

Аргументує необхідність дотримання особистої гігієни.

Демонструє розуміння цінності праці та працьовитості для досягнення добробуту.

microscope, a register books, lamps, chalk, desks, chairs, a calendar, a map, a bookcase, a waste-paper basket

 

 

Ex. 3-5, p. 8-9

Ex. 3, p. 10

Ex. 2, p. 7-8

Ex. 5, p. 9

Вивчити фрази

3.

 

Наші  друзі.

Введення ЛО

- розповідати про свої захоплення, уподобання;

 

Наводить приклади взаємодопомоги членам родини.

 

 

Activity, relative, cuddly, similar

 

Ex. 4, p. 14

Ex. 2, p. 13

 

Ex. 1, p. 13, Ex. 5, p. 14

Ex. 2, p. 14-15

Розкрити дужки

4.

 

Зовнішність наших друзів.

Теперішній час.

Питальні речення.

щось, відхиляти або приймати пропозицію. Надати пораду;

 

 

Демонструє розуміння впливу звичок на стан здоров’я.

 

 

Питальніречення

Ex. 4, p. 16

 

Ex. , p. 17

Ex. 3, p. 16

Ex. 1b, p. 18

Розкрити дужки

5.

 

Як виглядає твій друг?

Теперішній тривалий час.

- розповідати про свої захоплення, уподобання;

 

Планує траєкторію власного життя.

 

 

 

Present Simple, Present Continuos

Ex. 5, p. 19-20

Ex. 2, p. 18

Ex. 3-4, p. 19

 

Ex. 6, p. 20

Розкрити дужки

6.

 

Характер мого друга.

Активізація грамат.матер.

- запитувати та надавати інформацію про явища, події, факти

 

 

 

Розповідає про доцільне використання кишенькових грошей.

 

Present Simple, Present Continuos

Ex. 4, p. 22

Ex. 1, 3, p. 21, Ex. 5-6, p. 22

Ex. 7, p. 21

 

Ex. 2, p. 21

Виготовити проект

,,Що ти любиш?,,

 

7.

 

 

 

Риси характеру.

Розвиток навичок письма

- висловлю- вати свої враження, почуття та емоції

 

Пояснює вибір особистих символів.

Ілюструє необхідність здорового способу життя на прикладі своєї родини.

 

 

 

 

 

 

Ex. 1-2, p. 23

 

 

Скласти розповідь про свого друга

 

 

 

 

 

8.

 

Моя сім’я.

Введення ЛО

розпитувати з метою роз’яснення і уточнення інформації, надання необхідних відповідей

 

Планує траєкторію власного життя.

 

 

Ex. 1, p. 24;

beard, earring, ponytail, plump, selfish, serious, shy

 

 

Ex. 4, p. 26

Ex. 2, p. 24

Ex. 3, p. 24-25

Ex. 5, p. 26

Виправити помилки в реч.

9.

 

Звичайнісінька сім’я.

Введення та активіз. ЛО

 

 

 

Формулює правила безпеки онлайн спілкування.

 

Braid,moustache, brave, hard-working, naughty, rude,skinny, skim,weak

Присвійний відмінок

Ex. 1-2, p. 27

Ex. 3, p. 27, Ex. 4, p. 28, Ex. 1, p. 28-29

 

 

Ex. 3, p. 30,

Виписати слова  в колонки

10.

 

Зовнішність членів родини.

Прислівник.

- запитувати і надавати інформацію про явища, події, факти;

 

 

 

 

 

Прислівник

 

Ex. 2, 4, p. 30, Ex. 5-6, p. 31

Ex. 1, p. 32

 

Ex. 2, p. 32

Доповнити реч.

11.

 

Розповідь про сім’ю .

Ступені порівн.. прикм. та присл..

- висловлю- вати свою точку зору та аргументувати свій вибір

 

Порівнює сімейні традиції.

 

 

 

Ступені порівняння прикметників і прислівників

Ex. 4-5, p. 33-34

Ex. 3, p. 33,Ex. 6 , p. 34

Ex. 1, p. 34

 

Ex. 2, p. 34-35

Виготовити проект

 ,,Моя сім.я,,

 

 

12.

 

 

Як виглядають члени твоєї родини?

Практикум письма.

розпитувати з метою роз'яснення і уточнення інформації, надання необхідних відповідей;

 

 

Прогнозує наслідки необачної поведінки в мережі Інтернет.

 

 

 

 

Ex. 5, p. 37, Ex. 7, p. 38

 

Ex. 4, p. 36

 

Ex. 1, p. 36

 

Ex. 2, p. 36, Ex. 6, p. 37

 

Ex. 3, p. 36

Написати листа другу

13.

 

Друзі пізнаються в біді.

Розвиток навичок письма.

розповідати про свої захоплення, уподобання.

 

Наводить приклади свого внеску в життя громади.

 

 

 

 

 

 

Ex. 9, 11, p. 38,

Ex. 10, p. 39

Ex. 8, p. 38,

Скласти 10 речень про Тіну

 

14.

 

 

Про мене. Активізація ЛО

висловлю- вати свою точку зору

 

Обговорює особливості взаємодії особистості та групи.

 

 

 

Повторення актуальної лексики

 

 

 

 

 

 

Ex. 12, p. 40,

Скласти міні-твір про себе

15.

 

Цікавий випадок. Контрольна робота №1

 

 

 

 

 

 

 

Ex. 4, p. 43

Ex. 2, p. 42

Ex. 3, p. 43

Ex. 1, p. 41-42, Ex. 5, p. 43

Ex. 6, p. 43,

Переказувати текст

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз контрольної роботи

Узагальнення з теми

,,Я, моя

сім,я, мої

друзі,,.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розповідати про сімю

Тема «Шкільне життя»

 

 

 

17.

 

 

 

Школа.

Введення ЛО

описувати і порівнювати явища і події

Обговорює участь у шкільних екологічних заходах.

 

 

Впорядковує власний робочий день з дотриманням здорового способу життя.

German, Music, Geography, English, Religion,  French, IT, Art, Craft, History, Science

 

 

 

Ex. 3, p. 49

 

 

 

 

Ex. 1-2, p. 48-49, Ex. 6, p. 51

 

 

Ex. 5, p. 50

Вставити пропущені слова

 

18.

 

 

Наша школа.

Модальні дієслова.

запитувати та надавати інформацію про явища, події, факти

 

Демонструє розуміння потреби працювати разом.

 

 

 

 

Модальні дієслова

 

Ex. 5, p. 53, Ex. 7, p. 54

 

 

Ex. 1-2, p. 52

 

Ex. 4, p. 53

 

Ex. 6, p. 54

Розкрити дужки

19.

 

Шкільні предмети.

Практикум аудіювання.

- описувати і порівнювати людей, предмети, дії, явища, самопочуття, події;

 

Свідчить на користь необхідності толерантного ставлення до людей.

 

 

 

 

Ex. , p. 57-58

Ex. 1-2, p. 55-57, Ex. 4-5, p. 59

 

 

Ex. 3b, p. 59

Заповнити таблицю

 

20.

 

Розклад уроків.

Введення ЛО

запитувати та надавати інформацію про явища, події, факти

 

Пропонує варіанти участі школи/класу в житті громади.

 

 

Connect,correct, international , improve,language, prefer

 

Ex. 6, p. 60

Ex. 2, p. 61, Ex. 3, p. 62, Ex. 5c, p. 64

Ex. 4, p. 62-63, Ex. , p. 63

Ex. 1, p. 61

Ex. 5b, p. 64

Доповнити речення

21.

 

Шкільні правила.

Розвиток навичок письма.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex. 2, p. 65, Ex. 2, p. 80-81 

Ex. 1, p. 65, Ex. 1, p. 80

Написати свої шкільні правила

22.

 

Урок англійської мови.

Узагальнення знань з теми

,,Шкільне життя,,

розпитувати з метою роз’яснення і уточнення інформації, надання необхідних відповідей;

 

Обговорює шкільні правила

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex. 3, p. 81, Ex. , p. 82

 

 

 

Ex. 5bc, p. 82

Виготовити проект

,,Вдоскон. свою англ.,,

Тема «Спорт»

23.

 

Cпорт.

Введення ЛО.

висловлю- вати свої враження, почуття та емоції;

 

Визначає власні спортивні уподобання та потреби.

 

 

sailing, hockey, skating, longjump, horseriding

 

Ex. 1-2, p. 81,

Ex. 3, p. 67, Ex. 2, p. 68

 

Ex. 1, p. 67-68, Ex. 3, p. 68

Ex. 4, p. 69

Написати статтю в газету

24.

 

Види спорту.

Активізація ЛО

запитувати та надавати інформацію про явища, події, факти;

 

 

Переконує в необхідності дотримання особистої гігієни, займаючись спортом.

 

swimming, fencing, skateboarding, karate, high jump, running, volleyball, climbing

 

Ex. 1, p. 69, Ex. 3, p. 71

 

 

Ex. 2, p. 70, Ex. 4, p. 71

Ex. 5, p. 72-73

Виконати тест

25.

 

Спортивні ігри.

Питальні речення. Сполучники.

- описувати предмети, дії, явища, події

 

Наводить приклади впливу відомих спортсменів на популяризацію фізичної культури і спорту.

 

 

gymnastics, tennis, skiing, football

Питальні речення. Сполучники

 

Ex. 1, 3,p. 74

Ex. 2, p. 74-75

Ex. 4, p. 75, Ex. 6, p. 76

Ex. 7, p. 76

Розповідати про себе

 

26.

 

 

Спорт в Україні.

Розвиток усного та писемного мовлення.

- розпитувати з метою роз’яснення і уточнення інформації та надання необхідних відповідей;

 

 

Дає поради щодо техніки безпеки під час спортивних занять і змагань.

 

 

 

 

 

Ex. 1-4, p. 76-78

 

Ex. 1, p. 78-79

 

 

Ex. 2, p. 79

Виготовити проект

,,Спорт в Україні,,

27.

 

Мій улюблений вид спорту.

Практикум говоріння

- пропонувати щось та приймати чи відхиляти пропозицію

 

Висловлює повагу до спортсменів

 

 

 

 

Ex. 9, p. 84

Ex. 6, p. 83, Ex. 10, p. 85

 

Ex. 7, p. 83, Ex. 8, p. 84

Скласти розповідь про свій улюблений вид спорту

28.

 

Спорт у моєму житті. Практикум письма.

аргументу- вати свій вибір, точку зору;

 

 

 

 

 

 

 

Роздатк. матеріал

 

Картки

 

 

Описати один з видів спорту

29.

 

Улюблений футбольний гравець.

Розвиток навичок говоріння

висловлю- вати свої враження, почуття та емоції;

 

 

Обговорює вплив на здоров’я аматорського і професійного спорту

 

 

 

 

 

Картки

 

Роздатк. матеріал

Скласти 6-8 речень про улюбл. Гравця

30.

 

Наша улюблена команда.

Практикум письма

пропонувати щось та приймати або відхиляти пропозицію

 

 

 

 

 

 

 

 

Роздатк матеріал

 

Розповідати про команду ,,Динамо,,

31.

 

Де ти тренуєшся?

Розвиток навичок читання.

аргументувати свій вибір, точку зору;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картки

Скласти 6-8 речень про заняття на фізкультурі

32.

 

Займатися спортом.

Практикум  аудіювання.

пропонувати щось та приймати або відхиляти пропозицію;

 

 

 

 

 

 

Роздатк матеріал

 

 

 

Скласти діалог

,,У спортзалі,,

.

 

Узагал.знань з теми,Спорт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картки,

роздатк. матеріал

 

Повторити ЛО теми

,, Спорт,,

 

 

 

 

Сфера спілкування

 

 

Очікувані

результати

 

Змістові лінії

 

Мовний інвентар

 

Вибір комунікативних видів діяльності

 

 

Домашнє завдання

Аудіювання

Говоріння

Письмо

Читання

Екологічна безпека та сталий розвиток

Громадянська відповідальність

Здоров'я і безпека

Підприємливість та фінансова грамотність

Лексика

Граматика

Тема «Харчування»

34.

 

Після зимових канікул. Практикум читання

аргументу- вати свій вибір, точку зору;

 

 

Обговорює вибір продуктів, корисних для здоров ’ я .

Розподіляє кошти на продукти харчування .

 

 

Ex. 2, p. 87

Ex. 3, p. 87

 

Ex. 1, p. 86,Ex. 4, p. 87

Читати текст

Р.86-87

35.

 

Продукти харчування.

Введення ЛО

висловлю- вати свої враження, почуття та емоції;

 

 

Наводить приклади купівлі продуктів

 

Ex. 1, p. 92

bottle, tube, packet, can, box, carton, loaf, bar

 

Ex. 3, p. 93, Ex. 1, p. 94,

Ex. 4, p. 94

Ex. 2, p. 93

 

Ex. 2, p. 94-95

Підібрати назви текстам

36.

 

Овочі та фрукти.

Введення та активізація ЛО

пропонувати щось та приймати або відхиляти пропозицію

 

 

 

Складає перелік покупок .

Diet,grains, mealtime,  snack, vegetarian, dairy

 

Ex. 1ab, p. 98

Ex. 3, p. 96, Ex. 5, p. 97

 

Ex. 4, p. 96, Ex. 1c, p. 98

Ex. 6, p. 97

Доповнити речення

37.

 

Солодощі.

Контроль мовлення

аргументу- вати свій вибір, точку зору;

 

 

Обговорює особливості харчування.

 

 

«Much/many»

Ex. 4c, p. 100

Ex. 2-4ab, p. 99-100, Ex.1b, p. 101

 

Ex.5, p. 100, Ex., p. 101, 

Виготовити проект «Солодощі»

38.

 

Улюблені страви

Практикум читання.

аргументу- вати свій вибір, точку зору;

 

 

 

Складає перелік покупок .

 

Структури «Would/wouldn’t»

Ex.2, p. 102

 

Ex.3b, p. 102

Ex., p. 102, Ex.4, p. 103

Повторити вивчені слова теми

,,Харчування,,

39.

 

Традиціїхарчування.

Контроль читання.

 

 

 

 

 

 

Позначення дії в майбутньому

 

Ex.1, p. 105

 

Ex.5-6, p. 104, Ex.2-3, p. 105-106

Ex., p. 107

Виписати слова

40.

 

Їжа і напої.

Розвиток навичок усного мовлення.

пропонувати щось та приймати або відхиляти пропозицію;

 

 

Наводить приклади збалансованості власного раціону .

 

 

 

 

Ex.4b, p. 107, Ex.5-6, p. 108

Ex.1-2, p. 109

 

Ex.3, p. 109

Скласти меню

41.

 

Харчування.

Практ.писем. мовлення.

аргументу- вати свій вибір, точку зору;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напис.меню для шкільної їдальні

42

 

 

 

Контроль письма.

Корисна та шкідлива їжа.

 

розпитувати з метою роз’яснення і уточнення інформації

 

 

 

 

 

 

 

Складає перелік покупок .

 

 

 

 

 

 

 

Роздатк. иатеріал

 

Картки

 

 

 

Виготовити проект

,, Корисна та шкідлива їжа,,

43

 

Чи любиш ти Fastfood?

Практикум усного мовлення

пропонувати щось та приймати або відхиляти пропозицію;

 

 

Наводить приклади збалансованості власного раціону .

 

 

 

 

Картки

 

 

 

Написати 6-8 речень про

Fastfood

44

 

Контроль аудіювання.

Улюблена страва моєї сім,ї

 

 

 

 

 

 

 

Роздатк. матеріал

 

 

 

Картки

 

Розповідати про сімейні страви

45

 

 

 

Бесіда з офіціантом.

Практикум говоріння.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картки

 

 

 

 

 

 

 

Скласти діалог

,, У ресторані,,

 

46

 

 

У ресторані.

Контрольна робота №2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картки

 

Роздатк. матеріал

 

 

Знайти інформацію про вегетеріанців

47

 

 

 

Аналіз контрольної роботи

Чи добре бути вегетаріанцем

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картки

 

 

 

 

 

Повторити матеріал теми

,, Харчування,

48

 

Узагальнення знань з теми

,,Харчування,,

Практикум письма

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роздатк.

матеріал

 

Повторити матеріал, пройдений протягом 1 семестру

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
3.7
Оригінальність викладу
3.7
Відповідність темі
3.7
Загальна:
3.7
Всього відгуків: 3
Оцінки та відгуки
 1. Михайленко Лариса Анатоліївна
  Гарна робота. Дякую. Здивована попередньою низькою оцінкою. Мабуть, тут щось особисте.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Постевка Ірина
  Загальна:
  1.0
  Структурованість
  1.0
  Оригінальність викладу
  1.0
  Відповідність темі
  1.0
 3. Бойко Надія Павлівна
  Дякую! Творчих Вам злетів та натхнення!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
До підручника
Англійська мова (6-й рік навчання) 6 клас (Карпюк О.Д.)
Додано
20 березня 2018
Переглядів
1683
Оцінка розробки
3.7 (3 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку