Календарно- тематичний план Захист України 10 клас (хлопці)

Про матеріал
«ЗАХИСТ УКРАЇНИ.РІВЕНЬ СТАНДАРТУ»Навчальна програмадля 10–11 класів закладів загальної середньої освіти Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 04.11.2020 р. № 1377 Гарасимів І. М. З-38 Захист Вітчизни : підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти. Рівень стандарту. // І. М. Гарасимів, К. О. Пашко, М. М. Фука, Ю. П. Щирба. — Тернопіль : Астон, 2018
Перегляд файлу

Календарно- тематичний план Захист України 10 клас (хлопці)«ЗАХИСТ УКРАЇНИ.РІВЕНЬ СТАНДАРТУ»Навчальна програмадля 10–11 класів закладівзагальної середньої освітиЗатверджено наказом Міністерства освіти і науки Українивід 04.11.2020 р. № 1377

Гарасимів І. М. З-38 Захист Вітчизни : підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти. Рівень стандарту. // І. М. Гарасимів, К. О. Пашко, М. М. Фука, Ю. П. Щирба. — Тернопіль : Астон, 2018

 

Дата

 

Зміст уроку

Д/З

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

10-а

10-б

1

 

 

ВСТУП,
Підготовка до захисту Вітчизни — обов’язок кожного громадянина.

 

Військово-патріотичне виховання – складова національно-патріотичного виховання молоді.

Підготовка до захисту України - обов'язок кожного громадянина.

 

Зміст програми предмета «Захист України», завдання кожного розділу, порядок проведення занять.

 

Обов'язки та правила поведінки учнів на уроках.

§ 1.

Знаннєвий компонент

Учень (учениця):

розуміє роль і місце військово-патріотичного виховання у системі патріотичного виховання молоді;

характеризує вимоги Конституції України щодо захисту України, свої обов’язки у разі виникнення загрози суверенітету та територіальної цілісності України, поняття національної безпеки держави;

розуміє значення предмета «Захист  України» у власному житті та для суспільства

Ціннісний компонент

виконує обов'язки та правила поведінки на заняттях.

Розділ 1. Основи національної безпеки України

2

 

 

Система національної безпеки України

Система світової колективної безпеки. 

Поняття національної безпеки держави. Система національної безпеки України. Поняття «гібридна війна»

Структура воєнної організації держави та її керівництво.

Національні інтереси України та загрози національній безпеці. Воєнна доктрина України

Розвиток національних Збройних Сил та інших військових формувань України - необхідна умова забезпечення могутності української держави.

 

§ 2.

Знаннєвий компонент

характеризує механізми і моделі системи світової колективної безпеки

визначає: основні положення Воєнної доктрини України та Стратегії національної безпеки України

називає: Структуру воєнної організації держави та її керівництво.

характеризує: Воєнну доктрину України.

розуміє проблематику національних інтересів та загроз українській державі; доцільність військового співробітництва з метою досягнення безпеки країни; готовність Збройних Сил України до сучасних воєнних загроз та викликів та в умовах «гібридної війни».

розуміє принципи діяльності під час проведення гуманітарних операцій;

обґрунтовує участь України в миротворчих операціях;

характеризує формати відносин Україна - НАТО та структурами європейської системи колективної безпеки.

має уявлення про діяльність НАТО

розуміє перспективи та переваги вступу України в НАТО

3

 

 

Національні інтереси України та загрози національній безпеці .

Міжнародне військове співробітництво та участь збройних формувань України  в миротворчих місіях ООН. Формати відносин Україна – НАТО та зі структурами європейської системи колективної безпеки. Перспективи вступу України в НАТО

§ 3.

Розділ 2. Збройні Сили України на захисті України

Тема 1. Нормативно-правова база з військових питань.  Військова присяга та військова символіка України

4

 

 

Нормативно-правова база з військових питань . Військова присяга та військова символіка України

Нормативно-правова база з військових питань.  Законодавство України про військову службу.

Структура та завдання Збройних сил України та інших військових формувань України, які передбачені законодавством.

Основні напрямки військово-професійної орієнтації учнів. Військові навчальні заклади, правила прийому, порядок підготовки та вступу до них.

Історія походження військової присяги, Бойового Прапора, військової символіки збройних формувань України.

Військова присяга - клятва на вірність українському народові, її значення, порядок прийняття та відповідальність за порушення.

Бойовий Прапор військової частини – символ честі, доблесті і слави.

§ 4. § 5

Знаннєвий компонент

називає основні закони України, що забезпечують обороноздатність держави; види військової служби

розуміє напрямки військово-професійної орієнтації учнів.

характеризує особливості підготовки військових кадрів для ЗСУ та інших військових формувань.

знає правила прийому, порядок підготовки та вступу до військових навчальних закладів.

розуміє: завдання строкової, контрактної, альтернативної служб та їх відмінності;

знає: історію походження військової присяги, Бойового Прапора, військової символіки збройних формувань України.

характеризує: текст військової присяги, її історію, порядок прийняття та значення, походження Бойового Прапора, військових відзнак та символіки України

пояснює: значення і порядок прийняття присяги;

розуміє наслідки порушення присяги.

характеризує: особливості Бойових Прапорів військової частини, як символів честі, доблесті і слави.

має уявлення про Бойовий Прапор військової частини

Тема 2 Історія розвитку українського війська

5

 

 

Українське військо III–XVIII століть

Додержавний давньослов'янський період або Слов’янське військо – ( ІІІ – ІХ ст. н.е.); історія українського війська періоду Київської Русі; історія українського війська періоду козаччини;

 

§ 6.

Знаннєвий компонент

називає: основні історичні етапи розвитку українського війська

характеризує: історично-політичні умови формування Збройних Сил України;

називає видатних військових діячів українського народу

наводить приклади визначних воєнних подій, битв українського війська;

6

 

 

Українське військо у XX–XXI століттях

Українські військові формування та участь українців у військових подіях ХХ століття. ЗСУ незалежної України до 2014 року. Нова українська армія: 2014 до сьогодення; видатні військові діячі українського народу.

§ 7.

Тема 3  Основи міжнародного гуманітарного права

7

 

 

Об’єктивна необхідність урегулювання ведення бойових дій за допомогою міжнародного гуманітарного права й особливості врахування його норм

§ 8.

Знаннєвий компонент

знає: основні поняття та терміни міжнародного гуманітарного права; правила поведінки солдата в бою; міжнародні розпізнавальні знаки; принципи діяльності під час проведення гуманітарних операцій;

вміє  розпізнавати особи та об’єкти, які знаходяться під захистом МГП;

розуміє: особливості ведення воєнних дій з врахуванням норм МГП;  механізм та види юридичної відповідальності за порушення норм МГП.

характеризує заборонені методи та засоби ведення воєнних дій.

8

 

 

Міжнародний правовий захист жертв війни та цивільних об’єктів.

§ 9.

Розділ ІІІ. Статути Збройних     сил України

Тема 1. Військовослужбовці та стосунки між ними. Військова дисципліна

9

 

 

 Поняття про військові статути. Військові звання та знаки розрізнення. Військова дисципліна, її суть і значення .

Поняття про військові статути. Військові звання і знаки  розрізнення. Начальники та підлеглі, старші та молодші, їх права і обов'язки.

Дотримання військовослужбовцями статутних взаємовідносин. Правила військової ввічливості і поведінки військовослужбовців. Порядок звернення до начальників, віддання і виконання наказів.

Військова дисципліна, її суть і значення. Обов'язки військовослужбовців з дотримання військової дисципліни. Заохочення та стягнення, що накладають на солдат (матросів), сержантів (старшин).

 

§ 10.

Знаннєвий компонент

Учень (учениця):

називає: статути Збройних сил України, основні  їх вимоги;

розуміє: військові звання і знаки розрізнення;

обґрунтовує: поняття військова ввічливість, статутні, нестатутні відносини;

має уявлення: про порядок звернення до начальників, віддання і виконання наказів;

характеризує: правила військової ввічливості і поведінки військовослужбовців;

характеризує: поняття щодо суті і значення військової дисципліни;

пояснює: обов’язки військовослужбовців з дотримання військової дисципліни; заохочення та стягнення, що накладаються на солдат (матросів), сержантів (старшин);

наводить приклад щодо заохочення та стягнення, що накладають на солдат (матросів), сержантів (старшин).

Тема 2. Організація внутрішньої служби

10

 

 

Розподіл часу і повсякденний порядок. Розпорядок дня та його значення для виконання основних заходів повсякденної діяльності, навчання й побуту особового складу підрозділів

§ 11.

Учень (учениця):

характеризує: розпорядок дня військової частини та його значення для виконання заходів повсякденної діяльності, побут особового складу підрозділів; призначення добового наряду роти;

знає: основні положення внутрішньої служби;

Розділ  ІV . Стройова підготовка

Тема 1. Стройові прийоми і рух без зброї

11

 

 

. Строї та їх елементи. Обов’язки військовослужбовця перед шикуванням і в строю. Попередня та виконавча команди .

§ 12

Знаннєвий компонент

характеризує: строї та їх елементи;

розуміє: обов’язки солдата перед шикуванням і в строю; попередні та виконавчі команди;

має уявлення: про виконання команд «СТАВАЙ», «РІВНЯЙСЬ», «СТРУНКО», «ВІЛЬНО».

Діяльнісний компонент

виконує: стройове положення, повороти  на місці, рух стройовим і похідним кроком, повороти під час руху

дотримується: стройових положень під час поворотів.

дотримується команд, які подає учитель.

характеризує: дії які виконуються в поворотах під час руху.

бере участь: в тренуванні у виконанні стройових прийомів і руху без зброї.

дотримується: заходів безпеки під час виконання стройових прийомів.

має уявлення: про виконання стройових прийомів і руху без зброї.

12

 

 

 Стройове положення. Повороти на місці. Рух стройовим і похідним кроком. Повороти під час руху

§ 13.

Тема 2. Строї відділення

13

 

 

Стройові прийоми. Рух відділення стройовим і похідним кроком

Шикування відділення в розгорнутий і похідний строї. Розмикання і змикання відділення.

Перешикування відділення з однієї шеренги у дві, три і навпаки.

Рух відділення стройовим і похідним кроком.

§ 14.

Знаннєвий та діяльнісний компонент

Учень (учениця):

здійснює шикування відділення в розгорнутий і похідний строї;

виконує розмикання та змикання у складі відділення;

виконує дії під час перешикування відділення з однієї шеренги у дві і навпаки;

рухається у складі відділення стройовим та похідним кроком

14

 

 

Узагальнення та систематизація знань з теми

 

 

Розділ V. Вогнева підготовка

Тема 1  Стрілецька зброя та поводження з нею

15

 

 

 Історія розвитку стрілецької зброї. Сучасна стрілецька зброя. Озброєння іноземних армій

§ 15.

Знаннєвий  компонент

називає  основні етапи розвитку стрілецької зброї.

має уявлення про історію українського зброярства

називає та розрізняє види сучасної стрілецької зброї (пістолети, гвинтівки. автомати, кулемети, гранатомети).

має уявлення про принцип дії та бойові властивості стрілецької зброї

має уявлення про постріл та лінію прицілювання, правильну роботу на спусковому гачку

знає прийоми і правила стрільби із стрілецької зброї;

виконує прийоми стрільби із стрілецької зброї;  

вміє призначати вихідні дані для стрільби та розуміє корегування стрільби.

знає види бойових положень для стрільби (стоячи, з коліна, лежачи)

виконує дії під час приготування до стрільби, проведення і припинення вогню;

види бойових положень для стрільби (стоячи, з коліна, лежачи)

називає постріл і його періоди.

вміє виконувати постріл   

здійснює спостереження за полем бою, вибирає цілі для обстрілу.

вміє призначати вихідні дані для стрільби та розуміє коректуру стрільби.

Знаннєвий та діяльнісний компонент

Учень (учениця):

характеризує: бойові властивості та загальну будову автомата;

порівнює основні характеристики сучасної стрілецької зброї;

має уявлення про  призначення, загальну будову та бойові властивості автомата.

пояснює принцип роботи автоматичної зброї;

дотримується: заходів безпеки під час розбирання автомата.

називає основні частини і механізми автомата.

розпізнає основні частини автомата, пістолета;

називає призначення частин та механізмів автомата.

характеризує: порядок чищення, змащення і зберігання зброї.

володіє навичками: підготовки автомата до стрільби.

характеризує: дії під час підготовки автомата до стрільби.

вказує: можливі затримки і несправності під час стрільби і способи їх усунення.

характеризує: затримки і несправності під час стрільби.

має уявлення: про затримки під час стрільби.

виконує: неповне розбирання та складання автомату.

вказує: загальну будову пневматичної та малокаліберної гвинтівок та гладкоствольної рушниці.

знає загальну будову пневматичної гвинтівки та гладкоствольної рушниці, пістолета

пояснює тактико-технічні характеристики пневматичної та малокаліберної гвинтівки.

вказує правила з основ стрільби з пневматичної гвинтівки.

Діяльнісний компонент

виконує вправи стрільб, передбачені програмою та нормативи з вогневої підготовки;

Ціннісний компонент

дотримується правил безпеки під час стрільби.

Знаннєвий  та діяльнісний компонент

Учень (учениця):

називає основні види боєприпасів до стрілецької зброї; основні елементи бойового патрону.

порівнює основні характеристики патронів

знає калібри та види боєприпасів

виконує: спорядження магазину патронами і порядок заряджання автомата.

Знаннєвий компонент

називає основні положення інструкції із заходів безпеки при поводженні зі зброєю

Ціннісний компонент

дотримується правил безпеки при поводженні зі зброєю і боєприпасами

Знаннєвий компонент.

називає основні види мінно-вибухових пристроїв.

має уявлення про будову та принцип дії мінно-вибухових пристроїв.

називає алгоритм дій при виявленні мінно-вибухового пристрою.

16

 

 

 Прийоми та правила стрільби зі стрілецької зброї .

§ 16.

17

 

 

 Вибір цілі для обстрілу на полі бою. Ведення вогню, спостереження за його результатами. Корегування стрільби

§ 17.

18

 

 

Призначення та бойові властивості автоматів. Будова автоматичної зброї. Підготовка до стрільби

§ 18.

19

 

 

Порядок неповного розбирання і складання та обслуговування автомата. Тренування в неповному розбиранні та складанні автомата. Заходи безпеки при поводженні зі зброєю

§ 19.

20

 

 

 Малокаліберна, пневматична гвинтівки та гладкоствольна рушниця: загальна будова та характеристика .

§ 20.

21

 

 

 Основи стрільби з пневматичної гвинтівки. Стрільба з пневматичної гвинтівки. Помилки при стрільбі з гвинтівки та їх усунення

§ 21.

22

 

 

Загальна будова та види боєприпасів до стрілецької зброї. Маркування боєприпасів. Спорядження магазина патронами і порядок зарядження автомата. Заходи безпеки при поводженні зі зброєю і боєприпасами .

§ 22.

23

 

 

 Мінно-вибухові пристрої. Класифікація, принципи дії, алгоритм дій у разі виявлення

§ 23.

24

 

 

Узагальнення та систематизація знань з теми

 

Розділ VІ. Тактична підготовка

Тема 1. Основні риси загальновійськового бою

25

 

 

 Поняття про бій. Вогонь і маневри в бою. Основні види та риси ведення бою. Особиста зброя та екіпірування солдата

§ 24.

 

Тема 2 Індивідуальні дії солдата та взаємодії у складі двійок та груп

26

 

 

 Види носіння зброї (вільне, тактичне та в момент наближення до цілі)

§ 25.

Знаннєвий та діяльнісний компонент

Учень (учениця):

називає  види носіння зброї (вільне, тактичне та в момент наближення до цілі)

розуміє  види носіння зброї (вільне, тактичне та в момент наближення до цілі)

виконує  види носіння зброї (вільне, тактичне та в момент наближення до цілі); переповзання (напівкарачки, по-пластунськи,  щільне переповзання);  перехід; перебігання.

 

знає як виконувати нанесення гриму та маскування   зброї;

називає вимоги до організації місця для ведення вогню і спостереження, види інженерних загороджень та їх демаскуючі ознаки; способи пересування на полі бою;

знає, як вибирати вогневу позицію та обладнувати її, вести спостереження у заданому секторі, визначати розташування цілей відносно орієнтирів, доповідати про результати спостереження;

вказує: завдання, прийоми і способи дій солдата на полі бою.

пояснює: дії солдата на полі бою у складі бойової групи.

називає склад бойової групи (двійки, груп).

розуміє обов’язки солдата в бою у складі бойової групи;

виконує способи пересування на полі бою,

оволодіває прийомами і способами знищення противника в бою у складі бойової групи;

знає особливості дій солдата у складі бойових груп.

27

 

 

 Пересування одиночного бійця на полі бою. Використання укриття на полі бою та рельєфності поверхні землі. Нанесення гриму. Маскування зброї

§ 26.§ 27.

28

 

 

 Вогнева позиція в обороні. Вимоги до вибору місця для ведення вогню і спостереження. Послідовність облаштування і маскування окопу для стрільби лежачи

§ 28.

29

 

 

Склад бойової групи. Розподіл обов’язків між військовослужбовцями та їх взаємодія в бойовій групі

 § 29.

30

 

 

 Порядок дій у складі бойових груп

§ 30.

Тема 4. Основи військової топографії

31

 

 

Орієнтування на місцевості Магнітний азимут

§ 31.  32.

Знаннєвий та діяльнісний компонент

Учень (учениця):

характеризує поняття орієнтування на місцевості;

має уявлення про визначення сторін горизонту за компасом, годинником та сонцем, зірками, місцевими предметами;

розуміє значення орієнтування на місцевості; систему прямокутних та географічних координат.

пояснює порядок орієнтування на місцевості, рух за азимутом та яким чином здійснюється обхід перешкод;

визначає сторони горизонту та азимут за предметами на місцевості;

визначає відстані на місцевості за топографічною картою, сторони горизонту та азимут за предметами на місцевості; визначає абсолютні і відносні висоти та зони видимості; складає опис місцевості;

обґрунтовує необхідність знання основ топографії для виконання бойового завдання;

вміє користуватись та рухатись на місцевості за компасом і топографічною картою, навігатором тощо.

32

 

 

. Рельєф місцевості та його зображення на картах

§ 33

33

 

 

Географічна система координат. Система прямокутних координат

§ 34.

34

 

 

Узагальнення та систематизація знань з теми

 

 

Розділ VІІ. Військово-прикладна фізична підготовка

35

 

 

 Силова підготовка

§ 35-37

Знаннєвий та діяльнісний компонент

Учень (учениця):

характеризує особливості: бігу, подолання горизонтальних і вертикальних перешкод;

має уявлення про техніку бігу по пересіченій місцевості

долає перешкоди різними способами;

виконує силові вправи з вагою власного тіла та з обтяженнями

Ціннісний компонент:

дотримується правил безпеки під час занять з військової та прикладної фізичної підготовки

 

36

 

 

Біг по пересіченій місцевості

§ 36

37

 

 

Подолання перешкод

 

§ 37

38

 

 

Національні бойові мистецтва

Ознайомлення з національними бойовими мистецтвами (хортинг, бойовий гопак, спас тощо)

§ 38

має поняття про національні бойові мистецтва

 

Розділ VІІІ. Основи цивільного захисту

Тема 1. Надзвичайні ситуації мирного та воєнного часу та загроза їх виникнення

39

 

 

 Нормативно-правова база цивільного захисту

Єдина державна система цивільного захисту та її складові. Законодавче та нормативно-правове забезпечення її функціонування.

§ 39

Знаннєвий та діяльнісний компонент

Учень (учениця):

називає основні положення нормативно-правової бази цивільного захисту та міжнародні розпізнавальні знаки; складові єдиної державної системи цивільного захисту

пояснює важливість знань основ
цивільного захисту.

Тема 2. Надзвичайні ситуації природного, техногенного, воєнного і соціально-політичного характеру

40

 

 

Причини виникнення та класифікація надзвичайних ситуацій.

§ 40.

Знаннєвий та діяльнісний компонент

Учень (учениця):

характеризує причини виникнення надзвичайних ситуацій, їх вплив на довкілля та безпеку життєдіяльності людини,

називає види; загальні ознаки та рівні надзвичайних ситуацій;

оцінює обстановку в надзвичайних ситуаціях та визначає заходи, щодо попередження надзвичайних ситуацій надзвичайних ситуацій суспільного, соціально-політичного та терористичного походження;

наводить приклади виникнення надзвичайних ситуацій в Україні та за її межами; потенційно небезпечні об’єкти міста (району)

пояснює негативний вплив надзвичайних ситуацій на довкілля  та життєдіяльність людини;

дотримується правил безпечної поведінки при виникненні надзвичайних ситуацій

41

 

 

Причини виникнення та класифікація НС (закінчення). Загальні ознаки НС. Рівні надзвичайних ситуацій.

§ 41.

42

 

 

Джерела небезпечних ситуацій у військовий час. .

§ 42.

43

 

 

 Надзвичайні ситуації, які характерні для регіону. Потенційно небезпечні об’єкти міста (району). Попередження виникнення НС

§ 43.

Розділ ІХ.  Домедична допомога

Тема 1. Базова підтримка життя.

44

 

 

Рятувальний ланцюжок у разі раптової зупинки серця. Алгоритм дій проведення серцево-легеневої реанімації . Основні правила та порядок проведення реанімації

§ 44.  45.

Знаннєвий та діяльнісний компонент

Учень (учениця):

знає  алгоритм дій з постраждалим без свідомості

володіє основними правилами проведення реанімації

знає порядок проведення реанімації.

володіє маніпуляціями відновлення прохідності верхніх дихальних шляхів

вміє проводити непрямий масаж серця і штучне дихання

знає  як користуватись автоматичним зовнішнім дефібрилятором.

вміє розмістити постраждалого без свідомості у відновлювальну позицію Ціннісний компонент дотримується правил безпеки під час реанімаційних заходів.

45

 

 

Техніка забезпечення прохідності верхніх дихальних шляхів  Штучне дихання та його різновиди. Методика та техніка проведення штучної вентиляції легень

§ 46. 47.

46

 

 

Непрямий масаж серця як спосіб відновлення діяльності серцевосудинної системи, методика його виконання.  Застосування автоматичного зовнішнього дефібрилятора

§ 48. § 49.

47

 

 

 Техніка проведення реанімаційних заходів одним та двома рятівниками

§ 50.

Тема 2.  Надання домедичної допомоги при кровотечах

48

 

 

Види кровотеч. Ознаки та швидке розпізнавання загрозливої для життя кровотечі  Техніка застосування прямого тиску на рану

§ 51. § 52.

Знаннєвий та діяльнісний компонент

Учень (учениця):

знає види кровотеч; основні принципи невідкладної допомоги

дотримується правил особистої безпеки

знає алгоритм дій при кровотечі

вміє розпізнати кровотечу, що загрожує життю

розуміє важливість негайної реакції на кровотечу, що загрожує життю

знає способи зупинки кровотечі

застосовує прямий тиск на рану

володіє технікою накладання  турнікета на верхні та нижні кінцівки.

вміє проводити тампонування рани

володіє методами виносу та переміщення поранених

Ціннісний компонент:

дотримується правил безпеки під час надання домедичної допомоги при кровотечах.

49

 

 

 Техніка накладання турнікета на верхні та нижні кінцівки.

§ 53–54.

50

 

 

Техніка тампонування рани.  Техніка накладання компресійної пов’язки

§ 55. § 56.

51

 

 

 Техніка винесення поранених

§ 57.

52

 

 

Узагальнення та систематизація знань з теми

 

 

 

docx
До підручника
Захист Вітчизни (рівень стандарту) 10 клас (Пашко К.О., Герасимів І.М., Щирба Ю.П., Фука М.М.)
Додано
25 серпня
Переглядів
1374
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку