9 червня о 18:00Вебінар: Як Вчителю зарядити свою внутрішню батарейку

Календарно-театичне планувая з географії 7 калас

Про матеріал
Розробка календарно-тематичного планувая з географії 7 клас. За підручником Бойко В.М
Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування

Географія

7 клас

«Материки та Океани»

 (70 годин, 2 години на тиждень)

Програма: Навчальна програма з географії  для 6 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

Укладено до підручника В.М.Бойко, С. В. Міхелі

Географія, підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів

ВСТУП

Дата

Тема уроку

Творче завдання

1

 

Материки та океани як об’єкти вивчення

регіональної географії. Співвідношення на Землі материків та океанів. Материки і частини світу.

Джерела географічної інформації про материки та океани.

 

2

 

Карти материків та океанів, їх класифікація за масштабом, просторовим охопленням, змістом і призначенням.

 

 

РОЗДІЛ І. Закономірності формування природи материків та океанів

Тема 1. Форма і рухи Землі

Дата

Тема уроку

Творче завдання

3

 

Куляста форма Землі та її географічні наслідки

 

4

 

Рухи Землі, їх наслідки

За допомогою інтернет ресурсів знайти гіпотезу утворення материків і океанів з магми (випереджувальне)

 

Тема 2. Материки та океани – великі природні комплекси географічної оболонки

Дата

Тема уроку

Творче завдання

5

 

Походження материків та океанічних западин унаслідок руху літосферних плит.

 

6

 

Геологічні ери та епохи горотворення. Тектонічні структури: платформи та області складчастості. Закономірності поширення основних форм рельєфу на материках і в океанах. Практична робота 1. Аналіз тектонічної та фізичної карт світу: виявлення зв’язків між тектонічною будовою і формами рельєфу.

 

7

 

Кліматотвірні чинники. Розподіл сонячної енергії на Землі. Вплив підстильної поверхні на клімат. Закономірності зміни температури повітря і поверхневих вод океанів.

 

8

 

Повітряні маси, їх властивості та переміщення.

Загальна циркуляція повітряних мас. Закономірності розподілу атмосферних опадів. Дослідження: Взаємодія Світового океану, атмосфери та суходолу, її наслідки

 

9

 

Водні маси, їх властивості. Океанічні течії.

 

10

 

Кліматичні пояси і типи клімату Землі

 

11

 

Природні комплекси материків та океанів.

Широтна зональність і висотна (вертикальна)

Поясність

 

12

 

Тематичне оцінювання.

 

 

РОЗДІЛ ІІ. Материки тропічних широт

Тема 1. Африка

Дата

Тема уроку

Творче завдання

13

 

Географічне положення. Дослідження та

освоєння материка. Практичні роботи 2. Визначення географічних координат крайніх точок і протяжності материка з півночі на південь та із заходу на схід.

Підготувати повідомлення про дослідження Єгора Ковалевського

14

 

Практична робота 3. Позначення на контурній карті назв основних географічних об’єктів Африки.

 

15

 

Тектонічна будова, рельєф, корисні копалини.

 

16

 

Загальні риси клімату. Кліматичні пояси і типи клімату. Практична робота 4. Визначення типів клімату Африки за кліматичними діаграмами.

 

17

 

Води суходолу. Використання водних ресурсів

Зробити мультимедійну презентацією однієї з природних зон Африки(випереджувальне)

18

 

Природні зони, закономірності їх розміщення.

Дізнатися як птах став секретарем.

19

 

Стихійні явища природи. Екологічні проблеми. Найвідоміші об’єкти, віднесені до Світової природної спадщини ЮНЕСКО.

 

20

 

Населення. Держави.

Дізнатись кого називають невтомними бігунами саван.

21

 

Зв’язки України з державами Африканського континенту.

 

22

 

Тематичне оцінювання

 

 

Тема 2. Південна Америка

Дата

Тема уроку

Творче завдання

23

 

Географічне положення. Дослідження та освоєння материка.

Скласти хронологічну таблицю дослідження материка.

24

 

Практичні роботи 5. Позначення на контурній карті назв географічних об`єктів материка.

Підготувати повідомлення про Чилійський землетрус(випереджувальне, одному учневі)

25

 

Тектонічні структури, рельєф, корисні копалини.

 

26

 

Загальні риси клімату. Кліматичні пояси і типи клімату. Практична робота 6. Визначення типів клімату Південної Америки за кліматичними діаграмами.

Дізнатись що це за дощ, що йде з боку.

27

 

Води суходолу.

Легенда озера Тікікака

28

 

Природні зони. Вертикальна поясність Анд. Дослідження:Природні унікуми Південної Америки

 

29

 

Зміни природи материка людиною. Сучасні екологічні проблеми.

Підгутувати повідомлення про країну чотирьох вітрів (випереджальне)

30

 

Найвідоміші об’єкти Південної Америки, віднесені до

Світової природної спадщини ЮНЕСКО. Населення. Держави. Зв’язки України з державами Південної Америки.

 

31

 

Тематичне оцінювання

 

 

Тема 3. Австралія.

Дата

Тема  уроку

Творче завдання

32

 

Географічне положення. Дослідження та освоєння материка. Практичні роботи 7. Позначення на контурній карті назв географічних об`єктів материка.

 

33

 

Тектонічна будова, рельєф, корисні копалини.

Підготувати повідомлення про відкриття озера Ейр (випереджувальне)

34

 

Клімат. Води суходолу. Практична робота 8. Визначення типів клімату Австралії за кліматичними діаграмами.

 

35

 

Унікальність рослинності і тваринного світу. Природні зони. Зміна природи материка людиною. Найвідоміші об’єкти Австралії, віднесені до Світової природної спадщини ЮНЕСКО. Населення, його склад та розміщення. Австралія – країна-материк. Україна і Австралія.

 

 

РОЗДІЛ ІІІ. Полярний материк планети
Тема 1. Загальні відомості про Антарктиду

Дата

Тема уроку

Творче завдання

36

 

Географічне положення. Антарктида й Антарктика. Дослідження материка. Українська дослідна станція «Академік Вернадський». Міжнародний статус материка.

Підготувати мультемидійну презентацію про органічний світ Антарктиди (випереджувальне)

 

Тема 2. Природа материка

Дата

Тема уроку

Творче завдання

37

 

Тектонічна будова, рельєф, клімат, рослинність і тваринний світ Антарктиди. Природні багатства, їх використання. Екологічні проблеми материка

 

38

 

Тематичне оцінювання (Австралія та Антарктида)

 

 

РОЗДІЛ ІV. Материки Північної півкулі

Тема 1. Північна Америка

Дата

Тема уроку

Творче завдання

39

 

Географічне положення. Історія відкриття та освоєння. Практична робота 9. Позначення на контурній карті назв

географічних об'єктів Північної Америки

Скласти хронологічну таблицю відкриття материки.

40

 

Тектонічні структури, рельєф, корисні копалини.

 

41

 

Загальні риси клімату. Кліматичні пояси і типи клімату.

 

42

 

Води суходолу.

 

43

 

Природні зони. Висотна поясність у горах.

 

44

 

Зміни природи материка людиною. Сучасні екологічні

проблеми. Найвідоміші об’єкти, віднесені до Світової природної спадщини ЮНЕСКО. Дослідження: Розробка та обґрунтування маршруту, що проходить через об'єкти Північної Америки, віднесені до Світової природної спадщини ЮНЕСКО.

Підготувати повідомлення про корінне населення пн. Америки(випереджувальне)

45

 

Населення. Держави.

Дізнатися про цивілізацію Майя та підготувати коротке повідомлення.

46

 

Україна і держави Північної Америки

 

47

 

Тематичне оцінювання

 

 

Тема 2. Євразія

Дата

Тема уроку

Творче завдання

48

 

Географічне положення. Поділ Євразії на дві частини світу. Дослідження та освоєння материка.

Зробити хронологічну таблицю дослідження Євразії.

49

 

Практичні роботи 10. Позначення на контурній карті назв географічних об’єктів Євразії.

 

50

 

Тектонічна будова

Підготувати повідомлення про найвищу гору Євразії (випереджувальне)

51

 

Рельєф, роль внутрішніх і зовнішніх сил у його формуванні. Корисні копалини

Скласти маршрут подорожі на Еверест

52

 

Загальні риси клімату. Кліматичні пояси і типи клімату.

 

53

 

Практична робота 11. Визначення типів клімату в межах помірного кліматичного поясу Євразії за допомогою

кліматичних діаграм.

 

54

 

Води суходолу.

Підготувати проект про унікальні озера Євразії

55

 

Природні зони.

 

56

 

Вертикальна поясність.

 

57

 

Зміни природи материка людиною.

 

58

 

Найвідоміші об’єкти, віднесені до Світової природної

спадщини ЮНЕСКО.

 

59

 

Дослідження 1. Здійснення уявної подорожі уздовж 50-ї

паралелі: складання карти маршруту з позначенням країн, природних об’єктів та природних комплексів.

 

60

 

Населення. Найбільші держави Європи та Азії.

 

61

 

Зв’язки України з країнами Європи та Азії.

 

62

 

Тематичне оцінювання

 

 

 

 

РОЗДІЛ V. Океани

Тема 1.Тихий океан

Дата

Тема уроку

Творче завдання

63

 

Географічне положення. Острови в Тихому океані, їх походження і природні особливості. Рельєф дна. Клімат і води. Органічний світ і природні ресурси. Охорона природи океану. Вплив океану на життєдіяльність людей прилеглих материків.

Найти легенди про тихий океан.

64

 

Практична робота 12. Позначення географічних об’єктів та течій океанів на контурній карті (виконується поетапно під час вивчення кожного океану)

 

 

Тема 2. Атлантичний океан

Дата

Тема уроку

Творче завдання

65

 

Географічне положення. Рельєф дна. Клімат і води. Органічний світ і природні ресурси, їх використання. Охорона природи океану. Вплив океану на життєдіяльність людей прилеглих материків

Скласти план заходів щодо поліпшення екологічного стану Атлантичного океану

 

Тема 3. Індійський океан

Дата

Тема уроку

Творче завдання

66

 

Географічне положення. Рельєф дна. Клімат і

води. Органічний світ і природні ресурси. Види господарської діяльності в океані. Охорона природи океану. Вплив океану на життєдіяльність людей на прилеглих материках

 

 

Тема 4. Північний Льодовитий океан

Дата

Тема уроку

Творче завдання

67

 

Географічне положення Північного Льодовитого океану у високих широтах. Історія географічних досліджень океану. Рельєф дна. Клімат і води. Льодовий режим океану. Органічний світ і природні ресурси. Вплив

океану на життєдіяльність людей прилеглих материків

Скласти хронологічну таблицю досліджень Індійського океану

 

 

 

РОЗДІЛ VI. Вплив людини на природу материків та океанів

Тема 1. Використання природних багатств материків та океанів

Дата

Тема уроку

Творче завдання

68

 

Природні багатства материків та океанів, їх основні види. Наслідки використання ресурсів людиною. Порушення природної рівноваги. Антропогенні ландшафти.

 

 

Тема 2. Екологічні проблеми материків та океанів

Дата

Тема уроку

Творче завдання

69

 

Забруднення навколишнього середовища. Види забруднення, основні джерела їх надходження. Міжнародне співробітництво у розв’язанні екологічних проблем. Міжнародні організації з охорони природи.

Дослідження: Шляхи розв’язування екологічних проблем.

 

70

 

Тематичне оцінювання

 

 

docx
Пов’язані теми
Географія, 7 клас, Планування
Додано
6 лютого
Переглядів
435
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку