Календарно тематичне планування 10 клас модуль Дизайн сучасного одягу та Краса і здоров'я

Про матеріал

Навчальна програма "Технології" має модульну структуру і складається з 10 навчальних модулів... в даному календарно тематичному плануванні взято два модулі « Дизайн сучасного одягу» та «Краса і здоров'я»

Перегляд файлу

Орієнтовне календарно-тематичне планування до навчального модуля «Дизайн сучасного одягу»

№ уроку

Тема уроку та зміст

К-сть год

Клас

Дата

1

Загальні відомості про одяг. Вихідні дані для проектування одягу (пропорції тіла людини, постава фігури, розмірні ознаки). Стилі в одязі.

 

 

 

2

Основи дизайну для створення одягу. Історія дизайну одягу. Функції одягу як об'єкта дизай­ну. Основні вимоги, які пред'являють до одягу.

 

 

 

3

Стилі одягу. Мода в одязі. Форма одягу, силует, конструктивні та декоративні лінії. Професія модельєра одягу, кутюр'є, дизайнера одягу. Найвідоміші українські та зарубіжні дизайне­ри одягу.

 

 

 

4

Поняття костюм, модель. Засоби гармонізації костюма: пропорції, масштаб, ритм, статика і динаміка, симетрія і асиметрія.

 

 

 

5

Сучасні текстильні матеріали та їх властивос­ті. Види тканин. Поділ тканин за типом сиро­вини, за кольором, за дотиком, за фактурою обробки поверхні, за структурою. Інноваційні тканини.

 

 

 

6

Загальні відомості про технологічний процес виготовлення одягу та методи обробки. Послі­довність обробки поясного виробу. Послідов­ність обробки плечового легкого одягу.

 

 

 

7

Визначення теми та завдань проекту. Робота з інформаційними джерелами. Вибір об'єкта проектування (поясні вироби, плечові вироби, одяг для урочистих подій, одяг в етностилі, карнавальний одяг, шкільний одяг).

 

 

 

8

Види швейних виробів (відповідно до обрано­го об'єкту проектування). Пошук моделей-аналогів. Використання моделей-аналогів для аналізу та подальшого компонування об'єкту проектування.

 

 

 

9

Аналіз та систематизація зібраної інформації. Створення банку ідей. Етапи проектування. Види проектної документації: ескіз, технічний опис, макет, креслення, шаблони. Принципи моделювання одягу.

 

 

 

10

Художнє конструювання швейного виробу. Ескіз виробу. Правила виконання ескізів швейних виробів. Мірки для побудови крес­лення швейного виробу.

 

 

 

11

Технічне конструювання швейного виробу. Побудова креслення виробу та виготовлення викрійки (лекала) виробу. Прибавки на вільне облягання.

 

 

 

12

Проектування та моделювання. Моделювання обраного об'єкту проектування. Вибір ткани­ни для виготовлення виробу. Розрахунок кіль­кості тканини для виготовлення швейного ви­робу.

 

 

 

13

Процес розкрою швейного виробу. Особливо­сті розкрою швейного виробу, що проектуєть­ся. Декатирування. Технологія підготовки тканини до розкрою. Розкрій обраного швей­ного виробу. Правила безпечної праці при ви­конанні технологічних операцій.

 

 

 

14

Загальна характеристика методів з'єднання деталей швейних виробів. Ручні ниткові з'єднання. Термінологія ручних робіт. Вимоги до виконання ручних робіт. Технологічна пос­лідовності виготовлення об'єкту проектуван­ня. Виконання робіт відповідно до обраної по­слідовності виготовлення швейного виробу.

 

 

 

15

Технологічна послідовності виготовлення об'єкту проектування. Початкова обробка де­талей виробу. Виконання робіт відповідно до обраної послідовності виготовлення швейного виробу. Правила безпечної праці при вико­нанні технологічних операцій.

 

 

 

16

Технологічна послідовності виготовлення об'єкту проектування. Виконання робіт відпо­відно до обраної послідовності виготовлення швейного виробу.

 

 

 

17

Проведення першого примірювання й усунен­ня виявлених недоліків. Виконання технологі­чних операцій відповідно до обраного виробу та технології його виготовлення.

 

 

 

18

Види побутових швейних машин. Повторення будови ручної та електричної швейної маши­ни. Правила безпечної праці під час шиття на побутових швейних машинах. Виконання ро­біт відповідно до обраної послідовності виго­товлення швейного виробу.

 

 

 

19

Види машинних швів. Термінологія машинних робіт. Вимоги до виконання машинних робіт Вибір способу обробки швів. Вимоги до обро­бки швів. Виконання технологічних операцій відповідно до обраного виробу та технології його виготовлення.

 

 

 

20

Технологічна послідовності виготовлення об'єкту проектування. Виконання технологіч­них операцій відповідно до обраного виробу та технології його виготовлення.

 

 

 

21

Основні етапи ВТО. Термінологія ВТО. Виконан­ня технологічних оаерацій відповідно до обраного виробу та технології його виготовлення.

 

 

 

22

Історичні відомості про кишеню. Види кишень та їх застосування у дизайні сучасного одягу. Технологічна послідовність обробки наклад­ної кишені. Обробка кишені (якщо потрібно для обраного об'єкту проектування). Виконан­ня технологічних операцій відповідно до обра­ного виробу та технології його виготовлення.

 

 

 

23

Обробка застібок у легкому одязі. Вибір виду застібки, послідовність обробки застібки (як­що потрібно для обраного об'єкту проекту­вання). Виконання технологічних операцій від­повідно до обраного виробу та технології його виготовлення.

 

 

 

24

Клейові з'єднання деталей швейних виробів. Види клейових матеріалів, їх застосування. Ви­конання технологічних операцій відповідно до обраного виробу та технології його виготов­лення.

 

 

 

25

Обробка комірів і з'єднання їх з виробом у легкому одязі. Обробка коміра (якщо потрібно для обраного об'єкту проектування). Обробка горловини виробу без коміра. Виконання тех­нологічних операцій відповідно до обраного виробу та технології його виготовлення.

 

 

 

26

Обробка рукавів та з'єднання їх з виробом у легкому одязі. Обробка пройми без рукавів. Виконання технологічних операцій відповідно до обраного виробу та технології його виготов­лення.

 

 

 

27

Обробка низу виробу. Виконання технологіч­них операцій відповідно до обраного виробу та технології його виготовлення.

 

 

 

28

Проведення другого примірювання. Виконан­ня технологічних операцій відповідно до обра­ного виробу та технології його виготовлення.

 

 

 

29

Оздоблення швейного виробу. Виконання те­хнологічних операцій відповідно до обраного виробу та технології його виготовлення.

 

 

 

ЗО

Остаточна обробка виробу. Виконання техно-'логічних операцій відповідно до обраного ви­робу та технології його виготовлення.

 

 

 

31

Остаточна обробка виробу. Догляд за швей­ними виробами. Економічна оцінка виготов­леного виробу.

 

 

 

32

Презентація та оцінка проектної і діяльності.

 

 

 

 

Резерв часу

3

 

 

 


Орієнтовне календарно-тематичне планування до навчального модуля

«Краса і здоров'я»

№ уроку

Тема уроку та зміст

К-сть год

Клас

Дата

1

Зовнішній вигляд людини як основа візуаль­ного іміджу. Складові культури зовнішнього вигляду. Косметологія - наука про мистецтво робити здоровим і красивим людське обличчя і тіло.

 

 

 

2

Функції шкіри. Типи шкіри. Визначення свого типу шкіри.

 

 

 

3

Етапи догляду за шкірою обличчя (очищення, тонізування, зволоження, живлення, захист). Шкірні лінії. Що таке пілінг і для чого він по­трібний.

 

 

 

4

Правила щоденного догляду за шкірою облич­чя. Правила догляду за «проблемною шкірою» у старшому підлітковому та юнацькому віці. Негативний вплив шкідливих факторів на стан здоров'я та шкіри. Якою водою потрібно вми­ватися?

 

 

 

5

Косметичні засоби для молоді по догляду за шкірою обличчя. Добір засобів догляду за об­личчям з урахуванням типу шкіри. Розрахунок вартості засобів догляду за шкірою обличчя та їх порівняння із вартістю послуг косметичних кабінетів. Доцільність використання екологіч­но чистих косметичних засобів.

 

 

 

6

Правила щоденного догляду за шкірою тіла. Косметичні засоби догляду за шкірою тіла. Добір засобів догляду за тілом з урахуванням типу шкіри. Деякі дефекти шкіри. Юнацькі прищі. Веснянки. Бородавки.

 

 

 

7

Догляд за шиєю. Поганий вигляд шиї — результат поганих звичок. Очищення та живлення шкіри шиї. Гімнастичні вправи для області овалу обличчя проти подвійного підборіддя.

 

 

 

8

Будова, властивості та особливості волосся. Типи волосся. Визначення свого типу волосся. Правила догляду за волоссям. Щоденний до­гляд.

 

 

 

9

Фактори, що впливають на структуру, ріст і густоту волосся. Сучасні засоби догляду за волоссям. Способи миття, сушіння та прийоми користування масажними щітками. Розраху­нок вартості засобів догляду за волоссям. До­цільність використання екологічно чистих ко­сметичних засобів.

 

 

 

10

Види укладки волосся. Молодіжні фасонні стрижки. Заплітання коси.

 

 

 

11

Технологія фарбування волосся природними і хімічними барвниками. Принципи позначення кольорів професійних барвників. Концентра­ція окисника. Первинне та повторне фарбу­вання.

 

 

 

12

Типи обличчя. Визначення своєї форми об­личчя. Добір зачіски з урахуванням форми обличчя, якості та стану волосся, тенденцій моди.

 

 

 

13

Правила добору окулярів залежно від типу обличчя. Добір форми окулярів (оптичних і сонцезахисних) із врахуванням форми обличчя.

 

 

 

14

Догляд за шкірою рук. Засоби догляду за шкі­рою рук, їх вибір та призначення. Дезинфіку­ючі засоби. Традиційні засоби для зволоження шкіри рук. Засоби для масажу рук. Очищаючі засоби. Засоби проти старіння шкіри.

 

 

 

15

Догляд за нігтями. Зміни форми, конфігурації, забарвлення нігтів і стан здоров'я. Засоби для зміцнення нігтів та обробки кутикули.

 

 

 

16

Види і технології виконання манікюру. Розра­хунок вартості засобів догляду за руками, ніг­тями та їх порівняння із вартістю послуг кос­метичних кабінетів.

 

 

 

17

Догляд за ногами. Пітливість ніг. Плоскосто­пість, потертості, мозолі. Косметичні проце­дури для ніг. Профілактика плоскостопості. Виявлення плоскостопості.

 

 

 

18

Засоби догляду за шкірою ніг, їх вибір, приз­начення, застосування. Значення масажу для шкіри ніг, техніка його виконання.

 

 

 

19

Відпочинок для стоп. Гімнастичні вправи для ніг. Гігієна взуття. Деякі захворювання ніг: набряк, пітливість, варикозне розширення вен.

 

 

 

20     

Зиди і технології виконання педикюру. Розра-(унок вартості засобів догляду за ногами, ніг-гями та їх порівняння із вартістю послуг кос­метичних кабінетів.

 

 

 

21

Іризначення і види декоративної косметики. Зиди макіяжу.

 

 

 

22

Правила добору і добір для себе кольорової гами косметичних декоративних засобів у за­лежності від типу обличчя, кольору, форми і розташування очей, кольору обличчя, волосся і його довжини, форми та розташування губ і брів.

 

 

 

23

Виконання різних видів макіяжу. Розрахунок вартості засобів декоративної косметики.

 

 

 

24

Губи— показник загального стану здоров'я людини. Профілактичний догляд за губами. Шкідливі звички для губ. Поради по догляду і захисту губ. Губна помада і майстерність її нанесення.

 

 

 

25

Визначення теми та завдань проекту. Інфор­мація актуальна для проекту (історія, цікаві факти, тощо). Добір технологій та технік для реалізації проекту. Характеристика ключових понять для досягнення поставлених завдань.

 

 

 

26

Визначення послідовності реалізації проекту. Виконання робіт відповідно до обраних технік та технологій.

 

 

 

27

Послідовність реалізації проекту. Виконання робіт відповідно до обраних технік та техно­логій.

 

 

 

28

«Зелена   косметика».   Натуральні   продукти, різноманітні й ефективні сполуки, створені природою. Лікарські трави та косметика. Виконання робіт відповідно до обраних технік та технологій.

 

 

 

29

Фрукти і ягоди в косметології. Косметичні за­соби на грядках. Виконання робіт відповідно до обраних технік та технологій.

 

 

 

30

«Бабусині рецепти». Виконання робіт відпові­дно до обраних технік та технологій.

 

 

 

31

Приготування очищувальних і відбілюючш засобів для догляду за шкірою обличчя в до­машніх умовах. Виконання робіт відповідне до обраних технік та технологій.

 

 

 

32

Виконання робіт відповідно до обраних технік та технологій.

 

 

 

33

Виконання робіт відповідно до обраних технік та технологій.

 

 

 

34

Виконання робіт відповідно до обраних технік та технологій.

 

 

 

35

Презентація та оцінка проектної і діяльності.

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.7
Оригінальність викладу
4.8
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.9
Всього відгуків: 6
Оцінки та відгуки
 1. Метліна Оксана Вікторівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Сиротенко Валентина Іванівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Василенко Світлана Григорівна
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Жгута Наталія
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 5. Буга Юрій
  Щиро дякую!!!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 6. Абрамова Галина Василівна
  дуже дякую давно шукала. Гарне планування.
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 3 відгука
docx
Пов’язані теми
Технології, 10 клас, Планування
Додано
25 вересня 2018
Переглядів
12279
Оцінка розробки
4.9 (6 відгуків)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку