2 березня о 18:00Вебінар: Як казка допомагає навчати образотворчому мистецтву учнів 5-7 класів

Календарно тематичне планування 10 клас модуль Основи автоматики і робототехніки

Про матеріал

Навчальна програма "Технології" має модульну структуру і складається з 10 навчальних модулів... в даному календарно тематичному плануванні взято модуль "Основи автоматики і робототехніки"

Перегляд файлу

Орієнтовне календарно-тематичне планування до навчального модуля «Основи автоматики і робототехніки»

№ Уроку

Тема уроку та зміст

К-сть год

Клас

Дата

1

Автоматика і робототехніка в сучасному сус­пільстві. Поняття робота. Історія розвитку ав­томатики та робототехніки.

1

 

 

2

Галузі застосування робототехніки. Огляд су­часного стану робототехніки у світі.

 

 

 

3

Сучасні моделі роботів. Складові сучасного робота та їх взаємодія. Три закони робототех­ніки.

 

 

 

4

Внесок українських учених у формування су­часного стану й розвиток інформаційних тех­нологій, автоматики та робототехніки.

 

 

 

5

Компоненти роботів та їх характеристика.

 

 

 

6

Електричні приводи. Застосування. Правила безпеки життєдіяльності при роботі з електри­чними приладами. Захисне заземлення, його призначення.

 

 

 

7

Крокові електродвигуни. Принцип роботи. За­стосування.

 

 

 

8

П'єзодвигуни. Історія створення та застосу­вання. Конструкція. Принцип роботи лінійно­го та обертального п'єзодвигуна. Застосування.

 

 

 

9

Повітряні м'язи. Застосування, переваги та

недоліки.

 

 

 

10

Електроактивні полімери (ЕАП), їх класифі­кація. Використання ЕАП в робототехніці як лінійних приводів. Еластичні нанотрубки.

 

 

 

11

Механізми та машини, їх призначення.

 

 

 

12

Поняття про деталь. Типи деталей.

 

 

 

13

Типи з'єднань та їх основні характеристики.

 

 

 

14

Датчики, їх класи та типи. Призначення дат­чиків.

 

 

 

15

Взаємозв'язок фізичних величин (сила струму, напруга, спад напруги, електричний опір то­що) , що використовуються в датчиках.

 

 

 

16

Принципи функціонування виконавчих меха­нізмів. Виконавчий елемент.

 

 

 

17

Програмування Апішпо. Плата Апшіпо. Прое­кти, реалізовані на основі АгаЧііпо.

 

 

 

18

Поняття алгоритму. Типи алгоритмів.

 

 

 

19

Визначення теми та завдань проекту (орієнто­вні проекти: «Ліхтарик», «Діамантове сяйво», «Триколірний світлофор», «Охорона», «Пуль­сар», «Електронна музика», складання схем тощо). Пошук інформації, актуальної для про­екту.

 

 

 

20

Добір технологій та технік для реалізації про­екту.

 

 

 

21

Характеристика ключових понять для досяг­нення поставлених завдань. Організація робо­чого місця. Етапи проектної діяльності.

 

 

 

22

Визначення послідовності реалізації проекту. Виконання робіт відповідно до обраних технік та технологій.

 

 

 

23

Виконання робіт відповідно до обраних технік та технологій. Дотримання правил безпеки життєдіяльності.

 

 

 

24

Виконання робіт відповідно до обраних технік та технологій.

 

 

 

25

Складання електричної схеми для реалізації поставленого завдання. Виконання робіт від­повідно до обраних технік та технологій.

 

 

 

26-28

Виконання робіт відповідно до обраних технік та технологій. Дотримання правил безпеки життєдіяльності.

 

 

 

29-31

Підключення і програмування застосованих електроелементів.

 

 

 

32

Презентація та оцінка проектної діяльності.

 

 

 

 

Резерв часу

3

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Технології, 10 клас, Планування
Додано
9 листопада 2018
Переглядів
4271
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку