7 квітня о 18:00Вебінар: Інтернет-середовище для професійного розвитку вчителів математики

Календарно-тематичне планування

Про матеріал
Календарно-тематичне планування з Природознавства для 3 класу за підручником Т.Гільберг.
Перегляд файлу

2 год на тиждень

Програма. Оновлені навчальні програми для початкової школи затверджені наказом Міністерства освіти і науки України «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» від 05.08.2016 № 948

Підручник. Гільберг, Т. Г. Природознавство : підруч. для 3 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Т. Г. Гільберг, Т. В. Сак. – К. : Генеза, 2012. – 160 с.

 

Види перевірки

І семестр

ІІ семестр

1.

Практичні роботи

4

2

2.

Навчальні проекти

3

1

3.

Екскурсії

 

1

4.

Контрольні роботи

3

3

5.

Тематичні атестації

3

3

 

 

 

 

 

 

 

І семестр

з/п

Тема уроку

Примітка

Дата

ВОДА (8год)

 1.  

Вода в природі.

має уявлення про розподіл води на Землі; розчинні та нерозчинні речовини; роль води у природі та її значення для людини; називає три стани води, температуру плавлення льоду та кипіння води; розуміє значення існування води у трьох станах для життя на Землі; обмеженість запасів прісної води на нашій планеті; досліджує властивості води та рідин; застосовує на практиці знання про розчинні та нерозчинні речовини, властивості води та рідин; дотримується правил економного використання прісної води

 

 1.  

Властивості рідин на прикладі води.

Практична робота. Порівняння властивостей води та інших рідин.

 

 1.  

Температура плавлення льоду та кипіння води.

 

 1.  

Значення трьох станів води для життя на Землі.

 

 1.  

Вода – розчинник. Розчинні та нерозчинні речовини.

Практична робота. Дослідження розчинності речовин, що використовуються у побуті

 

 1.  

Прісна та морська вода. Розподіл запасів прісної води на Землі.

 

 1.  

Як людина використовує властивості води? Охорона водойм.

 

 1.  

Контрольна робота №1 по темі «Вода».

тема

 

ПОВІТРЯ (7 год)

 1.  

Аналіз контрольної роботи.

Газоподібні речовини.

має уявлення про склад і властивості повітря; джерела забруднення повітря; причини виникнення вітру; знає про властивість повітря та газоподібних речовин розширюватися за нагрівання; розуміє значення повітря для життя; важливість вивчення властивостей повітря для практичних потреб людини; досліджує властивості повітря;застосовує на практиці знання про склад і властивості повітря, його охорону

 

 1.  

Повітря як суміш речовин, його склад та властивості.

Практична робота. Дослідження властивостей газоподібних речовин на прикладі повітря.

 

 1.  

Розширення газів за нагрівання.

 

 1.  

Рух повітря. Поняття про виникнення вітру.

 

 1.  

Як людина використовує властивості повітря? Охорона повітря.

 

 1.  

Навчальний проект: «Звідки береться пил?»

 

 1.  

Контрольна робота №2 з теми: «Повітря».

тема

КОРИСНІ КОПАЛИНИ. ҐРУНТИ (8 год)

 1.  

Корисні копалини – гірські породи, які використовує людина.

має уявлення про гірські породи та корисні копалини; про раціональне та ощадливе використання корисних копалин; роль живих організмів в утворенні ґрунту; наводить приклади твердих, рідких та газоподібних корисних копалин; класифікує корисні копалини за видами; називає найпоширеніші корисні копалини рідного краю та їхні властивості; наводить приклади використання корисних копалин людиною; тварин, які живуть у ґрунті; розуміє значення ґрунту для життя рослин і тварин; пояснює роль живих організмів в утворенні ґрунту; досліджує наявність повітря і води у ґрунті; пояснює, чому не можна спалювати стерню; застосовує на практиці знання про необхідність економного й бережного ставлення до корисних копалин і ґрунтів у своїй місцевості.

 

 1.  

Види корисних копалин (тверді, рідкі та газоподібні).

Практична робота. Ознайомлення з колекцією корисних копалин. Порівняння властивостей твердих тіл на прикладі корисних копалин.

 

 1.  

Різноманітність корисних копалин тавикористання їхлюдиною. Значення корисних копалин для людини.

 

 1.  

Ґрунт. Склад ґрунту.

Практична робота. Виявлення повітря та води у складі ґрунту.

 

 1.  

Родючість – основна властивість ґрунту.

 

  21.

Хто живе у ґрунті? Роль живих організмів в утворенні ґрунту.

 

  22.

Значення і охорона ґрунтів.

 

  23.

Навчальний проект: Який дар природи для людства найцінніший (повітря, вода, тварини, рослини, ґрунт, корисні копалини)? Підсумок з теми

 

 

ЕНЕРГІЯ В НАШОМУ ЖИТТІ (7 год)

24.

Паливні корисні копалини (вугілля, нафта) та їхнє використання людиною.

має уявлення про вичерпні та невичерпні джерела енергії; називає паливні корисні копалини; побутові прилади, які споживають енергію; пояснює взаємозв’язки у живій та неживій природі на прикладі походження деяких паливних корисних копалин; використання енергії Сонця, вітру та рухомої води людиною (на прикладах); виготовляє модель теплиці; спостерігає за проростанням насіння у теплиці; застосовує знання для догляду за рослинами у теплиці; встановлює умови, необхідні для розвитку рослин; застосовує правила безпечної поведінки з електроприладами; економного використання води, тепла, електроенергії у побуті

 

25.

Паливні корисні копалини (газ, торф) та їхнє використання людиною.

 

  26.

Невичерпні джерела енергії (Сонце, вітер і вода) та їхнє використання людиною.

 

  27.

Побутові прилади, які споживають енергію.

 

28.

Поняття про збереження тепла та електроенергії у побуті.

 

29.

Контрольна робота №3 з тем: «Корисні копалини. Ґрунти», «Енергія у нашому житті»

 

30.

Екскурсія. «Тепло у твоєму домі (шкільна котельня)»

 

31.

Інтелектуальна «Найрозумніший». Підсумок за семестр

 

 

ІІ семестр ―  (2 год на тиждень) ― 19 тижнів 

п/п

Тема уроку

Дата

Стор.

 

ЖИВІ ОРГАНІЗМИ ТА СЕРЕДОВИЩА ЇХНЬОГО ІСНУВАННЯ

32.

Різноманітність рослин. Хвойні та квіткові рослини.

10.01

77 – 81 

33.

Рослини – живі організми.

12.01

81 – 83 

34.

Розмноження квіткових рослин. Однорічні та багаторічні рослини. Практична робота.

Розпізнавання квіткових рослин за наочністю.

17.01

84 – 87

35.

Умови розвитку рослин.

19.01

87 – 88

36.

Пристосування рослин до умов середовища (світло, тепло, вода, родючість ґрунту).

24.01

91 – 94

37.

Культурні рослини.

26.01

94 – 97

38.

Значення рослин у природі та для людини.

31.01

97 – 100

39.

Різноманітність тварин

02.02

100 – 104

40.

Розмноження та розвиток тварин, піклування про потомство.

07.02

94 – 97

41.

Комахи.

09.02

103 – 106

42.

Риби.

14.02

106 – 109

43.

Земноводні і плазуни.  Контрольна робота

16.02

 

44.

Аналіз контрольної роботи. Птахи.

 

21.02

109 – 112

Тема 1

45.

Звірі (ссавці).

 

23.02

112 – 115

46.

Рослиноїдні, м’ясоїдні, всеїдні тварини. Ланцюги живлення.

28.02

115 – 118

47.

Свійські та дикі тварини. Пристосування тварин до життя в різних умовах.

02.03

118 – 120

48.

Гриби – живі організми. Будова грибів. Значення грибів у природі.

07.03

121 – 123

49.

Бактерії. Значення бактерій у природи і для людини.

09.03

126 - 127

50.

Навчальний проект. « Теплиця на моєму підвіконні» (виготовлення моделі теплиці та вирощування рослин з насіння)

14.03

 

51.

Охорона рослинного і тваринного світу

16.03

129-131

52.

Червона книга України.

28.03

131-134

53.

Державні заповідники. Ботанічні сади.

30.03

134-138

54.

Заповідні території рідного краю. Контрольна робота

04.04

138-141

ЛЮДИНА ТА ЇЇ ОРГАНІЗМ

55.

Аналіз контрольної роботи. Організм людини. Системи органів тіла людини та їх значення для життялюдини

06.04

142-144

56.

Нервова система.

11.04

 

57.

Опорно-рухова система.

13.05

144-146

Тема 2

58.

Травна система.

18.04

149-150

59.

Харчування. Правила здорового харчування.

Практична робота.  Складання раціону здорового харчування

19.04

151-153

Інтегрований

60.

Дихальна система. Запобігання захворюванням органів дихання.

20.04

153 – 155  

61.

Кровоносна система. Значення крові в організмі людини.

25.04

155 – 157

62.

Шкіра. Значення шкіри для організму людини та її гігієна.

27.04

 157 – 159 

63.

Органи чуття.

04.05

159-162

64.

Гігієна органів чуття.Контрольна робота

11.05

 

65.

Аналіз контрольної роботи. Здоровий спосіб життя.

16.05

163-166

66.

Навчальний проект. Лісова аптека

18.05

 

67.

Екскурсія. Твоє здоров’я (шкільний медичний кабінет)

23.03

 

68.

Повторення вивченого матеріалу. Узагальнення і систематизація знань учнів.

25.05

 

Тема

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Шульгіна Ірина Вікторівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
19 червня 2019
Переглядів
572
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку