Тестові контрольні роботи з природознавства 3 клас (за підручником Т.Г.Гільберг, Т.В.Сак. )

Про матеріал
Збірка містить тестові контрольні роботи з природознавства для 3 класу, які дають можливість учителю перевірити і закріпити знання учнів з вивченої теми.
Перегляд файлу

            Тестові    контрольні роботи  з природознавства 3 клас

                            (за підручником Т.Г.Гільберг, Т.В.Сак. )

                           Підсумкова перевірка і підсумкове оцінювання

Об'єктами підсумкової перевірки з природознавства є:

знання (у формі фактів, понять) про предмети і явища природи, їх взаємозв'язки і залежності між ними;

уміння виконувати різні види навчально-пізнавальних дій щодо об'єктів природи та інформації про них;

уміння оцінювати об'єкти природи, а також власну поведінку та інших людей серед природи;

уміння застосовувати набуті знання й навички у своєму повсякденному житті;

уміння творчого застосування набутих природничих знань і способів діяльності в змінених ситуаціях

досвід емоційно-ціннісного ставлення до навколишнього світу і природи, до різноманітних видів діяльності, зокрема природоохоронної.

Підсумкова перевірка здійснюється письмово у формі тематичної контрольної роботи в кінці вивчення теми (2-4 кл.). Протягом навчального року передбачається 6 тематичних контрольних робіт (по 3 роботи у кожному семестрі).

Тематична контрольна робота може бути: комбінованою, що включає завдання з кожного об’єкта, що підлягає підсумковій перевірці; тестовою, що складається із тестових завдань закритого і відкритого типів.

Залежно від теми, контингенту класу вчитель може обирати або комбіновану або тестову контрольну роботу.

 

 

 Вимоги до формування змісту і оцінювання тестової контрольної роботи у 3  класах

з/п

Види завдань

Кількість завдань

Кількість балів за кожне правильно виконане завдання

Максимальна кількість балів

1.

Завдання закритого типу з вибором однієї відповіді серед трьох пропонованих варіантів

3

1 бал

3 бали

2.

Завдання відкритого типу на встановлення послідовності або відповідності між 6 компонентами

2

2 бали

4 бали

3.

Завдання відкритого типу з короткою відповіддю

1

2 бали

2 бали

4.

Завдання відкритого типу з розгорнутою відповіддю

1

3 бали

3 бали

Разом

7

-

12 балів

 

 

 

                  Тестова контрольна робота з природознавства (вступна)

Число _____________

Прізвище, ім’я ____________________________________

 

                                                        І-варіант

1. Познач перший місяць літа.                                                                                                       А  липень                                                                                                                                                          Б  серпень                                                                                                                                                           В  червень                                                                                                        (1б. )                                                                                                                                                

2. Яку форму має планета Земля?

А круг                Б куля                   В овал                                                     (1б.)

3. Глобус – це...

А   зменшена модель Землі

Б    збільшена модель Землі                                                  

В   прилад для вимірювання форми Землі                                                    (1б.)

4. Встановіть відповідність між назвою тварини і місцем її зимівлі.                                              Заєць                                          у дуплі                                                                                                 Білка                                           під кущем                                                                                            Ведмідь                                      у лігві                                                                                                                   Вовк                                            у барлозі                                                 (2б. )                                                                                   

5. З’єднай стрілками частини правильних тверджень.

А  Рідка вода перетворюється на лід при                1.підвищеній температурі

Б  Лід перетворюється на рідку воду  при               2.зниженій температурі.   (2б.)

6. Продовж речення.

Готуючись до зими, деякі тварини накопичують                                      (2б.)

7. Напиши,  що роблять навесні птахи, повернувшись із вирію.          (3б. )                                                                                                                                                           

 

                  Тестова контрольна робота  з природознавства (вступна)

Число _____________

Прізвище, ім’я ____________________________________

                                                        ІІ-варіант

1. Вибери осінні місяці:

А   грудень, січень, лютий

Б  березень, квітень, травень                                                                    

В   вересень, жовтень, листопад                                                                    (1б.)

2.Модель земної кулі називається…..

А  горизонт             Б глобус             В доба                                               (1б.)

3. «Середній» ярус лісу – це…

А дерева                          Б кущі                 В трав’янисті рослини                 ( 1б.)

4. Встановіть відповідність між назвами птахів та  їхньою поживою:

  сова    жаба

   снігур    миша                                                   (2б.)

   лелека    насіння

   голуб  горобина

5. З’єднай стрілками частини правильних тверджень.

  Дерева і кущі                           *  Відмирають, деякі з них залишають

                                                       в землі кореневище, цибулини, з яких навесні

                                                       виростають нові надземні частини рослин.

  Трав’янисті рослини               * Кора потовщала, маленькі бруньки одяглися у  численні покривні лусочки.                                                                                                                                      Весною з них з’являться молоді пагінці з листочками.                                                                                       (2б.)

6. Продовж речення:

При нагріванні вода …                                                                                     (2б.)                        

7. Написати як треба поводитися  в лісі.                                                    (3б.)

 

                           Тестова  контрольна робота №1   

                               Тема: Вода

Число _____________

Прізвище, ім’я ____________________________________

                                           І варіант

1.     Більша частина Землі вкрита:

А льодовиками

Б водою

В сушею                                                                                                           (1б.)

2. Штучними називають водойми, …

А створені людиною

Б створені природою

В які можна порахувати поштучно                                                             (1б.)

3.У воді розчиняється …

А борошно

Б цукор

В пісок                                                                                                          (1б.)

4. З’єднай стрілками:

роса                                                   газоподібний стан

град                                                   рідкий стан

пара                                                  твердий стан                                       (2б.)

5. Які речовини не розчиняються у воді?                                              (2б.)

6. Доповни твердження.

Найбільша ріка України -

Температура плавлення льоду -                                                                 (2б.)

7. Морська вода містить розчинені солі і непридатна для пиття. Опиши відомий тобі один спосіб опріснення води.                                            (3б.)

          

                      Тестова   контрольна робота №1 

                      Тема:  Вода

 Число _____________

Прізвище, ім’я ____________________________________

                                                ІІ варіант

 1. Обери рядок, у якому записано властивості води

А пружність, теплопровідність, розширення  при нагріванні

Б безбарвність, відсутність запаху,  відсутність смаку

В родючість, пластичність, твердість                                                         (1б.)

2. Природними називають водойми, ….

А створені природою

Б створенні людиною

В які можна побачити у лісі                                                                        (1б.)

3. З твердого стану вода переходить у рідкий за температури

А нижче 0*       Б вище 0*           В 0*                                                   (1б.)

4. З’єднай стрілками:

дощ                                       газоподібний стан

сніг                                        рідкий стан

пара                                       твердий стан                                                  (2б.)

5. Підкресли назви водойм, у яких міститься прісна вода.

Водосховище,    море,      річка,     ставок,     фонтан,        океан,        канал.      (2б.)

6. Які речовини  розчиняються у воді?                                               (2б.) 

7. Напиши, як треба економити воду.                                                  (3б.)

 

                       Тестова контрольна робота № 2  

                       Тема: Повітря


Число _____________

Прізвище, ім’я ____________________________________

                                                      І варіант
 

1. Повітря – це:  

А тверде тіло      

Б рідке тіло        

В газоподібне тіло                                                                                     (1б.)

2. Найбільше у повітрі:

А вуглекислого газу     

Б кисню     

В азоту                                                                                                        (1б.)

                                                                                                                                                                  3.Причина виникнення вітру.

А Переміщення хмар на небі

Б Сильні дощі

В Рух теплого та холодного повітря                                                      (1б.)                                                                                

 

4.Установи відповідність і з’єднай стрілочками

Хамсин                                    велетенський вихор

 

Смерч                                      жаркий вітер пустелі Сахари

 

Ураган                                     вихор стовпом, гвинтом закручує пил або воду.     (2б.)

5.  Встав пропущені слова.

Усім живим організмам для дихання  потрібне   ___________. Під час

дихання вони  погли­нають ___________, а виділяють____________ .             (2б.)                                                                               

6. Підкресли зайві слова.

Природні чинники –це тумани,  пил,  спалювання шин, лісові пожежі,   викиди газів автомобілів, спалювання листя, морські бризки. .               (2б.)                                                                              

7. Стисло охарактеризуй способи збереження повітря від забруднення.                                                                                                                  (3б.)

                              Тестова контрольна робота № 2  

                              Тема: Повітря

Число _____________

Прізвище, ім’я ___________________________________

                                             ІІ варіант
1. Властивості повітря:                         

А прозоре, безбарвне, не має смаку, заповнює весь простір

Б непрозоре, біле , солодке, має смак

В прозоре, безбарвне,  має смак, тече                                                       (1б.)

2. Вибери хибне твердження.

А Повітря  складається з великої кількості газів

Б Без повітря не існувало б життя на землі

В Повітря – це кисень, яким дихають усі живі організми                       (1б.)

3. Як люди дбають про чистоту повітря?

А Спалюють опале листя

Б Насаджують дерева, куші, трав'янисті рослини

В Не слідкують за своїм транспортом                                                   (1б.)

4.Установи відповідність і з’єднай стрілочками

Хімічні заводи                                           радіоактивні речовини

 

Автомобілі                                                  шкідливі речовини

 

Атомні електростанції                               відпрацьовані гази                 (2б.)

5. Підкресли зайві слова.

Повітря має властивість рухатись, нагріватись, охолоджуватись, воно прозоре; має запах, колір, смак.                                                                 (2б.)

6.Упиши потрібне слово.

---------------------------------------утворюють і виділяють кисень, збагачуючи ним повітря.                                                                                                   (2б.)

7.Як люди використовували раніше і використовують тепер силу вітру? (3б.)

                                Тестова  контрольна робота 3 

                                Тема: Корисні копалини. Ґрунт

Число _____________

Прізвище, ім’я ____________________________________

                                             І варіант

1.Познач, у якому рядку подано назви корисних копалин.

А Вода, соняшникова олія, пшениця, картопля

Б цукор, повітря, буряк, льон

В пісок, природний газ, вугілля, мідна руда                                             (1б.)

2. Упізнай корисну копалину за описом. Познач правильну відповідь

Густа в’язка масляниста рідина, переважно темно-коричневого або чорного кольору, текуча, має різкий запах, легша за воду.

А природний газ

Б нафта

В торф                                                                                                            (1б.)

3. Для кого ґрунт є середовищем існування?

А бджіл, кажанів, їжаків, косуль

Б зайців, метеликів, білок, черепах

В польових мишей, байбаків, дощових черв’яків, мурашок                       (1б.)

4. Підкресліть назви горючих корисних копалин:

Торф, природний газ, залізна руда, вапняк, нафта, пісок, глина, граніт. кам'яне вугілля.                                                                                             (2б.)

5. Допиши речення

Гірські породи, які люди видобувають із глибин землі й використовують для своїх потреб – це …                                                                                                   (2б.)

6. Встанови відповідність між корисною копалиною та її групою

нафта       •будівельні

мармур •  • рудні

мідь         • паливні                                                                     (2б.)

7. Напиши, що слід робити людям для того, щоб підвищити родючість ґрунту.                                                                                                                (3б.)                    

.

                              Тестова контрольна робота 3

                              Тема: Корисні копалини. Ґрунт

Число _____________

Прізвище, ім’я ____________________________________

                                            ІІ варіант

1.Верхній пухкий шар землі, на якому зростають  рослини – це:

А пісок              Б глина          В  ґрунт                                                                     (1б.)                                                                                              

2. Нафта - це гірська порода, яка перебуває у
А рідкому стані
Б твердому стані
В газоподібному стані                                                                                      (1б.)

3.  Щоб добути кам'яне вугілля:

А бурять свердловини

Б будують шахти

В добувають відкритим способом                                                                  (1б.)

4. Підкресліть назви корисних копалин  з яких виготовляють цеглу.

Пісок, вапно, нафта, граніт, глина, гіпс, мармур.     (2б.)                                      5.З’єднай лініями.
пісок і вапняк добувають                                                   у шахтах
кам’яне вугілля і сланець добувають                               зі свердловин
природний газ і нафту добувають                                    у кар’єрах            (2б.)  

6.  Допиши речення

Пошуком корисних копалин займаються ….                                                (2б.)

7. Напиши, що треба робити восени з опалим листям.                           ( 3 б.)

                                Тестова  контрольна робота 4 

                                Тема: Енергія

Число _____________

Прізвище, ім’я ____________________________________

                                            І варіант

1. Енергія – це…. 

А здатність  будь-якого тіла виконувати роботу і стояти

Б здатність будь-якого  тіла виконувати роботу і рухатись

В здатність витрачати силу                                                                           (1б.)

2. До відновлюваних джерел енергії належать:

А горючі користі копалини

Б вітер, Сонце , рухома вода

В торф , вітер, вода                                                                                          (1б.)

3. Вкажи переваги енергії вітру:

а)  не забруднює навколишнє середовище

б)   сприяє шкідливим  викидам у повітря

в) джерело  дорогої енергії                                                                             (1б.)

4. З’єднати срілками:

сонячні батареї                           енергія води                           

вітроелектростанції                   енергія вітру

водяне колесо                             енергія Сонця                                              (2б.)

5. Встав пропущені слова:

Спорудження ___________ може завдати ____________________навколишньому  середовищу.                                                                                                        (2б.)

6. Підкресли  невичерпні джерела енергії  .

Вітер, Сонце, природний газ, нафта, рухома вода, кам’яне вугілля.                                                                                        (2б.)

7.  Запиши способи збереження електроенергії в побуті.                                                                          (3б.)

                                Тестова  контрольна робота 4 

                                Тема: Енергія

 Число _____________

Прізвище, ім’я ____________________________________

                                                               ІІ варіант

1.Здатність будь-якого тіла виконувати роботу і рухатися називається …

А дією  

Б роботою

В енергією                                                                                                  (1б.)

 2.Недоліками використання енергії води є:

А не дає шкідливих відходів і викидів у повітря

Б воду водосховищ використовують у сільському господарстві

В загачені   річки можуть затоплювати поля, заболочувати луки                (1б.)

 1. До найпотужнішого джерела енергії відноситься …

А Сонце

Б  вітер

В  вода                                                                                                                (1б.)

4. З’єднай стрілками:

калькулятор                         енергія води

водяний млин                       енергія вітру

вітряний млин                      енергія Сонця                                                     (2б.)

5. Найбільша гідроелектростанція України  _________________                         (2б.)

6. Підкресли  вичерпні джерела енергії  .

Вітер, сонце, природний газ, нафта, рухома вода, кам’яне вугілля. .                                                             (2б.)

7. Запиши способи збереження тепла у побуті.                                     (3б.)

 

                      Тестова  контрольна робота 5                                                       Тема: Живі організми та середовища їхнього існування.    

 Рослини. Тварини. 

  Число _____________

  Прізвище, ім’я ____________________________________

                                                         І-варіант

1.Обери правильну відповідь.

 Яка рослина не належить до водоростей?

а) нитчаста водорість

б) папороть

в) ламінарія                                                                                                  (1б.)

2. Яка тварина не належить до групи павукоподібних?

а) муха         б) скорпіон          в) кліщ                                                         (1б.)

3. Горобець – це ...

а) осілий птах         б) перелітний птах           в) кочовий птах                      (1б.)

4. Зєднай назву рослини з її способом розмноження.

конвалія                         цибулинами

троянда                         кореневищами

нарцис                частинами стебел                                                     (2б.)

5. Зєднай назву тварини з її способом живлення.

лисиця                          хижа

вовк                               рослиноїдна

заєць                             всеїдна                                                                        (2б.)

6. Продовж речення

Тварини, які мають    шість ніг   -  це  _______________________            (2б.)

7. Чим бактерії корисні для природи , а  чим небезпечні? Наведи приклади. (3б.)

 

 

                                 Тестова  контрольна робота 5

                         Тема: Живі організми та середовища їхнього існування.   

                         Рослини.    Тварини. 

 Число _____________

 Прізвище, ім’я ____________________________________

                                                  ІІ-варіант

1.Обери правильну відповідь.

 Яка рослина належить до хвойних?

а) береза       б) ялівець         в) зозулин льон

2. Калюжниця болотна  – це рослина...

а) світлолюбива

б) тіньовитривала

в) вологолюбна

3. Комахи мають

а) 8 лапок          б) 4 лапки          в) 6 лапок

4. Зєднай назву тварини з її способом живлення.


 лелека                 осілий птах

 сорока                перелітний птах

     горобець                кочовий птах

 5.Встанови відповідність рослин до їх виду

 соняшник                зернова                                                                                          помідор                     технічна

ячмінь                       овочева

6.Продовж речення

Тварини, у яких тіло вкрито сухими лусками, а в деяких ще й панциром

це __________________________

7. Доведи, що  синій кит належить до кожної з цих груп. Запиши.

Живий організм, тому що ______________________________________________

Ссавець, тому що   __________________________________________________

Дика тварина, тому що ________________________________________________

                               

                                    Тестова  контрольна робота 6 

                                    Тема: «Людина та її організм»

Число _____________

Прізвище, імя ____________________________________

І варіант

 1. Наука, що вивчає будову  тіла людини:

А.  Гігієна    Б.  Анатомія     В.  Біологія

 

 1. Які органи є опорою тіла людини?

А.  Скелет і судини.

Б.  Скелет і м’язи.

В.  М’язи  і судини.

      3.     Орган смаку  - це:

       А.  Ніс    Б.  Язик   В.  Шкіра

      4.Завдяки чому поживні речовини розносяться по всьому організму?

А.  Крові.

Б. Судинам.

В. Нервам.

      5. Підкресліть назви органів травлення людини.

    Язик,  шлунок,  бронхи,  печінка,  товста кишка,  стравохід,  легені,  пряма   кишка,  ротова порожнина.

      6.Встанови відповідність:

Захищає головний мозок

 

Хребет

Захищає спинник мозок

 

Череп

Захищає серце, печінку, легені

 

 

Грудна клітка

 

    7.   Як берегти слух?  Запиши правила._____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                      

                                    Тестова  контрольна робота 6 

                                    Тема: «Людина та її організм»

Число _____________

Прізвище, ім’я ____________________________________

ІІ  варіант

1.Наука, що вивчає будову тіла людини.

А.  Геологія    Б. Анатомія     В.  Гігієна

2. Яке значення для організму має скелет?

А. Захищає від холоду

Б. Є опорою тіла людини.

В.  Забезпечує поживні речовини.

3.Орган дотику  - це:

А. Вухо   Б.  Ніс   В. Шкіра

4. Яка система органів забезпечує організм киснем?

А. Кровоносна

Б. Дихальна

В. Травна

5.Підкресли назви органів кровообігу людини.

Шлунок,  капіляри,  серце,  стравохід,  артерії,  печінка,  вени.

5.Встанови відповідність:

Череп захищає

 

 

 

Спинний мозок

Хребет  захищає

 

 

 

Головний  мозок

Грудна клітка

 

 

 

Серце, печінка, легені

 

 1. Як берегти зір?  Запиши правила

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Використана література

1.Бикова І. А. Успішні сходинки. Тематичне оцінювання. 3 клас/ І.А. Бикова.- Харків: ПЕТ, 2018 . – 112с.

2. Володарська М.О. Природознавство 3 клас. –Х.: Вид. група «Основа», 2014.-144с.- (Серія «Початкова школа. Мій конспект»).

3. Гільберг Т.Г. Природознавство: підруч. для  3-го кл. загальноосвіт. навч. закл./ Т.Г. Гільберг, Т.В. Сак.- Генеза, 2013.-176с.

4. Діптан Н.В. Природознавство.3 клас: робочий зошит: до підруч.

Т. Г. Гільберг , Т. В. Сак/ Н.В. Діптан ; за ред. Т.Г. Гільберг. – Харків: Вид-во «Ранок»,2018.-64с.

5. Назаренко А.А. Сходинки до вершин: зошит для тематичного оцінювання. 3 клас/ А. А. Назаренко. – Х.: Вид-во «Ранок», 2014. – 128 с.

6.Назаренко А.А. Сходинки до вершин: зошит для тематичного оцінювання. 3 клас/ А. А. Назаренко, Д. В. Ротфорт, Г.Ж. Іванова, К. М. Шевченко,

Г.В. Щербак. – Харків: Вид-во «Ранок», 2018. – 160 с.

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Ткачук Наталія
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
2 липня 2019
Переглядів
11252
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку