4 грудня о 18:00Вебінар: Новий курс мистецтва в школі: теорія і практика

Календарно-тематичне планування

Про матеріал
Календарно-тематичне планування з предмету технології 10-й клас (профільний рівень за напрямком "Основи дизайну")
Перегляд файлу

№ з/п

Дата проведення уроку

 

Тема розділу (уроку)

 

Примітка

1. ВСТУП. ДИЗАЙН ЯК ВИД ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: СТАНОВЛЕННЯ, РОЗВИТОК, ПЕРСПЕКТИВИ

1

 

Матеріальна культура в етнографічних дослідженнях.

 

2

 

Декоративно-прикладне мистецтво – основа сучасного етнографічного дизайну.

 

3

 

Дизайн як навчальне проектування в загальноосвітній школі.

 

4

 

Практична робота 1. Ознайомлення з матеріалами виставок за каталогами, спеціалізованими виданнями, за допомогою мережі Інтернет.

 

 

 

 

 

5

 

Організація робочих місць для проектування і виготовлення.

 

2. ЗАСОБИ ВИРАЗНОСТІ У ДИЗАЙН-ПРОЕКТАХ

6

 

Виявлення здібностей до художньо-творчої діяльності.

 

7

 

Умови виконання тестових завдань: самоорганізація, самоаналіз та графічне самовираження.

 

8

 

Візуальне мислення: зображувальні елементи, знаки, символи, колір, тон.

 

9

 

Композиційне мислення: розташування елементів у зображувальному полі.

 

10

 

Практична робота 2.  Відображення: спонтанних емоційних станів (ескізування олівцем, виконання графічними техніками в кольорі);  протилежних настроїв.

 

11

 

Кваліфікаційні характеристики: дизайнера.

 

12

 

Практична робота 3. Визначення напрямів проектної діяльності для груп учнів.

 

13

 

Практична робота 3. Формування мікрогруп за інтересами. Розподіл обов'язків (ролей) у групі.

 

14

 

Практична робота 4. Тестування (вивчення інтересу учнів до особисто орієнтованої сфери діяльності).

 

15

 

Практична робота 5. Визначення напряму проектної діяльності кожного учня.

 

16

 

Практична робота 6. Екскурсії.

 

17

 

Композиція як засіб гармонізації об’єктів дизайну.

 

18

 

Роль і значення композицій.

 

19

 

Сфери застосування графічних композицій.

 

20

 

Види композиції в дизайні. Площинна. Площинно-фронтальна. 

 

21

 

Види композиції в дизайні. Об'ємна. Об’ємно-просторова.

 

22

 

Засоби візуалізації композиції. Крапка, лінія, пляма, площина.

 

23

 

Засоби візуалізації композиції. Об'єм, тон, колір, світлотінь, освітлення.

 

24

 

Засоби візуалізації композиції. Матеріал, фактура, текстура.

 

25

 

Композиційні засоби виразності. Статика, динаміка.

 

26

 

Композиційні засоби виразності. Симетрія, асиметрія.

 

27

 

 Композиційні засоби виразності. Контраст, нюанс.

 

28

 

Композиційні засоби виразності. Рівновага, неврівноваженість, ритм.

 

29

 

Композиційні засоби виразності. Метр, модуль, домінанта, акцент

 

30

 

Композиційні засоби виразності. Пропорції і масштаб.

 

31

 

Категорії композиції.

 

32

 

Основні закони композиції. 

 

33

 

Закон цілісності, супідрядності, міри.

 

34

 

Об'ємно-просторова структура, тектоніка.

 

35

 

Практична робота 7. Тематичні  зарисовки.

 

36

 

Практична робота 8. Виконання тематичної композиції з абстрактно-геометричних фігур на задану тему для виявлення явищ контрасту.

 

37

 

Практична робота 8. Виконання тематичної композиції з абстрактно-геометричних фігур на задану тему для виявлення явищ контрасту.

 

38

 

Практична робота 8. Виконання тематичної композиції з абстрактно-геометричних фігур на задану тему для виявлення явищ ритму.

 

39

 

Практична робота 8. Виконання тематичної композиції з абстрактно-геометричних фігур на задану тему для виявлення явищ ритму.

 

40

 

Практична робота 8. Виконання тематичної композиції з абстрактно-геометричних фігур на задану тему для виявлення явищ динаміки.

 

41

 

Практична робота 8. Виконання тематичної композиції з абстрактно-геометричних фігур на задану тему для виявлення явищ динаміки.

 

42

 

Практична робота 8. Виконання тематичної композиції з абстрактно-геометричних фігур на задану тему для виявлення явищ асиметрії.

 

43

 

Практична робота 8. Виконання тематичної композиції з абстрактно-геометричних фігур на задану тему для виявлення явищ асиметрії.

 

44

 

Практична робота 8. Виконання тематичної композиції з абстрактно-геометричних фігур на задану тему для виявлення явищ нерівноваги.

 

45

 

Практична робота 8. Виконання тематичної композиції з абстрактно-геометричних фігур на задану тему для виявлення явищ нерівноваги.

 

46

 

Практична робота 8. Виконання тематичної композиції з абстрактно-геометричних фігур на задану тему для виявлення явищ тональної та кольорової гармонії.

 

47

 

Практична робота 8. Виконання тематичної композиції з абстрактно-геометричних фігур на задану тему для виявлення явищ тональної та кольорової гармонії.

 

48

 

Практична робота 8. Виконання тематичної композиції з абстрактно-геометричних фігур на задану тему для виявлення явищ тональної та кольорової гармонії.

 

49

 

Практична робота 8. Виконання тематичної композиції з абстрактно-геометричних фігур на задану тему для виявлення явищ тональної та кольорової гармонії.

 

50

 

Практична робота 8. Виконання тематичної композиції з абстрактно-геометричних фігур на задану тему для виявлення явищ пропорцій.

 

51

 

Практична робота 8. Виконання тематичної композиції з абстрактно-геометричних фігур на задану тему для виявлення явищ пропорцій.

 

52

 

Практична робота 8. Виконання тематичної композиції з абстрактно-геометричних фігур на задану тему для виявлення явищ пропорцій.

 

53

 

Практична робота 8. Виконання тематичної композиції з абстрактно-геометричних фігур на задану тему для виявлення явищ пропорцій.

 

54

 

Практична робота 8. Виконання тематичної композиції з абстрактно-геометричних фігур на задану тему для виявлення явищ масштабу.

 

55

 

Практична робота 8. Виконання тематичної композиції з абстрактно-геометричних фігур на задану тему для виявлення явищ масштабу.

 

 

 

Тематичне оцінювання

 

3. ГРАФІЧНИЙ ДИЗАЙН

56

 

Вступ.

 

57

 

Знакові зображення та закономірності їх утворення.

 

58

 

Стилізація і формалізація як способи отримання знакових зображень.

 

59

 

Принципи утворення знаків на основі відібраних та свідомо виявлених характеристик об’єктів у графічних зображеннях.

 

60

 

Види знаків.

 

61

 

Візуальні носії знакової мови та використання знаків у сучасній промисловій графіці і рекламі.

 

62

 

Практична робота 9.  Розробка декоративно-стилізованої композиції з використанням образних якостей об`єктів.

 

63

 

Практична робота 9.  Розробка декоративно-стилізованої композиції з використанням образних якостей об`єктів. Об’єкти практичних розробок: геральдичні знаки та емблеми (симетричні, частково симетричні та асиметричні)

 

64

 

Практична робота 9.  Розробка декоративно-стилізованої композиції з використанням образних якостей об`єктів. Об’єкти практичних розробок: геральдичні знаки та емблеми (симетричні, частково симетричні та асиметричні)

 

65

 

Практична робота 9.  Розробка декоративно-стилізованої композиції з використанням образних якостей об`єктів. Об’єкти практичних розробок: геральдичні знаки та емблеми (симетричні, частково симетричні та асиметричні)

 

66

 

Шрифт, як складова образно-знакової системи.

 

67

 

Історичні умови виникнення писемності і встаткування різних типів шрифтів.

 

68

 

Залежність вимог до якості і способів передачі інформації від технічного і культурного рівня розвитку суспільства.

 

69

 

Основні види історично сформованих шрифтів.

 

70

 

Практична робота 10. Аналіз: ретроспективи розвитку писемності і суспільства у різні історичні епохи (за картками-завданнями: впливу ритму та естетичних властивостей літер на зручність сприйняття текстових блоків.

 

71

 

Практична робота 10. Аналіз: ретроспективи розвитку писемності і суспільства у різні історичні епохи (за картками-завданнями: впливу ритму та естетичних властивостей літер на зручність сприйняття текстових блоків.

 

72

 

Образно-асоціативні характеристики шрифтів.

 

73

 

Графеми літер та умови їх візуального урізноманітнення.

 

74

 

Класифікація шрифтів.

 

75

 

Образні  властивості шрифтів.

 

76

 

Значення пропорційної побудови  літер у шрифтах і шрифтових гарнітурах.

 

77

 

Практична робота 11. Впровадженню змін у графічну форму виконання літер (А, П, Н, Е), (які б приводили до сприйняття асоціативних якостей: літери театральні, музичні, геометричні, святкові, жартівливі тощо).

 

78

 

Практична робота 11. Впровадженню змін у графічну форму виконання літер (А, П, Н, Е), (які б приводили до сприйняття асоціативних якостей: літери театральні, музичні, геометричні, святкові, жартівливі тощо).

 

79

 

Дизайн пакувань.

 

80

 

Дизайн пакувань як складова загальної системи візуальних комунікацій.

 

81

 

Значення пакувань для покращення життя і побуту людини.

 

82

 

Функції пакувань в системі споживання.

 

83

 

Основні вимоги до пакувань з картонажних матеріалів, що мають виготовлятись промисловим способом.

 

84

 

Технологічні операції, що використовуються при виготовлені пакувань з картонажних матеріалів.

 

85

 

Основні види пакувальних конструкцій з картонажних матеріалів, поширені на споживчому ринку України.

 

86

 

Практична робота 12. Виконання креслень технологічних розгорток.

 

87

 

Друкована реклама і різновиди поліграфічних засобів інформації.

 

88

 

Сфери та раціональне застосування сучасних друкованих засобів поширення рекламної інформації.

 

89

 

Умови формування серійних об`єктів графічного дизайну і потреби застосування означеної сукупності умов.

 

90

 

Практична робота 13. Огляд і порівняльний аналіз видів друкованої рекламно-поліграфічної продукції, їх функціонального призначення та способів формоутворення.

 

91

 

Практична робота 13. Огляд і порівняльний аналіз видів друкованої рекламно-поліграфічної продукції, їх функціонального призначення та способів формоутворення.

 

92

 

Листівка як серійний об`єкт графічного дизайну.

 

93

 

Практична робота 14. Виконання серії вітальних листівок. Вправляння у використанні сталих композиційних складових та комбінаційних можливостей їх поєднання).

 

94

 

Практична робота 14. Виконання серії вітальних листівок. Вправляння у використанні сталих композиційних складових та комбінаційних можливостей їх поєднання).

 

95

 

Постер як об’єкт графічного дизайну

 

96

 

Практична робота 15. Виконання ескізів серії рекламних постерів на один вид товару.

 

97

 

Практична робота 15. Виконання ескізів серії рекламних постерів на один вид товару.

 

98

 

Вимоги до друкованих рекламних носіїв, виконаних у корпоративному стилі

 

99

 

Практична робота 16. Розробка і виконання макета рекламного буклету для серійного ряду продукції одного виробника з обґрунтуванням застосованих кольорів, їх асоціативних властивостей та пропорційного поєднання.

 

100

 

Практична робота 16. Розробка і виконання макета рекламного буклету для серійного ряду продукції одного виробника з обґрунтуванням застосованих кольорів, їх асоціативних властивостей та пропорційного поєднання.

 

101

 

Оцінка змісту, якості, термінів виконання власного (колективного) проекту, проектів однокласників.

 

102

 

Проведення порівняльного  аналізу. Підведення підсумків.

 

103

 

Презентація виконаних робіт під час вивчення розділу.

 

104

 

Презентація виконаних робіт під час вивчення розділу.

 

105

 

Підсумкове заняття з розділу "Графічний дизайн"

 

 

 

Тематичне оцінювання

 

WEB–ДИЗАЙН

 

Проведення порівняльного  аналізу.

106

 

Техніка безпеки під час роботи у кабінеті інформатики.

 

107

 

Правила внутрішнього розпорядку і вимоги безпеки праці у кабінеті (перед початком роботи, під час роботи, після закінчення роботи, при аварійних ситуаціях).

Залік з ТБ.

 

108

 

Web-дизайн, як сучасний вид проектно-технологічної діяльності в комунікаційних технологіях: становлення, розвиток, перспективи.

 

109

 

Завдання предмету Web-дизайн у старшій школі.

 

110

 

Сфера життєдіяльності «Знаки інформації».

 

111

 

Графічний дизайн.

 

112

 

Рекламне мистецтво. Web-дизайн.

 

113

 

З історії розвитку: дизайн у інформаційних технологіях України, в інших країнах світу.

 

114

 

Сайтобудівництво в Україні.

 

115

 

Особливості українського національного графічного дизайну, Web-дизайну.

 

116

 

Web-дизайн як навчальне продуктивне проектування комунікаційних технологій в процесі профільного навчання.

 

117

 

Професійні комунікаційні технології, їх типи, їх функції.

 

118

 

Електронні комунікаційні технології, як сучасний засіб спілкування, передачі та прийому інформації.

 

119

 

Практична робота 17. Огляд професіограм професій.

 

120

 

Структура побудови сайту. Модульні сітки в проектуванні.

 

121

 

Процес проектування Web-інформаційного середовища - сайту.

 

122

 

Основи проектування інформаційних технологій.

 

123

 

Етапи проектної діяльності та стадії складання структури побудови інформації.

 

124

 

Структура побудови інформації на Web-сторінці.

 

125

 

Психологічне підґрунтя сприйняття схем розміщення і організації інформації на Web-сторінці.

 

126

 

Потенційні можливості різновидів інформаційного середовища.

 

127

 

Модульні сітки в проектуванні.

 

128

 

Практична робота 18. Оволодіння прийомами:  проектування інформаційних технологій; структурування інформаційного середовища за існуючими схемами розміщення і організації інформації на Web-сторінці.

 

129

 

Сайт, як вид інформаційного середовища.

 

130

 

Створення, обробка та структурування електронного банку даних для сайту за особистісно зорієнтованого темою.

 

131

 

Структура інформаційних середовищ – Web-сайтів. Види їх розробки. Визначення структурної моделі Web-сайтів.

 

132

 

Блок-схеми, як засіб побудови структурної моделі. Основні типи блок-схем архітектури Web-сайтів.

 

133

 

Статичний та динамічний прототипи інформаційного середовища.

 

134

 

Практична робота 19. Оволодіння прийомами складання: блок-схем найбільш досконалих і ефективних для інформаційного середовища – сайту; складання статичного та динамічного прототипів інформаційного середовища.

 

135

 

Растрова та векторна графіка в проектних інформаційних Web-технологіях. Відмінності.

 

136

 

Формати графічних файлів для Інтернету.

 

137

 

Формат GIF. Формат JPEG, PNG. Колірні режими: RGB та СMYK. RGB, поєднання кольорів різної інтенсивності в графічному редакторі Paint, робота з інструментом «з’ясування кольору» в графічному редакторі Paint, малювання заданим кольором в графічному редакторі Paint.

 

138

 

Практична робота 20. Оволодіння прийомами: передачі проектних задумів, проектних пропорцій засобами комп’ютерної графіки; роботи з кольором.

 

139

 

Структурні складові вікна графічного редактора. Засоби керування виглядом вікна програми. Прийоми роботи з панелями інструментів.

Основні дії з графічним файлом.

 

140

 

Створення та обробка зображень за допомогою растрового редактору Adobe Photoshop.

 

145

 

Практична робота 21.

Обробка елементів творчого проекту із застосуванням графічних фільтрів і ефектів.

 

146

 

Документальні матеріали в творчому проекті. Відновлення документів, фотографій.

 

147

 

Практична робота 22. Підготовка документальних матеріалів для творчого проекту.

 

148

 

Гіпертекстові технології.

Складові мови розмітки гіпертексту - HTML

 

150

 

Практична робота 23.

Створення гіпертексту у різних пакетах програм: (у текстовому, табличному та інших редакторах).

 

151

 

Графічні, динамічні, аудіо та відео об’єкти у HTML-документі. Структура навігації сайту.

 

152

 

Практична робота 24.

Створення найпростішого гіперпосилання у вигляді тексту або графічного об’єкту і прийоми роботи з ним та використання малюнку у якості гіперпосилання.

 

153

 

Редактори для роботи з HTML.

 

154

 

Практична робота 25. Створення: найпростішої Web-сторінки за один урок, використовуючи надані вчителем допоміжні файли; створення локального Web-вузла;  та редагування HTML-документу; гіперпосилань на документи, на ресурси Інтернету, на поштові адреси, на звукові елементи; меню переходів; таблиці.

 

155

 

Підсумковий урок розділу WEB–ДИЗАЙН

 

 

 

Тематичне оцінювання

 

ПСИХОЛОГІЯ ТВОРЧОСТІ У ДИЗАЙНІ

156

 

Оглядове вивчення методів науково-психологічного дослідження творчої діяльності дизайнера.

 

157

 

Висвітлення механізмів творчої дизайнерської діяльності.

 

158

 

Визначення індивідуально-психологічних особливостей творчої особистості дизайнера.

 

159

 

Характеристику вікової динаміки розвитку творчих здібностей дизайнера.

 

160

 

Визначення індивідуальних психологічних чинників, що впливають на розвиток творчої особистості дизайнера (за різними видами дизайну).

 

161

 

Аналіз структури творчого процесу з дизайнерського проектування.

 

162

 

Аналіз сучасних психологічних концепцій та теорій творчості у дизайні, виходячи з доцільності використання їх у практичній дизайнерській діяльності.

 

163

 

Застосування знань сучасної психологічної науки щодо вивчення та дослідження творчої діяльності дизайнера під час художнього проектування.

 

164

 

Добір діагностичний матеріал, відповідно до мети психологічного дослідження особистої дизайнерської творчості.

 

165

 

Використання експериментальних методів дослідження продуктів творчої дизайнерської діяльності.

 

166

 

Практична робота 26. Оволодіння технологією проведення психологічного тренінгу як засобу стимуляції творчості у дизайні.

 

167

 

Практична робота 26. Оволодіння технологією проведення психологічного тренінгу як засобу стимуляції творчості у дизайні.

 

168

 

Практична робота 27. Здобуття практичних навичок користування психологічними джерелами із психології творчості у дизайні та іншою додатковою літературою.

 

169

 

Практична робота 27. Здобуття практичних навичок користування психологічними джерелами із психології творчості у дизайні та іншою додатковою літературою.

 

 

 

Тематичне оцінювання

 

ОСНОВИ РЕКЛАМИ

170

 

Історичні етапи розвитку реклами.

 

171

 

Реклама в сучасному суспільстві.

 

172

 

Реклама в системі маркетингу.

 

173

 

Рекламний процес і його учасники.

 

174

 

Реклама як продукт: основні жанри реклами.

 

175

 

Колаж - основний жанр друкованої реклами.

 

176

 

Рекламний ролик (кліп) як основний жанр реклами на телебаченні.

 

177

 

Структура рекламного аудіоролика і особливості його розробки.

 

178

 

Психологічні аспекти сприйняття реклами.

 

179

 

Цільова аудиторія рекламних послань.

 

180

 

Теорії конструювання споживчого відгуку.

 

181

 

Психологічні особливості споживчого сприйняття реклами.

 

182

 

Вивчення впливу реклами.

 

183

 

Рекламна кампанія та етапи її проведення

 

184

 

Роль досліджень для рекламної індустрії.

 

185

 

Стратегічне і тактичне планування рекламної кампанії.

 

186

 

Оцінка ефективності реклами.

 

187

 

Продаж реклами в каналах розповсюдження.

 

188

 

Організація рекламних продажів у друкованих ЗМІ.

 

189

 

Особливості рекламних продажів на телебаченні.

 

190

 

Продаж реклами на радіо.

 

191

 

Специфіка рекламних продажів в зовнішній рекламі.

 

192

 

Правове та етичне регулювання рекламної діяльності.

 

193

 

Комплекс правового регулювання реклами.

 

194

 

Федеральний закон "Про рекламу": загальні і специфічні вимоги.

 

195

 

Правове регулювання політичної реклами.

 

196

 

Етичне регулювання реклами.

 

197

 

Практична робота 28. Розробка реклами навчального закладу згідно до норм правового та етичного регулювання.

 

198

 

Практична робота 28. Розробка реклами навчального закладу згідно до норм правового та етичного регулювання.

 

199

 

Практична робота 28. Розробка реклами навчального закладу згідно до норм правового та етичного регулювання.

 

200

 

Практична робота 28. Розробка реклами навчального закладу згідно до норм правового та етичного регулювання.

 

201

 

Оцінка змісту, якості, термінів виконання власного (колективного) проекту, проектів однокласників.

 

202

 

Проведення порівняльного  аналізу рекламних проектів.

 

203

 

Захист рекламних проектів.

 

204

 

Захист рекламних проектів.

 

205

 

Підведення підсумків.

 

 

 

Тематичне оцінювання

 

ПІДСУМКОВІ ЗАНЯТТЯ

206

 

Оцінка змісту, якості, термінів виконання власного (колективного) проекту, проектів однокласників.

 

207

 

Проведення порівняльного  аналізу.

 

208

 

Захист проектів.

 

209

 

Захист проектів.

 

210

 

Підведення підсумків.

 

 

 

Тематичне оцінювання

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
4.5
Загальна:
4.9
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Козарно Лариса
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Ирина
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  4.0
docx
Пов’язані теми
Технології, 10 клас, Планування
Додано
13 серпня 2019
Переглядів
7275
Оцінка розробки
4.9 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку