Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Календарно-тематичне планування

Про матеріал
Календарно-тематичне планування для 8-го класу, дві години на тиждень. Містить ключові компетентності.
Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування 8-В класі за підручником А. Несвіт  We Learn English” 8 клас, 2020-2021 навчальний рік . (2 год  на тиждень)

 

уроку

Дата

Тематика ситуативного спілкування

 

Змістові лінії

Ключові компетентності

Лексичний

Матеріал

Граматичний

матеріал

Письмо

 

Аудіювання

Читання

 

Говоріння

Примітки

Unit 1. Mass Media: The Press/Засоби масової інформації

 

  1.  

 

Електронні та друковані джерела інформації.

Розвиток навичок аудіювання.

 

 

Демонструє розуміння основ медіа-грамотності.

 

Визначає достовірність інформації.

 

Пояснює правила безпечної поведінки онлайн.

 

 

Соціальна громадянська компетентності

Здійснювати спілкування в межах сфер і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою, розуміти на слух зміст автентичних текстів, читати і розуміти тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту.

 

Уміння вчитися впродовж життя

Визначати комунікативні проблеми та цілі. Використовувати навчальні стратегії для вивчення мови.

Самостійно працювати з підручником.

 

Інформаційно-цифрова

Ініціювати усну і писемну онлайн взаємодію для розв’язання життєвої проблеми

 

Спілкування державною і рідними мовами

Здійснювати спілкування в межах тем, сфер і ситуацій визначених чинною навчальною програмою, розуміти на слух зміст автентичних текстів, читати і розуміти тексти різних жанрів

 

To feel excited, to be curious about, to be delighted with, etc

Present Simple

Ex. 2a, b, p. 9

 

Ex. 3a,

pp. 9-10 Solutions Sb p 39

 

Ex. 4,

p. 10

 

Ex. 1a, b, p. 8

Ex. 2b, 

p. 10Ex. 4, 5, pp. 10-11Ex. 8, 9, 

p. 11

 

  1.  

 

Епоха інформації: преса. Періодичні видання.

Введення нових лексичних одиниць.

A quiz show, a review, a commentary, an entertainment programme Broadcasting, a challenge, blogs, podcasts, up-to-date, well-informed

Present Simple

Ex. 7a, p. 11

TV favourites/ Solutions p 40-41

Ex. 4,

p. 10

Ex. 6,

p. 11

Ex. 5, p. 10

Ex. 8,p. 11

 

  1.  

 

Звідки ти дізнаєшся про новини. Інтернет.

Розвиток навичок діалогічного мовлення.

To have articles on, to cover a wide range of topics, etc A subscriber, an edition, to deliver, to provide, etc

Present Simple

Passive Voice

 

Ex. 1,

p. 14 Ex. 4,

p. 15 Solutions WB p 38 The media in Ukraine

 

Ex. 4,

p. 15 Ex. 1,

p. 14

 

Ex. 2a, b, p. 14

Ex. 3, p. 15 Ex. 5, p. 16Ex. 7, p. 16

Ex. 8, p. 16

 

  1.  

 

Що ми читаємо.

Газети та журнали.

Розвиток граматичних навичок.

To start, to print, to control, a publication

Present Simple

Passive Voice

Ex. 1, 2,

p. 17

 

Newspapers and magazines p 38 ex 3 Solutions

Ex. 2,

p. 17

 

Ex. 2, p. 17

Ex. 3, p. 17

 

 

  1.  

 

Періодичні видання.

Розвиток навичок монологічного мовлення.

To send reporters to, to bring the news, to gather and sell news to smb, etc

Past

 Simple

Passive Voice

Ex. 5,

p. 18

 

Ex. 3,

p. 18

 

 

Ex. 3,

p. 18

 

Ex. 6,

p. 18

 

 

       6

 

 

 

Плануємо шкільну газету. Активізація лексики

 

 

The newspapers logo and title, index, current events, an editorial, etc

 

 

 

Present Simple

Ex. 6,

p. 22

 

 

Ex. 2, 3,

pp. 20-21

 

Ex. 3, 4,

p. 21 Ex. 5,

p. 22

Ex. 1a, b, p. 20

 

 

 

    7

 

 

 

Проектно-пошукова робота з теми «Засоби масової інформації»

 

Ex. 5,

p. 29

 

Brainwaves/ p 60 Solutions

 

 

 Ex. 6, 7,

p. 22

 

 

 

                         Unit 2. School Life/ Шкільне життя

8

 

Моє навчання у школі. Типи шкіл

Введення лексичних одиниць.

 

Обговорює участь в екологічних заходах.

Демонструє розуміння потреби працювати разом.

 

Свідчить на користь необхідності толерантного ставлення до людей з особливими навчальними потребами.

Пропонує варіанти участі школи в житті громади.

Обговорює шкільні правила.

У спілкуванні дотримується толерантності та принципу «no hate speech».

.

 

 

Основні компетентності в природничих науках і технологіях

Здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань. Адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та інших навчальних предметів, використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови наявних мовних засобів

Спілкування державною і рідними мовами

Здійснювати спілкування в межах тем, сфер і ситуацій визначених чинною навчальною програмою, розуміти на слух зміст автентичних текстів, читати і розуміти тексти різних жанрів .

 

To get good knowledge, social skills, flexible, sympathetic, to enrich, to get on with smb, etc

 

Present Simple

Active Voice

Ex. 4a, p. 35

Ex. 4b,

p. 35 Education in Ukraine/

 Solution WB p 11

 

Ex. 2,

p. 34

Ex. 3,

p. 35

 

Ex. 1,

p. 34

 

 

9

 

Навчання в українській школі

Розвиток навичок мовлення.

 

A secondary school, a lyceum, a gymnasium, etc

Present Simple

 

 

Ex. 5a, b,

p. 40

Ex. 3, 4,

p. 39 Ex. 6,

p. 40

Ex. 5,p. 40

Ex. 1,

p. 38

Ex. 2,

p. 39

 

10

 

Початкова та середня освіта в Україні. Розвиток навичок читання..

 

Compulsory, free, primary school, the humanities, to apply, etc

Present Simple

 

Ex. 3,

p. 42

Ex. 4, p. 42

 

 

Ex. 2b,

p. 41

Ex. 1, p. 41Ex. 2a,

p. 41Ex. 5, p. 43

 

11

 

Навчальні предмети. Назви шкільних кімнат.

Home Economics, ICT, Religious Education, etc

Present Simple

 

Ex. 4,

p. 45

 

Ex. 1a,b, p. 44

Ex. 1,

p. 44

Ex. 3, 4, 5,

p. 45

Ex. 2,

p. 44

Ex. 5, p. 45

Ex. 6, p. 46

 

12

 

Школи у Великій Британії

Розвиток навичок діалогічного мовлення.

 

A pre-school education, a nursery school, a preparatory school, etc

Present Simple

 

Ex. 4,

p. 48

Ex. 6a, b, p. 50

Ex. 1,

p. 47

Ex. 5, p. 49

Ex. 1, 2,

p. 47

Ex. 6,

p. 49

Ex. 3,  4,p. 48Ex. 5,

p. 49Ex. 8, p. 50

 

13

 

Після уроків. Розвиток граматичних навичок.

 

 

A school bulletin board, a schedule, to require, competitive, etc A struggle, a standardized test, a reward, an attendance, a pilot program, etc

Present Simple

 

 

Ex. 5a,

p. 53

 

Ex. 3, p. 52

Ex. 4, p. 52 Ex. 2, p. 54

Ex. 3, p. 54

 

Ex. 1, 2, p. 51

Ex. 5b, p. 53

Ex. 1, p. 54

Ex. 7, p. 56

 

14

 

Проектно-пошукова робота з теми «Шкільне життя

 

Modal verbs

Ex. 2, 3, p. 58

 

 

 

Ex. 4,

p. 58

 

Ex. 1,

p. 58

Ex. 5,

p. 59

 

                       

             Unit 3. Literature/Література

 

 

15

 

Оповідання, оповідання …

Введення нових лексичних одиниць.

 

Обговорює розмаїття літературної спадщини.

 

Дисктує довкола питань про свою роль і місце у сучасному мультилінгвальному та полікультурному середовищі.

 

Соціальна громадянська компетентності

Здійснювати спілкування в межах сфер  тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою, розуміти на слух зміст автентичних текстів,

 

Інформаційно-цифрова

Ініціювати усну і писемну онлайн взаємодію для розв’язання життєвої проблеми

Спілкування державною і рідними мовами

Здійснювати спілкування в межах тем, сфер і ситуацій визначених чинною навчальною програмою, розуміти на слух зміст автентичних текстів, читати і розуміти тексти різних жанрів

 

 

An occasion, to be chewed, to be digested, a reading habit, etc

 

 

Solution Sb p 94-95

 

Ex. 1a, p. 62

Ex. 2, p. 63

Ex. 1a, b, pp.62- 63

 

 

16

 

 Вибір книг для читання.

Літературні жанри.

To develop artistic taste, to broaden smb’s outlook, to entertain, etc

 

Ex. 4a, p. 64

 

Ex. 4b,

p. 64

 

Ex. 4a,

p. 65

 

Ex. 5,

p. 65

Ex. 6, 7, p. 65

 

17

 

18

 

Книги сьогодні.

 

Улюблений письменник, поет.

 

A papyrus, bark, to carve, runes, a clay, to scribe, to scroll, a temple, etc

Future Simple Passive

Voice

Ex. 5a, p. 68

Ex. 6,

p. 68

 

Solutions SB p 96-

Ex. 3,

p. 67

 

 

Ex. 1, 2,

p. 66 Ex. 5b,

p. 68

Ex. 7, p. 69

 

19

 

 

 

20

 

Екскурсія  у  бібліотеку

Введення нових лексичних одиниць

Обладнання бібліотеки.

To sign up, fiction, non-fiction, interlibrary exchange

Past Simple Tense

(revision)

 

Ex. 2a, b,

p. 70

Libraries in Ukraine/ Solution p 103

Ex. 2b, p. 70

Ex. 3, 4,

pp. 70-71

 

 

Ex. 1,

p. 70 Ex. 5, 6, p. 72

Ex. 7,

p. 73

 

21

 

 

 

22

 

Тарас Шевченко.

Розвиток навичок аудіювання.

 

Проектно-пошукова робота

з теми «Література»

 

.

A serf, a shepherd, to orphan, poverty, misery, etc

 

 

Ex. 2,

p. 74

Solutions SB P 98

Ex. 2, 3,

pp.74- 75 Ex. 5,

p. 75-76

Ex. 1, p. 74

Ex. 3, p. 75

 

Unit 4. Music/ Музика

             23

 

Музика у нашо­му житті. Введення ЛО.

Обговорює розмаїття музичної спадщини.

 

Дисктує довкола питань про свою роль і місце у сучасному мультилінгвальному та полікультурному середовищі.

 

Усвідомлює необхідність бути заощадливим та використовувати технології для покращення культурної спадщини.

 

 

 

Інформаційно-цифрова

Ініціювати усну і писемну онлайн взаємодію для розв’язання життєвої проблеми

 

Спілкування державною і рідними мовами

Здійснювати спілкування в межах тем, сфер і ситуацій визначених чинною навчальною програмою, розуміти на слух зміст автентичних текстів, читати і розуміти тексти різних жанрів.

 

Обізнаність та самовираження у сфері культури

Висловлювати іноземною мовою власні почуття.

 

 

 

A band, to lean over, to give a hand, to walk out, to set up the speakers, a sound sys­tem,)

The verbs

"say",

"speak",

"tell", "talk".

Reported

Speech

Ex.2, p. 63.

Ex.1, p. 62

Traditional Ukranian music Sb p 42

Ex.3, p. 63.

Ex.4, p. 63. Ex.6, p. 64

 

24

 

Музика у нашо­му житті. Виконання лексичних вправ.

the edge of the stage, to clap, to dance to the music, to feel exhausted (delighted

Reported

Speech

Ex.4, p. 64

 

Ex.5, p. 64

Ex. 2, p. 65.

 

25

 

Музичні стилі.

Розвиток навичок читання.

 

A composer, a habit, a mood, a musician, a record, a symphony, a tape, a vio­lin, chamber, folk

Clauses of Time and Condition. (Future Ac­tion), p. 65

Ex.1,

5a,

p.56-66

Ex.1,

p. 67

Modern Ukranian music/ Solutions SB p 43

Ex. 1-3, 4, p. 65-66

Ex. 5, p. 66

 

26

 

Музичні виконавці.

Розвиток навичок аудіювання.

Rap, mes­sage, heavy-metal, beat, greats

Сполучники

 if, when, as, soon as, till, until, etc.

Ex.1,

p. 67. Ex.5,

p. 70

Ex.3,

 p. 70

Ex. 2, 3,

 p. 68. Ex.4, p. 70

Ex.4, 5,

 p. 68

 

27

 

Музичні композитори.

Активізація лексики

Separate, to scream, to faint, rhythm, to create, used to wear crazy clothes, fash­ion, a fame, an origin, to originate from

The forms of the verbs

Ex.4, p. 72 Ex.1, p. 74

Ex.1,

p. 74

Прослуховування музики різних стилів

Ex.2, p. 69. Ex. 6, 7, p. 71

Ex. 1, p. 86

 

 

            28

 

Контроль аудіювання

 

To be fond of, ungifted singers, to compose, to reflect moods, and emotions, to attend con­cert halls, to have good ear (voice)

Conditional sentences of the first type

Ex.4, p. 76/ Ex. 7a, p. 78

Ruslana

 Lyshychko. Ex.7, p. 78

Ex.2, p. 72

Ex. 3, 5, p. 73

 

29

 

30

 

31

 

32

 

 

Контроль говоріння.

 

Контроль читання.

 

Контроль письма.

 

Проектно-пошукова робота з теми «Література».

 

Past Perfect tense

Passive Voice

Present Perfect tense

 

 

 

 

 

 

 

docx
До підручника
Англійська мова (8-й рік навчання) 8 клас (Несвіт А.М.)
Додано
19 листопада 2020
Переглядів
4010
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку