Календарно-тематичне планування 3 клас

Про матеріал

Календарне планування складено згідно: «Навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою 1-4 класи», К.: «Видавничий дім «Освіта»»,- 2012р. -390с

Перегляд файлу

      

                    «ПЕРЕВІРЕНО»           «ЗАТВЕРДЖЕНО»

   «_____»  вересня 20__ р.                           «_____»  вересня 20__ р.

  «______» січня 20__ р.                               «______» січня 20__ р.

            Заступник директора з НВР:    Директор школи:

    _________________    _____________________

    ________________      __________________

 

 

 

Календарно-тематичне

планування

3 клас

Вчитель : _____________Філюк Т.Л.

 

2017-2018 н.р.

D:\документи\Моя робота\Клининська ЗОШ\для класного керівника\для оформлення класу1\малюнки на шкульну тематику\9b5e21865d35a72b396e2769ea459077.png

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

                м.Волочиськ

 

 

 

 

 

 

 

Календарне планування  складено згідно з чинними «Навчальними програми для 1-4 класів  загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою  навчання» (2012 р.) та підручниками для 3 класу

Організація навчання у 1, 2 і 3-х класах у 2014/2015 навчальному

 році здійснюватиметься за навчальними програмами, розробленими

 відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти

та затвердженими наказом Міністерства  від 12.09.2011 № 1050

 «Про навчальні програми для 1-4 класів загальноосвітніх  навчальних закладів», а саме: Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою. 1-4 класи. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2012.

 

                  Предмети і підручники:

 

 • «Українська мова» М. Д.Захарійчук, А.І. Мовчун.
 • «Літературне читання»  О.Я. Савченко.
 • «Математика» М.В. Богданович, Г.П. Лишенко
 • «Я у світі»   О.В.Тагліна, Г.Ж. Іванова
 • «Природознавство» Т. Г.Гільберг, Т.В. Сак.
 • «Основа здоров’я» І.Д.Бех, Т.В.Воронцова.
 • «Образотворче мистецтво» М.І.Резніченко,С.К.Трач.
 • «Трудове навчання»  В.К.Сидоренко, Н.В.Котелянець.
 • «Музичне мистецтво» О.В.Лобова .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Українська мова

 (за підручником

          М. Д. Захарійчук,А. І. Мовчун)

119 ГОДИН

І семестр — 64 години (4 години на тиждень)

II семестр — 55 години (3 години на тиждень)

C:\Users\админ\Desktop\qra-cmpJu9o.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 семестр

п/п

Тема уроку

Впр.

Підруч.

Дата

Мова і мовлення

1

Мова -  найважливіший засіб людського спілкування

4

с.5-6

 

02.09

2

Рідна та державна мова

8

с.6-8

 

04.09

 

3

Культура усного і писемного

мовлення. Слова ввіч­ливості

 

12

с.8-9

 

07.09

Текст

4

Текст і його ознаки

16

с.10-11

 

08.09

5

Змістовий зв'язок між частинами тексту

20

с.11-13

 

09.09

6

Абзац. Роль абзаців у тексті

23

с.13-15

11.09

7

Ознаки художнього та наукового текстів

27

с.15-16

 

14.09

8

Урок розвитку зв'язного мовлення. Робота з деформованим текстом

 

 

с.17

 

15.09

9

Ознаки ділового тексту

32

с.17-19

 

16.09

10

План тексту

36

с.19-21

 

18.09

11

Текст-розповідь

40

с.21-23

 

21.09

12

Текст-опис.

43

с.23-25

 

22.09

13

. Текст-міркування.

47

с.25-26

 

23.09

Речення

14

Закріплення та узагальнення вивченого про речення.

51

с.27-28

 

25.09

15

Види речень за метою висловлювання

55

с.29-30

 

28.09

16

Урок розвитку зв’язного мовлення. Про що говорить заголовок. Складання плану тексту

 

с.30

 

29.09

17

Речення окличні та неокличні

60

с.31-32

 

30.09

18

Звертання, розділові знаки при них

64

с.32-33

 

02.10

19

Члени речення. Головні та другорядні члени речення. Зв'язок слів у реченні

68

с.34-36

 

05.10

20

Зв'язок між словами в реченнях. Словосполучення Однорідні члени речення.

72,76

 

с.36-37

 

06.10

21

Контрольна робота з мовних тем «Мова і мовлення», «Текст» «Речення»

 

 

07.10

Слово. Значення слова

22

Пряме й переносне значення слів

80

с.39-40

 

09.10

23

Урок розвитку зв'язного мовлення. Засоби зв’язку речень у тексті. Складання тексту –розповіді за малюнком і кінцівкою

 

с.42

 

12.10

24

Слова, що мають кілька значень

84

с.40-42

 

13.10

25

Слова, що звучать однаково, але мають різні значення

89

с.43-44

 

 

26

Синоніми. Роль синонімів у тексті

93

с.44-45

 

16.10

27

Антоніми

97

с.45-47

 

19.10

28

Ознайомлення з фразеологізмами. Культура мовленого слова.

 

101

105

 

с.47-49

 

20.10

29

Контрольна робота: диктант

 

 

 

21.10

Будова слова

30

Аналіз контрольної роботи.

Поняття про закінчення

 

109

с.50-51

 

23.10

31

Основа слова. Частини основи: корінь, префікс, суфікс

113

с.52-53

 

26.10

32

Урок розвитку зв'язного мовлення Розповідаємо. Складання розповіді про своє село

 

с.54

 

27.10

33

Корінь слова. Спільнокореневі слова

118

с.54-56

 

28.10

34

Чергування голосних [о], [е] з [і] у коренях слів

 

122

 

с.56-57

 

30.10

35

Чергування приголосних [г], [к], [х] із [ж], [ч], [ш] і [з'],[ц'], [с']

126

с.58-59

 

02.11

36

Вимова та правопис слів із ненаголошеними [е], [и] у корені, що перевіряються наголосом

130

 

с.59-60

 

03.11

37

Добирання спільнокореневих слів і зміна форми слова для перевірки написання слів із ненаголошеними

[е], [и]

134

с.60-61

 

04.11

38

Поняття «орфограма»

138

с.62-63

 

06.11

39

Вимова та правопис слів із ненаголошеними [е], [и] у корені, що не перевіряються наголосом

142

 

 

с.63-64

 

09.11

40

Урок розвитку зв' язного мовлення. Складання тексту-опису

 

с.64-65

 

10.11

41

.Робота з орфографічним словником

с.65-66

 

11.11

42

Вимова і правопис слів із дзвінкими та глухими приголосними звуками

 

151

 

 

с.67-68

 

13.11

43

Правило перевірки правопису слів типу просьба, бо­ротьба, кігті, нігті

155

 

с.68-70

 

16.11

44

 

Правильна вимова і правопис слів із дзвінкими приголос­ними в кінці та середині слів перед глухими.

 Контрольна робота:складання діалогу

 

159

с.70-71

 

17.11

45

 

Повторення правопису слів із дзвінкими приголосними в кінці та середині слів перед глухими

163

с.71-72

 

18.11

46

 

Закріплення вивченого про дзвінкі та глухі приголосні звуки

167

с.72-73

 

20.11

47

 

Закріплення вивченого про голосні й приголосні звуки

171

с.73-74

23.11

48

 

Урок розвитку зв'язного мовлення. Складання тексту - міркування

 

 

24.11

49

 

Префікс. Словотворча роль префіксів

Творення слів із найуживанішими префіксами

 

176

180

 

с.76-78

 

25.11

50

 

Контрольна робота: списування.

 

 

27.11

51

 

Аналіз контрольної роботи .

Префікси, співзвучні з прийменниками

184

 

с.78-79

30.11

52

 

Правопис префіксів роз-, без-. Перенос слів із префіксами

188

с.79-80

 

 

53

 

Спостереження за збігом однакових приголосних на межі префікса та кореня

192

с.81-82

01.12

54

 

Написання префіксів з- (с-).

Контрольна робота:аудіювання

196

 

с.82-83

 

02.12

55

 

Апостроф після префіксів перед

я, ю, є, ї. Перенос слів із префіксами.

 

200

 

 

с.83-84

 

04.12

56

 

Урок розвитку зв'язного мовлення. Написання запро­шення(привітання), інструкції

 

с.84-85

07.12

57

 

Контрольна робота: диктант

 

 

 

с.85-86

 

08.12

58

 

Аналіз контрольної роботи. Суфікс. Роль суфіксів Закріплення вивченого про роль суфіксів у словах

209

с.87-88

 

 

59

 

.Творення слів із найуживанішими суфіксами.

217

 

с.88-90

 

09.12

60

 

Збіг однакових приголосних звуків на межі кореня та суфікса

221

с.90-91

11.12

61

 

Контрольна робота з мовних тем «Слово», «Будова слова»

 

 

14.12

62

 

Аналіз контрольної роботи

 Поділ слів із суфіксами для переносу

 

225

с.92-93

15.12

63

 

Узагальнення вивченого про будову слова

229

с.93-94

 

18.12

64

 

Урок розвитку зв'язного мовлення. Як писати листи

 

 с.75

16.12

 

 

 

 

 

 

2 СЕМЕСТР

Частини мови (загальне поняття)

Іменник

65

 

Повторення знань про різні частини мови: іменник, прикметник, дієслово

234

с.95-96

 

66

 

Службові слова. Роль службових слів у реченні

238

с.97-98

 

67

 

Спільнокореневі слова, що належать до різних частин мови                                            

242

с.98-99

 

68

 

Зв'язок слів у реченні

246

с.99-100

 

69

 

Іменник як частина мови

251

с.100-103

 

70

 

Урок розвитку зв'язного мовлення.

Навчальний пере­каз

 

с.94

 

71

 

Власні та загальні іменники. Велика буква у власних на­звах

255

с.104-105

 

72

 

Велика буква в кличках тварин

258

с.105-106

 

73

 

     Поняття предметності

261

с.107-108

 

74

 

Поняття предметності на прикладах іменників, що озна­чають дію

265

с.108-109

 

75

 

Рід іменників: чоловічий, жіночий, середній

269

с.110-111

 

76

 

Урок розвитку зв'язного мовлення. Складання тексту за поданими початком.

 

с.112

 

77

 

Вправи на визначення роду іменників

274

с.113-114

 

78

 

Змінювання іменників за числами: однина та множина

277

с.114-116

 

79

 

Вправи на визначення числа іменників

280

с.116-117

 

80

 

Змінювання іменників за відмінками

284

с.117-119

 

81

 

Змінювання іменників за відмінками в однині та мно­жині Узагальнення за темою «Іменник». Розбір іменника як частини мови.

288

293

с.119-122

 

82

 

Урок розвитку зв'язного мовлення. Складання розповіді з елементами опису

 

с.121

 

83

 

Контрольна робота: диктант

 

с.121-122

 

Прикметник

84

 

Аналіз контрольної роботи .

Прикметник як частина мови

 

296

с.123-124

 

85

 

Зв'язок прикметників з іменниками

299

с.124-125

 

86

 

Уживання прикметників у прямому і переносному значеннях

 

303

с.125-126

 

87

 

Прикметники-антоніми, прикметники-синоніми

307

с.127-128

 

88

 

Урок розвитку зв'язного мовлення. Написання переказу за прочитаним твором без зачину і кінцівки

 

с.128

 

89

 

Уживання прикметників у загадках

311

с.128-129

 

90

 

Уживання прикметників в описах

314

с.130-131

 

91

 

Змінювання прикметників за родами в сполученні з іменниками

317

с.131-132

 

92

 

Розбір прикметника як частини мови Родові закінчення прикметників

324

с.132-133

 

93

 

Контрольна робота:письмовий переказ

Написання переказу за колективно складеним планом.

 

 

 

 

 

с.136

 

94

 

Аналіз контрольної роботи. Змінювання прикметників за числами у сполученні з іменниками .Закріплення знань про прикметник як частину мови

 

331

335

с.137-140

 

95

 

Урок розвитку зв'язного мовлення. Складання казки  за уявою

 

 

 

96

 

Контрольна робота з мовних тем:  «Іменник»,

«Прикметник»

 

 

 

Дієслово

97

 

Аналіз контрольної роботи. Дієслово як частина мови

339

с.140-142

 

98

 

Зв'язок дієслова з іменником у реченні

342

с.142-143

 

99

 

Урок розвитку зв'язного мовлення.

Написання тексту переказу за самостійно складеним планом та опорними словами

 

с.151

 

 

 

 

100

 

Дієслова-антоніми

346

с.144-146

 

101

 

Дієслова-синоніми

 

352

 

с.147-148

 

102

Контрольна робота: диктант

 

 

 

103

 

Аналіз контрольної роботи Змінювання дієслів за часами.

 

359

с.148-150

 

104

 

Уживання дієслів у переносному значенні

 

 

 

с.150

 

105

 

Урок розвитку зв'язного мовлення.

Удосконалення текстів

 

с.158

 

106

 

Контрольна робота:списування

 

с.151-152

 

107

 

Аналіз контрольної роботи. Дієслова, що виражають незавершену і завершену дію

367

с.152-154

 

108

 

Спостереження за влучним добором дієслів автором тек­сту для змалювання подій, явищ

 Контрольна робота:аудіювання

371

с.154-156

 

109

 

Написання частки не з дієсловами

377

с.156-157

 

110

 

Урок розвитку зв'язного мовлення.

Складання висловлювання про прочитаний твір

 

с.144

 

111

 

Повторення вивченого про дієслово.

 Контрольна робота:усний твір.

385

 

с.159

 

112

 

Добирання потрібних за змістом дієслів. Закріплення знань про часові форми дієслова

389

с.160-161

 

113

 

Розбір дієслова як частини мови.

 

393

 

с.161-162

 

114

 

Контрольна робота з мовної теми  «Дієслово»

 

с.162-163

 

Уроки повторення

 

115

 

Аналіз контрольної роботи. Повторення ви­вченого про текст, речення

 

с.164-165

 

116

 

Урок розвитку зв'язного мовлення. Складання розповіді на тему «Мої літні канікули»

 

с.165

 

117

 

Повторення вивченого про будову слова

 

 

 

с.165-166

 

118-119

 

Повторення вивченого про частини мови

 

 

 

с.166-168

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Літературне читання

121 година

(за підручником  Савченко О.Я.)

1 семестр – 48 год. ( 3год.на тиждень)

2 семестр – 73 год. (4 год.на тиждень)

C:\Users\админ\Desktop\538b0efa_1e95f.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 семестр

Тема уроку

Стор.

Дата

Цікава книга природи

 1.  

Вступ до розділу «Цікава книга природи». «Перший подих осені»

(за Алевтиною Волковою)

5-6

01.09

 1.  

Листки тендітні та сумні летять, кружляючи крилато.

Катерина Перелісна «Осінні танці»

7-8

04.09

 1.  

Осінь, ось вона, осінь! Ліна Костенко «Вже брами літа замикає осінь»

9

07.09

 1.  

Осінь, ось вона, осінь! Ліна Костенко «Шипшина важко віддає плоди» (напам'ять)

9

08.09

 1.  

Де лісова гілка — там і білка.Микола Сингаївський «Осіння гра»

10-11

11.09

 1.  

Урок позакласного читання. Осінь золотая тихо-ніжно ходить

 

14.09

 1.  

Ми кожну річку і горбок від лиха зберегти повинні.Ганна Черінь. «Чи ми з природою єдині». Василь Сухомлинський «Соромно перед соловейком»

11-12

15. 09

18.09

 1.  
 2.  

Як же гарно, чудово, привітно, ніби в казці, в осінньому лісі. Олесь Донченко «Лісовою стежкою» (напам'ять)

13-15

21.09

 1.  

Образи природних явищ. «Листопад — ворота зими» (за Алевтиною Волковою)

15-16

22.09

 1.  

Підсумковий урок за розділом «Цікава книга природи».

Тематичне оцінювання

17

25.09

 1.  

Урок позакласного читання. Книги, газети, журнали читай — розуму набирай 

 

28.09

Від слова до книги

Мова - дивний скарб

 1.  

Вступ до розділу «Від слова — до книги». «Наша мова» (за Аллою Коваль)

21-22

29.09

 1.  

Кожну літеру цінуй! Дмитро Білоус «Кожну літеру ціни»

22-23

02.10

 1.  

Мова барвиста, мова багата. Ігор Сіщчовик «Мова»

23-24

05.10

 1.  

Привчайтеся працювати зі словниками.Олександра Савченко «Привчайтеся працювати зі словниками»

25-26

06.10

 1.  

Урок позакласного читання. Мої перші енциклопедії

 

09.10

 1.  

Мова — безцінний скарб. Дмитро Білоус «Дивне розмаїття».

 

12.10

 1.  

Знайомі незнайомці. Нузет Умеров «Диктант»

27

13.10

 1.  

Урок-свято. «Наша мова — колискова»

 

16.10

 1.  

Підсумковий урок  «Мова — дивний скарб»

Тематичне оцінювання

 

 

19.10

Похвала книгам!

 

 1.  

Вступ до теми «Похвала книгам!». Як з’явилася книга. «Як з’явилася друкована книга» (за Віктором Дацкевичем)

29-31

20.10

 1.  

Книги в Київській Русі.«Як жила книга за часів Київської Русі» (за Олександром Єфімовим)

32-33

23.10

 1.  

Перший український майстер книгодрукування.«Друкар книг, перед тим небачених» (за Олександром Єфімовим)

33-35

26.10

 1.  

Урок позакласного читання. «Ці милі, добрі книги»

 

27.10

 1.  

Сонце — джерело світла, а книга — знань. Дмитро Павличко «Соняшник»(напамять)

36-37

30.10

 1.  

Книга не пряник, а дітей до себе манить.Лідія Повх «У бібліотеці»

38-39

02.11

 1.  

Будь допитливим.Олександра Савченко «Чи любиш ти читати журнали?

39-41

03.11

 1.  

Урок позакласного читання. Українські народні загадки

 

06.11

 1.  

«Бібліотека — затишний дім для зустрічі читача з книгою» (за матеріалами Державної бібліотеки України для дітей)

42-43

09.11

 1.  

Підсумковий урок за розділом «Від слова — до книги» Тематичне оцінювання

 

45

10.11

З чистого джерела народної творчості

Чарівні казки

 1.  

Вступ до розділу «З чистого джерела народної творчості». «Кирило Кожум’яка» (українська народна казка)

47-49

13.11

 1.  

Самостійна письмова робта

За добро добром платять.«Кривенька качечка» (українська народна казка)

50-53

16.11

 1.  

Урок-свято «Просимо казку в гості до себе»

 

17.11

 1.  

Урок позакласного читання. «Казка — це диво, сповнене краси»

 

20.11

Народні пісні

 1.  

Вступ до теми «Народні пісні». «Два півники» (українська дитяча пісенька).

54-55

23.11

 1.  

До їжі вовк, а до роботи заєць. «Грицю, Грицю» (жартівлива народна пісня)

55

24.11

 1.  

Традиції українського народу. «Пісенька житнього віночка» (українська народна пісня)

56

27.11

 1.  

Прислів’я вчить, як на світі жить. Прислів’я

57

30.11

 1.  

Золоті зернята народної мудрості. Скоромовки. Загадки Напамять 5-6

58-59

01.12

 1.  

Урок позакласного читання. Народ скаже — як зав’яже

 

04.12

 1.  

Підсумковий урок за розділом «З чистого джерела народної творчості» Тематичне оцінювання

 

60

07.12

Літературні казки й п'єса –казка

 

 1.  

Вступ до розділу «Літературні казки й п’єса-казка». Валентин Бичко «Казка-вигадка». Анатолій Дімаров «Для чого людині серце»

62-66

08.12

 1.  

Залізо іржа роз’їдає, заздрісний від заздрощів погибає .Вадим Скомаровський «Чому в морі вода солона?»

Контроль навички читання вголос

67-71

11.12

 1.  

На чужий труд ласий не будь. Юрій Ярмиш «Місто дружних майстрів»

71-77

14.12

15.12

 1.  

Урок позакласного читання. Казки українських письменників

 

18.12

 

 

 

 

 

 

2 семестр

Тема уроку

 

Стор.

Дата

Літературні казки й п'єса - казка (продовження)

49-50

Не смійся з другого, щоб тобі не було того.Всеволод Нестайко «Суд у цирку»

77-82

 

51.

Не гостри зубів на чуже.П'єса -казка. Олександр Олесь «Бабусина пригода»

83-90

 

52.

Наталя Забіла «У дитячому театрі»

90-91

 

53.

Підсумковий урок за розділом «Літературні казки й п’єса-казка» Тематичне оцінювання

92

 

Байки

54.

Вступ до розділу «Байки». Леонід Глібов «Лебідь, Щука і Рак» (напам’ять)

94-95

 

55.

Тяжко тому жити, хто не хоче робит. Леонід Глібов «Коник-стрибунець»

95-96

 

56.

Урок позакласного читання. Прийшла зима біловолоса

 

 

57.

Не смійся з другого, щоб тобі не було того.Леонід Глібов «Чиж та Голуб» (напам’ять)

97

 

58.

Підсумковий урок за розділом «Байки» Тематичне оцінювання

98

 

Світ дитинства у поезії і прозі

Поетичні твори

59.

Вступ до розділу «Світ дитинства у поезії і прозі». Леся Українка «Як дитиною, бувало...»

100

 

60.

Леся Українка «Мамо, іде вже зима». Напамять

101-102

 

61.

«Ні, я жива! Я буду вічно жити!». Творчість Лесі Українки

 

 

62.

Серцем розуміти картини природи.Олександр Олесь «Згадую: так я в дитинстві любив...»

102-103

 

63.

Олександр Олесь «Серед краси» (напам’ять).

103

 

64.

Урок позакласного читання. Урок щирої посмішки. Веселі вірші Грицька Бойка

 

 

65.

Дмитро Павличко — дітям. «Дмитро Павличко» (про нього) Дмитро Павличко «Мрія»

104

 

66.

Сила уяви. Дмитро Павличко «Гном»

105

 

67.

Грицько Бойко — майстер веселого цеху. Грицько Бойко «Як невдаха виступав»,«Сашко»

106-107

 

68.

Грицько Бойко. Веселинки. Скоромовки .

107

 

69.

Особливий і неповторний світ віршів Анатолія Качана. Анатолій Качан «Дівчинка і море».

108-109

 

70.

Чарівний персонаж. Анатолій Качан «Біля тихого Дунаю»

109-110

 

71.

Руки малі та до роботи вмілі.Степан Жупанин «Оленчині вишивки»

110-111

 

72.

Урок позакласного читання «У кожного є співуча пір’їнка»(за творами В. О. Сухомлинського)

 

 

73.

Читаємо «ланцюжком».Степан Жупанин «Сім вітрів» .

112-113

 

74.

Підсумковий урок за темою «Поетичні твори» Тематичне оцінювання

113

 

Прозові твори

75.

Вступ до теми «Прозові твори». Василь Сухомлинський «Красиві слова і красиве діло»

114-115

 

76.

Приятеля легше знайти, ніж зберегти.Василь Сухомлинський «Кінь утік»

115-116

 

77.

Олег Буцень «Наше відкриття»

117-120

 

78.-79

Життєвий і творчий шлях Ярослава Стельмаха. Ярослав Стельмах «Ловись, рибко!»

(уривок з повісті «Найкращий намет»)

121-128

 

80.

Урок позакласного читання. «Т. Г. Шевченко — великий співець України»

 

 

81.

Підсумковий урок за розділом «Світ дитинства у поезії і прозі» Тематичне оцінювання

129

 

Тарас Шевченко: сторінки життя і творчості

82.

Вступ до розділу «Тарас Шевченко: сторінки життя і творчості». Тарас Шевченко «Не цурайтесь того слова...»

130-131

 

83.

Дитинство Тараса Шевченка. Антон Лотоцький «Малий Тарас чумакує»

131-133

 

84.

Тяжко-важко в світі жити сироті без роду. Оксана Іваненко «Тарас у наймах» .

134-135

 

85.

Вчитайся, вслухайся у Шевченкове слово.Тарас Шевченко «Село! І серце одпочине...»

135

 

86..

Вчитайся, вслухайся у Шевченкове слово.Тарас Шевченко «І досі сниться: під горою...»

136

 

87.

Тарас Шевченко «Тече вода із-за гаю» (напам’ять).

137

 

88.

Урок позакласного читання. Захопливий світ казок братів Грімм

 

 

89.

Головна думка. Василь Сухомлинський «Сонце заходить»

138-139

 

90.

Підсумковий урок за розділом «Тарас Шевченко: сторінки життя і творчості»

140

 

Із скарбниці казкарів світу

91.-92

Вступ до розділу «Із скарбниці казкарів світу». Брати Якоб і Вільгельм Грімм «Шипшинка» (скорочено).

142-146

 

93.-94.

Весела дерев’яна лялька, яку знає весь світ. Карло Коллоді

«Пригоди Піноккіо»

146-151

 

95.

Найкращий у світі літун, машиніст і моторист — Карлсон, що живе на даху. Астрід Ліндгрен «Про Карлсона, що живе на даху»

152-157

 

96.

Урок позакласного читання. Весну-красну зустрічаймо

 

 

97.

Контроль навички читання вголос

 

 

 

 

Прийди, весно, з радістю!

98

Вступ до розділу «Прийди, весно, з радістю»

159

 

99.

Зустріч весни в Україні. «Благослови, мати, весну зустрічати»  (за Василем Скуратівським) 

160-161

 

 100.

Казка живої природи. Тамара Коломієць «Березень»

162

 

101.

Михайло Стельмах «Гуси-лебеді летять».

163-164

 

102.

Прокинулись луки, ліси і поля. Валентина Ткаченко «Квітень»

165

 

103.

Звуконаслідування. Андрій М’ястківський «Розмова з одудом» .

166

 

104.

Урок позакласного читання. «Рідна мати моя...»

 

 

105.

Леся Українка «Уже весняне сонце припікає»

166

 

106.

Травень квітами багатий. Микола Сингаївський «Вийшов травень з лісу» (напам’ять).

167

 

107.

Микола Сингаївський «На врожай»

168

 

108.

Марія Познанська «Співай, соловейку!» .

169

 

109.

Дивосвіт, дивосвіт...«Як співає соловейко?» (за Борисом Комаром). Любов Забашта «Дивосвіт, дивосвіт...»

170

 

110.

Підсумковий урок за розділом «Прийди, весно, з радістю! Тематичне оцінювання

171

 

Візьму перо і спробую...

111.

Вступ до розділу «Візьму перо і спробую». Анатолій Костецький «Імена»

172-173

 

112.

Урок позакласного читання. «Бережіть природу, діти!»

 

 

113.

Анатолій Костецький «Дивна звичка»

174-175

 

114.-115

Чи легко стати поетом?Микола Носов «Як Незнайко складав вірші»

175-179

 

116.

Чи легко стати поетом?Іван Світличний «Слухала Лисичка Солов’я».

180

 

117.

Умій у звичайному побачити незвичайне.Тамара Коломієць «Чоловічки». Леся Мовчун «Загадки-добавлянки».

182-183

 

118.

Василь Сухомлинський «Сергійкова квітка»

183-185

 

119.

Галина Кирпа «Чого я другу не сказав?»

185-186

 

120.

Підсумкова контрольна робота: читання мовчки

 

 

.

Підсумок за розділом «Візьму перо і спробую»

187

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика

(за підручником  М.В.Богданович)

      140 годин (4 години

 на тиждень)

1 семестр – 64 год.

2 семестр – 72 год.

C:\Users\админ\Desktop\70358914_w640_h640_img795-1-.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 семестр

уроку

Тема уроку

Домашнє завдання

Дата

Повторення матеріалу 2 класу. Ознайомлення з рівнянням.

1

Усна і письмова нумерація чисел першої сотні. Випадки додавання і віднімання, пов'язані з нумерацією чисел.

с.4 №12, 13

01.09

2

Додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток. Периметр трикутника.

с.5 №21, 22

02.09

3

Табличне додавання і віднімання з переходом через десяток. Складання і розв'язування задач за коротким записом.

с.7 №32, 33

04.09

4

Зв’язок дій додавання і віднімання. Перевірка додавання відніманням.

с.8 №40, 41

07.09

5

Ознайомлення з поняттям рівняння. Розв'язок (корінь) рівняння. Розв'язування задачі за планом.

С.9 №50, 51

08.09

6

Додавання і віднімання виду 38 + 2, 80 - 4. Розв’язування рівнянь. Обернені задачі.

С.11

№58, 59

09.09

7

Повторення випадків додавання і віднімання виду 36+7, 73-8. Задачі, що містять дворазове збільшення (зменшення) на кілька одиниць.

С.12 №68, 69

11.09

8

Назви чисел при відніманні. Перевірка віднімання додаванням. Знаходження значень виразів з буквеним компонентом. Периметр трикутника.

С.14 №78, 79

 

9

Письмове додавання і віднімання двоцифрових чисел. Розв’язування рівнянь. Складання і розв'язання рівнянь за текстовим формулюванням. Задачі на знаходження третього доданка.

С.15 №87, 88

15.09

10

Додавання двоцифрових чисел з переходом через десяток. Розв’язування рівнянь.  Розв’язування задач двома способами.

С.16 №97, 98

16.09

11

Віднімання двоцифрових чисел з переходом через десяток. Розв’язування задач.

С.17

№106, 107

18.09

12

Дія множення. Назви чисел при множенні. Таблиці множення чисел 2 і 3. Розв’язування складеної задачі на дві дії.

С.19

№115, 116

21.09

13

Табель-календар. Століття. Розв’язування задач.

С.20 №121, 122

22.09

14

Дія ділення. Назви чисел при діленні. Зв'язок дій множення і ділення. Задачі на ділення. Розв’язування задач, що містять дворазове зменшення на кілька одиниць.

С.21 №130, 131

23.09

15

Таблиця ділення на 2 і 3. Знаходження значень числових виразів. Розв’язування задач.

С.22 №137, 138

25.09

16

Повторення таблиць множення числа 4 і ділення на 4. Використання таблиці для розв’язування задач і знаходження значень виразів.

С.24 №146, 147

Вед.зош

28.09

17

Повторення таблиць множення числа 5 і ділення на 5. Використання таблиці для розв’язування задач і знаходження значень виразів. Складання і розв'язування задач.

С.25 №154, 155

29.09

18

Контрольна робота №1

С.53. №1, 2, 3, 4, 5

30.09

19

Аналіз контрольної роботи. Повторення таблиць множення числа 6 і ділення на 6. Розв’язування задачі на дві дії різного ступеня.

С.26 №163, 164

02.10

20

Доба, година, хвилина, секунда. Визначення часу за годинником.

С.27 №172, 173

05.10

21

Ознайомлення із взаємопов'язаними величинами: ціна, кількість, вартість.

С.28 №179, 180

06.10

22

Розв’язування задач на знаходження четвертого пропорційного способом зведення до одиниці.

С.29

№187, 188

07.10

23

Задачі на спосіб зведення до одиниці. Дії з іменованими числами.

С.31

№205, 206

09.10

24

Повторення таблиць множення числа 7 і ділення на 7. Розв’язування задач на спосіб зведення до одиниці.

С.32

№214, 215

12.10

25

Задачі з буквеними даними (знайомство). Складання виразів та знаходження їх значень.

С.33

№223, 224

13.10

26

Розв’язування задач на кратне порівняння. Задачі з буквеними даними.

С.34

№231, 232

14.10

27

Розв’язування задач на кратне порівняння. Вправи на засвоєння таблиць множення числа 7 і ділення на 7. Розширеня задача на зведення до одиниці.

С.34

№238, 239

 

16.10

28

Розв’язування задач на спосіб зведення до одиниці (другий вид). Розв'язування рівнянь на знаходження невідомого множника.

С.36

№255,2 56

19.10

29

Розв’язування задач за таблицею. Складання нерівностей.

С.37

№262, 263

20.10

30

Повторення таблиць множення числа 8 і ділення на 8. Задачі на спосіб зведення до одиниці (другий вид).

С.38

№271,272

Вед.зош

21.10

31

Задачі на спосіб зведення до одиниці (другий вид). Порівняння виразів. Види трикутників.

С.40

№279, 280

23.10

32

Робота над задачами на кратне порівняння двох часток. Складені задачі з буквеними даними.

С.42

№295, 296

26.10

33

Повторення таблиць множення числа 9 і ділення на 9. Розв'язування задач.

С.43

№303, 304

27.10

34

Складання задач за поданим виразом. Розв'язування задач двома способами.

С.44

№312, 313

28.10

35

Розвязування виразів та задач.

Контрольна робота: усні обчислення (математичний диктант)

С.46

№328, 329

30.10

36

Переставний закон множення.

С.47

№336, 337

02.11

37

Сполучний закон множення.

С.49

№345, 346

03.11

38

Множення чисел 0 і 1. Множення на 0 і 1.

С.46

№364,365

04.11

39

Ділення на 1. Ділення рівних чисел. Ділення 0. Неможливість ділення на 0.

С.51

№328, 329

 

06.11

40

Контрольна робота № 2

С.53

№8,11,12

09.11

Тисяча. Нумерація трицифрових чисел.

41

Аналіз контрольної роботи. Лічба в межах 199. Додавання і віднімання 1. Задачі на сумісні дії першого і другого ступеня.

С.57

№384,385

10.11

42

Утворення числа 200. Назви чисел третього розряду. Задачі на дві дії, що містять знаходження невідомого зменшуваного.

С.59

№395,396

11.11

43

Утворення трицифрових чисел із сотень, десятків і одиниць. Назви розрядних чисел. Задачі на спільну роботу.

С.60

№403,404

Вед.зош.

13.11

44

Читання трицифрових чисел записаних у нумераційній таблиці. Додавання розрядних чисел. Творча робота над задачею.

С.62

№413,414

16.11

45

Запис трицифрових чисел у нумераційній таблиці. Порівняння чисел.

С.63

№422,423

17.11

46

Запис і читання трицифрових чисел. Порівняння чисел. Розв'язування задач на три дії.

С.64

№432,433

18.11

47

Визначення числа сотень і десятків у трицифровому числі. Віднімання від трицифрового числа одиниць певного розряду. Розв'язування задач, що містять збільшення (зменшення) числа у кілька разів.

С.66

№442,443

20.11

48

Міри довжини. Міліметр. Відношення між одиницями мір довжини. Кресленні і вимірювання відрізків. Аналіз розв'язання задачі на три дії.

С.68

№452,453

23.11

49

Міри довжини. Кілометр. Порівняння значень величин. Відношення між одиницями мір довжини. Творча робота над задачею.

С.70

№463,464

24.11

50

Міри маси. Грам. Тонна. Центнер. Відношення між одиницями мір маси. Задачі з буквеними даними.

С.72

№471,472

25.11

51

Конртольна робота № 3

С.73

№1-10

27.11

Додавання і віднімання в межах 1000

Усне додавання і віднімання чисел

52

Аналіз контрольної роботи. Додавання і віднімання круглих сотень. Додавання круглих десятків з переходом через десяток. Задачі на дві дії першого ступеня. Творча робота над задачею.

С.75

№481,482

30.12

53

Додавання і віднімання круглих сотень і круглих десятків. Розширена задача на зведення до одиниці.

С.76

№490,491

01.12

54

Додавання виду 520+340. Розширена задача на зведення до одиниці.

С.77

№499,500

02.12

55

Усне віднімання виду 670-420. Задачі і вправи на застосування прийомів обчислень. Задача, що містить суми двох і трьох доданків.

С.79

№508,509

 

04.12

56

Додавання і віднімання виду 430+500, 430+50, 760-40, 760-400. Складена задача, що містить суми двох і трьох доданків.

С.80

№517,518

07.12

57

Порівняння способів усного додавання круглих трицифрових чисел. Обчислення значень буквених виразів. Розширена задача на зведення до одиниці.

С.82

№542,525

08.12

58

Порівняння способів усного віднімання круглих трицифрових чисел. Перевірка віднімання додаванням. Розв'язування задачі на три дії.

С.84

№533,534

09.12

59

Додавання і віднімання виду 230+70, 200-60. Дії з іменованими числами. Розв'язування задач.

С.85

№541,542

Вед.зош.

11.12

60

Усне додавання і віднімання круглих трицифрових чисел без переходу через десяток. Розширена задача на зведення до одиниці.

С.86

№551,552

 

61

Додавання круглих трицифрових чисел з переходом через розряд виду 380+590. Розширена задача на зведення до одиниці.

С.88

№560,561

14.12

62

Віднімання круглих трицифрових чисел з переходом через розряд виду 420-70. Вправи і задачі на застосування вивчених випадків арифметичних дій.

С.89

№570,571

15.12

63

Контрольна робота №4

С.114

№1-7

16.12

64

Аналіз контрольної роботи. Віднімання круглих трицифрових чисел з переходом через розряд виду 650-290.

 

 

 

 

С.90

№578,579

18.12

2 семестр

65

Віднімання круглих трицифрових чисел виду 600-270. Периметр трикутника.

С.92

№588,589

 

Письмове додавання і віднімання чисел

66

Письмове додавання двоцифрових чисел.

С.93

№597,598

 

67

Письмове додавання трицифрових чисел. Складання та розв'язування рівнянь.

С.94

№604,605

 

68

Письмове віднімання двозначних чисел. Рішення нерівностей

С.96

№613,614

 

69

Письмове віднімання тризначних чисел без переходу через десяток. Прості задачі на віднімання. 

С.99

№638,639

 

70

Письмове додавання трицифрових чисел, коли сума одиниць дорівнює 10 або сума десятків дорівнює 10 десяткам.

С.100

№647,648

 

71

Письмове віднімання трицифрових чисел, коли в запису зменшуваного є нуль. Складові завдання в два і три дії. Дії з іменованими числами

С.102

№656,657

 

72

Письмове додавання тризначних чисел з переходом через розряд. Складання і вирішення завдання з короткої запису. Периметр прямокутника

С.103

№665,667

 

73

Письмове віднімання трицифрових чисел з переходом через розряд. Вправи і задачі на застосування вивчених випадків арифметичних дій.

С.104

№674,675

Вед.зош.

 

74

Письмове додавання тризначних чисел з переходом через розряд (два переходи). Рішення нерівностей способом підбору. Складання обернених задач

С.106

№683,684

 

75

Письмове віднімання тризначних чисел з переходом через розряд (два переходи). Завдання на дві дії, які містять порівняння результату першої дії з одним із даних чисел

С.107

№693,694

 

76

Письмове додавання трицифрових чисел у випадку кількох доданків. Розвя'зання рівнянь.

С.109

№704,705

 

77

Письмове виконання спільних дій додавання і віднімання. Завдання в три дії (різницеве ​​порівняння двох сум

С.110

№712,713

 

78

Додавання трицифрових чисел способом округлення. Розв'язання задач.

С.112

№720,721

 

79

Віднімання трицифрових чисел способом округлення. Розв'язання задач, що містять буквені дані.

С.113

№728,729

 

80

Контрольна робота №5

С.115. №8-12

 

Множення і ділення в межах 1000

81

Властивості множення на 1 і одиниці на число, множення на нуль, нуля на число. Складові завдання в 2-3 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого і другого ступенів

С.117

№737,738

 

82

Ділення числа на те саме число, ділення на 1. Ділення 0 на число. Розв'язання задач на знаходження невідомих доданків за відомими сумами двох і трьох доданків.

С.118

№746,747

 

83

Множення числа на 100. Ділення чисел, що закінчуються нулями на 100.

С.120

№756,757

 

84

Ділення виду 80:8, 700:7. Розв’язування задачі на три дії.

С.121

№764,765

 

85

Множення і ділення розрядних чисел на одноцифрове число.Задача на знаходження суми двох добутків.

С.122

№775,776

 

86

Ділення числа на добуток. Спосіб послідовного ділення. Розв'язуваня задач.

С.124

№786,787

 

87

Ділення виду 90: 30; 600: 30; 800: 200. Рішення простих і складених задач.

С.125

№795,796

 

88

Множення суми на число.

С.126

№805,806

 

89

Множення двозначного числа на однозначне виду 24 ∙ 3. Завдання на знаходження суми двох творів. Завдання, пов'язана з одиничною нормою.

С.127

№813,814

Вед.зош

 

90

Множення числа на суму.

С.128

№822,823

 

91

Множення однозначного числа на двозначне (на основі переместітельного властивості дії множення) виду 3 ∙ 24. Завдання, пов'язані з одиничною нормою. Знаходження значень буквених виразів.

С.129

№832,833

 

92

Множення однозначного числа на двозначне. Рішення завдання на порівняння двох приватних

С.131

№841,842

 

93

Множення різниці на число. Творча робота над задачею. Порівняння виразів.

С.132

№849,850

 

94

Випадки множення і ділення в межах 1000, які зводяться до табличних. Розв'язання задач.

С.133

№859,860

 

95

Множення виду 320∙3. Розв'язування задач. Знаходження довжини сторони трикутника за двома відомими сторонами та периметром.

С.134

№869,870

 

96

Повторення та закріплення вивченого.

С.135

№877,878

 

97

Контрольна робота №6.

С.165.№1-7

 

98

Аналіз контрольної роботи. Ділення суми на число. Рішення задач двома способами.

С.136

№885,886

 

99

Ділення двоцифрового числа на одноцифрове виду 39:3.

С.137

№895,896

 

100

Ділення двоцифрового числа на одноцифрове виду 72:3, 50:2. Завдання, пов'язана з одиничною нормою

С.139

№906,907

 

101

Ділення двозначних чисел на однозначне способом розкладання на зручні доданки. Завдання, зворотна до задачі на знаходження суми двох творів

140

№914,915

 

102

Перевірка ділення множенням. Рішення завдання, зворотного до задачі на знаходження суми двох творів.

С.141

№923,924

 

103

Перевірка дії множення дією ділення.

С.142

№932,933

 

104

Ділення виду 360:3. Завдання, зворотна до задачі на знаходження суми двох творів. Рішення рівнянь.

С.143

№941,942

 

105

Ділення виду 64:16. Розв'язування задач.

С.144

№950,951

Вед.зош.

 

106

Ділення двозначного числа на двозначне. Завдання в три дії, пов'язані з порівнянням двох приватних

С.145

№958,959

 

107

Залежність між множнком і добутком. Розв'язування задач.

С.147

№967,968

 

108

Залежність між діленим, дільником і часткою. Розв'язування задач.

С.148

№975,976

 

109

Залежність між дільником, діленим і часткою. Розв'язування задач.

С.149

№983,984

 

110

Рішення рівнянь, в яких один з компонентів є виразом із змінною. Рішення завдань.

С.150

№990,991

 

111

Розв’язування рівнянь, у яких один із компонентів поданий виразом зі змінною. Розв'язування задач.

С.151

№997,998

 

112

Повторення і закріплення вивченого матеріалу

 

 

113

Контрольна робота №7.

С.165

№8,9

 

114

Аналіз контрольної роботи. Позначення частин числа цифрами. Дробу з чисельником 1 як частина цілого. Освіта і запис дробів. Рішення завдань

С.153

№1014,1015

 

115

Розв’язування задач на час. Вправи і задачі на застосування вивчених випадків арифметичних дій.

С.155

№1024,1025

 

116

Ділення трицифрових чисел на двоцифрові.

С.156

№1034,1035

 

117

Знаходження числа за його частиною.

С.157

№1044,1045

 

118

Ділення з остачею (ознайомлення).

С.159

№1055,1056

 

119

Ділення з залишком (розглядання прийому обчислення). Рішення завдань

С.160

№1064,1065

 

120

Ділення з залишком. Властивість залишку.

С.162

№1073,1074

 

121

Перевірка ділення з остачаю. Вправи і задачі на застосування вивчених випадків арифметичних дій.

С.163

№1082,1083

Вед.зош

 

122

Закони ділення без остачі на 2 і на 5. Нерівності. Вправи і задачі на застосування вивчених випадків арифметичних дій.

С.164

№1093,1094

 

123

 Контрольна робота №8.

С.165

№1-6

 

Повторення вивченого за рік. Ознайомлення з письмовим множенням і діленням.

124

Аналіз контрольної роботи. Повторення і закріплення вивченого матеріалу

С.167

№1105,1106

 

125

Повторення таблиць множення і ділення Контрольна робота: усні обчислення (математичний диктант)

С.168

№1113,1114

 

126

Повторення ділення із залишком

С.169

№1122,1123

 

127

Повторення нумерації тризначних чисел. Ділення. Частини. Чисельник, знаменник.

С.170

№1131,1132

 

128-129

Повторення позатабличного множення і ділення на однозначне число. Чисельник і знаменник дробу.

 

С.170

№1138,1139

 

130

Узагальнення та систематизація знань. Самостійна робота.

С.172

№1146,1147

 

131

Повторення вивченого матеріалу. Способи раціональних обчислень: множення на 9; 99

С.173

№1156,1157

 

132

Контрольна робота № 9 (річна)

 

 

133

Аналіз контрольної роботи. Повторення письмового додавання і віднімання тризначних чисел.

С.174

№1162,1163

 

134-135

Узагальнення та систематизація знань. Способи раціональних обчислень: множення на 11

 

 

136-137

Рішення «цікавих» завдань

С.174

№1171,1172

 

138

Повторення вивченого протягом року

 

 

139

Повторення вивченого протягом року

 

 

140

Підсумок за рік.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Природознавство

а підручником Т.Г.Гільберг)

 68 год. (2 год. На тиждень);

Резерв – 3 год.

 

 

C:\Users\админ\Desktop\000289605_1-18d058d2e0aff36dad56a9f17d5413f7.png 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 семестр

Тема уроку

Стор.

Дата

 1.  

Вступ. Різноманітність природи.

Вивчення природи людиною

 

4-7

01.09

ВОДА

 1.  

Вплив Сонця на природу

 

02.09

 1.  

Вода в природі. Світовий океан, його частини

8-11

08.09

 1. -
 2.  

Властивості води. Три стани води.Знаходження води на Землі у трьох станах.

Температура плавлення льоду та кипіння води.

 

11-14

09.09

15.09

 1.  

Вода — розчинник. Розчинні та нерозчинні речовини

14-17

16.09

 

Прісна та морська вода. Розподіл запасів прісної води на Землі.

18-21

22.09

 1.  

Навчальний проект. Вода — руйнівник чи рятівник? Печери

167-168

23.09

 1.  
 2. -

Використання води людиною.

Охорона води . Контрольна робота.

25-28

29.09

30.09

ПОВІТР'Я

 1.  

Аналіз контрольної роботи

Повітр'я, його склад та властивості.

29-31

06.10

 1.  
 2.  

Розширення повітря при нагріванні, теплопровідність і пружність. Нагрівання та охолодження повітря над сушею та водною поверхнею.

32-34

07.10

13.10

 1.  

Рух повітр'я.Виникнення вітру

34-37

20.10

 1.  

Вплив вітру на природу землі.

Охорона повітр'я від забруднення

37-40

 

 1.  

Узагальнення і систематизація знань учнів. Контрольна робота.

 

21.10

ГІРСЬКІ ПОРОДИ. ҐРУНТИ

 1.  

Аналіз контрольної роботи. Поняття про гірські породи, їхня різноманітність

41-44

27.10

 1.  

Корисні копалини. Способи їх добування

44-48

28.10

 1.  

Навчальний проект. Корисні копалини рідного краю.

47

03.11

 1.  

Види корисних копалин. Використання корисних копалин у господарській діяльності людини.

Значення корисних копалин в житті людини.

48-52

04.11

10.11

 1.  

Ґрунт — важливе тіло природи .

Склад ґрунту. Родючість – основна властивість ґрунту. Роль живих організмів в утворенні ґрунту з гірських порід.

53-55

11.11

17.11

 1.  

Чому ґрунти потребують охорони.

Значення і охорона ґрунтів.

55-59

18.11

24.11

СОНЦЕ — ДЖЕРЕЛО ЕНЕРГІЇ НА ЗЕМЛІ

 1.  

Поняття про енергію. Сонячна енергія та її перетворення в інші види енергії.

60-63

25.11

 1.  

Вплив енергії Сонця на природу Землі.

63-65

01.12

 1.  

Сонце,вітер і вода – невичерпні джерела енергії. Використання енергії Сонця, вітру та рухомої води людиною.

65-70

02.12

 1.  

Поняття про збереження тепла та електроенергії у побуті.

70-73

08.12

 1.  

Навчальний проект. Економне використання тепла і світла у побуті

72,76

09.12

 1.  

Узагальнення і систематизація знань учнів. Контрольна робота.

 

15.12

РОСЛИНИ, ТВАРИНИ ТА ЇХ СЕРЕДОВИЩА ЇХНЬОГО ІСНУВАННЯ

 

Аналіз контрольної роботи. Рослини – живі організми.

81-83

16.12

2 семестр

 1.  

Різноманітність рослин.

77-80

 

 1.  

Квіткові рослини. Розмноження квіткових рослин Хвойні рослини.

84-87

97-99

 

 1.  

Умови розвитку рослин

87-88

 

 1.  

Навчальний проект. Школа- квітник(висаджування кімнатних рослин і догляд за ними)

90

 

 1.  

Пристосування квіткових рослин до різних умов існування

91-94

 

 1.  

Різноманітність культурних рослин.

94-97

 

 1.  

Значення рослин для природи. Контрольна робота.

 

 

 

 1.  

Вплив тварин на природу Землі. Різноманітність тварин

100-103

 

 1.  

Комахи

103-106

 

 1.  

Риби

106-109

 

 1.  

Земноводні і плазуни

 

 

 1.  

Птахи

109-112

 

 1.  

Звірі, або ссавці

112-115

 

 1.  

Поділ тварин за способом живлення. Ланцюги живлення

115-117

 

 

Розмноження і розвиток тварин

( комах,риб,земноводних,плазунів,птахів, звірів,птахів, звірів).Піклування тварин про потомство

117-118

 

 1.  

Свійські тварини. Походження свійських тварин від диких

118-120

 

 1.  

Пристосування тварин до життя в різних умовах.

 

 

 1.  

Екскурсія. Ознайомлення з різноманітністю рослинного і тваринного світу рідного краю.

 

 

 1.  

.Гриби — живі організми. Будова грибів. Значення грибів для природи

121-123

 

 1.  

Гриби їстівні та отруйні

123-125

 

 1.  

Бактерії.Значення бактерій для природи і життя людини.

126-127

 

 1.  

Охорона рослинного і тваринного світу

129-131

 

 1.  

Червона книга України

131-134

 

 1.  

Державні заповідники. Ботанічні сади

134-138

 

 1.  

Узагальнення і систематизація знань учнів

Контрольна робота.

 

 

ЛЮДИНА ТА ЇЇ ОРГАНІЗМ

 1.  

Аналіз контрольної роботи Організм людини.

Системи органів тіла людини та їхнє значення для життя людини.

 

142-144

 

 1.  

Опорно-рухова система.

144-149

 

 1.  

Травна система

149-150

 

 1.  

Харчування. Правила здорового харчування

151-153

 

 1.  

Дихальна система

153-155

 

 1.  

Кровоносна система .Значення крові в організмі людини

155-157

 

 1.  

Шкіра. Значення шкіри для організму людини та її гігієна.

157-159

 

 1.  

Органи чуття. Гігієна органів чуття .

159-162

 

 1.  

Запобігання виникнення захворювань.Здоровий спосіб життя

163-166

 

 1.  

Узагальнення і систематизація знань учнів. Контрольна робота.

 

 

 1.  

Аналіз контрольної роботи. Повторення вивченого матеріалу. Підсумок за рік.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я У СВІТІ

(за  підручником О.В. Тагліної, Г.Ж. Іванової )

35 годин

(1 година на тиждень)

 

C:\Users\админ\Desktop\000989221_1-4a34b11473d19831bd22bf6ae7489d76.png 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 семестр

№п/п

Тема уроку

Підручник

Дата

Людина

1.

Головне чудо світу                                                           с.3-6

03.09

2.

Людина - невід’ємна частина живої природи

с.7-9

10.09

3.

Як людина росте й розвивається

с.10-12

17.09

4.

Людське «Я»

с.13-16

24.09

5.

Зовнішність і краса людини

с.17-19

01.10

6.

Характер людини

с.20-23

08.10

7.

Прагнення до самостійності

с.24-27

15.10

8.

Успіх і навчання

с.28-31

22.10

9.

Учимося вчитися

с.32-35

29.10

10.

Учимося вчитися. Розвиваємо свої

здібності

с.36-40

05.11

11.

 Я – людина. Мої знання й мої

досягнення Контрольна робота «Людина»

С.41-43

12.11

Людина серед людей

12.

Аналіз контрольної роботи. Сім’я. Склад сім’ї

с.44-47

19.11

13.

Основні обов’язки в сім’ї. Шанобливе ставлення до старших

та інших членів сім’ї

с.48-51

26.11

14.

Школа. Історія рідної школи.

Збереження традицій

с.52-56

03.12

15.

Як поводитись у громадських місцях Контрольна робота «Людина серед людей»

 

10.12

16.

Аналіз контрольної роботи. Людські чесноти

 

с.57-61

17.12

2 семестр

17.

Дружні стосунки

Вимого до товаришування.

с.62-65

 

18.

Співпраця. Правила дружної роботи

с.66-69

 

19.

Правила культурної поведінки

 

с.70-73

 

20.

Я вивчаю правила культурної поведінки

с.74-77

 

Людина в суспільстві

21.

. Я в суспільстві

с.78-81

 

22.

Україна – незалежна держава

с.82-85

 

23.

Символи України як держави

с.86-89

 

24.

Громадяни України. Права й

обов’язки громадян

с.90-92

 

25.

Свята моєї Батьківщини

с.93-96

 

26.

Правопорушення.« Що буде, якщо…» Думаю про наслідки

с.97-103

 

27.

« Славетні українці» Контрольна робота «Людина в суспільстві»

 

с.104-105

 

Людина і світ

28.

Аналіз контрольної роботи. Країни світу. Україна на карті світу

с.106-109

 

29.

Україна – європейська держава

с.110-113

 

30.

Такі різні й такі схожі країни

та народи

с.114-119

 

31.

Вивчаю різні країни й народи

с.120-125

 

32.

Винаходи людства. Винаходи людства.

 

с.126-1231

 

33.

Славетні українці минулого. Контрольна робота «Людина і світ»

с.132-137

 

34.

Аналіз контрольної роботи. Співробітництво країн у питаннях збереження природи, ведення господарства, культурного обміну

 

 

35.

Перевір свої знання.

Підсумковий урок

с.138-139

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудове навчання

(за підручником В. К. Сидоренка,

Н. В. Котелянець, О. В. Агєєвої )

35 годин

(1 година на тиждень)

C:\Users\админ\Desktop\Сидоренко1.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 семестр

 

Зміст навчального матеріалу

Стор.

Дата

1

Вступ. Правила техніки безпеки на уроках трудового навчання. Робота з пластиліном. Вироби об’ємної форми. Рельєф. Барельєф. Послідовність виготовлення об’ємних виробів із пластиліну.

Практична робота. Виготовлення барельєфних форм із пластиліну.

4-6

03.09

Робота з пластиліном і природними матеріалами

2

Робота з пластиліном. Об’ємна фігура. Послідовність виготовлення об’ємних виробів із пластиліну.

Практична робота. Виготовлення із пластиліну об’ємних сюжетних композицій.

8-11

 

10.09

3

Урок-екскурсія. В гостях у скульптора

11-14

 

17.09

4

Комбінування природних і пластичних матеріалів. Виготовлення виробів із природних матеріалів  і пластиліну.              .

Практична робота. Виготовлення виробів із природних матеріалів і пластиліну

17-18

 

24.09

5

Комбінування природних і пластилінових матеріалів. Виготовлення виробів із природних матеріалів і пластиліну.             

Практична робота. Виготовлення виробів із природних матеріалів і пластиліну

Тематичне оцінювання

19-21

 

01.10

Робота з папером, пластиліном і з природними матеріалами

6

Витинанка. .Загальні відомості про техніку виготовлення витинанок. Послідовність робіт під час виготовлення виробів технікою витинанки. Прийоми роботи інструментом. Виготовлення листівок технікою витинанки

Практична робота. Виготовлення виробів технікою витинанки.

24-29

 

 

08.10

7

Витинанка. Послідовність робіт під час виготовлення виробів технікою витинанки. Ажурні візерунки в квадраті, крузі.

Практична робота. Виготовлення серветок технікою витинанок.

30-31

 

15.10

8

Витинанка. Послідовність робіт під час виготовлення виробів технікою витинанки. Виготовлення сюжетної витинанки.

Практична робота. Виготовлення листівок технікою витинанок.

32-34

 

22.10

9

Мозаїка як вид декоративного мистецтва. Основні прийоми роботи й послідовність виконання мозаїки. Виготовляння мозаїки з паперу.

Практична робота. Виготовлення мозаїки з паперу.

35-37

 

29.10

10

Мозаїка. Торцювання. Загальні відомості про виготовлення мозаїки технікою торцювання. Основні прийоми роботи та послідовність виконання мозаїки технікою торцювання. Виготовлення мозаїки

технікою торцювання. 

Практична робота. Виготовлення мозаїки технікою торцювання.

38-41

 

29.10

11

Мозаїка з природних і штучних матеріалів. Основні прийоми  та послідовність виготовлення мозаїки із природних і штучних матеріалів. Створення мозаїки на пластиліні із круп та бісеру.

Практична робота. Створення мозаїки із природних і штучних матеріалів.

41-43

 

05.11

12.11

12

 

Мозаїка із природних і штучних матеріалів. Створення мозаїки із природних і штучних матеріалів.

Практична робота. Виготовлення мозаїки із природних і штучних матеріалів.

13

Проект «Майстерня Діда Мороза

64-66

 

19.11

14

Оригамі. Виготовлення об’ємних виробів технікою оригамі. Інструменти і пристосування для роботи в техніці оригамі. Створення об ємних

фігурок птахів технікою оригамі. .

Практична робота. Створення об’ємних фігурок птахів технікою

оригамі. . 

51-54

 

26.11

15

Оригамі.  Виготовлення об’ємних виробів технікою оригамі . Практична робота. Створення об’ємних виробів технікою оригам

03.12

16

Модульне оригамі. Виготовлення об’ємних виробів технікою оригамі.

 Практична робота. Створення об’ємних виробів технікою оригамі.

 

10.12

17

Квілінг. Загальні відомості про техніку квілінг. Основні прииоми роботи та послідовність виготовлення виробів технікою квілінг.

Практична робота. Виготовлення виробів вільної тематики технікою квілінг

55-63

 

17.12

18

Квілінг. Основні прийоми роботи та послідовність виготовлення виробів технікою квілінг.

Практична робота. Виготовлення виробів вільної тематики технікою квілінг.

Тематичне оцінювання

 

 

2 семестр

19

Квілінг. Основні прийоми роботи та послідовність виготовлення виробів технікою квілінг.

Практична робота. Виготовлення виробів технікою квілінг.

 

 

Робота з волокнами та нитками

20

Робота з текстильними волокнами та нитками. Властивості текстильних волокон та ниток. Особливості з’єднання та правила різання текстильних ниток і волокон. Виготовлення іграшок з ниток. Практична робота. Виготовлення іграшок з ниток.

68-71

 

 

21

Аплікація з тканини. Види та властивості тканини. Використання тканин.

Практична робота. Як визначити лицьовий та виворітний боки тканин.

72-76

 

 

22

Аплікація з тканини. Прийоми різання тканини та особливості її з’єднання з папером. Безпека праці.

Практична робота. Виготовлення аплікацій із використанням тканин.

76-77

 

 

 

23

Аплікація з тканини.

Практична робота. Виготовлення аплікацій з використанням тканини. Тематичне оцінювання

 

 

Робота з дротом і бісером, декорування виробів

24

Виготовлення об’ємних фігур із дроту. Прийоми роботи з м’яким дротом, його згинання при конструюванні виробів. Вимірювання заготовок необхідної довжини та різання. Скручування дроту. Практична робота. Виготошіення виробів із дроту технікою вигинання та скручування.

80-82

 

 

 

25

Виготовлення об’ємних фігур із дроту.

Практична робота. Виготовлення виробів із дроту технікою вигинання та скручування.

83

 

 

 

26

Бісероплетіння. Особливості виготовлення виробів із бісеру. Матеріали для бісероплетіння. Послідовність виконання операцій нани-зування бісеру на основу.

Практична робота. Виготовлення плоских виробів (ланцюжків) технікою нанизування бісеру.

84-88

 

 

27

Бісероплетіння. Особливості виготовлення виробів із бісеру. Практична робота. Виготовлення плоских виробів із бісеру (ланцюжків) технікою нанизування бісеру.

88-89

 

 

28

Декорування виробів. Способи декорування. Орнамент. Писанка як один із символів України. Декорування писанок.

Практична робота. Виготовлення аплікації писанки. Декорування писанки.

91-65

 

 

29

Декорування виробів. Способи декорування. Декорування писанок. Практична робота. Виготовлення аплікацій писанки відомими техніками.

96-98

 

30

Урок-екскурсія. В гостях у декоратора.

Тематичне оцінювання

 

 

Самообслуговування. Виготовлення й оздоблення об’ємних виробів

31

Самообслуговування. Культура харчування. Правила поведінки за столом. Сервірування святкового столу. Складання серветок. Практична робота. Складання серветок для сервірування святкового столу.

 

100-105

 

 

32

Самообслуговування. Одяг і взуття. Оздоблення одягу і взуття. Вишивка. Інструменти і матеріали для вишивки. Послідовність оздоблення виробів вишивкою.

Практична робота. Виготовлення найпростішого виду мережки.

 

123-125

 

 

33

Самообслуговування. Одяг і взуття. Оздоблення одягу та взуття. Вишивка. Послідовність оздоблення виробів вишивкою.

Практична робота. Виготовлення найпростішого виду мережки.

 

106-113

 

 

34

Виготовлення й оздоблення виробів об’ємної форми.

Практична робота. Виготовлення й оздоблення виробів об’ємної форми.

 

116-120

 

 

35

Узагальнення знань і вмінь учнів. Підсумковий урок. Організація ви­ставки дитячих робіт.

Тематичне оцінювання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Основи здоров’я

а підручником І.Д. Бех,

Т.В.Воронцова, В.С. Пономаренко)

35  год.(1 година на тиждень)

 

 

C:\Users\админ\Desktop\000989339_1-58b6ef74ff834f1537e9cd2ce4e38aec.png 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І семестр.

Тема уроку

Дом.

завдання

Дата

Здоров’я людини

 1.  

Здоров’я і розвиток

3-11

02.09

 1.  

Джерела здоров’я

12-15

09.09

 1.  

Здоровий спосіб життя. Практична робота. Складання правил здорового способу життя

16-20

16.09

Фізична складова здоров’я.

Здорове тіло

 1.  

Працездатність і здоров’я. Практична робота. Вправи на підвищення працелюбності. Освітлення на робочому місці, його значення для формування постави і зору

15-17

18-22

23.09

30.09

 1.  

Активний відпочинок. Безпека при заняттях спортом

23-27

07.10

 1.  

Як захиститися від застуди. Практична робота. Моделювання поведінки під час епідемії грипу

28-32

21.10

 1.  

Охайність та особиста гігієна. Догляд за одягом і взуттям

32-37

28.10

 1.  

Здорове харчування

38-42

04.11

 1.  

Проблеми харчування. Практична робота. Визначення терміну придатності та умов зберігання харчових продуктів за їх маркуванням.

 Контрольна робота

43-47

11.11

Соціальна складова здоров’я.

Серед людей

 1.  

Дружний клас. Практична робота. Обговорення літературних джерел (української народної казки «Ріпка» та байки Л. Глібова «Лебідь, Щука і Рак»)

48-50

 

18.11

 

 1.  

Дружна родина. Сім’я. Повага і взаєморозуміння в родині. Допомога і обов’язки в сім’ї

51-59

25.11

 1.  

Як стати толерантним. Практична робота. Обговорення літературних джерел про толерантність

59-60

02.12

 1.  

Школа спілкування. Практична робота. Як зробити приємність іншому. Як попросити про послугу чи допомогу

61-64

09.12

 1.  

Як залагодити конфлікт. Практична робота. Моделювання ситуації мирного розв’язання конфліктів з однолітками

. Контрольна робота

 

65-67

16.12

 

 

 

 

ІІ семестр

 1.  

Шкідливі звички і здоров’я. Практична робота. Моделювання ситуації відмови від небезпечної пропозиції.

 Комп’ютер і здоров’я

68-70

 

Безпечне дозвілля

 1.  

Правила користування водогоном .

71-74

 

 1.  

Пожежна безпека.

75-80

 

 1.  

Щоб не сталося пожежі. Попереджувальні знаки

81-86

 

 1.  

Обережно: газ!

87-91

 

 1.  

Безпека на дорогах

92-97

 

 1.  

Залізничний переїзд. Дорожні знаки

98-101

 

 1.  

Безпека надворі

102-104

 

 1.  

Відпочинок на природі

111-114

 

 1.  

Щоб не заблукати... Як уникнути небезпечних ситуацій на природі.

 Контрольна робота

115-120

 

Психічна і духовна складові здоров’я.

Здоровий дух

 1.  

Характер людини. Практична робота. Визначення позитивних і негативних рис характеру казкових героїв

121-124

 

 1.  

Самооцінка характеру. Практична робота. Визначення рис власного характеру

124

 

 1.  

Учись учитися. Практична робота. Вправи для тренування пам’яті та концентрації уваги

124-128

 

 1.  

Уява і здоров’я

 

 

 1.  

Учимося відпочиватиОзнаки втоми і перевтоми. Будь спокійним!

129-133

 

 1.  

Виконання проекту: «Здоровим бути модно!» (створення казки, малюнка, плаката,

виступу тощо) . Контрольна робота

138

 

 1.  

Узагальнення і систематизація знань учнів.