10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Календарно-тематичне планування 6 клас ІІ семестр до підручника О.Д. Карпюк

Про матеріал
Календарно тематичне планування до підручника О.Д. Карпюк 6 клас зі змістовими лініями та компетенціями
Перегляд файлу

 

Породжено:                                                                                                                                                                                           Затверджено:

Заступник директора                                                                                                                                                                          Директор НВК

з НВР Д. В. Гуменюк_______                                                                                                                                                              Фуштей І. Д.______

Календарно-тематичне планування з англійської мови в 6 класі

за підручником О. Д. Карпюк « Англійська мова (6-й рік навчання)» -Т.: Лібра Терра, 2015 р.

на ІI семестр 2017/2018 навчального року, 3 години на тиждень

Дата

Тематика ситуативного спілкування

Мовний інвентар - лексика

Мовний інвентар - граматика

Очікувані результати

 

Знають… Вміють… Можуть… Розуміють…

Інтегровані змістові лінії

Ключові компетентності

Домашнє завдання

Екологічна безпека та сталий розвиток

Громадянська відповідальність

Здоровʼя та безпека

 

Підприємливість та фінансова грамотність

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Сфера спілкування: Особистісна

Тема: Магазини та кафе. Харчування.

1.

 

Сфера спілкування: Особистісна

Тема: Магазини та кафе. Харчування.

Продукти харчування

 

Стор. 92, 93

 

Знають називати і розпізнавати продукти харчування англ. мовою

 

 

+

 

Спілкування іноземними мовами - реалізується через предметні компетентності

Впр. 2 с. 94 - 95

2.

 

 

Овочі та фрукти

 

Стор. 96

 

Вміють розподіляти продукти харчування по групах.

 

 

+

 

Уміння вчитися у продовж життя

- самостійно працювати з підручником, шукати нову інформацію,. оцінювати власні навчальні досягнення

Впр. 6 с. 97

3.

 

 

Солодощі

 

Стор. 98

Впр. 2 с. 99

Вміють складати діалог і розуміють значення слів

 

 

+

 

Екологічна грамотність і здорове життя

- пропагувати здоровий спосіб життя засобами іноземної мови

Впр. 5 с. 100

4.

 

 

Улюблені страви

Стор. 102

Розуміють граматичні структури і вміють застосовувати їх у реченнях

 

 

+

 

Математична компетентність.

 - розв’язувати комунікативні та навчальні проблеми, використову вати матем . методи.

Впр. 3 b) с. 103

5.

 

 

Улюблені страви моєї родини

 

Знають складати розповідь про улюблені страви

 

 

+

 

Соціальна та громадська компетентності

 - формувати власну позицію

Написати твір

6.

 

 

Традиції харчування

Позначення дії в майбутньому

Вміють правильно використовувати необхідну майбутню дію в реченнях

 

 

+

 

Уміння вчитися у продовж життя

 - самостійно працювати з підручником, шукати нову інформацію,. оцінювати власні навчальні досягнення

Впр. 2 с. 105

7.

 

 

Використання граматики на уроках англійської мови

 

Знають правильно використовувати граматичні структури

 

 

 

+

Математична компетентність.

- розв’язувати комунікативні та навчальні проблеми, використову вати матем . методи.

Виконати вправи

8.

 

 

Їжа і напої

 

Можуть вести діалог за темою

 

 

+

 

Спілкування іноземними мовами - реалізується через предметні компетентності

Впр. 5 с. 108

9.

 

 

Харчування

 

Стор. 109

Вміють складати доповідь про звички харчування свого друга

 

 

 

+

Соціальна та громадська компетентності

- формувати власну позицію

Написати меню для шкільної їдальні

10.

 

 

Різноманітні рецепти приготування їжі.

Проект

 

 

Знають складати розповідь про улюблені рецепти

 

 

+

 

Ініціативність і підприємливість

 - презентувати і створювати тексти іноз. мов, генерувати нові ідеї.

Зробити проект

11.

 

 

 

Домашнє читання

 

Вивчити лексику до теми

 

Вміють читати з повним розумінням змісту.

 

 

+

 

Спілкування іноземними мовами - реалізується через предметні компетентності

Скласти план до тексту

12.

 

 

 

Магазини та кафе. Харчування.

Підсумковий урок з теми.

 

Вміють правильно вживати лексику і граматику до теми: «Харчування».

 

 

+

 

Уміння вчитися у продовж життя

- самостійно працювати з підручником, шукати нову інформацію,. оцінювати власні навчальні досягнення

Повторити лексику та граматику теми

Сфера спілкування: Особистісна

Тема: Магазини та кафе. Покупки.

13.

 

Сфера спілкування: Особистісна

Тема: Магазини та кафе. Покупки.

Покупки

 

Впр. 3 с. 111

 

Вміють описувати назви магазинів

 

 

 

+

Математична компетентність.

- розв’язувати комунікативні та навчальні проблеми, використовувати матем . методи

Впр. 3 с.111

14.

 

 

 

Покупки у Великобританії

 

Стор. 113

 

Розуміють значення назв магазинів у Великобританії

 

 

 

+

Ініціативність і підприємливість

 - ініціювати усну писемну взаємодію іноз. мов. презентувати і створювати тексти іноз. мов, генерувати нові ідеї

Переказувати текст, впр. 2 с. 114

15.

 

 

В супермаркеті

 

Впр. 3 a),b) c. 118

 

Знають називати види покупок англ. мовою

 

 

 

+

Соціальна та громадська компетентності

- співпрацювати з іншими на результат спілкуючись іноз.мовою, формувати власну позицію

Вивчити слова

 

 

16.

 

 

Використання граматики на уроках англійської мови

 

 

Знають II форму неправильних дієслів і вміють утворювати ступені порівняння прикметників

 

 

 

+

Математична компетентність.

 - розв’язувати комунікативні та

навчальні проблеми, використовувати матем . методи

Виконати вправи

17.

 

 

Покупки в Лондоні

 

Стор. 124

 

Можуть розповісти про магазини в Британії

 

 

 

+

Уміння вчитися у продовж життя

- самостійно працювати з підручником, шукати нову інформацію,. оцінювати власні навчальні досягнення

Впр. 2 с. 124

18.

 

 

Ми скупляємося

 

Можуть вести діалог за темою

 

 

+

 

Соціальна та громадська компетентності

 - переконуват и, аргументуват и, досягати взаєморозумі ння у ситуаціях міжкультурного спілкування, формувати власну позицію

Впр. 5 с. 126

19.

 

 

У гастрономі

 

 

Вміють складати проект про свій улюблений магазин

 

 

 

+

Інформаційно - цифрова компетентність

- вивчати іноземну мову з використанн ям спеціальних програмних засобів

Впр.2 с. 128-129

20.

 

 

 

Мій улюблений магазин

 

Можуть описати як виглядає магазин їхньої мрії

 

 

 

 

Соціальна та громадська компетентності

- формувати власну позицію

Написати твір

21.

 

 

В універмазі

 

Повторення актуальної лексики

 

Вміють розповідати про раціон харчування

 

 

+

 

Соціальна та громадська компетентності

- переконуват и, аргументуват и, досягати взаєморозуміння у ситуаціях міжкультурного спілкування, формувати власну позицію

Впр. 3 с. 131

22.

 

 

Ходимо по крамницях

 

 

Знають правильно вжити фрази в реченнях

 

 

 

+

Уміння вчитися у продовж життя

- самостійно працювати з підручником, шукати нову інформацію,. оцінювати власні навчальні досягнення

Впр. 8 с. 133

23.

 

 

Домашнє читання

 

Стор. 134 - 137

 

Вміють читати з повним розумінням змісту.

 

+

 

 

Соціальна та громадська компетентності

- переконувати, аргументувати, досягати взаєморозуміння у ситуаціях міжкультурного спілкування, формувати власну позицію

Впр. 3 с. 137, повторити вивчені слова

24.

 

 

Магазини та кафе. Покупки

Підсумковий урок з теми.

 

Можуть вживати лексику і граматику до теми «Покупки»

 

 

 

+

Уміння вчитися у продовж життя

- самостійно працювати з підручником, шукати нову інформацію,. оцінювати власні навчальні досягнення

Повторити лексику та граматику теми

Сфера спілкування: Публічна

                                                                            Тема: Подорож. Види транспорту.

25.

 

Сфера спілкування: Публічна

Тема: Подорож. Види транспорту.

Види транспорту

 

Стор. 142

 

Знають називати всі види транспорту англ.. мовою

+

 

 

 

Екологічна грамотність і здорове життя

- пропагувати здоровий спосіб життя засобами іноземної мови

Впр. 4 с.143

26.

 

 

Переваги та недоліки кожного виду подорожі

 

Стор. 145

 

Можуть пояснити чому люди подорожують

 

+

 

 

Уміння вчитися у продовж життя

 - самостійно працювати з підручником, шукати нову інформацію,. оцінювати власні навчальні досягнення

Впр. 4 с. 146,

впр. 6 с. 147

27.

 

 

Улюблений вид подорожі

 

Стор. 148

Стор. 149

Вміють розповідати про свій улюблений вид подорожі

 

+

 

 

Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами.

 - засобами іноземної мови популяризувати Україну , мову, культуру, традиції, критично оцінювати їх

Впр. 5 с. 150

28.

 

 

Використання граматики на уроках англійської мови

 

Розуміють, як правильно вживати 3 форми неправильних дієслів

 

+

 

 

Математична компетентність.

 - розв’язувати комунікативні та навчальні проблеми, використовувати матем . методи

Виконати вправи

29.

 

 

На вокзалі і в аеропорту

 

Стор. 154

 

Можуть описати види транспорту

 

 

 

+

Ініціативність і підприємливість

 - ініціювати усну писемну взаємодію іноз. мов. презентувати і створювати тексти іноз. мов, генерувати нові ідеї

Впр. 5 с.155

30.

 

 

На землі і в повітрі

 

Вміють складати проект про найкращий спосіб подорожі

+

 

 

 

Інформаційно - цифрова компетентність

- вивчати іноземну мову з використанням спеціальних програмних засобів

Підготувати проект

31.

 

 

Мій улюблений спосіб подорожування

 

Можуть правильно утворювати діалог за темою

 

+

 

 

Уміння вчитися у продовж життя

- самостійно працювати з підручником, шукати нову інформацію,. оцінювати власні навчальні досягнення

Скласти діалог

32.

 

 

Домашнє читання

 

 

Вміють читати з повним розумінням змісту.

 

+

 

 

Соціальна та громадська компетентності

- співпрацювати  з іншими на результат спілкуючись іноз.мовою, формувати власну позицію

Скласти план

33.

 

 

Подорож. Види транспорту.

Підсумковий урок з теми .

 

Можуть вживати лексику і граматику до теми «Види транспорту»

 

+

 

 

Уміння вчитися у продовж життя

 - самостійно працювати з підручником, шукати нову інформацію,. оцінювати власні навчальні досягнення

Повторити лексику та граматику теми

Сфера спілкування: Публічна

    Тема: Подорож. Подорожуємо країнами світу.

34.

 

Сфера спілкування: Публічна

Тема: Подорож. Подорожуємо країнами світу.

Країни та національності

 

Стор. 157, 158

 

Знають називати національності до країн англ. мовою

 

+

 

 

Уміння вчитися у продовж життя

- самостійно працювати з підручником, шукати нову інформацію,. оцінювати власні навчальні досягнення

Впр. 3 с. 158

35.

 

 

Лондон

 

Стор. 160, 162

 

Можуть розповідати про визначні місця Лондона

 

+

 

 

Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами.

- засобами іноземної мови популяризувати Україну , мову, культуру, традиції, критично оцінювати їх.

Підготувати розповідь, впр. 3 с. 163

36.

 

 

Київ

 

Стор. 164

 

Знають розповідати про визначні місця Києва

 

+

 

 

Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами.

- засобами іноземної мови популяризувати Україну , мову, культуру, традиції, критично оцінювати їх.

Вміти відповідати на запитання до тексту

37.

 

 

Цікаві місця світу

 

Стор. 167

Стор. 170

Можуть визначити до яких країн відносяться певні визначні місця

 

+

 

 

Уміння вчитися у продовж життя

 - самостійно працювати з підручником, шукати нову інформацію,. оцінювати власні навчальні досягнення

Вивчити вірш впр. 6 с. 170

38.

 

 

Використання граматики на уроках англійської мови

Стор. 171

Розуміють коли потрібно вживати означений артикль

 

 

 

+

Математична компетентність.

 - розв’язувати комунікативні та навчальні проблеми, використовувати матем . методи

Виконати вправи

39.

 

 

Подорожуємо навколо світу

 

Знають відповідати на запитання до вікторини

 

 

 

+

Уміння вчитися у продовж життя

- самостійно працювати з підручником, шукати нову інформацію,. оцінювати власні навчальні досягнення

Скласти діалог

40.

 

 

Подорож визначними місцями Києва

 

Можуть вести діалог за темою.

 

+

 

 

Соціальна та громадська компетентності

- переконувати, аргументувати, досягати взаєморозуміння у ситуаціях міжкультурного спілкування, формувати власну позицію

Впр. 6 с. 177

41.

 

 

Подорож

 

Вміють скласти листівку

 

+

 

 

Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами.

- засобами іноземної мови популяризувати Україну , мову, культуру, традиції, критично оцінювати їх

Впр.2, с. 179

42.

 

 

Подорож Україною та Великобританією

 

 

Знають складати розповідь про подорож

 

+

 

 

Соціальна та громадська компетентності

 - формувати власну позицію

Написати твір

43.

 

 

Повторення і систематизація знань

 

Вміють правильно розставляти артиклі в речення і розуміють використання минулого доконаного часу

 

 

 

+

Математична компетентність.

 - розв’язувати комунікативні та навчальні проблеми, використовувати матем . методи

Впр. 3 a) c. 181

44.

 

 

Подорожуємо

 

Знають які визначні місця є в Україні та Великобританії

+

 

 

 

Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами.

- засобами іноземної мови популяризувати Україну , мову, культуру, традиції, критично оцінювати їх

Зробити постер про Україну

Впр. 12 с. 186

45.

 

 

Домашнє читання

 

Вивчення актуальної лексики

 

Вміють читати з повним розумінням змісту

 

+

 

 

Спілкування іноземними мовами

- реалізується через предметні компетентності

Впр. 5 с. 189

46.

 

 

Подорожуємо країнами світу.

Підсумковий урок з теми

 

Можуть вживати лексику і граматику до теми «Подорожуємо країнами світу»

 

+

 

 

Уміння вчитися у продовж життя

 - самостійно працювати з підручником, шукати нову інформацію,. оцінювати власні навчальні досягнення

Повторити лексику та граматику теми

47.

 

Контроль читання

 

 

Знають лексику за ІI семестр

 

 

 

 

 

Повторити лексику

48.

 

Контроль аудіювання

 

 

Можуть легко сприймати на слух тексти зі словами за ІI семестр

 

 

 

 

 

Повторити правила

49.

 

Контроль письма

 

 

Знають граматичний матеріал за ІI семестр

 

 

 

 

 

Повторити вивчену  граматику

50.

 

Контроль говоріння

 

 

Можуть використати вивчену лексику за ІI семестр в усному мовленні

 

 

 

 

 

Завдання на канікули

51.

 

Аналіз контрольних робіт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52.

 

Підсумковий урок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53.

 

Узагальнення і систематиза ція знань учнів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54.

 

Узагальнення і систематиза ція знань учнів за ІI семестр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.7
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.9
Всього відгуків: 3
Оцінки та відгуки
 1. Готиляк Світлана
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Гудакова Таня
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Діброва Наталія Борисівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додав(-ла)
Бабюк Надя
До підручника
Англійська мова (6-й рік навчання) 6 клас (Карпюк О.Д.)
Додано
21 жовтня 2019
Переглядів
3548
Оцінка розробки
4.9 (3 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку