Календарно-тематичне планування Математика 6 клас НУШ, Істер, 170 годин

Про матеріал

КТП на 5 год./тиждень. Особливості: 15 уроків на повторення 5-го класу, тема Відсотки в середині, на незначущі теми менше годин.

Перегляд файлу

 

 

Стрільницький ЗЗСО               І-ІІІ СТУПЕНІВ

 

 

 

                                                                  

з математики  у 6  класі 

2023/2024 навчальний рік.                                                           

 

 

    вчитель:  Левадній Сергій Павлович                                                           .

 

 

 

Складено до відповідно до Модельної навчальної програми адаптаційного циклу для закладів загальної середньої освіти( автор  Істер О.С.), «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України»   (наказ Міністерства освіти і науки України від 12.07.2021 № 795)

 

 

 

 

 

   Викладання предмету ведеться з використанням підручників:

Математика: підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закладів / О.Істер – Київ: Генеза, 2023. – 208 с.; іл..

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України ( наказ МОН України від 08.03.2023 № 254)

Відповідно до робочого навчального  плану школи на 2023-2024 навчальний рік в 6-х класі математика вивчатиметься 5 години на тиждень (76 урок в І семестрі, 99 урок в ІІ семестрі, разом 175 уроків на рік).

 

Розподіл годин на вивчення окремих тем з математики, кількість тематичних оцінювань :

 

Назва теми

кількість

годин

кількість тематичних контрольних  робіт

УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ ЗА КУРС МАТЕМАТИКИ 5 класу

16

1

Звичайні дроби

36

2

Відношення і пропорції

27

2

Раціональні числа та дії над ними

80

5

Повторення і систематизація навчального матеріалу

16

1

                                                          РАЗОМ

175

11

 


 № уроку

Дата

Теми уроку

Прим.

Тема 1. Повторення вивченого матеріалу за 5 клас (18 год)

                            Учень/учениця:

наводить приклади: простих і складених чисел; парних і непарних чисел; чисел, що діляться націло на 2, 3, 5, 9, 10;

розрізняє: прості і складені числа; дільники і кратні натурального числа;

формулює означення понять: дільник, кратне, просте число, складене число, спільний дільник; ознаки подільності на 2, 3, 5, 9, 10;

розв’язує вправи, що передбачають: використання ознак подільності чисел на 2, 3, 5, 9, 10; розкладання натуральних чисел на прості множники; знаходження спільних дільників двох чисел; найбільшого спільного дільника (НСД) двох чисел в межах ста; знаходження найменшого спільного кратного (НСК) двох чисел в межах ста

1

01.09

Арифметичні дії з натуральними числами та їх властивості

 

2

04.09

Звичайні дроби. Додавання дробів із однаковими знаменниками

 

3

05.09

Мішані числа. Перетворення мішаного числа в дріб

 

4

06.09

Додавання і віднімання мішаних чисел

 

5

07.09

Десятковий дріб. Додавання десяткових дробів.

 

6

08.09

Порівняння і округлення натуральних чисел і десяткових дробів

 

7

11.09

Множення десяткових дробів

 

8

12.09

Ділення десяткових дробів

 

9

13.09

Числові та буквені вирази. Формули.

 

10

14.09

Рівняння

№5

11

15.09

Текстові задачі на рух

 

12

18.09

Геометричні фiгури і величини

 

13

19.09

Ознаки подільності на 2, 3, 5, 9

 

14

20.09

Розклад числа на прості множники. Прості та складені числа.

 

15

21.09

НСД і НСК

 

16

22.09

Контрольна робота № 1

 

Тема 2. ЗВИЧАЙНІ ДРОБИ (36 год)

                         Учень/учениця:

наводить приклади: скінченних та нескінченних періодичних десяткових дробів; взаємно обернених чисел;

розрізняє: скінченні та нескінченні періодичні десяткові дроби;

читає і записує: нескінченні періодичні дроби;

розуміє правила: порівняння, додавання, віднімання, множення і ділення звичайних дробів; знаходження дробу від числа та числа за його дробом;

формулює основну властивість дробу;

розв’язує вправи, що передбачають: скорочення дробів; зведення дробів до спільного знаменника; порівняння дробів; додавання, віднімання, множення і ділення звичайних дробів; запис звичайного дробу у вигляді десяткового дробу; знаходження дробу від числа та числа за його дробом

17

25.09

Основна властивість дробу.

 

18

26.09

Зведення дробу до нового знаменника

 

19

27.09

Скорочення дробу

 

20

28.09

Розв'язування вправ на скорочення дробів

 

21

29.09

Найменший спільний знаменник дробів.

 

22

02.10

Зведення дробів до спільного знаменника.

 

23

03.10

Порівняння дробів з різними знаменниками

 

24

04.10

Додавання дробів з різними знаменниками

 

25

05.10

Віднімання дробів з різними знаменниками

 

26

06.10

Додавання та віднімання дробів з різними знаменниками

 

27

09.10

Додавання мішаних чисел

 

28

10.10

Віднімання мішаних чисел

 

29

11.10

Властивості віднімання мішаних чисел

 

30

12.10

Розв'язування задач на додавання та віднімання звичайних дробів

 

31

13.10

Урок систематизації знань з теми «ОВД. Додавання дробів»

 

32

16.10

Контрольна робота № 2

 

33

17.10

Перетворення звичайних дробів у десяткові.

 

34

18.10

Нескінченні періодичні десяткові дроби.

 

35

19.10

Десяткове наближення звичайного дробу

 

36

20.10

Множення дробів

 

37

30.10

Множення мішаних чисел

 

38

31.10

Властивості множення

 

39

01.11

Знаходження дробу від числа

 

40

02.11

Задачі на знаходження дробу від числа

 

41

03.11

Взаємно обернені числа

 

42

06.11

Ділення дробів

 

43

07.11

Ділення мішаних чисел

 

44

08.11

Розв’язування задач на ділення дробів

 

45

09.11

Знаходження числа за значенням його дробу

 

46

10.11

Знаходження числа за значенням його дробу

 

47

13.11

Знаходження числа за значенням його дробу

 

48

14.11

Розв’язування вправ на всі дії зі звичайними дробами

 

49

15.11

Розв’язування вправ на всі дії із десятковими дробами

 

50

16.11

Розв’язування задач на всі дії із дробами

 

51

17.11

Урок систематизації знань з теми «Множення дробів»

 

52

20.11

Контрольна робота № 3

 

Тема 3. ВІДНОШЕННЯ І ПРОПОРЦІЇ (27 год)

                        Учень/учениця:

наводить приклади пропорційних величин;

розрізняє: коло і круг; пряму та обернену пропорційність; види діаграм;

розуміє, що таке: відношення; пряма та обернена пропорційна залежність; масштаб; коло, круг, круговий сектор; діаграма;

формулює: означення пропорції; основну властивість пропорції;

зображує та знаходить на малюнках: коло і круг; круговий сектор; стовпчасті та кругові діаграми;

розв’язує вправи, що передбачають: знаходження відношення чисел і величин; використання масштабу; знаходження невідомого члена пропорції; запис відсотків у вигляді звичайного і десяткового дробів; знаходження довжини кола і площі круга; аналіз стовпчастих та кругових діаграм;

розв’язує: основні задачі на відсотки; задачі на пропорційні величини і пропорційний поділ

53

21.11

Відношення. Основна властивість відношення

 

54

22.11

Розв'язування вправ на відношення двох чисел

 

55

23.11

Пропорція. Основна властивість пропорції

 

56

24.11

Знаходження невідомого члена пропорції

 

57

27.11

Розвязування рівнянь через ОВП

 

58

28.11

Пряма пропорційна залежність

 

59

29.11

Властивість прямо пропорційних величин

 

60

30.11

Відсотки. 1%. Перетворення відсотків у дріб і навпаки

 

61

01.12

Знаходження відсотків від числа

 

62

04.12

Знаходження числа за значенням його відсотків

 

63

05.12

Знаходження відсотків від числа і числа за значенням його відсотків.

 

64

06.12

Урок систематизації знань з теми «Пропорція. Відсотки»

 

65

07.12

Контрольна робота № 4

 

66

08.12

Масштаб

 

67

11.12

Знаходження відстаней на карті

 

68

12.12

Поділ числа у даному відношенні.

 

69

13.12

Обернена пропорційна залежність

 

70

14.12

Властивість обернено пропорційних величин

 

71

15.12

Відсоткове відношення двох чисел

 

72

18.12

Зміна величини у відсотках

 

73

19.12

Відсоткові розрахунки

 

74

20.12

Розв'язування задач на відсотки

 

75

21.12

Контрольна робота № 5

 

76

22.12

Підсумковий урок за 1 семестр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ семестр

77

08.01

Коло. Довжина кола

 

78

09.01

Круг. Площа круга. Круговий сектор.

 

79

10.01

Кругові діаграми

 

Тема 4. РАЦІОНАЛЬНІ ЧИСЛА ТА ДІЇ З НИМИ (80 год)

                       Учень/учениця:

наводить приклади: додатних та від’ємних чисел; протилежних чисел; цілих та раціональних чисел;

розуміє, що таке: модуль числа; протилежні числа; цілі числа; раціональні числа; координатна пряма; координатна площина; подібні доданки;

будує: координатну пряму; координатну площину; перпендикулярні й паралельні прямі за допомогою лінійки і косинця; графіки залежностей між величинами по точках;

розв’язує вправи, що передбачають: знаходження модуля числа; порівняння раціональних чисел; додавання, віднімання, множення і ділення раціональних чисел; обчислення значень числових виразів, що містять додатні й від’ємні числа; розкриття дужок, зведення подібних доданків; знаходження координат точки на координатній площині та побудову точки за її координатами; аналіз графіків залежностей між величинами (відстань, час; температура, час тощо);

розв’язує: рівняння з використанням правил, що ґрунтуються на основних властивостях рівняння; текстовізадачі за допомогою рівнянь

80

11.01

Додатні та від’ємні числа. Число нуль

 

81

12.01

Координатна пряма

 

82

15.01

Координата точки

 

83

16.01

Протилежні числа

 

84

17.01

Цілі числа. Раціональні числа

 

85

18.01

Розв'язування найпростіших рівнянь

 

86

19.01

Модуль числа

 

87

22.01

Властивості модуля

 

88

23.01

Розв’язування рівнянь і нерівностей із модулем

 

89

24.01

Порівняння додатних чисел за допомогою координатної прямої

 

90

25.01

Порівняння від’ємного числа із нулем і додатним числом

 

91

26.01

Порівняння від’ємних чисел

 

92

29.01

Урок систематизації знань з теми «Порівняння раціональних чисел»

 

93

30.01

Контрольна робота № 6

 

94

31.01

Додавання двох від’ємних чисел

 

95

01.02

Додавання від’ємних чисел

 

96

02.02

Додавання протилежних чисел

 

97

05.02

Додавання двох чисел з різними знаками

 

98

06.02

Додавання раціональних чисел із різними знаками

 

99

07.02

Розв’язування вправ на додавання раціональних чисел

 

100

08.02

Властивості додавання

 

101

09.02

Окремі випадки додавання раціональних чисел

 

102

12.02

Віднімання раціональних чисел

 

103

13.02

Віднімання двох від’ємних чисел

 

104

14.02

Розв’язування рівнянь на віднімання раціональних чисел

 

105

15.02

Розкриття дужок, перед якими стоїть знак «+»

 

106

16.02

Розкриття дужок, перед якими стоїть знак «-»

 

107

19.02

Розв'язування вправ на розкриття дужок

 

108

20.02

Урок систематизації знань з теми «Додавання раціональних чисел»

 

109

21.02

Контрольна робота № 7

 

110

22.02

Множення двох чисел з різними знаками.

 

111

23.02

Множення двох від’ємних чисел

 

112

26.02

Квадрат від’ємного числа

 

113

27.02

Переставна та сполучна властивості множення.

 

114

28.02

Коєфіціент буквенного виразу

 

115

29.02

Окремі випадки множення

 

116

01.03

Розподільна властивість множення

 

117

04.03

Розкриття дужок

 

118

05.03

Винесення спільного множника за дужки

 

119

06.03

Обчислення виразів за допомогою РВМ

 

120

07.03

Подібні доданки та їх зведення

 

121

08.03

Зведення подібних доданків

 

122

11.03

Розкриття дужок та зведення подібних доданків

 

123

12.03

Розкриття дужок та зведення подібних доданків

 

124

13.03

Спрощення виразів

 

125

14.03

Урок систематизації знань з теми «Множення раціональних чисел»

 

126

15.03

Контрольна робота № 8

 

127

18.03

Ділення двох від’ємних чисел

 

128

19.03

Ділення двох чисел з різними знаками

 

129

20.03

Особливі випадки ділення

 

130

21.03

Дробові вирази

 

131

22.03

Рівняння. Властивості рівнянь

 

132

01.04

Ділення обох частин рівняння на одне і те саме число

 

133

02.04

Перенесення доданка із однієї частини рівняння в іншу

 

134

03.04

Розв'язування найпростіших рівнянь

 

135

04.04

Алгоритм розв’язування рівнянь

 

136

05.04

Розв'язування рівнянь

 

137

08.04

Розв’язування задач за допомогою рівнянь

 

138

09.04

Алгоритм розв’язування задач за допомогою рівнянь

 

139

10.04

Розв’язування задач за допомогою рівнянь

 

140

11.04

Розв’язування задач на рух за допомогою рівнянь

 

141

12.04

Урок систематизації знань з теми «Розв’язування рівнянь»

 

142

15.04

Контрольна робота № 9

 

143

16.04

Розв'язування вправ на всі дії із раціональними числами

 

144

17.04

Розв'язування вправ на всі дії із раціональними числами

 

145

18.04

Розв'язування вправ на всі дії із раціональними числами

 

146

19.04

Перпендикулярні прямі

 

147

22.04

Паралельні  прямі

 

148

23.04

Побудова паралельних прямих

 

149

24.04

Координатна площина

 

150

25.04

Координати точки на координатній площині

 

151

26.04

Побудова точки за її координатами

 

152

29.04

Графік залежності температури від часу

 

153

30.04

Графік залежності відстані від часу

 

154

01.05

Побудова графіків

 

155

02.05

Прямокутний паралелепіпед. Куб

 

156

03.05

Об’єм куба і прямокутного паралелепіпеда.

 

157

06.05

Одиниці вимірювання об’єму

 

158

07.05

Урок систематизації знань з теми «Координатна площина»

 

159

08.05

Контрольна робота № 10

 

Тема 5. ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ (17 год)

160

09.05

ОВД. Множення дробів і мішаних чисел

 

161

10.05

Додавання дробів і мішаних чисел

 

162

13.05

Дії з раціональними числами

 

163

14.05

Розкриття дужок. Зведення подібних доданків

 

164

15.05

Розв’язування рівнянь

 

165

16.05

Розв’язування текстових задач за допомогою рівнянь

 

166

17.05

Розв’язування задач на пропорцію та відношення

 

167

20.05

Знаходження дробу від числа і числа за його дробом

 

168

21.05

Розв’язування задач на відсотки

 

169

22.05

Підсумкова контрольна робота за рік

 

170

23.05

Аналіз результатів підсумкової контрольної роботи

 

171

24.05

Перетворення звичайних дробів у десяткові. Поділ числа у даному відношенні.

 

172

27.05

Рівняння з модулями. Коло, круг. Степінь числа. Квадрат і куб числа.

 

173

28.05

Ймовірність випадкової події. Найпростіші задачі на знаходження ймовірності.

188

174

29.05

Піраміда

196

175

30.05

Підсумковий урок.

 

 

doc
Пов’язані теми
Математика, 6 клас, Планування
Додано
5 листопада 2023
Переглядів
1588
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку