21 квітня о 15:00Вебінар: Як організувати дистанційний урок «на 12 балів»

Календарно-тематичне планування 7 клас Сотнікова, Гоголєва І,ІІ семестр

Про матеріал
Підручник С.І. Сотникова, Г.В.Гоголєва. Німецька мова. 7 клас. – Х.: Ранок, 2014 Складено відповідно до «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Іноземні мови. 5– 7 класи. - Видавничий дім «Освіта», 2013 р.», 2 години на тиждень
Перегляд файлу

7 клас

Підручник С.І. Сотникова, Г.В.Гоголєва. Німецька мова. 7 клас. – Х.: Ранок, 2014

Складено відповідно до «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Іноземні мови. 5– 7 класи. - Видавничий дім «Освіта», 2013 р.», 2 години на тиждень

 

І семестр

 

№ уроку

Дата

Підтема

Мета

Вправи

на розвиток лінгвістичних компетенцій

Вправи на розвиток мовленнєвих компетенцій

Домашнє

завдання

Примітка

Фонетичний матеріали

Граматичний

матеріал

Лексичний матеріал

Читання

Аудіювання

Мовлення

Письмо

Meine Familie und ich (Моя сімя та я)

1.

 

Wo warst du im

Sommer?

Навчати розповідати

про канікули й називати місце проведення

відпочинку, повідомляти

про плани на на-

ступне літо щодо цілі

подорожі, формувати

навички аудіювання,

письма й діалогічного мовлення

Впр. 1, 2 (с. 4)

Прийменники

місця

Впр. 2, 4a

(с. 4)

Впр. 3 (с. 4)

 

Впр. 1, 2

(с. 3)

Впр. 3

(с. 4),

6 (с. 5)

Впр. 2,

Впр.3

 (с.3)

 

2.

 

Ferien

mit den

Eltern

Навчати розповідати

про відпочинок з батьками, писати лист про

останню родинну подорож, формувати навички

аудіювання, читання, письма й діалогічного мовлення

Впр. 1 (с. 6)

Прийменники

з давальним

відмінком.

Впр. 1, 2 (с. 6),

3 (с. 7), 4b, 5

(с. 8)

Erleben (erlebte, hat

erlebt), der Flug -¨-e, zusammen,

aus, bei, mit,

nach, von, zu.

Впр. 2

(с. 6), 4a

(с. 7), 5, 6 (с. 8)

 

Впр. 2

(с. 6)

 

Впр. 7

(с. 8)

 

3.

 

Eine große

Familie

Навчати розповідати

про родину людини, використовуючи подану

інформацію, писати про

свою родину, формувати

навички читання, письма, монологічного й діалогічного мовлення

Впр. 1 (с. 9)

 

Bestehen (bestand,

hat bestanden), der

Ehemann -¨-er, der

Schwiegervater -¨-, die

Schwiegermutter -¨-, die

Schwiegereltern (Pl.).

Впр. 1 (с. 9)

Впр. 3b (с. 10),

4 (с. 12)

 

Впр. 2

(с. 9),

3 (с. 10)

 

Впр. 5

(с. 12)

 

4.

 

Pflichten

in der

Familie

Навчати розповідати про допомогу вдома, писати коротке

повідомлення

про свою

допомогу батькам,

формувати навички

читання, аудіювання,

письма й монологічного

мовлення

Впр. 1

(с. 13)

Неозначений

займенник

«man» (повто-

рення).

Впр. 3 (с. 14)

Die Wäsche, waschen

(wusch, hat gewaschen),

bügeln (bügelte, hat

gebügelt), wegbringen

(brachte weg, hat weggebracht),

der Müll, das

Geschirr spülen (spülte,

hat gespült), Staub

saugen (saugte Staub,

hat Staub gesaugt), die

Wohnung aufräumen

(räumte auf, hat aufgeräumt).

Впр. 1 (с. 13), 3 (с. 14)

 

 

Впр. 2

(с. 13),

4 (с. 14)

 

Впр. 5

(с. 14)

 

5.

 

Ich helfe

gern zu

Hause

Навчати розповідати

про свою допомогу вдома, проводити серед

однокласників опитування за темою, формувати навички читання,

аудіювання, письма

й діалогічного мовлення

Впр. 1

(с. 15)

 

Der Fußboden -¨-, gießen

(goss, hat gegossen),

fegen (fegte, hat gefegt),

wischen (wischte, hat

gewischt), Gassi gehen.

Впр. 1, 2 (с. 15)

Впр. 4

(с. 16)

 

Впр. 5

(с. 16)

 

Впр. 6

(с. 16)

 

6.

 

Familien-traditionen

Навчати розповідати про сімейні традиції, описувати традиції

у власній родині, називати дії в майбутньому,

вживаючи майбутній

час Futur I, формувати

навички читання, письма, монологічного й діалогічного

мовлення

 

Майбутній час

Futur I.

Впр. 5, 6

Gemeinsam, das Ritual -e, die Erinnerung -en, die Gewohnheit

-en, der Nachkomme -n.

Впр. 1, 2a (с. 17)

Впр. 3

(с. 18),

5a

(с. 19)

 

Впр. 1, 2 (с. 17),

4 (с. 18)

 

Впр. 6

(с. 19)

 

7.

 

Familienfeste

Навчати розповідати про родинні свята

й подарунки до цих

свят, знайомити з традиціями святкування

в німецьких родинах,

формувати навички читання, письма, моноло-

гічного й діалогічного

мовлення

Впр. 1a

(с. 20)

Майбутній час

Futur I.

Впр. 4 (с. 22)

Die Bescherung -en, das

Osternest -er, das Lachen,

fröhlich, ausblasen

(blies aus, hat ausgeblasen),

sich unterhalten

(unterhielt sich, hat

sich unterhalten).

Впр. 1b (с. 20)

Впр. 2b (с. 21)

 

Впр. 2a (с. 20), 3,

4 (с. 22)

 

Впр. 5

(с. 22)

 

8.

 

Wiederholung

Навчати працювати над проектом, закріпити набуті мовні

й мовленнєві вміння

та навички, формувати навички писемного

й усного мовлення

 

 

Проектна робота «Bastelstunde: Familienfeste»

(с. 189)

 

 

Впр. 1, 3 (с. 23),

4 (с. 24)

Впр. 1, 2 (с. 23)

Тестова робота №1

Заповнити таблицю само-

оцінювання (c. 25)

 

Schulleben (Шкільне життя)

9.

 

In unserer

Schule

Навчати називати при-

міщення у школі й роз-

повідати, які заняття

в них відбуваються,

готувати презентацію

своєї школи, формувати

навички читання, ауді-

ювання, письма й монологічного мовлення

Впр. 1

(с. 26)

Словотвір:

складні слова.

Впр. 1 (с. 26)

Der Musikraum -¨-e,

der Werkraum -¨-e, der

Kunstraum -¨-e, die Naturwissenschaften

(Pl.),

der Parkplatz -¨-e, der

Sportverein -e.

Впр. 2 (с. 26)

 

Впр. 5b,

6 (с. 27)

Впр. 3

(с. 26),

 5a

(с. 27)

 

Впр. 7

(с. 27)

 

10.

 

Ein

Schultag

Навчати називати час,

описувати свій шкільний день і шкільний

день іншої людини,

формувати навички

читання, аудіювання,

письма й монологічного

мовлення

Впр. 1

(с. 28)

Кількісні

числівники

Der Schultag -e, verlassen

(verließ, hat verlassen),

arbeiten an (Dat.).

Впр. 2 (с. 28)

 

Впр. 1, 3

(с. 28)

Впр. 2

(с. 28),

4 (с. 29)

 

Впр. 5

(с. 30)

 

11.

 

Nach der

Schule

Навчати розповідати

про позашкільний час,

розуміти інформацію

в нотатнику й писати

власний розклад на

тиждень, формувати

навички читання, ауді-

ювання, письма й монологічного мовлення

 

Модальні дієслова

(повторення).

Впр. 4 (с. 32)

Der Kurs -e, der Computerkurs

-e, die AG -s,

erlernen (erlernte, hat erlernt).

Впр. 2 (с. 31)

Впр. 3

(с. 32)

Впр. 1

(с. 31)

Впр. 1, 2 (с. 31),

4 (с. 32)

 

Впр. 5

(с. 32)

 

12.

 

Schulveran-staltungen

Навчати розповідати

про позашкільні заходи, писати повідомлення

про мандрівки

з класом, формувати навички читання,

письма й монологічного мовлення

Впр. 1

(с. 33)

Вживання неозначеної

форми дієслів із часткою «zu» й без неї.

Впр. 4b

(с. 34),

5, 6 (с. 35)

Die Studienfahrt -en, der

Wandertag -e, die Einzelheit -en, beschließen

(beschloss, hat beschlossen),

stattfinden (fand

statt, hat stattgefunden),

vorschlagen (schlug vor, hat vorgeschlagen).

Впр. 2a (с. 33)

Впр. 4b (с. 34)

 

Впр. 3, 4a (с. 34)

Впр. 2b (с. 33)

Впр. 6

(с. 35)

 

13.

 

Unsere

Wettbewerbe

und

Schulfeste

Навчати розповідати

про шкільні змагання,

свята, турніри тощо, робити плакат про якийсь

позашкільний захід,

формувати навички

аудіювання,

письма,

діалогічного й монологічного мовлення

Впр. 1

(с. 36)

 

Die Show -s, die Jury-s,

die Tombola -s,

der Interessent -en.

Впр. 1, 2 (с. 36)

 

Впр. 3

(с. 37)

Впр. 2 (с. 36),

3, 4

(с. 37)

 

Впр. 5

(с. 37)

 

14.

 

Arbeitsge-meinschaften

Навчати розповідати про шкільні гуртки, складати програми

гуртків для своєї школи, формувати навички

читання, аудіювання,

письма, діалогічного

й монологічного мовлення

Впр. 1

(с. 38)

Вживання неозначеної

форми дієслів із часткою

«zu» й без неї.

Впр. 2 (с. 38)

Die Arbeitsgemeinschaft

-en (die AG -s), das

Trampolin -e, dichten

(dichtete, hat gedichtet),

schützen (schützte, hat geschützt),

sich beschäftigen

(beschäftigte sich,

hat sich beschäftigt) mit (Dat.).

Впр. 2 (с. 38)

Впр. 4

(с. 39),

5(с. 40)

 

Впр. 2 (с. 38),

3 (с. 39)

 

Впр. 6

(с. 40)

 

15.

 

Ausflüge

und

Klassenfahr-ten

Навчати розповідати про класні подорожі, розуміти інформацію в оголошеннях про

класні подорожі й писати такі оголошення,

формувати навички

читання, аудіювання,

письма, діалогічного

й монологічного мовлення

Впр. 2

(с. 41)

Минулий час

Präteritum.

Впр. 4, 5

(с. 42); РЗ,

впр. 1 (с. 23)

Der Rundgang -¨-e, die

Radwanderung -en, der

Kai -s, die Schiffsreise

-n, die Seilbahn -en

Впр. 6

(с. 42)

Впр. 3a, 3b  (с. 41)

Впр. 1

(с. 41), 5,

6 (с. 42)

 

Впр. 7

(с. 43)

 

16.

 

Wiederholung

Навчати працюва-

ти над проектом, закріпити набуті мовні

й мовленнєві вміння

та навички, формувати навички писемного

й усного мовлення

 

 

Проектна робота «Fotocollage: Unsere AGs»

(с. 189)

 

 

 

Тестова робота № 2

Заповнити таблицю само-

оцінювання (c. 46)

 

Theater und Kino (Театр та кіно)

17.

 

Im Theater

Називати приміщення

й різні об’єкти в театрі,

розповідати про їхнє

призначення, описувати якийсь театр своєї

місцевості, формувати

навички читання, ауді-

ювання, письма й монологічного мовлення

Впр. 1

(с. 47)

 

Das Theaterstück -e,

die Aufführung -en, die

Probe -n, der Zuschauer

-, der Zuschauerraum

-¨-e, der Erfrischungsraum

-¨-e, das Foyer -s,

die Bühne -n, die Kulisse -n,

der Vorhang -¨-e.

Впр. 2 (с. 47),

3  (с. 48)

Впр. 4b (с. 48),

5 (с. 49)

 

Впр. 2 (с. 47), 3,

4a (с. 48)

 

Впр. 6

(с. 49)

 

18.

 

Ein

Theaterbesuch

Навчати розповідати про відвідування

театру, повідомляти,

де знаходяться місця

у театрі, формувати навички читання, аудію-

вання, письма й монологічного мовлення

Впр. 1

(с. 50)

 

Das Parkett, die Loge

-n, der Rang -¨-e, das

Bühnenbild -er, besorgen

(besorgte, hat

besorgt), Beifall klatschen

(klatschte, hat geklatscht).

Впр. 1, 2 (с. 50)

Впр. 4

(с. 52)

Впр. 3a

(с. 51)

Впр. 3a, 3b (с. 51)

 

Впр. 5

(с. 52)

 

19.

 

Spielplan

Навчати розповідати

про репертуар театру, повідомляти дату й час вистави в театрі,

формувати

навички читання, ауді-

ювання, письма й монологічного мовлення

Впр. 1

(с. 53)

 

die Komödie -n, die Tragödie -n, die Oper -n, das Ballett -e, das Musical -s, die Erstaufführung -en, auffuhren (führte auf, hat aufgeführt)

Впр. 2 (с. 53)

Впр. 4

(с. 54)

 

Впр. 3 (с. 53), 5

(С.54)

 

Впр.6

(с.54)

 

20.

 

Berühmte Theater Ber-lins

Навчати розповідати

про театри Берліна, їхній репертуар, повідомляти про дату їхнього заснування та першу прем’єру,

формувати навички

читання, аудіювання,

письма й моно-логічного мовлення

Впр. 1

(с. 55)

Präpositionen mit Dativ ab, mit, seit, von

Впр. 5

(с. 57)

 

die Operette -n, die Staatsoper -n, der Dramatiker -, bedeutend,

überwiegend, sich spezialisieren (spezialisierte sich, hat sich

spezialisiert) auf (Akk.)

Впр. 2

(с. 55),

впр. 3

(с. 55 – 56)

 

 

Впр. 4

(с. 56 – 57)

 

Впр. 6

(с. 57)

 

Впр. 7

(с. 57)

 

 

21.

 

Wir gehen gern ins Kino

Навчати розповідати про відвідування

кінотеатру, повідомляти про фільми, яким надаєш перевагу, формувати навички

читання, аудіювання,

монологічного й діалогічного мовлення

Впр. 1

(с. 58)

 

vorziehen (zog vor, hat vorgezogen), sich bekannt machen mit (Dat.),

das Popcorn

Впр.3 а (с.58 –  59)

Впр.4 а (с.59)

Впр. 2 (с. 58), впр.3 b (с.59),  впр.4 b (с.60), 

 

Впр.5

(с. 60)

 

 

22.

 

Was läuft im Kino?

Mein Lieblingsfilm

Навчати називати й розрізняти жанри кіномистецтва, розуміти інформацію на кіноафіші, робити пропозицію щодо перегляду якогось фільму, приймати чи відхиляти таку пропозицію, формувати навички читання, письма й діалогічного мовлення

Впр.1

(с.61)

Складносу-рядні речення зі сполучником

„denn“

der Actionfilm, der Liebesfilm, der Fantasyfilm, die Handlung, die Hauptfigur, es geht um (Akk)

Befragen (befragte, hat befragt) nach Dat

Впр.3 (с.61),

4 (с.62)

 

Впр.4 (с.62),

1, 2 (с.64), 3 (с.65)

Впр.5 (с.63),

4, 5 (с.65)

 

Впр.5 (с.63)

 

 

23.

 

Wiederholung

Навчати працювати над проектом, закріпити набуті мовні

й мовленнєві вміння

та навички, формувати навички писемного

й усного мовлення

 

 

Впр.2а (с.66)

 

 

Впр.1 (с.66), 4,5 (с.67)

Впр.1, 2b (с.66), 3 (с.67)

Тестова робота № 3

Заповнити таблицю само-

оцінювання (c. 68)

 

Ernährung (Харчування)

24.

 

Was isst du jeden Tag?

Навчати розповідати про основні прийоми їжі протягом дня, писати лист про традиції харчування в своїй родині, формувати навички аудіювання, письма й монологічного мовлення

Впр.1

(с.69)

Словотвір:

складні слова.

Впр.1 (с.69)

Die Konfitüre, die Beilage, die Gaststätte

Впр.1, 2 (с.69), 6 (с.70)

 

Впр.3 (с.69)

Впр.4 (с.69), 6 (с.70)

Впр.5 (с.70)

Впр.7 (с.70)

 

25.

 

Einkaufen und Kochen.

 

Навчати називати інгредієнти, необхідні для приготування страв, складати список продуктів, що необхідно купити, вести розмову з продавцем у магазині, формувати навички аудіювання, письма, монологічного й діалогічного мовлення

Впр.1

(с.71)

Неозначені займенники „etwas“ i „nichts“.

Впр.3, 4 (с.72).

Вживання артикля перед імен-никами, що позначають речовини або продукти

Die  Himbeere,  verdorben sein, riechen (roch, gerochen), haltbar sein bis (Akk)

Впр. 1 (c.71)

 

Впр.3 (с.72)

Впр.2 (с.71), 3, 5 (с.72)

Впр.6 (с.72)

Впр.6 (с.72)

 

26

 

Wir kochen das Mittag-essen

Навчати називати посуд і описувати процес приготування їжі, складати меню страв, формувати навички письма й монологічного мовлення

Впр.1 (с.73)

Вживання артикля перед імен-никами, що позначають речовини або продукти

Der Kochtopf, die Pfanne, die Schüssel, der Löffel, das Messer, der Backofen, umrühren, Teig kneten

Впр.2 (с.73), 3 (с.74)

 

 

Впр.4 (с.74)

Впр.5,6 (с.74)

Впр.6 (с.74)

 

27

 

In der Küche.

Контроль аудіювання

Навчати називати кухонні прилади й описувати їхні функції, розповідати про кухонні прилади у себе вдома, формувати навички читання, аудіювання, письма й діалогічного мовлення

Впр.1 (с.75)

Підрядне речення часу зі сполучни-ком „wenn“.

Впр.3 (с.76),

4  (с.77)

Der Fleischwolf, die Küchenmaschine, der Mixer, die Kaffeemaschine, die Mikrowelle, die Saftpresse, aufwärmen, zerkleinern

Впр.2 (с.75)

Впр.3 (с.76)

 

Впр.5 (с.77)

Впр.6 (с.77)

Впр.6(с.77)

 

28

 

Ukrainische Küche ist lecker. Mein Lieblings-gericht

Контроль говоріння

Навчати називати українські страви й розповідати, з чого їх готують, писати повідомлення про свої улюблені українські страви, формувати навички читання, письма, монологічного й діалогічного мовлення

 

Вживання артикля перед імен-никами, що позначають речовини або продукти.

 

Модальне дієслово „müssen“:

man muss.

Впр. 2b (с.81)

Das Klößchen, das Hühnerkotelett nach Kyjiwer Art, das Tomatenmark, der Esslöffel, die Raspel, reiben, würzen

Впр.1 (с.78)

Das  Fett, hacken,

beiseite

Впр.2a (с.81)

Впр.3 (с.79)

Впр.3b, 4 (с.82)

 

Впр.1 (с.78), 2 (c.79), 4, 5 (c.80)

Впр.1, 3a (с.81)

Впр.4, 6 (с.80)

Впр.2b (с.81), 5 (c.82)

Впр.6 (с.80)

Впр.4,

5 (с.82)

 

29

 

Wir decken den Tisch. Контроль письма

Навчати називати посуд і предмети сервіровки столу, розповідати про сервірування столу залежно від ситуації, формувати навички читання, письма й монологічного мовлення

Впр.1 (с.83)

Словотвір: складні слова

Впр.1 (с.83)

Die Tischdecke, die Serviette, die Gabel, der Teelöffel, die Untertasse, die Teekanne, der Brotteller, die Zuckerdose, der Salzsteuer

Впр.1, 2 (с.83)

Впр.3 (с.84)

 

Впр.4 (с.84)

Впр.5

(с.84)

Впр.2 (с.83)

Впр.5 (с.84)

 

30

 

Was gehört zum guten Ton?

Контроль читання

Навчати розповідати про правила поведінки за столом і давати поради щодо цього, формувати навички читання, письма й монологічного мовлення

Впр.1а (с.85)

 

Kauen (kaute, hat gekaut), sich benehmen (benahm sich, sich benommen), zappeln (zappelte, hat gezappelt)

Впр.2 (с.85)

Впр.3, 4 (с.86), 5 (с.87)

 

Впр.2 (с.85)

Впр.6 (с.87)

Впр.6 (с.87)

 

31

 

Wiederholung

Навчати працювати над проектом, закріпити набуті мовні й мовленнєві вміння та навички, формувати навички писемного й усного мовлення

 

 

 

 

 

Впр.1,3 (с.88), 4 (с.89), 5 (с.90)

Впр.1,2 (с.88)

Тестова робота № 4

Заповнити таблицю само-

оцінювання (c. 92)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 клас

Підручник С.І. Сотникова, Г.В.Гоголєва. Німецька мова. 7 клас. – Х.: Ранок, 2014

Складено відповідно до «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Іноземні мови. 5– 7 класи. - Видавничий дім «Освіта», 2013р.», 2 години на тиждень

 

ІІ семестр

 

№ уроку

Дата

Підтема

Мета

Вправи

на розвиток лінгвістичних компетенцій

Вправи на розвиток мовленнєвих компетенцій

Домашнє

завдання

Примітка

Фонетичний матеріали

Граматичний

матеріал

Лексичний матеріал

Читання

Аудіювання

Мовлення

Письмо

Gesundheit (Здоровя)

32

 

Krankenhäuser

Навчати розповідати

й писати лист про медичні заклади міста, формувати навички читання, аудіювання й письма

Впр. 1

(с. 93)

Множина іменників (повторення)

das Krankenhaus, der Krankenwagen,

die Klinik, der Patient, der Notarzt

Впр.2, 3 (с.93)

Впр.4, 5 (с.94)

Впр. 3

(с. 93)

 

РЗ, впр.3 (с.50)

Впр.6

 (с.94)

 

33

 

Was tut weh?

Навчати називати частини тіла людини, повідомляти, що болить у людини і які наслідки має такий стан здоров’я, формувати навички аудіювання, письма й діалогічного мовлення

Впр. 1

(с. 95)

Множина іменників (повторення).

Впр.1 (с.95)

der Schmerz, weh tun, die Ausrede

Впр.1 – 3 (с.95)

 

Впр. 4

(с. 96)

Впр. 5

(с. 96)

РЗ, впр.3 (с.51)

Впр. 6

(с. 96)

 

34

 

Ärzte

Навчати розповідати, яких лікарів відвідують хворі люди, називаючи причину візиту до лікаря, формувати навички аудіювання, читання, письма й діалогічного мовлення

Впр. 1

(с. 97)

Підрядне речення причини

Впр. 3, 4 (с.98), 5, 7 (с.99)

der Chirurg, der Internist, der Augenarzt, der Hals-Nasen-Ohren-Arzt (der HNO-Arzt), der Kinderarzt, der Zahnarzt, der Hausarzt

Впр. 3 (с.98)

 

Впр.2 (с.97)

РЗ, впр.3 (с.52)

Впр. 5

(с. 99) РЗ, впр.4 (с.52)

Впр. 7

(с. 99)

 

35

 

Beim Arzt

Навчати  вести бесіду з лікарем, описуючи свій стан здоров’я, формувати навички аудіювання, письма й діалогічного мовлення

Впр. 1

(с. 100)

 

das Fieber, messen, die Erkältung, der Schnupfen, der Husten, niesen, untersuchen, verschreiben, gurgeln

Впр.2 (с.100), 3 (с.101)

 

Впр.4а, (с.101)

Впр.4а, b (с.101)

РЗ, впр.3 (с.53)

Впр.5 (с.102)

 

36

 

Was empfiehlt der Arzt?

Навчати розповідати

про рекомендації лікаря хворим, формувати навички аудіювання, читання, письма, монологічного  й діалогічного мовлення

Впр. 1

(с. 103)

Вживання неозначеної форми дієслів з часткою „zu“ і без неї.

Впр.2 (с.103), 5, 7 (с.105)

empfehlen, versprechen, die Untersuchung, das Übergewicht, Gute Besserung!

РЗ, впр.1 (с.54)

 

 

Впр. 3

(с. 103), 4 (с.104), 5 (с.105)

РЗ, впр.3 (с.54)

Впр. 7

(с. 105),

 

37

 

Gesund leben

Навчати розповідати

про здоровий спосіб життя, писати повідомлення про себе для інтернет-форуму, формувати навички читання, письма й монологічного мовлення

Впр. 1

(с. 106)

Вживання неозначеної форми дієслів з часткою „zu“ і без неї.

Впр.4 (с.107),

nützlich, schädlich, das Surfing, das Jogging

Впр. 3

(с. 107)

Впр. 2

(с. 106),

6 (с.108)

 

Впр.4 (с.107)

РЗ, впр.4 (с.55)

Впр. 7

(с. 108)

 

38

 

Wiederholung

Навчати працювати над проектом, закріпити набуті мовні й мовленнєві вміння та навички, формувати навички писемного й усного мовлення

 

РЗ, впр.3 (с.56)

РЗ, впр.1, 2 (с.56)

 

РЗ, впр.2 (с.56)

Впр.1,3 (с.109), 4 (с.110)

Впр.1, 2 (с.109)

Тестова робота № 5

Заповнити таблицю само-

оцінювання (c. 111)

 

Sport (Спорт)

39

 

Sportarten

Навчати розповідати

про різні види спорту й місця, де ними можна займатися, писати повідомлення про вподобання у спорті, формувати навички аудіювання, письма й монологічного  мовлення

Впр.2 (с.112)

 

das Skaten, das Reiten, der Kampfsport, draußen

Впр.1, 3 (с.112), 4 (с.113)

 

Впр.3 (с.112), 5 (с.113)

Впр.4, 6 (с.113)

 

РЗ, впр.4 (с.58)

 

40

 

Beliebte Sportarten

Навчати коментувати статистику щодо улюблених видів спорту, проводити серед однокласників опитування щодо їхніх улюблених видів спорту, формувати навички аудіювання, письма, діалогічного й монологічного мовлення

Впр.1 (с.114)

Ступені порівняння прислівника „gern“ (повторення)

das Erlebnis, auf dem Platz, an der Stelle

Впр. 3 a, (с.114), 3b, 4a (с.115)

 

Впр. 2 (с.114), 4b, 6 (с.115)

РЗ, впр.3 (с.59)

Впр.7 (с.115)

 

41

 

Wintersport

Навчати розповідати

про зимові види спорту й називати необхідне обладнання для занять спортом узимку, формувати навички читання, письма й монологічного мовлення

Впр.1 (с.116)

Неозначений займенник „man“ (повторення)

Впр.4 (с.117)

der Langlauf, das Skispringen, die Sprungschanze, der Ski, der Bobschlitten, hinabfahren (fuhr hinab, hinabgefahren)

Впр.2, 3 (с.116), 4 (с.117)

Впр.5(с.117)

 

Впр.4 (с.117)

РЗ, впр.4 (с.60)

Впр.6

(с.117)

 

42

 

Sommersport

Навчати розповідати

про літні види спорту, формувати навички читання, аудіювання й письма

Впр.1 (с.118)

Словотвір: віддієслівні іменники

Впр.1 (с.118)

das Segeln, das Rudern, das Jogging, das Surfing, nachgehen (ging nach, nachgegangen), die Bewegung

Впр.2 (с.118)

Впр.4 (с.119)

Впр.3 (с.119)

 

РЗ, впр.4 (с.61)

Впр.5 (с.119)

 

43

 

Extrem-sportarten

Навчати розповідати

про екстремальні  види спорту й необхідне для них обладнання, висловлювати свою точку зору щодо того, які види спорту є небезпечними, формувати навички читання, аудіювання, письма й монологічного мовлення

Впр.2 (с.120)

Неозначений займенник „man“ (повторення)

Впр.5 (с.122)

das Bungeejumping, das Mountainbiking, das Rafting, das Freiklettern, das Seil, der Haken, das Schlauchboot, der Fels

Впр.3а (с.120), 3b (с.121)

Впр.4 (с.121),

5 (с.122)

 

Впр.1 (с.120), 5 (с.122)

РЗ, впр.3

(с.62)

Впр.6

(с.122)

 

44

 

Sportaus-rüstung

Навчати розповідати

про спортивне знаряддя, необхідне для занять різними видами спорту, складати загадки про види спорту, формувати навички читання, письма, монологічного й діалогічного мовлення

Впр.1 (с.123)

Неозначений займенник „man“ (повторення)

Впр.3,5 (с.124)

das Ruder, die Inlineskates/Inliner (Pl)., der Schläger, das Surfbrett, der Boxhandschuh, der Eisschnelllauf

Впр.2 (с.123), 3 (с.124)

РЗ, впр.3

(с.63)

 

Впр.4,5 (с.124)

 

РЗ, впр.4

(с.63)

 

45

 

Sportangebote

Навчати коментувати пропозиції в оголошеннях щодо занять спортом, писати такі оголошення, формувати навички читання, аудіювання, письма, діалогічного й монологічного мовлення

РЗ, впр.1

(с.64)

Словотвір: віддієслівні іменники

РЗ, впр.1

(с.64)

das Angebot, anbieten (bot an, hat angeboten)

Впр.2 (с.125)

Впр.3 (с.126)

Впр.1 (с.125),

4, (с.126)

РЗ, впр.3,4

(с.64)

Впр.5 (с.126)

 

46

 

Auf die Plätze, fertig, los!

Навчати розповідати

про спортивні змагання в школі, брати інтерв’ю за темою, формувати навички читання, аудіювання, письма й діалогічного мовлення

 

Словотвір: складні слова

Впр.1 (с.127)

der Wettkampf, gewinnen (gewann, gewonnen), den Platz machen, die Meisterschaft, das Turnier, der Schlag Впр.1,2 (с.127)

Впр.3 a (с.128)

Впр.3 a (с.128)

РЗ, впр.2

(с.65)

Впр.3b (с.128),

4 (с.129)

РЗ, впр.3

(с.65)

Впр.6 (с.129)

 

47

 

Schneller, höher, stärker!

Навчати розповідати

про олімпійські види спорту і про найвидатніших олімпійських чемпіонів, формувати навички аудіювання, письма й діалогічного мовлення

Впр.2 (с.130)

Словотвір: складні слова

Впр.1 (с.127)

РЗ, впр.1

(с.66)

die Medaille, das Kunstturnen, der Baseball, der Freestyle, Ski Alpin, vertreten

Впр.3 (с.130), 4 a (с.131)

 

Впр.4b (с.131)

 

Впр.1 (с.130),

Впр.5a (с.131),

5b  (с.132)

РЗ, впр.3

(с.66)

Впр.6

(с.132)

 

48

 

Bekannte deutsche Sportler

Навчати розповідати й писати повідомлення про видатних німецьких спортсменів, використовуючи подану інформацію, формувати навички читання, аудіювання, письма, монологічного й діалогічного мовлення

Впр.2 (с.133)

Словотвір: суфікс „in“ іменників жіночого роду

Впр.3 (с.133)

der Rennfahrer, der Skirennläufer, der Biathlet, der Sieg

Впр.6 (с.135)

Впр. 4b (с.134)

 

Впр.1,4a (с.133), 4c, 5 (с.134), 6 (с.135)

 

РЗ, впр.3

(с.67)

Впр.7

(с.135)

 

49

 

Bekannte Sportler der Ukraine

Навчати розповідати й писати повідомлення про видатних українських спортсменів, використовуючи подану інформацію, формувати навички читання, аудіювання, письма й монологічного мовлення

РЗ, впр.1

(с.68)

Минулий час Präteritum (повторення)

РЗ, впр.2

(с.68)

der Fechter, das Schießen, der Schütze

Впр.4

(с.137)

Впр. 2b (с.136)

 

Впр.1,2a (с.136), 3, 4 (с.137)

 

РЗ, впр.3

(с.68)

Впр.5

(с.138)

 

50

 

Wiederholung

Навчати працювати над проектом, закріпити набуті мовні й мовленнєві вміння та навички, формувати навички писемного й усного мовлення

 

РЗ, впр.3,4

(с.70)

Впр.4, 5 (с.140);

РЗ, впр.1, 2 (с.69),

3 (c.70)

 

 

Впр.1,3

(с.139),

6 (c.141)

Впр.1,2

(с.139),

5 (c.140);

РЗ, впр.5

(с.70)

Тестова робота № 6

Заповнити таблицю само-

оцінювання (c. 142)

 

Deutschland (Німеччина)

51

 

Wir reisen gern

Навчати називати цілі подорожі, вживаючи географічні назви в правильній формі, коментувати статистику щодо улюблених туристичних цілей, описувати подорож своєї мрії, формувати навички читання, аудіювання, письма, діалогічного й монологічного мовлення

 

Географічні назви

Впр. 3a, 3b

(с.144)

Verreisen (verreiste, ist verreist), das Reiseziel

Впр.1, 2 (с.143), 5а (с.145)

Впр.3а (с.144)

Впр.2а (с.143)

Впр.4 (с.144), 5b (с.145)

РЗ, впр.4

(с.71)

 

Впр.6 (с.145)

 

52

 

Reisevorbe-reitungen

Навчати розповідати  про приготування до подорожі, про необхідні в подорожі речі, формувати навички аудіювання, письма, діалогічного й монологічного мовлення

Впр.1 (с.146)

Неозначені займенники „einer“ і „keiner“

Впр.4а (с.147), 4b, 5(с.148)

Die Reisevorbereitun-

gen, einer/eins, keiner/keins, die Taschenlampe, der Koffer, das Zelt, die Kappe

Впр.2 (с.146)

 

Впр.4а (с.147),

Впр.3,4а (с.145),

РЗ, впр.3

(с.72)

 

Впр.6 (с.148)

 

53

 

Auf Reisen gehen

Навчати розповідати, що можна робити під час подорожі, давати поради щодо організації й проведення вдалої подорожі, формувати навички аудіювання, читання, письма й монологічного мовлення

Впр.1, 2 (с.149)

Словотвір: складні слова

РЗ, впр.1 (с.73)

Наказовий спосіб дієслів (повторення)

Впр.4, 5 (с.150)

Erledigen, besorgen sich (Dat.), überlegen, die Checkliste, der Eindruck

Впр.3 (с.149)

 

Впр.4 (с.150)

 

РЗ, впр.2

(с.73)

 

Впр.3 (с.149), 5 (с.150)

РЗ, впр.3

(с.73)

 

Впр.7 (с.150)

 

54

 

Deutschland in Europa

Навчати називати сусідні країни Німеччини, повідомляти основні відомості про Німеччину, формувати навички аудіювання, читання й монологічного мовлення

Впр.1

(с.151)

Географічні назви

Nordeuropa, Südeuropa, Westeuropa, Osteuropa, Mitteleuropa, grenzen an (Akk)

Впр.4, 6 (с.152)

Впр.5 (с.152)

Впр.5 (с.152)

Впр.2, 3 (с.151)

 

Впр.7 (с.152)

 

55

 

Deutsche Bundesländer

Навчати розповідати про федеральні землі Німеччини, використовуючи подану інформацію, описувати туристичний маршрут Німеччиною, формувати навички читання, письма, діалогічного й монологічного мовлення

Впр.1а (с.153)

Географічні назви

vorhaben, übernachten, die Richtung, die Jugendherberge

Впр.4а (с.155)

 

Впр.1b (с.153), 2, 3 (c.154), 4b (c.155)

РЗ, впр.4

(с.75)

 

Впр.5 (с.155)

 

56

 

Deutsche Städte

Навчати називати основні визначні місця німецьких міст, описувати туристичний маршрут німецькими містами, складати й відгадувати загадки про міста, формувати навички аудіювання, письма й діалогічного мовлення

Впр.1а (с.156)

Словотвір: утворення прикметників від назв міст

Впр.5 (с.158)

Der Dom, wegfallen (fiel weg, ist weggefallen)

Впр. 1b, 2а (с.156), 4 (c.157), 7 (c.158)

 

Впр.6 (c.158)

Впр.2b (с.156), 3 (c.157)

Впр.6 (c.158)

Впр.7

(c.158)

 

57

 

Deutsche Hauptstadt.

Berlin gestern und heute

Навчати повідомляти основні відомості про столицю Німеччини, знайомити з історією німецької столиці, формувати навички аудіювання, читання, письма й монологічного мовлення

Впр.1 (с.159),

впр.1 (с.161)

Множина іменників (повторення)

Впр.1 (с.159),

впр.1 (с.161)

die Besonderheit, die Regierung, die Spree, sich befinden (befand sich, hat sich befunden), umgeben sein von (Dat); das Wappen, der Begründer, die Urkunde

Впр.2 (с.159)

 

Впр.4

(с.159)

Впр.4

(с.161)

 

 

Впр.5 (с.160)

 

Впр.3 (с.159)

Впр.2, 3 (с.161)

 

Впр.6 (с.160)

Впр.6 (с.162)

 

58

 

Stadtrundfahrt durch Berlin

Навчати називати визначні місця Берліна, описувати екскурсію німецькою столицею, формувати навички аудіювання, читання, письма й монологічного мовлення

Впр.1

(с.163)

Минулий час Präteritum (повторення)

Впр.6

(с.165)

Der Fremdenführer, die Glaskuppel, die Quadriga, die Museuminsel, Herzlich willkommen in…

Впр.2 (с.163)

Впр.4

(с.164),

5 (с.165)

Впр.6

(с.165)

Впр.3 (с.164)

РЗ, впр.4

(с.79)

 

Впр.6

(с.165)

 

59

 

Sehenswürdigkeiten Berlins

Навчати розгадувати загадки про визначні місця Берліна й складати такі загадки, формувати навички читання й письма

 

Неозначені займенники „jemand“ i „niemand“

Впр.2(с.166), (с.167), 5 (c.168)

der Höhepunkt, das UNESCO-Weltkulturerbse, einen Blick auf (Akk) werfen (warf, hat geworfen)

Впр.1 (с.160)

Впр.2

(с.166), 4 (с.167)

 

 

РЗ, впр.4

(с.80)

Впр.5

(с.168)

 

60

 

Wiederholung

Навчати працювати над проектом, закріпити набуті мовні й мовленнєві вміння та навички, формувати навички писемного й усного мовлення

 

РЗ, впр.3

(с.82)

Впр.4 (с.170);

РЗ, впр.1, 2 (с.81)

 

 

Впр.1, 3

(с.169);

5 (с.170)

Впр.1,2

(с.169),

РЗ, впр.4

(с.82)

Тестова робота № 7

Заповнити таблицю само-

оцінювання (c. 171)

 

Die Ukraine (Україна)

61

 

Unsere Heimatland

Навчати повідомляти основні відомості про Україну, писати повідомлення про свою Батьківщину, формувати навички аудіювання, письма й монологічного мовлення

Впр.1 (с.72)

Словотвір: складні слова

Впр.3 (с.173)

die Lage, die Staatsform, die Amtssprache

Впр.3, 4 (с.173)

 

Впр.3

(с.173),

Впр.2

(с.172), 5 (c.173)

РЗ, впр.4

(с.83)

Впр.6

(с.173)

 

62

 

Sehenswürdigkeiten der Ukraine

Навчати розповідати про визначні місця України, складати й розгадувати загадки про визначні місця, формувати навички аудіювання, читання, письма й діалогічного мовлення

Впр.1

(с.174)

 

die Art, die Pflanze, die Töpferei

Впр.2 (с.174),

5 (c.175)

Впр.3

(с.175)

Впр.4

(с.175)

РЗ, впр.3

(с.84)

РЗ, впр.2 – 4  (с.84)

Впр.6

(с.175),

 

63

 

Rekorde der Ukraine

Hörverstehen.Kontrolle

Навчати розповідати й писати повідомлення про досягнення українців, знайомити з видатними рекордами, зафіксованими в Україні, формувати навички аудіювання, читання й письма

Впр.1

(с.176)

Ступені порівняння прикметників (повторення)

die Wüste, wiegen, verteilen, einen Rekord aufstellen, langlebig

Впр.2 (с.176), 4a (c.177)

Впр.3

(с.176)

Контроль-на робота з аудіювання

 

Впр. 4b (c.177)

Впр.5

(с.177)

 

64

 

Kyjiw ist unsere Hauptstadt.

Sprechen.

Kontrolle

Навчати повідомляти основні відомості про столицю України, називати визначні місця Києва, формувати навички читання, аудіювання, письма й діалогічного мовлення

Впр.1

(с.178)

Множина іменників (повторення)

das Höhlenkloster, die Kathedrale, der Bau, besiedelt sein, die Siedlung, der Fürst

Впр.1, 2 (с.178)

Впр.3

(с.179), 4 (c.180)

Впр.5

(с.180)

Конт-роль говорін-ня

РЗ, впр.3

(с.86)

Впр.6

(с.180)

 

65

 

Sehenswür-digkeiten von Kyjiw

Schreiben. Kontrolle

Навчати розповідати про визначні місця Києва, коментувати статистику про найпопулярніші туристичні принади української столиці, формувати навички читання, письма, монологічного й діалогічного мовлення

РЗ, впр.1

(с.87)

 

Словотвір: складні слова

РЗ, впр.1

(с.87)

 

der Denkmalschutz, befestigt, die Farbpalette, der Heilige

Впр.4 (с.183)

Впр.3

(с.182)

 

Впр.2а, 2b (с.181), 4 (c.183)

Конт-рольна робота з письма

Впр.5

(с.183)

 

66

 

Eine Stadtrundfahrt durch Kyjiw

Lesen. Kontrolle

Навчати проводити екскурсію Києвом, розповідаючи про головні принади української столиці, формувати навички читання, письма й монологічного й мовлення

Впр.1

(с.184)

Множина іменників (повторення)

Впр.1 (с.184)

die Aussicht, reich sein an (Dat), die Kultureinrichtung

Впр.2 (с.184)

Впр.3

(с.184)

Конт-рольна робота з читання

 

Впр.4

(с.185)

 

Впр.6

(с.185)

 

67

 

Wiederholung

Навчати працювати над проектом, закріпити набуті мовні й мовленнєві вміння та навички, формувати навички писемного й усного мовлення

 

 

Впр.4 (с.187)

 

 

Впр.1, 3 (с.186)

Впр.1, 2 (с.186),РЗ, впр.3, 4

(с.90)

Тестова робота № 8

Заповнити таблицю само-

оцінювання (c. 188)

 

 

doc
Додано
7 вересня 2020
Переглядів
2605
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку