5 липня о 18:00Вебінар: «Щоденні-3» та «Щоденні-5»: незамінна частина уроку в Новій українській школі

Календарно-тематичне планування 8 клас англійська Карпюк

Про матеріал
Дане планування містить в собі мовний інвентар, комунікативні компетентності, змістові лінії а також очікувані результати. Надіюсь стане Вам у нагоді)
Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування з англійської мови для 8-го класу

ІІ семестр

№пп

Дата

Тема

Очікуваний результат. На кінець уроку учні вмітимуть:

Мовний інвентар

Комунікативна

компетентність

 

Інтегровані змістові лінії

Домашнє

завдання

Примітка

Лексика

Граматика/фонетика

Сприйняття на слух/зорове сприйняття

Усна/писемна взаємодія/

продукування

Тема Я і мої друзі .

Тематика ситуативного спілкування: друзі по листуванню, кореспонденція.

Ключові компетентності : сміливість у спілкуванні іноземною мовою; подолання власних мовних бар’єрів; ініціювати усну, писемну, зокрема он-лайн взаємодію іноземною мовою для розв’язання конкретної життєвої проблеми; переконувати, аргументувати, досягати взаєморозуміння/ компромісу у ситуаціях міжкультурного спілкування; висловлювати  іноземною мовою власні почуття, переживання і судження; використовувати українознавчий компонент в усіх видах мовленнєвої діяльності .

48

13.01

Сім’я та друзі.

 

Написати блог про себе

Kind,reliable,sociable,helpful,understanding,ambitious,lazy,strict,honest,friendly,fair,complaining,amusing,jealous,overprotective,pessimistic

Прикметни-ки

Ex. 1 p. 18

Ex. 1 p. 19

Interviewing

Ex. 3 p. 18

 

Формулює правила безпеки онлайн спілкування.

 

 

 

 

Обговорює особлтвості взаємлодії особистості та групи.

 

 

 

 

Прогнозує наслідки необачної поведінки в мережі Інтернет.

 

 

Порівнює безпосереднє спілкування з віртуальним.

Впр. 4, с. 19

 

49

14.01

Чи ти хороший друг?

 

Розповідати про себе

Brave,stubborn,thoughtful,selfish,serious,generous,tidy,optimistic,polite

Present Simple

Ex. 3 p. 20

Ex. 1, 2 p. 19-20

Expressing opinion

Ex. 1 p. 19

Описати свого найкращого друга

 

50

16.01

Друзі та дружба

 

Висловлюватись про риси характеру

ЛО теми

Present Simple

Ex. 4, 6 p. 22-23

Ex. 1, 2 p. 22

Ex.7 p. 24

Впр. 5, с. 23

 

51

20.01

Порівняння.

Правильно вживати герундій описуючи людей

ЛО теми

As…as or not so…as

 

Ex. 1 p. 25, WB

Написати 5 речень порівнянь

 

52

21.01

Чи ти справжній друг?

 

Ставити запитання по темі

Catch up with,weirdo,pretend,came across,tease,get on with,have a lot in common

Tenses

Ex. 1 p. 26

Ex. 4, 6 p. 28

Ex. 2 p. 28

Впр. 2, с. 28

 

 

 

 

 

53

23.01

Друзі та товаришування

 

Правильно будувати запитання

a bunch, a weirdo, to pretend, to tease, workaholic, to catch up

Adjective / Adverb

 

Ex. 1 p. 29

Ex. 2 p. 29

 

 

54

27.01

Друзі по листуванню

 

Вести діалог про людей

 to come across; to get on well; to have smth in common

as+adjective / adverb+as

Ex. 4 p. 47

Ex. 1, 3, 5 p. 46-48

Ex. 2 p. 46

Впр. 3, с. 29

 

55

28.01

Написання листа другу

 

Розповідати про свого найкращого друга

ЛО теми

Tenses

Ex. 1 p. 18

Ex. 1 p. 19

Interviewing

Ex. 3 p. 18

 

 

56

30.01

Значення дружби

 

Правильно писати свій короткий біографічний нарис

ЛО теми

Future Simple and Present Continuous

Ex. 3 p. 20

Ex. 1, 2 p. 19-20

Expressing opinion

Ex. 1 p. 19

 

 

Тема Стиль життя.

Тематика ситуативного спілкування: здоровий спосіб життя здоровий спосіб життя, активний відпочинок, повсякденні дії, види дозвілля.

Ключові компетентності : генерувати нові ідеї, переконувати в їх доцільності та об’єднувати однодумців задля втілення цих ідей у життя; організовувати свій час і навчальний простір; презентувати себе і створювати тексти ( усно і письмово) іноземною мовою, які сприятимуть майбутній кар’єрі;висловлювати  іноземною мовою власні почуття, переживання і судження; використовувати українознавчий компонент в усіх видах мовленнєвої діяльності .

57

03.02

Здоровий спосіб життя

 

 

A university,to decide,to improve,to memorize,to cheer smb up

Tenses

Ex. 2 p. 30

Ex. 2 p. 30

Ex. 1, 5 p. 30-32

Ex. 7 p. 32

Проектує власні повсякденні дії на захист довкілля та збереження ресурсів.

 

Описує власний стиль життя та визначає приорітети.

 

Надає рекомендації щодо дотримання здорового способу життя.

 

Аргументує раціональність покупки.

 

Оцінює інфраструктуру дозвілля власної громади.

Впр. 4, с. 31

 

58

04.02

Здорові звички

 

 

ЛО теми

Should may/might

Ex. 3 p. 34

Ex. 4(b) p. 35

Ex. 1, 2, 4, 5 p. 33-35

Ex. 6 p. 36

Впр. 3, с. 34

 

59

06.02

Їжа та смаки

 

 

An education,a technology,national,primary,secondary,typical,to take an exam

 

Ex. 1 p. 37

Ex. 2 p. 37

Ex. 3, 4 p. 38

Впр. 7, с. 36

 

60

10.02

Здорова та корисна їжа

 

 

An education,a technology,national,primary,secondary,typical,to take an exam

 

Ex. 1, 2 p. 39-41

Ex. 2(b) p. 41

Ex. 1, 2 p. 39-41

Ex.4 p. 42

 

 

61

11.02

Бути здоровим важливо

 

Обмінюватись думками.

Коментувати статистичні дані.

 

 

Ex. 6 p. 43

Ex. 7(a), 9 p. 44-45

Ex. 7(b) p. 44

Впр. 2, с. 37

 

62

13.02

Який ти? Вдосконалення навичок усного мовлення,аудіювання й читання

 

 

An equipment,a facility,a workshop,be well-quippead

Tenses

Ex. 1 p. 45

Ex. 2 p. 45

 

 

Впр. 7, с. 39

 

63

17.02

Ми повинні піклуватися про наше здоров’я.

Активізація лексики

 

 

 

Tenses

Ex. 2, p.46, ex.3,4, p.47-48

Ex. 1, p.46

Ex.5,p.48

 

 

 

Впр. 6, с. 43

 

64

18.02

Заняття у вільний час

 

 

Arts and Crafts Room,Assembly Hall,Canteen

Tenses

Ex. 7, 9, 10 p. 49-51

Ex. 8, 11 p. 50-52

Ex. 12 p. 53

Впр. 8, с. 44

 

65

20.02

Написання електронних листів.

 

 

,Gymnasium,Laboratory,Computer Room, Library, Workshop

 

Ex. 1, 4 p. 54-56

Ex. 3, 4, 5, 6, 7, 8 p. 56-57

Ex. 2 p. 56

Впр. 3, с. 45

 

66

24.02

Який він справжній друг?

 

 

A university,to decide,to improve,to memorize,to cheer smb up

Tenses

Ex. 2 p. 30

Ex. 2 p. 30

Ex. 1, 5 p. 30-32

Ex. 7 p. 32

Впр. 6, p.47;

 

67

25.02

Шкідливі звички

 

 

ЛО теми

Should may/might

Ex. 3 p. 34

Ex. 4(b) p. 35

Ex. 1, 2, 4, 5 p. 33-35

Ex. 6 p. 36

Впр. 10, с. 51

 

68

27.02

У тебе здоровий спосіб життя?

 

 

An education,a technology,national,primary,secondary,typical,to take an exam

 

Ex. 1 p. 37

Ex. 2 p. 37

Ex. 3, 4 p. 38

Впр. 13, с. 53

 

69

02.03

Час перемагати

 

 

An education,a technology,national,primary,secondary,typical,to take an exam

 

Ex. 1, 2 p. 39-41

Ex. 2(b) p. 41

Ex. 1, 2 p. 39-41

Ex.4 p. 42

Впр. 7, с. 57

 

Тема Шкільне життя.

Тематика ситуативного спілкування: школи в Україні та за кордоном, приміщення, правила поведінки.

Ключові компетентності : генерувати нові ідеї, переконувати в їх доцільності та об’єднувати однодумців задля втілення цих ідей у життя; комунікабельність та ініціативність; ставлення до викликів як до нових можливостей; відкритість до інновацій; креативність презентувати себе і створювати тексти ( усно і письмово) іноземною мовою, які сприятимуть майбутній кар’єрі;висловлювати  іноземною мовою власні почуття, переживання і судження; використовувати українознавчий компонент в усіх видах мовленнєвої діяльності .

70

03.03

Ви хороша команда?

 

Висловлює власне ставлення до участі в роботі гуртків.

responsible, boring, hard, aggressive, fair, patient, strict, interesting, smart, low, busy, short, firm

Повторення і систематиз-ація

 

Ex. 3 p. 80

Ex. 2(b) p. 79

Ex. 2 p. 79-80

 

 

 

 

 

 

Дискутує довкола питань про свою роль і місце у сучасному мультилінгвальному та полікультурному середовищі.

Впр.4,с. 80

 

 

71

05.03

Наші вчителі. Вдосконалення навичок читання, аудіювання

 

Демонструє розуміння потреби  мати хороші знання.

 

Headmaster, teachers, librarian

Повторення і систематиза-ція

 

Ex. 3(b) p. 81

Ex. 2, 3(a), 6(a) p. 81-84

Ex. 6(b) p. 84

Впр. 5, с. 83

 

72

09.03

Чи щаслива ти людина?

 

 

Read a book, To giggle, to exchange text messages, to do homeworks.

Past Continuous Tense

Ex. 1 p. 84

Ex. 3 p. 85

Ex. 2, 4 p. 85-86

Впр. 5, с. 86

 

73

10.03

Це змушує мене почуватися краще

 

 

Strict, patient, responsible.

Past Continuous Tense

Ex. 1(a), 8 p. 87-90

Ex. 1, 2, 5, 6 p. 87-89

Ex. 1(b), 9 p. 88-90

Ex. 3 p. 88

Впр.7,с.89

 

 

 

 

 

 

 

74

12.03

Мої вчителі. Вдосконалення навичок письма

 

Обговорює доцільність вивчення різних предметів.

 

Maths,Geography,IT,Craft,Science

Past Continuous Tense

Ex. 1, 5, 9 p. 91-97

Ex. 4 p. 94

Ex. 2, 7, 8 p. 92-96

Ex. 2 p. 97

 

Впр. 7, p.97

 

75

16.03

Покарання та похвала

 

 

Good marks, ideal girl/boy

Tenses Revision

 

Ex. 3, 5 p. 98-100

 

Ex. 5(c) p. 102

Ex. 2, 4 p. 98-100

Впр. 3, с. 98

 

76

17.03

У школі

 

 

responsible, boring, hard, aggressive, fair, patient, strict, interesting, smart, low, busy, short, firm

Повторення і систематиз-ація

 

Ex. 6(a), p. 102

Ex.6(b)p.103

Ex.8, p. 104

Впр. 5, с. 100

 

77

19.03

Школа у моєму житті

 

 

Headmaster, teachers, librarian

Повторення і систематиза-ція

 

Ex. 1, p.106

Ex.2, 3, 4 p. 108-109

ex.9, p.105

 

Тема Засоби масової інформації.

Тематика ситуативного спілкування: преса, телебачення, радіотрансляції.

Ключові компетентності : розвивати екологічне мислення під час опрацювання тем, текстів, новин, комунікативних ситуацій, аудіо - та відеоматеріалів;

розробляти, презентувати та обґрунтовувати проекти, спрямовані на збереження довкілля; пропагувати здоровий спосіб життя засобами іноземної мови.

презентувати себе і створювати тексти ( усно і письмово) іноземною мовою, які сприятимуть майбутній кар’єрі;висловлювати  іноземною мовою власні почуття, переживання і судження; використовувати українознавчий компонент в усіх видах мовленнєвої діяльності .

78

30.03

Засоби масової інформації

 

Розповідати про сучасні електронні та друковані засоби масової інформації

 

Речення непрямої мови

Ex. 4 p. 188

Ex. 1 p. 187

Ex. 2, 3, 6 p. 187-188

 

 

 

 

 

 

Визначає достовірність інформації.

 

 

 

 

 

 

Пояснює правила безпечної поведінки онлайн.

Впр.4, с.187

 

79

31.03

Преса

 

Розпитувати з метою роз’яснення і уточнення інформації та надання необхідних відповідей

Journalist, official, press, peri­odical, society, trade, to appeal, to guarantee, to increase, to subscribe to (periodicals)

Речення непрямої мови

Ex. 1, 3 p. 189-190

Ex. 2, 4 p.. 190-191

Ex. 5 p. 191

Впр.5, с.191

 

80

02.04

Преса

у житті людини

 

Розпитувати з метою уточнення інформації

Creativity,

gadget, amazing,

creative, to

encourage, to

establish, to

care about smb.

 

Ex. 1 p. 192

Ex. 2, 3, 4 p. 193

Ex. 6 p. 193

Впр.4, с.192

 

81

06.04

Місця прове­дення вільного часу

 

Висловлювати свої враження, почуття та емоції

Finance,

item, heading, headline,quality,

cater, cover, to catch the eye, to provide material about, to succeed in doing

smth.

 

Ex. 3, 4 p. 194

Ex. 1, 2 p. 194

Ex. 5, 6 p. 195

WB

Впр.3, с.195

 

82

07.04

Газети та жур­нали України

 

Розповідати про структуру газети

Mind, venture, mysterious, upset,to pretend,

to venture, to make a living, to give a chance

 

Ex. 1 p. 196

Ex. 3, 4, 5 p.1 98-199

Ex. 6 p. 199

Впр.8, с.198

 

83

09.04

Улюб­лені

газети та журнали підліт­ків

 

Аргументувати власну думку про інформацію, яку отримуєш із газет

a journalist

an official

press

a periodical

society

a trade

to appeal

to guarantee

to increase

to subscribe to

(periodicals)

Речення непрямої мови. Підрядні речення часу та умови на позначення майбутньої дії

 

Ex. 2, 3 p. 200

Ex. 1 p. 200

Впр.2, с.199

 

84

13.04

Преса Великої Британії

 

Висловлювати свої враження, почуття та емоції

 

 

Ex. 6, 7 p. 201-202

Ex. 4, 5, 8, 9, 1, 2 p. 101-104

Ex. 10 p. 203

Впр.2, с.183

 

85

14.04

Джаннет Кук. Домашнє читання

 

Висловлювати думку з приводу прочитаного

 

 

 

 

Впр.3, с.187

 

86

16.04

Під­готовка статті до видавни­цтва

 

Аргументувати власну думку щодо структури та матеріалу для шкільної газети

Choice, fashion, politics, teen, enter­taining, to look through, to be a waste of time

Речення непрямої мови

 

 

Ex. 4 p. 184

Ex. 1 p. 185

Ex. 4, 5 p. 185-186

Ex. 2, 6 p. 185-186

Впр.6, с.188

 

87

20.04

Преса США

 

Аргументувати власну думку

Journalist, official, press, peri­odical, society, trade,

Речення непрямої мови

Ex. 4 p. 188

Ex. 1 p. 187

Ex. 2, 3, 6 p. 187-188

Впр.3, с.190

 

88

21.04

Інформаційна сторінка журналу

 

Висловлювати думку з приводу прочитаного

to appeal, to guarantee, to increase, to subscribe to (periodicals)

Речення непрямої мови

Ex. 6, 7 p. 201-202

Ex. 1, 2 p. 201-204

Ex. 10 p. 203

Впр.7, с.197

 

Тема Велика Британія. Україна.

Тематика ситуативного спілкування: географічне положення, клімат, населення.

Ключові компетентності : використовувати українознавчий компонент в усіх видах мовленнєвої діяльності; засобами іноземної мови популяризувати Україну, українську мову, культуру, традиції, критично оцінювати їх; гордість за Україну, її мову та культуру; розуміння потреби популяризувати Україну у світі засобами іноземних мов; усвідомлення того, що, вивчаючи іноземну мову, ми збагачуємо рідну; готовність до міжкультурного діалогу; презентувати себе і створювати тексти ( усно і письмово) іноземною мовою, які сприятимуть майбутній кар’єрі;висловлювати  іноземною мовою власні почуття, переживання і судження; використовувати українознавчий компонент в усіх видах мовленнєвої діяльності .

89

23.04

Велика Брита­нія

Гео­графічне поло­ження Великої Британії

 

 

To surround, a strait, mild, to occupy, to separate

Definite article with geographical names

ex. 1, p.200,

Remember!, p.201, ex.4,5,p.202

ex. 2, p.200

ex.-3, pp.201-202

Описує види еко-туризму.

 

Демонструє розуміння цінності культурного розмаїття та потреби жити разом у мирі.

Складає перелік місць для еко-туризму у своєму регіоні.

 

Обговорює громадянську позицію та власні погляди на різноманітні соціальні проблеми своєї країни та світового простору.

Впр.5, с.202

 

90

27.04

Україна. Геогра­фічне поло­ження країни

 

 

To surround, a strait, mild, to occupy, to separate, climate To be next to look for, a scenery

 

Present Per­fect Passive

ex. 2, p.205

ex. 1, pp.203-204

ex. 4, p.205

ex. 3, p.205

Впр.3, с.205

 

91

28.04

Клімат України

 

 

Range, a source, tributary, immense

 

Passive struc­tures

ex.8, p.228; ex.12,13, pp.229-231

ex.7,p.227;ex.10,14,15, p.229-231

ex.9, p.228

Впр.7, с.227

 

92

30.04

Міста та визначні місця України

 

 

To surround, a strait, mild, to occupy, to separate

Definite article with geographical names

ex. 1, p.200,

Remember!, p.201, ex.4,5,p.202

ex. 2, p.200

ex.-3, pp.201-202

Впр.5, с.236

 

93

04.05

Шотлан­дія та Уельс

 

 

p.115.

Назви країн, рік, гір

 

ex. 4,pp.214-215

ex. 5, p.216

ex.5, p.216

Впр.7, с.216

 

94

05.05

Люди в Бри­танії

 

 

Why is... called?

Present Sim­ple Passive

 

ex. 6, pp.216

Впр.8, с.218

 

95

07.05

Англомовні країни

 

 

A bottom, a hedge, highlands, lowlands, meadow

Passive Sim­ple Passive

ex.8,

pp.218-219

ex.9, p.220

С.219

 

96

11.05

Контроль аудіювання

 

 

 

 

 

 

 

 

97

12.05

Контроль читання

 

 

 

 

 

 

 

 

98

14.05

Контроль письма

 

 

 

 

 

 

 

 

99

18.05

Контроль говоріння

 

 

 

 

 

 

 

 

100

19.05

Мандрівка по географічній карті

 

 

To be... miles away, is made up of

Passive Voice

ex.2a, pp.223-224

ex.2b, p.224

ex.1,p.223

 

Впр.4, с.222

 

101

21. 25.2605

Повторення вивченої лексики та граматики

 

 

 

 

 

 

 

 

102-104

.28.05

Підсумковий урок за рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Англійська мова, Планування
Додано
10 квітня
Переглядів
72
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку