"Календарно-тематичне планування 9 кл. ІІ семестр" за підручником Карп'юк О.Д.(англ.мова)

Про матеріал

Календарно-тематичне планування ІІ семестр за підручником Карп'юк О.Д. за новою програмою (2017р.) з інтегрованими змістовими лініями. Планування містить посилання на матеріали British Council для контролю сформованості навичок сприйняття на слух, писемної взаємодії та писемного продукування. До кожного розділу вказані очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Перегляд файлу

 

 

 

 

Календарно – тематичне планування

з англійської мови для 9 класу за підручником О.Д.Карпюк

 

 

 

Інтегровані

Змістові

лінії

Рецептивні

Інтеракційні

Продуктивні

 

Сприймання на слух

 

 

Зорове сприймання

Писемна взаємодія

Усна взаємодія (діалог)

Онлайн взаємодія

Писемне продукування

Усне продукування (монолог)

Екологічна безпека та  ссталий розвито

Громадянська відповідальність

Здоровя і безпека

Підприємливість та фінансова грамотність

Обсяг прослуханого у запису матеріалу (у межах) 3-4 хв

 

 

 

 

Обсяг одного тексту в словах (у межах) 200-250 слів

 

Посилання

Висловлення кожного у репліках, правильно оформлених у мовному відношенні (у межах)  7 реплік

 

 

Обсяг письмового повідомлення у словах (у межах) 90-100 слів

 

 

9-10 речень

 

 

 

 

 

 

п/п

Да-та

Тематика спілкуван-ня

 

Мовленнєві функції

Засоби вираження

Мовний інвентар

Комунікативні уміння

 

 

 

 

Лексика

 

Граматика

Зоровесприйман-ня(читання)

 

Сприймання на слух(аудіювань-ня

Уснавзаємодія(діалог)

Усне продукування (монолог)

Писемнепродуку-вання(письмо

ДЗ

 

 

Unit 3

 

Щo Ви Знаєте? What's Your Knowledge?

 

 

Наука і технічний прогрес

Очікувані результати навчально – пізнавальної діяльності  учнів

(комунікативна компетентність)

 • надає інформацію та ставить запитання з метою уточнення інформації про відомих винахідників та винаходи;
 • висловлює своє ставлення до вчинків, думок, позицій інших ідей;
 • порівнює події, факти, явища;
 • висловлює свої почуття і емоції; відкритість до інновацій;
 • аргументує свій вибір, точку зору, власну думку;
 • веде дискусію, привертаючи увагу співрозмовника;
 • висловлює свої переконання, думки, згоду або  незгоду про відомі відкриття;
 • описує технології, аналізує їх роль у життєдіяльності людини;
 • обговорює свою роль у сучасному технологічному середовищі, позитивні і негативні наслідки від певних винаходів 

 

 

 

 

 

33

Відомі винахідники

Розповідати, запитувати, та надавати інформацію про відомих вчених та винахідників

A person who designs..is called.. A person who has invented smth. is called..People first used...travelled by... went to...

An artist, an architect, an engineer, an inventor, a reason, to exist, to launch

 

Ex. 7a. p. 121

Ex. 5. p. 120

Ex.2c.p. 119.

Ex.3. p. 119

Ex. 1 a. p. 120

Ex. 7b. p. 121

Ex. 1, p. 118

Ex. 2 b. p. 119.

Ex. 9. p. 123 Ex. 5. p. 120

Ex. 4 c. p. 120

Ex. 6. p. 12

Ex. 7d. p. 122-123

 

+

 

 

 

 

 

34

Видатні науковці

Розповідати, запитувати, та надавати інформацію про відомих вчених

Charles Darwin was a... Ivan Pavlov was a..  Isaac Newton was a ...

Botany, geology, chemistry, biology, physics, an invention, a theory, to discover, to invent

Word-building

 

 

Ex. 2, p. 124. Ex. 3 a, p. 125

Ex. 1. p. 124 Ex. 4. p. 126 Ex. 6. p. 127

Word-map

 

Ex. 3 b, p. 125

 

+

 

 

 

 

 

35

Визначні відкриття

Розповідати, запитувати, та надавати інформацію про відкриття

Steam locomotives were used in the past. The Science Museum is visited by hundreds of tourists every day. 

An explorer, exploration, an observer, observation,

to explore, to observe, to succeed

Present Passive. Past Passive.

 

Контроль сформованості навичок зорового сприймання Текст " Serhiy Korolyov"

E x. 1 a. p. 128

Ex. 3 a. p. 130

 

Ex. 1 b.

p. 129.

Ex. 3 b.

p. 131.

Ex. 3 c.

p. 131

Ex. 3 b. p. 131

Ex. 4. p. 131

Ex. 2. p. 130

36

Визначні відкриття

 

Описувати події та явища; запитувати і надавати інформацію; аргументувати власну думку; обговорювати винаходи

 

Are there inventions are harmful / fun/ fashionable? How did they change people's lives? Generally speaking… It is known fact that.. The first affordable cars were produced by Henry Ford.

An achievement, cell, hu­manity, affordable, awe­some,  harmful, remote

Passive Voice

Ex. 5, p. 132

Ex. 7 b. 135 Complete the texts

 

Ex. 6. p. 134

Ex. 8. p. 136 Контроль сформованості навичок усної взаємодії та усного продукування

Discussion 'Important inventions and discoveries of the 20th-21st century'

Ex. 7 a, p. 134.

Ex. 9. p. 136

 

+

 

 

 

37

Винаходи

Запитувати і надавати інформацію; висловлювати свою точку зору; обговорювати винаходи

Which invention is the best invention in recent years?

Purpose, riddle, to depend on, Disease, to apply, curious, overseas, mainly recent

Passive Voice

Ex. 4 a, p. 138

Ex.З. р. 138

Ex. 1 a. p. 136

 Ex. 1 b. p, 137

Dialogues

Ex. 4 b. p. 138

Ex.2, p. 137

+

 

 

+

 

+

38

Винаходи та винахідники

Висловлювати свою думку з приводу винаходів; аргументувати власну думку;

 

I'd like to tell you about the invention of ...  It was invented by... I think that one of the most important inventions for the mankind is ...

Активізація лексики

Present Passive Past Passive

Ex. 5a. p. 139

 

Контроль сформованості навичок сприймання на слух

Ex. 6 a. p. 142

Ex. 6 b. p. 142

Ex. 8. p.143

Ex.7  p.143

Ex. 5 b, p. 141

 

+

 

 

39

Винаходи та винахідники

Розповідати про технології;обговорювати винаходи; робити припущення, коментувати твердження

 

What do you think of discoveries? What ideas come to your mind? I have made my own discoveries... I think I would like to... I'll be able...

Активно застосовувати мову, що вивчається

Present Passive Past Passive

Ex. l, p. 145

Ex. 10 a.b, p. 144-145

Ex. 9 a.b, p. 144

Ex. 2 b. p. 145

 

Контроль сформованості навичок писемної взаємодії та писемного продукування

Ex. 2 a. p. 145

 

 

 

Ex. 2 b, p. 145 (підготувати розповідь, презентацію)

 

 

+

 

 

Unit 4

 

Природа і Навколишнє Середовище. Nature And  Environment

 

 

 

Природа і погода

Очікувані результати навчально – пізнавальної діяльності  учнів

(комунікативна компетентність)

 • надає інформацію та ставить запитання з метою уточнення інформації, пов'язаних  із збереженням навколишнього середовища;
 • висловлює своє ставлення щодо збереження довкілля; розвиває екологічне мислення;
 • оцінює вплив науково-технічного процесу на різні сфери сучасного життя і довкілля;
 • висловлює свої почуття і емоції; згоду або  незгоду; свої переконання, думки;
 • приймає або відхиляє пропозицію;
 • аргументує свою точку зору, власну думку щодо раціонального використання природних ресурсів;
 • веде дискусію, привертаючи увагу співрозмовника з питань екології, життя і здоров'я ;

 

 

 

 

 

 

 

40

Роль природи

Розповідати, запитувати, та надавати інформацію;

розпитувати з метою уточнення інформації;

The world population is growing. Smth. is happening to our climate. nobody can live without water.

Our cars and factories  pollute the air. Many plants and animals are in danger.

Climate change, rubbish, growing population, endangered animal and plant species, pollution, danger, environment,

 to pollute,

 to protect, to recycle,

to reduce, to reuse, environ­mental,

to save

Present Passive

Past Passive

Ex.2.p.146

Ex.4.p.147

 

Ex. 3. p. 147

Ex. 5, p. 149

Discussion

Ex. 1. p. 146

Ex.4.p.147- розповідати

+

 

+

 

41

Бережи планету!

Описувати природні катаклізми та екстремальні природні явища

I think there are a lot of ways we can help to save the Earth. We can help … by choosing to …

Global warming, pollu­tion, the ozone layer, deforestation, recycling, electric car, alternative energy

Present Passive Past Passive

Ех.7b.р. 150

Ex. 9 , p. 151

 

Ех.6.р. 150 Ex.8., p. 151

Ex. 9 b. p. 152

Environmental quiz

Ех.6.р. 150 Ex.8., p. 151

Ex. 9 a, p. 151-152

+

 

+

 

42

Що ти можеш зробити,  для збереження планети?

Висловлювати власну точку зору; обговорювати проблеми навколишнього середовища та засоби їх вирішення

 

Buy recycled and recyclable items when purchasing new products. Put the glass bottles to bottle bank. Don't buy products in plastic containers. It’s better to use…

 

A container, oxygen, a sur­face. survival, coastal, waste

 

Ex. 5. p. 155

Ex. 2 a. b. p. 153

Контроль сформованості навичок сприймання на слух

Ex. 3 a. p. 153

Ex. 6 a., p. 156

Ex. 1., p. 152

Ex. 3 b. p. 154

Ex. 6 b., p. 156

Ex. 7 p. 156

+

 

 

+

43

Що ти можеш зробити,  для збереження планети?

Обговорювати проблемні ситуації, гіпотетичні ситуації, речі, які хотілося б змінити;

Розробляти план дій щодо проведення екологічних заходів

We'll give animals a chance to survive if we don't kill them. If people pollute the seas and the air  they will become ill. My belief is that we will be able to…

 

 

Conditional I

Modal Verls of: obligation, necessity, ability, advice, sugges­tion. prohibition

Ex. 1. p. 157

Контроль сформованості навичок зорового сприймання Br.Council "Online safety poster" https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/reading-skills-practice/online-safety-poster

 

Ex. 4. p. 158. Discussion

Ex. 2. p. 158

Ех. З, р. 158

+

+

 

 

+

44

День Землі

Обмінюватись інформацією;

Обговорювати глобальні проблеми

висловлювати згоду або  незгоду;

 

When a plant or animal is gone forever, we say it is extinct. I'd like to take part in ... It's important to.. I don't like any of these activities... It's better to...  

We could.. We might.. Why don't we...

Habitat, to preserve, to spill, to survive, extinct, to get rid of, to run out of. endangered, oxygen

Modal Verbs

The use of  a cause- a reason

Ex. 2 b. p. 159

Ex. 6. p. 164

 

Ex. 1. p. 159

 Ex. 5 b. p. 163

Контроль сформованості навичок усної взаємодії та усного продукування

Ex. 7 a,b. p. 164

Ex. 2 b. p. 160

Ex. 8a.b. p. 165

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex. 4. p. 162

 

+

 

 

45

Захист навколишнього середовища в Україні

 

Висловлювати власну точку зору, свої погляди; дискутувати,

обговорювати шляхи зменшення забруднення навколишнього середовища

Why not? I suppose you're right. That's a good idea! Do you really think that would work? There’s no doubt that...  I think so...I hope not..

Picturesque, wildlife, valuable, a predator, a shrinking, to cause, illegal shooting, a lark, a stork, an inhabitant

Present Passive. Past Passive. Modal Verbs

"Do you know" Article pp.166-167

Ex. 4 b. p. 170

Ex. 9. p. 165

suggestions

Ex. 1. p. 167

Ex. 1. p. 167 write a plan

Ex. 2, p. 167 a letter

 

+

+

 

46

Узагальнене повторення вивченого матеріалу по темі

 

Порівнювати об’єкти навколишнього середовища, проектувати повсякденні дії на захист довкілля та збереження ресурсів

Do we have the right to destroy it?

What have we been doing to it? We should... It might be an idea to...

An award, a consul, a degree, nice, a title, to award, electric welding. boll less, honourable, soviet, to his credit

Renewable energy, going vegetarian, wind power generator, nuclear power plant, noise pollution, anti-fur protest, Joining a campaign

Present Passive. Past Passive. Modal Verbs

Ex. 4 a. p. 169

 

"Eugene Paton"

Ex. 4 c. p. 171

 

Ex. 1. p. 168

Ex. 2. p. 168

Ex. 5. p. 171

Ex. 3. p. 169

Ex. 9. p. 173

Контроль сформованості навичок писемної взаємодії та писемного продукування

Проект” Earth Day Poster" Ex. 12 p.174

Ex. 8, p. 173 Ex. 11. p. 173

 

 

 

+

47

Алберт Енштейн

Обговорювати відомих людей

Описувати людей, речі, місця, висловлювати думки і почуття

If someone calls you  ''Einstein'' consider it a compliment!

 Who was Albert Einstein?

A genius, a quotient, pub­licity, relativity, gentle

Modal Verbs. Present Passive. Past Passive

Ex. 1, p. 175

Ex. 1, p. 175

Ex. 2. p. 177

Ех. З, р. 177

Ex. 6, p. 177

Ex. 5. p. 177

Ех. 4, р. 177

 

+

 

 

48

 Тест

Надавати інформацію по опрацьованій темі

Активно застосовувати мову, що вивчається

Узагальнення лексичного матеріалу

Modal Verbs. Present Passive. Past Passive

Conditional I

 

Контроль сформованості навичок зорового сприймання Br.Council "About the Earth" https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/reading-skills-practice/about-earth

 

 

 

 

 

Повторити граматичний та лексичний матеріал

 

 

 

 

 

Unit 5

 

Чому б Не Поглянути Уважніше?

Why Not Take a Closer Look?

 

Англомовні країни

Очікувані результати навчально – пізнавальної діяльності  учнів

(комунікативна компетентність)

 • надає інформацію та ставить запитання з метою уточнення інформації  про Об'єднане Королівство Великобританії;
 • порівнює міста, робить повідомлення про основні пам'ятки історії та культури;  порівнює події, факти, явища;
 • реагує на твердження, відповідно до комунікативної ситуації ;
 • розповідає про свої уподобання, аргументує свій вибір, точку зору, власну думку;
 • веде дискусію, привертаючи увагу співрозмовника щодо  людей, речей, місць, традицій;
 • висловлює свої переконання, думки, згоду або  незгоду;

 

 

 

 

 

 

49

Об'єднане Королівство Великобрита

нії

Ознайомитись з інформацією про Великобританію

How  much do you know about..? Great Britain is an island lying... Is the UK an island?What is the official name of  the country? Тhe UK is made up of England, Wales and Nothern Ireland. The UK is located in...

the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, linked, lo­cated, governed, diverse, varied, society

Prepositions

by, to, of, off

Ex. 2b. p. 182

Ex. 3. p. 184

 

Ex 1. p. 182

 Ex. 2d. p. 183 Ex. 4. p. 185

 Ex. 5a. p. 185

Ex. 2 c. p. 182

 Ex. 4, p. 185

Ex. 2 a. p. 182

 

+

 

 

50

Англія

 

Розповідати, запитувати, та надавати інформацію;

розпитувати з метою уточнення інформації;

What is the capital of London? Who is the patron saint of England? England got its name from the Angels. The National flag, known as St. George's Cross, has been the national  flag since the 13th century. England's population is about ...

Sword, shield, traffic, conveniently, sandwich, butler, gambling, accents

Prepositions. Articles with proper names

Ex.7 p. 187

 

Ex.8. p. 187

Ex. 8. p. 187 (questions)

Ex. 6. p. 186

 

 

+

 

51

Країни Об'єднаного Королівства

Розпитувати та надовати інформацію про країни, міста, речі, місця, людей

Scotland is the country in... Edinburh is the capital of... Bagpipes are their... I'm Nothern Irish. They live/ work/ wear/

Total population, national symbol, national day, the UK, the United Kingdom, Great Britain, Britain

 

Контроль сформованості навичок сприймання на слух

Ex. 4 p. 190

Ex. 2. p. 188

Ex. 3 a. b. p. 189

Ex. 3 c, p. 189

 

Ex. 1, p. 188.

Ex. 3d, p. 190 the table

Ex. 5 b, p. 191

Ex. 5 a, p. 191

 

+

 

+

52

Країни Об'єднаного Королівства

 

 

England, Scotland. Wales, Northern Ireland

Past Tenses revision. Future Tenses revision. Articles with proper names

Ex. 5. p. 194

 

Ex. 1. p. 192

Ex. 3  p. 193

Ex. 4. p. 193

Ex. 6. p. 194

 

Ex. 2. p. 192

Ex. 7. p. 194

 

 

 

 

53

Обєднане королівство -  яким ми його бачимо?

 

Демонструвати розуміння цінності культурного розмаїття; розповідати про свої почуття та враження; висловлювати згоду або  незгоду;

 

What things do you picture in your mind when you think of Great Britain? What can be interesting  about it? What do you mean? You're right.

Let's not argue.

Have you ever been to the UK? Where would you like to go?

Dinosaur Bark, the bronze age. Snowdon, the Welsh dragon, the underground tour. Cardiff, coal mine, bone cave, Big Pit, patron saint

Articles with proper names

Ex. 3,  p. 196-197

Factfile p.197

 

Ex. 5 a., p. 198

Ex. l, p.

194

Ex. 7, p.200

Ex. 2, p. 195

a mind-map

Ex. 5 b. p. 198

Ex. 6a. p.199-200

 

+

+

 

 

54

Хто найкращий блогер?

Розповідати, запитувати, та надавати інформацію;

розпитувати з метою уточнення інформації;розповідати про  подорож

 Do you like reading blog? Do you have a blog? My blog offers you  instant communication  with the online world.

Accommodation, camp­grounds, budget hotels, laundry, facilities, Lidl Aidi, Salisbury's, money saving

Past Tenses Future Tenses Articles with proper names

The Blog information

 

Ex. 6 b. p. 200. Ex. 4, p. 198

Ex. 8. p.200

Ex. 7 p.200.

Контроль сформованості навичок писемної взаємодії та писемного продукування Br.Council

"A blog" https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/writing-skills-practice/blog

Ex. 1. p.200. write a blog

 

 

 

+

55

Міста Великобританії

Ставити питання та відповідати на них; розповідати про свої почуття та враження; обгрунтовувати свою точку зору

Sightseeing has become a hobby for many people. My favourite sight is... It's so nice to walk there! I enjoy every evening spent there. I'm interested in... Most of all I like...

Belfast. Cardiff. London, Edinburgh

Past Tenses.

Future Tenses. Articles with proper names

Ex. 1 a p. 201

Ex. 2. p.203

« The UK » quiz

Ex. 1 b p. 201

Ex. 5b. p. 205

Ex. 1 b. p. 202

Ex. 3, p. 204

Ex. 5c. p. 205 a question list

Ex. 4a,b

 p. 204

 

+

 

 

56

Міста Великобританії

Порівнювати міста, робити повідомлення про основні пам'ятки історії та культури 

What famous buildings can you see there? What can you do there? What festivals are there? What museums are there? You can walk through  Bute Park. Edinburg Castle, Scottish Parliament are the most  famous buildings.

Highlands, Cambridge, Snowdon, Lake District. Cheviot Hills. Bath, Yorkshire Moors. Bright­on. Upland, navigable, county, borough, iron ore. brassware. blast furnace, steam engine, allotment, cluster

Past Tenses.

Future Tenses. Articles with proper names

Ex. 6 b. p. 205

 

Ex. 1 a. p. 207

Ex 3 a. b.

p. 209

Контроль сформованості навичок сприймання на слух

 Ex. 2 a. p. 207

 

Ex. 6 c. p. 206

Ex. 2 b, c. p. 208.

Ex.4.

p.210

Ex. 1 b. p. 207

Ex. 7, p. 207

+

+

 

 

57

Час для мандрівки

Реагувати на твердження, відповідно до комунікативної ситуації та застосовувати граматичні конструкції

 

 

Present and Past Sim­ple Passive

 Контроль сформованості навичок зорового сприймання Br.Council "Adventure travel" https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/reading-skills-practice/adventure-travel

 

 

Ex. 4

(1-8). p. 212

 

Ex. l. p. 210. Ex. 3.

p. 211-212

Ex. 2. p. 211

 

 

 

 

58

Розкажи про Великобританію

Обмінюватись інформацією; реагувати на твердження, відповідно до комунікативної ситуації; давати інструкції та поради

Coud you tell me the way to the British Museum? Yes, certainly. Go straight along this road as far as the traffic lights, then turn left. You can get a bus or go by underground if you like.

First of all...It is also... Besides,.. That's why..

Назви міст, пам'яток історії та культури країни

Present and Past Sim­ple Passive.

Articles with proper names

Ex. 1. p. 213 Ex. 2. p. 214

Ex. 4 a. p. 215

Ex. 6 a. p. 216

Ex. 5. p. 216

Контроль сформованості навичок сприймання на слух

Br.Council

"Tour of London"

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening-skills-practice/tour-london

Ex. 3. p. 215

 

Ex. 4 b. p. 215

Ex. 6 b. p. 217 make a presentation

+

 

 

+

59

Визначні місця Об’єданого королівства

Запитувати та надавати поради, рекомендації; розповідати про можливі майбутні події.

If I go to.... I will choose... being in.., I’d like to ... / I'd prefer to go... among of all of— sights I'd want to-

Назви визначних міст

Present and Past Sim­ple Passive.

Articles with proper names

Ex. 2 a. p. 218

Ex. 3. p. 220

Ex. 6. p. 223

 

Ex. l. p. 218

Ex. 7 b. p. 224

Контроль сформованості навичок усної взаємодії та усного продукування

Ex. 4, p. 222

Ex. 8. p. 224

 Ex. 9. p. 225

Ex. 2 b p. 220

Ex. 10. p. 225 project

 

+

 

+

60

Повернення до України

надавати інформацію;

описувати, обговорювати, порівнювати визначні місця, речі, людей

Walking the narrow paved streets of Lviv, you came across... There are plenty of  houses, which are worth your attention. First of all,..Here you can taste...You'll meet sincere and polite people.

Назви міст, пам'яток історії та культури країни

 

Ex. 2, p. 226 "Lviv"

 

Ex. 1. p. 226

Ex. 4. p. 233

Complete the table

Ex. 6. p. 223-224

 

+

+

 

61

Цікаві відомості про Україну

Отримувати інформацію в бюро;

обговорювати подорожі, цікаві для тінейджерів

There is a museum of  Pysanka in Ivano- Frankivsk Region. Khortytsia is a historical-cultural preserve.

Активізація лексики

Past Tenses.

Future Tenses. Articles with common and proper names

Ex. 2. p. 230  Sketch-Map

“Around Ukraine" quiz

Dia­logue “In a travel agency".

 

Ex. 5. p. 233

 

Ex. 3, p. 232-233

 

 

+

 

 

62

 Тест

Надавати інформацію по опрацьованій темі

Активно застосовувати мову, що вивчається

Узагальнення лексичного матеріалу

Past Tenses.

Future Tenses. Articles with common and proper names

Контроль сформованості навичок зорового сприймання Br.Council "Travel guide" https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/reading-skills-practice/travel-guide

 

 

 

 

Повторити граматичний та лексичний мате

ріал

 

 

 

 

63

Контроль сформованості умінь сприймання на слух (аудіювання). Текст , виконання тестових завдань

 Br. Council "Theme parks"   https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening-skills-practice/theme-parks

 

 

 

 

 

 

 

64

Контроль сформованості навичок зорового сприймання (читання). Текст , виконання тестових завдань

Br. Council "My town"    https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/reading-skills-practice/my-town

 

 

 

 

 

 

 

65

Контроль сформованості навичок писемного продукування. Лист за ситуацією, виконання тестових завдань.

  Br. Council "A postcard from Scotland"     https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/writing-skills-practice/postcard-scotland

 

 

 

 

 

 

 

66

Контроль сформованості усного  продукування/ або взаємодії (говоріння). Монологічне висловлювання за ситуаціями…

 

 

 

 

 

 

67

Повторення вивченого матеріалу за ІІ семестр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68

Повторення вивченого матеріалу за рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69

Проект "Літні канікули"

Робити презентацію в парі, швидко реагувати на несподівані запитання. Ефективно співпрацювати під час парної роботи

Використання матеріалу для досягнення практичної мети

Використання матеріалу для досягнення практичної мети

 

 

 

 

 

 

Make a plan;

a word-map

Презентація

 

 

 

 

70

Захист проектних робіт

 

 

 

 

 

 

 

Презентація

 

 

 

 

 

 

 

docx
До підручника
Англійська мова (9-й рік навчання) 9 клас (Карпюк О.Д.)
Додано
23 вересня 2018
Переглядів
3854
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку