Календарно тематичне планування англійська мова 2 клас НУШ Будна (2 год на тиждень)

Про матеріал
Календарно тематичне планування англійська мова 2 клас НУШ Будна (2 год на тиждень)
Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування з англійської мови 2 клас (Т. Б. Будна)

2019 – 2020 н.р.

І семестр

Дата

Тематика спілкування

 

 

Мовленнєві функції

Засоби вираження

Мовний інвентар

Комунікативні уміння

Домашнє завдання

Лексика

Граматика

Фонетика

Зорове сприймання (читання)

 

 

Сприймання на слух (аудіювання)

 

 

Усна взаємодія (діалог)

Усне продукування (монолог)

Писемне продукування (письмо)

1

 

Привітання. Давай знайомитися

Привітатися. Попрощатися. Представити себе та друга.

Hello! Hi!

Nice to meet you.

Good morning

What’a this& - It’s a ….

name,

Ben, Mag, Andy, Candy, Alex, Polina. Ben, phone, cap, cup.

I am = I`m

What’s this? – This is..

It is = It’s

ABC

Впр.3 ст.. 7

Впр.1 ст..6

Впр.3 ст..6

Впр.1 ст.. 7

Впр.2 ст..7

Впр.2 ст.. 6

Впр.3 ст..6

Впр.4 ст.. 6

Впр.3 ст.. 7

Впр.4 ст.. 7

Workbook

2

 

На яку букву твоє ім’я?. Давай рахувати

Розпитувати що це, та питати з якої літери починається ім’я. Рахувати предмети від 1 до 12

Is it … ?

How many … have/has got?

Meg, bag, lunchbox, watch, Marker, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleve, twelve

Is it .. &- It is…

I am

How many …?

Have got/ has got

DEF GHI

Впр.3. с. 8

Впр. 3 с.9

Впр.1 ст.. 8

Впр.1 ст. 10

 

Впр.2 ст.. 8

Впр.3 ст..8

Впр.3 ст. 9

Впр. 4 с. 8

Впр. 2 ст.9

Впр. 4 ст 9

Workbook

3

 

Якого кольору предмет

Називати колір предмета

What colour is… ? – It is ….

Red, orange, yellow, green, violet, white, grey, brown, blue, purple, pink, black

What colour is…? – It is

JKL

Впр. 4 с.10

Впр.1 с.10

 

Впр.2 ст.. 10

Впр.5 ст.10

Впр.3 ст.. 10

Workbook

4

 

Читаємо, слухаємо, говоримо разом

Вдосконалення навиків читання, сприймання на слух, говоріння

Hi, what’s this, what colour is, it is.

Повторення ЛО

 

 

Впр. 1 с. 11

Впр.2 с 11

Впр. 3. с 11

Впр. 4 с 11

Workbook

Workbook

5

 

Давай пограємо. Проект

Виготовлення Lapbook. Повторення вивченого матеріалу

This is, It is, I have got

Colours, numbers, objects.

Повторення вивченого граматичного матеріалу

 

 

Впр.1 с. 12

Впр. 2 с.12

Впр. 1 с. 13

Впр. 2 с.13

 

Workbook

6

 

Зустрічайте нових однокласників. Звідки ти

Розпитувати в когось звідки він. Розуміти в якій крайні ти народився або з якої країни ти приїхав

I am from,

His name is..

He is from …

This is …

I am from…

Miss Lee, Marek, Mia. Nice to meet you, Let’s be friends. Urkaine, Poland, China, Spain, England

What’s your name?

He’s from…

I am from.

Where are you from..

MNO

Впр. 3 с 15

Впр. 1 с.14

 Впр. 2 с.14

Впр. 1 с. 15

Впр. 2 с. 14

Впр. 3. С.14

Впр. 2 с. 15

Впр. 4 с.14

Впр. 4 с. 15

Workbook

7

 

Скільки тобі років. Що в тебе на парті

Дізнаватися якого віку твої друзі. Ставити запитання та відповідати на них

How old is he?

How old is she?

 She/He is… Whats on toyr desk?

What can you see? – I can see…

Kevin, Kate, Caroline, Ben, puppy, quail, rabbit. Notebook, felt-tip pens, computer, pensil, book, pencil case, ruler, sun, bun, van.

Побудова запитань і короткої відповіді.

PQR STUV

Впр. 3 с. 16

Впр. 4 с.17

Впр. 1 с. 16

Впр. 1 с.17

Впр. 2 с.17

Впр. 2 с. 16

Впр. 2 с. 17

Впр. 3 с.17

 

Впр. 4 с. 16

Впр. 5 с.17

Workbook

8

 

Що є в класі?

Називати предмети, які можна знайти в класній кімнаті.

What can you see? – I can see

Map, poster, bookcase, shelf, wolf, fox, yak, zebra.

Вживання дієслова Can.

WXYZ

Впр. 3 с.18

Впр. 1 с. 18

Впр. 2 с.18

 

Впр.2 с. 18

Впр. 4 с. 18

Workbook

9

 

Читаємо, слухаємо, говоримо разом

Вдосконалення навиків читання, сприймання на слух, говоріння

I am, What’s your name?

Повторення ЛО

 

 

Впр. 1 с. 19

Впр. 2 с. 19

Впр. 3 с. 19

Впр. 4 с. 19

 

Workbook

10

 

Давай пограємо. Проект

Виготовлення  Lapbook. Повторення вивченого матеріалу

What can you see? I can see

School things

Повторення виченого граматичного матеріалу

 

 

 

Впр. 1 с 20

Вр. 2 с 20

Впр. 3 с 21

Впр. 4  с. 21

 

Виготовлення Lapbook

11

 

Які в тебе є книжки? Настільні ігри

Вміти описувати свою книжку. Розповідати про свої настільні ігри

I have got

What do you have? I have got…

Picture, picture book, page, hare, bear, big, new. Lego blocks, board game, puzzle

I have got… Is is new/interesting

Вживання дієслова Have

[æ] [I]

Впр. 3 с.22

Впр. 3 с.23

Впр. 1 с.22

Впр. 2 с.22

Впр. 1 с.23

Впр.2 с. 23

Впр. 1 с.22

Впр.2 с.22

Впр. 4 с.22

Впр. 2 с. 23

Впр. 4 с. 23

Впр. 4 с. 22

Впр. 4 с. 23

Workbook

12

 

Скільки іграшок в коробці?

Вміти задати питання про місцезнаходження іграшок.

Вміти рахувати предмети до 17

Where is …? – Is is on/in/under

Повторення How many..?

On, in, under, Thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen.

Уживання пийменнків in, on, under

Вживання числівників від 1 до 17

[o] [e]

ʌ] [i]

Впр. 3 с. 24

Впр 3 с. 25

Впр. 1 с.24

Впр. 2 с. 24

Впр. 1 с. 25

Впр. 2 с.24

Впр. 2 с 25

Впр. 4 с. 24

Впр. 4 с. 25

Workbook

13

 

Іграшки. Рахуємо до 20

Розповідати про свої іграшки та вміти рахувати до 20.

How many..?

Colouring book,paints, eighteen, nineteen, twenty

Вживання числівників від 18 до 20

æ] [o] [ʌ]

Впр.3 с. 26

Впр. 2 с 26

Впр. 1 с. 26

Впр. 2 с. 26

Впр. 2 с. 26

Впр. 4 с. 26

Впр. 4 с. 26

Workbook

14

 

Читаємо, слухаємо, говоримо

Вдосконалення навиків читання, сприймання на слух, говоріння

Is it..?

Her toys are…

Повторення ЛО

 

 

Впр. 1 с. 27

Впр. 2 с. 27

Впр. 3 с. 27

Впр. 4 с. 27

 

Виготовлення Lapbook

15

 

Давай пограємо. Проект

Повторення вивченого матеріалу

I’ve got, It’s, I can see, This is.

Toys

Повторення вивченого граматичного матеріалу

 

Впр. 1 с.28

 

Впр. 1 с. 29

Впр. 2 с 29

Впр. 3 с. 29

Workbook

16

 

Зустрічайте мою родину

Вміти розповісти про свою родину

This is

Key, lollipop, jelly beans. Mum, dad, brother, sister, grandma, grandpa.

Вживання конструкції This is

[ei], [ǝʋ]

Впр. 3 с. 31

Впр.1 с 30

Впр. 2 с. 30

Впр. 1 с 31

Впр. 2 с. 31

Впр. 2. С. 30

Впр. 3 с. 30

Впр. 1 с. 31

Впр. 4 с. 30

Впр. 4 с. 31

Workbook

17

 

Вільний час з родиною.

Розповідати що ти полюбляєш робити з родиною

This is his/ this is her

We like….

Aunt, uncle, cousin

Walk, talk, play.

Вживання his, her

Побудова речень з конструкцією We like

[θ] [ð] [i]

[ai] [t∫]

Впр.3 с. 32

Впр 3 с 33

Впр.1 с 32

Впр. 2 с 32

Впр 1 с 33

Впр 2 с 33

Впр 4 с 33

Впр. 2 с. 32

Впр. 1 с 32

Впр 2 с 33

Впр. 4 с 32

Впр 5 с 33

Workbook

18

 

Друг по переписці.

Ставити запитання та відповідати на них

Who is this? This is

 

Вживання питального слова Who

 

Впр. 3 с 34

Впр. 1 с. 34

Впр. 1 с. 34

Впр. 2 с 34

Впр. 4 с. 34

 

Workbook

19

 

Читаємо, слухаємо и говоримо разом

Вдосконалення навиків читання, говоріння та сприймання на слух

I am, We are, This is Have/has got

Повторення ЛО

 

 

Впр. 1 с 35

Впр. 2 с 35

Впр. 3 с 35

Впр.4 с 35

 

Workbook

20

 

Давай пограємо. Проект

Виготовлення Lapbook. Повторення вивченого матеріалу

This is my…

Family

Повторення вивченого граматичного матеріалу

 

Впр. 1 с 36

 

Впр. 1 с 36

Впр. 2 с. 36

Впр. 1 с 37

Впр. 2 с. 37

Впр. 3 с. 37

Workbook

21

 

Пори року. Погода та природа

 Вміти описувати погоду

Описувати пори року

That is

This is, It is

Tree, bench, windy, fly a kite

Spring, summer, autumn, winter

Вживання дієслова to be

Вживати That

[ju:] ck [k]

Впр. 3 с 39

Впр. 1 с. 39

Впр. 2 с. 39

Впр. 1 с 38

Впр. 2 с 38

Впр. 3 с. 38

Впр. 4 с. 39

Впр. 4 с. 38

Впр. 4 с. 39

Workbook

22

 

Пори року. Весна

Ставити запитання та відповідати на них

What’s the weather like today? It’s …

What season

 is it now? It’s …

Warm, bee, grass, flower, spring

Множина іменників

[] [au]

Впр. 3 с 4

Впр. 1 с 40

Впр.2 с 40

Впр. 2 с 40

Впр. 5 с. 40

Впр. 4 с 40

Workbook

23

 

Пори року. Літо

Ставити запитання і відповідати на них

What season is it?

What is the weather like?

What do the people wear?

Sun, hot, sky, swim in the pool, summer

Побудова питальних речень з is

[ai] [ǝu]

Впр. 3 с. 41

 

Впр. 1 с. 41

Впр. 2 с. 41

Впр. 2 с. 41

Впр. 4 с. 41

Впр. 4 с. 41

Workbook

24

 

Пори року. Осінь

Давати елементарну характеристику комусь/ чомусь.

What’s the weather like in autumn?

What can you wear in autumn? What can you do in autumn?

Stormy, rainy, cloudy, leaf, autumn

Побудова речень з використанням конструкції  It is

Ck [k] [ʌ] [au] [ǝʋ]

Впр. 3 с. 42

Впр. 1 с. 42

Впр. 2 с. 42

Впр. 4. С. 42

Впр. 2 . 42

Впр. 4 с. 42

Workbook

25

 

Пори року. Зима

Повідомляти про когось/ щось

What’s the weather like in winter?

What can you do in winter?

Cold, snowy, ski, skate, play snowballs, winter

Вживання модального дієслова Can

Вживання сполучників but, and

 

Впр. 3 с. 43

Впр. 1 с. 43

Впр. 2 с. 43

Впр. 3 с. 43

Впр. 2 с. 43

Впр. 4 с. 43

Workbook

26

 

Читаємо, говоримо,сприймаємо на слух разом

Вдосконалення навиків читання, говоріння та сприймання на слух

What do you like to do in spring, summer, autumn and winter?

Seasons and Weather

 

 

Впр. 1 с. 44

Впр. 2 с. 44

Впр. 3 с. 44

Впр. 4 с. 44

 

Workbook

27

 

Давай пограємо. Виготовлення Lapbook

Ставити запитання і відповідати на них

What season is it?

What is the weather like?

What do you do in winter/summer/spring/autumn?

 

Вживання спеціальних запитань з What, Where, Whom, Who, When, Why, How?

 

 

 

Впр. 1 с. 45

Впр. 2 с. 45

 

Workbook

28

 

Свята. Різдво

Повідомляти про когось/ щось.

Ставити запитання і відповідати на них.

How can you/they celebrate…?

What do you want for…?

Piano, drum, guitar

Вживання стверджувальних,заперечних та питальних речень з модальним дієсловом Can

 

 

Впр. 1 с. 46

Впр. 2 с. 46

Впр. 2 с. 46

Впр. 3 с. 46

Впр. 3 с. 46

Впр. 4. С. 46

Workbook

29

 

Читаємо, слухаємо, сприймаємо на слух назом. Різдво

Називати когось/ щось Ставити запитання і відповідати на них. Повідомляти про когось/ щось

I like… I’ve got … I want

Christmas

Вживання have got/ has got, haven’t got/ hasn’t got, сполучника and та прийменників

 

Впр. 1 с. 47

Впр. 2 с. 47

 

Впр. 3 с. 47

Впр. 4 с. 47

 

Workbook

30

 

Природа.

Пори року. Узагальнення матеріалу

Розуміти та виконувати вказівки (команди)

 

Повторення ЛО

Повторення граматичного матеріалу

 

Впр. 1 с. 48

 

Впр. 1 с. 48

Впр. 1 с. 49

Завдання на картках 

Workbook

31

 

Мій ранок. Годинник

Називати когось/ щось Ставити запитання і відповідати на них

What’s the time? – It is

Breakfast, lunch, have a nice day

Вживання конструкції What’s the time?

 

 

Впр. 1 с. 50

Впр. 2 с. 50

Впр. 4. С. 50

Впр. 4 с. 50

Впр. 3 с. 50

Впр. 3 с. 50

Впр. 4. С. 50

Workbook

32

 

Що я роблю зранку?

Повідомляти про когось/ щось

What do you do in the morning?

Get up, wash, brush teeth, dress

It is the time to..

Вживання стверджувальної форми Present Simple

[ʋ] [ǝʋ]

Впр. 3 с. 51

Впр. 1 с. 51

Впр. 2 с. 51

 

Впр. 4. С. 51

Впр. 4 с. 51

Workbook

33

 

Що в мене на сніданок?

Давати елементарну характеристику комусь/ чомусь.

I have

Porridge, bun, biscuits, milk, tea

Вживання have got/ has got, haven’t got/ hasn’t got, сполучника and та прийменників

[θ] [ð] [ʋ:]

Впр. 3 с. 52

Впр. 1 с. 52

Впр. 2 с. 52

Впр. 2 с. 52

Впр. 4 с. 52

 

Workbook

34

 

Контроль аудіювання і говоріння

Розуміти та виконувати вказівки (команди)

 

 

 

 

 

Test

Test

 

Повторити матеріал

35

 

Контроль читання і письма

Розуміти та виконувати вказівки (команди)

 

 

 

 

Test

 

 

est

 

ІІ семестр

36

 

Дорога до школи

Повідомляти про когось/ щось.

 

What do you at … O’clock?

Say goodbye, walk to school, catch the bus, pack the schoolbag

What do you do?

aʋ] [ʌ]

Впр. 3 с. 53

Впр. 1 с. 53

Впр. 2 с. 53

Впр. 4 с. 53

 

Workbook

37

 

Що є в моєму ланчбоксі?

Давати елементарну характеристику комусь/ чомусь.

What do you have in your lunchbox?

Sandwich, youghurt, orange, banana

Вживання стверджувальних,заперечних та питальних речень з модальним дієсловом have

 

ʋ]  [aʋ] [ǝʋ]

Впр. 3. С. 54

Впр. 2 с. 54

Впр. 1 с. 54

Впр. 2 с. 54

Впр. 4 с. 54

Впр.4 с. 53

Workbook

38

 

Читаємо, говоримо, сприймаємо на слух разом

Називати когось/ щось Ставити запитання і відповідати на них. Повідомляти про когось/ щось

This is ..

Who has…?

I have got

 Повторення ЛО

Вживання Have got, this is, who has

 

Впр. 1 с. 55

Впр. 2 с. 55

Впр.3 с. 55

Впр. 4 с. 55

 

Workbook

39

 

 Давай пограємо. Проект

Виготовлення Lapbook. Повторення вивченого матеріалу

What do you have? I have got…

I haven’t got…

What do you do in the morning?

My morning

Повторення граматичного матеріалу

 

Впр. 1 с. 56

 

Впр. 1 с. 56

Впр. 2  с. 56

Впр. 1 с. 57

Впр. 2 с. 57

 

Workbook

40

 

У мене щасливе обличчя

Ставити запитання та відповідати на них.

Виражати настрій

Who is this?

Where is she?

He has got

How she/he looks like? I am …

Blue eyes, green eyes, brown hair, fair hair

Ear, mouth, nose, head, doctor, sailor, tailor, actor, driver, dancer, singer, banker

Вживання вказівних займенників these are, this is та структури have got/ has got

Вживання have got/ has got, haven’t got/ hasn’t got

[ǝ]

Впр. 3 с. 59

Впр. 1 с. 58

Впр. 2 сс. 58

Впр. 1 с. 59

Впр. 2 с. 59

Впр. 3 с. 58

Впр. 4 с. 58

Впр. 2 с. 59

Впр. 4 с. 59

 Впр. 4 с. 58

Workbook

41

 

Що я можу робити? Як він/ вона виглядає?

Ставити запитання і відповідати на них Давати елементарну характеристику комусь/ чомусь

What can you do? Where is …? What do you have?

What is…..like?

 

Look, hear, smell, eat, touch, Face, arm, hand, leg, toes, cheek, lip, fingers, foot

Вживання  The Imperative

Вживання спеціальних запитань з What? Вживання have got/ has got

Вживання сполучників but, and

[ᴐɪ] [i:]

Впр.3 с. 60 Впр.3 с. 61

Впр. 1 с. 60

Впр. 2 с. 60

Впр. 1 с. 61

Впр. 2 с. 61

 

Впр. 4 с. 60

Впр. 5 с. 60

Впр. 2 с. 61

Впр. 4 с. 61

Впр. 4 с. 60

Workbook

42

 

Як виглядає моя іграшка?

Давати елементарну характеристику комусь/ чомусь

How many … has/have he/she/you/they got? Can …?

What colour…?This is …

Curly, straight, long, short

Вживання дієслова Have got

 

 

Впр. 3 с. 62

Впр. 4 с. 62

Впр. 1 с. 62

Впр. 2 с. 62

Впр.5 с. 62

Впр. 5 с. 62

Workbook

43

 

Читаємо, говоримо, сприймаємо на слух разом

Називати когось/ щось Ставити запитання і відповідати на них. Повідомляти про когось/ щось

Have got, has got, can

Повторення ЛО

Can, Have/has got, present Simple

 

Впр. 1 с. 63

Впр. 2 с. 63

Впр. 3 с. 63

Впр. 4 с. 63

 

Workbook

44

 

Давай пограємо. Проект.

Виготовлення Lapbook. Повторення вивченого матеріалу

What do you have? What can do you nose?

My body

Повторення граматичного матеріалу

 

 

 

Впр. 1 с. 64

Впр. 2. С. 64

Впр. 1 с. 65

Впр. 2 с. 65

Впр.3 с. 65

Workbook

45

 

Годинник. Що я роблю у школі,

Повідомляти про когось/ щось. Давати елементарну характеристику комусь/ чомусь.

Do you go…?

What’s the time?

What’s this/

What colour is it?

Is it..?

What do you do?

Go to school, play with a friend, have lessons, come back home, Draw, sing, write

Побудова питальних речень з використання конструкцій Present simple та Is this

[ɑ:] [ɜ:]

Впр. 3 с. 67

Впр. 1 с. 66

Впр. 2 с. 66

Впр. 1 с. 67

Впр. 2 с. 67

Впр. 2 с. 66

Впр. 3 с. 66

Впр. 4 с. 66

Впр. 4 с. 67

Впр. 3 с. 66

Workbook

46

 

Страви на обід

Давати елементарну характеристику комусь/ чомусь.

What do you like? I like..

I don’t like….

Does your friend like..? Yes he does/ No, he doesn’t

 

 

Soup, meat, fish, rice, pasta. Tomato soup, juice, vanilla ice cream, dessert, drinks.

Побудова питальних речень Present Simple та відповіді на них

[ᴐ:] [ɜ:]

Впр. 3 с. 68

Впр. 3 с. 69

Впр. 1 с. 69

Впр. 2 с. 69

Впр. 1 с. 68

Впр. 2 с. 68

Впр. 2 с. 68

Впр. 4 с. 68

Впр. 4 с. 69

Впр. 4 с. 68

Впр. 4 с. 69

Workbook

47

 

Що я роблю вдома?

Повідомляти про когось/ щось.

Do you help? What do you do?

Help mum, read books, watch TV

Вживання стверджувальних, заперечних та запитальних речень  Present Simple

Звукова система

Впр. 3 с. 70

Впр. 1 с. 70

Впр. 4 с. 70

Впр. 2 с. 70

Workbook

48

 

Читаємо, говоримо, сприймаємо на слух разом

Називати когось/ щось Ставити запитання і відповідати на них. Повідомляти про когось/ щось

What do you have?  What do you do?

 

Повторення ЛО

Вживання стверджувальних, заперечних та запитальних речень  Present Simple

Звукова система

Впр. 1 с. 71

Впр. 2 с. 71

Впр. 3 с. 71

Впр. 4 с. 71

 

Workbook

49

 

Давай пограємо. Проект.

Виготовлення Lapbook. Повторення вивченого матеріалу

What do you do at… o’clock? What do you have for…?

My day

Повторення граматичного матеріалу

Звукова система

 

Впр. 1 с. 71

Впр. 2 с. 71

Впр. 1 с. 73

Впр. 2 с. 73

 

Workbook

50

 

Мій одяг

Повідомляти про когось/ щось.

Виражати настрій

What colour is….?

What colour are…? Do you like..?

Is it long?

Is it short?

 

Jeans, dress, T-shirt, skirt.

Shorts, cap, glasses, trainers

Вживання стверджувальних, заперечних та запитальних речень  Present Simple

[ŋ] [aɪ]

Впр. 3 с. 75

Впр. 1 с. 74

Впр. 2 с. 74

Впр. 3 с. 74

Впр. 1 с. 75

Впр. 2 с. 75

Впр. 3 с. 74

Впр. 4. С. 74

Впр. 2 с. 75

Впр. 4 с. 75

Впр. 4 с. 74

Впр. 4 с. 75

Workbook

51

 

Одяг для різної пори року

Давати елементарну характеристику комусь/ чомусь.

Виражати настрій

It is ….

Put on

I am wearing…

She is wearing

You are wearing

Jacket, trousers, sweater, scarf, Blouse, socks, sandals, boots

Повторення вживання форми дієслова Imperative

Вживання стверджувальних речень Present Continuous

[ɜǝ] [ɜɪ]

Впр. 3 с. 76

Впр. 3 с. 77

 

Впр. 1 с. 76

Впр. 2 с. 76

Впр. 1 с. 77

Впр. 2 с. 77

 Впр. 2 с. 76

Впр. 4 с. 76

Впр. 2 с. 77

Впр. 4 с. 77

Впр. 4 с. 76

Впр. 4 с. 77

Workbook

52

 

Літній одяг

Повідомляти про когось/ щось.

Виражати настрій

Is he wearing..? Yes he is. No he is not

Blouse, socks, sandals, boots, Jacket, trousers, sweater, scarf

Вживання питальних речень у Present Continuous

Звукова система

Впр. 3 с. 78

Впр. 2 с. 78

Впр. 1 с. 78

Впр. 2 с. 78

Впр. 4 с. 78

Впр. 4 с. 78

Workbook

53

 

Читаємо, говоримо, сприймаємо на слух разом

Називати когось/ щось Ставити запитання і відповідати на них. Повідомляти про когось

I am wearing…

It is ….

Is he wearing..?

Повторення ЛО

Вживання стверджувальних та питальних речень у Present Continuous

 

Впр. 1 с. 79

Впр. 2 с. 79

Впр. 3 с. 79

 

Впр. 4 с. 79

 

Workbook

54

 

Давай пограємо. Проект.

Виготовлення Lapbook. Повторення вивченого матеріалу

What are you wearing? What is her name?

What colour is it?

Clothes

Повторення граматичного матеріалу

 

Впр. 2 с. 80

Впр. 1 с. 80

Впр. 2 с. 80

Впр. 1 с. 80

Впр. 1 с. 80

Впр. 2 с. 81

Впр. 3 с. 81

Workbook

55

 

Світ тварин. Мій домашній улюбленець.

Називати когось/ щось Ставити запитання і відповідати на них

Have you got..? Yes I have/ No, I have not

How many can you see?

Is the … on … the..?

Pet, snail, turtle, fluffy. Parrot, goldfish, hamster, butterfly

Вживання стверджувальних,заперечних та питальних речень з модальним дієсловом Can.

Вживання have got/ has got, haven’t got/ hasn’t got

[e][eǝ]

Впр. 3 с. 83

Впр. 1 с. 82

Впр. 2 с. 82

Впр. 1 с. 83

Впр. 2 с. 83

Впр. 2 с. 82

Впр. 3 с. 82

Впр. 4 с. 82

Впр. 2 с. 83

Впр. 4 с. 83

 

Впр. 3 с. 82

Впр. 4 с. 83

Workbook

56

 

Відвідування зоопарку.

Давати елементарну характеристику комусь/ чомусь.

Can … run?

Yes he can. No he can’t.

This is…

It is (colour).

It lives…

It eats…

Flamingo, penguin, hippo, spider, Zoo, cage

Вживання стверджувальних,заперечних та питальних речень з модальним дієсловом Can

[fǝʋ]

Wh [w]

 Впр. 3 с. 84

Впр. 2 с. 84

Впр. 3 с. 85

Впр. 1 с. 84

Впр. 1 с. 85

Впр. 2 с. 85

Впр. 4 с. 84

Впр. 2 с. 85

Впр. 4 с. 85

Впр. 4 с.84

Впр. 4 с. 85

Workbook

57

 

Світ диких тварин

Повідомляти про когось/ щось.

 

What is that? What are those?

Hedgehog, squirrel, deer

Вживання займенників That, those

Звукова система

Впр. 3 с. 86

Впр. 1 с. 86

Впр. 2 с. 86

Впр. 2 с. 86

Впр. 4 с. 86

Впр. 4 с. 86

Workbook

58

 

Читаємо, слухаємо, говоримо разом

Називати когось/ щось Ставити запитання і відповідати на них. Повідомляти про когось/ щось

What it is, what colour it is, what can it do

Повторення ЛО

Вживання стверджувальних,заперечних та питальних речень з модальним дієсловом Can.

Вживання have got/ has got, haven’t got/ hasn’t got

Звукова система

Впр. 1 с. 87

Впр. 2 с. 87

Впр. 3 с. 87

Впр. 4 с. 87

 

Workbook

59

 

Давай пограємо. Проект.

Повторення вивченого матеріалу

What it is, what colour it is, what can it do

Animals

Повторення граматичного матеріалу

Звукова система

 

Впр. 1 с. 88

Впр. 1 с. 88

Впр. 1 с. 89

Впр. 2 с. 89

Впр. 3 с. 89

Workbook

60

 

На ігровому майданчику

Називати когось/ щось Ставити запитання і відповідати на них

Can we …? – Yes, we can/ No we can’t

 

Park, gate, read the paper

Вживання стверджувальних,заперечних та питальних речень з модальним дієсловом Can.

 

Звукова система

 

Впр. 1 с. 90

Впр. 2 с. 90

Впр. 2 с. 90

Впр. 3 с. 90

Впр. 3 с. 90

Workbook

61

 

Що я роблу в парку?

Повідомляти про когось/ щось

What are you doing?

I am …..

Skip, play football, play with a toy car, climb monkey bars, playground

Вживання стверджувальних, питальних та заперечних речень у Present Continuous

Звукова система

Впр. 3 с. 91

Впр. 1 с. 91

Впр. 2 с. 91

Впр. 2 с. 91

Впр. 4 с. 91

Впр. 4 с. 91

Workbook

62

 

Що я роблю на ігровому майданчику?

Давати елементарну характеристику комусь/ чомусь.

We can …

What are the children doing?

Swing, slide, sandpit

Вживання стверджувальних, питальних та заперечних речень у Present Continuous та форми дієслова Can

Звукова система

Впр. 3 с. 92

 Впр. 1 с. 92

 Впр. 2 с. 92

Впр. 4 с. 92

Впр. 4 с. 92

Workbook

63

 

З друзями весело грати

Повідомляти про когось/ щось

They like to…

They don’t like to …

See – saw, merry – go – round, ladder

Повторення вживання стверджувальних та заперечних речень у Present Simple

Звукова система

 Впр. 3 с. 93

Впр. 1 с. 93

Впр. 2 с. 93

Впр. 4 с. 93

Впр. 2 с. 93

Впр. 4 с. 93

Workbook

64

 

Веселі розваги у парку

Давати елементарну характеристику комусь/ чомусь.

Where are the children? What are they doing?

Play with a springy toy, fly in the rocket, drive a bumper car

Вживання стверджувальних, питальних та заперечних речень у Present Continuous

Звукова система

Впр. 3 с. 94

Впр. 1 с. 94

Впр. 2 с. 94

 Впр. 2 с. 94

Впр. 3 с. 94

Впр. 4 с. 94

Впр. 4 с. 94

Workbook

65

 

Читаємо, говоримо, сприймаємо на слух разом

Називати когось/ щось Ставити запитання і відповідати на них. Повідомляти про когось/ щось

What are the children doing in the park? What do they like to do?

Повторення ЛО

Вживання стверджувальних, питальних та заперечних речень у Present Continuous, Present Simple та форми дієслова Can

Звукова система

Впр. 1 с. 95

Впр. 2 с. 95

Впр. 3 с. 95

Впр. 4 с. 95

Впр. 5 с. 95

 

Workbook

66

 

Давай пограємо. Проект.

Виготовлення Lapbook. Повторення вивченого матеріалу

 

What do you like to do? I like…

In the Playground

Повторення граматичного матеріалу

Звукова система

 

 

 Впр. 1 с. 96

Впр. 2 с. 96

Впр. 1 с. 97

Впр. 2 с. 97

Впр. 3 с. 97

Workbook

67

 

Контроль аудіювання

Розуміти та виконувати вказівки

 

 

 

 

 

Test

 

 

Повторити матеріал

68

 

Контроль читання

Розуміти та виконувати вказівки

 

 

 

 

Test

 

 

 

Повторити матеріал

69

 

Контроль письма

Розуміти та виконувати вказівки

 

 

 

 

 

 

 

Test

Повторити матеріал

70

 

Контроль говоріння

Розуміти та виконувати вказівки

 

 

 

 

 

 

Test

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Саєнко Любов
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додав(-ла)
Mashenkina Viktoria
Пов’язані теми
Англійська мова, 2 клас, Планування
НУШ
Додано
22 серпня
Переглядів
3474
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку