Календарно-тематичне планування "Біологія і екологія -11" (рівень стандарту) на І семестр

Про матеріал
Календарно-тематичне планування навчального матеріалу "Біологія і екологія" (рівень стандарту для учнів 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів складено відповідно до навчальних програм, затверджених наказом МОН України від 23.10.2017 № 1407 до підручника В.І.Соболя
Перегляд файлу

Календарне планування уроків біології і екології (рівень стандарту)

11 –А клас 

70 годин (2 години на тиждень)

Програма: Навчальна програма для закладів загальної середньої освіти  «Біологія і екологія. Рівень стандарту. 10-11 класи. Затвердженими наказ МОН України від 23.10.2017  № 1407

Підручник: Біологія і екологія (рівень стандарту): підручник для 11 класу загальної середньої школи: рівень стандарту/ В.І.Соболь. – Кам’янець-Подільській: Абетка, 2019

 

з/п

Дата

Тема уроку

Практична частина

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Домашнє завдання

І семестр

Тема 5. Адаптації (20 год.)

 1.                

 

 1. Адаптація як загальна властивість біологічних систем

Знаннєвий компонент

оперує термінами та поняттями:

адаптація, преадаптація, постадаптація, адаптивний потенціал, екологічна ніша, адаптивна радіація, коеволюція, коадаптації, життєва форма, адаптивні біологічні ритми, фотоперіодизм

формулює:

- принцип єдності організмів та середовища їхнього мешкання;

- правило обов’язкового заповнення екологічної ніші;

називає:

- основні властивості адаптацій;

- параметри екологічної ніші;

- способи терморегуляції організмів;

- основні форми симбіозу організмів;

- форми паразитизму;

- типи адаптивних біологічних ритмів організмів;

наводить приклади:

- адаптацій організмів до різних середовищ мешкання;

- адаптацій людини до різних умов проживання

- адаптивного характеру поведінкових реакцій тварин;

описує: 

- адаптації людини та інших організмів до різних умов проживання;

характеризує:

- коадаптації організмів;

типи біологічних ритмів: зовнішні та внутрішні, добові, місячні, припливно-відпливні, сезонні, річні, багаторічні;

пояснює:

- молекулярні та клітинні механізми адаптацій біологічних систем;

- відносний характер адаптацій;

- біологічне підґрунтя правил Алена та Бергмана;

- генетичну основу формування адаптацій.

Діяльнісний компонент:

визначає:

- ступінь адаптованості організмів до середовища мешкання;

розпізнає :

- приналежність певних видів тварин та рослин до певної життєвої форми;

порівнює:

- особливості терморегуляції пойкілотермних та гомойотермних тварини;

- адаптації різних груп організмів до певного середовища мешкання;

складає схеми:

- комплексів адаптацій, які характеризують ту чи іншу життєву форму організмів;

моделює:

- наслідки значного перекривання екологічних ніш конкуруючих видів;

Ціннісний компонент

робить висновок:

- про значення преадаптацій та адаптацій в еволюції органічного світу,

- про коеволюцію як основу функціонування стабільних екосистем;

- про адаптивне значення фотоперіодизму.

дотримується правил:

- здорового способу життя для підвищення власного адаптивного потенціалу;

обґрунтовує судження:

- про адаптивний потенціал екологічно пластичних та екологічно непластичних видів,

виявляє ставлення до:

- підвищення власного адаптивного потенціалу шляхом регулярних занять фізичною культурою та загартовування організму

§1, с. 6-78 (виконати завдання письмово, відповідати на питання усно), вміти наводити приклади; опанувати конспект; знайти додаткову інформацію

 1.                

 

 1. Загальні властивості формування адаптацій

§2, с. 10-11 (виконати завдання письмово, відповідати на питання усно), вміти наводити приклади; опанувати конспект; знайти додаткову інформацію

 1.                

 

 1. Формування адаптацій на молекулярному та клітинному рівнях організації. Стратегії адаптації організмів

§3, с. 14 (виконати завдання письмово, відповідати на питання усно), вміти наводити приклади; опанувати конспект; знайти додаткову інформацію

 1.                

 

 1. Поняття про екологічну пластичність видів. Адаптивна радіація

§4, с. 17 (виконати завдання письмово, відповідати на питання усно), вміти наводити приклади; опанувати конспект; знайти додаткову інформацію

 1.                

 

 1. Життєві форми рослин і тварин як адаптації до середовища існування

§5, с. 19 (виконати завдання письмово, відповідати на питання усно), вміти наводити приклади; опанувати конспект; знайти додаткову інформацію

 1.                

 

 1. Екологічна ніша

§6, с. 23 (виконати самостійну роботу письмово, відповідати на питання усно), вміти наводити приклади; опанувати конспект; знайти додаткову інформацію

 1.                

 

 1. Поняття про спряжену еволюцію та коадаптацію

ТЕМАТИЧНА

§7, с. 25-26 (виконати самостійну роботу письмово, відповідати на питання усно), вміти наводити приклади; опанувати конспект; знайти додаткову інформацію

 1.                

 

 1. Середовище існування

§8, с. 29 (виконати самостійну роботу письмово, відповідати на питання усно), вміти наводити приклади; опанувати конспект; знайти додаткову інформацію

 1.                

 

 1. Водне середовище існування

§9, с. 33 (виконати самостійну роботу письмово, відповідати на питання усно), вміти наводити приклади; опанувати конспект; знайти додаткову інформацію

 1.            

 

 1. Наземно-повітряне середовище існування

§10, с. 36-37 (виконати самостійну роботу письмово, відповідати на питання усно), вміти наводити приклади; опанувати конспект; знайти додаткову інформацію

 1.            

 

 1. Способи терморегуляції організмів

§11, с. 40-41 (виконати самостійну роботу письмово, відповідати на питання усно), вміти наводити приклади; опанувати конспект; знайти додаткову інформацію

 1.            

 

 1. Ґрунтове середовище існування

§12, с. 45 (виконати самостійну роботу письмово, відповідати на питання усно), вміти наводити приклади; опанувати конспект; знайти додаткову інформацію

 1.            

 

 1. Симбіоз та його форми

§13, с. 48-50 (виконати самостійну роботу письмово, відповідати на питання усно), вміти наводити приклади; опанувати конспект; знайти додаткову інформацію

 1.            

 

 1. Організм як середовище мешканця

§14, с. 52 (відповідати на питання усно), вміти наводити приклади; опанувати конспект; знайти додаткову інформацію

 1.            

 

 1. Практична робота №1. Визначення ознак адаптованості різних організмів до середовища існування

§14, с. 52 (виконати практичну роботу), вміти наводити приклади; опанувати конспект; знайти додаткову інформацію

 1.            

 

 1. Паразитизм та його поширення

§15, с. 55-56 (виконати самостійну роботу письмово, відповідати на питання усно), вміти наводити приклади; опанувати конспект; знайти додаткову інформацію

 1.            

 

 1. Форми та роль паразитизму в природі

§16, с. 59 (виконати самостійну роботу письмово, відповідати на питання усно), вміти наводити приклади; опанувати конспект; знайти додаткову інформацію

 1.            

 

 1. Адаптації паразитів та їх хазаїв

§17, с. 63 (виконати самостійну роботу письмово, відповідати на питання усно), вміти наводити приклади; опанувати конспект; знайти додаткову інформацію

 1.            

 

 1. Адаптивні біологічні ритми

§18, с. 67 (виконати самостійну роботу письмово, відповідати на питання усно), вміти наводити приклади; опанувати конспект; знайти додаткову інформацію

 1.            

 

 1. Узагальнюючий урок

ТЕМАТИЧНА

Повторити §§ 8-18, с. 68

Тема 6. Біологічні основи здорового способу життя (11 год.)

 1.            

 

 1. Науки, що вивчають здоров’я людини

Знаннєвий компонент

оперує термінами:

- здоров’я, здоровий спосіб життя, гіподинамія, інфекційні захворювання;

називає:

- науки, що вивчають здоров’я людини;

- шляхи зараження інфекційними хворобами;

- чинники неінфекційних хвороб людини;

наводить приклади:

- профілактичних заходів щодо хвороб людини;

Діяльнісний компонент

характеризує:

- принципи здорового способу життя;

- імунну систему людини, особливості її функціонування;

пояснює:

- механізми взаємодії системи антиген-антитіло;

- заходи профілактики захворювань людини (неінфекційних, інфекційних, інвазійних, захворювань, що передаються статевим шляхом);

Ціннісний компонент

оцінює:

- вплив регулярних тренувань і рухової активності,  на здоров’я людини;

- вплив харчування на здоров’я людини;

обґрунтовує судження про:

- необхідність глобального контролю за вірусними інфекціями людини, тварин і рослин в сучасних умовах;

- необхідність дотримання гігієнічних вимог в особистому житті;

- негативний вплив тютюнопаління, вживання алкоголю та наркотиків на організм людини;

виявляє власне ставлення:

- до перспектив ліквідації найбільш небезпечних інфекцій;

- до особистої та громадської профілактики захворювань

робить висновки:

-  активний спосіб життя це основа збереження здоров’я;

- особиста гігієна це умова ефективної  профілактики різних захворювань.

§19, с. 71 (виконати самостійну роботу письмово, відповідати на питання усно), вміти наводити приклади; опанувати конспект; знайти додаткову інформацію

 1.            

 

 1. Здоровий спосіб життя, принципи й складові

§20, с. 75 (виконати самостійну роботу письмово, відповідати на питання усно), вміти наводити приклади; опанувати конспект; знайти додаткову інформацію

 1.            

 

 1. Статева культура й безпека життя людини

§21, с. 79 (виконати самостійну роботу письмово, відповідати на питання усно), вміти наводити приклади; опанувати конспект; знайти додаткову інформацію

 1.            

 

 1. Негативний вплив алкоголю та куріння на здоров’я людини

§§22 -23, с. 82-83, 87 (виконати самостійну роботу письмово, відповідати на питання усно), вміти наводити приклади; опанувати конспект; знайти додаткову інформацію

 1.            

 

 1. Негативний вплив наркотиків на здоров’я людини

§24, с. 91 (виконати самостійну роботу письмово, відповідати на питання усно), вміти наводити приклади; опанувати конспект; знайти додаткову інформацію

 1.            

 

 1. Вплив стресових чинників на організм людини

§25, с. 95 (виконати самостійну роботу письмово, відповідати на питання усно), вміти наводити приклади; опанувати конспект; знайти додаткову інформацію

 1.            

 

 1. Вплив навколишнього середовища на здоров’я людини

§26, с. 98-99 (виконати самостійну роботу письмово, відповідати на питання усно), вміти наводити приклади; опанувати конспект; знайти додаткову інформацію

 1.            

 

 1. Навчальний проект

Особиста програма зміцнення здоров’я

Повторити §§19-26, робота над індивідуальним проектом

 1.            

 

 1. Імунна система людини. Особливості її функціонування. Імунокорекція. Імунотерапія

§§27-28, с. 102-103, 106 (виконати самостійну роботу письмово, відповідати на питання усно), вміти наводити приклади; опанувати конспект; знайти додаткову інформацію

 1.            

 

 1. Профілактика інфекційних, неінфекційних, інвазійних захворювань, захворювань, які передаються статевим шляхом

§§29-32, с. 110, 113-114, 117-118, 121 (виконати самостійну роботу письмово, відповідати на питання усно), вміти наводити приклади; опанувати конспект; знайти додаткову інформацію

 1.            

 

 1. Практична робота №2. Розробка рекомендацій щодо профілактики захворювань

ТЕМАТИЧНА

Повторити §§27-32, с. 121-123

 

1

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Клименко Вікторія Василівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Пов’язані теми
Біологія, 11 клас, Планування
Додано
31 серпня
Переглядів
759
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку