28 серпня о 18:00Вебінар: Методи і прийоми корекційної педагогіки, які можна використати на будь-якому уроці

Календарно-тематичне планування для 11 класу 3 години

Про матеріал

Кaлендарно-тематичне планування з англійської мови

у 11 класі (за підручником Карпюк О. Д.)

(3 години навчання)

Перегляд файлу

Кaлендарно-тематичне планування з англійської мови 

у  11 класі (за підручником Карпюк О. Д.) 

(3 години навчання)

уро-ку

Дата

Тема ситуативного мовлення

Мовна компетенція

Мовленнєва компетенція

 

Домашнє завдання

Лексика

Граматика

Читання

Аудіювання

Говоріння

Письмо

І семестр

                Unit 1. “School life”                     Тема 1. Шкільне життя

1.

 

 

Вивчення англій-ської мови. Фор-мування навичок аудіювання

 

 

Впр. 4, с. 4,

впр. 5,

с. 6-8

Впр. 1, с. 4

Впр. 2, 3, 4b, с. 4-6

 

Впр. 5, с. 6 Вивчити слова

2.

 

Повторення часових форм дієслова. Формування грама-тичних навичок

 

Revision of Tense Forms (in Present, Past and Future)

Впр. 1-4,

с. 9-11,

впр. 6, с. 12

 

 

Впр. 5,

с. 11

Впр. 7,

с. 12

Вивчити слова

3.

 

Англійська мова - мова міжнародно-го спілкування. Розвиток навичок говоріння

 

 

Впр. 1,

с. 13

Впр. 5,  с. 15

Впр. 2,

с. 13, впр. 4а,  с. 14,

 

Впр. 3,

с. 14

Впр. 4b,c,

с. 14-15

Вивчити слова

 

4.

 

Порівняння англійської та української мов. Вдосконалення навичок письма

 

 

Впр. 2-4,

с. 16-18

 

Впр. 6,

с. 18-19

Впр. 1,

с. 16

Впр. 3,

с. 17                 Вивчити слова

5.

 

Учнівська автоно-мія у вивченні іноземних мов. Активізація нових ЛО у мовленні

resource,a strategy, a target, to access, autonomous, favoured, memorable, precisely, to get exposure, to take responsibility (for)

Умовні речення 1 типу

 

Впр. 2, 3,

с. 20-23

 

Впр. 1,

с. 20

 

Впр. 4,

с. 23

Вивчити слова

6.

 

Словники. Узгодження часів в умовних реченнях 1 типу

to take/pass the exam Study or learn?

Learn or find out?

Умовні речення 1 типу

впр. 2, 3, с. 26

Впр. 5, 6а,b, с. 23-25,

 

Впр. 1, 2,

с. 27

Впр. 2, 3,

с. 27-28

Впр. 4, 5, с. 28 Grammar

Points,

с. 27-28

7.

 

Підготовка до іспитів. Форму-вання навичок аудіювання

assessment, distrac­tion, superstition, lo boost, to cheat

 

Впр. 2а,

с. 29,

 впр. 3,

с. 30

Впр. 4,

с. 30

Впр. 1, 2b,

с. 29

Впр. 2,

с. 29

Впр. 5,

с. 30

Вивчити слова

8.

 

Складання іспи-тів. Оцінювання. Вдосконалення навичок говоріння

 

 

Впр. 1а,

с. 31

 

Впр. 1-4,

с. 31-32

 

Впр. 4,

с. 32 написати про шк. іспити

9.

 

Робота над проек-том. Міжнародні освітні програми.

Розвиток навичок читання

 

 

Впр. 1,

с. 33,

впр. 4а,

с. 35-36

 

Впр. 2, 3а, 3с,

с. 34-35,

впр. 4b,

с. 36

Впр. 2,

с. 34

Впр. 3,

с. 35, Впр. 6,

с. 38

Вивчити слова

10.

 

Способи конспе-ктування. Напи-сання резюме. Формування навичок письма

flow chart, clustering, listing

Впр. 2, с. 41

Впр. 1,

с. 39,

впр. 4, с. 40

Впр. 3,

с. 42

Впр. 2,

с. 39-40

Впр. 3,

с. 40

Впр. 5,

с. 40 написати резюме до статті

11.

 

Шкільне життя. Лексико-грамати-чний тест

Впр. 1, с. 41

 

Впр. 4,

с. 42-43

 

 

 

Повторити умовні речення 1 і 2 типу, с. 283

                Unit 2. “Job and profession”                     Тема 2. Робота і професії

12.

 

Огляд майбутніх перспектив випускників школи. Розвиток усного мовлення

 

Perfect Continuous Aspect (Revision)

Впр. 2-4,

с. 44-47

Текст «Fill That Gap»

с. 44-46

 

Впр. 1,

с. 44,

впр. 6,

с. 47

Впр. 5,

с. 47

Впр. 8,

с. 48

Вивчити слова

13.

 

Участь молоді в екологічних та соціальних проектах. Прести-жні професії  в Україні.Формува-ння навичок аудіювання

 

 

 

Завдання вчителя

впр. 6,

с. 47

 

Написати твір-мініа-тюру:»Огляд престижних професій в Україні»

14.

 

Професійні уміння і здібності людини. Розвиток навичок читання

Woкk or job possibility, occasion or oppotunity

Continuous vs Perfect Continuous

Впр. 9а,

с. 49-50,

 

 

 

 

Повторити граматику

15.

 

Вимоги працедавців. Вдосконалення навичок писемного мовлення

 

 

Vocabulary Point,

с. 51, 52

 

Впр. 7,

с. 48

Впр. 9b,

с. 50

Впр. 2, 3,

с. 52 Вивчити слова

16.

 

Вибір майбутньої професії. Вдосконалення граматичних навичок

 

Continuous vs Perfect Continuous

Grammar Point,

с. 53, 54,

впр. 4, с. 55

 

 

Впр. 1, 2,

с. 53

Впр. 3,

с. 54, Grammar Point,

с. 53, 54

17.

 

Престижні профе-сії за кордоном. Навчання за кордоном. Форму-вання навичок аудіювання

diversity, freedom, it graduate, liberty, Mon-treal

 

Впр. 3,

с. 57

Впр. 2, 4,

с. 56, 57

Впр. 1,

с. 56

Впр. 1.

с. 56

Написати про пере-ваги та труднощі навчання за кордоном

18.

 

Працевлаштува-ння. Служби пра-цевлаштування. Розвиток монологічного мовлення

authorities, an enterprise, legislation,

to assist

 

Впр. 5,

с. 59

 

Впр. 1-4,

с. 58

 

Впр. 5,

с. 59 Проблеми працевла-штування в Україні

19.

 

Проблема першого робочого місця. Формування навичок розуміння тексту

 

 

Впр. 3, 4,

с. 60-63

 

 

Впр. 2,

с. 60

Впр. 1,

с. 60

Вивчити слова

20.

 

Навчання після школи. Робота над проектом «Академічна відпустка». Розвиток навичок роботи в групі

 

Часові форми

Впр. 1,

с. 66,

 

 

Впр. 5, 6,

с. 63

Впр. 7,

с. 64

Впр. 8,

с. 65                       Вивчити слова

21.

 

Написання заяви, листа, резюме. Формування навичок письма

 

 

Впр. 3, 4, 5а, с. 67-69

Впр. 3,

с. 72

Впр. 4,

с. 68,

впр. 5, 6,

с. 70

впр. 2,

с. 66

Впр. 7,

с. 70

написати резюме

22.

 

Робота і професії. Лексико-грамати-чний тест

Впр. 2, с. 71

Впр. 1, с. 71

Впр. 4,

с. 72-73

 

 

 

Написати твір-мініа-тюру «Моя майбутня професія»

                Unit 3. “Family and friends”                     Тема 3. Я, моя родина, мої друзі

23.

 

Сімя. Введення та активізація нових ЛО в усному мовленні

an adolescent, to assault, to blame, to escape, to interfere,

to obey

3rd Conditional

Впр. 2, 3,

с. 75-77

Тексти «Teen Terror»,

с. 75, «George’s Story», с. 77

Впр. 1,

с. 74,

 

 

Впр. 3,

с. 77

Вивчити слова

24.

 

Стосунки з батьками. Розвиток навичок читання

 

 

Впр.3, с. 77

 

впр. 4, 5,

с. 77

 

Написати твір про свої стосунки з батьками

25.

 

Проблема батьків і дітей. Вдоскона-лення навичок письма

 

3rd Conditional

Впр. 7,

с. 78

 

Впр. 6,

с. 78

Впр. 1,

с. 79

Впр. 2,

с. 79 Вивчити слова

26.

 

Умовні речення 3 типу. Формування граматичних навичок

 

 

Grammar Point, с. 80,

впр. 1, 2,

с. 80-81

 

 

Впр. 3, 4, с. 81

Впр. 6, 7, с. 82, Grammar Point, с. 80

27.

 

Конфлікти в сім’ї та шляхи їх подолання. Розвиток навичок читання

 

 

Впр. 3, с. 83,

впр. 7, с. 85

Впр. 4, 5,

с. 84

Впр. 1, 2,

с. 83

Впр. 6,

с. 84

Впр. 7,

с. 85

Вивчити слова

28.

 

Психологи про сімейні стосунки між підлітка­ми і батьками. Розвиток усного мовлення

a communi-ty, a generation, іnnocence, a madman

 

Впр. 3,

с. 86-87

 

Впр. 1, 2,

с. 86,

впр. 4,

с. 87

 

Впр. 6,

с. 88

Вивчити слова

29.

 

Дружна сім’я - запорука взаєморозуміння і благополуччя у родині. Формування навичок письма

 

3rd Conditional

Впр. 1,

с. 89

 

Впр. 4,

с. 91

Впр. 2, 5, с. 90-91

Впр. 3, 6,

с. 90-91

Вивчити слова

30.

 

Толерантне ставлення до оточуючих. Розвиток навичок читання та говоріння

 

 

Впр. 7,

с. 92

 

Впр. 8,

с. 92

 

Впр. 9,

с. 93

Вивчити слова

31.

 

Робота над проектом «Три генерації». Робота в групах

 

 

Впр. 4,

с. 100

 

 

 

Написати твір-мініатю-ру «Ідеальна сімя»

32.

 

Написання офіційного листа. Вдосконалення написання власного висловлювання

 

 

Writing Point, с. 94, впр. 1, 2,

с. 95, 96

Впр. 3,

с. 100

Впр. 3, 4,

с. 97

Впр. 5,

с. 97

Впр. 6,

с. 97-98

Вивчити слова

33.

 

Я, моя родина, мої друзі. Лексико-граматичний тест

Впр. 1, с. 99

Впр. 2, с. 99

 

 

 

 

Впр. 2,

с. 102-104 Повторити граматику

Unit 4. “Eating                     Тема 4. Харчування

34.

 

Система громадсь-кого харчування. Введення та акти-візація нових ЛО

a fixed price, a quallty, abundant, customary, distinctive

Reported Speech (Revision), 2nd Conditionals

Впр. 2,

с. 102-104, впр. 3, с. 105

Текст «Eating out in Kyiv», с. 102-104

Впр. 1,

с. 102,

впр. 3,

с. 105

 

Переказувати текст впр. 2, с. 102-                104

35.

 

Типи закладів харчування та критерії їх оцінки. Розвиток навичок говоріння

food, dish or meal?

 

Впр. 5, 6,

с. 106, Vocabulary Point, с. 107

 

Впр. 4, 5b,

с. 105-106

впр. 1, 2, с. 107

Впр. 3,

с. 107

Вивчити слова

36.

 

Непряма мова. Вдосконалення граматичних навичок

 

 

Grammar Point,

с. 108,

впр. 1, с.108

 

впр. 5,

с. 110,

Впр. 2,

с. 108

Впр. 3, 4,

с. 109

Вивчити слова

37.

 

Відвідування кафе / ресторану. Формування навичок діалогі-чного мовлення

a bistro, a dressing, a reservation, staff, veggie, sophisti­cated, undercooked

Reported Speech (Revision)

Впр. 4а,

с. 113

Впр. 2, 3,

с. 111-112

Впр. 1,

с. 111

 

Впр. 4b, с, с. 113

Вивчити слова

38.

 

Меню. Замовле-ння страв. Розвиток навичок читання та говоріння

a customer, nutritions, a passion, canned, enthusiastic, beforehand

Reported Speech (Revision)

Впр. 3,

с. 115

 

Впр. 1, 2,

с. 114,

впр. 4,

с. 116

 

Впр. 5,

с. 116 написати меню

39.

 

Зарубіжна кухня. Формування навичок письма та читання

 

 

Впр. 1, 3,

с. 117-118

 

Впр. 5, 6,

с. 119-120

Впр. 2,

с. 118

Впр. 4,

с. 119 Вивчити слова

40.

 

Веге­таріанство. Мої власні уподобання. Розвиток навичок усного мовлення

 

 

Впр. 7а,

с. 120-121

 

Впр. 8,

с. 122

Впр. 7b,

с. 122

Впр. 9,

с. 122.

Вивчити слова

41.

 

Робота над проектом:»Здоро-вий спосіб харчування». Робота в групах

 

 

 

 

 

 

Повторити граматичний матеріал

42.

 

 

Структура відгу-ку. Написання відгуку. Вдосконалення навичок письма

 

 

Writing Point, с. 123

 

Впр. 2а,

с. 124

 

Впр. 1,

с. 123; повторити вивчений матеріал

43.

 

Харчування. Лексико-грамати-чний тест

 

 

 

 

 

 

Повторити граматику

44.

 

Контроль аудіювання: текст для аудіювання із завданнями до тексту

Підг. до к.п

45.

 

Контроль письма: граматичний тест.

Підг. до к.ч

46.

 

Контроль читання: тексти для читання із тестовими завданнями.

Підг. до к.г

47.

 

Контроль говоріння: Шкільне життя, Робота і професія, Я, моя родина, мої друзі, Харчування

Пов. вив. мат.

48.

 

Узагальнення вивченого в І семестрі. Підсумковий урок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уро-ку

Дата

Тема ситуативного мовлення

Мовна компетенція

Мовленнєва компетенція

 

Домашнє завдання

Граматика

Лексика

Читання

Аудіювання

Говоріння

Письмо

IІ семестр

                Unit 5. “It’s your planet”                     Тема 5. Природа і довкілля

49.

 

Людина і довкі-лля. Формування навичок письма

 

ст.135

 

Впр.3

ст.133

Впр.1ст.132

аудіододаток

Впр.2 ст.133

Впр.1- b ст.136

Впр.4 ст.137 вивчити слова

50.

 

Вплив діяльності людини на довкілля. Розвиток навичок усного мовлення

 

ст. 139

Впр.3 ст.140

Впр.6-b

ст. 137

 

впр.5-6- а

ст. 137

 

ст.137

таблиця

 

Впр.4 ст.141

Вивчити слова

51.

 

Проблеми екології. Вдосконалення граматичних навичок

Пасивний стан

Впр.1-3 ст.142

ст. 140-141

 

Збірник1

 

Впр.4 ст.143

 

Впр.5 ст. 143

ст. 143 вивчити

52.

 

Довкілля.

Складові частини. Формування навичок аудію-вання та письма

Інфінітив

ст. 143

ст. 144

Впр.2

ст.144

 

Впр. 3 ст.144

 Впр.4

ст.145

Впр.1 ст.144

Скласти

mind-map

Впр.5 ст.145 вивчити слова

53.

 

Шляхи виріше-ння екологічних

проблем. Розвиток навичок усного мовлення

Інфінітив

 

Ст. 146

Впр.3

ст.148

 

Впр.2

ст.146

 

 

Впр.2

ст.146

драматизація

Впр.3 ст.148

письмово

 

Впр.4 ст.149 вивчити слова

 

54.

 

Молодь захищає довкілля. Вдосконалення навичок читання

Пасивний стан

 

Впр.2

ст.151

 

Впр 3-4 ст. 152

 

 

Впр.4-b ст.153

 

Впр.1 ст.151

 

Впр 5, ст.153

Вивчити слова

55.

 

Проектна робота

ЕКО акції. Розвиток навичок усного мовлення

Пасивний стан

 

 

Впр 6,

ст.154

 

Збірник

ГМО- продукти

за чи проти

обговорення

Впр 6 (2)

 ст.154

 

Оформити постер

 

56.

 

Твій вклад в захист довкілля.

Ессе. Формування навичок письма

 

Ст.155-156

 

Впр 1,

ст.155

 

 

Впр 4 ст.156

 

Впр 4 ст 156

 

Впр 5, a-b

 ст 157 вивчити слова

57.

 

Твоя особиста думка щодо проблем довкілля.

Види ессе. Написання ессе

 

Ст.157

 

Впр 6,

ст.157

Збірник

Впр 7, ст.158

 

Впр 5-с, ст.157

Впр 7-b, ст.159

 

Впр 8,ст.160

Вивчити слова

58.

 

Екологія твого регіону. Вдосконалення граматичних навичок

Пасивний стан

систематизація

часових

форм

 

Узагальнен-

ня

лексики теми

Впр 1 ст.161

Впр 4, ст.163

Впр 3, ст.162

 

Екологія мого регіону.

Презентація творчих робіт

Впр 1, ст.161

 

Зміни клімату

(написати 180-200 слів).

59.

 

Природа і довкілля. Лексико-граматичний тест

Граматика теми

ЛО теми

 

 

 

 

Повторити ЛО теми та граматику

Unit 6. “Art”                     Тема 6. Мистецтво

60.

 

Види

мистецтва. Розвиток навичок аудіювання та письма

 

Впр 2 ст.165

Ст. 168

Впр 4

ст. 165

 

 

Впр 4

ст. 165

аудіододаток

Впр .2-3 ст.165

 

Впр.1,ст.165

(відповіді)

Впр .5, ст.168

вивчити слова

 

61.

 

Опис творів живопису. Формування навичок читання

 

 

 

Впр 8,

ст. 169

 

 

Впр 6-7,ст.169

Впр 10 ст.170

Впр 9, ст.170

 

Описати твір живопису, вивчити слова

62.

 

Вплив мистецтва на естетичний розвиток людини. Вдосконалення навичок усного мовлення

Дієприкметн.

Впр 1, ст.173

Впр 3ст.174

Впр 1

ст.171

Впр 4, ст.172

Впр 2

ст.171

 

Описати твір живопису.

Впр. 3

ст.172

Впр 5 ст.172; вивчити слова

 

63.

 

Улюблений фільм. Розвиток навичок читання та говоріння

Дієприкметн.

Впр 6

ст.175

ст.173

ст.178

Впр 1,

ст. 176

Впр 2-3,

ст. 176

Впр 5, ст.178

 

 

Впр 4, ст.177

Вивчити слова

64.

 

Після вистави. Формування навичок письма та діалогічного мовлення

Дієприкметн.

ст.181

Вп. 2

ст.180

 

Впр 6, ст.179

 

Впр 7, ст.179

 

Впр 1, ст. 180

 

Впр. 2, ст.180

Драматиза-ція в парах

65.

 

Теaтральні програми та афіші. Розвиток навичок читання

Антоніми

 

ст. 181

 

Впр 3-b

ст.182-183

 

Впр 3-b

ст.182-183

Впр 3-а

ст.181

Оформити афішу шкільної

вистави

66.

 

Видатні українські

митці. Розвиток навичок аудіювання

 

Впр 4, ст.184

 

Впр. 1,

ст. 186

 

Збірник

Впр. 5, ст.185

 

Впр. 1,

ст. 186

 

Впр. 3, ст. 187

Вивчити слова

67.

 

Жанри мистецтва. Кіномистецтво. Формування навичок письма та говоріння

 

 

Впр. 4, ст. 188

 

 

Впр. 5, ст. 189 Впр. 7, ст. 190

Впр. 8,ст. 191

Впр. 4, ст.189

(письмо-ві відпо-віді)

Впр. 6,ст. 189

(драматизація в парах)

68.

 

Проектна робота. Роль мистецтва в сучасному суспільстві

Wh-questions.

Використання

лексики теми

 

Впр. 9 (1),

ст. 191

 

 

Впр. 9 (6-7),

ст. 192

 

Впр. 9 (3-5),

ст. 192

 

Впр. 1-2 ст. 193

Підготувати тези

69.

 

Рецензія на улюблений фільм. Розвиток навичок письма та говоріння

 

ст. 195

 

Впр.3,

ст.194

 

 

Впр.4-, b

ст.195

 

Впр. 4-а,

ст. 194 (письмово)

Впр.5, ст.195

 

70.

 

Кінонагороди. Формування навичок аудіювання

Впр.2, ст.196

 

Впр.1, ст.196

 

Впр.4, ст.197

 

Впр.3, ст.197

 

Кіно премія «Оскар»

Впр.2, ст.196

(письмово)

Молодіжне кіно.

(Знайти інформацію)

71.

 

Мистецтво. Лексико-грамати-чний тест

Граматика теми

ЛО теми

 

 

 

 

Повторити ЛО теми та граматику

Unit 7. “Focus on Youth”                     Тема 7. Молодь і молодіжна культура

72.

 

Молодь та суспільство. Формування нави-чок аудіювання та письма

Часи групи Simple

Ст. 199

Впр.2,ст.201

 

Впр.2,

ст. 199

 

Впр.2,

ст. 199

 

Впр.1ст. 199

 

Впр.2-b,

ст. 201

 

Впр.2,ст. 199

Переказ

Вивчити слова

73.

 

Проблема СНІД в Україні. Вдосконалення граматичних навичок

Часи групи

Continuous

Word file

ст. 202

 

Впр.3,

ст. 202

Впр.5,

ст. 203

Збірник

Впр.6,ст. 204

 

Впр.4,ст. 203

 

Впр.7, ст. 205              вивчити слова

 

74.

 

Працевлашту-

вання молоді. Розвиток навичок говоріння

Неособові форми дієслова

Впр.1, ст. 208

 

Словотвор.

антоніми

Впр.1, ст. 206

Впр.2,

ст. 208

Впр.1,

ст. 209

 

Впр.4,ст. 207

Впр.4,ст. 209

 

 

Впр.3, ст. 207

Впр.3, ст. 209

Впр.5,ст. 209

 Вивчити слова

75.

 

Емоції  молоді. Формування навичок письма та аудіювання

Часи групи

Perfect

Впр.2- b,

 ст. 211

Впр.2-a, ст. 210

Впр.3,ст.211

Впр.1,ст. 210.

Впр.2- b, ст. 211

Впр.3- b,

ст. 111 вивчити слова

76.

 

Уміння керувати емоціями . Розвиток навичок читання тексту

Неособові форми дієслова

 

Word file

ст. 212

Впр.4-а,

 ст. 212

 

Впр.6,

 ст. 214

 

Впр.5, ст. 212

Впр.4-с,

 ст. 213

Впр.4- b,

ст. 213

 

Емоції людини

(Скласти таблицю)

77.

 

Проблеми молоді. Формування навичок діалогічного та монологічного мовлення

Інфінітив vs герундій2

Word file

ст. 215

Впр.4,

 ст. 217

 

Збірник

Впр.2, ст. 215

Впр.3, ст. 217

 

Впр.2,

ст.215-216

(письмово)

Впр.4, ст. 217

Вивчити слова

 

78.

 

Молодіжні організації та громади. Вдосконалення навичок говоріння

Питальні речення.

Useful phrases

ст. 225

Впр.6,

 ст. 224

 

Збірник

Впр.6-7,ст. 224

 

Поставити пита-ння до окремих речень

Впр.8, ст. 225

Вивчити слова

 

79.

 

Позакласне читання.

Молодіжна культура. Обговорення прочитаного

 

 

Тексти за вибором учителя

 

 

Палити.

За чи проти.

Обговорення

Презентація постерів.

 

ст.228 вивчити

Впр.1, ст. 228

Заповнити таблицю

80.

 

Участь молоді в соціальних проектах

Ессе. Проблеми та рішення. Розвиток навичок письма

Умовні речення

Useful phrases

ст. 231

Впр.3

ст. 229

 

Збірник

Впр.4ст. 231

 

Впр.4, ст. 231

(заповнити таблицю)

 

Впр.5, ст. 231

 

81.

 

Молодіжні організації. Формування навичок говоріння

Інфінітив vs герундій

Впр.1, ст.232

 

Впр.4, ст.233

Впр.3,ст.233

 

Скаути

Переказ

Впр.2, ст. 232

 

Впр.4, ст.133

переказ

82.

 

Молодь і молоді-жна культура. Лексико-грамати-чний тест

Граматика теми

ЛО теми

 

 

 

 

Повторити ЛО теми та граматику

Unit 8. “Science and Technology”                     Тема 8. Наука і технічний прогрес

83.

 

Винахідники світу. Введення та активізація лексичного матеріалу

An artist, an architect, an engineer, an inventor, a reason, to exist, to launch

 

Впр 7,            с. 120

Впр.2c, с.119 Впр.3,                                                        с.119

Впр.1, с.118                Впр. 2 b,             с. 119             

Впр. 4c, с. 120.

Впр. 5,         с. 120 -письмово; вивчити слова

84.

 

Перші світові винаходи. Розвиток навичок читання

ЛО теми

 

Впр. 7d,              с. 122

Впр.4a, с.120

Впр.9,           с.123

 

Впр. 8, с.123 –дати відповідь на запит.

85.

 

Відомі науковці. Удосконалення навичок усного мовлення та письма

Geology, chemistry, botany, biology, physics, an invention, a theory, to discover, to invent

 

Впр. 3 b,              с. 125.

 

Впр.2, с.124               Впр.3a, с.125 Впр.6, с.127

Впр. 1,           с. 124 Впр. 4,             с. 126.

Впр. 5,              с. 126 – доповнити речення; вив. слова

86.

 

Сергій Корольов – відомий вчений. Розвиток навичок читання

An explorer, exploration, an observer, obser-vation, to explo-re, to observe, to succeed

Present Passive.Past Passive.  Впр. 4,               с. 131

Впр. 1a,                 с. 128                  Впр. 3a,               с. 130 Впр.5,с.132

 

Впр.1b, с.129        Впр. 3b,             с. 131             Впр. 3 c,              с. 131

Впр. 2,           с. 130.

 

Впр. 3b,           с. 131 Вивчити слова

87.

 

Музей науки. Формування навичок усного мовлення. Активізація граматичного матеріалу

An achieve-ment, cell, humanity, affordable, awe-some, harmful, remote

Passive Voice

Впр. 7a,                  с. 134.                Впр. 7b, с.135

 

Впр. 6,          с. 134            Впр. 8,            с. 136. Discussion

 

Доповнити речення впр. 9,                  с. 136; вивчити слова

88.

 

Сучасні пристрої в житті та побуті. Розвиток діалогічного мовлення

Purpose, riddle, to depend on, recent

Passive Voice

Впр. 2, с.137.            Впр. 4a, с.138

Впр. 3,               с. 138

Впр. 1a,            с. 136.             Dialogues

Впр. 4b,                   с. 138

Впр. 1b,               с. 137 – дати відповідь на запитан.

89.

 

Давайте поговоримо про  майбутнє. Формування навичок усного мовлення

Disease, to apply, curious, overseas, mainly

 

Present Passive. Past Passive. 

Впр. 5a,              с. 139

 

Впр. 6 a, с.142

Впр. 5 b,           с. 141          Впр. 6 b,         с. 142

 

Скласти речення з новими словами; вив. слова

90.

 

Винаходи майбутнього. Розвиток навичок читання та письма.

ЛО теми

 

Впр. 10 a,  с. 144

 

Впр. 8,               с. 143            Впр. 9 a,             с. 144

Впр.10, с. 144

Повторити  лексику та граматику

91.

 

 Наука і техніч-ний прогрес. Лек-сико-граматичний тест

ЛО теми часи

 

 

 

Картки НО

 

Тест

Повторити ЛО теми та граматику

Unit 9/10. “Ukraine. English-speaking country”             Тема 9/10. Україна у світі. Країни виучуваної мови

92.

 

Україна-незале-жна держава. Розвиток навичок усного мовлення

 

ст. 237

Word file

ст. 239

Впр.2,

ст. 137

 

Впр.2,

ст. 137

 

Впр.4, ст. 240

 

Впр3, ст. 239

 

Впр 5, ст. 240 вивчити слова

 

93.

 

Політична система в Британії. Розвиток навичок письма

Повторити типи питань.

(для інтерв’ю)

Policyvs politics

Joinvs unite

Впр.8,

ст. 242

 

 

Впр6-7, ст. 241

Впр.2, ст. 242

Впр.2, ст. 242

(питання для інтерв’ю

Впр.1, ст. 243

Вивчити слова

94.

 

Політична система США. Формування навичок читання та аудіювання

Часові форми

 

 

Збірник

Впр.2, ст. 242

 

Впр.8, ст. 242

переказ

95.

 

Декларація про державний суверенітет України. Розвиток навичок письма

Неособові форми дієслова

Впр1, ст. 246

 

Словотворення

Синоніми

Впр.3-4,

 ст. 245

Впр.2,

ст. 244

 

Збірник

Декларація про державний суверенітет України.

Переказ

Впр.2, ст. 246

 

Впр.3-4, ст. 247 вивчити слова

 

96.

 

Міжнародні організації:  ЄС . Формування навичок усного мовлення

Неособові форми дієслова

 

Word file

ст. 248

 

 

Впр.2-3,

ст. 248

 

Впр.1,

ст. 248

 

Впр.2-b,

 ст. 248

таблиця

Україна та Рада Європи.

Усне повідомлення.

97.

 

Конституція — Основний закон країни. Розвиток навичок аудіювання

Неособові форми дієслова

 

Word file

ст. 251

 

Впр.2,

 ст. 251

 

Впр.5,

ст. 250

 Впр.4, ст. 249

Україна та Рада Європи.

Впр.1,

 ст. 251

(письм.)

Впр.3-а, ст. 252

Вивчити слова

98.

 

Міжнародні організації: ООН, UNISEF, UNESCO. Вдосконалення навичок письма. Робота в парах

Типи питань

ст. 254

 

Впр.4,

ст. 254

 

 

Впр.4, ст. 254

Інсценувати

інтерв’ю.

Робота в парах

Впр.3-b, ст. 253

(письм.)

Знайти інформацію про

міжнародні організації: 

99.

 

Міжнародна політика України. Розвиток навичок письма та говоріння

Герундій

ст. 255

Впр.7-b,

 ст. 260

 

Впр.1,

 ст. 255

 

 

Впр.3, ст. 256

Робота в парах та групах

Впр.2, ст. 256

 

Впр 4, ст. 256

 

100.

 

Громадянство України.

Статті. Класифікація та структура.

 

ст. 266

 

Впр.2,

 ст. 263

Впр.3,

 ст. 264

 

Збірник

Впр.7-а,

 ст. 260 Переказ

Впр.3,

 ст. 264

Впр.4, ст. 265

Впр.5,ст. 266

 

Впр.6, ст. 266

 

101.

 

 Україна у світі. Країни виучуваної мови . Лексико-граматичний тест

ЛО теми часи

 

 

 

Картки НО

 

Тест

Повторити ЛО теми та граматику

102.

 

Контроль аудіювання: текст для аудіювання із завданнями до тексту

Підг. до к.п

103.

 

Контроль письма: граматичний тест.

Підг. до к.ч

104.

 

Контроль читання: тексти для читання із тестовими завданнями.

Підг. до к.г

105.

 

Контроль говоріння: Природа і довкілля, Мистецтво, Молодь та молодіжна культура, Наука і технічний прогрес, Україна у світі. Країни виучуваної мови

Пов. вив. мат.

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Карпушкіна Віта Василівна
  Щиро вдячна за Вашу роботу!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
До підручника
Англійська мова (10-й рік навчання, рівень стандарту) 11 клас (Карпюк О.Д.)
Додано
3 вересня 2018
Переглядів
1498
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку