Календарно-тематичне планування для 9 класу за підручником О.Карпюк зі змістовими лініями

Про матеріал

КТП складено у відповідності з новою програмою, для 9 класу, за підручником О.Карпюк. Зі змістовими лініями. Розрахований на 3 год.на тиждень. Автор Швага Марина Максимівна.

Перегляд файлу

№ п.п.

Дата

 

Тема уроку

 

Мовний інвентар - лексика

Мовний інвентар – граматика    

(категорія та структура)

Ключові компетентності

Інтегровані змістові лінії

Очікувані

результати

Домашнє завдання

Екологічна безпека

Громадянська відповідальність

 

 

Здоров’я та безпека

Підприємливіст ь та фінанова грамотність

Тема 1: Хто ви?

Unit 1:   Who Are You? .

 

 

1

 

Люди навколо нас

С.7

В.3 С.7,

В.5, С.8

 

Ініціативність і під-приємливість

 

 

 

+

 

 

 

      +

Порівнює

безпосереднє спілкування з віртуальним

В.6,

С.8

 

2

 

Яка ти людина?

Риси характеру.С.10

 

Ініціативність і під-приємливість

 

 

 

 

 

  +

 

 

    +

 

Формулює особисті ціннісні пріоритети.

 

В.10,

С.11

 

3

 

Твої вподобання

Розвиток навичок граматики

В.1, С.13,

В.3 С.14

В.4 С.14,

В.5 С.14

 

Герундій,

В. 2-4, с.13-14

Ініціативність і підприємливість

 

 

 

+

 

 

 

      +

Порівнює свої ціннісні пріоритети та своїх друзів

В.6,

С.14

 

4

 

Більше про тебе

Розвиток навичок аудіювання.

С.18

В.1 С.15,

В.3 С.16

Герундій,

В. 2-4, с.13-14

Ініціативність і підприємливість

 

 

+

 

 

 

    +

 

Наводить приклади взаємодопомоги членам родини.

В.6

С.19

 

 

 

 

 

 

№ п.п.

Дата

 

Тема уроку

 

Мовний інвентар - лексика

Мовний інвентар – граматика    

(категорія та структура)

Ключові компетентності

Інтегровані змістові лінії

Очікувані

результати

Домашнє завдання

Екологічна безпека

Громадянська відповідальність

 

 

Здоров’я та безпека

Підприємливість та фінанова грамотність

 

5

 

Давайте поговоримо про друзів

Розвиток навичок  говоріння.

 

В.1

С.19

В.2

С.20

Геру-дій, В. 2-4, с.13-14

Ініціативність і підприємливість

 

 

+

 

  +

 

Розповідає про спіл-кування зі своїм дру-гом

В.4

С.21

 

6

 

Дозвольте відрекоменду-ватися.

Розвиток навичок письма.

С.23

Герундій, В. 2-4, с.13-14

Ініціативність і підприємливість

 

 

+

 

  +

 

Складає автобіографію

В.2

С.26

 

7

 

Повторення теми.

С.23

Герундій, В. 2-4, с.13-14

Ініціативність і підприємливість

 

 

+

 

 

  +

Вміє розповідати про себе  в межах теми та лек-сичного наванта-ження.

За зав-дання-ми вчителя

(Project Work)

 

 

8

 

Закріплення теми.

Розвиток навичок письма. Тематична.

За завданнями вчителя.

(тестові завдання)

 

 

Ініціативність і підприємливість

 

 

+

 

+

 

 

 

За зав-дання-ми вчи-теля.

(тесто-ві зав-дання)

 

№ п.п.

Дата

 

Тема уроку

 

Мовний інвентар - лексика

Мовний інвентар – граматика    

(категорія та структура)

Ключові компетентності

Інтегровані змістові лінії

Очікувані

результати

Домашнє завдання

Екологічна безпека

Громадянська відповідальність

 

 

Здоров’я та безпека

Підприємливіст ь та фінанова грамотність

Тема 2: Я, мої друзі та моя родина.

Unit 2: I,  my  friend and my family.

 

9

 

Покоління підлітків Розвиток навичок читання.

 

Назви молодіжних субкультурС.27

С.29

В.2 С.28

В.3 С.29

В.4 С.31

В.5 С.30

Активний та пасивний стан

Ініціативність і підприємливість

 

 

 

+

    

 

  +

 

 

 

Описує різні підліткові групи

В.4

С.30

 

10

 

Вподобання та хобі

С.32-33

В.1  С.32

В.2 С.33

Герундій чи інфінітив

Ініціативність і підприємливість

 

 

 

 

 

  +

 

 

    +

 

Розповідає про свої вподобання та хобі

В.3

С.34

 

11

 

Вподобання та хобі

Розвиток навичок письма.

С.32-33

 В.4 С.34

В.5  С.34

В.6  С.34

В.8  С.35

 

Ініціативність і підприємливість

 

 

 

+

 

 

 +

 

 

     

Розповідає про свої вподобання та хобі

В.7

С.35

 

12

 

Улюблений одяг

Розвиток навичок аудіювання.

В.1

С.35

С.38

 

Ініціативність і підприємливість

 

 

 

 

 

+

 

 

    +

 

Співвідносить власні потреби з можливо-стями сімейного бюджету.

В.5

С.38

№ п.п.

Дата

 

Тема уроку

 

Мовний інвентар - лексика

Мовний інвентар – граматика    

(категорія та структура)

Ключові компетентності

Інтегровані змістові лінії

Очікувані

результати

Домашнє завдання

Екологічна безпека

Громадянська відповідальність

 

 

Здоров’я та безпека

Підприємливість та фінанова грамотність

 

13

 

Улюблений одяг

Розвиток навичок усного мовлення.

В.1 С.39

В.2 С.40

 В.3 С.41

 

Ініціативність і підприємливість

 

 

+

 

  +

 

Співвідносить власні потреби з можливостями сімейного бюджету.

 

В.5

С.41

 

14

 

Який одяг ми носимо.

В.1 С.42

В.1 С.43

В.2 С.43-44

 

Ініціативність і підприємливість

 

 

+

 

  +

 

Співвідносить власні потреби з можливостями сімейного бюджету.

 

В.3

С.45

 

15

 

Молодіжні субкультури

Розвиток навичок письма.

В.4, 5,

С.46

 

Ініціативність і підприємливість

 

 

+

 

 +

 

 

Оцінює інфраструктуру дозвілля власної громади.

 

В.6

С.47

 

16

 

Стиль життя.

В.9 С.50

В.10 С.52 В.11 С.52

В.12 С.53

 

Ініціативність і підприємливість

 

 

+

 

+

 

 

Описує власний стиль життя та визначає пріоритет

В.13

С.53

№ п.п.

Дата

 

Тема уроку

 

Мовний інвентар - лексика

Мовний інвентар – граматика    

(категорія та структура)

Ключові компетентності

Інтегровані змістові лінії

Очікувані

результати

Домашнє завдання

Екологічна безпека

Громадянська відповідальність

 

 

Здоров’я та безпека

Підприємливість та фінанова грамотність

 

17

 

Повторення теми. Підготовка до ЗНО.

За завданнями вчителя.

(тестові завдання)

 

 

Ініціативність і підприємливість

 

 

+

 

  +

 

Вміти розповісти про себе в межах лексичного матеріалу теми.

За зав-дання-ми вчи-теля.

(тесто-ві зав-дання)

 

18

 

Розвиток

навичок читання.

 

 

 

Ініціативність і підприємливість

 

 

+

 

  +

 

 

В.2

С.57

 

 

19

 

Закріплення теми.

Розвиток навичок письма. Тематична

 

Герундій, В. 2-4, с.13-14

Ініціативність і під-приємливість

 

 

+

 

  +

 

 

 

 

Тема 3: Якій твій вибір ?

Unit 3:   What  is your choice?

 

 

20

 

Інтернет.

Розвиток навичок лексики.

С.62

С.63

Інтернет терміни

В.1 С.62

В.2 С.63

В3 С.64

 

 

Інформаційно- цифрова компе-тентність

 

 

+

 

  +

 

Демонструє розуміння основ медіа-грамотності

В.4

С.65

№ п.п.

Дата

 

Тема уроку

 

Мовний інвентар - лексика

Мовний інвентар – граматика    

(категорія та структура)

Ключові компетентності

Інтегровані змістові лінії

Очікувані

результати

Домашнє завдання

Екологічна безпека

Громадянська відповідальність

 

 

Здоров’я та безпека

Підприємливість та фінанова грамотність

 

21

 

Телебачення.

В.5,6,

С.66

 

Інформаційно- цифрова компе-тентність

 

 

+

 

  +

 

Визначає достовір-ність інформації.

 

В.7

С.68

В.8

С.69

 

 

22

 

Телебачення як засіб масової інформації

 

В.1 С.69

В.2 С.71

В.4 С.72

 

Інформаційно- цифрова компе-тентність

 

 

+

 

  +

 

Визначає достовір-ність інформації.

 

В.5

С.73

 

 

 

 

 

23

 

Телебачення як засіб масової інформації

 

В.2

С.74

Складно підрядні речення

С.73

Інформаційно- цифрова компе-тентність

 

 

+

 

  +

 

Визначає достовірність інформації.

 

В.3

С.73

 

24

 

 

Телебачення як засіб масової інформації

 

В.4, 6,

С.76

Складно підрядні речення

С.73

Інформаційно- цифрова компе-тентність

 

 

+

 

  +

 

Запитує партнера про його  преференції у телепрог-рамах

В.5

С.76

 

 

 

 

 

 

25

 

Твій онлайн партнер

 

В.1, 2,

С.77

В.3

С.79

Складно підрядні речення

С.73

Інформаційно- цифрова компе-тентність

 

 

+

 

  +

 

Запитує партнера про його  преференції у телепрог-рамах

 

В.4

С.80

 

 

 

 

 

№ п.п.

Дата

 

Тема уроку

 

Мовний інвентар - лексика

Мовний інвентар – граматика    

(категорія та структура)

Ключові компетентності

Інтегровані змістові лінії

Очікувані

результати

Домашнє завдання

Екологічна безпека

Громадянська відповідальність

 

 

Здоров’я та безпека

Підприємливість та фінанова грамотність

 

26

 

Масс-

медіа у нашому житті.

В.6 С.81

В.7 С.82

В.1 С.82

 

Соціальна та гро-мадянська компетентності

 

 

+

 

  +

 

Демонструє розуміння основ медіа-грамотності

В.2

С.82

 

27

 

Повторення теми. Підготовка до ЗНО.

За завданнями вчителя.

(тестові завдання)

 

 

Соціальна та гро-мадянська компетентності

 

 

+

 

  +

 

 

За зав-дання-ми вчи-теля.

(тестові зав-дання)

 

 

28

 

Розвиток

навичок читання.

 

В.1 С.83

В.2 С.85

В.3С.86

В.4С.86

В.5 С.86

 

Соціальна та гро-мадянська компетентності

 

 

+

 

  +

 

 

В.6

С.87

 

29

 

Закріплення теми.

 

За завданнями вчителя.

(тестові завдання)

 

 

Соціальна та гро-мадянська компетентності

 

 

+

 

  +

 

 

За зав-дання-ми вчи-теля.

(тестові за-вдання)

 

 

 

№ п.п.

Дата

 

Тема уроку

 

Мовний інвентар - лексика

Мовний інвентар – граматика    

(категорія та структура)

Ключові компетентності

Інтегровані змістові лінії

Очікувані

результати

Домашнє завдання

Екологічна безпека

Громадянська відповідальність

 

 

Здоров’я та безпека

Підприємливіст ь та фінанова грамотність

Тема 3: Професії.

Unit 3: Professions.

 

30

 

Незвичайні професії. Розвиток навичок аудіювання.

В.1   С.87

В.2  С.88

В.3, 4, С.88 В.6  С.89

 

Соціальна та громадянська компетентності

 

 

 

+

    

 

  +

 

 

 

Повідомляє про перспективи свого професійного вибору.

В.5

С.89

 

31

 

Незвичайні професії.

Розвиток навичок граматики.

В.1   С.90

В.2   С.91

В.3   С.91

В.4   С.91

В.7   С.92

В.5   С.92

Відносні займен-ники

Соціальна та грома-дянська компетентності

 

 

 

 

 

  +

 

 

    +

 

Проявляє обізнаність і своє ставлення до фінансових можливостей сучасних професій

 

В.6

С.92

 

32

 

Професії.

В.1

С.92

В.2

С.94

 

Відносні займен-ники

Соціальна та грома-дянська компетентності

 

 

 

+

 

    

 

  +

Розповіати про різні професії.

Впр.5,

 Стор.95

 

33

 

Професії.

Розвиток навичок усного мовлення.

В.1, стор.93

Впр.3,

Ст.94

Впр.4

Стор.95

Відносні займен-ники

Соціальна та грома-дянська компетентності

 

 

 

 

 

  +

 

 

 

    +

Розповіати про різні професії членів родини.

Впр.6

Стор.96

№ п.п.

Дата

 

Тема уроку

 

Cфера спілкування

Мовний інвентар - лексика

Мовний інвентар – граматика    

(категорія та структура)

Ключові компе-тентності

Змістова лінія

Усна взаємодія та усне продукування (мовлення)

 

Сприймання на слух (аудіювання)

 

Зорове сприймання (читання)

 

 

Писемне продукування (письмо)

 

Очікувані результати

Домашнє завдання

Екологічна безпека

Громадянська відповідальність

Здоров’я та безпека

Підприємливіст ь   

та фінан-сова грамот-ність

 

44

 

Контроль навичок аудіюван-ня.

 

            Listening Comprehension (the first  term)

 

 

Підготу-ватися до розвит-ку читан-ня

 

45

 

Контроль навичок читання.

 

            Reading Comprehension (the first term)

 

 

Підготу-ватися до розвит-ку письма

 

46

 

Контроль навичок письма.

            Writing Comprehension (the first term)

 

Підготу-ватися до розвит-ку мовлен-ня

 

47

 

Контроль навичок говоріння.

            Speaking Comprehension (the first term)

 

 

 

Повторити вивчене

 

48

 

Узагаль-нення вивченого у I сем.

матеріалy.

 

Повторити вивчене

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Okseniuk Oksana
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
До підручника
Англійська мова (9-й рік навчання) 9 клас (Карпюк О.Д.)
Додано
16 вересня 2018
Переглядів
2074
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку