Календарно-тематичне планування для шкіл з російською мовою навчання (3 клас)

Про матеріал
Календарно-тематичне планування для шкіл з російською мовою навчання (3 клас): 1. українська мова (за підручником О. Н. Хорошковської, Г. І. Охоти, Н.І. Яновицької) 2. літературне читання (за підручником О. Н. Хорошковської, Г. І. Охоти) 3. російська мова (по ученику Э. С. Сильновой, Н. Г. Каневской, В. Ф. Олейник) 4. літературне читання (російське) (по учебнику Лапшиной И.Н., Поповой Т.Д.) 5. математика (за підручником М.В.Богдановича, Г.П.Лишенко) 6. природознавство (за підручником І. В. Грущинської) 7. я у світі (за підручником Н. М. Бібік) 8. образотворче мистецтво (за підручником О. Калініченко, В. Сергієнко) 9. трудове навчання (за підручником В. Сидоренко, Н. Котелянець) 10.основи здоров’я (за підручником І. Д. Беха, Т. В. Воронцової, В. С. Пономаренко, С. В. Страшко)
Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

ДЛЯ ШКІЛ З РОСІЙСЬКОЮ МОВОЮ НАВЧАННЯ

з предметів

українська мова, літературне читання,

російська мова, літературне читання (російське),

математика, природознавство, я у світі,

образотворче мистецтво, трудове навчання, основи здоров’я

курсу інваріантної складової робочого навчального плану

 у 3 класі

на 2019 / 2020 навчальний рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У К Р А Ї Н С Ь К А    М О В А

ВІДОМОСТІ З МОВИ І ПРАВОПИСУ

ЗА ПРОГРАМОЮ: 70 годин (2 години на тиждень); резервний час – 2 години

К А Л Е Н Д А Р Н Е    П Л А Н У В А Н Н Я

(за підручником О. Н. Хорошковської, Г. І. Охоти, Н.І. Яновицької)

  уроку

ТЕМА УРОКУ

сторінки

підручника /

межі уроку

ДАТА

Примітка

І   С Е М Е С Т Р

Усне й писемне мовлення. Культура мовлення. Діалог.

 1.  

Усне й писемне мовлення. Культура мовлення. Діалог.

4-6

впр.4

03.09

 

 1.  

Усне й писемне мовлення. Культура мовлення. Діалог. Звертання.

7-10 впр.9

10.1-10.2

06.09

 

 1.  

Усне й писемне мовлення. Правила писемного мовлення.

10-13 впр.14

10.09

 

 1.  

Усне й писемне мовлення. Правила запису діалогу.

13-15 впр.20

13.09

 

 1.  

Повторення і узагальнення вивченого. Діалог.

Контрольна робота: складання діалогу (письмово).

 

17.09

 

 1.  

Аналіз контрольної роботи.

Усне й писемне мовлення. Розігрування діалогів.

15-18 впр.28

20.09

 

 

ТЕМА

 

 

 

Звуки і букви. Норми літературної вимови та правопису

 1.  

Звуки мовлення й позначення їх на письмі буквами. Алфавіт.

18-20

впр.33

24.09

 

 1.  

Алфавіт. Велика буква.

20-22

впр.42

22-24

впр.47

24.1-26.3

27.09

 

 1.  

Голосні звуки. Позначення їх буквами. Склад, наголос.

26-29

впр.52

29.1-30.6

01.10

 

 1.  

Голосні звуки. Звукове значення букв я, ю, є, ї.

31-33 впр.60

04.10

 

 1.  

Приголосні звуки.

33-35

впр.67

35.1-36.4

08.10

 

 1.  

Тверді й м’які приголосні звуки. Звук [ц’].

36-38 впр.73

11.10

 

 1.  

Буква м’який знак (ь).

39-40 впр.78

15.10

 

 1.  

Тверді й м’які приголосні звуки. Звук [ц’].

Позначення м’якості приголосного звука [ц’] буквами і, я, ю.

40-41 впр.81

18.10

 

 1.  

Вживання м’якого знака (ь) після букви ц та у кінці слів.

41-43 впр.86

43-44 впр.92

29.10

 

 1.  

Позначення м’якості приголосних перед о.

44-45 впр.98

01.11

 

 1.  

Позначення м’якості приголосних м’яким знаком (ь).

Сполучення букв ьо та йо.

46 впр.103

47.1-47.4

05.11

 

 1.  

Подовження м’яких приголосних звуків

 і позначення їх на письмі двома буквами.

48-49 впр.109

50-51 впр.114

08.11

 

 1.  

Тверді й пом’якшені приголосні перед и, і.

51-53 впр.121

12.11

 

 1.  

Відсутність м’якого знака (ь) після букв,

що позначають тверді приголосні звуки.

53-55 впр.126

15.11

 

 1.  

Тверді приголосні в кінці слів. Діалог.

55-56 впр.1332

19.11

 

 1.  

Апостроф.

56-59 впр.138

22.11

 

 1.  

Апостроф.

59-60

впр.143

60.1-61.4

26.11

 

 1.  

Контрольна робота з мовної теми:

«Звуки і букви. Норми літературної вимови та правопису»

 

29.11

 

 1.  

Аналіз контрольної роботи.

Повторення вивченого. Складання розповіді за малюнком.

61-62

впр.147

62-63

03.12

 

 

ТЕМА

 

 

 

Слово. Номінативне та лексичне значення слова

 1.  

Лексичне значення слова.

64-66 впр.153

66.1-66.5

06.12

 

 1.  

Лексичне значення слова. Синоніми.

67-70 впр.159

70.1-71.4

10.12

 

 1.  

Синоніми. Редагування тексту.

71-72 впр.163

13.12

 

 1.  

Антоніми слова з протилежним значенням.

73-75 впр.171

75.1-76.3

17.12

 

 1.  

Контрольна робота: списування.

 

20.12

 

 1.  

Аналіз контрольної роботи.

Багатозначність слів.

76-78 впр.176

24.12

 

 1.  

Пряме й переносне значення слів.

78-80 впр.180

80-82

27.12

 

 

ТЕМА

 

 

 

 

І СЕМЕСТР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ   С Е М Е С Т Р

Будова слова. Правопис

 1.  

Будова слова. Основа слова. Закінчення.

83-85 впр.187

14.01

 

 1.  

Змінювання закінчень слів-назв предметів.

85-86 впр.191

17.01

 

 1.  

Споріднені слова. Корінь слова.

86-88 впр.196

21.01

 

 1.  

Чергування голосних і приголосних звуків у корені слова.

88-90 впр.201

24.01

 

 1.  

Чергування голосних і приголосних звуків у корені слова.

90-91 впр.205

28.01

 

 1.  

Префікси. Утворення споріднених слів за допомогою префіксів без-; роз-.

91-92 впр.210

31.01

 

 1.  

Префікси з-, с-.

93-94 впр.216

04.02

 

 1.  

Апостроф після префіксів.

94-96

впр.222

96.1-97.4

07.02

 

 1.  

Суфікс. Утворення споріднених слів за допомогою суфіксів.

97-98

впр.228

99.1-100.4

11.02

 

 1.  

Вимова й правопис суфіксів. Суфікси -ськ-, -зьк-, -цьк-.

100-101 впр.234

14.02

 

 1.  

Ненаголошені голосні в корені слова.

102-103 впр.239

18.02

 

 1.  

Ненаголошені голосні в корені слова.

104-105 впр.244

21.02

 

 1.  

Дзвінкі та глухі приголосні в корені слова.

105-106 впр.250

25.02

 

 1.  

Дзвінкі та глухі приголосні в корені слова.

107-108 впр.255

28.02

 

 1.  

Написання слів типу сонце, серце, чесний.

108-109 впр.260

109-110 впр.265

03.03

 

 1.  

Відсутність подвоєння в словах типу клас, група, коллектив.

110-111

впр.269

111-113 впр.274

113

06.03

 

 1.  

Контрольна робота: диктант.

 

 

 

 

ТЕМА

 

 

 

Синтаксичні відомості

 1.  

Аналіз контрольної роботи.

Словосполучення. Головне й залежне слово в словосполученні.

114-116 впр.280

10.03

 

 1.  

Словосполучення. Чергування приголосних перед закінченням –і.

116-117

впр.285

118.1-118.4

13.03

 

 1.  

Речення. Види речень за метою висловлювання.

119-120 впр.290

17.03

 

 1.  

Головні й другорядні члени речення.

121-122 впр.295

20.03

 

 1.  

Головні й другорядні члени. Поширені речення.

122-123 впр.300

31.03

 

 1.  

Головні й другорядні члени речення. Зв’язок слів у реченні.

123-124 впр.304

03.04

с.125-131

«Складне речення»

 1.  

Звертання в питальних і спонукальних реченнях.

Розділові знаки при звертанні.

131-133

впр.319

133.1-134.4

07.04

 

 1.  

Контрольна робота з мовної теми:

«Будова слова. Правопис. Синтаксичні відомості».

 

10.04

 

 

ТЕМА

 

 

 

Текст

 1.  

Аналіз контрольної роботи.

Що таке текст. Тема й основна думка тексту

135-137 впр.324

14.04

 

 1.  

Упорядкування й складання текстів. Зв’язок між реченнями тексту. Абзац.

137-138 впр.327

17.04

 

 1.  

Зв’язок між реченнями тексту

138-139 впр.331

21.04

 

 1.  

Структура та план тексту.

140-141 впр.334

24.04

 

 1.  

Типи текстів.

141-143 впр.337

28.04

 

 1.  

Текст-розповідь.

143-144 впр.340

05.05

 

 1.  

Текст-опис.

145-146 впр.345

08.05

 

 1.  

Контрольна робота: письмовий переказ.

 

12.05

 

 1.  

Аналіз контрольної роботи.

Текст-міркування. Тексти-діалоги.

146-149 впр.348

147.1-148.4

15.05

с.149-150

переказ

 1.  

Вживання речень у діалогах.

150-152 впр.356

153-154

19.05

 

 1.  

Повторення вивченого матеріалу за рік.

154-157 впр.360

154-157 впр.367

22.05

 

 

ТЕМА

 

 

 

 

ІІ СЕМЕСТР

 

 

 

 

РІК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л І Т Е Р А Т У Р Н Е   Ч И Т А Н Н Я

ЗА ПРОГРАМОЮ: 70 годин (2 години на тиждень); резервний час – 2 години

К А Л Е Н Д А Р Н Е    П Л А Н У В А Н Н Я

(за підручником О. Н. Хорошковської, Г. І. Охоти)

  уроку

ТЕМА УРОКУ

сторінки

підручника

ДАТА

Примітка

І   С Е М Е С Т Р

УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ

 1.  

Народна мова.

4

02.09

 

 1.  

Колискові пісні.

5-6

05.09

 

 1.  

Дитячі ігри, забави. Потішки. Лічилки.

7-10

09.09

 

 1.  

Хороводи. Народні ігри «Мак», «Дзюбка».

10-12

12-13

12.09

 

 1.  

Ігровий фольклор. Скоромовки.

14-16

16.09

 

 1.  

Прислів'я, приказки.

16-17

19.09

 

 1.  

Загадки. Українські народні казки. Казка "Колосок"

18-23

23.09

 

 1.  

Казка «Колобок»

23-26

26.09

 

 1.  

Казка «Дружні звірі»

26-29

30.09

 

 1.  

Контрольна робота: аудіювання.

Автор. «Назва твору».

 

03.10

 

 1.  

Аналіз контрольної роботи.

Підсумковий урок з теми: «Усна народна творчість».

Тематичне оцінювання.

30-31

32

07.10

 

 

ТЕМА

 

 

 

ТВОРИ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ І НАРОДНІ ТВОРИ

Осінь така мила…

 1.  

П. Г. Тичина «Осінь така мила», «А я у гай ходила», «Вечір», «Слово»

Вірш напам'ять.

34-36

10.10

 

 1.  

Олександр Олесь «Вищиває осінь...»,

Євгенія Горєва «Ходить осінь в дібровоньці»

37

14.10

 

 1.  

Казка Ірини Прокопенко «Як берізка листя роздарувала»

38-39

17.10

 

 1.  

Казка Галини Демченко «Сонцевик – Чарінник і Холодний Вітер»

40-42

28.10

 

 1.  

Українська народна пісня «Ходить гарбуз по городу»; Т. Коломісш. «Хліб»

42-44

31.10

 

 1.  

М.Слабощпицький «Папуга з осінньої гілки»

45-48

48-51

04.11

 

 1.  

А. Кислій «Про що розповів вітер»

51-53

07.11

 

 1.  

Поняття про риму. Олександр Олесь «Білі гуси». Яків Щогрлів «Осінь».

Вірш напам'ять.

53-54

11.11

 

 1.  

Перші спроби віршування.

54-56

14.11

24-25

 1.  

Розвиток мовлення. Розповідаємо за малюнком

57

18.11

26-27

 1.  

«Осінні» загадки.

Підсумковий урок з теми: «Осінь така мила» Тематичне оцінювання.

58

21.11

28-29

Плекайте мову!

 

ТЕМА

 

 

 

Все – із  доброго чи злого – починається з малого.

 1.  

Ми­кола Сингаївський «Дощ із краплі починається»,

Олег Будень «На вулиці».

Народна жартівлива пісня "Грицю, Грицю".

59-61

25.11

 

 1.  

Я. Піиясов «Ким бути і ким не бути»

Контрольна робота: усний переказ.

61-63

28.11

 

 1.  

Юрій Ярмиш «Два Івани»

63-65

02.12

 

 1.  

О. Хорошковська «Поезія Грицька Бойка»

66-68

05.12

 

 1.  

Народна казка «Бісер і нитка»

69

09.12

 

 1.  

Микола Трублаїні «Про дівчинку Наталочку і Сріблясту рибку»

70-71

12.12

 

Заходь, заходь, сніжна зимонько!

 1.  

А. М’ястківський «Випав сніг»,

В. Сухомлинський «Як синичка будить мене»

72-73

74

16.12

 

 1.  

Олена Пчілка «Дивна хатка» (Небилиця)

75-76

19.12

 

 1.  

Л. Письменна «Чарівна гостя»

76-78

23.12

 

 1.  

М. Рильський «Новорічна нескінченна», Грицько Бойко «Новорічне свято».

79-80

80-81, 82

26.12

 

 1.  

Колядки на Різдво.

Підсумковий урок з тем: «Все – із  доброго чи злого – починається з малого», «Заходь, заходь, сніжна зимонько!» Тематичне оцінювання.

82-83

 

 

 

ТЕМА

 

 

 

 

І СЕМЕСТР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ   С Е М Е С Т Р

На щастя, на здоров’я, на Новий рік...

 1.  

А. М’ястківський. «Сію, вію, посіваю»; «Засівальна»

84-86

13.01

 

 1.  

«Казка про Січень», Л. Костенко «Праля»

87-89

16.01

 

 1.  

П. Воронько «Сніжинки», Л.Первомайський «Срібні дерева»,

В. Сухомлинський «Хлопчик і сніжинка»

89-91

20.01

 

 1.  

П. Бондарчук «Їхала зима»

91-93

23.01

 

 1.  

М. Рильський «Як не любити зими сніжно-синьої»,

Т. Коломієць «Снігова казка», Є. Гуцало «Ходить Баба Снігова»

93-96

27.01

 

 1.  

С. Коляда «Оме­люхи»

96-97

30.01

 

 1.  

В. Скуратівський «Чого лютий лютим зветься»,

О. Сенатович «Лютий»

98-99

03.02

 

 1.  

Ю. Старостенко «Лісові розмови»

99-101

06.02

 

 1.  

Г. Бондаренко «Коли зима зустрічається з весною»,

С. Черкасенко «Зима і весна»

102-103

10.02

 

 1.  

Є. Гуцало «Зайці», Л. Костенко «Баба Віхола»

103-105

13.02

 

 1.  

І. Бондарчук «Зимова пригода»

105-106

17.02

 

 1.  

Контрольна робота: аудіювання.

Автор. «Назва твору».

 

20.02

 

 1.  

Аналіз контрольної роботи.

Підсумковий урок з теми «На щастя, на здоров’я, на Новий рік...»

106

24.02

 

 

ТЕМА

 

 

 

Одвічні цінності

 1.  

М. Романіка «Як хліб ходить»

107-109

27.02

 

 1.  

М. Стельмах «Мій дідусь»

109-111

02.03

 

 1.  

О. Моторний «Мудрі порадники», «Батьківські поради» (з народного)

111-112

05.03

 

Ой, весна, весна, днем красна!

 1.  

Казка «Березень», В. Бичко «Підсніжник»

113-115

12.03

 

 1.  

Тарас Григорович Шев­ченко – видатний український поет.

Т. Шевченко «Світає...», «Тече вода з-під явора» Вірш напам'ять.

115-117

16.03

 

 1.  

О. Іваненко «Як Тарас учився в школі» (уривок з повісті «Тарасові шляхи»)

117-120

121-123

19.03

 

Вже повсюди йде весна.

 1.  

Українська народна казка «Як Квітень до Березня в гості їздив»,

В. Сухомлинський «Весняний вітер»

124-126

30.03

 

 1.  

С. Носань «День блакитної весни», К. Перелісна «Верба»,

українська народна пісня «Весна красна»

127-129

02.04

 

 1.  

В. Чухліб «Журавлі- веселики»,

А. Костецький «Починається весна»

130-132

06.04

 

 1.  

«Улюблений дитячий поет»,

А. Костепький «Як зробити день веселим», «Хвостата мова», «Все не так»

132-133

09.04

 

 1.  

В. Скуратівський «Веснянки», Олександр Олесь «Веснянка»

Розвиток мовлення. Розповідаємо за малюнком.

134-135

136

13.04

 

 1.  

Контрольна робота: робота з літературним твором.

Автор. «Назва твору»

 

16.04

 

 1.  

Аналіз контрольної роботи.

Підсумковий урок з тем «Ой, весна, весна, днем красна», «Вже повсюди йде весна». Тематичне оцінювання.

 

20.04

 

 

ТЕМА

 

 

 

Край, у якому ти живеш.

 1.  

О. Хорошковська «Наша Батьківщина» та «Київ – столиця України».,

І. Січовик «Україна», В. Латинський «Україна». Вірш напам'ять.

137-140

23.04

 

 1.  

Державні символи України.

Д. Павличко «Наш прапор», П. Нубинський «Гімн», В. Паронова «Наш герб – тризуб»

141-142

27.04

 

 1.  

В. Скуратівський. «Народні символи», Д. Павличко «Два кольори»

142-144

30.04

 

 1.  

О. Хорошковська «Як вірш став піснею»,

В. Лебедова «Чом, чом, чом, земле моя...»

145-146

04.05

 

 1.  

С. Алексєєв .«Плавуча бата­рея», М. Упеник «Пам’ятник»

Контроль навички читання вголос. Автор. «Назва твору»

147-149

07.05

 

 1.  

Д. Ткач «Моя мама», В. Гринько «Мама»

150-151

11.05

 

 1.  

Ліна Костенко – улюбле­на  письменниця українського народу.

Л. Костенко «Вербові сережки.», «Польові дзвіночки».

152-153

14.05

 

 1.  

І. Прокопецко «Сонце, сонеч­ко та соняшник»,

О. Лупій «Дорожчої нема»

153-155

18.05

 

 1.  

Підсумковий урок з теми «Край, у якому ти живеш». Тематичне оцінювання.

Вибір книг для читання на літніх канікулах.

156

21.05

 

 

ТЕМА

 

 

 

 

ІІ СЕМЕСТР

 

 

 

 

РІК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р У С С К И Й    Я З Ы К

ЗА ПРОГРАМОЮ: 87,5 часов (2,5 часа в неделю); из них – 4 часа резервного времени

К А Л Е Н Д А Р Н О Е    П Л А Н И Р О В А Н И Е

(по ученику Э. С. Сильновой, Н. Г. Каневской, В. Ф. Олейник)

  урока

ТЕМА УРОКА

Страницы

учебника / граница урока

ДАТА

Примечание

І   С Е М Е С Т Р

ПОВТОРЕНИЕ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ,

ПРИОБРЕТЁННЫХ ВО 2 КЛАСЕ

 1.  

Язык и речь. Языки разных народов.

4-5

упр.5

03.09

 

 1.  

Устная и письменная речь. Культура речи.

6-8

упр.11

04.09

 

 1.  

Звуки речи. Гласные звуки, обозначение их на письме.

Слог. Ударение. Правописание безударных гласных, проверяемых и непроверяемых ударением.

8-10

упр.16

06.09

 

 1.  

Согласные звуки. Твёрдые и мягкие согласные. Звонкие и глухие согласные, обозначение их на письме. Разделительный мягкий знак.

11-13

упр.23

11.09

 

ТЕКСТ

 1.  

Что такое текст.

14-15

упр.28

13.09

 

 1.  

Тема текста.

16-18

упр.32

17.09

 

 1.  

Урок развития речи.

Составление рассказа на тему "Осенний лес"

18-20

упр.37

18.09

 

 1.  

Основная мысль текста.

21-22

упр.40

20.09

 

 1.  

Части текста. Абзац.

23-25

упр.45

25.09

 

 1.  

Типы текстов.

25-28

упр.49

27.09

 

 1.  

Связь предложений в тексте.

28-31

упр.54

01.10

 

 1.  

Контрольная работа: списывание.

 

02.10

 

 1.  

Анализ контрольной работы.

Составление текста-инструкции.

31-32

упр.58

04.10

 

 1.  

Диалог. Обращение. Культура речового общения.

32-34

упр.62

09.10

 

 1.  

Записка, письмо, приглашение, поздравление.

34-39

упр.69

11.10

 

 1.  

Стили речи. Художественный и научный тексты.

40-42

упр.72

16.10

 

 1.  

Контрольная работа: письменный пересказ.

 

18.10

 

 1.  

Анализ контрольной работы.

Урок развития речи. Составление рассказа на тему.

42-43

упр.75

30.10

 

 1.  

Повторение и обобщение изученного материала.

 

01.11

 

 

ТЕМА

 

 

 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ПРАВОПИСАНИЕ

 1.  

Предложение.

43-45

упр.79

 

 

 1.  

Понятие о предложении. Интонационное членение предложения.

45-47

упр.83

05.11

 

 1.  

Предложения, различные по цели высказывания и по интонации.

47-49

упр.87

06.11

 

 1.  

Предложения, различные по цели высказывания и по интонации.

50-51

упр.91

08.11

 

 1.  

Знаки препинания в конце предложения.

51-53

упр.95

13.11

 

 1.  

Контрольная работа: диктант.

 

15.11

 

 1.  

Анализ контрольной работы.

Главные и второстепенные члены предложения.

53-56

упр.100

19.11

 

 1.  

Связь слов в предложении.

57-60

упр.106

20.11

 

 1.  

Сложное предложение.

60-62

упр.110

22.11

 

 1.  

Сложное предложение.

63-65

упр.115

27.11

 

 1.  

Повторение и обобщение изученного материала.

Контрольная работа: диалог.

 

29.11

 

 1.  

Анализ контрольной работы.

Урок развития речи.

Изложение "Почему у снегиря грудка красная"

65-66

упр.117

03.12

 

СЛОВО

Значение слова

 1.  

Значение слова.

67-69

упр.124

04.12

 

 1.  

Синонимы.

69-71

упр.130

06.12

 

 1.  

Антонимы.

72-73

упр.135

11.12

 

 1.  

Работа над синонимами, антонимами, устойчивыми сочетаниями слов.

74-75

упр.140

13.12

 

 1.  

Контрольная работа по языковой теме

«Текст. Предложение. Слово (Значение слова)»

 

17.12

 

 1.  

Анализ контрольной работы.

Повторение и обобщение изученного материала.

 

18.12

 

 1.  

Повторение и обобщение изученного материала.

 

20.12

 

 1.  

Итоговый урог за І семестр.

 

27.12

 

 

ТЕМА

 

 

 

 

І СЕМЕСТР

 

 

 

 

 

 

ІІ   С Е М Е С Т Р

Состав слова. Правописание

 1.  

Состав слова. Окончание слова.Правописание.

76-78

упр.145

14.01

 

 1.  

Основа слова.

79-81

упр.150

15.01

 

 1.  

 Части основы. Корень слова.

81-82

упр.154

17.01

 

 1.  

Части основы. Суффикс.

83-85

упр.159

22.01

 

 1.  

Части основы. Приставка.

86-87

упр.164

24.01

 

 1.  

Правописание слов с приставками.

87-90

упр.170

28.01

 

 1.  

Чередование звуков в корне слова.

90-92

упр.175

29.01

 

 1.  

Произношение и правописание слов с безударными гласными в корне.

92-95

упр.181

95-97

упр.186

31.01

 

 1.  

Урок развитие речи.

Изложение на тему "Сказка в лесу"

97-98

упр.189

05.02

 

 1.  

Произношение и правописание слов с буквосочетаниями ци, цы.

98-102

упр.195

07.02

 

 1.  

Произношение и написание слов с парными звонкими и глухими согласными, написание которых нельзя проверить по правилу.

102-104

упр.199

11.02

 

 1.  

Контрольная работа: списывание.

 

12.02

 

 

ТЕМА

 

 

 

 1.  

Анализ контрольной работы.

Произношение и написание слов

 с парными звонкими и глухими согласными в корне.

104-106

упр.204

104-106

упр.209

14.02

 

 1.  

Удвоенные буквы в корнях слов.

106-107

упр.213

19.02

 

 1.  

Удвоенные буквы в корнях слов.

107-108

упр.217

21.02

 

 1.  

Произношение и правописание слов с непроизносимыми согласными.

109-111

упр.222

25.02

 

 1.  

Правописание слов с непроизносимыми согласными.

111-112 упр.227

26.02

 

 1.  

Правописание приставок.

112-114 упр.234

28.02

 

 1.  

Правописание приставок роз- (раз-), рос- (рас-).

114-116 упр.238

04.03

 

 1.  

Правописание приставок пре-, при-.

117-118 упр.242

06.03

 

 1.  

Правописание слов с разделительными твердым и мягким знаками.

119-120 упр.246

10.03

 

 1.  

Правописание слов с разделительными твердым и мягким знаками.

120-121 упр.250

11.03

 

 1.  

Контрольная работа по языковой теме

«Состав слова. Правописание.»

 

13.03

 

 

ТЕМА

 

 

 

ЧАСТИ РЕЧИ. ПРАВОПИСАНИЕ

 1.  

Анализ контрольной работы.

Понятие о частях речи.

122-124

упр.257

18.03

 

 1.  

Распределение слов по частям речи на основе их значений и вопросов.

124-128

упр.263

20.03

 

Имя существительное

 1.  

Имя существительное. Собственные имена существительные.

128-130

упр.267

130-132

упр.272

31.03

 

 1.  

Род имен существительных.

133-135

упр.278

01.04

 

 1.  

Различие рода имен существительных, которые заканчиваются на шипящий.

135-137

упр.282

03.04

 

 1.  

Изменение имен существительных по числам.

137-139

упр.287

08.04

 

 1.  

Изменение имен существительных по вопросам.

140-141

упр.291

142-143

упр.295

10.04

 

 1.  

Контрольная работа: диктант.

 

14.04

 

Имя прилагательное

 1.  

Анализ контрольной работы.

Имя прилагательное.

Значение имен прилагательных в речи.

Связь прилагательных с существительными.

143-145

упр.299

145-147

упр.303

15.04

 

 1.  

Имена прилагательные, близкие и противоположные по значению.

147-149

упр.308

17.04

 

 1.  

Изменение имен прилагательных по родам и числам.

149-152

упр.315

22.04

 

 1.  

Изменение имен прилагательных по родам и числам.

152-153

упр.318

153-154

упр.322

24.04

 

 1.  

Контрольная работа: диктант.

 

28.04

 

Глагол

 1.  

Анализ контрольной работы.

Глагол. Связь глаголов с именем существительным в предложении.

158-160

упр.336

160-162 упр.340

29.04

 

 1.  

Глаголы-синонимы. Глаголы-антонимы.

162-163 упр.345

06.05

 

 1.  

Изменение глаголов по временам.

164-167 упр.351

08.05

 

 1.  

Изменение глаголов по числам.

167-169 упр.356

12.05

 

 1.  

Написание не с глаголами.

169-170 упр.360

171-172 упр.364

13.05

 

 1.  

Контрольная работа по языковой теме «Части речи. Правописание»

 

15.05

 

 1.  

Анализ контрольной работы.

Обобщающий урок по теме: "Части речи"

 

19.05

 

 1.  

Создание Памятки "Знатока русского языка"

 

20.05

 

 1.  

Итоговый урок за год.

 

22.05

 

 

ТЕМА

 

 

 

 

ІІ СЕМЕСТР

 

 

 

 

РІК

 

 

 

 

Л И Т Е Р А Т У Р Н О Е   Ч Т Е Н И Е   (РУССКОЕ)

ЗА ПРОГРАМОЮ: 102 часа в течение 34 недель (3 часа в неделю)

К А Л Е Н Д А Р Н О Е    П Л А Н И Р О В А Н И Е

(по учебнику Лапшиной И.Н., Поповой Т.Д.)

  урока

ТЕМА УРОКА

Страницы

учебника

ДАТА

Примечание

І   С Е М Е С Т Р

Здравствуй, школа!

 1.  

Предмет "литературное чтение", цели и задачи. Знакомство с учеником.Я.Аким "В школу".  Устный журнал: "Книги, прочитанные летом"

10

02.09

 

 1.  

"Надо иметь чувство юмора" (по В.Драгунскому).

11-13

04.09

 

 1.  

С.Коган "Если бы нам встретиться!". 

К.Паустовский "Умные и верные друзья".

14-15

15-16

06.09

 

 1.  

Н.Носов "Федина задача".

16

16-20

09.09

 

 1.  

Библиотека. Загадки.

20-21

11.09

 

О книге, о чтении

 1.  

Что значит – читать хорошо?

Знаешь ли ты, что и как называется в книге? Сноска.

22-23

13.09

 

 1.  

Надо ли читать быстрее?. "Проверь себя!"

24-25

16.09

 

 1.  

Часто ли ты используешь слово „он”?

Узнай слово с одного взгляда

В.Осеева "Потерянный день".

25-27

18.09

 

 1.  

Нарушенная последовательность.

"Аист и Соловей"  (по В.Берестову)

28-30

20.09

 

 1.  

Контрольная работа: аудирование.

Автор. «Название произведения»

 

23.09

 

 1.  

Анализ контрольной работы.

Итоговый урок по теме: «Здравствуй, школа!». Тематическое оценивание.

 

25.09

 

 

ТЕМА

 

 

 

„Уж небо осенью дышало...”

 1.  

Встречаем осень: осенние песни, заклички.

Пословицы. Загадки.

31-33

27.09

 

 1.  

Н.Сладков "Октябрь".

33

30.09

 

 1.  

А.Плещеев "Осенью".  Рифма.

Стих наизусть.

34

02.10

 

 1.  

И.Бунин "Листопад",

Н.Умеров "Золотая осень, где ты?"

35

04.10

 

 1.  

Знакомимся с картиной „Парк осенью” Н.Глущенко.

36

07.10

 

 1.  

С.Козлов «Как поймать облако»

37-39

39

09.10

 

 

 

 

О книге, о чтении

 1.  

Со строчки на строчку

40-41

11.10

 

 1.  

Учись читать молча

 В.Бочарников. "Лети, журавль!"

41-42

16.10

 

 1.  

Вопросы к тексту

В.Сухомлинский "Осенний клён", "Вечерний сумрак".

43-45

18.10

 

 1.  

Контрольная работа:

чтение молча (техническая сторона и понимание текста)

Автор. «Название произведения»

 

28.10

 

 1.  

Анализ контрольной работы.

Итоговый урок по теме: «Уж небо осенью дышало». Тематическое оценивание.

 

30.10

 

 

ТЕМА

 

 

 

На родной земле

 1.  

В.Орлов "Серебристые ключи". Пословицы.

3-4

01.11

 

 1.  

С.Жупанин "Синегорье".

В.Сосюра "Донетчина моя!"

4-5

04.11

 

 1.  

"Земля, на которой ты родился" (по Е.Московенко)

5-7

06.11

 

 1.  

"Национальные символы" (по М.Юхте)

7-9

08.11

 

 1.  

З.Александрова "Родина".

Стих наизусть.

9

11.11

 

Защитники земли родной

 1.  

Богатыри.

Знакомимся с картиной «Богатырь» М. Врубеля

153-156

13.11

 

 1.  

 «О войске запорожском» (по В. Чайченко)

Контрольная работа: устный пересказ.

156-157

15.11

 

 1.  

А. Сурков «Песня смелых».

158

18.11

 

 1.  

А. Твардовский «Рассказ танкиста». Пословицы

159-160

20.11

 

 1.  

В. Карасёва «Самые обыкновенные»

 

22.11

 

 1.  

С. Баруздин «Страшный клад»

Итоговый урок по темам: «На родной земле», «Защитники земли родной». Тематическое оценивание.

 

25.11

 

 

ТЕМА

 

 

 

Учимся общаться

 1.  

"Личная территория" (по книге А.Пиза "Язык телодвижений")

А. Потапова "Сильный и мудрый"

В.Сухомлинский "Пусть будут и соловей, и жук".

46-48

27.11

 

 1.  

А.Барто "В зеркале".

48-50

29.11

 

 1.  

И.Крылов "Кукушка и петух".

50-52

02.12

 

 1.  

Загадки. Пословицы.

Моя любимая басня. Стих наизусть.

52-53

04.12

 

 1.  

С. Маршак «Урок вежливости».

Э. Шим «Про бодливых и пугливых»

161-163

06.12

 

 1.  

«Друг» (по А. Потаповой).

В. Сухомлинский «Бабочка и цветок»

163-165

09.12

 

 1.  

 С. Козлов «Ёжикина скрипка»

165-167

11.12

 

 

 

Посмеёмся вместе

 1.  

С.Коган "Мои ошибки", Д.Хармс "Удивительная кошка"

Контрольная работа: контроль навыка чтения вслух

Автор. «Название произведения»

 

13.12

 

 1.  

"Рифмы" (русская сказка).

54-55

55

16.12

 

 1.  

Г. Кружков "Как воробей стихи сочинял"

55-58

18.12

 

 1.  

Н.Носов "Как Незнайка сочинял стихи".

58

20.12

 

 1.  

В.Драгунский "Ровно 25 кило".

59-67

23.12

 

 1.  

Итоговый урок по темам: «Учимся общаться», «Посмеёмся вместе».

Тематическое оценивание.

Выбор книг для чтения на зимних каникулах.

 

27.12

 

 

ТЕМА

 

 

 

 

І СЕМЕСТР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ   С Е М Е С Т Р

Зимушка-зима

 1.  

Н.Некрасов "Не ветер бушует над бором... " 

Стих наизусть.

75

13.01

 

 1.  

Н.Сладков "Суд над декабрём".

76-77

15.01

 

 1.  

С.Маршак "Декабрь".

77-78

17.01

 

 1.  

„Весел ребятишкам быстрых санок бег...”, 

М. Суриков "Детство"

78-80

20.01

 

 1.  

Коляда.

80-82

22.01

 

 1.  

"Кизиловая ветка" (по Л.Йордановой).

82-84

24.01

 

 1.  

"Синичкин календар" (по В.Бианки).

84-86

27.01

 

 1.  

"Зайкина избушка" (русская сказка).

86-89

29.01

 

 1.  

«Какого цвета снег» (по Н. Надеждиной).

Знакомимся с картинами:

 “Первый снег” А. Пластова, “Мартовский снег” И. Грабаря

«Учись видеть красоту» (по Н. Надеждиной).

90-95

31.01

 

О книге, о чтении

 1.  

Оглавление (содержание) книги.

Как кого зовут?

68-69

03.02

 

 1.  

Буквы под маской .

Поиграйте друг с другом! 

69-70

70

05.02

 

 1.  

Читаем, предсказываем содержание.

Н.Носов "Живая шляпа".

71-74

07.02

 

 1.  

Контрольная работа: аудирование.

Автор. «Название произведения»

 

10.02

 

 1.  

Анализ контрольной работы.

Итоговый урок по теме: «Зимушка-зима». Тематическое оценивание.

 

12.02

 

 

ТЕМА

 

 

 

Запах хлеба

 1.  

А. Митяев «В старину для солдат...».

В. Толмачёва «Хлеб, хлебец, хлебушко...»

132-133

14.02

 

 1.  

П. Ершов «Конёк-горбунок»

134-137

17.02

 

 1.  

Н. Яночкина «Маленький садовник»

137-140

19.02

 

Весна-красавица

 1.  

«Приди, весна-красна!» (весенние заклички).

Игра «Матушка-весна» 

123-125

21.02

 

 1.  

«Иван-царевич и Алая-Алица» (русская сказка в обработке А. Толстого)

125-127

24.02

 

 1.  

А. Пушкин «Улыбкой ясною природа...».

А. Плещеев «Сельская песня».

А. Блок «На лугу». Стих наизусть.

127-128

128

26.02

 

 1.  

Н. Сладков «Сногсшибательный душ» 

129-130

28.02

 

 1.  

«Начало весны». Знакомимся с картиной. И. Левитан «Март»

130-131

02.03

 

 

 

Моя мама

 1.  

 В. Осеева «Сыновья»

168

04.03

 

 1.  

«Три дочери» (татарская сказка).

169-170

06.03

 

 1.  

А. Майков «Колыбельная песня» 

170-171

11.03

 

 1.  

Л. Пантелеев «Ау».

С. Погореловский «Ну-ка попробуй».

171-174

13.03

 

 1.  

Контрольная работа:

чтение молча (техническая сторона и понимание текста)

Автор. «Название произведения»

 

16.03

 

 1.  

Анализ контрольной работы.

Итоговый урок по темам: «Весна-красавица», «Моя мама», «Запах хлеба».

Тематическое оценивание.

 

18.03

 

 

ТЕМА

 

 

 

Страна-Фантазия

 1.  

А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»

105-108

20.03

 

 1.  

С. Беловодов «Местные жители»

109-111

30.03

 

 1.  

С. Беловодов «Местные жители» (продолжение) 

111-113

01.04

 

 1.  

Читаем, предсказываем содержание.

Э. Успенский «Галчонок Хватайка»

114-118

03.04

 

 1.  

Что же такое фантазия?

Б. Заходер «Моя Вообразилия» 

118-119

06.04

 

 1.  

Т. Игнашева «Сочиняем сказку сами» 

120-122

08.04

 

О книге, о чтении

 1.  

От слова — к группе слов!

«Тетерев и Лиса» (русская сказка в обработке Л. Толстого) 

96-99

10.04

 

 1.  

Пауза.

Л. Толстой «Лебеди» Отрывок наизусть.

99-101

13.04

 

 1.  

Что нового для тебя в тексте?

Как мы смотрим, что мы видим (по К. Платонову).

102-104

15.04

 

 1.  

Угадай следующее слово. Э. Шим «Камень, Ручей, Сосулька и Солнце»

141-142

17.04

 

 1.  

«Собиратель слов» (по В. Толмачёвой). «Лиса и Медведь» (русская сказка) 

143-148

22.04

 

 1.  

«Основные и второстепенные части текста». «Хороводы»

149-152

24.04

 

 1.  

Контрольная работа: работа с литературным произведением

Автор. «Название произведения»

 

27.04

 

 1.  

Анализ контрольной работы.

Итоговый урок по теме: «Страна-фантазия». Тематическое оценивание.

 

29.04

 

 

ТЕМА

 

 

 

Улыбнёмся солнышку

 1.  

«Веночек» (хоровод). «Песня-загадка».

175-176

04.05

 

 1.  

К. Ушинский «Ветер и Солнце»

Е. Трутнева «Лето».

176-178

06.05

 

 1.  

А. Майков «Летний дождь».

Л. Толстой «Какая бывает роса на траве»

178-179

08.05

 

 1.  

К. Чуковский «Краденое солнце»

Контрольная работа: контроль навыка чтения вслух

Автор. «Название произведения»

179-183

13.05

 

 1.  

В. Катаев «Дудочка и кувшинчик»

184-185

15.05

 

 1.  

Итоговый урок по теме: «Улыбнёмся солнышку». Тематическое оценивание.

186

18.05

 

 1.  

Чему учились в течении года?

По страницам прочитаннях книг.

 

20.05

 

 1.  

Урок-инструктаж. Выбор книг для чтения на летних каникулах.

 

22.05

 

 

ТЕМА

 

 

 

 

ІІ СЕМЕСТР

 

 

 

 

РІК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М А Т Е М А Т И К А

ЗА ПРОГРАМОЮ: 140 годин (4 години на тиждень)

 

К А Л Е Н Д А Р Н Е    П Л А Н У В А Н Н Я

(за підручником М.В.Богдановича, Г.П.Лишенко)

  уроку

ТЕМА УРОКУ

сторінки

підручника

/

межі уроку

ДАТА

Примітка

І   С Е М Е С Т Р

Повторення матеріалу 2 класу. Ознайомлення з рівнянням.

 1.  

Усна і письмова нумерація чисел першої сотні.

Випадки додавання і віднімання, пов'язані з нумерацією чисел.

3-4

№12,13

02.09

 

 1.  

Додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток. Периметр трикутника.

4-5

№21,22

03.09

 

 1.  

Табличне додавання і віднімання з переходом через десяток.

Складання і розв'язування задач за коротким записом.

6-7

№32,33

04.09

 

 1.  

Зв’язок дій додавання і віднімання.

Перевірка додавання відніманням.

7-8

№40,41

06.09

 

 1.  

Рівняння. Розв'язок рівняння.

Розв'язування задачі за планом.

8-9

№50,51

09.09

 

 1.  

Додавання і віднімання виду 38 + 2, 80 - 4.

Розв’язування рівнянь на знаходження невідомого доданка.

10-11

№58,59

10.09

 

 1.  

Повторення випадків додавання і віднімання виду 36+7, 73-8.

Задачі, що містять дворазове збільшення (зменшення) на кілька одиниць.

11-12

№68,69

11.09

 

 1.  

Назви чисел при відніманні. Перевірка віднімання додаванням.

Знаходження значень виразів з буквеним компонентом.

Периметр трикутника.

12-14

№78,79

13.09

 

 1.  

Письмове додавання і віднімання двоцифрових чисел.

Розв’язування рівнянь. Задачі на знаходження третього доданка.

14-15

№87,88

16.09

 

 1.  

Додавання двоцифрових чисел з переходом через десяток.

Розв’язування рівнянь.  Розв’язування задач двома способами.

15-17

№97,98

17.09

 

 1.  

Віднімання двоцифрових чисел з переходом через десяток.

Розв’язування задач.

17

№106,107

18.09

 

 1.  

Назви чисел при множенні. Таблиці множення чисел 2 і 3.

Розв’язування складеної задачі на дві дії.

18-19

№114,115

20.09

 

 1.  

Табель-календар. Століття.

Розв’язування задач.

19-20

№121,122

23.09

 

 1.  

Назви чисел при діленні. Зв'язок дій множення і ділення. Задачі на ділення. Розв’язування задач, що містять дворазове зменшення на кілька одиниць.

20-21

№130,131

24.09

 

 1.  

Таблиця ділення на 2 і 3.

Знаходження значень числових виразів. Розв’язування задач.

21-22

№137,138

25.09

 

 1.  

Повторення таблиць множення числа 4 і ділення на 4.

Використання таблиці для розв’язування задач і знаходження значень виразів.

22-24

№146,147

27.09

 

 1.  

Повторення таблиць множення числа 5 і ділення на 5.

Використання таблиці для розв’язування задач і знаходження значень виразів.

Складання і розв'язування задач.

24-25

№154,155

30.09

 

 1.  

Повторення таблиць множення числа 6 і ділення на 6.

Розв’язування задачі на дві дії різного ступеня.

25-26

№163,164

01.10

 

 1.  

Контрольна робота № 1.

 

02.10

 

 

ТЕМА

 

 

 

 1.  

Аналіз контрольної роботи.

Доба, година, хвилина, секунда.

Визначення часу за годинником.

26-27

№172,173

04.10

 

 

 1.  

Ознайомлення із взаємопов'язаними величинами: ціна, кількість, вартість.

27-28

№179,180

07.10

 

 1.  

Розв’язування задач на знаходження четвертого пропорційного способом зведення до одиниці.

28-29

№187,188

08.10

 

 1.  

Задачі на спосіб зведення до одиниці (перший вид).

Дії з іменованими числами.

29-30

№197,19830-31

№205,206

09.10

 

 1.  

Повторення таблиць множення числа 7 і ділення на 7.

Розв’язування задач на спосіб зведення до одиниці.

31-32

№214,215

11.10

 

 1.  

Задачі з буквеними даними (аналіз розв'язання).

Складання виразів та знаходження їх значень.

32-33

№223,224

15.10

 

 1.  

Розв’язування задач на кратне порівняння.

Розширена задача на зведення до одиниці. Задачі з буквеними даними.

33-34

№231,23234-35

№238,239

16.10

 

 1.  

Розв’язування задач на спосіб зведення до одиниці (другий вид).

Розв'язування рівнянь на знаходження невідомого множника.

35

№246,247

18.10

 

 1.  

Розв’язування задач за таблицею.

Складання нерівностей.

35-36

№255,25637

№262,263

28.10

 

 1.  

Повторення таблиць множення числа 8 і ділення на 8.

Задачі на спосіб зведення до одиниці (другий вид).

37-38

№271,272

29.10

 

 1.  

Задачі на спосіб зведення до одиниці (другий вид).

Види трикутників.

39-40

№279,280

30.10

 

 1.  

Робота над задачами на кратне порівняння двох часток.

Складені задачі з буквеними даними.

40-41

№287,28941-42

№295,296

01.10

 

 1.  

Повторення таблиць множення і ділення чисел на 9.

Розв'язування задач на дві і три дії.

42-43

№303,30443-44

№312,313

04.11

 

 1.  

Складання задач за поданим виразом.

Розв'язування задач двома способами.

44-45

№320,32145-46

№328,329

05.11

 

 1.  

Переставний закон множення.

46-47

№336,337

06.11

 

 1.  

Сполучний закон множення.

47-49

№345,346

08.11

 

 1.  

Множення чисел 0 і 1. Множення на 0 і 1.

49-50

№355,356

11.11

 

 1.  

Ділення на 1. Ділення рівних чисел. Ділення нуля.

50-51

№364,36551-52

№372,373

12.11

 

 1.  

Контрольна робота №2.

53-54*

13.11

 

 

ТЕМА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тисяча. Нумерація трицифрових чисел.

 1.  

Аналіз контрольної роботи.

Лічба в межах 199. Додавання і віднімання 1.

Задачі на сумісні дії першого і другого ступеня.

55-57

№384,385

15.11

 

 1.  

Утворення числа 200. Назви чисел третього розряду.

Задачі на дві дії, що містять знаходження невідомого зменшуваного.

57-59

№395,396

18.11

 

 1.  

Утворення трицифрових чисел із сотень, десятків і одиниць.

Назви розрядних чисел. Задачі на спільну роботу.

59-60

№403,404

19.11

 

 1.  

Читання трицифрових чисел записаних у нумераційній таблиці.

Додавання розрядних чисел. Творча робота над задачею.

60-62

№413,414

20.11

 

 1.  

Запис трицифрових чисел у нумераційній таблиці. Порівняння чисел.

 Розв'язування задач на три дії.

62-63

№422,423

22.11

 

 1.  

Визначення числа сотень і десятків у трицифровому числі. Віднімання від трицифрового числа одиниць певного розряду. Розв'язування задач, що містять збільшення (зменшення) числа у кілька разів.

63-64

№432,43365-66

№442,443

25.11

 

 1.  

Міри довжини. Міліметр. Кресленні і вимірювання відрізків. Кілометр. Відношення між одиницями мір довжини. Творча робота над задачею.

66-68

№452,453

68-70

№463,464

26.11

 

 1.  

Міри маси. Грам. Тонна. Центнер. Відношення між одиницями мір маси.

Задачі з буквеними даними.

70-72

№471,472

27.11

 

 1.  

Конртольна робота №3.

73*

29.11

 

 

ТЕМА

 

 

 

Додавання і віднімання в межах 1000

Усне додавання і віднімання

 1.  

Аналіз контрольної роботи. Додавання і віднімання круглих сотень.

Додавання круглих десятків з переходом через десяток.

Задачі на дві дії першого ступеня. Творча робота над задачею.

74-75

№481,482

02.12

 

 1.  

Додавання і віднімання круглих сотень і круглих десятків.

Розширена задача на зведення до одиниці (перший вид).

75-76

№490,491

03.12

 

 1.  

Додавання виду 520+340.

Розширена задача на зведення до одиниці.

77

№499,500

04.12

 

 1.  

Усне віднімання виду 470-320. Задачі і вправи на застосування прийомів обчислень. Задача, що містить суми двох і трьох доданків.

78-79

№508,509

06.12

 

 1.  

Додавання і віднімання виду 430+500, 430+50, 760-40, 760-400.

Складена задача, що містить суми двох і трьох доданків.

80-81

№517,518

09.12

 

 1.  

Порівняння способів усного додавання круглих трицифрових чисел. Обчислення значень буквених виразів.

Розширена задача на зведення до одиниці.

81-83

№524,525

10.12

 

 1.  

Порівняння способів усного віднімання круглих трицифрових чисел.

Перевірка віднімання додаванням. Розв'язування задачі на три дії.

83-84

№533,534

11.12

 

 1.  

Додавання і віднімання виду 230+70, 200-60.

Дії з іменованими числами. Розв'язування задач.

84-85

№542,543

13.12

 

 1.  

Усне додавання і віднімання круглих трицифрових чисел без переходу через десяток. Розширена задача на зведення до одиниці (другий вид).

85-86

№551,552

16.12

 

 1.  

Додавання круглих трицифрових чисел з переходом через розряд виду 380+590. Розширена задача на зведення до одиниці (другий вид).

86-88

№560,561

17.12

 

 1.  

Віднімання круглих трицифрових чисел з переходом через розряд виду 420-70. Вправи і задачі на застосування вивчених випадків арифметичних дій.

88-89

№571,572

18.12

 

 1.  

Віднімання круглих трицифрових чисел з переходом через розряд

виду 650-290.

89-90

№579,580

20.12

 

 1.  

Віднімання круглих трицифрових чисел виду 600-270.

91-92

№571,572

23.12

 

 1.  

Контрольна робота №4.

 

24.12

 

 1.  

Аналіз контрольної роботи.

Підсумковий урок за семестр.

 

27.12

 

 

ТЕМА

 

 

 

 

І СЕМЕСТР

 

 

 

І І   С Е М Е С Т Р

Письмове додавання і віднімання чисел

 1.  

Письмове додавання двоцифрових чисел з переходом через десяток.

 Розв'язування рівнянь.

92-93

№597,598

13.01

 

 1.  

Письмове додавання двоцифрових чисел з переходом через десяток.

Складання і розв’язання задач.

94

№604,605

14.01

 

 1.  

Письмове додавання трицифрових чисел з переходом через десяток.

Складання і розв’язання задач.

95-96

№613,614

15.01

 

 1.  

Письмове відніманя двоцифрових чисел з переходом через десяток..

Розв'язування нерівностей.

96-97

№622,623

17.01

 

 1.  

Письмове відніманя двоцифрових чисел з переходом через десяток..

Розв'язування нерівностей.

97-98

№630,631

20.01

 

 1.  

Письмове віднімання трицифрових чисел без переходу через десяток.

Прості задачі на віднімання.

98-99

№638,639

21.01

 

 1.  

Письмове додавання трицифрових чисел у випадку, коли сума одиниць дорівнює 10 або сума десятків дорівнює 10 десяткам.

Задача з буквенними даними.

99-100

№647,648

22.01

 

 1.  

Віднімання трицифрових чисел у випадку, коли зменшуване містить один нуль. Складені задачі на дві і три дії. Дії з іменованими числами.

101-102

№656,657

24.01

 

 1.  

Письмове віднімання трицифрових чисел з переходом через розряд.

Складання і розв'язування задач за коротким записом. Периметр прямокутника.

102-103

№665,666

27.01

 

 1.  

Письмове віднімання трицифрових чисел з переходом через розряд.

Творча робота над задачею. Складена задача на три дії.

103-104

№674,675

28.01

 

 1.  

Письмове додавання трицифрових чисел з переходом через розряд (два переходи). Розвя'зання нерівностей способом випробовування.

Складання обернених задач.

105-106

№683,684

29.01

 

 1.  

Письмове додавання трицифрових чисел з переходом через розряд (два переходи). Задачі на дві дії, що містять порівняння результату першої дії з одним із даних чисел.

106-107

№693,694

31.01

 

 1.  

Письмове додавання трицифрових чисел у випадку кількох доданків.

Задача, що містить суму трьох доданків.

107-109

№704,705

03.02

 

 1.  

Письмове виконання сумісних дій додавання і віднімання. Задача на три дії (різницеве порівняння двох сум).

109-110

№712,713

04.02

 

 1.  

Контрольна робота №5.

114-115*

05.02

 

 1.  

Аналіз контрольної роботи.

Додавання трицифрових чисел способом округлення.

110-112

№720,721

07.02

 

 1.  

Віднімання трицифрових чисел способом округлення.

112-113

№728,729

10.02

 

 

ТЕМА

 

 

 

Множення і ділення в межах 1000

Усне множення і ділення

 1.  

Властивості множення на 1 і 1 на число, множення на 0, 0 на число.

Складені задачі на 2-3 дії, що є комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого і другого ступенів)

116-117

№737,738

11.02

 

 1.  

Ділення числа на 1, на рівне йому число, 0 на число.

Задача на знаходження трьох чисел за їх сумою та сумами двох доданків.

117-118

№746,747

12.02

 

 1.  

Множення і ділення на 100.

Розв'язання задач.

118-120

№756,757

14.02

 

Множення і ділення розрядних чисел на одноцифрове число

 1.  

Ділення виду 80:8, 700:7.

Задача на дві дії, пов'язана з одиничною нормою.

120-121

№764,765

17.02

 

 1.  

Множення і ділення розрядних чисел на одноцифрове.

Множення одноцифрового числа на розрядне. Задачі на дві та три дії.