Календарно-тематичне планування ДО НМК “ENGLISH WITH SMILEY - 2” (автор О. Карп’юк), 2 семестр

Про матеріал

Календарно-тематичне планування ДО НМК “ENGLISH WITH SMILEY - 2” (автор О. Карп'юк), 2 семестр.

Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування  ДО  НМК “ENGLISH WITH SMILEY - 2” (автор О. Карп’юк), 2 семестр

Тема: Відпочинок і дозвілля. (Нумо грати!) Unit 5. We Can Play!

№ уроку

Дата уроку

Підтема

Фонетика

Граматичний матеріал

Лексичний

матеріал

Читання

Аудіювання

Мовлення

Мовленнєві функції

Письмо

Д/З

 1.  

 

Мій ляльковий будинок

 

ow,ou [au], wh[h]

Запитання Whose … is this?  Присвій-

ний

відмінок

іменника.

Присвійний займ. му

doll, dress, hat,

bed, house,

lovely

PB ex.4

p.69

WB ex.1,2

p.36

PB ex.1,2,

p.68

PB ex.3,

p.69

 

називати

іграшки

- називати

предмети

одягу

PB ex.5,

p.69

WB ex.3

p.36

ex.4,5

p.69

 1.  

 

Чиї це іграшки?

oy[i],

ay,ey [ei]

Запитання Whose … is this? Запитання та відповіді з використанням  ім. у присвійн. відмінку

car, plane,

robot, train,

toy

PB ex.4,

p.71

WB ex.1

p.37

PB ex.1,

p.70, ex. 3,

p.71

PB ex.2,

p.70

 

повідом-

ляти про

приналеж-

ність пред-

мета особі

PB ex.5,

p.71

WB ex.2

p.37

ex.4,5

p.71

 1.  

 

Одяг моєї ляльки

ir,ur,er [ә:/ɜ:]

Форма дієслова to have ІІІос.,одн. тепер.часу

umbrella,

blouse,

sweater, shoes,

raincoat

PB ex.4,

p.73

WB ex.1,2

p.38

PB ex.1,2,3,

p.72

 

запитува-

ти і відпо-

відати про

приналеж-

ність пред-

мета особі

PB ex.5,

p.73

ex.4,5

p.73

 1.  

 

Який чудовий ведмедик!

 

присвійні

займен-

ники his /her

What a

lovely doll!

kite, bike,

teddy-bear,

birthday

PB ex.4,

p.75

WB ex.2

p.39

PB ex.1,2,

p.74

PB ex.3,

p.75

описувати

предмет

 

 

 

 

PB ex.5,

p.75

WB ex.1,3

p.39

ex.4,5

p.75

№ уроку

Дата уроку

Підтема

Фонетика

Граматичний матеріал

Лексичний

матеріал

Читання

Аудіювання

Мовлення

Мовленнєві функції

Письмо

Д/З

 1.  

 

Подарунок на день народження

 

Присвійний відмінок імен. Структура What a nice …!

І am five today.

Happy birthday!

This is Mary’s

birthday present.

PB ex.3,

p.77

WB ex.1

p.40

PB ex.2,

p.77

 

 

 

 

 

 

 

 

PB ex.1,

p.76

- дарувати /

приймати

подарунок

- вітати з

днем на-

родження

PB ex.4,

p.77

WB ex.2

p.40

ex.4

p.77

 1.  

 

Що я вмію та чого не вмію

 

Стверджувальні та заперечні речення з модальним дієсловом can.

Гра «вмієш-не вмієш»

climb, chimp,

ride a bike, fly

a kite, run, jump

WB ex.1

p.41

PB ex.1,2,

p.78, ex.4,

p.79

PB ex.3,

p.79

вислов-

лювати

захоплення

 

 

 

 

 

WB ex.2

p.41

ex.4

p.69

 1.  

 

А ти вмієш?

 

 

Модальне

дієслово

Сan

PB ex.4,

p.81

WB ex.1,2

p.42

PB ex.1,

p.80

PB ex.2, 3,

p.80-81

запитува-

ти / відпо-

відати про

уміння /

здатність виконати

дію

 

PB ex.5,

p.81

ex.4

p.71

 1.  

 

Тепер ти можеш….

 

 

Загальне

питання з

дієсловом

Сan

 

 

 

повідом-

ляти про

спромож-

ність

виконувати

дію

 

 

 

ex.4

p.73

 1.  

 

Лексико-граматичний тест

 

 

Тема: Людина                          Unit 6. I have got two eyes! (У мене є два ока!)

 

№ уроку

Дата уроку

Підтема

Фонетика

Граматичний матеріал

Лексичний

матеріал

Читання

Аудіювання

Мовлення

Мовленнєві функції

Письмо

Д/З

 1.  

 

У мене є нова іграшка

all [:]

Конструкція have got

 

clown,

monster,

soldier,

ballerina

PB ex.5,

p.85

WB ex.1,2

p.44

PB ex.1, 2,

p.84, ex.4,

p.85

PB ex.3,

p.84

ставити

запитання і відповідати на них;

повідомляло про когось/

щось;

повідом-

ляти про

володіння

предметом

- елемен-

тарно роз-

повісти про свою

іграшку

- запитати

про чиюсь

іграшку

 

 

 

 

 

PB ex.6,

p.85

WB ex.3

p.44

ex.5,6

p.85

 1.  

 

Моє обличчя

ear[iə]

Конструкція has got

 

face, hair, eye,

nose, ear,

mouth

PB ex.5,

p.87

WB ex.1,2

p.45

PB ex.1, 2,

p.86

PB ex.3,

4,p.86-87

PB ex.6,

p.87

WB ex.3,

p.45

ex.5,6

p.87

 1.  

 

Розкажи про іграшку

air, ear, ere [eə]

Конструкція has got (no)

 

dark, blond,

monster, long

PB ex.4,

p.89

WB ex.2,3

p.46

PB ex.1,

p.88

PB ex.2, 3,

p.89

PB ex.5,

p.89

WB ex.1,

p.46

ex.4,5

p.89

№ уроку

Дата уроку

Підтема

Фонетика

Граматичний матеріал

Лексичний

матеріал

Читання

Аудіювання

Мовлення

Мовленнєві функції

Письмо

Д/З

 1.  

 

Частини тіла

th[θ]

 

arm, hand, leg,

feet, toe

PB ex.5,

p.91

WB ex.1,3

p.47

PB ex.1,

p.90, ex.4,

p.91

PB ex.2, 3,

p.90-91

 

PB ex.6,

p.91

WB ex.2

p.47

ex.5,6

p.91

 1.  

 

Що вміють мої іграшки

 

 

neck, head,

walk, talk

PB ex.4,

p.93

WB ex.1

p.48

PB ex.1, 2,

p.92

PB ex.3,

p.93

 

PB ex.5,

p.93

WB ex.2,3

p.48

ex.4,5

p.93

 1.  

 

Це – моє чудовисько

ght[t], al[:]

Конструкція have/has got

finger, short

PB ex.4,

p.95

PB ex.1, 2,

p.94

PB ex.3,

p.95

 

PB ex.5,

p.95

WB ex.1,2

–p.49

ex.4,5

p.95

 1.  

 

Тепер ти можеш….

 

Конструкція have/has got

 

Ex.3 c.97

Ex.4 c.97

Ex.1,2 c.96,

Ex.5 c.97

 

Завдання на картках

ex.4

p.95

 1.  

 

Лексико-граматичний тест                                                                                                                                                             

 

Тема: Природа - 1 (Домашні улюбленці та тварини) Unit 7. Pets and Animals

№ уроку

Дата уроку

Підтема

Фонетика

Граматичний матеріал

Лексичний

матеріал

Читання

Аудіювання

Мовлення

Мовленнєві функції

Письмо

Д/З

 1.  

 

Домашні улюбленці

Сс [s]

Структури Have you got? – Yes, I have. /No, I have not.

 

 

 

pet, turtle,

hamster, clever

 

PB ex.1, 2,

p.98, ex.4,

p.99

 

 

 

 

 

 

 

 

називати

тварин,

повідоми-

ти про

наявність

домашньо-

го улюб-

ленця

 

 

ex.5

p.99

 

Дата уроку

Підтема

Фонетика

Граматичний матеріал

Лексичний

матеріал

Читання

Аудіювання

Мовлення

Письмо

Д/З

 1.  

 

У мене є улюбленець

 

Конструкція  have/ has got

body, tail

It has got a long

tail and a small

head. Rabbit’s tail

is short.

PB ex.5,

p.99

WB ex.2,

p.51

PB ex.1,

p.100, ex.4,

p. 101

PB ex.3,

p.99

 

запитати і відповісти

про домаш-

нього

улюбленця

 

 

 

 

WB ex.1,

p.51

ex.1

p.100

вивчити слова,

ex.5,6

p.101

 1.  

 

Дикі тварини

ea,ie [e],

G[dӡ],[g]

Запитання What animal is this?|What has it got?

mouse,

crocodile,

giraffe, tall

PB ex.5,

p.101

WB ex.1-3

p.52

PB ex.1, 3,

p.102

PB ex. 2,3,

p.100

елементарно описати тварину

 

 

PB ex.6,

p.101

ex.1

p.102

вивч. слова,

ex.5

p.103

 1.  

 

Що це за тварини?

ph[f], 

Ss [s,z,iz]

Запитання What animals are these? та відповідь They are…. Множина іменників. Модальне дієслово  can

 

PB ex.5,

p.103

WB ex.1,2

p.53

PB ex.1,

p.104

PB ex.2,

p.102, ex.4,

p.103

запитати і відповісти

про тварин

 

 

елементарно описати тварину

 

WB ex.3,

p.53

ex.4

p.105

 1.  

 

У зоопарку

 

Структури I like…. ,I do not like ….

rhino, strong,

fat, angry,

beautiful

PB ex.4,

p.105

WB ex.2,3

p.55

PB ex.1,2,

p.106

PB ex.2,

p.104, ex.3,

p.105

запитати і відповісти

про тварин

 

WB ex.1,

p.54

ex.1

p.106

вив. слова,

ex.4,5

p.107

 

№ уроку

Дата уроку

Підтема

Фонетика

Граматичний матеріал

Лексичний

матеріал

Читання

Аудіювання

Мовлення

Мовленнєві функції

Письмо

Д/З

 1.  

 

Мені подобається слон

 

Запитання Do you like…? Та відповідь Yes,I do| No, I do not.

 

 

 

 

PB ex.4,

p.107

WB ex.1,

p.56

PB ex.1,

p.108

PB ex.3,

p.107

елементарно описати тварину

 

PB ex.5,

p.107

WB ex.2,

p.56

ex.5

p.111

 

 1.  

 

Тепер ти можеш…

 

Запитання Do you like…? Та відповідь Yes,I do| No, I do not. Конструкція  have/ has got Модальне дієслово  can

 

PB ex.3,

p.109

WB ex.2-

p.57

 

PB ex.2,

p.108

 

WB ex.1,

p.57

PB pp.110 – 111, WB ex.1,2, p.58

ex.5

p.111

 

 1.  

 

Лексико-граматичний тест                                                                                                                                                             

 

Тема: Природа – 2 (Моя улюблена пора року.) Unit 8. My favourite season

 

№ уроку

Дата уроку

Підтема

Фонетика

Граматичний матеріал

Лексичний

матеріал

Читання

Аудіювання

Мовлення

Мовленнєві функції

Письмо

Д/З

 1.  

 

Погода

Yy [i],

ing [n]

Безособові

речення.

It is windy.

Структурa Let us

sunny, hot,cold, windy, rain, snow

 

PB ex.1, 2,

p.112

PB ex. 3,4,

p.113

- повідом-

ляти про

погоду

закликати

до дії

- вислов-

лювати

припущен-

ня про

здатність /

нездатність

виконувати

дію

Мовленнєві функції

 

WB ex.2,

p.59

ex.1 р.112, ех. 5

p.113

 

 1.  

 

Погода і розваги

ou, ow [au]

Структури Let’s … It’s…

watch TV,

make a

snowman, go home, go out

 

PB ex.1, 2,

p.114

PB ex.3,

p.115

WB ex.2,

p.60

ex.1 р.114, ех. 4

p.115

 

№ уроку

Дата уроку

Підтема

Фонетика

Граматичний матеріал

Лексичний

матеріал

Читання

Аудіювання

Мовлення

Письмо

Д/З

 1.  

 

Мій щоденник

 

It is …

I can …

Monday,

Tuesday,

Wednesday,

Thursday,

Friday,

Saturday,

Daybook

 

 

PB ex.1, 2,

p.116,

ex.3, p.117

 

 

називати

дні тижня

- називати

пори року

 

PB ex.5,

p.117

WB ex.1,2

p.61

ex.1 р.116, ех. 4,5

p.117

 

 1.  

 

Пори року

[w], [ʌ]

Запитання  Is it … та відповіді Yes, it is./No, it is not.

 It is spring. I can

see birds.

Is it autumn? season, winter,

spring,

summer,

autumn

PB ex.4,

p.119

WB ex.1,

p.62

PB ex.1, 2,

p.118, ex.5,

p.119

PB ex.3,

p.119

називати

весняні

місяці

- запитува-

ти й відпо-

відати про

пору року

-давати

характерис

тику різ-

ним порам

року

- повідоми-

ти про

улюблену

пору року

- запитати і

відповісти

про улюб-

лену пору

року

- повідоми-

ти про час

свого дня

народжен-

ня

 

 

WB ex.2,3

p.62

ex.1 р.118, ех. 4,5

p.119

 

 1.  

 

Яка це пора року?

ea[i:]

Запитання What season is it?

What season is it?

PB ex.4,

p.121

WB ex.2,

p.63

PB ex.1, 2,

p.120

PB ex.3,

p.120

WB ex.1,

p.63

Ех.1 р.121

 1.  

 

Коли твій день народжен-ня?

 

 

 

Запитання When is your birthday?

When is your

birthday? It is in

winter / April…

etc. March, April,

May

 

WB ex.2,

p.64

PB ex.1,2,

p.122, ex.5,

p.123

PB ex.3,4,

p.123

WB ex.1,3

p.64

ex.1 р.121, ех. 4

p.115

 

№ уроку

Дата уроку

Підтема

Фонетика

Граматичний матеріал

Лексичний

матеріал

Читання

Аудіювання

Мовлення

Письмо

Д/З

Мовленнєві функції

 1.  

 

Моя улюблена пора  року?

 

Запитання What is your favourite season?

We are on

summer holidays!

Summer is my

favourite season. Holidays

 

PB ex.2,3,

p.124-125

WB ex.1,

p.65

PB ex.1,

p.124, ex.4,

p.125

PB ex.3,

p.124-125

 

WB ex.1,

p.65

Ех.2 р.124

Ех.5р.127

 1.  

 

Тепер ти можеш….

 

Запитання What season is it?

 

 

 

 

запитати і

відповісти

про час

чийогось

дня народ-

ження

 

 

 1.  

 

Лексико – граматичний тест

 1.  

 

Контроль навиків читання

 1.  

 

Контроль навиків аудіювання

 1.  

 

Контроль навиків письма

 1.  

 

Контроль навиків говоріння

 

Розробник: вчитель англійської мови

Зоріна Л.В. ____________                                                                                                        Перевірено:

                                                                                                                                           ЗДНВР  ПАРХЕТА  О.О. _________    

                                                                                                                                            Дата:                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

doc
Додано
11 лютого 2018
Переглядів
1481
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку