Календарно-тематичне планування математика 5 клас

Про матеріал

МАТЕМАТИКА 5 клас 2018/2019 н.р. до підручника: Тарасенкова Н.А. Математика. 5 клас: підручник для закладів загальної середньої освіти / Н.А.Тарасенкова, І.М.Богатирьова, О.П.Бочко, О. М.Коломієць, З.О.Сердюк. - К.: Видавничий дім «Освіта», 2018. – 272с.: іл.згідно з навчальною програмою, що затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804.

Перегляд файлу

 

МАТЕМАТИКА 5 клас 2018/2019 н.р.

 (140 годин, 4 години на тиждень)

Програма: Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Математика. 5–9 класи» (колектив авторів). Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas

 

Підручник: Тарасенкова Н.А.  Математика. 5 клас: підручник для закладів загальної середньої освіти / Н.А.Тарасенкова, І.М.Богатирьова, О.П.Бочко, О. М.Коломієць, З.О.Сердюк. -  К.: Видавничий дім «Освіта», 2018. – 272с.: іл.згідно з навчальною програмою, що затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804.

№ уроку

Теми уроку

Дата

Примітка

І семестр

Тема 1. НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА І ДІЇ З НИМИ. ГЕОМЕТРИЧНІ ФIГУРИ І ВЕЛИЧИНИ (40 год+14 год з резерву)

 1.  

Повторення вивченого матеріалу за 4 клас

 

 

 1.  

Контрольна робота №1 «Діагностична»

 

 

 1.  

Натуральні числа. Число нуль. Цифри. Десятковий запис натуральних чисел

 

 

 1.  

Відрізок, пряма, промінь.

 

 

 1.  

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.  

Шкала. Координатний промінь

 

 

 1.  

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.  

Числові вирази. Порівняння натуральних чисел

 

 

 1.  

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.  

Кут та його градусна міра. Види кутів.

 

 

 1.  

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.  

Розв’язування задач і вправ.

 

 

 1.  

Узагальнення і систематизація знань.

 

 

 1.  

Контрольна робота № 2 з теми: «Лічба, вимірювання і числа»

 

 

 1.  

Аналіз контрольної роботи

 

 

 1.  

Буквені вирази та формули

 

 

 1.  

Буквені вирази та формули

 

 

 1.  

Арифметичні дії з натуральними числами та їх властивості. Додавання натуральних чисел. Закони додавання

 

 

 1.  

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.  

Арифметичні дії з натуральними числами та їх властивості Віднімання натуральних чисел

 

 

 1.  

Прямокутник. Квадрат

 

 

 1.  

Трикутник та його периметр. Види трикутників за кутами.

 

 

 1.  

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.  

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.  

Узагальнення і систематизація знань.

 

 

 1.  

Контрольна робота № 3 з теми: «Дії першого ступеня з  натуральними числами»

 

 

 1.  

Аналіз контрольної роботи

 

 

 1.  

Арифметичні дії з натуральними числами та їх властивості. Множення натуральних чисел

 

 

 1.  

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.  

Розподільний закон

 

 

 1.  

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.  

Арифметичні дії з натуральними числами та їх властивості. Ділення натуральних чисел

 

 

 1.  

Арифметичні дії з натуральними числами та їх властивості Ділення натуральних чисел

 

 

 1.  

Ділення з остачею

 

 

 1.  

Арифметичні дії з натуральними числами та їх властивості. Порядок  виконання  дій  у  виразах

 

 

 1.  

Рівняння

 

 

 1.  

Арифметичні дії з натуральними числами та їх властивості. Типи  задач  та  способи  їх  розв’язування

 

 

 1.  

Розв’язування рівнянь і задач

 

 

 1.  

Розв’язування рівнянь і задач.

 

 

 1.  

Узагальнення і систематизація знань.

 

 

 1.  

Контрольна робота № 4 з теми: «Дії другого ступеня з натуральними числами»

 

 

 1.  

Аналіз контрольної роботи

 

 

 1.  

Квадрат і куб натурального числа

 

 

 1.  

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.  

Прямокутник. Квадрат. Площа і периметр прямокутника і квадрата.

 

 

 1.  

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.  

Прямокутний паралелепіпед. Куб. Піраміда

 

 

 1.  

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.  

Об’єм прямокутного паралелепіпеда і куба

 

 

 1.  

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.  

Розв’язування задач і вправ.

 

 

 1.  

Узагальнення і систематизація знань.

 

 

 1.  

Контрольна робота № 5 з теми: «Степінь натурального числа з  натуральним показником. Площі та об’єми фігур»

 

 

 1.  

Аналіз контрольної роботи.

 

 

Тема 2. ДРОБОВІ ЧИСЛА І ДІЇ З НИМИ (60 год+ 4 год резерву)

 1.  

Звичайні дроби. Порівняння звичайних дробів з однаковими знаменниками.

 

 

 1.  

Правильні й неправильні дроби

 

 

 1.  

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.  

Звичайні дроби і ділення натуральних чисел. Мішані числа.

 

 

 1.  

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.  

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.  

Знаходження дробу від числа та числа за його дробом

 

 

 1.  

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.  

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.  

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.  

Додавання і віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками

 

 

 1.  

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.  

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.  

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.  

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.  

Доповнення правильного дробу до одиниці

 

 

 1.  

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.  

Віднімання дробу від натурального числа

 

 

 1.  

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.  

Додавання і віднімання мішаних чисел

 

 

 1.  

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.  

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.  

Розв’язування задач і вправ .

 

 

 1.  

Узагальнення і систематизація знань.

 

 

 1.  

Контрольна робота № 7 з теми: «Звичайні дроби»

 

 

 1.  

Аналіз контрольної роботи

 

 

 1.  

Десятковий дріб. Запис десяткових дробів. Порівняння десяткових дробів

 

 

 1.  

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.  

Арифметичні дії з десятковими дробами. Додавання і віднімання десяткових дробів

 

 

 1.  

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.  

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.  

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.  

Арифметичні дії з десятковими дробами. Множення десяткових дробів

 

 

 1.  

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.  

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.  

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.  

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.  

Арифметичні дії з десятковими дробами. Ділення десяткових дробів

 

 

 1.  

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.  

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.  

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.  

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.  

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.  

Округлення десяткових дробів

 

 

 1.  

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.                    

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.                    

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.                    

Узагальнення і систематизація знань.

 

 

 1.                    

Контрольна робота № 8 з теми: «Десяткові дроби та дії з ними»

 

 

 1.                    

Аналіз контрольної роботи

 

 

 1.                    

Відсотки. Знаходження відсотка від числа

 

 

 1.                    

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.                    

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.                    

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.                    

Відсотки. Знаходження числа за його відсотком

 

 

 1.                    

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.                    

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.                    

Розв’язування задач на відсотки

 

 

 1.                    

Розв’язування задач на відсотки

 

 

 1.                    

Середнє арифметичне. Середнє значення величини

 

 

 1.                      

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.                    

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.                    

Узагальнення і систематизація знань.

 

 

 1.                    

Контрольна робота № 9 з теми: «Відсотки. Середнє арифметичне»

 

 

 1.                    

Аналіз контрольної роботи

 

 

Тема 3. ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ (22 год резерву)

 1.                    

Натуральні числа. Число нуль. Цифри. Десятковий запис натуральних чисел.

 

 

 1.                    

Відрізок, пряма, промінь.

 

 

 1.                    

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.                    

Числові вирази. Порівняння натуральних чисел. Шкала. Координатний промінь. Кут та його градусна міра. Види кутів

 

 

 1.                    

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.                    

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.                    

Звичайні дроби.

 

 

 1.                    

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.                    

Прямокутник. Квадрат. Площа і периметр прямокутника і квадрата.

Квадрат і куб натурального числа

Об’єм прямокутного паралелепіпеда і куба

Прямокутний паралелепіпед. Куб. Піраміда

 

 

 1.                    

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.                    

Звичайні дроби. Дії першого ступеня зі звичайними дробами з однаковими знаменниками

 

 

 1.                    

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.                    

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.                    

Десяткові дроби та дії з ними

 

 

 1.                    

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.                    

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.                    

Відсотки. Середнє арифметичне

 

 

 1.                    

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.                    

Підсумкова контрольна робота за рік

 

 

 1.                    

Розв’язування вправ

 

 

 1.                    

Підсумковий урок

 

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Математика, 5 клас, Планування
Додано
28 серпня 2018
Переглядів
6106
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку