9 липня о 18:00Вебінар: Інклюзивна освіта в середній та старшій школі

Календарно-тематичне планування навчального матеріалу з української літератури учня 5 класу індивідуальної форми навчання І семестр 2020 /2021 н. р.

Про матеріал
Приклад календарного планування з української літератури для учня індивідуальної форми навчання з комбінованими порушеннями психофізичного розвитку (порушення слуху та інтелекту). Планування укладене відповідно до державного стандарту, програми для учнів зі зниженим інтелектом та із врахуванням особливостей учня
Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування

навчального матеріалу з української літератури

учня 5 класу

індивідуальної форми навчання

І семестр 2020 /2021 н. р.

Календарне планування складено відповідно до НАВЧАЛЬНИХ  ПРОГРАМ  ДЛЯ 5-9 (10) КЛАСІВ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДЛЯ РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ДІТЕЙ // «УКРАЇНСЬКА  ЛІТЕРАТУРА» //Укладач: Висоцька А.М., кандидат педагогічних наук,  ст.наук.співробітник лабораторії олігофренопедагогіки Інституту спеціальної педагогіки НАПН України. - К., 2014

 

Українська література

(2 год на тиждень)

Семестр

Загальнакількістьнавчальних годин

Кількість

годин на

тиждень

Кількість контрольних робіт

Кількість тематичних оцінювань

 

Використані підручники

І

32

2

3

4

1. Несен Г.М., Літературне читання. 4 клас: підруч. для спец. загальноосвіт.навч.закл. для дітей зі зниженим слухом/ Г.М.Несен. - К.: Либідь, 2016 - 240с.

 2.Хрестоматія сучасної української дитячої літератури для читання в 3, 4 класах/ Стус Т.В. - Львів: ВСЛ, 2018.

3. «Українська література. 5 клас» підручник для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей // автор Кравець Н. П., Дмітрієва М. В. - "Інкунабула", - 2016.

№з/п

Зміст програмового матеріалу

Очікувані результати

К-сть годин

Дата

Примітка

1

Перший урок на тему: "Культура здорового способу життя у нових умовах"

Учень:

– читає вголос цілими словами з поступовим переходом до фразового читання доступні за змістом тексти (після опрацювання з учителем); (*читає по складах слова, прості речення);

– *читає тихо та мовчки знайомі за змістом тексти;

– читає  у достатньому (доступному для кожного) темпі, який дає можливість зрозуміти зміст твору; (*читає по складах у повільному темпі);

1

01/09

Коригування недоліків мовлення;

досягнення правильної вимови звуків рідної мови в словах і фразах;

розвиток зорового сприймання під час читання;

 

розвиток дикції на основі розвитку рухливості артикуляційного апарату, плавного дихання, гучності голосу;

2

Вірші про вересень та школу. "Перший дзвінок", "Вересень-школяр"

1

03/09

3

"Ледача подушка" В. Сухомлинський. Словникова робота

1

08/09

4

"Ледача подушка" Сухомлинський. Робота над змістом твору. Перевірка правильності читання вголос.

1

10/09

5

"Любіть книгу!" Остап Вишня. Читання мовчки та відповіді на запитання.

1

15/09

6

"Хліб" І.Січовик. Значення хліба в житті людини. ст.178

1

17/09

Усна народна творчість

7

Знайомство з малими літературними формами: прислів'я та приказки.

– регулює темп читання (з допомогою вчителя), залежно від жанрової специфіки твору;

– *відповідно до мовленнєвих можливостей правильно вимовляє звуки в словах під час читання та відповідей на запитання;

– читає розбірливо (відповідно до мовленнєвих можливостей), достатньо гучно;

– правильно наголошує слова під час читання (за нагадуванням учителя); (*під контролем учителя);

– дотримується словесного наголосу під час читання;

з допомогою вчителя пояснює лексичне значення слів і висловів, вжитих  у тексті;

– розуміє значення слів у тексті (пряме й переносне), з допомогою вчителя пояснює їх значення;

– *розуміє ситуацію, описану в прочитаному творі;

– за питаннями вчителя правильно називає дійових осіб прочитаного твору, їхні вчинки; (*з допомогою вчителя);

– *визначає послідовність подій (з допомогою вчителя, за допомогою малюнків);

– разом з учителем визначає причинно – наслідкові та часові зв’язки між описуваними подіями і вчинками дійових осіб;

1

22/09

формування правильної орфоепічної вимови слів та правильного їх наголошування під час читання;

 

формування навичок самоконтролю читання та власного мовлення;

 

формування уміння уповільнювати та прискорювати темп читання;

 

формування усвідомленості читання на основі уміння аналізувати, визначати спільне, схоже та відмінне у предметах, подіях, якостях, явищах за прочитаним;

 

розвиток, збагачення і конкретизація предметних та образних уявлень;

 

формування та розвиток смислового розуміння слів у тексті;

 

 

8

Лічилки. Формування навичок свідомого, пра­вильного, виразного читання вголос із дотриманням основних норм літературної ви­мови

1

24/09

9

Загадки. Формування навичок свідомого, пра­вильного, виразного читання вголос із до­триманням основних норм літературної ви­мови

1

29/09

10

Народні усмішки. Розвиток почуття гумору та естетичних смаків учнів.

1

01/10

11

Казки. "Закопане золото". Повторення особливостей казки.

1

06/10

12

Притчі. "У дружбі сила". Знайомство учнів з новим жанром.

1

08/10

13

Притчі. "Абрикосове дерево". Робота над розумінням твору.

1

13/10

14

Знайомство з українськими народними піснями.

1

15/10

15

Легенди. Повторення особливостей жанру. "Материнські слози". Первинне читання легенди.

1

20/10

16

Легенда "Материнські слози". Формування навички усвідомленого, у відповідному темпі читання мовчки різних за обсягом та жанровою специфікою тек­стів.

1

22/10

17

Легенда "Як мати стала зозулею". Словникова робота. Формувати уявлення про легенду як твір-переказ про якісь події, факти, людей, оповитий казковістю, фан­тастикою

1

03/11

18

Українська народна байка (на вибір).

1

05/11

19

Міфи народів світу. Міф про Зевса.

1

10/11

20

Урок узагальнення та систематизації знань. Сюжет. тема і основна думка твору.

1

12/11

21

Тестова робота з теми: "Усна народна творчість"

1

17/11

Краса світу в художньому творі

22

Повчання Володимира Мономаха дітям

(адаптований фрагмент для ознайомлення)

– за суттєвої допомоги вчителя оцінює вчинки головних дійових осіб твору;

 

– висловлює своє ставлення до описуваних подій (вчинків дійових осіб); (*робить спроби з допомогою вчителя);

 

– дотримується пауз між реченнями; (*під контролем учителя);

– *за нагадуванням учителя дотримується пауз в середині речення, обумовлених розділовими знаками;

– *з допомогою вчителя дотримується розділових знаків і потрібної інтонації під час читання;

  практично намагається дотримуватися логічних пауз і наголосів після нагадування учителя;

 

– наслідуючи вчителя, намагається регулювати темп читання, гучність голосу, тон залежно від змісту та жанрової специфіки твору.

 

1

19/11

виховання вміння відчувати емоційний настрій твору, емоційно реагувати на зміст прослуханого, виявляти свої почуття;

формування вміння обирати і користуватися мовленнєвими, інтонаційними та немовними засобами виразності (робити паузи, логічні наго-лоси, обирати темп читання, інтонацію, та змінювати їх залежно від розділових знаків та змісту).

корекція та розвиток процесів узагальнення та абстрагування;

розвиток здатності до усвідомленого читання (слухання);

формування здатності поєднувати образи предметів зі словами, що означають їх назви;

 

23

"Любіть Україну" Володимир Сосюра

Вивчення вірша напам'ять.  Патріотичне виховання в контексті сьогодення і подій. що відбуваються на сході України. ст 50

1

24/11

24

Народні символи. Формування най простіших прийомів регулювання темпу читання, сили голосу, тону залежно від змісту та жанрової специфіки твору.

Ст. 50-52.

1

26/11

25

"Україно! Ти для мене - диво!" В.Симоненко.  Робота над темпо-ритмічними особливостями поезії. ст. 53.

1

01/12

26

"Чудовий Дніпро" Микола Гоголь.

Знайомство з уривком. Словникова робота: "пейзаж". ст 55

1

03/12

27

"Чудовий Дніпро" Микола Гоголь.

Вивчення прозового твору напам'ять.

1

08/12

28

"Бережіть Землю!".  За О. Скуратович. Екологічна культура.  Читання оповідання. ст. 56-57.

1

10/12

29

" Ранок у лісі" Михайло Коцюбинський (первинне ознайомлення)

1

15/12

30

"Ранок у лісі" Михайло Коцюбинський. Контрольний переказ тексту.  (К/р №3)

1

17/12

31

"Зимова ніч" Панас Мирний. с. 65. Читання оповідання. Пригадування ознак зими.

1

22/12

32

Читання напам'ять віршів про зиму.

Тематичне оцінювання за семестр. Підсумковий урок

1

24/12

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Черниш Ірина Петрівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
19 жовтня 2020
Переглядів
1415
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку