14 липня о 18:00Вебінар: Школа без дискримінації: таємниці гендерного виховання

календарно-тематичне планування Несвіт 5 клас

Про матеріал

Календарно - тематичне планування уроків англійської мови на II семестр 2018/2019 навчального року в 5 класі

за А. Несвіт.Англійська мова. Підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів, - Київ «Генеза», 2013

складене за навчальною програмою для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов 5 – 9класи . (згідно Наказу Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804)


Тижневе навантаження – 3години

Годин на рік: 102

Годин на І семестр: 45

Годин на ІІ семестр: 57

Види контролю:

контроль аудіювання : 2

контроль читання : 2

контроль письма : 2

контроль говоріння : 2

Перегляд файлу

 

Календарно - тематичне планування уроків англійської мови на II семестр 2018/2019 навчального року в 5 класі

 за А. Несвіт.  Англійська мова. Підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів, - Київ «Генеза», 2013

 складене за навчальною програмою для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов 5 – 9  класи . (згідно Наказу Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804)

 


Тижневе навантаження – 3 години                     

Годин на рік: 102

Годин на І семестр: 45

Годин на ІІ семестр: 57

 

Види контролю:

контроль аудіювання : 2 

контроль читання : 2

контроль письма : 2

контроль говоріння : 2


 

Дата

Тема, підтема

Змістова лінія

Мовний інвентар

Сприймання на слух

Усна взаємо-дія та усне продукування

Писемне продуку-вання

Зорове сприймання

Домашнє завдання

Еколо-гічна безпека

Громадянська відповідальність

Здоровя та безпека

Підприємливість, фінансова грамотність

Лекси-ка

Грама-тика

 

 

Тема 4. Природа і погода

Розглядає  природу як цілісну систему

 

Робить повідомле-ння про складні погодні умови

 

Ex.1 p. 98

 

Ex.1 p.98

Ex.1,2,5 pp.98-100

Ex.4 p.100

Ex. 3,4 pp.99-100

Ex.6 p.101

 

 

Пори року

 

 

Ex.2 p. 101

 

Ex.1 p.101

Ex.2,4,5 pp.101-102

Ex.1 p.101

Ex.3 p.101

Ex.6 p.102

 

 

Пори року у Великобританії

 

 

Ex.1 p. 103

Ступені порів-няння прикме-тників

Ex. 1,3 pp.103-104

Ex.2,5 pp.103-104

Ex.4 p.104

Ex.2,6 pp.103-105

Ex.7 p.105

 

 

Зима в Україні

 

 

 

 

 

Ex.1,3,4 pp.106-107

 

Ex.2,5 pp.106-107

Ex.6 p.107

 

 

Погода сьогодні

 

 

 

Мода-льне дієслово Should

Ex.2 p.108

Ex.1,4 pp.107-109

Ex.3 p.108

Ex.2,5 pp.108-109

Ex.6 p.110

 

 

У природи немає поганої погоди

 

 

 

Вжива-ння  Will чи to be going to do smth

Ex.1 p.110

Ex.2,3 pp.111-112

Ex.4 p.112

Ex.1,5 pp.110-112

Ex.6 p.113

 

 

Явища природи

 

 

Ex.1 p. 113

 

Ex.1 p.113

Ex.2,5 pp.114-115

Ex.4 p.114

Ex.3 p.114

Ex.6 p.115

 

 

Узагальнення граматичного матеріалу

 

 

 

Прий-менники часу

Ex.1,2  pp.115-116

Ex.1,6 pp.115-117

Ex.3,4 p.116

Ex.2,4 p. 116

Ex.5 p.117

 

 

Урок розвитку читання

 

 

 

 

 

 

 

Ex.1,2,5 pp.118-119

Ex.6,7 p.120

Ex,3,4 pp.118-119

Ex.8 p.120

 

 

Підсумковий урок з теми «Природа і погода»

 

 

 

 

Повторити вивчений матеріал

pp.120-121

 

 

Тема5. Навколо Великобританії і України

 

Демонст-рує розуміння цінності культурно-го розмаїття та необхідно-сті жити разом  у мирі

Пояснює життєво важливу потребу дотримання правил дорожньо-го руху, поведінки на воді та в інших місцях

 

Ex.1 p. 122

 

Ex.1,3  pp.122-123

Ex.2,4 pp.123-124

 

Ex.3 p.123

Ex.5 p.124

 

 

Великобританія

 

 

Ex.7 p.124

Ступені порів-няння прикме-тників

 

Ex.6 p.124

 

Ex.7 p.124

Ex.8 p.125

 

 

Парки Великобританії

 

 

 

Артикль the з геогра-фічними назвами

 

Ex.1,2 p.126

 

Ex.1,2 p.126

Ex.3 p.127

 

 

Вільний час у національних парках

 

 

 

 

 

 

Ex.6 p.128

Ex.5 p.128

Ex.4 p.127

Ex.7 p.128

 

 

Наша Батьківщина – Україна

 

 

 

 

Ex.2 p.129

Ex.1 p.129

 

Ex.2 p.129

Ex.3 p.129

 

 

Визначні місця нашої місцевості

 

 

 

 

 

Ex.4,5 p.130

 

Ex.4 p.130

Ex.6 p.130

 

 

Державні символи України

 

 

Ex.1 p.131

 

Ex.2 p.131

Ex.3,5 p.132

 

Ex.2 p.131

Ex.4 p.132

 

 

Україна – європейська держава

 

 

Ex.1 p.133

 

Ex.1,2 с. 133

Ex.3 p.134

 

Ex.2 p.133

Ex.4 p.134

 

 

Визначні місця України

 

 

 

 

 

Ex.5,6 p.134

 

 

Ex.7 p.134

 

 

Узагальнення граматичного матеріалу

 

 

 

 

 

 

 

Ex.2,4,5 pp.135-136

Ex.1a, 3 p.135

Ex.1b p.135

Ex.6 p.138

 

 

Урок розвитку читання

 

 

 

 

 

 

Ex.2 p.137

Ex.1,3 pp.137-138

Ex.4 p.138

Ex.2 p.137

Ex.5 p.138

 

 

Підсумковий урок з теми «Навколо Великобританії і України»

 

 

 

 

Повторити вивчений матеріал

pp.138-139

 

 

Тема6. Місто в якому я живу

Пояснює взаємо-зв’язок людини й навколи-шнього середовища та залеж-ність її від природних ресурсів

Наводить приклади участі родини у житті місцевої громади

 

 

Ex.1 p. 140

There is…/-there are...

Ex.1 p.140

Ex.2,3,6 pp.140-142

Ex.5 p.141

Ex.4 p.141

Ex.7 p.142

 

 

Знамениті міста України

 

 

Ex.1 p.142

Артикль з геогра-фічними назвами

Ex.3 p.143

Ex.1,4,6 pp.142-144

Ex.5 p.144

Ex.2,3 p.143

Ex.7 p.144

 

 

Головна площа міста

 

 

 

 

Ex.1 p.145

Ex.2 p.146

 

Ex.3,4 p.146

Ex.6 p.147

 

 

Наш районний центр

 

 

 

 

Ex.2 p. 148

Ex.1,5 pp.147-149

 

Ex.2,3,4 pp.148-149

Ex.6 p.149

 

 

Роль парків у житті людини

 

 

 

Питальні займе-нники

 

Ex.1,4 pp.149-151

Ex.5 p.151

Ex.2,3 p.150

Ex.7 p.152

 

 

Знаменитий парк в Донецьку

 

 

 

 

 

Ex.1,5 pp.152-153

 

Ex.2,3 pp.152-153

Ex.4 p.153

 

 

Міста України

 

 

 

 

Ex.1 p.154

 

Ex.3 p.155

Ex.1,2,5 pp.154-156

Ex.6 p.156

 

 

Музей історії та мистецтва

 

 

Ex.1 p.156

 

 

 

Ex.3 p.157

Ex.1, 4,5 pp.156-158

 

Ex.2,3 pp.156-157

Ex.6 p.158

 

 

Місця, які я відвідав минулого літа

 

 

 

 

 

Спеціальне запита-ння

Ex.1 p.158

Ex.5 p.160

Ex.3,4 p.159

Ex.1,2 pp.158-159

Ex.6 p.160

 

 

Урок розвитку читання

 

 

 

 

 

 

 

Ex.1,4 pp.160-162

Ex.5 p.162

Ex.2,3 pp.161-162

Ex.6 p.163

 

 

Підсумковий урок з теми «Міста та села»

 

 

 

 

Повторити вивчений матеріал

pp.163-165

 

 

Тема7. Свята  та традиції

 

Порівнює свята й традиції в різних країнах

 

 

Ex.1 p. 166

Кількісні та поряд-кові числі-вники

 

Ex.3,4 p.167

Ex.1,2,6 pp.166-168

Ex.5 p.168

Ex.3 p.167

Ex.6 p.168

 

 

Різдво у Великобританії

 

 

 

Ex.1 p. 169

 

Ex.1 p.169

Ex.1,3 pp.169-170

 

Ex.2 p.169

Ex.2 p. 169

 

 

Різдвяні традиції у Великобританії

 

 

 

 

Прий-менники часу on\ in

 

Ex.6 p.171

Ex.5 p.171

Ex.4,7 pp.170-171

Ex.8 p.171

 

 

Свята у Великобританії

 

 

 

 

 

 

Ex.1b p.172

 

Ex.1,2,3 pp.172-173

Ex.4 p.173

 

 

Свята у Великобританії

 

 

 

1 с. 174

Present and Past Simple Tense

 

Ex.5 p.173

 

 

Ex.6 p.174

 

 

День Святого Валентина

 

 

 

 

 

Ex.2 p.174

Ex.1 p.174

 

Ex.2,3 pp.174-175

Ex.4 p.175

 

 

Святкування дня Святого Валентина

 

 

 

 

 

 

Ex.1 p.175

Ex.6 p.176

Ex.7 p.176

Ex.5,6 pp.175-176

Ex.8 p.176

 

 

Різдво в Україні

 

 

 

 

 

 

Ex.2 p.177

Ex.1,4,5 pp.177-178

 

Ex.2 p.177

Ex.6 p.178

 

 

Які свята ми святкували в цьому році

 

 

 

 

 

Ex.1 p.179

Прис-лівники часу

 

Ex.2,4 pp.179-180

Ex.3 p.179

Ex.1 p.179

Ex.5 p.180

 

 

Урок розвитку читання

 

 

 

 

 

 

 

Ex.1,3 pp.180-181

Ex. 5,6 p.182

Ex.2,4 pp.180-182

Ex.7 p.182

 

 

Моє улюблене свято. Підсумковий урок з теми

 

 

 

 

 

Повторити вивчений матеріал

pp.182-183

 

 

Тема8. Шкільне життя

Шкільне приладдя

 

Обговорює участь у шкільних екологіч-них заходах

Демонструє розуміння потреби працювати разом

Впоряд-ковує власний робочий день з дотрима-нням здорового способу життя

 

Ex.1 p. 184

Загальні та спеціа-льні запитання

Ex.1 p.184

Ex.2,3,6 pp.184-186

Ex.5 p.186

Ex.4 p.185

Ex.7 p.186

 

 

Шкільні  предмети

Предмети, які ми вивчаємо

 

 

 

Ex.2,3 pp.187-188

 

Ex.1,2 p.187

Ex.4 p.188

 

Ex.7 p.189

Ex.6 p.188

Ex.5 p.188

Ex.8 p.189

 

 

Мій улюблений шкільний предмет

Ex.1, 2 p. 190

Present Simple Tense

 

Ex.1,2 p.190

Ex.3 p.190

 

Ex.4 p.191

 

 

Діяльність учнів під час уроку

 

Модальне дієслово must/mustn`t,

may I/we…?

 

Ex.5 p.191

 

Ex.6 p.192

Ex.7 p.192

 

 

Мої шкільні вчителі

 

 

 

 

 

 

Ex.1 p.193

Ex.2,3,4 p.193

 

Ex.1 p.193

Ex.5 p.193

 

 

Мій робочий день

 

 

 

 

 

Прислівники часу

 

Ex.6 p.194

 

Ex.5 p.193

Ex.7 p.195

 

 

Моя  думка про шкільні предмети

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex.1 p.195

 

Ex.2 p.195

Reading test

Ex.3 p.196

 

 

Предмети, які вивчає мій товариш

Контроль

аудіювання

 

 

 

 

Ex.5 p.197

 

 

Ex.4,5 p.196

Speaking test

 

 

Ex.6 p.197

 

 

Наші уроки англійської мови

Контроль

читання

 

 

 

 

Ex.1 p. 198

 

Ex.1,2 p.198

Ex.1 p.198

Writing test

 

Ex.3 p.198

 

 

Що мені подобається і не подобається на уроках англійської мови

Контроль

письма

 

 

 

 

 

 

Ex.6 p.199

Listening test

Ex.4,7 p.199

 

Ex.6 p.199

Ex.8 p.200

 

 

Мій щасливий (нещасливий) день у школі

Урок розвитку читання

Контроль

говоріння

 

 

 

 

 

Займенники

Ex.4 p.201

Ex.1,5 pp.200-201

Ex.3 p.201

 

Ex.2,4 pp.200-201

Ex.6 p.201

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex.1 p.202

Ex.5,6 pp.203-204

Ex.2,3 pp.202-203

 

Ex.7 p.204

 

 

Підсумковий урок з теми «Школа»

Урок узагальнення і систематизації знань

Повторити вивчений матеріал

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Diachenko Lidia
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додав(-ла)
Донець Яна
Пов’язані теми
Англійська мова, Планування
Додано
4 вересня 2018
Переглядів
6338
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку