календарно тематичне планування Основи здоров'я 6 клас з наскрізними лініями і домашніми завданнями

Про матеріал

календарно тематичне планування Основи здоров'я 8 клас з наскрізними лініями і домашніми завданнями

календарно тематичне планування Основи здоров'я 8 клас з наскрізними лініями і домашніми завданнями

Перегляд файлу

be-a-helper-clipart-1КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧНЕ  ПЛАНУВАННЯ  УРОКІВ  ОСНОВ ЗДОРО’Я у 8-му  класі

35 годин – 1 година на тиждень, із них 4 годин – резервні

 

Програма:

Навчальна програма з основ здоровя  для 5 – 9 класів, затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

Підручник:

Основи здоров’я : підруч. для 8-го класу загальноосвіт. навч. закладів / І. Д. Бех, Т. В. Воронцова, В. С. Пономаренко, С. В. Страшко   К.: Видавництво «Алатон»,  2016.    184  с.

 


з/п

Дата

Зміст теми, уроку

Практичні завдання

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Шляхи реалізації наскрізних змістовних ліній

Домашнє завдання

 

Примітка

Розділ 1. Здоров’я людини (8 годин)

1.

 

Фізіологічна, психологічна та соціальна зрілість

 

Знаннєвий компонент

називає:

- складові та ознаки фізіологічної, психологічної та соціальної зрілості;

- ознаки надзвичайних ситуацій;

- види і рівні надзвичайних ситуацій;

- права і обов’язки людини при надзвичайних ситуаціях та в період ліквідації їх наслідків;

наводить приклади:

- соціальних ролей, які люди виконують упродовж життя; 

- надзвичайних ситуацій природного, техногенного і соціального походження;

розпізнає:

- ознаки  надзвичайних ситуацій;

- ступені термічних опіків;

- ситуації, в яких треба надати першу допомогу;

пояснює:

- роль життєвих навичок для адаптації людей у сучасному світі.

Діяльнісний компонент

Уміє:

- оцінювати рівень ризику у надзвичайних ситуаціях;

- виконувати найпростіші рятувальні роботи;

- користуватися засобами індивідуального захисту і рятувальним спорядженням;

- визначати стан потерпілого;

- виконувати алгоритм рятування людей на пожежі та алгоритм надання першої  допомоги потерпілому;

дотримується правил:

- евакуації із небезпечної зони;

- особистої безпеки під час надання першої  допомоги.

Ціннісний компонент

демонструє:

- особисту відповідальність за своє життя і здоров’я;

- співчуття, взаємодопомогу, готовність грамотно діяти у надзвичайних ситуаціях

Підприємливість і фінансова грамотність. Громадянська відповідальність.

Здоров’я і безпека

§1

 

2.

 

Соціальні ролі і життєві навички в сучасному світі

Опрацювання алгоритму дій при отриманні повідомлень засобів масової інформації про надзвичайні ситуації

§1

 

3.

 

Класифікація надзвичайних ситуацій.

 

§2

 

4.

 

Основні принципи порятунку і захисту людей у надзвичайних ситуаціях

Відпрацювання навичок рятування людей на пожежі

 

§3 завд 3 ст 19 усно

 

5.

 

Визначення стану потерпілого.   Перша допомога при надзвичайних ситуаціях.

Відпрацювання навичок надання першої допомоги потерпілому

§4

 

6.

 

Алгоритм рятування людей під час пожежі.

 

Ст 30-33

 


Розділ 2. Фізична складова здоров’я (6 години)

7.

 

Поняття про оздоровчі системи. Складові оздоровчих систем

 

Знаннєвий компонент

називає:

- основні складові оздоровчих систем;

- причини харчових отруєнь;

- види спорту, які розвивають фізичні якості людини;

- наслідки незбалансованого харчування.

наводить приклади:

- традиційних і сучасних оздоровчих систем;

- страв своєї національної кухні.

Пояснює:

- як формуються харчові звички;

- яке  харчування є  незбалансованим.

Діяльнісний компонент

уміє:

- надавати першу допомогу при харчових отруєннях і кишкових інфекціях;

 -обґрунтувати міфи і факти про дієти;

- визначати симптоми харчового отруєння

- визначати отруйні рослини і гриби своєї місцевості;

- застосовувати принципи   харчування для здоров’я у щоденному житті.

Ціннісний компонент

дотримується правил:

- харчування для здоров’я;

- обробки і зберігання харчових продуктів.

Усвідомлює необхідність консультування щодо вживання харчових добавок

Підприємливість і фінансова грамотність. Здоров’я і безпека

§5

 

8.

 

Фізичні якості людини. Вплив фізичної активності на здоров’я.

 

§6

 

9.

 

Вибір харчових продуктів. Традиційні і сучасні системи харчуван

 

§7 завд 1-2 ст 53 усно

 

10.

 

Дієтичне харчування. Негативні наслідки незбалансованого харчування

 

ст 53-54  підготувати повідомлення про харчові отруєння

 

11.

 

Симптоми, профілактика харчового отруєння.

Перша допомога при харчових отруєннях та кишкових інфекціях

Відпрацювання навичок першої допомоги при харчових отруєннях і кишкових інфекціях

§8

 

12.

 

Контрольна робота №1 з тем «Здоров’я людини. Фізична складова здоров’я»

 

§

 

 

Розділ 3. Психічна і духовна складові здоров’я (5 годин)

13.

 

Біосоціальний характер особистості. Розвиток особистості.

 

Знаннєвий компонент

називає:

- стадії і завдання психосоціального розвитку особистості;

- складові свого духовного розвитку; 

- структуру   потреб людини;

- ознаки зовнішньої та внутрішньої краси;

- чинники, що сприяють і перешкоджають розвитку інтелекту;

наводить приклади:

- фізіологічних, соціальних і духовних потреб;

- можливих небезпечних наслідків пластичної хірургії, пірсингу і татуювання;

- принципів ефективного запам’ятовування, концентрації уваги.

Розпізнає рекламні стратегії, пов’язані з індустрією моди.

Діяльнісний компонент

уміє:

- користуватися прийомами ефективного читання і запам’ятовування;

- складати карти пам’яті;

демонструє налаштованість на успіх, наполегливість у досягненні мети.

Ціннісний компонент

усвідомлює:

- біосоціальний характер формування особистості;

 - значення духовних потреб;

- необхідність планувати своє майбутнє

Підприємливість і фінансова грамотність. Здоров’я і безпека

§9 ст 68 пис

 

14.

 

Формування системи цінностей.

Моральний розвиток особистості.

Відпрацювання алгоритму постановки й досягнення мети.

§10

 

15.

 

Ідеали краси і здоров’я. Вплив модних тенденцій на здоров’я.

 

§11

 

16.

 

Складові уміння вчитися. Важливість налаштування на успіх.

Моделювання прийомів ефективного запам’ятовування, концентрації уваги

§12

 

17.

 

Принципи запам’ятовування. Розвиток пам’яті та уваги

Вправи на розвиток пам’яті та уваги

§13

 

 

Розділ 3. Соціальна складова здоров’я (15 годин)

Тема 1. Соціальне благополуччя (6 годин)

18.

 

Соціальні аспекти статевого дозрівання

Відпрацювання алгоритму відмови від небезпечних пропозицій в умовах тиску

Знаннєвий компонент

називає

- чинники ризику для репродуктивного здоров’я молоді в Україні;

- - шляхи інфікування ВІЛ, гепатитами В і С;

- три стадії ВІЛ-інфекції;

- методи профілактики ВІЛ-інфекції на особистому рівні (формула індивідуального захисту);

- доступні та якісні місця тестування на ВІЛ;

- принципи тестування на ВІЛ-інфекцію.

Розпізнає ситуації, що загрожують сексуальним насиллям.

Діяльнісний компонент

уміє:

-відмовлятися від небезпечних пропозицій;

- обґрунтувати вплив психоактивних  речовин на розвиток репродуктивної системи підлітків;

- визначити причини утримання від ранніх статевих стосунків.

Ціннісний компонент

обґрунтовує

- фізіологічні та соціально-психологічні наслідки ранніх статевих стосунків та штучного переривання вагітності;

-дотримується правил рівноправного і не насильницького спілкування між статями

 

 

 

 

 

 

 

 

Громадянська відповідальність.

Здоров’я і безпека

§14 ст 98 завд 3 пис

 

19.

 

Спілкування хлопців і дівчат. Принципи рівноправного спілкування.

Відпрацювання правил рівноправного та ненасильницького спілкування (створення пам’ятки)

§15,16

 

20.

 

Особливості дії тютюнового диму, алкоголю і наркотиків на розвиток репродуктивної системи підліткі

 

§17

 

21.

 

Психологічні і соціальні наслідки ранніх статевих стосунків, підліткової вагітності.

 

§18

 

22.

 

Небезпека інфікування ВІЛ, інфекціями, що передаються статевим шляхом (ІПСШ).

 

Підготувти презентації про злочини сексуального характеру

 

23.

 

Віктимна поведінка. Кримінальна відповідальність за злочини сексуального характеру. 

 

 

 

Тема 2. Безпека в побуті й навколишньому середовищі

(10 годин)

24.

 

Організація дорожнього руху. Модель безпечного дорожнього середовища («трикутник безпеки»)

Визначення пріоритетів у дорожньому русі

Знаннєвий компонент

називає:

- основні групи факторів ризику, що викликають ДТП;

- заходи безпеки для мотоциклістів і пасажирів мотоцикла;

- функції правоохоронних органів України щодо збереження життя і здоров’я громадян;

- права, обов’язки і відповідальність за правопорушення для різних вікових груп;

наводить приклади:

- зниження дії чинників ризику  ДТП;

- чинників техногенного впливу на довкілля;

- способів очищення і доочищення питної води;

- небезпечних ситуацій, пов’язаних із торгівлею людьми, залученням до деструктивних соціальних угруповань, виявами тероризму.

Розпізнає:

- пріоритети проїзду перехресть, вузьких і складних ділянок дороги учасниками дорожнього руху;

- безпечні джерела питної води;

- дії, вчинені у межах допустимої самооборони та з перевищенням цих меж;

пояснює:

- модель безпечного дорожнього середовища («трикутник безпеки»);

- вплив чинників екологічної, соціальної інформаційної небезпеки на здоров’я;  

- правила поведінки у разі загрози пограбування, захоплення в заручники.

Діяльнісний компонент

уміє:

- приймати відповідальні рішення і відмовлятися від небезпечних пропозицій пов’язаних з використанням мотоцикла;  

- використовувати найпростіші прийоми самозахисту; правильно поводитись при затриманні правоохоронними органами;

- критично аналізувати повідомлення засобів масової інформації;

дотримується:

- правил дорожньої безпеки;

- правил безпеки при користуванні комп’ютером, Інтернетом.

Ціннісний компонент

обгрунтовує:

- дії, вчинені у межах допустимої самооборони та з перевищенням цих меж;

- вплив чинників екологічної, соціальної інформаційної небезпеки на здоров’я

Підприємливість і фінансова грамотність. Громадянська відповідальність.

Здоров’я і безпека

§19

 

25.

 

Правила дорожнього руху. Регулювання дорожнього руху.

Відпрацювання навичок відмови від небезпечних пропозицій, пов’язаних з транспортними засобами

 

Завд ст 126

 

26.

 

Ти мотоцикліст. Небезпека керування транспортним засобом у нетверезому стані

 

§20

 

27.

 

Забруднення навколишнього середовища і здоров’я.   Питна вода і здоров’я.

 

§21 ст 68 Підготувти презентації про забруднення повітря

 

28.

 

Атмосферні забруднення та їх вплив на здоров’я.

 

§22

 

29.

 

Вплив транспорту на навколишнє середовище та здоровя

 

§23

 

30.

 

Вплив забруднення ґрунтів на здоровя.

 

§24

 

31.

 

Права, обов’язки і правова відповідальність неповнолітніх

 

§25 ст 160 завд пис

 

32.

 

Види правопорушень. Поведінка підлітків у разі затримання міліцією.

Відпрацювання уміння уникати нападу, пограбування, залучення до деструктивних соціальних угруповань

§26

 

33.

 

Протидія торгівлі людьми.

Дитяча безпритульність і бездоглядність.

 

§27

 

34.

 

Вплив засобів масової інформації на здоров’я і поведінку людей

 

§28

 

35.

 

Контрольна робота №2 з тем Психічна і духовна складові здоров’я

Соціальна складова здоров’я

 

§

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
9 серпня 2018
Переглядів
1337
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку