21 квітня о 15:00Вебінар: Як організувати дистанційний урок «на 12 балів»

Календарно-тематичне планування уроків англійської мови в 11 класі за підручником Нерсисян М.А., Піроженко А.О. "English" на 2 семестр (5 годин на тиждень)

Про матеріал

Календарно-тематичне планування до підручнику "English" (рівень стандарту) для учнів 11 класу профільного рівня

Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування уроків англійської мови в 11 класі за підручником Нерсисян М.А, Піроженко А.О «English»

5 годин  на тиждень

 

з/п

Дата

Підтема

Змістові

лінії

Мовний інвентар

Мовленнєва компетенція

Домашнє завдання

Лексика

Граматика

Читання

Аудіювання

Говоріння

Письмо

2 семестр

 Тема 4 : Життя суспільства ( 12 годин )

74/1

16.01

 Місце для життя.

Найкращі міста світу для молоді.

 

Екологічна безпека та сталий розвиток: аналізувати власні бажання та потреби у контексті громадського життя

Громадянська відповідальність:визначати свої пріоритети та обґрунтовувати план дій щодо життя в соціумі

Ex.1,2, p.96

Ex.4, p.97

Prepositions of place

Ex.3, p.96

 

 

Ex.7, p.98

Ex.6, p.97

75/2

16.01

 Життя в місті.

Переваги та недоліки.

 

 

 

Ex.9, p.99

 Ex.8, p.99

 

вивчити лексику

76/3

17.01

 Життя в сільській місцевості.

Переваги та недоліки.

 

 

 

 

 

 

 

 

77/4

20.01

Розвиток навичок письма.

How to write

an opinion essay .

 Linking words : although, first of all, furthermore, above all etc.

 

 

 

 

 

 

 написати ессе

 

78/5

20.01

 Exam Skills Trainer

Reading

 

 

 роздатковий матеріал

 

 

 

індивідуальні завдання

79/6

23.01

Немає місця кращого за дім

Ex. 1,2,4, p.100,

Ex.5, p.101

 

 

 

 

 Ex. 5, p. 101

 Ex.12, p.103

80/7

 

23.01

 Мій ідеальний дім

 Ex.7, p. 101

 

 Ex.6, p.101

 Ex.8,9, p.102

 Ex.6, p.101

 

 

 

81/8

24.01

 Публічні мистецькі майданчики та заходи

Ex.2 , p.104,

Ex.3, p.105

 

Ex.4, p.105

 

 Ex.1, p.104

 

вивчити лексику

82/9

27.01

 Фестивалі мистецтва

 

 

 Ex.5, p.105

 Ex.7 – 9, p.106

 Ex.6, p.106

 

 

 

 

83/10

27.01

Розвиток граматичних навичок.

 

Determiners: all, every, each, whole

 

 

 

Ex. 10,11, p.107

Ex.13, p. 107

(web quest)

84/11

30.01

Exam Skills Trainer.

Use of English

 

роздатковий матеріал

 

 

 

 

hand-outs

85/12

30.01

Cамостійна робота з теми «Життя суспільства»

 

 

 

 

 

 

індивідуальні завдання

 

 Тема 5: Мистецтво ( 12 годин )

86/1

31.01

Сцена або екран

 

 

 

 

 

 

Підприємливість та фінансова грамотність: оцінювати

фінансові можливості сучасного життя

Здоров’я і безпека: дискутувати довкола питання впливу мистецтва на емоційний стан людини.

 Ex. 1,2,3, p. 108

 Compound adjectives

 

 

 

 Ex.4, p. 108

 Ex.5, p.109

87/2

03.02

 Огляд театральної постанови/фільму

 

 Ex. 10, p.110

 

 Ex. 9, p.109

 

 

 Ex.11, p. 110

 вивчити лексику

88/3

03.02

 Шопінг до упаду

 Ex. 1,2,3, p. 112,

Ex. 5,p. 113

 

 Ex. 6,7, p. 114

 

 Questionnaire (p.112)

 

 Ex.4, p.113

89/4

06.02

 Розвиток граматичних навичок

 Reporting words: say and tell

Reported Speech, p.111

 

 

 

 Ex.14, p. 111

Ex. 12,14, p.111

 Ex.8, p.115

90/5

06.02

 Надихайте себе мистецтвом

 Ex. 1,2,3, p. 116

Prepositions, p.118

 

 

 

 Ex.8, p.119

 Ex.9, p. 119

91/6

07.02

Exam Skills Trainer.

Reading

 

 

роздатковий матеріал

 

 

 

hand-outs

92/7

10.02

Лікування мистецтвом

 

 

 Ex. 4, 5, p.117

 

 Ex.7, p. 118

Ex. 6, p. 118

 повторити лексику

93/8

10.02

Домашнє читання

Literary Hub

“Pygmalion”

Very funny, stole, spooning etc.

 

Ex.1, p.122

 

Ex.2,3, p.123

 

індивідуальне творче завдання

94/9

 

13.02

 

Exam Skills Trainer

Use of English

 

 

 

 

 

роздатковий  матеріал

повторити граматику

95/10

13.02

Розвиток навичок письма

How to write a film review

Linking words:

One day, after that, eventually, in the end, all things considered etc.

 

 

 

 

 

Написати

A film review

96/11

14.02

Get ready for your test

p.120

p.120

p.121

 

 

 

 

97/12

17.02

Самостійна робота з теми «Мистецтво»

 

 

 

 

 

 

 

індивідуальне завдання

 

Тема 6: Здоров’я та культура харчування ( 12 годин )

98/1

17.02

Здорове життя

 

Здоров’я і безпека: дискутувати навколо питань здоров’я людини; усвідомлювати вплив шкідливих звичок на здоров’я людини

Ex. 1,2,3, p.125

 

 

 

Ex. 1,p.125

Ex. 4, p.126

 вивчити лексику

99/2

20.02

Чи корисні дієти?

Ex.7, p.127

Quantifiers: countable and uncountable

Ex.5, p.126;

Ex.6, p. 127

 

 

Ex.8, p. 127

Ex.9, p. 128

100/3

20.02

Харчування в ресторані/кафе

 Ex. 1,2, p. 129

Food idioms

 

 

 

Ex.10, p.128

 

 Ex.3, p.129

101/4

21.02

Найкращі кухні світу

Ex.5, p. 130

Passive Voice

Ex.4, p.130

Ex.6,7, p. 131

 

 

Ex.8, p.132

102/5

24.02

Exam Skills Trainer.

Reading

 

 

роздатковий матеріал

 

 

 

hand-outs

103/6

24.02

Розвиток навичок письма

A letter of complaint

 Financial compensation, replacement,refund, official apology

 

 samples of letters

 

 

 

 Ex.10, p.132

104/7

27.02

Охорона здоров’я

Ex. 1,2, p.133

 

Ex.4, p.134,

Ex.5, p.135

 

Ex.2, p.133

Ex.3, p.134

Ex.6, p.135

105/8

27.02

Розвиток граматичних навичок

 

Passives with modals

 

 

Ex. 10, p.136

Ex.11, p.136

Ex. 12, p.136

106/9

28.02

Exam skills Trainer

Аудіювання

 

 

роздатковий матеріал

 

 

 

індивідуальні завдання

107/10

02 .03

Медицина та технології

Ex. 1,2,3 p.137

 

 Ex.4, 5, p.138;

Ex. 6,7, p.139

 

 

 

  вивчити слова

108/11

02.03

Людина та її здоров’я

 

Nouns with prepositions

 

 

 

Ex.9, p.140

Ex. 8, p.139

Ex.10, p.140

109/12

05.03

Cамостійна робота з теми «Здоров’я та культура харчування»

 

 

 

 

 

 

повторити лексику

 

Тема 7: Природа та довкілля ( 12 годин )

110/1

05.03

Чудовий світ

Здоров'я і  безпека: Демонструвати розуміння впливу екологічних чинників на соціальне здоров’я людини.

Екологічна безпека та сталий розвиток: Усвідомлювати причинно наслідкові зв’язки у взаємодії людини, суспільства і природи.

 

Ex. 1,2,3 p. 141

 

 Ex.4, p.142,

Ex.6, p.143

 

 

 

 Ex.12, p.144

111/2

06.03

 Розвиток граматичних навичок

 

Collective nouns, p.143

 

 

 

 Ex. 9, p.143,

Ex. 10,11, p.144

 

112/3

12.03

Exam Skills Trainer.

Use of English

 

роздатковий матеріал

 

 

 

 

hand-outs

113/4

12.03

 Do the green thing!

Ex. 1,2, p.145,

Ex. 4,p.146

 

Ex. 3, p. 146,

Ex. 5, p.147

 

 

 

вивчити лексику

114/5

13.03

 Розвиток навичок письма

How to write an article

 Linking expressions, time adverbials ,formal vocabulary and phrases, idiomatic expressions etc.

 

 

 

 

 

Write an article for a local newspaper

115/6

16.03

Екотуризм

 

Reporting verbs,

p.147

 

 

Ex. 10, p. 148

Ex.6,7, p. 147

повторити лексику та граматику

116/7

16.03

Nature reserves.

Speaking.

 

 

 

 

Role-play:

Volunteering in one of the nature reserves

 

відповісти на питання

117/8

19.03

Exam Skills Trainer.

Listening

 

 

 

роздатковий матеріал

 

 

індивідуальне завдання

118/9

19.03

Get ready for your tesr

 

 

 

 

 

 

Ex. 1, p.149,

Ex. 1, p.150

Ex.1, p. 151

119/10

20.03

Literary Hub

Glossary, p.152

 

“An English Lesson at Dotheboys”, p.151

 

Ex.2, p. 152

 

Виконати тестове завдання

120/11

30.03

Розвиток навичок говоріння

A report

 

 

Samples of reports

 

Робота в групах

 

Ex.3, p.152

121/12

30.03

Самостійна робота за темою «Природа та довкілля»

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 8 : Україна ( 12  годин )

122/1

02.04

Національна українська особливість

 

Громадянська відповідальність: Визначати свої пріоритети та обґрунтовувати план дій щодо можливості досягнення успіху у житті в Україні.

Підприємливість та фінансова грамотність: Оцінювати фінансові можливості сучасної України.

Ex. 1,2,3 p.154,

Ex. 5, p.156

 

Ex. 4,  p.155

 

 

 

 вивчити нові слова

123/2

02.04

 Розвиток граматичних навичок

 

 Articles review,

p. 156

 

 

 Ex.8, p. 157

 Ex.7, p.157

 Ex.9, p. 158

124/3

03.04

 Політика та управління

 Ex.1,2,3, p. 159

 

 

 

 

 Ex.4, p. 160

 

125/4

06.04

 Безвізовий режим

 

 

 Ex.5, p. 160,

Ex.6, p.161

 

 Ex. 7, p.161

 

 

 Ex.8, p.161

126/5

06.04

Exam Skills Trainer.

Reading

 

 

роздатковий матеріал

 

 

 

індивідуальне завдання

127/6

09.04

 Молодь та політика

 

 Conditionals review, p.162

 Ex.10, p. 162

 

 

 Ex.9, p.162,

Ex.11, p.163

 

128/7

09.04

 Розвиток навичок письма.

A Formal Letter

 

 

 

Ex.12, 13, p. 163

 Ex.14, p.163

 

Ex.15, p.163

129/8

10.04

 Соціальні питання

 Ex. 1,2, p. 164,

Ex. 3, p. 165

 

 

 

A quiz (p.164)

Ex.4, p. 165

вивчити лексику

130/9

13.04

 Міграція

Ex. 6, p.166

 

Ex. 5, p.165

 

 Ex.7, p.167

 

 

131/10

13.04

Розвиток граматичних навичок

 

Conditional clauses, p.167

 

 

Ex. 10, p. 168

Ex.8,9, p.167

Ex.11, p.168

132/11

16.04

 Exam Skills Trainer.

Use of English

 

 роздатковий матеріал

 

 

 

 

hand-outs

133/12

16.04

 Самостійна робота за темою «Україна»

 

 

 

 

 

 

повторити лексику

 

Тема 9: Україна в світі  ( 12 годин )

134/1

17.04

 Злочин і покарання

 

 

Громадянська відповідальність: висловлювати власну громадянську позицію та свої погляди щодо різноманітних соціальних проблем як у власній країні, так і у світовому просторі.

Ex.1,3, p.169,

Ex. 6, p. 170

 

Ex.5, p.170

 

Ex.2, p.169,

Ex.4, p.170

 

Ex.7, p.171

135/2

23.04

 Розвиток граматичних навичок

 

Question tags, p.171

Ex.8, p. 172

Ex.11,12, p. 172

 

Ex.9, p.172

Ex.10, p. 10

136/3

23.04

 Кримінальні новини

A Report

Linking words and expressions: first, after that, then, meanwhile, eventually,in the end

 

 

 

 

Ex. 14, p.173

закінчити письмове повідомлення

137/4

24.04

Exam Skills Trainer.

Use of English

 

роздатковий матеріал

 

 

 

 

індивідуальне завдання

138/5

27.04

Міжнародне членство

Ex.1, p.174,

Ex.7, p.176

 

Ex. 5,6, p.175

 

Ex.2,3,4, p. 174

 

Ex.8, p.176

139/6

27.04

Інверсія

 

p. 177, Ex.11

 

 

Ex.13, p.178

Ex.12, p.177

Ex.15, p.178

140/7

30.04

Literary Hub

“Sentry”

Glossary, p.182

 

p.181

 

Ex. 2, p.182

 

Ex.3, p.182

141/8

30.04

Exam Skills Trainer.

Reading

 

 

роздатковий матеріал

 

 

 

hand-outs

142/9

04.05

Контроль навичок читання

 

 

 

 

 

 

 

143/10

04.05

Get Ready for your test

 

 

 

 

 

p.179,180

повторити лексику, граматику

144/11

07.05

Exam Skills Trainer.

Listening

 

 

 

роздатковий матеріал

 

 

індивідуальне завдання

145/12

07.05

Самостійна робота за темою «Україна в світі»

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 10: Узагальнення та систематизація вивченого ( 12 годин )

 145/1

 08.05

 Skills Round-Up

Listening.

Vocabulary and Grammar

 

 

 Ex.7 , p. 185

 

 Ex. 5,6, p.184

 

 

 hand-outs

 146/2

14.05

 Контроль навичок аудіювання

 

 

 

 

 

 

 

 147/3

 14.05

 Skills Round-Up

Use of English

Writing

 Ex.3,4, p.184

 

 

 

 

 

 Ex.9, p.185

 148/4

 15.05

 Контроль навичок письма

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 149/5

 18.05

 Урок корекції знань

 

 

 

 

 

 

 

індивідуальне завдання

 150/6

18.05

 Skills Round-Up

Speaking

 

 

 

 

 Ex. 8, p.185

 

 опрацювати ситуації

 

 

з/п

Дата

Підтема

Змістові

лінії

Мовний інвентар

Мовленнєва компетенція

Домашнє завдання

Лексика

Граматика

Читання

Аудіювання

Говоріння

Письмо

 

151/7

21.05

Контроль навичок говоріння

 

 

 

 

 

 

 

 

152/8

21.05

ZNO Practice:

Listening

 

 

 

роздатковий матеріал

 

 

 

153/9

22.05

ZNO Practice:

Reading

 

 

роздатковий матеріал

 

 

 

 

154/10

28.05

ZNO Practice:

Use of English

 

роздатковий матеріал

 

 

 

 

 

155/11

28.05

ZNO Practice:

Writing

 

 

 

 

 

роздатковий матеріал

 

156/12

29.05

Підсумковий урок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
8 лютого 2020
Переглядів
307
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку