Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Календарно-тематичне планування уроків англійської мови для 2 класу (2-й семестр)

Про матеріал
Календарно-тематичне планування уроків англійської мови у 2 класі (НУШ) на 2-й семестр із змістовими лініями та ключовими компетентностями.
Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування уроків англійської мови для 2 класу на 2-й семестр

Укладено відповідно до «Типової освітньої програми  для 1-2 класів (іншомовна освіта),розробленої під керівництвом О.Я.Савченко (рішення Колегії Міністерства освіти і науки України від 22 лютого 2018р. №87).

(ЗаО.Д.Карпюк. Англійська мова. English  with  Smiling Sam” .Підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти._Тернопіль: Видавництво Астон»,2019

. (3 години – на тиждень, 59год – на ІІ семестр,104-на рік)

Дата

Підтема

 Змістові лінії

Ключові компетентності

Мовна  компетенція

Мовленнєва компетенція

Примітка

Лексика

Граматика

Читання

Аудіювання

Мовлення

Письмо

 

 

Тема:»Природа», «Людина»

 

46

 

У джунглях. Опрацювання лексики по темі.Складання речень за малюнком

Громадянська

відповідальність: висловлюється  про важливості допомогти тваринам та збереження природи

 

Виявляє толерантне ставлення до людей.

 

Спілкуван

ня іноземною мовою

 

Екологічна грамот

ність і здорове життя

 

 

Математична компетен

тність

 

 

Основні компетент

ності у природни

чих науках і технологія

 

 

A hippo, a zebra,a giraffe, an elephant, a snake, a monkey, a parrot,a lion, a crocodile

This is a giraffe…

I’ve got …

 

Ph-[f]

f-[f]

Назви тварин

Впр.1-3 с.62-63

Впр.5 с.63

Впр.6 с.63

 

47/48

 

Я крокодил із річки Ніл.Опис тварин. Частини тіла.

Mouth,teeth,body,neck

,tail,leg,ears,nose,long,

Short, dangerous

I’m=I’m

I have got=I’ve got

Sh  [ꭍ]

Th [Ꝋ]

Ck [k]

Впр 1 с 64

Впр.1-2 с 64

Впр.3,5 с.64

Впр 4 с.64

Літери Сс  і Gg

 

49

 

Я можу бачити гуску. Опис тварини за розміром,кольором.

Фонікс Th.Відпрацювання правил читання.

Mouth, three,tooth,tree,foot

Tooth-teeth,

Foot-feet

Goose-geese

Впр.2,4-5 с.65

Впр 1 с 65

 

Впр 3 с 65

 

50/51

 

Частини тіла. У мене є…Фонетичне опрацювання лексики

Head,eyes,fingers,hand

Arm,toes

One,two

Впр3 с 66

Впр 1 с 66

Впр 2 с 66

Впр 4-5 с 66

 

52

 

Скільки в тебе…? Розігрування діалогів-розпитування по темі.

Shoulders,knees

How many?

Ow [au]

 

Впр 4 с 67

Впр 1-2 с 67

Вивчення пісні

Впр 3,6 с 67

Впр 4 с 67

 

53

 

Фото із зоопарку.Описати тварину за фотографією

 

 

 

 

 

Photo, photographer

It has got…

 Ou[au]

Ow [au]

Впр 2,4-5 с 68

Впр 1 с 68

 

Впр 3 с 68

 

54

 

Відгадай, яку тварину я бачу.Діалоги-розпитування по темі.

 

Has it got…?

Can it…?

Впр 2 с 69

 

Впр 1 с 69

Літери

Ii,Yy

 

55

 

Небезпечні тварини. Розігрування історії

Екологічна

безпека:

цінує та бережливо ставиться до природи

 

Здоровя і безпека:

Розуміє важливість дотримання правил гігієни.

 

 

 

 

 

 

Впр 2 с 70

Впр 1 с 70

Впр 3-4 с 70

Літери

Mm,Ww

 

56

 

Моя улюблена тваринка.Складання розповіді за зразком.

 

This is…

It’s name is…

It has got…

Впр 2 с 71

Впр 1 с 71

Впр 4,6 с 71

Впр 3,7 с 71

 

57

 

Тварини в зоопарку.Що це за тварина? Усна розповідь.

 

What animal is it?

Is it a …?

Впр.2с 72

Впр 1 с 72

 

Впр 3 с 73

 

58

 

Вгадай що це?Складання речень за зразком.Ігри.

 

Big,small,tall,short, long,dangerous

I can see….

 

 

Впр 4 с 73

 

 

59

 

Лексична гра-вікторина»Хто назве найбільше слів по темі»Повторення лексики

 

ЛО теми

 

 

 

Складання міні-діалогів

Слова

 

60

 

Діагностична робота з теми «Природа.Людина».Усне опитування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема:»Відпочинок і дозвілля»

61

 

Мій розпорядок дня.Опрацювання лексики по темі. Складання розповіді про себе.

 

Громадянська відповідальність:

Враховує думку товаришів при виборі того чи іншого виду відпочинку

 

Екологічна безпека і сталий розвиток:

Розуміє необхідністьприведення в порядок місця відпочинку

Спілкуван

ня іноземною мовою

 Bathroom,face,clothes,wash my face, clean my teeth, put on my clothes, go to school

I wash my face.

 

Впр 1,2,4 с 74

Впр 3 с 74

 

 

62

 

Дні тижня.Складання речень про себе- що робимо у різні дні тижня.

Wake up,get up,have lunch,

Catch the bus

Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday

Preposi-tion on with days of the week; at with time

 

Впр 1-3 с 76

Впр 4 с 76

 

 

63/

64

 

Розповідаємо

про себе Розповісти про свій недільний день.

 Читання слів закритого складу.(повторення)

Екологічна грамотність і здорове житт

 

 

Математична

 

 

Соціальна та громадянська компетентності

 

I- my

You-your

Впр 2,3,5

С 77

Впр 1 с 77

 

Впр 3,6 с 77

 

65

 

.  Я плаваю, як риба

Читання та інсценування діалогів по зразку.

Play, hiss, walk, sleep, swim, swing, jump

I’m V-ing

 

Впр 1 с 78

Впр 2-3 с 78

 

 

66

 

Вона стрибає, як жабенятко.Хобі. Розповісти про дію, яку виконує однокласник

 

 

 

Здоровя і безпека: розуміє базові правила безпечної поведінки

 

Put on clothes, look at photos, clean teeth

He/she isV-ing

Ꝋ]

Th[ð]

Ph [f]

Впр 2 с 79

Впр 1 с 79

Впр 3 с 79

 

 

67

 

Вечір у нашій родині.Читання текстів про члени родини. Відпрацювання правил читання відкритого і закритого типів складу.

Walk, talk, ball, monkey

I’m V-ing

He/she isV-ing

Впр 4-5 с 80

Впр 1 с 80

 

Впр 3 с 80

 

 

68

 

Сім'я на відпочинку.Розвиток діалогічного мовлення

 

Is he, she

V-ing?

 

Впр 1-2 с 81

Впр 3,4 с 81

Написання міні-діалогів.Літери

 

69

 

 «Фотографії з Африки». Розігрування історії. Формування навичок аудіювання

What are you doing?

 

Впр 3 с 82

Впр 1-2 с 82

Впр 4-5 с 82

 

 

70

 

Мої дії зранку.Формування  навичок монологічно-го мовлення по темі.

 

Соціальна та громадянська компетентності

 

 

Впр 4с 83

Впр 1 с 83

 

Впр 2 с 83

 

71

 

Складання речень за малюнками. Написання імен.

 

Luke,Elliot,Jessica,

 

 

Впр.1.с 84

Впр 4 с 84

Написати імена

 

72

 

Дні тижня.Розігрування діалогу.

 

 

 

 

Впр 4 с 84

Впр 3 с 84

 

73

 

Проведення вільного часу .Опис фото

 

 

Впр 6 с 85

 

Впр 5 с 85

 

 

74

 

Діагностична робота з теми «Відпочинок і дозвілля».Практи

чна робота(виготовлен

ня міні-книги(альбома))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема:»Харчування»

75

 

Вечірка на мій день народження. Фонетичне опрацювання лексики. Складання речень за малюнками

Здоров’я і безпека:

розрізняє здорову і шкідливу їжу

Екологічна грамотність і здорове життя

 

 

 

 

Спілкування іноземною мовою

Chicken, lemonade, sweets, fruit, salad, juice

Do you   like?

Yes, I do. / No, I don’t.

 

Впр 1-2 с 86

Впр 4-5 с 86

Впр 6 с 87

 

76

 

Фрукти у моєму саду.

Складання коротких діалогів по аналогії.

 - Can I have a banana?

-Here you are.

-Thank you.

apple, banana, pear, strawberry cherry, orange

An + a, e, u, o, i

This is an egg.

This is a banana.

 

Впр 1 с 88

Впр 2,4 с 88

Впр 5 с 88

 

77\

78

 

Дитяче меню. Опис малюнків. Відпрацювання правил читання слів.

Chips, chocolate, cherry, cheese, sandwich

I like hot chocolate but I don’t like milk.

Ch [ʧ]

Впр 2,4 с 89

Впр 1,3 с 89

 

Впр 5 с 89

 

79

 

Купую овочі у магазині. Ціни.Складання та розігрування діалогів покупця. Фонетичне опрацювання нових слів.

Підприєм

ливість та фінансова грамот

ність:

Складає просте меню з корисних продуктів

Уміння вчитися упродовж життя

 

 

 

 

 

Математич

на

 

 

 

 

Carrot, cucumber, mushroom, tomato, pepper,  potato

Can I have…?

 

Впр 1-3 с 90

Впр 4 с 90

Скласти міні-діалог

«У магазині»

 

80

 

Моє меню. Мені подобаються банани. Розповідати  про своє меню на сніданок, обід та вечерю

Breakfast,  lunch , dinner

For breakfast, for lunch, for dinner

 

Впр 1,2,3 с 91

Впр 5 с 91

Впр 4 с 91

 

81

 

Читання текстів та робота над змістом прочитаного. Тренувальні вправи.

What, when, where, bird, girl, surname

What does he like for breakfast?

-ir [ɜ:],

-er [ɜ:],

-ur [ɜ:]

Wh- [w]

Впр 2-4 с 92

Впр 1 с 92

 

 

 

82

 

Уподобання друзів. Їжа та напої.Фонетичне відпрацювання граматичної структури: Чі любить він/вона …? в усному мовленні.

 

 

ЛО теми

Does she/he like…?

She likes…

 

Впр 1-2 с 93

Впр 3-4 с 93

Впр 6 с 93

 

83

 

Формування навичок аудіювання. Робота над текстом. Виконання лексико-граматичних завдань

Повторення

 

Впр 2 с 94

Впр 1 с 94

Впр 3 с 94

 

 

84

 

Мої мрії у спекотні дні. Розігрування історії.

 

 

One, two, three

ou-[aʊ]

ee [i:]

ea [i:]

 

Впр 5 с 95

Впр 4 с 95

 

 

85

 

 Моя тарілка. Виготовлення тарілки з малюнками їжі. Розповідати про їжу в своїй тарілці.

Повторення

Do you like…?-Yes, I do\No,I don’t

 

 

Впр 2-3 с 96

Впр 1 с 96

 

86

 

Опитування «Як ми знаємо наших друзів». Брати  інтерв’ю у своїх однокласників

 

 

 

Do you like…?-Yes, I do\No,I don’t

Are-is

 

 

Впр 3,4 с 97

 

Впр 1,2 с 97

 

87

 

Мої уподобання в їжі. Розвиток навичок говоріння

 

 

King,prince,princess,

queen

Can I have…?

Впр 7 с 99

Впр 6 с 99

Впр 5 с 98

 

 

88

 

Діагностична робота з теми«Харчування».Тест

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Природа.Людина»

89

 

Вміти повідомляти про погоду та називати пори року. Пори року та погода.

Екологіч

на безпека і сталий розвиток:

Цінує та бережливо ставиться до природи

Основні компетент

ності у природни

чих науках і технологіях

 

 

 

 

 

 

Матема

тична

 

 

Соціальна та громадян

ська

Spring, summer, autumn, winter

It is hot.

It is cold.

It is raining.

It is snowing.

 

Впр 1,3с 100

Впр 4-5 с 100

It’s in….

 

90

 

Відгадай, яка пора року найкраща для мене.Опис пори року

Watch TV, stay at home, drink tea, skate, ski, make a snowman

In spring I can ride a bike

Впр 2 с 101

Впр 1,3 с 101

Впр 4 с 101

Впр 5 с 101

 

91

 

Улюблена пора року.Влітку маємо канікули.Відпрацювання правил читання слів

Night, bright, eight, eighteen, right, light

What season do you like?

Ght [t]

Впр 2,3, 5 с 102

Впр 1-3 с 102

Впр 5 с 102

Впр 4 с 102

 

92

 

Одяг Трейсі. Розвиток навичок говоріння

 

A Jacket, a mask, a T- shirt, bikini, trainers, sandals, jeans, suitcase

What is she putting in her suitcase?

Her / His

er [ɜ:]

- ir [ɜ:]

Впр 1 с 103

Впр 2,3 с 103

 

Слова

 

93

 

Що вдягає Люк? Складання речень за малюнком,вико-

ристовуючи  is або   are

Громадян

ська відповіда

льність:

Виявляє толерантне ставлення до людей

 

A cap, shorts

Назви кольорів

What is he putting in her suitcase?

Is / are

 Ar [ɑ:]

Впр7 с 104

Впр 4,5 с 104

Впр 6 с 104

Впр 7 с 104

 

94

 

Мій повсякденний одяг.Розвиток діалогічного мовлення

 

Trousers, socks, sweater, dress, shoes, boots, scarf, hat,  

What are you wearing today?

 

Впр 1-3 с 105

Впр 1,4 с 105

Переписати виділені речення

 

95

 

Які мої речі і де вони?

Відпрацювання правил читання слів

 

 

Shirt, skirt, coat, raincoat

Кольори

Повторення прийменників

 in, on, under

Впр 3,5 с 106

Впр 1,4 с 106

Впр 1 с 106

Слова

 

96

 

В яку погоду береш із собою парасольку?

ЛО уроку

Are you wearing…?

Yes, I am. / No, I am not.

Впр 2 с 107

Впр 1 с 107

Впр 3 с 107

Написати речення

 

97

 

Формування навичок аудіювання і читання.Робота над змістомпочутого і  прочитаного

 

 

Впр 2 с 108

Впр 1,2 с 108

Впр 3,4 с 108

Написати 2 репліки

 

98

 

Колекція одягу для ляльки.Виготовлення міні-книжки.

Кольори,одяг

I put….

In spring I put….

 

Впр 1,2 с 109

Впр 4,6 с 109

Впр 3,5 с 109

 

99

 

Моя улюблена пора року .Улюблена пора року моїх друзів.

Spring, summer,autumn,winter

What season do you like?

 

Впр 1 с 110

Впр 3,5 с 110

Впр 2,4 с 110

 

100

 

Зимовий ранок. Опис малюнків.Робота над змістом прочитаного

 

He is wearing….

Впр 8 с 111

 

Впр 6,7 с 111

Дописати речення

 

101

 

Комплексна діагностична робота з теми «Природа.Людина»Тест

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102

 

 

Повторення вивченого лексичного та граматичного матеріалу за ІІ семестр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103

 

 

Повторення вивченого лексичного та граматичного матеріалу за рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104

 

Привіт літо!Ура канікули!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

 

docx
Пов’язані теми
Англійська мова, Планування
НУШ
Додано
10 лютого 2021
Переглядів
402
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку