8 липня о 18:00Вебінар: Проєктне навчання: розвиваємо логічне, критичне та креативне мислення школярів

Календарно-тематичне планування уроків англійської мови на І семестр у 5 класах за підручником Карпюк О.Д. (2018-2019 н.р.)

Про матеріал

Календарно-тематичне планування уроків англійської мови на І семестр у 5 класах

 • *(За “English”/ Карп'юк О. Д., Англійська мова: Підручник для 5-го класу загальноосвітніх навчальних закладів./
 • *5-ий рік навчання – Тернопіль: Видавництво «Астон», 2018 р. / 4 год. на тиждень).

№ п/п

Дата

Дата

Тема уроку

Граматичматеріал

Лексичний матеріал

Аудію-вання

Читан-ня

Пись-

мо

Гово- ріння

Домашнє

завдання

При-

мітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Тема 1. Шкільне життя. (15 год.)

 • 1.

Розділ 1.Час для школи

Тема 1. Усе про мене

 • 1)Знову до школи! Усе про мене. Розвиток навичок діалогічного мовлення. ст. 4-6

Повна та скорочена форма

(long/full, short)

I am=I'm

I have got=I've got

I am not=I'm not

I have not got=I haven't got

I am …

I am from …

I've got …

I haven't got..

I like …

I'm crazy about…

1

Song

НО

SB 2, 4

WB p.4

3, 5, 6

***пісня ст. 4;

розпов про літні канікули;

Song

 • 2.

2)Давайте знайомитись!

Розвиток навичок читання

 • та аудіювання. ст. 8-11

He=He's

He is not=He isn't

He has got=He's got

He has not got= He hasn't got

1-3

WBEx.1, 2; p.5.

SB 2

WBEX.4,5;p.6.

4, 5

5/9 (розпов. про себе);

***утв діалог по темі;

WB Ex.3; p.5.

 • 3.
 • 3)Знайомство з новими друзями. Удосконалення граматичних навичок.
 • ст. 12-13

Дієслово “to be” в ств., пит. та зап. реченнях теп. часу.

Особ та присв займенники.

§2, ст. 258-259

IYou He She It We They

SB 1-3

WB

Ex.7; p.8.

2, 4

§2, ст. 258-259;

4/13 (письм.)

 • 4.
 • 4)Друзі по листуванню. Опис особистості. Розвиток навичок говоріння та письма.
 • ст. 14-15

4

Song

SB ст. 15

WB

Ex.8;p.8.

1-3

***пісня ст. 15

WB Ex.9; p.9. (творче завдання) описати хл, дівч (письм 6-7 реч.);

Song

A Famous Person(photo)

 • 5.
 • Тема 2. Усе про мій клас
 • 5)Мої однокласники.
 • Розвиток навичок аудіювання
 • та читання. ст. 16-18

curly, wavy, straight, Art, Gymnastics, member, wizard,

round the world

to be good at …

1

3, 4, 5

SB 2

WB

Ex.1-4;

p.10.

5/18 (чит та перекл);

слова (вивч.)

***6|18 (письм відпов);

 • 6.
 • 6)Мої друзі. Удосконалення граматичних навичок.
 • Позначення часу (годинник).
 • ст. 19-22

Форми дієслова “to have” у ств., пит. та зап. реч теп. часу.

Об'єктні займенники.

me youhim her it us them

I am good at …

What time is it?

It's … o'clock, an hour, half an hour, a quarter, a minute, past, to

2, 3

SB 1, 4

WB

Ex.5;p.12.

5, 6

5/20 (утв 5 речень); 6|22 (письм відпов про свій клас);

***6/20 (доповн);

 • 7.

7)Лист другу.

 • Розвиток навичок письма. Написання e-mail. ст. 23

2/23 (написати e-mail);

WB Ex.8;p.13.

E-mail

 • 8.
 • Тема 3. Улюблені шк предмети.
 • 8)Шкільні предмети. Активізація лексики та розвиток навичок читання.
 • ст. 26-28

Кількісні та порядкові числівники.

§1, 2 ст. 257-258

Craft, Geography, History, IT, PE, Religion, Science

a timetable

2

SB 3

.

1-3

§1,2 ст 257-258;

WB Ex.1;p.14;

Вивч. лексику по темі.

 • 9.
 • 9)Мій улюблений предмет.
 • Формування грам. навичок.
 • ст.29-30

Ступені порівняння прикметників.

§1, ст. 256-257.

difficult, normal

2, 4

2/28

2/30

SB 1/30

WB.4;p1

SB 3/30

WBEx.9;p.18.

1/28

3/29

§1, ст. 256-257.

***2/30 (письм перекл. речен);

WB Ex.3;p.16.

 • 10.
 • 10) Інтерв'ю про розклад уроків. Розвиток навичок діалогічного мовлення та письма. ст. 31-33

Вживання великої букви.

to quarrel, to tease, to-ten list

1

. SB 1, 2

WB

Ex.7;p.17

.

2-4

***5 (взяти інтерв'ю);

WB Ex.8;p.18.

1Classmate Interview

2 A Time-table

 • 11.
 • Тема 4. Контр робота з англійської мови.
 • 11)Англійська мова в моєму житті. Розвиток навичок чит та аудіювання. ст. 34-37

Song

SB 2b, 5

1, 3, 4, 6

2|34 (вир чит);

WB Ex.1;p.19. ***7/37 (Spelling Game);

Song

 • 12.
 • 12)На уроці англійської мови.
 • Розвиток навичок говоріння.
 • ст. 38-39

2

SB 3

1, 4

1|38 (вивч запит);

WB Ex.3;p.19.

 • 13.
 • 13)Шкільні справи.
 • Удосконалення грам. та лексичних навичок, розвиток навичок письма. ст. 40-41

Частини мови.

Noun

Pronoun

Verb

Preposition

Adjective

1

SB 2

WB

Ex.4;p.19.

3

1/41 (доповн реч);

2/ 41 (пис про урок англ. мови);

*** тв завдан

 • 14.
 • 14)Домашнє читання “It Is Important to Know a Foreign Language”.
 • Розвиток навичок читання та перекладу. ст. 44-45

1

SB 2

3

***3/45 (переказ);

WB Ex.7;p.21.

 • 15.
 • 15)Узагальнення знань, умінь та навичок. ст. 42-43

1

SB 2

WB

Ex.5;p.20.

3, 4

5/43 (пис про шк. життя);

WB Ex.6;p.20.

ТЕМА 1 ТЕМА 1 ТЕМА 1 ТЕМА 1 ТЕМА 1ТЕМА 1

Тема 2 . Відпочинок і дозвілля (13 год.)

 • 16.
 • Розділ 2. Час для розваг
 • Тема 1. Усе про моїх друзів
 • 1)Люди навколо нас. Введення лексики та розвиток навичок читання. ст. 49-52

nickname, clumsy, curious, helpful, imaginative, lazy, polite, tidy, unusual

1,

5 Song

1, 2

SB 3

WB

Ex.1;p.22.

3

1/50 (вир чит);

***пісня ст.52;

WB Ex.2;p.23.

(кросворд)

\Song

 • 17.
 • 2)Інтереси та вподобання моїх друзів. Розвиток навичок аудіювання ст. 52-53

2

SB 4

1, 3

1-3

4|55 ( перекл усно);

Quiz “What You Are Really Like”

 • 18.
 • 3)Модальні дієслова. Формування грамат. навичок.
 • ст.54-55

Вживання модального дієслова “can” в теп. часі.

can

can not=can't

WB

Ex.3,4; p.23.

***6/55 (письм);

WB Ex.8;p.25.

 • 19.

4)Справжні друзі.

 • Розвиток навичок діалогічного мовлення та письма. ст. 56-57

attention, to cheat, to expect, to join, to tease, to trust

I can't help it.

2

5

SB 4

WB

Ex.6,7; p.24.

1, 2, 3

1

1/57 (5-6 реч про друга); WB Ex.9;p.25.

 • 20.
 • Тема 2. Хобі та уподобання.
 • 5)Світ хобі та захоплень. Активізація лексики та розвиток навичок читання.
 • ст. 58-60

camera, cartoon coin, stamp, to collect, fair

to be fond of…

to be interested in …

to take pictures

5

1

SB 4

WB

Ex.1;p.26.

2, 3

1|58 (чит та перекл);

WB Ex.2;p.26.

(A Mind Map)

A Mind Map

 • 21.
 • 6) Різноманітні хобі. Формування граматичних та лексичних навичок. ст. 60-62

Теперішній простий час.

§1, ст. 261.

to play the piano

to play football

to go running

1a/

60

1/62

SB 3/61

SB 2/62

. WB

Ex.3;p.27

1b, 2

§1, ст. 261.

***1/61 (вивч запит);

WB Ex.4;p.27.

 • 22.
 • 7)Клуби за інтересами.
 • Розвиток навичок аудіювання.
 • ст. 63-65

aerobics, choir, drama group, yoga

2, 3

5

SB 3, 4

WB

Ex.5;p.27.

1, 2, 3

6/65 (напис реч про себе);

WB Ex.6;p.28.

Quiz “What kind of person are you?”

 • 23.
 • 8) Опитування однокласників про хобі та уподобання.
 • Розвиток навичок діалогічного мовлення та письма. ст.66-67

1

1

SB 3

. WB

Ex.8;p.29

1, 2, 3, 4

4/69 (письм);

повт лексику;

WB Ex.9;p.30.

***

1/66 (вивч діалог);

Hobby Survey QuizAre You a Good Friend?”

 • 24.
 • Тема 3. Вільний час
 • 9)Свята та вечірки.
 • Розвиток навичок читання та перекладу. ст. 70-71

badge, fancy dress, glue, guest, invitation, pastime, theme, envelope, prize

1, 3

2, 4

3/74,

слова вчити;

1/70 (письм переклад a|b|c)

WBEx.1-3;

p.32.

 • 25.
 • 10)Удосконалення граматичних навичок.
 • ст. 72-73

Прислівники частотності теперішнього часу.

alwaysusuallysometimes rarelynever

1/73,

4/75

1-3

/72-73,

4/74

3/73 (письм 5-8 реч);

 • 26.
 • 11)Проведення вільного часу.
 • Розвиток навичок аудіювання.
 • ст. 73-75

SB 2/73

WB

Ex.5,6;

p.32.

1, 2, 5

***A Word Map (тв. робота);

WB Ex.7;p.35.

A Word Map

 • 27.
 • 12)Запрошення на вечірку.

Розвиток навичок діалогічного та монологічного мовлення.

ст. 75-77

3

3, 5

SB 4

WB

Ex.8,9;

p.36.

***1/77 (тв. робота);

Invitation Cards

 • 28.
 • 13)Узагальнення знань, умінь та навичок по темі.
 • ст. 68-69

1, 4

SB 1

WB Ex.11;

p.31.

3

WB Ex.10;p.36.

ТЕМА 2 ТЕМА 2 ТЕМА 2 ТЕМА 2 ТЕМА 2 ТЕМА 2 ТЕМА 2

Тема 3. Я, моя родина, мої друзі (12 год.)

 • 29.
 • Розділ 2.
 • Тема 4. Друзі в Інтернеті.
 • 1)Я та мої друзі. Активізація лексики по темі. ст.78

Вжив прийм.

to be keen on

to be interested in

to be fond of

to be good at

cоntact, experience, freak, to search, to share, useful

to be keen on …

SB 3, 4

1, 5

WB Ex.2;p.38.

Вивчити слова до диктанту

 • 30.

2)Он-лайн спілкування з друзями. Розвиток навичок читання. ст. 78-79

2

WB

Ex.1;p.38.

2/78 (вир чит та перекл);

 • 31.

3)Вподобання моїх друзів.

Герундій. Удосконалення граматичних навичок

ст. 81.

Герундій.

I love

+ V ing

I like

I hate

I go

I am good at drawing.

I think reading is fun.

WB

Ex.3,4;

p.39.

2/81(доповн реч);

 • 32.

4)Комп'ютери та електронне листування. Розвиток навичок говоріння. ст. 81-82

message

to waste time

2

4

SB 1, 2

1, 3

4/82 (вир чит діалога);

WB Ex.5;p.42.

 • 33.
 • 5)Написання електронного листа. Розвиток практичних навичок письма. ст. 83

Присвійний відмінок.

§2, ст. 254.

a craze

1

SB 1

WB

Ex.7;p.42.

1

§2, ст. 254;

ел лист (тв. робота);

WB Ex.6;p.42.

Writing an E-Mail

 • 34.
 • Розділ 3. Час для родинних справ.
 • Тема 3.1 Все про мою родину.
 • 6)Моя родина та родинні зв'язки. Введення лексики.
 • ст. 92-93

mother/mum, father/dad, grandmother/grandma

grandfather/grandpa

grandson

granddaughter

2/92

SB 4|95

1, 3

***3/95 (усно відпов на запит);

 • 35.
 • 7)Моє родинне дерево.
 • Розвиток навичок аудіювання.
 • ст. 94-95

2/94

WB

Ex.1;p.45. Ex.2;p.45.

(кросворд).

WB Ex.3;p.47.

(творча робота)

A Family Tree

 • 36.
 • 8)Члени родини та їх професії. Розвиток навичок читання.
 • ст. 96-97

burglar, dentist, nurse, postman, police officer, vet to catch, to repair

each other, together

1, 4,

SB 3

.

2

 • 37.
 • 9) Діти в родині.
 • Розвиток навичок говоріння, формування лекс. та грамат. навичок. ст. 99-101

Теперішній тривалий час.

§4, ст. 262

6

WB

Ex.5,6;

p.48

WB Ex.4;p.47.

(A Word Square)

§4, ст. 262;

1/99(письм);

WB Ex.7;p.49.

A Word Square

 • 38.
 • 10)Лист другу про родину. Розвиток навичок письма.
 • ст. 101

1/100

1/100

SB 1/101

WB

Ex.9,10;

p.50.

2, 3

2/101 (лист другу); повт лексику;

 • 39.
 • 11)Домашнє читання Eyore's Birthday. Розвиток навичок читання та переказу.
 • ст. 86-87

a donkey

Eeyere

1

1

SB 2

2, 3

повт лексики (розділ 2);

***3/87(переказ за мал)

 • 40.
 • 12)Узагальнення знань, умінь та навичок по темі.
 • ст. 84-85

2, 5

SB 1, 4

3, 6

***7/ 85 (плани на майб ДН);

WB Ex.8;p.43.

ТЕМА 3 ТЕМА 3 ТЕМА 3 ТЕМА 3 ТЕМА 3 ТЕМА 3 ТЕМА 3

Тема 4. Харчування (8 год.)

 • 41.
 • Тема 3.2 Харчування
 • 1)Корисна для здоров'я їжа.
 • Введення та активізація лексики. ст. 102-103

cook, computer programmer, hairdresser, mechanic, taxi driver, writer

*(taximate)

1, 3

WB

Ex.1,2;

p.52.

2

лексика по темі;

1/104 (слова, чит., перекл.)

WB Ex.3;p.52.

 • 42.
 • 2)Їжа у Великій Британії. Робота над текстом. ст. 104

health, healthy/

unhealthy food

1

1, 4

4/105 (чит, перекл);

 • 43.
 • 3)Страви у Великобританії. Розвиток навичок читання та перекладу. ст. 104-106

crisps, peanuts

bone, skin

to skip a meal

to be rich in

SB 2

WB

Ex.4,5;

p.53.

3

5/106 (письм true/false)

*повідомл. про страви в Україні

 • 44.
 • 4)Продукти харчування.
 • Розвиток навичок аудіювання.
 • ст. 106-108

2

SB 4

.

1, 3

WB

Ex.7,8;

p.54

 • 45.
 • 5)Їжа у холодильнику. Удосконалення грам. навичок.
 • ст. 108-109

Множина іменників.

§1, ст. 253.

Злічуванні та незлічуванні іменники.

§3, ст. 264.

§2, ст. 254.

§3, ст. 264.

WB Ex.9-11;

p.55.

 • 46.
 • 6)Здорове харчування. Страви в Україні. Розвиток навичок діалогічного говоріння. ст. 110

3

4

5/111 (встав. пропуски); скл. діалог

 • 47.
 • 7)Щоденний раціон та улюблені страви. Удосконалення граматичних навичок та письма. Плакат.
 • ст. 113

Вживання

much, many”, “some”та “any” з іменниками.

§3, ст. 259.

1, 2/109 4/110,

2/111

SB 5

WB

Ex.12;p.56.

3/110,

3/112

§3, ст. 259.

2/111(вивч діалог);

WB Ex.14;p.57.

Role Play “Shop Assistant”

 • 48.
 • 8)Узагальнення знань, умінь та навичок по темі.
 • ст. 114-115

1/114

SB 1/113

WB

Ex.14;

p.57.

1/113,

1с/114

тв робота (плакат);

повт лексики (Розділ 3);

A PosterAbout Food

ТЕМА 4 ТЕМА 4 ТЕМА 4 ТЕМА 4 ТЕМА 4 ТЕМА 4 ТЕМА 4

Тема 5. Свята і традиції (10 год.)

 • 49.

Розділ 3.Час для родинних справ

Тема 3. Особливісвята

1) Святкуємо Різдво.

Активізація лексики по темі.

ст.116

Прийменники часу § 1 (2), с. 254

Написати листівку

 • 50.

2) Традиції святкування Різдва. Розвиток навичок читання. ст. 116-118

В.З, с. 117,В.5,с. 118

В.1, 2, с. 116

В.5, с.118

 • 51.

3) Календар свят.

Модальні дієслова. Формуван граматичних. навичок.

ст.118-119, 121

Модальне дієслово must §7,с.264

В.3,с.121

 • 52.

4) Хронологія свят. Форм практичних навичок читання дат. ст.122-124

Thanksgiving, mean, excited

В.1,с. 122 В.5,7, с. 124

В.4, с. 123 В.6, с. 124

В.8, с. 124

В.3, с. 123

Лист про улюблене свято.

 • 53.

Тема 4. Бабусині казки

8) Наші спогади та дитячі страхи. Розвиток навичок читання.ст. 126-128

attic, ghost, hide, horror, lightning, thunder,branch, dark, spider, bat, skeleton

В.1, с. 126 В.3, с. 127 В.7, с. 128

В.2, с. 126 В.4, с. 128

В.1,с. 125

В.2, с. 125

В.5,6, с. 128

В.7,с. 133 В.5, с. 135

A Poster “What Are You Afraid of?”

 • 54.

9) Улюблені казки.

Минулий простий час. Формування грамат навичок.

ст. 129-131

Past Simplе § 2, с. 254

В.5,с. 131, граматика с.130

 • 55.

10) Складаємо казку.

Розвиток навичок аудіювання. ст.132-133

В.2, с. 129

В.3, с. 130 В.6, с. 131

В.1, с.129

В.4,с. 130

В,3, с.133

 • 56.

11) Узагальнення знань, умінь та навичок по темі.

cт. 140-141

В.1,с. 140

В.2,З, с. 141

ТЕМА 5 ТЕМА 5 ТЕМА 5 ТЕМА 5 ТЕМА 5 ТЕМА 5 ТЕМА 5

 • 57.
 • Контроль навичок аудіювання з теми:
 • «Шкільне життя»

повт лексику

 • 58.
 • Контроль навичок читання з теми:
 • «Харчування»

готув твір, лист

 • 59.
 • Контроль навичок письма з теми (на вибір): (composition/letter)
 • «Я, моя родина, мої друзі»,
 • «Відпочинок. Дозвілля»
 • «Подорож»

готув розповідь

 • 60.
 • Контроль навичок говоріння з теми (на вибір):
 • «Природа»
 • «Моє місто»
 • «Свята та традиції»
 • «Одяг»

робота в словниках

 • 61.

Робота над помилками.

 • 62.

Підсумковий урок за І семестр.

Перегляд файлу

 

Календарно-тематичне планування уроків англійської мови на І семестр у 5 класах

 • (За English”/ Карп’юк О. Д., Англійська мова: Підручник для 5-го класу загальноосвітніх навчальних закладів./                                         
 • 5-ий рік навчання – Тернопіль: Видавництво «Астон», 2018 р. / 4 год. на тиждень).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

№ п/п

Дата

Дата

Тема уроку

Граматичматеріал

Лексичний матеріал

Аудію-вання

Читан-ня

Пись-

мо

Гово- ріння

Домашнє

завдання

При-

мітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Тема 1. Шкільне життя. (15 год.)

 1.  

 

 

Розділ 1.Час для школи

Тема 1. Усе про мене

1)Знову до школи! Усе про мене. Розвиток навичок діалогічного мовлення.                              ст. 4-6

Повна та скорочена форма

(long/full, short)

I am=Im

I have got=Ive got

I am not=I’m not

I have not got=I haven’t got

I am …

I am from …

I’ve got …

I haven’t got..

I like …

I’m crazy about…

1

Song

НО

SB 2, 4

WB p.4

3, 5, 6

***пісня ст. 4;

розпов про літні канікули;

Song

 1.  

 

 

2)Давайте знайомитись!

Розвиток навичок читання

та аудіювання.                ст. 8-11

He=He’s

He is not=He isn’t

He has got=He’s got

He has not got= He hasn’t got

 

1-3

WBEx.1, 2; p.5.

SB 2

WBEX.4,5;p.6.

4, 5

5/9 (розпов. про себе);

***утв діалог по темі;

WB Ex.3; p.5.

 

 1.  

 

 

3)Знайомство з новими друзями. Удосконалення граматичних навичок.

ст. 12-13

Дієслово “to be” в ств., пит. та зап. реченнях теп. часу.

Особ  та присв займенники.

§2, ст. 258-259

I  You He She It We They

 

 

SB 1-3

WB

Ex.7; p.8.

2, 4

§2, ст. 258-259;

4/13 (письм.)

 

 

 1.  

 

 

4)Друзі по листуванню. Опис особистості. Розвиток навичок говоріння та письма.

ст. 14-15

 

 

4

Song

 

SB ст. 15

WB

Ex.8;p.8.

1-3

***пісня ст. 15

WB Ex.9; p.9. (творче завдання) описати хл, дівч (письм 6-7 реч.);

Song

A Famous Person(photo)

 

 

 1.  

 

 

 

Тема 2. Усе про мій клас

5)Мої однокласники.

Розвиток навичок аудіювання

та читання.                    ст. 16-18                  

 

 

curly, wavy, straight, Art, Gymnastics, member, wizard,

round the world

to be good at …

1

3, 4, 5

SB 2

WB

Ex.1-4;

p.10.

 

5/18 (чит та перекл);

слова (вивч.)

***6|18 (письм відпов);

 

 1.                

 

 

 

6)Мої друзі. Удосконалення граматичних навичок.                            

Позначення часу (годинник).

ст. 19-22

Форми дієслова “to have” у ств., пит. та зап. реч теп. часу.

Об’єктні займенники.

me you  him her it us them

I am good at …

What time is it?

It’s … o’clock, an hour, half an hour, a quarter, a minute, past, to

 

2, 3

SB 1, 4

WB

Ex.5;p.12.

5, 6

5/20 (утв 5 речень); 6|22 (письм відпов про свій клас);

***6/20 (доповн);

 

 1.  

 

 

7)Лист другу.

Розвиток навичок письма. Написання e-mail.                ст. 23

 

 

 

 

 

2/23 (написати e-mail);

WB Ex.8;p.13.

E-mail

 1.  

 

 

Тема 3. Улюблені шк предмети.

8)Шкільні предмети. Активізація лексики та розвиток навичок читання.                               

                                              ст. 26-28

Кількісні та порядкові числівники.

§1, 2 ст. 257-258

Craft, Geography, History, IT, PE, Religion, Science

a timetable

 

2

SB 3

.

 

1-3

§1,2 ст 257-258;

WB Ex.1;p.14;

Вивч. лексику по темі.

 

 1.  

 

 

9)Мій улюблений предмет.

Формування грам. навичок.              

                                               ст.29-30

Ступені порівняння прикметників.

§1, ст. 256-257.

difficult, normal

2, 4

2/28

2/30

SB 1/30

WB.4;p1

SB 3/30

WBEx.9;p.18.

1/28

3/29

§1, ст. 256-257.

***2/30 (письм перекл. речен);

WB Ex.3;p.16.

 

 1.  

 

 

10) Інтерв’ю про розклад уроків.  Розвиток навичок діалогічного мовлення та письма.                              ст. 31-33

Вживання великої букви.

to quarrel, to tease, to-ten list

1

 

. SB 1, 2

WB

Ex.7;p.17

.

2-4

***5 (взяти інтерв’ю);

WB Ex.8;p.18.

1Classmate Interview

2 A Time-table

 1.  

 

 

Тема 4. Контр робота з англійської мови. 

11)Англійська мова в моєму житті. Розвиток навичок чит та аудіювання.               ст. 34-37

 

 

Song

SB 2b, 5

 

1, 3, 4, 6

2|34 (вир чит);

WB Ex.1;p.19. ***7/37 (Spelling Game);

Song

 1.  

 

12)На уроці англійської мови.

Розвиток навичок говоріння.

ст. 38-39

 

 

2

 

SB 3

 

1, 4

1|38 (вивч запит);

WB Ex.3;p.19.

 

 1.  

 

 

13)Шкільні справи.

Удосконалення грам. та лексичних навичок, розвиток навичок письма.             ст. 40-41               

Частини мови.

Noun

Pronoun

Verb

Preposition

Adjective

 

1

SB 2

WB

Ex.4;p.19.

3

1/41 (доповн реч);

2/ 41 (пис про урок англ. мови);

*** тв завдан

 

 1.  

 

 

14)Домашнє читання “It Is Important to Know a Foreign Language”.

Розвиток навичок читання та перекладу.                         ст. 44-45

 

 

 

1

SB 2

 

3

***3/45 (переказ);

WB Ex.7;p.21.

 

 1.  

 

 

15)Узагальнення знань, умінь та навичок.                      ст. 42-43

 

 

 

1

SB 2

WB

Ex.5;p.20.

3, 4

5/43 (пис про шк. життя);

WB Ex.6;p.20.

 

ТЕМА 1  ТЕМА 1  ТЕМА 1  ТЕМА 1  ТЕМА 1  ТЕМА 1

Тема 2 . Відпочинок і дозвілля (13 год.)

 1.  

 

 

Розділ 2. Час для розваг

Тема 1. Усе про моїх друзів

1)Люди навколо нас. Введення лексики та розвиток навичок читання.                           ст. 49-52                     

 

nickname, clumsy, curious, helpful, imaginative, lazy, polite, tidy, unusual

 

1,

5 Song

1, 2

SB 3

WB

Ex.1;p.22.

3

1/50 (вир чит);

***пісня ст.52;

WB Ex.2;p.23.

(кросворд)

\Song

 1.  

 

 

2)Інтереси та вподобання моїх друзів. Розвиток навичок аудіювання                       ст. 52-53

 

 

2

 

SB 4

 

1, 3

1-3

4|55 ( перекл усно);

 

Quiz “What You Are Really Like”

 1.  

 

 

3)Модальні дієслова. Формування грамат. навичок.                           

                                               ст.54-55

Вживання модального дієслова “can” в теп. часі.

can

can not=cant

 

 

WB

Ex.3,4; p.23.

 

***6/55 (письм);

WB Ex.8;p.25.

 

 1.  

 

 

4)Справжні друзі.

Розвиток навичок діалогічного мовлення та письма.  ст. 56-57

 

attention, to cheat, to expect, to join, to tease, to trust

I can’t help it.

2

5

SB 4

WB

Ex.6,7; p.24.

1, 2, 3

1

1/57 (5-6 реч про друга); WB Ex.9;p.25.

 

 1.  

 

 

Тема 2. Хобі та уподобання.

5)Світ хобі та захоплень. Активізація лексики та розвиток навичок читання.

ст. 58-60

 

camera, cartoon coin, stamp, to collect, fair

to be fond of…

to be interested in …

to take pictures

5

1

SB 4

WB

Ex.1;p.26.

2, 3

1|58 (чит та перекл);

WB Ex.2;p.26.

(A Mind Map)

A Mind Map

 1.  

 

 

6) Різноманітні хобі. Формування граматичних та лексичних навичок.       ст. 60-62

Теперішній простий час.

§1, ст. 261.

to play the piano

to play football

to go running

 

1a/

60

1/62

SB 3/61

SB 2/62

. WB

Ex.3;p.27

1b, 2

§1, ст. 261.

***1/61 (вивч запит);

WB Ex.4;p.27.

 

 1.  

 

 

7)Клуби за інтересами.

Розвиток навичок аудіювання.

ст. 63-65

 

aerobics, choir, drama group, yoga

2, 3

5

SB 3, 4

WB

Ex.5;p.27.

1, 2, 3

6/65 (напис реч про себе);

WB Ex.6;p.28.

Quiz “What kind of person are you?”

 1.  

 

 

8) Опитування однокласників про хобі та уподобання.

Розвиток навичок діалогічного мовлення та письма.    ст.66-67

 

 

1

1

SB 3

. WB

Ex.8;p.29

1, 2, 3, 4

4/69 (письм);

повт лексику;

WB Ex.9;p.30.

***

1/66 (вивч діалог);

Hobby Survey QuizAre You a Good Friend?”

 1.  

 

 

Тема 3. Вільний час

9)Свята та вечірки.

Розвиток навичок читання та перекладу.                        ст. 70-71

 

badge, fancy dress, glue, guest, invitation, pastime, theme, envelope, prize

 

1, 3

 

2, 4

3/74,

 

слова вчити;

 1/70 (письм переклад a|b|c)

WB   Ex.1-3;

p.32.

 

 1.  

 

10)Удосконалення граматичних навичок.                                           

                                              ст. 72-73

Прислівники частотності теперішнього часу.

always  usually  sometimes rarely  never

1/73,

4/75

 

 

1-3

/72-73,

4/74

3/73 (письм 5-8 реч);

 

 

 1.  

 

11)Проведення вільного часу.

Розвиток навичок аудіювання.

ст. 73-75

 

 

 

 

SB 2/73

WB

Ex.5,6;

p.32.

1, 2, 5

***A Word Map (тв. робота);

WB Ex.7;p.35.

A Word Map

 1.  

 

12)Запрошення на вечірку.

Розвиток навичок діалогічного та монологічного мовлення.

ст. 75-77

 

 

3

3, 5

SB 4

WB

Ex.8,9;

p.36.

 

***1/77 (тв. робота);

 

Invitation Cards

 1.  

 

13)Узагальнення знань, умінь та навичок по темі.        

                                              ст. 68-69

 

 

 

1, 4

SB 1

WB Ex.11;

p.31.

3

WB Ex.10;p.36.

 

ТЕМА 2 ТЕМА 2 ТЕМА 2 ТЕМА 2 ТЕМА 2 ТЕМА 2 ТЕМА 2

Тема 3. Я, моя родина, мої друзі (12 год.)

 1.  

 

 

Розділ 2.

Тема 4. Друзі в Інтернеті.

1)Я та мої друзі. Активізація лексики по темі.                                    ст.78

Вжив прийм.

to be keen on

to be interested in

to be fond of

to be good at

cоntact, experience, freak, to search, to share, useful

to be keen on …

 

SB 3, 4

 

1, 5

WB Ex.2;p.38.

Вивчити слова до диктанту

 

 

 1.  

 

 

2)Он-лайн спілкування з друзями. Розвиток навичок читання.                           ст. 78-79

 

 

 

2

WB

Ex.1;p.38.

 

2/78 (вир чит та перекл);

 

 

 1.  

 

 

3)Вподобання моїх друзів.

Герундій. Удосконалення граматичних навичок

                                                    ст. 81.                      

Герундій.

I love

 

+ V ing

I like

I hate

I go

I am good at drawing.

I think reading is fun.

 

 

WB

Ex.3,4;

p.39.

 

2/81(доповн реч);

 

 

 1.  

 

 

4)Комп’ютери та електронне листування. Розвиток навичок говоріння.                          ст. 81-82

 

message

to waste time

 

 

2

4

SB 1, 2

 

1, 3

4/82 (вир чит діалога);

WB Ex.5;p.42.

 

 1.  

 

5)Написання електронного листа. Розвиток практичних навичок письма.                   ст. 83

Присвійний відмінок.

§2, ст. 254.

a craze

 

1

SB 1

WB

Ex.7;p.42.

1

§2, ст. 254;

ел лист (тв. робота);

WB Ex.6;p.42.

Writing an E-Mail

 1.  

 

Розділ 3. Час для родинних справ.

Тема 3.1 Все про мою родину.

6)Моя родина та родинні зв’язки. Введення лексики.                               

                                              ст. 92-93

 

mother/mum, father/dad, grandmother/grandma

grandfather/grandpa

grandson

granddaughter

 

2/92

SB 4|95

 

1, 3

***3/95 (усно відпов на запит);

 

 

 1.  

 

7)Моє родинне дерево.

Розвиток навичок аудіювання.

ст. 94-95

 

 

2/94

 

WB

Ex.1;p.45. Ex.2;p.45.

(кросворд).

 

WB Ex.3;p.47.

(творча робота)

 

A Family Tree

 

 1.  

 

8)Члени родини та їх професії. Розвиток навичок читання.

ст. 96-97

 

burglar, dentist, nurse, postman, police officer, vet to catch, to repair

each other, together

1, 4,

SB 3

.

2

 

 

 1.  

 

9) Діти в родині.

Розвиток навичок говоріння, формування лекс. та грамат. навичок.                          ст. 99-101

Теперішній тривалий час.

§4, ст. 262

 

 

6

WB

Ex.5,6;

p.48

 

WB Ex.4;p.47.

(A Word Square)

§4, ст. 262;

1/99(письм);

WB Ex.7;p.49.

A Word Square

 1.  

 

 

10)Лист другу про родину. Розвиток навичок  письма.

ст. 101

 

 

1/100

1/100

SB 1/101

WB

Ex.9,10;

p.50.

2, 3

2/101 (лист другу); повт лексику;

 

 

 1.  

 

 

11)Домашнє читання Eyores Birthday. Розвиток навичок читання та переказу.                       

ст. 86-87

 

a donkey

Eeyere

1

1

SB 2

 

2, 3

повт лексики (розділ 2);

***3/87(переказ за мал)

 

 1.  

 

 

12)Узагальнення знань, умінь та навичок по темі.

ст. 84-85

 

 

 

2, 5

SB 1, 4

 

3, 6

***7/ 85 (плани на майб ДН);

WB Ex.8;p.43.

 

ТЕМА 3 ТЕМА 3 ТЕМА 3 ТЕМА 3 ТЕМА 3 ТЕМА 3 ТЕМА 3

Тема 4. Харчування (8 год.)

 1.  

 

 

Тема 3.2 Харчування

1)Корисна для здоров’я їжа.

Введення та активізація лексики.                        ст. 102-103

 

cook, computer programmer,  hairdresser, mechanic, taxi driver, writer

*(taximate)

 

1, 3

WB

Ex.1,2;

p.52.

2

лексика по темі;

1/104 (слова, чит.,  перекл.)

WB Ex.3;p.52.

 

 1.  

 

 

2)Їжа у Великій Британії. Робота над текстом.     ст. 104                      

 

health, healthy/

unhealthy food

1

1, 4

 

 

4/105 (чит, перекл);

 

 

 1.  

 

 

3)Страви у Великобританії. Розвиток навичок читання та перекладу.                   ст. 104-106

 

crisps, peanuts

bone, skin

to skip a meal

to be rich in

 

 

SB 2

WB

Ex.4,5;

p.53.

3

5/106 (письм true/false)

*повідомл. про страви в Україні

 

 1.  

 

 

4)Продукти харчування.

Розвиток навичок аудіювання.

ст. 106-108

 

 

2

 

SB 4

.

1, 3

WB

Ex.7,8;

p.54

 

 1.  

 

 

5)Їжа у холодильнику. Удосконалення грам. навичок.

ст. 108-109

Множина іменників.

§1, ст. 253.

 

Злічуванні та незлічуванні іменники.

§3, ст. 264.

 

 

 

 

 

§2, ст. 254.

§3, ст. 264.

WB Ex.9-11;

p.55.

 

 1.  

 

 

6)Здорове харчування. Страви в Україні. Розвиток навичок діалогічного говоріння.   ст. 110                     

 

 

3

 

4

 

5/111 (встав. пропуски); скл. діалог

 

 1.  

 

 

7)Щоденний раціон та улюблені страви. Удосконалення граматичних навичок та  письма. Плакат.

 ст. 113

Вживання

much, many”, “some”та “any” з іменниками.

§3, ст. 259.

 

1, 2/109 4/110,

2/111

 

SB 5

WB

Ex.12;p.56.

3/110,

3/112

§3, ст. 259.

2/111(вивч діалог);

WB Ex.14;p.57.

Role Play “Shop Assistant”

 1.  

 

 

8)Узагальнення знань, умінь та навичок по темі.

ст. 114-115

 

 

1/114

 

SB 1/113

WB

Ex.14;

p.57.

1/113,

1с/114

тв робота (плакат);

повт лексики (Розділ 3);

A PosterAbout Food

ТЕМА 4 ТЕМА 4 ТЕМА 4 ТЕМА 4 ТЕМА 4 ТЕМА 4 ТЕМА 4

Тема 5. Свята і традиції (10 год.)

 1.  

 

 

Розділ 3.Час для родинних справ

Тема 3. Особливісвята

1) Святкуємо Різдво.

Активізація лексики по темі.                            

                                              ст.116

 

 

 

 

Прийменники часу § 1 (2), с. 254

 

 

 

 

 

 

 

 

Написати листівку

 

 1.  

 

 

2) Традиції святкування Різдва. Розвиток навичок читання.                   ст. 116-118

 

 

В.З, с. 117,В.5,с. 118

 

В.1, 2, с. 116

 

В.5, с.118

 

 1.  

 

 

3) Календар свят.

Модальні дієслова. Формуван граматичних. навичок.

ст.118-119, 121

 

Модальне дієслово must §7,с.264

 

 

 

 

В.3,с.121

 

 1.  

 

 

4) Хронологія свят. Форм практичних навичок читання дат.         ст.122-124

Thanksgiving, mean, excited

 

В.1,с. 122          В.5,7, с. 124

В.4, с. 123 В.6, с. 124

В.8, с. 124

 

 В.3, с. 123

Лист про улюблене свято.

 1.  

 

 

Тема 4. Бабусині казки

8) Наші спогади та дитячі страхи. Розвиток навичок читання.                  ст. 126-128

attic, ghost, hide, horror, lightning, thunder,branch, dark, spider, bat, skeleton

 

 

В.1, с. 126 В.3, с. 127 В.7, с. 128

В.2, с. 126 В.4, с. 128

В.1,с. 125

В.2, с. 125

 В.5,6, с. 128

 

В.7,с. 133  В.5, с. 135

A Poster “What Are You Afraid of?”

 1.  

 

 

9) Улюблені казки.

Минулий простий час.          Формування грамат навичок.                      

                                      ст. 129-131

Past Simplе § 2, с. 254

 

 

 

 

 В.5,с. 131, граматика с.130

 

 1.  

 

 

10) Складаємо казку.

Розвиток навичок аудіювання.              ст.132-133

 

 

В.2, с. 129

В.3, с. 130 В.6, с. 131

В.1, с.129

В.4,с. 130

В,3, с.133

 

 1.  

 

 

11) Узагальнення знань, умінь та навичок по темі.     

                                     cт. 140-141

 

 

 

В.1,с. 140

 

 

 В.2,З, с. 141

 

ТЕМА 5 ТЕМА 5 ТЕМА 5 ТЕМА 5 ТЕМА 5 ТЕМА 5 ТЕМА 5

 1.  

 

 

Контроль навичок аудіювання з теми:

 • «Шкільне життя»

повт лексику

 

 1.  

 

 

Контроль навичок читання з теми:

 • «Харчування»

готув твір, лист

 

 1.  

 

 

Контроль  навичок письма з теми (на вибір): (composition/letter)

 • «Я, моя родина, мої друзі»,
 • «Відпочинок. Дозвілля»
 • «Подорож»

 

готув розповідь

 

 

 

 1.  

 

 

Контроль навичок говоріння з теми (на вибір):

 • «Природа»
 • «Моє місто»
 • «Свята та традиції»
 • «Одяг»

робота в словниках

 

 1.  

 

 

Робота над помилками.

 

 

 1.  

 

 

Підсумковий урок за І семестр.

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 3
Оцінки та відгуки
 1. Безугла Тетяна Володимирівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Репина Таня
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Дмітріва Поліна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
До підручника
Англійська мова (5-й рік навчання) 5 клас (Карпюк О.Д.)
Додано
31 серпня 2018
Переглядів
8450
Оцінка розробки
5.0 (3 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку