5 липня о 18:00Вебінар: «Щоденні-3» та «Щоденні-5»: незамінна частина уроку в Новій українській школі

Календарно–тематичне планування уроків англійської мови на ІІ семестр у 9 кл. / 3 год./тиж.

Про матеріал
Календарно–тематичне планування уроків англійської мови на ІІ семестр у 9 кл. /3 год./тиж. • Карпюк О.Д., Англійська мова (9-й рік навчання) (English (the 9th year of studies)): підручник для 9-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. – Тернопіль: «Видавництво Астон», 2017. • Карпюк О.Д., Робочий зошит з англійської мови для 9-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. – Тернопіль: Лібра Терра, 2017. 9 – Д клас (Вт., Ср., Пт.) За програмою: 3 год. х 19 тижнів = 57 год. Вихідні дні: 01.05.2020 (Пт.) За журналом: 56 год. 9 – Є клас (Пн., Вт., Чт.) За програмою: 3 год. х 19 тижнів = 57 год. Вихідні дні: 09.03.2020 (Пн.), 20.04.2020 (Пн.), 11.05.2020 (Пн.) За журналом: 54 год. Тема 5. Наука та технічний прогрес 13 год. Тема 6. Природа та погода 13 год. Тема 7. Англомовні країни 12 год. Тема 8. Україна 12 год. К.р. (аудіювання) К.р. (читання) К.р. (письмо) К.р. (говоріння) 1 1 1 1 19/05 20/05 22/05 26/05 Аналіз к.р., робота над помилками. Підсумковий урок за рік. 1 1 27/05 29/05 Всього: 56 год. Тема 5. Наука та технічний прогрес 13 год. Тема 6. Природа та погода 12 год. Тема 7. Англомовні країни 11 год. Тема 8. Україна 12 год. К.р. (аудіювання) К.р. (читання) К.р. (письмо) К.р. (говоріння) 1 1 1 1 18/05 19/05 21/05 25/05 Аналіз к.р., робота над помилками. Підсумковий урок за рік. 1 1 26/05 28/05 Всього: 54 год. № уро-ку Дата Тема уроку Мовний інвентар Комунікативна компетентність Домашнє завдання 9-Д 9-Є Лексика Граматика Аудіювання Говоріння Читання Письмо Тема 5. Наука і технічний прогрес. (13 год.) 1. 14/01 13/01 Наука і технічний прогрес. Введення та від-працюв. нових ЛО по темі. An artist, an architect, an engineer, a reason, an inventor, to launch, to exist Впр. 2c,с.119. Впр. 3, с.119. Впр. 1, с.118. Впр. 2b, с.119. Вивч. слова; Впр. 6 с.121 2. 15/01 14/01 Сучасні пристрої в житті та в побуті. Активізація лексики по темі. Впр. 4a,с.120. Впр. 7, с.120. Впр. 9, с.123. Впр. 7, с.120. Впр. 4c, с.120. Впр. 5, с.120. Впр.7d с.122 3. 17/01 16/01 Галузі науки. Словотвір. Формування навичок читання. Geology, chemistry, botany, biology, physics, an invention, a theory, to discover, to invent Впр. 2, с. 124. Впр. 3a, с.125. Впр. 3b, с.125. Впр. 1, с.124 Заповнення таблиці Впр. 4, с.126. WB ex.8,9; pp.63-64 4. 21/01 20/01 Видатні вчені. Формування навичок аудіювання. Впр. 6, с.127 Впр.7 с.127 (відп. на питан.) 5. 22/01 21/01 Перші винаходи та відкриття. Розвиток навичок читання. An explorer, exploration, an observer, observation, to explore, to observe, to succeed Впр. 1b, с.129 Впр. 1a, с.128 Впр. 3a, с.130 Впр. 5, с. 132 Впр. 2, с. 130 Написати твір за темою уроку (вик. впр.5 с.132) 6. 24/01 23/01 Пасивний стан дієслова. Розвиток нав. граматики. Present Passive. Past Passive. Впр. 4, с. 131 Впр. 3b, с.131 Впр. 6c, с.131 Впр. 3b, с. 131 WB ex.11-p.65 7. 28/01 27/01 Роль винаходів у нашому житті. Вдосконалення навичок читання. An achievement, cell, humanity, affordable, awesome, harmful, remote Passive Voice Впр. 6, с. 134 Впр. 8, с. 136 Discussion Впр. 7a, с.134 Впр. 7b, с.135 Доповнення речень Впр.9 с.136 WB ex.13,p.66 8. 29/01 28/01 Відомі винахідники. Вдосконалення навичок говоріння. Purpose, riddle, to depend on, recent Passive Voice Впр. 3, с.138 Впр. 1a, с.136 Впр. 1b, с.137 Діалоги Впр. 2, с. 137 Впр. 4a, с. 138 Впр. 4b, с. 138 Впр.7 с.143 WB ex.15-p.69, ex.17-p.71 9. 31/01 30/01 Поговоримо про майбутнє. Вдосконалення навичок говоріння. Disease, to apply, curious, overseas, mainly Present Passive Past Passive Впр. 6a, с. 142 Впр. 5b,6b, с. 142 Впр. 5a, с.139 Впр.10a, с.144 Доп. таблиці. WB ex.21,22-pp.73-74 10. 04/02 03/02 Написання біографії. Вдосконалення навичок письма. Впр. 8, с.143 Знайти інф. про одного з укр. учених 11. 05/02 04/02 Цифрова революція. Вдосконалення навичок аудіювання. Digital revolution, a Wi-Fi hotspot Culture “Is there Wi-Fi in the Sahara?” Explore More Створ. презент. про он-лайн компанію 12. 07/02 06/02 Наука і технічний прогрес. Систематизація знань, умінь та навичок. Впр. 9, с.144 Expressing opinion Впр. 10a,с.144 Впр. 10,с.145 Написання твору. Впр.10a,с.145 WB ex.23-p.74 13. 11/02 10/02 Узагальнення вивченого матеріалу по темі. Повт.ст.118-145, роб. в словниках Тема 6. Природа і погода (13 год.) Тема 6. Природа і погода (8 год.) 14. 12/02 11/02 Природа і погода. Введення нових ЛО та відпрацювання їх. Climate change, rubbish, growing population, danger, pollution, to pollute, to save, to recycle, to reduce, to reuse, environment, environmental Discussion. Впр.1, с.146 Впр. 2, с.146 Вивч. слова; Впр. 4, с.147 15. 14/02 13/02 Значення природи для тебе. Активізація лексики та формування навичок читання. Present Passive, Past Passive Впр. 3, с.147 Впр. 5, с.149 Написати твір за зразк Впр.7 с.150 16. 18/02 17/02 У нас немає іншої Землі. Формування навичок говоріння. Global warming, the ozone layer, deforestation, recycling, electric car, alternative energy Present Passive, Past Passive Впр. 6, с.150 Впр. 7b, с.151 Впр. 9b, с.152; WB ex.3,4-pp.77-78 17. 19/02 18/02 Рослинний та тваринний світ України. Розв. навичок діалог. та монол. мовлення. Назви рослин, диких та свійських тварин. endangered animal and plant species, to protect Впр. 8, с.151 Впр. 9a, с.151 Заповнення таблиці Підготувати повідомлення по темі 18. 21/02 20/02 Що Ви можете зробити, щоб урятувати Землю? Розвит навичок аудіювання. A container, oxygen, a surface, survival, coastal, waste Впр. 2a,b, 3a, с.153. Впр. 1, с.152 Впр. 3b, с.154 Впр. 4, с.154 Заповнення таблиці WB ex.5, pp.78-79 19. 25/02 24/02 Сортуй правильно! Розвиток навичок читання. Впр. 6a,b; с.156 Впр. 5, с.155 Впр.7а,в;с.156 WB ex.6-p.79 20. 26/02 25/02 За і проти. Розвиток навичок письма. Впр. 3, с.157 Впр. 1, с.157 Тексти “Pollution” та “Alternative Energy” Впр. 2, с.157 Впр.5, с.158; міні-твір по темі 21. 28/02 --- Що нам слід зробити? Вдосконалення граматичних навичок (Умовні речення І типу). Уживання умовних речень І типу. Впр. 4, с.158 Discussion WB ex.15, p.84, ex.18, p.87 22. 03/03 27/02 Поговорімо про охорону довкілля. Вдосконалення навичок говоріння. Habitat, to preserve, to spill, to survive, extinct, to get rid of, to run out of, endangered, oxygen Modal Verbs Впр. 1, с.159 Впр. 4, с.162 Впр. 5b, с.163 Впр. 2a, с.159 “Do you know” box, с. 160. Впр. 6, с.164 Впр. 2b, с.160 Впр. 8, с.165 Заповн. табл. Впр 7, с. 164; Впр. 9 a, b, с. 165–166. 23. 04/03 02/03 Охорона довкілля в Україні. Вдосконалення навичок письма. Picturesque, wildlife, valuable, a predator, a shrinking, to cause, illegal shooting, a lack, a stork, an inhabitant Present Past Passive. Modal Verbs discussion Написання плану. Доповнення речень Напис. лист впр. 2 с.167 WB ex.17-p.86, ex.19-p.88 24. 06/03 03/03 Природа і погода. Систематизація знань, умінь та навичок. Впр. 1, с.167 “Do you know?” box, с.166–167. Підготувати проект по темі 25. 10/03 05/03 Виконання та презентація проектів по темі. WB ex.20, pp.88-89 26. 11/03 10/03 Узагальнення вивченого матеріалу по темі. “Environmental Protection in Ukraine” Повт.с. 146-167; роб. в словнику Тема 7. Англомовні країни (12 год.) Тема 7. Англомовні країни (7 год.) 27. 13/03 12/03 Англомовні країни. Введення ЛО по темі та відпрацювання їх. Independent, linked, located, governed, diverse, varied, society, Prepositions Впр 1, с.182 Впр. 2a, с.182 Впр. 2d, с.183 Впр. 2b, с.182 Впр. 3, с.184 Заповн. табл. Склад. a mind-map. Впр. 2, c.182 Вивч. слова, Впр.5в, с.186 28. 17/03 16/03 Карта Великої Британії. Формування навичок читання. the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Britain, the UK, England, Scotland, Wales, Northern Ireland, Belfast, Cardiff, London, Edinburgh Впр. 4, с.185 Впр. 5a, с.185 Впр.4, с.185 Роб. з картою, WB ex.3, pp.91-92 29. 18/03 17/03 Історичні відомості про Велику Британію. Формув. навичок говоріння. Sword, shield, traffic, conveniently, sandwich, butler, gambling, accents Total population Prepositions. Articles with proper names Впр. 2, с.188 Впр. 3a,b,c; с.189 Впр. 6, с.186 Обмін інформацією. Впр. 8, с.187 Впр. 7, с. 186 Тексти Впр. 4b, с.190 Впр. 8, с.18 (питан) Заповн. табл. Впр. 5а, с.191 WB ex.4, p.92 30. 20/03 19/03 Різноманітність традицій. Розвиток навичок аудіювання. national symbol, national day Впр. 3 d,4 a, с. 190 Впр. 1, с.188 Впр. 5b, с.191 Скл. 10 запит для опитуван.; WB ex.6, p.93 31. 31/03 30/03 Об’єднане Королівство вчора, сьогодні і завтра. Розвиток навичок говоріння. Dinosaur Park, the bronze age, Show-down, the Welsh dragon, the under-ground tour, coal mine, bone cave, patron saint Впр. 5a, с.198 Explanation. Впр. 1, с.192 Defining the verb tenses Впр. 1, с.194 Текст “Sir Isaac Newton”. Впр. 5, с.194 Впр. 2, с.192. Впр. 3, с.193. Впр. 4, с.193. Складання a mind-map. Впр. 3 (реч. 9–15), с. 193; Впр. 7, с.194. 32. 01/04 31/03 Написання розповіді. Розвиток граматичних навичок та навичок письма. Past Tenses. Future Tenses revision. Articles with proper names Впр. 7, с.200 Впр. 3a, с.196 Впр. 3b, с.197 Factfile, с.197 Впр. 5b, с.198 Впр. 6а, с.199, закінчити розповідь. 33. 03/04 02/04 Створення блогу про Велику Британію. Вдоскон. навичок письма. Accommodation, budget hotels, laundry, facilities, Lidl Aldi, Sainsbury’s, money saving, to book Past Tenses. Future Tenses. Articles with proper names Впр. 6b, с.200 Впр. 4, с.198 Впр. 8, с.200 Обмін інформ. Reading the blog’s information Making notes. Впр. 6, с.194 Впр. 2, с.195 Впр.1 с.200 WB ex.7,8-pp.94-95 34. 07/04 --- Навколо Великоританії. Вдосконалення навичок говоріння та читання. Назви міст та пам’яток історії та культури. Past Future Tenses. Articles with proper names “Do you know the British land-marks?” quiz. Впр. 5b, с.205 Впр. 1b, с.202 Впр. 2, с.204 Впр. 3, с.204 Впр. 5a, с.205 Впр. 1a, с.201 Впр. 2, с.203 Quiz reading Складання списку запитань Впр.4a,b;с.205; WB ex.13,14-pp.98-100 35. 08/04 06/04 Англомовні країни. Великі та відомі міста. Вдосконалення навичок аудіювання. Highlands, Cambridge, Snowdown, Lake District, Cheviot Hills, Bath, York-shire Moors, Brighton, Up-land, navigable, borough, iron, ore, brass-ware, blast furnace, steam engine, allotment, cluster Past Tenses. Future Tenses. Articles with proper names Впр. 1a, с.207 Впр. 2a, с.207 Впр. 5c, с.206 Впр.2b,c; с.208 Впр. 5c, с.206 Впр. 5c, с.206 Впр. 1b, с.207 Впр. 3c, с.210; WB ex.16, p.101 36. 10/04 07/04 Англомовні країни. Вдосконалення граматичних навичок. Present and Past Simple Passive Впр.3a,b; с.209 Впр. 4, с.210 Впр. 4 (речен. 1–8), с.212 Впр. 1, с.213 Впр. 2, с.214 Впр. 1, с.210 Впр. 2, с.211 Впр. 5, с. 210. WBex.17,p.101 37. 14/04 09/04 Розкажи мені про ВБ. Систематизація знань, умінь та навичок. Articles with proper names Asking/Giving directions. Впр. 4a, с.215 Заповнення таблиці Впр. 6b, с.217 WB ex.18, p.102 38. 15/04 13/04 Узагальнення вивченого матеріалу по темі. Впр. 3, с.215 Впр. 4b, с.215 Впр. 5, с.216 Впр. 3, с.211 Написання тез Впр. 6a, с.216; роб. в словнику Тема 8. Україна (12 год.) Тема 8. Україна (7 год.) 39. 17/04 14/04 Україна – наша Батьківщина. Введення та активізація ЛО по темі. Articles with common аnd proper names Текст “British towns” Доповнення речень. Вивч.слова, Впр. 1, с. 217. WB ex.3,p.105 40. 21/04 16/04 Історичні відомості про Україну. Активізація лексики по темі. Назви міст та пам’яток історії та культури. Present and Past Simple Passive. Впр. 1, с.218 Відповіді на питання. Впр. 2a, с.218 Впр. 2b, с.220 Впр. 5, с.222 WB ex.4,p.107 41. 22/04 21/04 Київ – Європейська столиця. Формування граматичних навичок. I would like to go … I would like to see… I would like to visit … If I go to…, I will choose Future Conditional Впр. 4, с.222 Впр. 3, с.220 WB ex.5, pp.108-109 42. 24/04 23/04 Що подивитися в Україні? Формув. навичок письма. Назви міст та пам’яток історії та культури. Текст “What to See in Ukraine?” WB ex.6, p110 43. 28/04 27/04 Визначні місця України. Форм. навичок аудіювання. I’d like to see… I’d prefer to go… I’d want to… Articles with common аnd proper names Впр. 7b, с. 224 Впр. 6, с.223 Впр. 8, с.224 Впр. 9, с.225 Впр. 6, с.223 Доп. речень. Впр. 7a, с.224 Зап. таблиці Впр. 10, с. 225. WB ex.11, p.114-115 44. 29/04 28/04 Повернімося до України. Розвиток навичок читання. Робота з текстом. Назви міст та пам’яток історії та культури. Впр. 1, с.226 Впр. 3 (питання 1–7), с. 32 Доповнення речень Впр. 5, с. 233 WB ex.12, p.115 45. 05/05 30/04 В пошуках інформації. Вдоскон. навичок читання. Past and Future Tenses. Впр. 2, с.230 Впр. 5, с. 233 WB ex.13-p.116 46. 06/05 04/05 Розкажи мені про Україну. Вдосконалення навичок діалогічного говоріння. Odesa, Truskavets’, Uman’, Chernyhiv, Kolomyia, Mukacheve, Zaporizhzhia Articles with common аnd proper names Впр. 3 (пит8–10), с.232 “In a travel agency” діалог. Знайти додатк інформацію по темі 47. 08/05 05/05 Моє рідне місто. Вдоскон. навичок говоріння. Впр. 4, с.233 Відп. на пит. Впр. 2, с.226. Teкст “Odesa” Повторити с. 201-233 48. 12/05 07/05 Написання листівки. Вдоскон. навичок письма. Написати листівку, повторити структуру листівки 49. 13/05 12/05 Міста України. Систематизація знань, умінь та навичок. “Around Ukraine” quiz About places of interest booklet presentation Reading the tourist guide booklet “Tun-nel of Love” Скла дання турист. буклету WB ex.15-p.118, підготув. буклет 50. 15/05 14/05 Узагальнення вивченого матеріалу по темі. . Reading a tourist guide booklet робота в словниках, повторення 51. 19/05 18/05 Контроль навичок аудіювання по темі «Наука і технічний прогрес» Повт. лексики 52. 20/05 19/05 Контроль навичок читання по темі «Природа і погода» Повт. структуру листа, твору 53. 22/05 21/05 Контроль навичок письма по темам «Україна», «Наука і технічний прогрес» Підготув. розповідь по темі 54. 26/05 25/05 Контроль навичок говоріння по темам «Англомовні країни» «Природа і погода» Повторення граматичного та лексичного матеріала 55. 27/05 26/05 Аналіз контрольних робіт, робота над помилками. 56. 29/05 28/05 Підсумковий урок за рік.
Перегляд файлу

Календарно–тематичне планування уроків англійської мови на ІІ семестр у 9 кл. /3 год./тиж.

 • Карпюк О.Д., Англійська мова (9-й рік навчання) (English (the 9th year of studies)): підручник для 9-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. – Тернопіль: «Видавництво Астон», 2017.
 • Карпюк О.Д., Робочий зошит з англійської мови для 9-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. – Тернопіль: Лібра Терра, 2017.

9 – Д клас (Вт., Ср., Пт.)

За програмою: 3 год. х 19 тижнів = 57 год.

Вихідні дні: 01.05.2020 (Пт.)

За журналом: 56 год.

9 – Є клас (Пн., Вт., Чт.)

За програмою: 3 год. х 19 тижнів = 57 год.

Вихідні дні: 09.03.2020 (Пн.), 20.04.2020 (Пн.), 11.05.2020 (Пн.)

За журналом: 54 год.

Тема 5. Наука та технічний прогрес

13 год.

Тема 6. Природа та погода

13 год.

Тема 7. Англомовні країни

12 год.

Тема 8. Україна

12 год.

К.р. (аудіювання)

К.р. (читання)

К.р. (письмо)

К.р. (говоріння)

1

1

1

1

19/05

20/05

22/05

26/05

Аналіз к.р., робота над помилками.

Підсумковий урок за рік.

1

1

27/05

29/05

Всього:

56 год.

Тема 5. Наука та технічний прогрес

13 год.

Тема 6. Природа та погода

12 год.

Тема 7. Англомовні країни

11 год.

Тема 8. Україна

12 год.

К.р. (аудіювання)

К.р. (читання)

К.р. (письмо)

К.р. (говоріння)

1

1

1

1

18/05

19/05

21/05

25/05

Аналіз к.р., робота над помилками.

Підсумковий урок за рік.

1

1

26/05

28/05

Всього:

54 год.

      

уро-ку  

Дата 

Тема уроку

Мовний інвентар

Комунікативна компетентність

Домашнє

завдання

9-Д

9-Є

Лексика

Граматика

Аудіювання

Говоріння

Читання

Письмо

 

Тема 5. Наука і технічний прогрес.  (13 год.) 

 1.  

14/01

13/01

Наука і технічний прогрес. Введення та від-працюв. нових ЛО по темі.

An artist, an architect,

an engineer, a reason, an inventor, to launch, to exist

 

Впр. 2c,с.119.

Впр. 3, с.119.

 

Впр. 1, с.118.

Впр. 2b, с.119.

 

 

 

Вивч. слова; Впр. 6 с.121

 

 1.  

15/01

14/01

Сучасні пристрої в житті

та в побуті. Активізація лексики по темі.

 

 

Впр. 4a,с.120.

Впр. 7, с.120.

Впр. 9, с.123.

 

Впр. 7, с.120.

 

Впр. 4c, с.120.

Впр. 5, с.120.

Впр.7d с.122

 1.  

17/01

16/01

Галузі науки. Словотвір. Формування  навичок читання.

Geology, chemistry,

botany, biology, physics, an invention, a theory, to discover, to invent

 

 

Впр. 2, с. 124.

Впр. 3a, с.125.

 

Впр. 3b, с.125.

 

Впр. 1, с.124

Заповнення таблиці

Впр. 4, с.126.

WB ex.8,9;  pp.63-64

 1.  

21/01

20/01

Видатні вчені. Формування навичок аудіювання.

 

 

 

Впр. 6, с.127

 

 

Впр.7 с.127

(відп. на питан.)

 

 1.  

22/01

21/01

Перші винаходи та відкриття. Розвиток навичок читання.

An explorer, exploration, an observer, observation, to explore, to observe, to succeed

 

 

Впр. 1b, с.129

 

Впр. 1a, с.128

Впр. 3a, с.130

Впр. 5, с. 132 

Впр. 2, с. 130

 

Написати твір за темою уроку (вик. впр.5 с.132)

 

 1.  

24/01

23/01

Пасивний стан дієслова. Розвиток нав. граматики.

 

Present Passive.

Past Passive.

Впр. 4, с. 131

Впр. 3b, с.131

Впр. 6c, с.131

 

Впр. 3b, с. 131

WB ex.11-p.65

 1.  

28/01

27/01

Роль винаходів у нашому житті. Вдосконалення навичок читання.

An achievement, cell, humanity, affordable, awesome, harmful, remote

Passive Voice

 

Впр. 6, с. 134

Впр. 8, с. 136

Discussion

Впр. 7a, с.134

Впр. 7b, с.135

Доповнення речень

Впр.9 с.136

WB ex.13,p.66

 1.  

29/01

28/01

Відомі винахідники.

Вдосконалення навичок говоріння.

Purpose, riddle, to depend on, recent

Passive Voice

Впр. 3, с.138

Впр. 1a, с.136

Впр. 1b, с.137

Діалоги

Впр. 2, с. 137

Впр. 4a, с. 138

Впр. 4b, с. 138

Впр.7 с.143

WB ex.15-p.69, ex.17-p.71

 1.  

31/01

30/01

Поговоримо про майбутнє. Вдосконалення навичок говоріння.

Disease, to apply, curious, overseas, mainly

 

Present Passive

Past Passive

Впр. 6a,

с. 142

 

Впр. 5b,6b,

с. 142

 

Впр. 5a, с.139

 

Впр.10a, с.144

Доп.  таблиці.

WB ex.21,22-pp.73-74

 1.  

04/02

03/02

Написання біографії. Вдосконалення навичок письма.

 

 

 

Впр. 8, с.143

 

 

 

Знайти інф. про одного з укр. учених

 1.  

05/02

04/02

Цифрова революція.

Вдосконалення навичок аудіювання.

Digital revolution,

a Wi-Fi hotspot

 

Culture “Is there Wi-Fi in the Sahara?”

 

Explore More

 

Створ. презент. про он-лайн компанію

 1.  

07/02

06/02

Наука і технічний прогрес.

Систематизація знань, умінь та навичок.

 

 

 

Впр. 9, с.144

Expressing

opinion

Впр. 10a,с.144

Впр. 10,с.145

Написання твору.

Впр.10a,с.145

WB ex.23-p.74

 1.  

11/02

10/02

Узагальнення вивченого матеріалу по темі. 

 

 

 

 

 

 

Повт.ст.118-145, роб. в словниках

Тема 6. Природа і погода (13 год.)

 

Тема 6. Природа і погода (8 год.)

 1.  

12/02

11/02

Природа і погода.

Введення нових ЛО та відпрацювання їх.

Climate change, rubbish, growing population, danger, pollution, to pollute, to save, to recycle, to reduce, to reuse, environment, environmental

 

 

Discussion.

Впр.1, с.146

 

Впр. 2, с.146

 

 

Вивч. слова;

Впр. 4, с.147

 1.  

14/02

13/02

Значення природи для тебе. Активізація лексики та формування навичок читання.

Present Passive,

Past Passive

 

Впр. 3, с.147

Впр. 5, с.149

 

 

 

Написати твір за зразк Впр.7 с.150

 

 1.  

18/02

17/02

У нас немає іншої Землі. Формування навичок говоріння.

Global warming, the

ozone layer, deforestation, recycling, electric car, alternative energy

Present Passive,

Past Passive

 

 

Впр. 6, с.150

 

Впр. 7b, с.151

 

 

Впр. 9b, с.152; WB ex.3,4-pp.77-78

 1.  

19/02

18/02

Рослинний та тваринний світ України. Розв. навичок діалог. та монол. мовлення.

Назви рослин, диких та свійських тварин. endangered animal and plant species, to protect

 

 

Впр. 8, с.151

 

Впр. 9a, с.151

 

Заповнення таблиці

Підготувати повідомлення по темі

 1.  

21/02

20/02

Що Ви можете зробити,

щоб урятувати Землю? Розвит навичок аудіювання.

A container, oxygen, a surface, survival, coastal,

waste

 

 

Впр. 2a,b,

3a, с.153.

 

Впр. 1, с.152

Впр. 3b, с.154

Впр. 4, с.154

 

Заповнення таблиці

WB ex.5, pp.78-79

 1.  

25/02

24/02

Сортуй правильно! Розвиток навичок читання.

 

 

Впр. 6a,b; с.156

 

Впр. 5, с.155

 

Впр.7а,в;с.156

WB ex.6-p.79

 1.  

26/02

25/02

За і проти.

Розвиток навичок письма.

 

 

 

Впр. 3, с.157

 

Впр. 1, с.157

Тексти “Pollution” та “Alternative Energy”

Впр. 2, с.157

Впр.5, с.158;

міні-твір по темі

 1.  

28/02

---

Що нам слід зробити? Вдосконалення граматичних навичок (Умовні речення І типу).

 

Уживання умовних речень І типу.

 

Впр. 4, с.158

Discussion

 

 

WB ex.15, p.84, ex.18, p.87

 1.  

03/03

27/02

Поговорімо про охорону довкілля. Вдосконалення  навичок  говоріння.

Habitat, to preserve, to spill, to survive, extinct, to get rid of, to run out of, endangered, oxygen

Modal Verbs

 

Впр. 1, с.159

Впр. 4, с.162

Впр. 5b, с.163

Впр. 2a, с.159

“Do you know”

box, с. 160.

Впр. 6, с.164

Впр. 2b, с.160 Впр. 8, с.165

Заповн. табл.

Впр 7, с. 164;

Впр. 9 a, b,

с. 165–166.

 1.  

04/03

02/03

Охорона довкілля в Україні. Вдосконалення навичок письма.

Picturesque, wildlife,

valuable, a predator,

a shrinking, to cause, illegal shooting,

a lack, a stork,

an inhabitant

 

Present

Past Passive.

Modal Verbs

 

discussion

 

 

Написання плану.

Доповнення речень

Напис. лист впр. 2 с.167

WB ex.17-p.86, ex.19-p.88

 1.  

06/03

03/03

Природа і погода.

Систематизація знань, умінь та навичок.

 

 

 Впр. 1, с.167

“Do you know?” box, с.166–167.  

 

 

Підготувати проект по темі

 1.  

10/03

05/03

Виконання та презентація проектів по темі.

 

 

 

 

 

 

WB ex.20,

pp.88-89

 1.  

11/03

10/03

Узагальнення вивченого матеріалу по темі.

 

 

 

 

“Environmental

Protection in

Ukraine”

 

Повт.с. 146-167;

роб. в словнику

Тема 7. Англомовні країни (12 год.)

 

Тема 7. Англомовні країни (7 год.)

 1.  

13/03

12/03

Англомовні країни.

Введення ЛО по темі та відпрацювання їх.

Independent, linked, located, governed, diverse, varied, society,

 

Prepositions

 

Впр 1, с.182

Впр. 2a, с.182

Впр. 2d, с.183

 

Впр. 2b, с.182

Впр. 3, с.184

 

Заповн. табл. Склад.

a mind-map.

Впр. 2, c.182

Вивч. слова,

Впр.5в, с.186

 

 1.  

17/03

16/03

Карта Великої Британії. Формування навичок читання.

the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Britain, the UK, England, Scotland, Wales, Northern Ireland, Belfast, Cardiff, London, Edinburgh

 

Впр. 4, с.185

Впр. 5a, с.185

 

Впр.4, с.185

Роб. з картою,

WB ex.3, pp.91-92

 1.  

18/03

17/03

Історичні відомості про Велику Британію. Формув. навичок говоріння.

Sword, shield, traffic,

conveniently, sandwich,

butler, gambling, accents

Total population

Prepositions.

Articles with proper

names

Впр. 2, с.188

Впр. 3a,b,c;

с.189

 

Впр. 6, с.186

Обмін інформацією.

Впр. 8, с.187

Впр. 7, с. 186

Тексти

Впр. 4b, с.190

 

Впр. 8,

с.18 (питан)

Заповн. табл.

 

Впр. 5а, с.191

WB ex.4, p.92

 1.  

20/03

19/03

Різноманітність традицій. Розвиток навичок аудіювання.

national

symbol, national day

 

Впр. 3 d,4 a,

с. 190 

Впр. 1, с.188  

 

Впр. 5b, с.191

Скл. 10 запит для опитуван.;

WB ex.6, p.93

 1.  

31/03

30/03

Об’єднане Королівство вчора, сьогодні і завтра.

Розвиток навичок говоріння.

Dinosaur Park, the bronze age, Show-down, the Welsh dragon, the under-ground tour, coal mine, bone cave, patron saint

 

Впр. 5a, с.198

Explanation.

Впр. 1, с.192

Defining the

verb tenses

Впр. 1, с.194

Текст “Sir Isaac

Newton”.

Впр. 5, с.194

 

Впр. 2, с.192.

Впр. 3, с.193.

Впр. 4, с.193. 

Складання

a mind-map.

Впр. 3 (реч. 9–15), с. 193;

Впр. 7, с.194.

 

 1.  

01/04

31/03

Написання розповіді.

Розвиток граматичних навичок та навичок письма.

 

Past Tenses.

Future Tenses revision.

Articles with proper names

 

Впр. 7, с.200

 

Впр. 3a, с.196

Впр. 3b, с.197

Factfile, с.197

 

Впр. 5b, с.198

Впр. , с.199,

закінчити розповідь.

 1.  

03/04

02/04

Створення блогу про Велику Британію.

Вдоскон. навичок письма.

Accommodation, budget hotels, laundry, facilities, Lidl Aldi, Sainsbury’s, money saving, to book

Past Tenses.

Future Tenses.

Articles with proper names

 

 

Впр. 6b, с.200

Впр. 4, с.198

Впр. 8, с.200

Обмін інформ.

Reading the

blog’s information

 

Making notes. Впр. 6, с.194

Впр. 2, с.195

Впр.1 с.200

WB ex.7,8-pp.94-95

 1.  

07/04

---

Навколо Великоританії. Вдосконалення навичок говоріння та читання.

Назви міст та пам’яток історії та культури.   

Past Future Tenses.

Articles with proper names

“Do you know

the British land-marks?” quiz.

Впр. 5b, с.205 

Впр. 1b, с.202

Впр. 2, с.204

Впр. 3, с.204

Впр. 5a, с.205

Впр. 1a, с.201

Впр. 2, с.203

Quiz reading

 

Складання списку запитань

 

Впр.4a,b;с.205;

WB ex.13,14-pp.98-100

 1.  

08/04

06/04

Англомовні країни. Великі та відомі міста. Вдосконалення навичок аудіювання.

Highlands, Cambridge,

Snowdown, Lake District, Cheviot Hills, Bath, York-shire Moors, Brighton, Up-land, navigable, borough, iron, ore, brass-ware, blast furnace, steam engine, allotment, cluster 

Past Tenses.

Future Tenses.

Articles with proper names

Впр. 1a, с.207

Впр. 2a, с.207

 

Впр. 5c, с.206 Впр.2b,c; с.208

 

Впр. 5c, с.206

 

Впр. 5c, с.206 Впр. 1b, с.207

 

Впр. 3c, с.210;

WB ex.16,

p.101

 1.  

10/04

07/04

Англомовні країни. Вдосконалення граматичних навичок.

Present and Past Simple

Passive 

Впр.3a,b; с.209

 

Впр. 4, с.210

Впр. 4 (речен.

1–8), с.212

Впр. 1, с.213

Впр. 2, с.214

Впр. 1, с.210

Впр. 2, с.211

 

Впр. 5, с. 210.

WBex.17,p.101

 1.  

14/04

09/04

Розкажи мені про ВБ.

Систематизація знань, умінь та навичок.

Articles with proper names

 

Asking/Giving directions.

 

Впр. 4a, с.215

 

Заповнення таблиці

Впр. 6b, с.217

WB ex.18, p.102

 1.  

15/04

13/04

Узагальнення вивченого матеріалу по темі.

 

 

 

Впр. 3, с.215

Впр. 4b, с.215   

Впр. 5, с.216

Впр. 3, с.211

Написання тез

Впр. 6a, с.216; роб. в словнику

Тема 8. Україна (12 год.)

 

Тема 8. Україна (7 год.)

 1.  

17/04

14/04

Україна – наша Батьківщина. Введення та активізація ЛО по темі.

 

Articles with common аnd proper names

Текст “British

towns”

 

 

 

Доповнення речень.

Вивч.слова, Впр. 1, с. 217.

WB ex.3,p.105

 1.  

21/04

16/04

Історичні відомості про Україну. Активізація лексики по темі.

Назви міст та пам’яток історії та культури.

Present and Past Simple

Passive.

Впр. 1, с.218

Відповіді на питання.

 

Впр. 2a, с.218

 

Впр. 2b, с.220

Впр. 5, с.222

WB ex.4,p.107

 1.  

22/04

21/04

Київ – Європейська столиця. Формування граматичних навичок.

I would like to go …

I would like to see…

I would like to visit …

If I go to…, I will choose

Future Conditional

 

Впр. 4, с.222

Впр. 3, с.220

 

 

WB ex.5, pp.108-109

 1.  

24/04

23/04

Що подивитися в Україні? Формув. навичок письма.

Назви міст та пам’яток історії та культури.

 

 

 

Текст “What to See in  Ukraine?”

 

WB ex.6, p110

 1.  

28/04

27/04

Визначні місця України. Форм. навичок аудіювання.

I’d like to see…  

I’d prefer to go…

I’d want to…

Articles with common аnd proper names 

Впр. 7b, с. 224

Впр. 6, с.223

Впр. 8, с.224

Впр. 9, с.225

Впр. 6, с.223

 

Доп. речень.

Впр. 7a, с.224

Зап. таблиці

Впр. 10, с. 225.

WB ex.11, p.114-115

 1.  

29/04

28/04

Повернімося до України. Розвиток навичок читання. Робота з текстом.

Назви міст та пам’яток

історії та культури.

 

 

Впр. 1, с.226

Впр. 3 (питання

1–7), с. 32

 

 

Доповнення речень

Впр. 5, с. 233

WB ex.12, p.115

 1.  

05/05

30/04

В пошуках інформації. Вдоскон. навичок читання.

 

Past and

Future Tenses.

 

 

 

Впр. 2, с.230

 

 

Впр. 5, с. 233

WB ex.13-p.116

 1.  

06/05

04/05

Розкажи мені про Україну. Вдосконалення навичок діалогічного говоріння.

Odesa, Truskavets’, Uman, Chernyhiv, Kolomyia, Mukacheve, Zaporizhzhia

Articles with common аnd proper names 

 

Впр. 3 (пит8–10), с.232 “In a travel agency” діалог.

 

 

 

Знайти додатк інформацію по темі

 1.  

08/05

05/05

Моє рідне місто.

Вдоскон. навичок говоріння.

 

 

 

Впр. 4, с.233

Відп. на пит.

Впр. 2, с.226.

Teкст “Odesa”

 

 

Повторити

с. 201-233

 1.  

12/05

07/05

Написання листівки. Вдоскон. навичок письма.

 

 

 

 

 

 

Написати листівку, повторити структуру листівки

 1.  

13/05

12/05

Міста України.

Систематизація знань, умінь та навичок.

 

 

“Around

Ukraine” quiz

 

About places of

interest booklet

presentation

Reading the

tourist guide

booklet “Tun-nel of Love”

Скла дання турист. буклету

WB ex.15-p.118,

підготув. буклет

 1.  

15/05

14/05

Узагальнення вивченого матеріалу по темі.

 

 

 

.

Reading

a tourist guide

booklet

 

робота в словниках, повторення

 1.  

19/05

18/05

Контроль навичок аудіювання по темі «Наука і технічний прогрес»

  Повт.  лексики

 1.  

20/05

19/05

Контроль навичок читання по темі «Природа і погода»

  Повт. структуру листа, твору 

 1.  

22/05

21/05

Контроль навичок письма по темам «Україна»,  «Наука і технічний прогрес»

  Підготув. розповідь по темі

 1.  

26/05

25/05

Контроль навичок говоріння по темам «Англомовні країни» «Природа і погода»

  Повторення граматичного та  

  лексичного матеріала

 1.  

27/05

26/05

Аналіз контрольних робіт, робота над помилками.

 

 1.  

29/05

28/05

Підсумковий урок за рік.

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Silkina Ilona
  Величезна Вам подяка за кропітку працю!!!!!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
До підручника
Англійська мова (9-й рік навчання) 9 клас (Карпюк О.Д.)
Додано
5 січня 2020
Переглядів
5774
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку