Календарно-тематичне планування уроків англійської мови у 5 класі на 2019-2020 навч.р. за підручником О.Карп'юк

Про матеріал

Календарно-тематичне планування уроків англійської мови у 5 класі на 2019-2020 навч. р. I семестр за підручником О.Д. Карп'юк Англійська мова: 5-й рік навчання (English: year 5). 5кл.: підручник для закладів загальної середньої освіти.- 2-е вид., виправлене і доопрацьоване. - Тернопіль: "Видавництво Астон", 2018. - 240с.

Перегляд файлу

Дата

Тематика спілкування

Мовленнєві функції

Засоби вираження

Мовна компетенція

Мовленнєва компетенція

Урок у НМК

Лексика

Граматика

Читання

Аудіювання

Говоріння

Письмо

1

 

Знову до школи Усна взаємодія за темою.

Надавати інформацію

Look at your partner. Share your things. Think up new ideas. Listen to your partner.

Reading, vocabulary, grammar, listening, speaking, writing, look back, file, project

 

 

Ex.5p.6

Ex.1p.4

Ex.3p.5

WB: p.4

 

Unit I

TIME FOR SCHOOL

Lesson 1 “All About Me”

2

 

Продукування навичок зорового сприймання за темою «Зустрічай мого друга Тараса».

Аргументу-вати свій вибір

I am Taras. I am from Kyiv. I’ve got a big family. I haven’t got a pet. I’m crazy about dogs.

To be crazy about

Скорочена форма речень I am…(I’m…), I am not… (I’m not…),

I have got… (I’ve got…),

I have not got…

(I haven’t got…)

Ex.1p.8

 

Ex.2p.9 Ex.3p.9

Ex.4p.9

Ex.5p.9

WB: ex.1p.5

 

Reading

3

 

Продукування навичок сприймання на слух за темою  «Моя подруга Пем»

Запитувати та надавати інформацію

She is from England. She has got a small family.

Lonely, a half, a lot of

Скорочена форма речень

He is

(Hes…), She is not…(She isn’t…), It has got…(It’s got…), He has not got…(He hasn’t got…)

Ex.2p.11

Ex.1p.10

Ex.3p.11

Ex.4p.11

Ex.5p.11

WB: ex.2p.5, ex.3p.5

Listening

4

 

Використання особових та присвійних займенників в усній взаємодії за темою «Мій друг»

Уточнювати інформацію та надавати необхідні відповіді

I’m at school. She isn’t at home. They’re from Ukraine.

My, your, his, her, its, our, their

Особові та присвійні займенники. Дієслово to be в Present Simple

p.258-259

Ex.1p.12

 

 

Ex.3p.13

Ex.4p.13

Ex.2p.13

WB: ex.4p.6,

ex.5p.7

Grammar

5

 

Усне продукування за темою «Мій найкращий друг»

Розпитувати з метою роз’яснення та уточнення інформації

What’s your name (surname)? Where are you from? How old is she? What does she like?

Corrida, yoga, rap, of course, doing sports

 

Ex.1p.14

WB: ex.6p.7

Ex.4p.15

Ex.2p.14

Ex.3p.14

Writing (p.15)

WB: ex.9p.9

 

Speaking  + Writing

 

 

 

Lesson 2 “All About My Class”

6

 

Продукування навичок сприймання на слух за темою «Все про мій клас»

Описувати  своїх однокласників

What is he good at? Who has got curly hair?

Curly, wavy, straight, Art, Gymnastics, member, wizard, be good at, round the world

 

p.254

Ex.4p.17

Ex.5p.18

 

Ex.1p.16

Ex.2p.17

Ex.3p.17

Ex.6p.18

WB: ex.2p.10

WB: ex.1p.10, ex.3p.11,

ex.4p.11

Listening + Reading

7

 

Використання особових займенників в об’єктному відмінку в усній взаємодії за темою «Мій клас»

 

Характеризувати свій клас

I am Bill. You can see me. You have got a cat. She hasn’t got a dog. Have you got a cat? Has he got a cat?

Me, you, him, her, it, us, them

Особові займенники в об’єктному відмінку. Дієслово to have в Present Simple

Ex.1p.19

Ex.2p.19

Ex.3p.19

 

Ex.6p.20

WB: ex.5p.12

Ex.1p.19

Ex.4p.20

Ex.5p.20

Grammar

8

 

Усна взаємодія за темою «Мої здібності»

Розповідати про однокласників

What time is it now? It’s half past five. Excuse me, what’s the time, please? It’s quarter to six. Who is tall?

Must, hurry because, hope, find, hear

 

 

Ex.3p.22

 

Ex.1p.21

Ex.2p.21

Ex.4p.21

Ex.5p.21

Ex.6p.21

Ex.1p.23

Ex.2p.23

WB: ex.6p.12

 

Speaking  + Writing

9

 

Писемне продукування: особистий лист.

Узагальнення і систематизація матеріалу за темою: «Все про мене»

Написати лист e-mail другу

Here’s our new pupil. What would you like to ask him? Can he swim?

A budgie, a parrot, a hamster, a piano, a synthesizer, a guitar

Особові займенники в об’єктному відмінку.

 

Ex.5p.25

Ex. 2, p.24

Ex.1p.24

Ex. 3, p.24

Ex.6p.25

Ex. 1, p. 23

Look Back

10

 

Самостійна робота з теми: «Все про мене»

 

 

 

 

 

 

 

Лексико-граматич-ний тест.

 

 

 

Lesson 3 “Favourite Subject”

11

 

 Продукування навичок зорового сприймання за темою «Улюблений предмет»

Розпитувати з метою уточнення інформації та надавати необхідні відповіді

Is there PE lesson today? What is your fifth lesson on Friday?

Craft, Geography, History, IT, PE, Religion, Science, timetable

 

Ex.2p.26

 

Ex.1p.26

Ex.3p.26

 

WB: ex.1p.14, ex.2p.14

 

Reading + Vocabulary

12

 

Використання кількісних і порядкових числівників в усній взаємодії за темою «Розклад уроків»

Надавати інформацію

What is your subject? It is the best mark at school. It sometimes hurts.

Boring, different, easy, important, popular, swot, tricky, guess, hurt

Кількісні та порядкові числівники

WB: ex.3p.15

 

 

Ex.2p.27

Ex.4p.28

 

Ex.1p.27

Ex.3p.27

WB: ex.3p.15, ex.4p.15

 

Listening

13

 

Продукування навичок сприймання на слух за темою «Улюблений предмет Адама»

 

Вилучати інформацію з тексту

What is Adam’s favourite subject?

Boring, different, easy, important, popular, swot, tricky, guess, hurt

 

Ex.2p.28-29

WB: ex.7p.17

 

Ex.2p.28

Ex.4p.29

 

Ex.1p.28

Ex.3p.29

 

WB: ex.5p.16,

ex.6p.16

 

Grammar

14

 

Використання ступенів порівняння прикметників в усній взаємодії за темою «Найбільш та найменш популярні предмети у школі»

 

Порівнювати предмети

Ben is taller than Tom. Craft is the most popular and the History is the least popular.

Better, the best, worse, the worst, less, the least, more, the most

Ступені порівняння прикметників

 

 

Ex.4p.31

Ex.1p.30

Ex.2p.30

WB: ex.8p.18,

ex.9p.18

 

Speaking  + Writing

15

 

Усна взаємодія за темою: обговорення улюбленого предмету.

Брати інтерв’ю

How many times do we have English?

When do we have it?

difficult

normal

to quarrel

to tease

top-ten list

 

Ex.4p.32

Ex.1p.31

Ex.2p.32

Ex.3p.32

Ex.5p.33

Ex.1p.33

Ex.2p.33

 

 

 

Lesson 4 “An English Test”

16

 

Продукування навичок зорового сприймання за темою «Способи вивчення англійської мови»

Аргументу-вати свій вибір

What is your favourite English song? Watch TV in English. Use the Internet.

Explosion, hate, witch, terrible, favourite

 

 

Ex.2p.34

Ex.6p.35

 

Ex.1p.34

Ex.3p.35

Ex.4p.35

Ex.5p.35

WB: ex.1p.19, ex.2p.19, ex.3p.19

Reading

17

 

Продукування навичок сприймання на слух за темою «Вимовляю по літерах»

Розпитувати з метою роз’яснення та уточнення інформації

Who is at home? Is it difficult to spell? Spell your name.

Spell, sound, bat, disk jockey, to save, soul

 

 

Ex.6p.37

 

Ex.1p.36

Ex.4p.37

Ex.3p.36

Ex.5p.37

Ex.7p.37

Ex.2p.36

WB: ex.5p.20

 

Listening

18

 

Усне продукування за темою «Чому я вивчаю англійську мову»

 

Аргументу-вати свій вибір

You’ve got five minutes to finish this task. Let me see. That’s correct.

 

 

Ex.1p.38

 

Ex.2p.38

Ex.4p.39

Ex.3p.38-39

 

 

Speaking  + Writing

19

 

Усна взаємодія: обговорення способів ефективного запам’ятовування нових лексичних одиниць.

Описувати свої уроки англійської мови

My teacher is very helpful. I want more homework.

Noun, pronoun, verb, adjective, preposition

Частини мови: іменник, займенник, прикметник, дієслово, прийменник

 

 

Ex.1p.40

 

 

Ex.2p.40

Ex.3p. 40-41

WB: ex.4p.19,

ex.6p.20

 

Vocabulary + Grammar

20

 

Писемне продукування: опис уроку англійської мови.

Описувати та порівнювати шкільні предмети

My English lessons are…

My new English book is …

 

 

 

 

 

Ex.1p.41

Ex.2p.41

 

21

 

Узагальнення і систематизація матеріалу за темою «Улюблений предмет-англійська мова». Самостійна робота з теми.

Запитувати та надавати інформацію

It is important to know a foreign language.

Wise, upstairs, downstairs, a bit, suddenly, to be scare

 

 

Ex.1p.44

Ex.1p.44

Ex.3p.42

Ex.2p.45

Ex.3p.45

Ex.1p.42

Ex.2p.42

Ex.5p.43

 

Look Back

Unit II

TIME FOR LEISURE

Lesson 1 “All About My Friends”

22

 

Продукування навичок зорового сприймання за темою «Британські діти»

Описувати та характеризувати однолітків

She is very curious and imaginative. She’s got a nickname.

Nickname, clumsy, curious, helpful, imaginative, lazy, polite, tidy, unusual

 

 

Ex.1p.48-49

 

 

Ex. 2, p.49,

Ex. 3, p. 49

Ex.4p.49

 

Reading+ Listening

23

 

Продукування навичок сприймання на слух за темою «Проведення вільного часу»

 

Розповідати про друзів та їх уподобання

Are you a member of a club? Do you spend much time with your friends?

Message, bully, carefully, invite, kind, lonely, smart, shark

 

 

Ex.5p.51

Ex.2p.50-51

Ex.1p.50

Ex.3p.51

 

Ex.4p.51

WB: ex.4p.23,

ex.5p.23

 

Listening

24

 

Використання модального дієслова can в усній взаємодії за темою «Розваги з друзями»

 

Розпитувати з метою  уточнення інформації та надавати необхідні відповіді

Can you sing well? They like eating. Some children can play piano.

Story, roller-skate, ride, dive, rhyme, calculation

Модальні дієслова can/could, may, must, should

Ex.4p.55

 

 

Ex.2p.52

Ex.4p.53

Ex.5p.53

Ex.1p.52

Ex.3p.52

Ex.6p.53

 

Grammar

25

 

Усна взаємодія за темою «Мої друзі»

 

Запитувати та надавати необхідні відповіді

I can’t help it. Do you trust your friends?

Attention, to cheat, to expect, to join, to tease, to trust

 

Ex.5p.57

 

Ex.2p.56

 

 

Ex.1p.55

Speaking + Writing

 

 

Lesson 2  “Hobbies and Interests”

26

 

Продукування навичок зорового сприймання за темою «Незвичайні хлоп’ячі захоплення»

Розповідати про друзів та їх уподобання

She is fond of painting. He is interested in gardening. He likes sports.

Camera, cartoon, coin, stamp, to collect, fair, be fond of, be interested in, take photos

 

 

Ex.1p.56

 

 

Ex.2p.57

Ex.3p.57

Ex.4p.57

WB: ex.1p.26,

ex.2p.26,

ex.3p.27

 

 

Reading

27

 

Використання теперішнього неозначеного часу в усній взаємодії за темою «Наші захоплення та інтереси»

Розповіда-ти про різні види уподобань однолітків

She plays the piano every day. Does she like playing tennis?

Theatre, art gallery, cinema, cycling, handicrafts,  matchbox

Теперішній неозначений час

p. 58

Ex.1p.59

Ex.2p.62

Ex.2p.59

 

Ex.3p.59

WB: ex.4p.27,

ex.5p.27

 

Grammar + Vocabulary

28

 

Продукування навичок сприймання на слух за темою «Хобі та інтереси»

 

Розпитува-ти з метою  уточнення інформації та надавати необхідні відповіді

Are you very busy after school? Have you got plans for every day?

Aerobics, choir, drama group, yoga

 

 

Ex.5p.62

Ex. 2, p 61

Ex.3p.62

Ex.2p.60-61

Ex.1p.60

Ex.4p.62

Ex.6p.63

WB: ex.6p.28,

ex.7p.29,

ex.8p.29

 

Listening

29

 

Усне продукування за темою «Мої захоплення»

 

Розповідати про свої уподобання

What else can you collect? What collections do you have?

 

 

 

Ex.1p.64

 

Ex.2p.64

Ex.3p.64

Ex.4p.64

 

Speaking  + Writing

30

 

Узагальнення і систематизація матеріалу за темою «Захоплення та розваги»

Самостійна робота.

Розповідати про своїх друзів та їх уподобання

I see you are lonely. I don’t often go out. I am a bit old-fashioned. What about you?

Magazine, soap opera, old-fashioned, tiny, space, remote-control car, race

 

 

Ex.1p.66

Ex.4p.67

 

Ex.2p.66-67

Ex.3p.67

 

Лексико-граматич-ний тест

Look Back

 

 

Lesson 3 “Free Time”

31

 

Продукування навичок зорового сприймання за темою «Види вечірок»

Запитувати та надавати інформацію

I like theme parties. What do you usually do in your free time?

Badge, fancy dress, glue, guest, invitation, pastime, theme

 

 

Ex.1p.68-69

 

 

 

Ex.2p.69

Ex.4p.69

Ex.3p.69

WB: ex.1p.32,

ex.2p.32

 

Reading

32

 

Використання маркерів теперішнього неозначеного часу в усній взаємодії за темою «Як проводять вільний час у Британії»

Розповідати, як проводять вільний час у Британії

It is boring. We usually talk about sports.

Always, usually, sometimes, rarely, never, often

Частотні прислівники always, usually, sometimes, rarely, never

Ex.3p.71

 

Ex.1p.70

Ex.2p.70

 

WB: ex.3p.33,

ex.4p.33,

ex.5p.34

Grammar cards

 

Grammar

33

 

Продукування навичок сприймання на слух за темою «Дитячі вечірки у  Британії»

 

Надавати інформацію

The present for him is the book. What things surprise people?

Be angry, gift, smile, laugh, find,

 

 

 

 

Ex.1p.71

Ex.4p.73

 

Ex.2p.72

Ex.3p.72

 

WB:

ex.6p.34,

ex.7p.35,

ex.8p.35

 

Listening

34

 

Усне продукування за темою «Вільний час»

 

Запитувати та надавати необхідні відповіді

I’m making invitations for our balloon party. How do you make party surprises?

Be keen on, invitation, recipe, envelope, string, fortune

 

Ex.5p.75

Ex.3p.74

Ex.1p.73

Ex.2p.74

Ex.4p.74

Ex.1p.75

WB: ex.9p.36,

ex.10p.36,

ex.11p.37

 

Speaking  + Writing

 

 

  Lesson 4 “Friends Online”

35

 

Продукування навичок зорового сприймання за темою «Чому корисно  листуватися онлайн»

Описувати та порівнювати своїх друзів

He is keen on music. We are good at speaking English. They are fond of reading books. She is interested in sport.

Contact, experience, freak, to search, to share, useful, to be keen on

 

 

Ex.2p.76

 

 

Ex.1p.76

Ex.3p.77 Ex.5p.77

Ex.4p.77

Reading

36

 

Продукування навичок сприймання на слух за темою «Комп’ютери у нашому житті»

Аргументу-вати свій вибір

I’m good at drawing. I’m keen on e-mailing. I like going sledging. I think leaning my room is OK.

To worry, to communicate, advice, warning

 

 

Ex.2p.78

Ex.1p.78

Ex.3p.78

Ex.1p.81 Ex.2p.81 WB:

ex.4p.40

Listening +  Grammar

37

 

Використання герундія в усній взаємодії за темою «Мої улюблені заняття»

 

 

Message, to waste time,

Герундій

p. 79

Ex.4p.80

 

Ex.1p.79

Ex.2p.79

Ex.3p.80

 

 

38

 

Писемне продукування: написання електронного листа.

Узагальнення і систематизація матеріалу за темою «Вільний час»

Розповідати про друзів та порівнювати їх уподобання

How do you usually spend your days off? What’s your idea of having a good time?

Contest, blow up, vote, theme, craze

Герундій

 

Ex.4p.82 Ex.1p.81

 

Ex.6p.83

Ex.5p.83

Ex.7p.83

 

Speaking  + Writing

39

 

Продукування навичок зорового сприймання за темою «День народження ослика Іа»

Аргументу-вати свій вибір

The donkey looked very happy. It was Pooh’s birthday. Many happy returns to you.

A donkey, a jar of  honey

 

Ex.1p.84

Ex.1p.84

Ex.2p.85

Ex.3p.85

 

 

Reading 4 Fun

40

 

Самостійна робота за темою «Вільний час»

 

 

 

 

 

 

 

Лексико-граматичний тест

 

Unit III

TIME FOR HOME

Lesson 1 “All about my Family”

41

 

Опрацювання нових лексичних одиниць за темою «Родинне дерево»

Розпитувати з метою уточнення інформації та надавати необхідні відповіді

How many sisters have you got? Is Julie Leo’s aunt? No, she isn’t.

Family tree, grandson, granddaugh-ter, grandpa, cousin

 

 

Ex.2p.89

 

Ex.1p.88

Ex.3p.89

Ex.4p.89

Vocabulary

42

 

Продукування навичок сприймання на слух за темою «Професії наших батьків»

Контроль аудіювання

 

Аргументу-вати свій вибір

Who brings letters? What does a secretary do? A nurse helps the doctor.

Burglar, dentist, nurse, police officer, postman, to catch, to repair, vet

Present Simple Tense

 

Ex.4p.90

Ex.2p.90

 

 

 

 

 

Test

Ex.1p.90 Ex.3p.91 Ex.4p.91

 

Listening

43

 

Продукування навичок зорового сприймання за темою «Близнюки у родині»

 

Пропонувати, відхиляти пропозицію

It is good to have an older brother because… They are close. I am sitting in my room. / I’m sitting in my room.

Twins, pain, power, to enjoy, to grow up, each other, together

 

Ex.1p.92

Ex.3p.92

Ex.4p.93

 

 

Ex.2p.92

WB:

ex.7p.49

Reading + Grammar

44

 

Використання теперішнього подовженого часу в усній взаємодії за темою «Чим займаються члени родини зараз»

Контроль читання

Розповідати про професії своїх батьків

We are listening to music. It is really nice!

Computer programmer, cook, hairdresser, mechanic, taxi driver, writer

Present Continuous Tense

p. 95 таблиця

Ex.1p.95-96

 

 

 

 

 

 

 

Test

Ex.1p.96

 

Ex.2p.97

Ex.1p.97

 

Speaking  + Writing

45

 

Контроль письма

 

 

 

 

 

 

 

Test

 

46

 

Контроль говоріння

 

 

 

 

 

 

Test

 

 

47

 

Узагальнення і систематизація матеріалу за I семестр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

 

Узагальнення і систематизація матеріалу за I семестр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Корженюк Марина
  Спасибо за помощь
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Пов’язані теми
Англійська мова, Планування
Додано
17 вересня
Переглядів
650
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку