9 березня о 18:00Вебінар: Навчаємося не тільки за партою, або рухливі ігри з інтелектуальним навантаженням на уроках суспільного і гуманітарного циклу

Календарно-тематичне планування уроків англійської мови у 9 класі (із змістовими лініями, 4 години на тиждень)

Про матеріал

Календарно-тематичне планування уроків англійської мови у 9 класі до підручника Морської Л.І. (4 години на тиждень) складено згідно вимог чинної оновленої програми за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти та зі змістовими лініями.

Перегляд файлу

Дата

Тема уроку

Лексика

Граматика

Екологічна безпека

Громадянська відповідальність

Здоров’я і безпека

Підприємливість

і фінансова грамотність

Примітки

Молодіжна культура

1.

 

Течії молодіжної культури

Розвиток навичок вживання лексики за темою.

Hang out, outfit, software, trend,

verb + ing

to + verb

Висловлює

власне ставлення

до розмаїття

молодіжних

субкультур і течій.

Критично оцінює

вплив

деструктивних

молодіжних рухів

на життя

однолітків.

 

 

 

2.

 

Розвиток навичок аудіювання

victim, to grab to

 

 

 

 

3.

 

Формування навичок вживання грам. матеріалу

 

С.207

 

 

 

4.

 

Розвиток навичок монологічного мовлення

 

 

 

 

 

5.

 

Розвиток навичок писемного мовлення

 

 

порівнювати події, факти, явища

 висловлювати свої почуття та емоції

приймати або відхиляти пропозицію

аргументувати свій вибір, точку зору,

власну думку

вести дискусію,

 

 

 

 

 

6.

 

Молодіжні організації

Розвиток навичок читання

to provide, to revolve

Computer geek, fascinated, enjoys, hip hoppers

 

 

 

 

 

7.

 

Розвиток навичок діалогічного мовлення

 

 

 

 

 

8.

 

Розвиток навичок аудіювання

 

 

 

 

 

9.

 

Активізація навичок вживання граматики

Criteria, to avoid, shallow, a dignity

A belief, a conclusion, an image,

 

 

 

 

 

10.

 

Клуби за інтересами

Активізація ЛО

 

 

 

 

 

11.

 

Проектна робота

 

 

 

 

 

12.

 

Узагальнення знань учнів з теми: «Молодіжна культура»

 

 

 

 

 

Одяг

13.

 

Мода Розвиток навичок вживання лексики за темою

irritate, casual, fascinated, picky

 

надавати інформацію та ставити запитання

з метою уточнення інформації

висловлювати своє ставлення до вчинків,

думок, позицій інших людей

 

 

Пояснює вибір

одягу залежно від

погоди.

 

Співвідносить

власні потреби з

можливостями

сімейного

бюджету.

 

14.

 

Розвиток навичок аудіювання

Well groaned, hostel, colored hair, smart

 

 

 

15.

 

Елементи одягу

Розвиток навичок читання

 

 

 

16.

 

Розвиток навичок монологічного мовлення

clothes, item, message, leather, sportwear, spiky,

 

 

 

 

 

17.

 

Розвиток навичок діалогічного мовлення

 

 

 

 

 

18.

 

Формування навичок вживання грам. матеріалу

 

 

 

 

 

 

19.

 

Розвиток навичок письма

 

 

 

 

 

 

20.

 

Узагальнення знань учнів з теми: «Одяг»

 

 

 

 

 

 

Я, моя родина, мої друзі

21

 

Особисті дані

Розвиток навичок вживання лексики за темою

 

Although, injustice, digital, the sense of humor

С.53

 

Наводить

приклади внеску

своєї родини у

сталий розвиток

Розповідає про

розподіл

обов’язків у

родині.

 

Аргументує

необхідність

дотримання

особистої гігієни.

 

Демонструє

розуміння

цінності праці та

працьовитості

для досягнення

добробуту.

 

22

 

Розвиток навичок читання

Divorce, female, male, single

С.57

 

 

Наводить

приклади

взаємодопомоги

членам родини.

 

Демонструє

розуміння впливу

звичок на стан

здоров’я.

Розповідає про

доцільне

використання

кишенькових

грошей

 

23

 

Розвиток навичок аудіювання

С.61

 

 

Пояснює вибір

особистих

символів.

 

Ілюструє

необхідність

здорового

способу життя на прикладі своєї родини.

 

 

24

 

Формування навичок вживання граматичного матеріалу

С.65

Would/used to

c/58

 

Порівнює сімейні

традиції.

 

Формулює

правила безпеки

онлайн

спілкування.

 

 

25

 

Автобіографія

Розвиток навичок письма

Chatterbox, to admire, to complain,

С.70

 

 

Наводить

приклади свого

внеску в життя

громади.

 

Прогнозує

наслідки

необачної

поведінки в

мережі Інтернет

 

 

26

 

Розвиток навичок монологічного мовлення

to prove, to rely, gossipy

с.74

 

 

Обговорює

особливості

взаємодії

особистості та

групи.

 

 

 

27

 

Розвиток навичок читання

С.77

 

 

Порівнює

безпосереднє

спілкування з

віртуальним.

 

 

 

28

 

Розвиток навичок діалогічного мовлення

С.79

 

 

Планує

траєкторію

власного життя.

 

 

 

29

 

Активізація навичок вживання граматики

С.80

 

 

Формулює

особисті ціннісні

пріоритети.

 

 

 

30

 

Проектна робота

С.82

 

 

 

 

 

 

31

 

Активізація навичок аудіювання

С.85

 

 

 

 

 

 

32

 

Узагальнення знань учнів з теми:

«Я, моя родина, мої друзі»

 

С.87

 

 

 

 

 

 

Засоби масової інформації

33

 

Інтернет, телебачення і радіо

спілкування у мережі Інтернет Розвиток навичок аудіювання

Website, chat room, native speaker, education,

 

 

Демонструє

розуміння основ

медіаграмотності.

 

Пояснює правила

безпечної

поведінки онлайн.

 

 

34

 

Формування навичок вживання граматичного мат.

excitement, a network, to connect, to download, to surf, password, blogger

Compound sentences. Relative

 

 

Визначає

достовірність

інформації.

 

Пояснює правила

безпечної

поведінки онлайн

 

 

35

 

Розвиток навичок вживання лексики

A brand, to advertise, to switch channels, , contrary

Relative

Defining and

Non-Defining

Clauses.

 

 

 

 

 

36

 

Розвиток навичок монологічного мовлення

to turn off the sound, to take a pictures, an addict, an expect

 

 

 

 

 

 

37

 

Розвиток навичок діалогічного мовлення

 

Relative pronouns:

 

 

 

 

 

38

 

Розвиток навичок письма

Commercial, politics, preference,

 

 

 

 

 

 

39

 

Розвиток навичок читання

to advertise, to plug, to rear

 

 

 

 

 

 

40

 

Улюблена радіотелепередача

Розвиток навичок монол.

 

 

 

 

 

 

 

41

 

Розвиток навичок аудіювання

 

 

 

 

 

 

 

42

 

Формування навичок вживання грам.

 

 

 

 

 

 

 

43

 

Активізація навичок письма

 

 

 

 

 

 

 

44

 

Узагальнення знань учнів з теми: «Засоби масової інформації»

 

 

 

 

 

 

 

Робота і професія

45

 

Характеристика професій

Розвиток навичок вживання лексики за темою

Employed, to affect, employment, a career, certain, in smb’s footstep, 

Relative

Defining and

 

 

Повідомляє про

перспективи

свого

професійного

вибору.

 

 

Проявляє

обізнаність і своє

ставлення до

фінансових

можливостей

сучасних

професій.

 

46

 

Розвиток навичок аудіювання

A career, a job, a profession, an occupation.

Non-Defining

Clauses.

 

 

 

 

 

47

 

Розвиток навичок діалогічного мовлення

 

 

 

Проектує власну

професійну

діяльність

відповідно до

своїх схильностей

і потреб

суспільства.

 

 

 

48

 

Формування навичок вживання граматичного мат.

 

 

 

 

 

 

 

49

 

Нахили і здібності

Розвиток навичок письма

 

 

 

 

 

 

 

50

 

Розвиток навичок монологічного мовлення

To take up, babysitting, to be excited about,

 

 

 

 

 

 

51

 

Активізація ЛО

a compaign, a volunter, to work hard.    

Relative pronouns

 

 

 

 

 

52

 

Вибір професії

Розвиток навичок читання

 

Relative

Defining and

Non-Defining

Clauses.

 

 

 

 

 

53

 

Розвиток навичок аудіювання

 

Relative pronouns: who / what / which / when/where

 

 

 

 

 

54

 

Активізація граматики

 

 

 

 

 

 

 

55

 

Розвиток навичок монологічного мовлення

 

 

 

 

 

 

 

56

 

Професійні якості

Розвиток навичок діалогічноого мовлення

 

 

 

 

 

 

 

57

 

Розвиток навичок письма

 

Relative pronouns:

 

 

 

 

 

58

 

Активізація ЛО

An announce, confidence, a majority, a representative,

 

 

 

 

 

 

59

 

Узагальнення знань учнів з теми: «Робота і професія»

a technician, a vision, worldwide, to go on air

 

 

 

 

 

 

60

 

Контроль читання

 

 

 

 

 

 

 

61

 

Контроль аудіювання

 

 

 

 

 

 

 

62

 

Контроль говоріння

 

 

 

 

 

 

 

63

 

Контроль письма

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата

Тема уроку

Лексика

Граматика

Екологічна безпека

Громадянська відповідальність

Здоров’я і безпека

Підприємливість

і фінансова грамотність

Примітки

Наука і технічний прогрес

64.

 

Відомі вчені та винахідники

Розвиток навичок вживання лексики за темою.

inventor, escape, launch, crash 

in reverse, pedal, description, hot-air balloon, flip

invention, theory, construct, observer, discovery, invent, scientist, explorer,

to succeed in 

achievement, cell, humanity, affordable, awesome, harmful, remote 

disease, apply, curious, overseas, mainly 

 

Past Simple

Презентує та

обґрунтовує

проекти щодо

збереження

довкілля та

забезпечення

його сталого

розвитку.

 

Обговорює свою

роль у сучасному

технологічному

середовищі.

 

Обговорює

позитивні та

негативні

наслідки від

певних винаходів.

 

 

65

 

Винахідники по всьому світі

Розвиток навичок аудіювання

 

66

 

Великі вчені.Формування навичок вживання грам. матеріалу

 

67

 

Позитивні наслідки винаходів. Розвиток навичок монологічного мовлення

 

68

 

Негативні наслідки винаходів. Розвиток навичок писемного мовлення

 

 

69

 

Хто може сказати про винаходи

Розвиток навичок читання

The Passive Voice

 

 

 

 

70

 

Давайте поговоримо про винаходи. Розвиток навичок діалогічного мовлення

 

 

 

 

 

71

 

Розвиток навичок аудіювання

 

 

 

 

 

72

 

Активізація навичок вживання граматики

 

 

 

 

 

73

 

Сучасні пристрої в житті і побуті

Активізація ЛО

 

 

 

 

 

74

 

Проектна робота

 

 

 

 

 

75

 

Узагальнення знань учнів з теми: «Наука і технічний прогрес»

 

 

 

 

 

Природа і погода

76

 

Навколишнє середовище

Розвиток навичок вживання лексики за темою

disappear, rubbish, pollution, danger, endangered, environment, protect, recycle, reduce,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розглядає

природу як

цілісну систему.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розробляє план

дій щодо

проведення

шкільних

екологічних

заходів.

 

Робить

повідомлення про

складні погодні

умови.

 

Обговорює

ефективне та

раціональне

використання

природних

ресурсів.

 

77

 

Що значить природа для тебе? Розвиток навичок аудіювання

 

 

78

 

Наша природа в небезпеці.

Розвиток навичок читання

 

 

79

 

Ми не маємо іншої землі.

Розвиток навичок монологічного мовлення

 

Оцінює вплив

навколишнього

середовища на

здоров’я людей

свого регіону.

 

 

80

 

Наші екологічні проблеми.

Розвиток навичок діалогічного мовлення

Соnditional I

 

 

 

 

81

 

Зберегти Землю.

Формування навичок вживання грам. матеріалу

reuse, save, environ-mental

container, oxygen, surface, survival, waste, coastal

 

 

 

 

82

 

Як зберегти Землю?

Розвиток навичок письма

 

 

 

 

83

 

Рослинний і тваринний світ

 

 

 

 

84

 

Розвиток навичок вживання лексики за темою

 

 

 

 

 

 

 

85

 

Розвиток навичок читання

habitat, oxygen,

to preserve,

to spill,

to survive, extinct,

to get rid of, to run out of

 

 

 

 

 

Тем.

86

 

Охорона довкілля Розвиток навичок аудіювання

 

 

 

 

 

 

87

 

Охорона навколишнього середовища.

Формування навичок вживання граматичного матеріалу

 

 

 

 

 

 

88

 

Розвиток навичок письма

 

 

 

 

 

 

 

89

 

Розвиток навичок монологічного мовлення

genius, quotient, publicity,

 

 

 

 

 

 

90

 

Розвиток навичок читання

relativity

 

 

 

 

 

 

91

 

Розвиток навичок діалогічного мовлення

 

 

 

 

 

 

 

92

 

Активізація навичок вживання граматики

 

 

 

 

 

 

 

93

 

Проектна робота

 

 

 

 

 

 

 

94

 

Активізація навичок аудіювання

 

 

 

 

 

 

 

95

 

Узагальнення знань учнів з теми:

«Природа і погода»

 

 

 

 

 

 

 

Україна

96

 

Великі міста

Розвиток навичок аудіювання

Назви міст та пам’яток історії та культури. Odesa, Truskavets’, Chernyhiv, Kolomyia, Mukacheve, Zaporizhzhia, Uman

 

Пропонує заходи

щодо покращення

екологічної

ситуації в Києві.

Порівнює Київ з

іншими

європейськими

столицями.

 

Запитує

про/пояснює

правила безпеки

пересування по

Києву.

 

 

97

 

Формування навичок вживання граматичного матеріалу

 

Обговорює

питання, пов’язані

із збереженням

навколишнього

середовища у

своєму регіоні та

державі .

 

Робить

повідомлення про

основні пам’ятки

історії та культури

Києва.

Складає перелік

правил поведінки

під час екскурсії.

 

 

 

98

 

Розвиток навичок вживання лексики

 

 

 

 

99

 

Історичні памятки

Розвиток навичок монологічного мовлення

 

 

Демонструє

розуміння

цінності

культурного

розмаїття та

потреби жити

разом у мирі.

 

 

 

100

 

Розвиток навичок діалогічного мовлення

 

 

Складає перелік

місць для екотуризму у своєму

регіоні.

Обговорює

громадянську

позицію та власні

погляди на

різноманітні

соціальні

проблеми своєї

країни та

світового

простору

 

 

 

101

 

Розвиток навичок письма

 

 

 

 

 

 

102

 

Визначні місця

Розвиток навичок читання

 

 

 

 

 

 

103

 

Розвиток навичок монол.

 

 

 

 

 

 

104

 

Розвиток навичок аудіювання

 

 

 

 

 

 

105

 

Формування навичок вживання грам.

 

 

 

 

 

 

106

 

Активізація навичок письма

 

 

 

 

 

 

107

 

Узагальнення знань учнів з теми: «Україна»

 

 

 

 

 

 

Англомовні країни

108

 

Карта Великобританії

Розвиток навичок вживання лексики за темою

Independent, linked, lo­cated, governed, diverse, varied, society, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Prepositions

Описує види екотуризму

Порівнює типові

для різних

культур вербальні

та невербальні

норми поведінки.

 

Визначає

орієнтовну

вартість

перебування в

країні виучуваної

мови

 

109

 

Відомості про Англію

Розвиток навичок аудіювання

Sword, shield, traffic, conveniently, sandwich, butler, gambling, accents

Prepositions. Articles with proper names

 

 

 

110

 

Вчора, позавчора і завтра

Розвиток навичок діалогічного мовлення

Total population, national symbol, national day, the UK,

 

 

Розпитує про

правила

поведінки в

європейських

столицях.

 

 

111

 

Різноманіття традицій

Формування навичок вживання граматичного мат.

England, Scotland. Wales, Northern Ireland

Past Tenses revision.

 

 

 

 

112

 

Великі міста

Розвиток навичок письма

Dinosaur Bark, the bronze age. Snowdon, the Welsh dragon,

Articles with proper names

 

Демонструє

розуміння

цінності

культурного

розмаїття та

потреби жити

разом у мирі

 

 

 

113

 

Ще більше цікавих відомостей Розвиток навичок монологічного мовлення

Highlands, Cambridge. Snowdon, Lake District.

Future Tenses revision.

 

 

 

 

114

 

Обє’днане королівство як ми його бачимо. Активізація ЛО

the underground tour. Cardiff, coal mine, bone cave, Big Pit, patron saint

Articles with proper names

 

 

 

 

115

 

Визначні місця

Розвиток навичок читання

Belfast. Cardiff. London, Edinburgh the United Kingdom, Great Britain, Britain

Past Tenses.

Future Tenses. Articles with proper names

 

 

 

 

116

 

Унікальне місто

Розвиток навичок аудіювання

Cheviot Hills. Bath, Yorkshire Moors. Bright­on.

Past Tenses.

Future Tenses. Articles with proper names

 

 

 

 

117

 

Відомі британці

Активізація граматики

Upland, navigable, county, borough, iron ore.

Present and Past Simple Passive

 

 

 

 

 

118

 

Як добре ви знаєте Великобританію

Розвиток навичок монологічного мовлення

If I go to.... I will choose... being in—, I’d like to sec... /

Present and Past Sim­ple Passive.

Article with proper names

 

 

 

 

 

119

 

Історичні памятки

Розвиток навичок діалогічноого мовлення

I'd prefer to go... among of all of— sights I'd want to-

Present and Past Sim­ple Passive.

 

 

 

 

 

120

 

Розвиток навичок письма

 

 

 

 

 

 

 

121

 

Загальна характеристика

Активізація ЛО

brassware. blast furnace, steam engine, allotment, cluster

 

 

 

 

 

 

122

 

Розкажи про Великобританію

Активізація говоріння

Назви міст та пам'яток Історії та культури

Articles with proper names

 

 

 

 

 

123

 

Узагальнення знань учнів з теми: «Англомовні країни»

 

 

 

 

 

 

 

124

 

Контроль читання

 

 

 

 

 

 

 

125

 

Контроль аудіювання

 

 

 

 

 

 

 

126

 

Контроль говоріння

 

 

 

 

 

 

 

127

 

Контроль письма

 

 

 

 

 

 

 

128

 

Активізація ЛО

 

 

 

 

 

 

 

129

 

Систематизація вивченого

 

 

 

 

 

 

 

130

 

Узагальнення вивченого

 

 

 

 

 

 

 

131

 

Підсумковий урок за рік

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
До підручника
Англійська мова (9-й рік навчання) 9 клас (Морська Л.І.)
Додано
13 січня 2018
Переглядів
1079
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку