24 березня о 18:00Вебінар: Розвиток критичного мислення та медіаграмотності на уроках англійської мови

Календарно-тематичне планування уроків англійської мови у 5 класі (за підручником Алли Несвіт) 2017-2018 н.р.

Про матеріал

Календарно-тематичне планування уроків англійської мови в 5 класі за підручником ENGLISH 5" автора А. Несвіт (3 год. на тиждень) 2017 – 2018 н.р............................................................................................................

Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування уроків англійської мови в 5 класі  

за підручником ENGLISH 5” автора А. Несвіт  (3 год. на тиждень)  2017 – 2018 н.р.

п/п

Дата

Тема уроку

Очікуваний результат. На кінець уроку учні вмітимуть:

Комунікативна компетентність

Мовний інвентар

Інтегровані змістові лінії

Домашнє     завдання

Окремі нотатки

 

Сприйняття на слух/ зорове сприйняття

Усна/писемна взаємодія/ продукування

Лексика

Граматика

Тема 1. Члени  сім’ї  і мої друзі

Тематика ситуативного спілкування: Я, моя родина, мої друзі, мої родинні зв'язки, професії батьків, мої друзі та їхні уподобання.

Ключові компетентності : сміливість у спілкуванні іноземною мовою; подолання власних мовних бар’єрів; ініціювати усну, писемну, зокрема он-лайн взаємодію іноземною мовою для розв’язання конкретної життєвої проблеми; переконувати, аргументувати, досягати взаєморозуміння/ компромісу у ситуаціях міжкультурного спілкування; висловлювати  іноземною мовою власні почуття, переживання і судження; використовувати українознавчий компонент в усіх видах мовленнєвої діяльності .

 1.                 

 

Члени  сім’ї.

Мої родинні зв’язки.

Розповідає про свою сімю.

Впр. 2 (с.4)

Впр. 1 (с.4)

Впр. 3 (с.5)

Впр. 6 (с.5)

parents, a father, a mother, an aunt, an uncle, cousins

присвійний відмінок

Ann’s family

 

 

 

 

 

 

 

 

Розповідає про розподіл обовязків у родині.

 

 

 

 

 

 

 

Демонструє розуміння цінності праці та працьовитості для досягнення добробуту.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наводить приклади взаємодопомоги членам родини.

 

 

 

 

 

 

Розповідає про доцільне використання кишенькових грошей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Впр. 6 (с.5) написати про свою сімю

Family and friends 3 p.4

 1.                 

 

Моє родинне дерево.

Порівнює сімейні традиції

 

Впр. 5 (с.5)

Впр. 3 (с.5)

 

Впр. 3 (с.5)

(Ann)

Впр. 4 (с.5)

Впр. 5 (с.5) письмово відповісти на запит.

a family tree,  a daughter, a son Впр. 1 (с.4)

Ставити запитання Whats your name?

Намалювати своє родинне дерево, вивчити слова

Family and friends 4 p.102

 1.                 

 

Сімя мого друга за листуванням.

Розповідає про розподіл обов’язків у родині

 

Впр. 6 (с.8)

Впр. 1 (с.6)

 

Впр. 3 (с.7)

Впр. 4 (с.8)

Впр. 2 (с.6)

 

A penfriend, old, tall, noisy. I think so, too. I don’t think so.

Ступені порівняння прикметників

Впр. 7 (с.9)

 

 

 1.                 

 

Мій найкращий друг.

Порівнює безпосереднє спілкування з віртуальним

Впр. 2 (с.9)

Впр. 5 (с.10)

Впр. 1 (с.9)

 

Впр. 3 (с.9)

Впр. 4 (с.10)

 

Ideal, smart, easy-going, kind

Ступені порівняння прикметників

Впр. 6 (с.10)

Написати про свого друга

 

 1.                 

 

Риси характеру моїх друзів.

Диктант .

Аргументує свою точку зору, створює висловлювання з опорою на малюнок, бере інтерв’ю

Впр. 2 (с.11)

Впр. 4 (с.12)

Впр. 6 (с.12)

Впр. 1 (с.10)

 

Впр. 3 (с.11)

Впр. 4 (с.12)

Письмово відповісти

Hard-working, attentive, lively, honest, clever

Повт. Present Simple

Впр. 7 (с.12)

 

Family and friends 3 p.28

 1.                 

 

Уподобання моїх друзів.

Розпитує про професії, описує заняття членів родини за малюнком

Впр. 2 (с.13)

Впр. 5 (с.14)

Впр. 3 (с.13)

 

Впр. 1 (с.12)

Впр. 3 (с.13)

Впр. 4 (с.14)

 

Going in for sports, an interesting hobby, free time

Питальні займенники who, what, which, where, when

Впр. 6 (с.14)

 

Family and friends 3 p.29

 1.                 

 

Професії батьків.

Розпитує про професії, описує заняття членів родини

Впр. 2 (с.15)

Впр. 5, 6.17)

Впр. 1 (с.15)

 

Впр. 2 (с.15)

Впр. 3, 4 (с.16)

Впр. 7 (с.18)

 

A manager, a firefighter, a hairdresser

Present Simple Tense, Present Continuous Tense

Написати про професії своїх близьких.

 

 1.                 

 

Професії батьків.

Запитує та надає інформацію про своїх рідних,

 Розповідає про дідуся, бабусю

 

Впр. 3 (с.19)

 

Впр. 4 (с.20)

Впр. 1 (с.18)

Текст для аудіюв. із тест. запитаннями

Впр. 2 (с.18)

Впр. 5 (с.20)

Словник. диктант

 

A web designer, a driver, a lawyer, a veterinarian

Past Simple Tense

На уроці (розповідь)

Впр. 3 (с.14)

Family and friends 4 p.108

 1.                 

 

Мої бабуся і дідусь.

правильно використо-вує вивчені граматичні структури, бере інтерв’ю

Впр. 1 (с.20)

Впр. 5 (с.22)

Впр. 4 (с.22)

Впр. 2, 3 (с.21)

Впр. 5 (с.24)

Grandparents, a grandmother, a grandfather,

Present Simple Tense

Впр. 6 (с.22)

 

 1.             

 

Захист проектної роботи «Моя родина»

Розповідає та розпитує про членів родини, характеризує, порівнює

Презентувати свою родину

Слухати презентації

 с.26-27

Написати про свою родину

A leaflet, family project, an interview

Present Simple Tense

Впр. 1, 2 (с.23)

Family and friends 4 p.114

 1.             

 

Моя велика родина

Представляє проект, коментує фотографії, розповідає про родину.

Розповідати про свою сімю.

Впр. 2 (с.24)

Впр. 2, 3 (с.24)

Впр. 4 (с.25)

Закріплення ЛО.

≈60 слів

 

Впр. 3 (с.23)

 

Тема 2. Одяг.

 Тематика ситуативного спілкування: види одягу.

Ключові компетентності : сміливість у спілкуванні іноземною мовою; подолання власних мовних бар’єрів; ініціювати усну, писемну, зокрема он-лайн взаємодію іноземною мовою для розв’язання конкретної життєвої проблеми; переконувати, аргументувати, досягати взаєморозуміння/ компромісу у ситуаціях міжкультурного спілкування; висловлювати  іноземною мовою власні почуття, переживання і судження; використовувати українознавчий компонент в усіх видах мовленнєвої діяльності .

 1.             

 

Мій одяг.

 називає предмети одягу, розповідає про улюблені речі,про одяг, який ми  носимо у певних ситуаціях

Впр. 2 (с.28)

Впр. 3 (с.29)

Впр. 1 (с.28)

Впр. 3 (с.29)

Впр. 4 (с.29)

A dress, a shirt, a sweater, a T-shirt

Впр. 1 (с.28)

Повт. множину іменників boots, shoes, trainers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснює вибір одягу залежно від погоди.

Впр. 5, 6 (с.30)

Family and friends 4 p.30

 1.             

 

Одяг та погода.

Пояснює, що подобається і не подобається, чому надає перевагу;

Впр. 4 (с.31)

Впр. 3 (с.31)

Впр. 1 (с.30)

Впр. 2 (с.30)

Впр. 5 (с.31)

Hot weather, cold and snowy outside, rainy, cool, dry

This/these, that/those

Написати про свій улюбл. одяг.

 

 1.             

 

Предмети одягу.

Будує висловлювання з опорою на ключові слова та мовленнєві зразки, виловлює згоду чи незгоду з твердженням

ПНГ Сьогодні я вдягнений..

Повт. кольори

Впр. 2 (с.33)

Впр. 5 (с.31) +  Впр. 1 (с.32)

A hat, trousers, a coat, a jacket

Впр. 1 (с.32)

Alice has goton.

Впр. 5 (с.47)

 

 1.             

 

Шкільна форма.

Пояснює, що подобається і не подобається, чому надає перевагу;

Дискусія за темою уроку

Впр. 3 (с.33)

Впр. 3 (с.33)

Впр. 4 (с.34)

A school uniform, practical, different

Однина та множина іменників

Розробити свою шкільну форму для нашої школи.

Family and friends 4 p.31

 1.             

 

Як ми вдягаємось?

Розповідає про одяг учнів з опорою на мал. та ключові слова, готує міні-проект про шкільну форму

Впр. 4 (с.36)

Впр. 2 (с.35)

Впр. 1 (с.35)

Впр. 5 (с.37)

To pull off your sweater, to lace up, to zip, a button

To Be Going to Do Smth.

Впр. 4 (с.36)

 

 1.             

 

Види одягу.

Уміє попросити пораду щодо одягу у певній ситуації

Впр. 4 (с.38)

ПНА

Текст для аудіюв. із тест. запитаннями

Впр. 3 (с.38)

Впр. 2 (с.38) Який одяг зображено?

At the parties, in the gym, every day

Present Simple

Впр. 5 (с.39)

 

 1.             

 

Одяг моїх друзів.

Пояснює, що подобається і не подобається, чому надає перевагу;

 

Впр. 4 (с.40)

Впр. 1 (с.39)

ПНЧ

Впр. 1 (с.39)

Впр. 5 (с.41)

Stylish, in/out of fashion, trendy, clean, tidy, untidy

Tidy - untidy

Описати свій одяг. Який він? (прикм)

 

 1.             

 

Мій улюблений одяг.

Уміє розпитати та розказати про одяг для певної ситуації

Впр. 2 (с.41)

Впр. 3 (с.42)

Впр. 1 (с.41)

Впр. 6 (с.42)

ПНП

Впр. 6 (с.42)

I love… I like… It matches… That was a good…

Ставити запитання та відповідати

Впр. 4 (с.42)

 

 1.             

 

Який буває одяг?

Тести.

Пояснює, що подобається і не подобається, чому надає перевагу;

 

Впр. 1 (с.43)

Впр. 2 (с.43) Впр. 3 (с.44)

Впр. 3 (с.44)

Впр. 1 (с.45)

Впр. 7 (с.45)

Словник. диктант

Long-short, tight-loose-baggy, plain-fancy, heavy-light

Too long, too short

Впр. 7 (с.45)

 

 1.             

 

«Магічна сукня»

Уміє розпитати та розказати про одяг для певної ситуації,

Впр. 1 (с.47)

Впр. 2 (с.47)

Впр. 2 (с.47)

Впр. 3 (с.49)

Впр. 5 (с.49)

Впр. 6 (с.50)

A wardrobe, magic, whales

Впр. 4 (с.49)

Впр. 3 (с.46)

Впр. 6 (с.50)

 

 1.             

 

Улюблений одяг. Робота над проектом «Мода майбутнього»

Робить коротку, відрепетирувану презентацію на тему, пов’язану з повсякденним життям,

 

p. 50

Дискусія за темою уроку

p. 51

p. 51

Описати одяг майбут.

Fashion of the Future, Girls’ Fashion, Boys’ Fashion ≈70 слів

Повт. видо-часових форм дієслов

Розробити свій дизайн одягу майбутнього, описати його

 

Тема 3.  Харчування 

Тематика ситуативного спілкування: продукти харчування, улюблені страви, страви в Україні та Великій Британії

Ключові компетентності : сміливість у спілкуванні іноземною мовою; подолання власних мовних бар’єрів; ініціювати усну, писемну, зокрема он-лайн взаємодію іноземною мовою для розв’язання конкретної життєвої проблеми; переконувати, аргументувати, досягати взаєморозуміння/ компромісу у ситуаціях міжкультурного спілкування; висловлювати  іноземною мовою власні почуття, переживання і судження; використовувати українознавчий компонент в усіх видах мовленнєвої діяльності .

 1.             

 

Продукти харчування.

Уміє розповідати усно та письмово про улюблену та не улюблену їжу впр 1, 2,7

Впр. 2 (с.52)

Впр. 6 (с.54)

Впр. 1 (с.52)

Впр. 3 (с.53)

Впр. 3, 4 (с.53)

Впр. 7 (с.54)

Rice, fruit, meat, pizza, potatoes

Впр. 1 (с.52)

Countable and Uncountable Nouns

 

 

 

 

 

 

Обговорює   вибір продуктів, корисних

для здоров”я.

 

 

 

 

 

 

 

Розповідає про кошти на продукти харчування.

 

 

 

 

Наводить приклади купівлі продуктів для здорового харчування.

 

 

 

 

Складає перелік покупок.

 

 

Впр. 7 (с.54)

Family and friends 5 p.72

 1.             

 

Мій сніданок, обід, вечеря

Розповідає про їжу за мал., складає  та розігрувати діалоги, розповідає про улюблені фрукти та овочі

Впр2,5,6

Впр. 1 (с.54)

Впр. 3 (с.55)

Впр. 2 (с.55)

Впр. 2 (с.55)

Впр. 4 (с.56)

Breakfast, lunch, dinner

Much / Many / Lots of / A lot of

Впр. 4 (с.56)

 

 1.             

 

Здорове харчування: фрукти та овочі

Уміє розповідати про приготуван-ня їжі

Впр 2,5,6,7

Впр. 5 (с.56)

Впр. 5 (с.56)

Впр. 5 (с.56)

Впр. 6 (с.56)

 

fruit, vegetables, to go shopping

Countable and Uncountable Nouns

Впр. 6 (с.56)

 

 

 1.             

 

Приготування страви

пише меню, замовляє обід у шкільній їдальні.

Впр2,3

Впр. 2 с.57)

ПНГ Моє харчування

Впр. 1 (с.57)

Впр. 1 (с.57)

Впр. 7 (с.56)

 

To wash, to peel, to slice, to grill

Впр. 1 (с.57)

Much / Many / Lots of / A lot of

Як приготувати улюблену страву?

Family and friends 5 p.73

 1.             

 

Приготування страв

презентує свій проект, пише лист про шкільне харчування

впр 4, 5

Впр. 6 (с.59)

Впр. 3 (с.57)

ПНЧ

Впр. 4 (с.58)

Словник. диктант

Sandwiches, birthday, to cook

Some, any, much, many

Впр. 7 (с.59)

 

 1.             

 

Харчування у школі

Розповідає про свої уподобання, смаки, звички харчування, уміє брати інтерв’ю

впр 1,2, 4

Впр. 2 (с.60)

Впр. 1 (с.59)

Впр. 1 (с.59)

Впр. 1 (с.59)

Впр. 5 (с.61)

School Meals, at school, canteen, main courses

Is there…on the menu? Yes, there is. No, there isn’t.

Скласти меню шкільної їдальні.

Family and friends 5 p.75

 1.             

 

У їдальні.

складає розповідь за  малюнком, розповідає про своє харчування впр 4,5,6

Впр. 3 (с.60)

Впр. 3 (с.60)

Впр. 3 (с.60)

Впр. 5 (с.61)

Chicken, peas/ mushroom

Впр. 3 (с.61)

I’d like a…

Заповнити таблицю с. 61

Family and friends 5 p.77

 1.             

 

Види страв

Самостійна робота.

Розповідає прo родинний обід, складає діалог, пише записку

Впр 2,5,6

Впр. 4 (с.63)

Впр. 1 (с.62)

Текст для аудіюв. із тест. запитаннями

Впр. 1, 2 (с.62)

Впр. 3 (с.63)

Впр. 4 (с.63)

Varenyky, holubtsi, Ukrainian borshch

Повт. множину іменників

Написати рецепт улюбл. страви

Впр. 5 (с.64)

 

 1.             

 

Моя улюблена страва

Розпитує та надає інформацію, висловлює прохання, пропозицію

Рецепти улюблених страв (учні)

Впр. 6 (с.64)

Впр. 6 (с.64)

My favourite dish, ingredients, Enjoy your meal!

First… Then… Next… Finally…

Впр. 1, 2 (с.67)

Family and friends 5 p.78

 1.             

 

Прийом їжі.

Активно використовує у мовленні вивчену лексику та граматичні структури

Впр. 4, 5 (с.66)

Впр. 1 (с.65)

Впр. 1, 2 (с.65)

ПНП

Впр. 6 (с.66)

English Meals, packed lunch, chips

Впр. 1 (с.65)

Countable and Uncountable Nouns

Впр.3 (с.67)

 

 1.             

 

Здорове харчування.

Активно використовує у мовленні вивчену лексику та граматичні структури

Впр.5, 6 (с.68)

Впр.3 (с.67)

Впр.3 (с.67)

Впр.7 (с.68)

Закріплення ЛО. ≈60 слів

Повторення граматики 

Впр.1 (с.69)

Family and friends 5 p.79

Тема 4. Відпочинок і дозвілля.

Тематика ситуативного спілкування: види відпочинку та занять, захоплення, вільний час, канікули.

Ключові компетентності : сміливість у спілкуванні іноземною мовою; подолання власних мовних бар’єрів; ініціювати усну, писемну, зокрема он-лайн взаємодію іноземною мовою для розв’язання конкретної життєвої проблеми; переконувати, аргументувати, досягати взаєморозуміння/ компромісу у ситуаціях міжкультурного спілкування; висловлювати  іноземною мовою власні почуття, переживання і судження; використовувати українознавчий компонент в усіх видах мовленнєвої діяльності .

 1.             

 

Захоплення у вільний час.

Повідомляє, розпитує про повсякденну діяльність у позаурочний час впр2,5,6

Впр.2 (с.74)

Впр.5 (с.75)

Впр.1 (с.74)

Впр.3 (с.75)

Впр.3, 4 (с.75)

Впр.6 (с.76)

To listen to music, to watch cartoons, to go for a walk

Питання

Do you…?

Пояснює необхідність прибирання за собою під час відпочинку,. Наводить приклади з власного прикладу з власного досвіду.

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонструє знання та наводить приклади дотримання правил безпеки руху та користування громадським транспортом.

 

 

 

 

 

Розрізняє безпечні та небезпечні ситуації під час активного відпочинку.

Впр.6 (с.76)

Family and friends 3  p.32

 1.             

 

Захоплення у вільний час.

Пропонує приймає або відхиляє пропозицію, складає план на тиждень: структура

Would you like…?

Let’s…

модальні дієслова

впр3, 5,6

ПНГ

“My free time”

Впр.3 (с.76)

Впр.3 (с.76)

Впр.4 (с.76)

Впр.5 (с.77)

To do a project, Monday, Tuesday, Wednesday

On Monday, on Friday

Заповнити таблицю

Впр.5 (с.77)

Family and friends 4 p.64

 1.             

 

Міста відпочинку.

пропонує  приймає або відхиляє пропозицію, пише запрошення

впр 2,3,

Впр.3 (с.79)

Впр.1 (с.78)

Впр.2 (с.78)

Впр.4 (с.79)

A theatre, a cinema, a museum, a zoo

Модальні дієслова

Впр.4, 5, 6 (с.79)

Family and friends 4 p.65

 1.             

 

Програми телебачення

Розпитує розповідає про улюблені телепередачі впр2,6,7

Впр.2 (с.80)

Впр.1 (с.80)

Впр.3, 4 (с.81)

Впр.5 (с.82)

A cartoon, a film, a game show

The Present Perfect Tense

Впр.5 (с.82)

 

 1.             

 

Програми телебачення.

Чи можливо жити без телебачення?

Повідомляє, розпитує про повсякденну діяльність у позаурочний час впр2,5,6

Впр.1 (с.82)

Дискусія

Впр.2 (с.83)

Впр. 2 (с.83)

Впр. 3(с.84)

Впр. 5 (с.84)

On Channel 1, TV Programme,  possible

The Present Perfect Tense

Впр. 7 (с.85)

 

 1.             

 

Моє хобі.

Самостійна робота.

розпитує з метою уточнення інформації, дає відповіді на запитання впр1,3,6,7

Впр.6 (с.87)

Впр.1 (с.85)

Впр.2 (с.86)

Впр.2 (с.86) Впр.3 (с.87)

Впр.7 (с.87)

Playing football, playing computer games

Have / has

Впр.7 (с.87)

Family and friends 4 p.66

 1.             

 

У похід із класом.

Розповідає та розпитує про улюблені заняття

Впр 1,6,7

Впр.2 а) (с.88)

Текст для аудіюв. (тести)

Впр.2 b) (с.88)

Впр.5 (с.89)

Tents, to cook meals, a hiking trip

 

Неправильні дієслова

Впр.1 (с.88)

Впр.6 (с.89)

 

 1.             

 

Канікули.

Описує події, що відбувалися у минулому

 

Впр. 2 (с.90)

Впр.1 (с.90)

Впр. 2 (с.90)

Впр. 1, 2 (с.93)

To visit a city, to travel, to go to the seaside

Видо-часові форми дієслова

Впр. 2 (с.90)

 

 1.             

 

Відпочинок на природі.

Розпитує про канікули,розповідає про події, почуття, пише лист про канікули

впр 2,3,4

Впр. 6, 7 (с.92)

Впр. 3 (с.91)

Впр. 4 (с.91)

Впр. 5 (с.92)

To buy souvenirs,  to go in for sport, to stay at home

Видо-часові форми дієслова

Впр. 5 (с.92)

Family and friends 4 p.68

 1.             

 

Відпочинок за містом

Використовує вивчений граматичний та лексичний матеріал у мовленні

впр 4,5

Впр. 3 (с.95)

Впр. 1 (с.94)

Впр. 2 (с.94)

Впр. 4 (с.95)

To camp out, a camper, to peer out

Повторення граматики

Впр. 5 (с.95)

Family and friends 4 p.70

 

 1.             

 

Контроль аудіювання

Володіє базовим лінгвістичним діапазоном для 5 класу, який дозволяє вправлятися у ситуаціях, хоча зміст висловлення може страждати через паузи для пошуку слів.

 

Тест

 

 

 

 

 

 

 

 1.             

 

Контроль письма

 

 

 

Тест

 

 

 

Family and friends 4 p.71

 1.             

 

Контроль читання

 

 

Тест

 

 

 

 

 

 1.             

 

Контроль говоріння

Тест

 

 

 

 

 

 

 

 1.             

 

Підсумковий урок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематичне планування уроків англійської мови в 5 класі  

за підручником ENGLISH 5” автора А. Несвіт  (3 год. на тиждень)  2017 – 2018 н.р.

п/п

Дата

Тема уроку

Очікуваний результат. На кінець уроку учні вмітимуть:

Комунікативна компетентність

Мовний інвентар

Інтегровані змістові лінії

Домашнє     завдання

Окремі нотатки

 

Сприйняття на слух/ зорове сприйняття

Усна/писемна взаємодія/ продукування

Лексика

Граматика

Тема 5. Природа і погода. “ENGLISH 5” А. Несвіт 10 годин

 1.             

 

Природа і погода

Яка сьогодні погода?

 

Діалогічне мовлення впр.2 с.98, опис малюнків впр.5 с.100

Впр.3 с.99

Листи

 впр.3 с.99

Впр.4 с.100

ЛО с.98, повторення впр.5 с.100

Питальні речення, стверджувальна та заперечна відповідь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розглядає природу як цілісну систему.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робить повідомлення про складні погодні умови.

Вивчити ЛО с.98, написати твір за планом впр.6 с.101, *описати малюнок впр.5 с.100 (за вибором)

Family and friends 2 ,

p.68

 1.             

 

Пори року. Моя улюблена пора року.

 

Впр.4 с.102, робота в парах впр.5 с. 102

“The weather forecast” с.115 (консп1.)

Впр.3 с.101-102

Впр.2 с.101

ЛО впр.2 с.101

Прикметники

Повторити ЛО, впр.впр.3 с.101 (у.), впр.6 с.102 (п.), *опис улюбленої пори року.

Family and friends 2 ,

p.70

 1.             

 

Погода в Англії та Україні.

 

Робота в парах впр.2 с.103, діалог за картою впр.5 с.105

Впр.3 с.103

Впр.3 с.103

Впр.4 с.104, словнико

вий диктант

Закріплення

Ступені порівняння прикметників

Повторити правило с.208-209, впр.3 с.103 (у.), написати повідомлення впр.7 с.105,

 

 1.             

 

Погода в Англії та Україні.

 

Робота в парах впр.2 с.103, діалог за картою впр.5 с.105

Впр.3 с.103

Впр.3 с.103

Впр.4 с.104, словнико

вий диктант

Закріплення

Ступені порівняння прикметників

*усне повідомлення впр.6 с.105.

 

 1.             

 

Погода в різні пори року.

 

Діалог впр.1 с.106, робота в парах впр.3 с.106

Впр.2 с.106

Впр.2 с.106

Написання листа

Закріплення

Неформальний лист

Повторити ЛО, написати листа впр.6 с.107, *впр.5 с.107 (у.)

 

 1.             

 

Якою буде погода?

 

Діалог впр.1 с.107, висловлення згоди/незгоди впр.5 с.109

Впр.2 с.108

Впр.2 с.108

Впр.4 с.109

Повторення

Модальні дієслова would, should, can

Повторити правило с.109, скласти речення впр.6 с.110 (п), *діалог впр.5 с.109. 

Family and friends 2 ,

p.72

 1.             

 

Розваги в різні пори року.

 

Робота в парах впр.2 с.111, моделювання ситуацій впр.5 с.112

Впр.1 с.110

Впр.1 с.110

Впр.3, 4 с.112

Повторення

Майбутній час: will, to be going to

Повторити правило с.111, написати відповідь на лист впр.6 с.113, *опис погоди.

Family and friends 2 ,

p.73

 1.             

 

Природні дива.

Самостійна робота.

 

Робота в парах впр.2 с.114, моделювання ситуації впр.5 с.115

Впр.1 с.113

Впр.3 с.114

Питальні речення

Прикметники  с.113

Повторення

Повторити ЛО, написати листа впр.6 с.115, *діалог впр.5 с.115.

 

 1.             

 

Пори року

 

Розповідь про улюблену пору року

Впр.1 с.115

Впр.4 с.116

Впр.3,4 с. 116, самостійна робота

Закріплення ЛО теми

Повторення, порядок слів у англійському реченні

Підготувати монолог MyFavouriteSeason, впр.5 с.117 (п.), *8 запитань за темою.

 

 1.             

 

Природні дива.

 

Монологічні висловлювання учнів, робота в режимі PClass

Впр.3 с.118

Впр.3 с.118

Впр.4,5 c.119

Словотвір впр.7 с.120

Алфавіт

Впр.7 с.120 (п), *підготувати проект за с.120-121

Family and friends 3 ,

p.68

 

 

Тема 6.  Україна та Великобританія “ENGLISH 5” А. Несвіт 10 годин

 1.             

 

Україна та Великобританія

 

 

Робота в парах впр.4 с.124

Впр.3 с.123

Впр.3 с.123

Впр.5 с.124

Власні назви впр.1 с.122

Правопис власних назв, особливості вживання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонструє розуміння цінності культурного розмаїття та необхідності жити разом у мирі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснює життєво важливу потребу дотримання правил дорожнього руху, поведінки на воді та в інших місцях.

Вивчити ЛО, впр.3 с.123 (у)

Family and friends 3 ,

p.13

 1.             

 

Великобританія

 

Робота в парах впр.4 с.124

Впр.3 с.123

Впр.3 с.123

Впр.5 с.124

Власні назви впр.1 с.122

Правопис власних назв, особливості вживання

*переказувати, впр.6 с.124 (п).

 

 1.             

 

Англія, Шотландія, Уельс

 

Монологічні висловлювання учнів, моделювання ситуації впр.7 с.124

Монологічні висловлювання учнів

Впр.3 с.123

Складання речень в Present Perfect Tense

ЛО с.125

Повторення Present Perfect Tense

Вивчити ЛО с.125, впр.8 с.125 (п), *розповідь про Британію.

Family and friends 6 ,

p.112

 1.             

 

Національні

парки

 

Опис малюнків впр.1 с.127, моделювання ситуації «Розмова за допомогою Skype»

 

Впр.1 с.126

Складання речень впр.3 с.125

Повторення ЛО теми «Відпочинок»

Означений артикль the

Доповнити текст впр.4 с.127, повторити правило с.128, впр.5  с.128 (п), *діалог впр.6 с.128.                                          

Family and friends 3 ,

p.16

 1.             

 

Україна – наша Батьківщина.

 

Моделювання ситуації впр.4 с.130, робота в групах впр.5 с.130

Впр.2 с.129

Впр.2 с.129

Впр.3 с.129

Закріплення

Висловлення наміру, пропозиції

Твір “Lebedyn is the Place Where I Live”, *вивчити твір.

 

 1.             

 

Національні символи України.

 

Робота в парах впр.3 с.132

Впр.2 с.131

Впр.2 с.131

Питання до тексту впр.2 с.131

ЛО с.131

Власні назви

Вивчити ЛО с.131,впр.2 с.131 (переказувати),*повідомлення про символи Британії.

 

 1.             

 

Національні символи Британії.

 

Впр.5 с.132

Текст “British Symbols”, повідомлення учнів

Текст “British Symbols”

Складання речень за темою уроку

ЛО с.131

 

Монолог BritishSymbols, впр.6 с.133, *скласти 8 запитань за темою.

 

 1.             

 

Україна – європейська країна.

Тести.

 

Робота в групах впр.3 с.134

Впр.2 с. 133

Впр.2 с.133

Впр.5 с.134 (складання плану подорожі), словнико-вий диктант

Закріплення

Повторення ступенів порівняння прикметників

Твір впр.7 с.134, *вивчити твір.

 

 1.             

 

День незалежності

 

Робота в групах за впр.5 с.136

 

 

 

Закріплення

Закріплення Present Perfect Tense, неправильні дієслова

Впр.3 с.135 (п)

 

 1.             

 

День Європи

 

Робота в групах за впр.5 с.136

 

Впр.5 с.136

Впр.1,2,4 с.135-136

Закріплення

Закріплення Present Perfect Tense, неправильні дієслова

*написати листа впр.6 с.136.

Family and friends 4 ,

p.72

Тема 7.  Місце, де я живу “ENGLISH 5” А. Несвіт 9 годин

 1.             

 

Місце, де я

живу.

Моє місто.

 

Складання речень за малюнком вп.2 с.140, робота в парах впр.3,6 с.141-142

 

Впр.3 с.141

Впр.4,5 с.141

ЛО с.141

Структура there is/are

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснює взаємозв’язок людини й навколишнього середовища та залежність її від природних ресурсів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наводить приклади участі родини у житті місцевої громади.

 

 

 

 

 

 

 

Написати твір за планом впр.7 с.142, *діалог впр.6 с.142, повторити ЛО.

Family and friends 5 ,

p.11

 1.             

 

Визначні місця України.

 

Робота в парах впр.4с.143, моделювання ситуації впр.6 с.144

Впр.3 с.143

Впр.3 с.143

Впр.5 с.144

ЛО с.143

Структура there is/are

Повторити ЛО, впр.3 с.143 (у), *переказати текст, написати листа впр.7 с.144.

 

 1.             

 

Визначні площі світу.

 

Проект “My Community Centre ”

Впр.1 с.145

Впр.1 с.145

Впр.2 c.146

ЛО с.145

Повторення часових форм дієс.

Впр.6 с.147, *розповідь про рідне місто.

Family and friends 3 ,

p.64,66

 1.             

 

Обласний центр.

 

Робота в парах впр.3 с.148

Впр.2 с.148

Впр.2 с.148

Впр.4 с.148

Повторення

Ступені порівняння прикметників

Письмове повідомлення про наш обласний центр, *вивчити повідом

 

 1.             

 

Парки відпочинку.

 

Робота в парах впр.4 с.151

Повідомлення учнів

Впр.2 с.150

Впр.5 с.151

Закріплення.

Питальні речення

Читати, переказувати впр.2 с.150, впр.7 с.152,  впр.6 с.151.

Family and friends 4 ,

p.21

 1.             

 

Визначні місця твого регіону.

 

Робота в парах впр.5 с.153

 

Впр.2 с.152

Впр.3 с.153

Закріплення

Загальні запитання

Впр.2 с.152 (у), впр.1 с.152 (п), *діалог “Landmarks of My Town”.

Family and friends 3 ,

p.52

 1.             

 

Де живе твій друг?

Самостійна робота.

 

Діалогічне  мовлення

Впр.1 с.154

Впр.1, 5 с.154-155

Впр.4 с.155 самостійна робота

Повторення

Різні типи запитань

Впр.5 с.155 (у), впр.6 с.156 (п),*виготовити буклет MyRegion”.

 

 1.             

 

Активний відпочинок

 

Розігрування діалогу впр.1 с.158

28

Впр.1 с.158

Впр.3, 4 с.159,

Повторення

Повторення часових форм дієслова, порядок слів у англ. Реч.

Написати повідомлення за впр.6 с.160,

 

 1.             

 

Музеї та виставки.

 

Розігрування діалогу впр.1 с.158

28

Впр.1 с.158

Впр.3, 4 с.159,

Повторення

Повторення часових форм дієслова, порядок слів у англ. Реч.

*діалог впр.5 с.160.

Family and friends 4 ,

p.21

 

 

Тема 8.  Місце, де я живу “ENGLISH 5” А. Несвіт 9 годин

 1.             

 

Свята і традиції.

 

 

Робота в парах впр.2 с.166

Впр.3 с.166

Впр.1 с.166

Впр.5 с.168

ЛО с.166

Кількісні та порядкові числівники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порівнює свята й традиції в різних країнах.

Повторити правила с.209, впр.6 с.168 (п),

 

 1.             

 

Національні свята.

 

 

Впр.3 с.166

Впр.1 с.166

Впр.5 с.168

ЛО с.166

Кількісні та порядкові числівники

діалог впр.7 с.168, *повідомлення впр.8 с.168.

 

 1.             

 

Свята в Україні.

 

Робота в парах впр.3 с.170

Впр.1 с.169

Впр.2 c.169

Впр.5 с.171

ЛО впр.1 с.169

Прийменники on, in

Впр.2 с.169 (у), впр.7 с.171 (п), *впр.8 с.171 (написати листа

 

 1.             

 

Свята у Британії.

 

Робота в групах впр.4 с.173

Впр.1 с.172

Впр.1 с.172

Впр.3 с.173

Назви британських свят

Повторення

Впр.1 с.172 (у), впр.6 с.174 (п), *повідомлення “British Holidays”.

Family and friends 5 ,

p.28

 1.             

 

Святкові страви.

 

Моделювання ситуації впр.6 с.176

Повідомлення учнів

Впр.1,2 с.174

Впр.3,5 с.175

Повторення лексики по темі «Їжа»

Повторення часових форм дієслова

Впр.2 с.174 (переказ)

 

 1.             

 

Святкові страви.

 

Моделювання ситуації впр.6 с.176

Повідомлення учнів

Впр.1,2 с.174

Впр.3,5 с.175

Повторення лексики по темі «Їжа»

Повторення часових форм дієслова

впр.8 с.176, *виготовити листівку.

Family and friends 3 ,

p.62

 1.             

 

Українські традиції.

Диктант.

 

Робота в парах впр.1 с.177, опис малюнка впр.4 с.178

Впр.2 с.177

Впр.впр.2 с. 177

Впр.3 с.177

Повторення

Повторення

Розповідь “ChristmasinUkraine”, впр.6 с.178, *пояснити прислів’я впр.5 с.178.

 

 1.             

 

Українські традиції.

 

Монологічне мовлення

 

Впр.1 с.179

Словниковий диктант

Повторення

Повторення вживання прийменників, часи дієслова

Впр.5 с.180 (п),

 

 1.             

 

Звичаї та традиції моєї родини

 

впр.4 с.180

 

 

впр.2,3 с.179

 

Повторення

*діалог “My Favourite Holiday”.

Family and friends 3,p.15-16

 

 

Тема 9.  Шкільне життя.“ENGLISH 5” А. Несвіт 11 годин

 1.             

 

Шкільне життя.

 

 

впр.6 с.186

 

 

 

ЛО с.185

Спеціальні запитання, пит. слова

 

 

Обговорює участь у шкільних екологічних заходах.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонструє розуміння потреби працювати разом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Впорядковує власний робочий з дотриманням здорового способу життя.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторити правило с.185, впр.7 с.186 (п)

 

 1.             

 

На уроці.

 

Робота в парах впр.3 с.184,

Впр.1 с.184

Впр.1 с.184

Впр.5 с.186

ЛО с.184

Спеціальні запитання, пит.слова

*діалог впр.6 с.186.

Family and friends 3 ,

p.102

 1.             

 

Шкільні предмети.

 

Робота в парах впр.3,4 с.188, робота в групах впр.7 с.189

 

Впр.2 с.187

Впр.7 с.189

ЛО впр.1 с.187

Повторення вживання прийменників

Розповідь “My School Subjects”, впр.8 с.189.

 

Family and friends 3 ,

p.104

 1.             

 

Шкільні предмети.

 

Робота в парах впр.4,6 с.191-192

 

Впр.3 с.190

Впр.5 с.191

Повторення

Минулий простий час

Повторити часові форми дієслова. Впр.7 с.192, *розповідь про улюблений предмет.

 

 1.             

 

Мій улюблений предмет.

 

Робота в групах впр.6 с.194

Впр.1,5 с.193

Впр.1,5  с.193

Впр.4 с.193

Повторення

Питальні речення

Написати листа впр.7 с.195

 

 1.             

 

Розклад уроків.

 

Діалогічне мовлення впр.5 с.196

 

Впр.2 с.195

Впр.4 с.196, самостійна робота впр.6 с.199

Повторення ЛО с.197

Повторення часових форм дієслова

*розіграти діалог впр.6 с.194.

Family and friends 2 ,

p.38

Family and friends 3 ,p.92

 1.             

 

Діяльність на уроках.

 

Робота в групах впр.4, 5 с.199

Впр.3,6 с.199

Впр.3 с.199

Впр.5 с.199

ЛО с.198

Повторення

Розіграти діалог впр.6 с.199, впр.8 с.200, *скласти діалог впр.7 с.199.

 

 1.             

 

Чому ми вивчаємо англійську мову? С.робота

 

Монологічне мовлення впр.5 с.201

Впр.4 с.201

Впр.4 с.201

Впр.1,2,3 с.200-201, самостійна робота

Повторення

Повторення часових форм дієслова, займенники

Написати твір за впр.6 с.201, *вивчити твір.

Family and friends 3 ,

p.103

Family and friends 2 p.56

 1.             

 

Мій розпорядок дня

 

Робота в парах впр.1 с.202

 

Впр.2 с.202

Впр.4,5,6 с.203-203

Повторення лексики по темі «Сім’я»

Повторення

Скласти 6 запитань за впр.7 с.204, *оформити проект с.204-205.

Family and friends 3 ,

p.106

 1.             

 

Нові друзі

 

впр.6 с.186

 

 

 

ЛО с.185

Спеціальні запитання, пит. слова

Повторити правило с.185, впр.7 с.186 (п)

 

 1.             

 

Плани на літо

 

Робота в парах впр.3 с.184,

Впр.1 с.184

Впр.1 с.184

Впр.5 с.186

ЛО с.184

Спеціальні запитання, пит.слова

*діалог впр.6 с.186.

Family and friends 3 ,

p.102

 

 

 

 1.             

 

Контроль аудіювання.

 

 

Тест

 

 

 

 

 

Повторити лексику по темі «Визначні місця України та Британії».

Family and friends 3 ,

p.116

 1.             

 

Контроль читання.

 

 

 

Тест

 

 

 

Повторити лексико-граматичний матеріал.

Family and friends 3 ,

p.117

 1.        

 

Контроль письма.

 

 

 

 

Тест

 

 

Підготуватися до контролю говоріння.

Family and friends 3 ,

p.118

 1.        

 

Контроль говоріння.

 

Тест

 

 

 

 

 

Підготувати кросворди, вікторини.

Family and friends 3 ,

p.119

 1.        

 

Підсумковий урок

 

.

 

 

 

 

 

Повторювати лексико-граматичний матеріал

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Лінчук Oленa Євгенівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
9 січня 2018
Переглядів
1024
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку