10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Календарно-тематичне планування уроків англійської мови у ІІ сесестрі. 9 клас. Підручник О.Карпюк

Про матеріал

Календарно-тематичне планування уроків англійської мови у ІІ сесестрі. 9 клас. Підручник О.Карпюк (без змістових ліній)

Перегляд файлу

 

уроку

 

 

Дата/ корекція дати

 

Тема уроку

Мовний інвентар

Комунікативна компетентність

Домашнє

завдання

Лексика

Граматика

Аудіювання

Говоріння

Читання

Письмо

 

 

Розділ ІІІ. (1) Наука і технічний прогрес.

 

33

 

Винахідники з початку світу. Розвиток навичок аудіювання. Робота з текстом.

 

An artist, an architect,

an engineer, an inventor,

a reason, to exist, to

launch

 

 

Впр. 2 c, с.119.

Впр. 3, с. 119.

Впр. 4 a, с.120.

Впр. 7, с. 120

Впр.1,с.118.

Впр. 2 b,

с. 119.

Впр. 9,

с. 123

 

Впр. 7,

 с. 120

 

Впр. 4 c,

с. 120.

Впр. 5,

с. 120

Впр. 6 с.121

*Впр.7d с.122

34

 

Видатні вчені. Розвиток лексичних навичок. Словотвір.

Geology, chemistry,

botany, biology, physics,

an invention, a theory, to

discover, to invent

 

 

Впр. 2,

 с. 124.

Впр.. 3 a,

с. 125.

Впр. 6,

с. 127

 

Впр. 3 b,

с. 125.

 

Впр. 1,

с. 124

Впр. 4,

 с. 126.

Заповнення таблиці

Доповнення речень.

Впр. 5,

с. 126

 

Впр.7 с.127

(дати відповіді на питання)

35

 

Перші винаходи та відкриття. Розвиток навичок читання та граматики. Пасивний стан дієслів.

 

An explorer, exploration,

an observer, observation,

to explore, to observe, to

succeed

 

Present Passive.

Past Passive.

Впр. 4,

с. 131

 

 

Впр. 1 b,

с. 129.

Впр. 3 b,

с. 131.

Впр. 3 c,

с. 131

 

Впр. 1 a,

с. 128

Впр. 3 a,

с. 130

Впр. 5,

с. 132

 

Впр. 2,

с. 130.

Впр. 3 b,

с. 131

Написати твір за темою уроку використо-вуючи впр.5 с.132

36

 

Роль винаходів у нашому житті. Розвиток навичок читання. Робота з текстом.

 

An achievement, cell, humanity,

affordable, awesome,

harmful, remote

 

Passive Voice

 

Впр. 6,

с. 134.

Впр. 8,

с. 136.

Discussion

 

Впр. 7 a, с. 134.

Впр. 7 b, с. 135

 

Доповнення речень

Впр.9 с.136

37

 

Відомі винахідники. Розвиток навичок говоріння. Робота в парах.

 

 

Purpose, riddle, to depend

on, recent

 

Passive Voice

Впр. 3, с. 138

Впр. 1 a,

с. 136.

Впр. 1 b,

с. 137.

Діалоги

 

Впр. 2,

 с. 137.

Впр. 4 a, с. 138

 

Впр. 4 b,

с. 138

Впр.7 с.143

38

 

Поговорімо про майбутнє. Розвиток навичок говоріння. Робота в групах.

Disease, to apply, curious,

overseas, mainly

 

Present Passive

Past Passive

 

Впр. 6 a,

с. 142

Впр. 5 b,

с. 141

Впр. 6 b,

с. 142.

Впр. 8,

с. 143.

Впр. 9 a,

с. 144.

Впр. 9 b,

с. 144

 

Впр. 5 a,

с. 139.

Впр. 10 a,

с. 144

 

Впр. 10 a,

с. 144

Впр.10 а с.144

39

 

Що и любиш писати? Розвиток навичок письма. Написання біографії.

 

 

 

 

Впр. 2 b,

с. 145.

Expressing

opinion

 

Впр. 1,

с. 145

 

Доповнення таблиці.

Написання твору.

Впр. 2 a,

с. 145

Написати твір про одного з українських учених

40

 

Наука і технічний прогрес. Узагальнення вивченого матеріалу. Самостійна робота.

 

 

 

 

 

 

 

Повторити с.118-145

 

Розділ ІІІ. (2) Природа і погода.

 

41

 

Значення природи для тебе. Розвиток навичок читання. Робота з текстом.

Climate change, rubbish,

growing population, endangered

animal and plant

species, pollution, danger,

environment, to pollute,

to protect, to recycle, to

reduce, to reuse, environmental,

to save

 

Present Passive.

Past Passive

 

Discussion.

Впр. 1, с. 146

Впр. 3, с. 147.

Впр. 5, с. 149.

 

Впр.2, с. 146.

Впр. 4, с. 147

 

Написати твір за зразком впр.7 с.150

42

 

У нас немає іншої Землі. Розвиток навичок говоріння. Робота з лексикою.

Global warming, pollution,

the ozone layer,

deforestation, recycling,

electric car, alternative

energy

 

Present Passive.

Past Passive

 

 

Впр. 6, с. 150

Впр. 8, с. 151.

Впр. 9 b,

 с. 152.

Discussion.

Environmental

quiz

 

Впр. 7 b,

 с. 151

Впр. 9 a, с. 151

 

Заповнення таблиці

Написати твір за темою уроку

43

 

Що Ви можете зробити, щоб урятувати Землю? Розвиток навичок аудіювання. Робота з текстом.

 

A container, oxygen, a surface,

survival, coastal,

waste

 

 

Впр. 2 a, b,

с. 153.

Впр. 3 a,

с. 153.

Впр. 6 a, b с.156

 

Впр. 1, с. 152

Впр. 3 b,

 с. 154

 

Впр. 4, с. 154.

Впр. 5, с. 155

 

Заповнення таблиці

Впр.7 а,в с.156

44

 

Що нам слід зробити? Розвиток навичок граматики. Уживання умовних речень І типу.

 

 

 

Уживання умовних речень І типу.

 

Впр. 3, с. 157.

Впр. 4, с. 158.

Discussion

 

Впр. 1, с. 157.

Тексти “Pollution”

та

“Alternative

Energy”

 

Впр. 2,

с. 157

Впр.5 с.158

45

 

Поговорімо про охорону довкілля. Розвиток навичок говоріння. Робота з лексикою.

 

Habitat, to preserve, to

spill, to survive, extinct,

to get rid of, to run out

of, endangered, oxygen

Modal Verbs

 

Впр. 1, с. 159

Впр. 4, с. 162.

Впр. 5 b,

с. 163.

 

Впр. 2 a, с.159.

“Do you know”

box, с. 160.

Впр. 6, с. 164

 

Впр. 2 b, с.160.

Впр. 8, с.165.

Заповнення таблиці

Впр 7, с. 164;

Впр. 9 a, b,

с. 165–166.

46

 

Охорона довкілля в Україні. Розвиток навичок письма.

Picturesque, wildlife,valuable, a predator,a shrinking, to cause, illegal shooting, a lack,

a stork, an inhabitant

Present Passive.

Past Passive.

Modal Verbs

 

discussion

Впр. 1, с. 167

Do you know?”box,

с. 166–167.

Стаття “Environmental

Protection in

Ukraine

Написання плану.

Доповнення речень

Написати лист впр. 2 с.167

47

 

Природа і погода. Узагальнення вивченого матеріалу. Самостійна робота.

 

 

 

 

 

 

Повторити

с. 146-167

 

Розділ ІV. (1) ВБ сьогодні.

 

48

 

На карті ВБ. Розвиток навичок читання. Робота з текстом.

Independent, linked, located,

governed, diverse,

varied, society, the United

Kingdom of Great Britain

and Northern Ireland

 

Prepositions

 

Впр 1,с. 182.

Впр. 2 a,

с. 182.

Впр. 2 d,

с. 183.

Впр. 4,

с. 185.

Впр. 5 a,

 с. 185

 

Впр. 2 b,

с. 182.

Впр. 3, с. 184

 

Заповнення таблиці.

Складання

a mind-map.

Впр. 2 c,

с. 182.

Впр. 4,

с. 185

Впр.5в с.186

49

 

Англія. Розвиток навичок говоріння. Робота в парах.

Sword, shield, traffic,

conveniently, sandwich,

butler, gambling, accents

 

Prepositions.

Articles with proper

names

 

 

Впр. 6, с.186.

Обмін інформацією.

Впр. 8, с. 187

 

Впр. 7, с. 186.

Тексти “Why

do the English

drive on the

left?”,“The Tube –The London Underground”

“How the sandwich

got its name”

“Language”

“How can I find pen

 friends in

Britain?”

 

Впр. 8,

с. 187

(питання)

Скласти 10 запитань для опитування

50

 

Різноманіт-ність традицій. Розвиток навичок аудіювання. Робота з текстом.

Total population, national

symbol, national day, the

UK, the United Kingdom,

Great Britain, Britain

 

 

 

Впр. 2,

с. 188.

Впр. 3 a, b,

с. 189.

Впр. 3 c,

с. 189.

Впр. 3 d,

с. 190.

Впр. 4 a,

с. 190

 

 

Впр. 1,

с. 188.

 

Впр. 4 b,

с. 190

 

Заповнення таблиці.

Впр. 5 b,

с. 191

Впр. 5 а с.191

51

 

Вчора, позавчора і завтра. Розвиток навичок граматики. Уживання часів.

England, Scotland, Wales,

Northern Ireland

 

 

Past Tenses revision.

Future Tenses revision.

Articles with proper

names

 

 

 

 

Explanation.

впр. 1, с. 192.

Defining the

verb tenses

Текст “Sir Isaac

Newton”.

Впр. 5, с. 194.

 

Впр. 2, с.192.

Впр. 3 (речення

1–8), с. 193.

Впр. 4,

 с. 193.

Впр. 6,

с. 194

Впр. 3 (речення 9–15), с. 193; Впр. 7, с. 194.

52

 

Об’єднане Королівство. Розвиток навичок говоріння. Робота з картою.  

Dinosaur Park, the bronze

age, Snowdon, the Welsh

dragon, the underground

tour, Cardiff, coal mine,

bone cave, Big Pit, patron

saint

 

 

 

 

Articles with proper

names

 

Впр. 5 a,

 с. 198

Впр. 1,

с. 194.

Впр. 7, с. 200

 

Впр. 3 a,

с. 196

Впр. 3 b,

с. 197.

Factfile, с. 197

 

Впр. 2,

 с. 195

Складання

a mind-map.

Впр. 5 b,

с. 198

Впр.6а с.199

53

 

Хто найкращий блогер? Розвиток навичок письма. Створення власної сторінки.

Accommodation,  campgrounds,

budget hotels,

laundry, facilities, Lidl

Aldi, Sainsbury’s, money saving, to book Campin-mygarden,

Summertime

Past Tenses.

Future Tenses.

Articles with proper

names

 

 

Впр. 6 b,

с. 200.

Впр. 4,

с. 198.

Впр. 8,

с. 200.

Обмін інформацією

 

Reading the

blog’s information

 

Making notes

Впр.1 с.200

54

 

ВБ сьогодні. Узагальнення вивченого матеріалу. Самостійна робота.

 

 

 

 

 

 

Повторити с.182-200

 

Розділ ІV (2). Міста ВБ та України.

 

55

 

Унікальне місто. Розвиток навичок читання. Робота з текстом.

Belfast, Cardiff, London,

Edinburgh

 

 

Past Tenses.

Future Tenses.

Articles with proper

names

 

“The UK” quiz

 

Впр. 1 b,

 с. 202.

Впр. 2,

с. 204.

Впр. 3 a,

с. 204.

Впр. 3 b,

с. 204

 

Впр. 1 a,

с. 201.

Впр. 2, с. 203.

Quiz reading

Складання списку запитань

Впр. 4 a, b,

с. 205-206

56

 

Навколо Великої Британії. Розвиток навичок говоріння. Робота з текстом.

 

 

Past Tenses.

Future Tenses

 

“Do you know

the British

landmarks?”

quiz.

Впр. 5 b,

с. 205

 

Впр. 5 a,

 с. 205.

Впр. 5 c,

с. 206

 

Впр. 5 c,

с. 206.

Текст “Interesting

facts from

British history”

 

Впр. 5 c,

с. 206

Впр. 7, с. 207.

57

 

Міста ВБ. Розвиток навичок аудіювання. Робота з текстом.

Highlands, Cambridge,

Snowdon, Lake District,

Cheviot Hills, Bath,

Yorkshire Moors, Brighton,

Upland, navigable,

county, borough, iron ore,

brassware, blast furnace,

steam engine, allotment,

cluster

 

Past Tenses.

Future Tenses.

Articles with proper

names

 

Впр. 1 a,

с. 207.

Впр. 2 a,

 с. 207.

Впр 3 a, b,

с. 209

 

Впр. 2 b, c,

с. 208.

Впр. 4, с. 210

 

 

Впр. 1 b,

с. 207

Заповнення таблиці

Впр. 3 c, с. 210; *Впр. 5, с. 210.

58

 

Що було зроблено? Розвиток навичок граматики. Повторення вживання пасивного стану.

 

 

Present and Past Simple

Passive

 

 

Speaking dialogue

game.

Впр. 4 (речення

1–8), с. 212.

Відповіді на питання

 

Читання вебсайту

“Travel to

Ukraine. Useful

information”

 

Впр. 1,

с. 210.

Впр. 2,

с. 211.

Впр. 3,

с. 211–212

Впр. 4

 (речення 9–16),

с. 212–213.

59

 

Розкажи мені про ВБ. Розвиток навичок говоріння. Робота в групах та парах.

 

Назви міст та пам’яток

історії та культури

 

 

 

Present and Past Simple

Passive.

Articles with proper

names

 

 

Asking directions.

Giving directions.

Впр. 3,

 с. 215.

Впр. 4 b,
с. 215

 

 

Впр. 1, с. 213

Впр. 2, с. 214.

Впр. 4 a,с.215.

Впр. 6 a,с.216.

Впр. 5, с. 216

Написання тез

Впр. 6 b, с. 217

60

 

Що б ти хотів відвідати? Розвиток навичок письма. Написання рекламного оголошення

Назви міст та пам’яток

історії та культури

 

 

Articles with common

and proper names

 

Текст

“British

towns”

 

About places of

interest booklet

presentation.

Answering questions

 

Reading

a tourist guide

booklet

Доповнення речень.

Складання туристи-ного буклету

Впр. 1, с. 217.

61

 

Що подивитися у ВБ? Розвиток навичок читання. Робота з текстом.

Назви міст та пам’яток

історії та культури.

If I go to…, I will choose…

being in…, I’d like to see… /I’d prefer to go…among of all of…sights ,I’d want to…

Present and Past Simple

Passive.

Articles with proper

names

 

Впр. 1,

с. 218

Відповіді на питання.

Впр. 4, с. 222

 

Впр. 2 a,

с. 218.

Впр. 3, с. 220

 

Впр. 2 b,

 с. 220

Впр. 5,с. 222

62

 

Визначні місця. Розвиток навичок читання. Робота з текстом.

 

Articles with common

and proper names

 

Впр. 7 b,

с. 224

Впр. 6,

с. 223.

Відповіді на питання.

Впр. 8,

с. 224.

Впр. 9, с. 225

Впр. 6, с. 223.

Текст

“What to

See in the UK”

 

Допов-нення речень.

Впр. 7 a,

с. 224.

Заповнення таблиці

Впр. 10, с. 225.

63

 

Повернімося до України. Розвиток навичок читання. Робота з текстом.

Назви міст та пам’яток

історії та культури.

Odesa,Truska-vets’,Chernyhiv, Kolomyia,

Mukacheve, Zaporizhzhia,

Uman’

 

 

Впр. 1, с. 226.

City or place

description.

Впр. 3 (питання

1–7), с. 232.

Впр. 4,с. 233.

Відповіді на питання.

Діалоги

Впр. 2, с. 226.

Teкст “Odesa”

 

Доповнен-ня речень

Впр. 5, с. 233

64

 

В пошуках інформації. Розвиток навичок говоріння. Робота в парах.

 

Past Tenses.

Future Tenses.

Articles with common

and proper names

 

“Around

Ukraine” quiz

 

Впр. 3 (питання

8–10), с. 232

“In a travel

agencyдіалог.

Відповіді на питання.

Обговорення

 

Впр. 2, с. 230

Reading the

tourist guide

booklet “Tunnel

of Love”

 

Впр 5, с. 233

65

 

Міста Великої Британії та України. Узагальнення вивченого матеріалу. Самостійна робота.

 

 

 

 

 

 

 

Повторити

с. 201-233

66

 

Контроль читання

 

 

 

 

 

 

Повторити тему «Наука і технічний прогрес»

67

 

Контроль аудіювання

 

 

 

 

 

 

Повторити тему «Природа і погода»

 

68

 

Контроль говоріння

 

 

 

 

 

 

Повторити тему «Англомовні країни та Україна»

69

 

Контроль письма

 

 

 

 

 

 

Повторити вивчене протягом семестру

70

 

Плани на майбутнє. Узагальнення вивченого матеріалу. Підсумковий урок.

 

 

 

 

 

 

Повторити вивчене протягом року

 

 

docx
Додано
3 січня 2018
Переглядів
815
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку