18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Календарно-тематичне планування уроків географії 8 клас, з урахуванням посилань на відеоуроки в Ютубі (youtube).

Про матеріал
В календарному плануванні з географії 8 класу до уроків за програмою подані посилання на відеоуроки в ютубі із зазначенням авторів уроків. Планування допоможе вчителям швидко знайти потрібний відеоурок та використати його для створення учбових завдань в Google Classroom
Перегляд файлу

Календарне планування географія 8 клас 2020

Тема за прпограмою

Назва та втор відеоуроку

Посилання на відео

 ДЗ

 

Урок 1 Об'єкти вивчення і методи досліджень фізичної та суспільної географії Украї­ни. Джерела географічної інформації

 Урок № 1 Вступ. Об’єкти вивчення і методи досліджень фізичної та суспільної географії України. Джерела географічної інформації
Richelieu Lyceum  

https://www.youtube.com/watch?v=qzv47JNQJZU&list=PLuKEIL5ZUv-UHiMSsge7C8jApffY4645u&index=1

 

Урок 2 Тема "Географічні відомості про територію України

Урок №2 Географічні відомості про територію України в минулому. Дослідження Геродота, Г.Боплана, С.Рудницького. Сучасні географічні дослідження Richelieu Lyceum  

https://www.youtube.com/watch?v=onLUlcuGNx8&list=PLuKEIL5ZUv-UHiMSsge7C8jApffY4645u&index=2

 

 

Дослідження території України в античні часи.

За прогамою
Майя Романова

https://youtu.be/emGc52T2Jpk

 

                           РОЗДІЛ І. ГЕОГРАФІЧНА КАРТА ТА РОБОТА 3 НЕЮ

Тема 1. Географічна карта

Урок3 Географічна карта. Картографічні про­екції

Урок № 3 Зображення України в картографічних творах. Елементи карти. Масштаб

Richelieu Lyceum  

https://www.youtube.com/watch?v=syvIEbkZna4&list=PLuKEIL5ZUv-UHiMSsge7C8jApffY4645u&index=3

 

Урок4 Класифікація карт. Способи зображен­ня географічних об'єктів та явищ на картах

Урок № 4. Картографічні проекції та види спотворень на географічних картах. Способи зображення географічних об`єктів та явищ на картах. Класифікація карт
Richelieu Lyceum  

https://www.youtube.com/watch?v=VFERbMzZIKg&list=PLuKEIL5ZUv-UHiMSsge7C8jApffY4645u&index=4

 

Урок 5 Зображення України в картографічних творах.
Види картографічних зобра­жень

Урок №5 Навчальні карти й атласи. Національний атлас України, електронні карти. Картографічні інтернет-джерела. Геоінформаційні та сучасні навігаційні системи

Richelieu Lyceum  

https://www.youtube.com/watch?v=nFQKMDAqQr4&list=PLuKEIL5ZUv-UHiMSsge7C8jApffY4645u&index=5

 

Тема 2. Топографічні карти

Урок 6 Топографічні карти

Урок №6 Топографічні карти

https://www.youtube.com/watch?v=UdJjaSMY8X8&list=PLuKEIL5ZUv-UHiMSsge7C8jApffY4645u &index=6

 

Урок 7 Практична робота 1. Визначення на­прямків, відстаней, площ, географічних і прямокутних координат, висот точок за топографічною картою

Урок №7 Читання та практичне використання топографічних карт Практична робота 1. Визначення напрямків, відстаней, площ, географічних і прямокутних координат, висот точок за топографічною картою Richelieu Lyceum  

https://youtu.be/_ZzRuKAlVd0?list=PLuKEIL5ZUv-UHiMSsge7C8jApffY4645u

 

Урок 8  Практична робота 1. Визначення за картою (закінч)

Урок №8 Плани міст, схеми руху транспорту

 

 

                             РОЗДІЛ II. ГЕОГРАФІЧНИЙ ПРОСТІР УКРАЇНИ

Тема 1. Україна на політичній карті Європи і світу

Урок 9 Політична карта світу. Державний лад: форми правління та адміністративно-територіальний устрій країн

Урок №9 Україна на політичній карті Європи і світу Політична карта світу, її елементи та процес формування. Державний лад: форми правління та адміністративно-територіальний устрій країн. Державний лад в Україні

Richelieu Lyceum  

https://youtu.be/i6D8C2geFqg?list=PLuKEIL5ZUv-UHiMSsge7C8jApffY4645u

 

Урок 10 ФГП Державна територія Укра­їни, державні кордони, розміри території, крайні точки. Практична робота Позначення на контурній карті кордонів сусідніх держав, край­ніх точок, географічних центрів

Урок №10. Географічне положення Геополітика. Державна територія України. Державні кордони, розміри території, крайні точки, географічні центри України та Європи

Richelieu Lyceum  

https://www.youtube.com/watch?v=erOAbta3F74&list=PLuKEIL5ZUv-UHiMSsge7C8jApffY4645u&index=10

 

 

Практична робота 2. Позначення на контурній карті кордонів сусідніх держав, край­ніх точок, географічних центрів Украї­ни та Європи.

Майя Романова

https://youtu.be/nug4PMHNqU8

 

Тема 2. Формування території України

Урок № 11 Формування території України. Територіальні зміни меж України з ХХ ст. Особливості сучасного адміністративно-територіального устрою, його проблеми та шляхи

Урок №11 Формування території України. Територіальні зміни меж України з ХХ ст. Особливості сучасного адміністративно-територіального устрою Richelieu Lyceum  

https://youtu.be/Qfd7-oLattc

 

Тема 3. Україна на карті годинних поясів

Урок12   Україна на карті годинних поясів

Урок №12 Україна на карті годинних поясів. Міжнародна система відліку часу. Годинні пояси. Місцевий час. Поясний час. Літній час.
Richelieu Lyceum  

https://youtu.be/cQt3semYCOY

 

 

Розташування території. України стосовно годинних поясів

 За пограмою з географії

Повністю урок дивись на нашому сайті http://novashkola.ua/8-klas/geografiy...

 

Урок 13 Практична робота 3. Аналіз карти го­динних поясів світу.

 

Урок №13 Час в Україні. Практична робота 3. Аналіз карти годинних поясів світу. Розв’язування задач на визначення часу

Richelieu Lyceum  

https://youtu.be/SJlHyRAeEh8

 

Урок 14 Загальні риси рельєфу України. Прак­тична робота 4. Встановлення за карта­ми зв'язків між тектонічними структурами, рельєфом, геологічною бу­довою межах України.

Урок №14 Рельєф, тектонічна та геологічна будова, мінеральні ресурси. Форми земної поверхні. Простягання низовин, височин, гір, річкових долин. Карта «Фізична поверхня»
Richelieu Lyceum  

https://youtu.be/pp3pqiAPRLI

 

Урок 15 Тектонічна будова України.

Практична робота 4. (продовження)

Урок 10 Тектонічна будова України
Людмила Кирович

https://youtu.be/8RBxrwo-t_4

 

  Урок 16 Геологічна будова України. Практичпа робота 4. 

Урок №15 Геологічна історія Землі. Геологічне літочислення. Геологічні ери. Карта «Тектонічна будова». Основні тектонічні структури
Richelieu Lyceum  

https://youtu.be/pMdXnbJFrfU

 

Урок 17 Особливості природних умов території України у різні геологічні ери

 

Геологічна історія Землі

Географія Черкащини

 

https://www.youtube.com/watch?v=8qpt6BUawXA&list=PLZhczpM_DpF-32AIhG8hD9CXb9dxFlzTN&index=2

 

 

Геологічна історія Землі

Географія Черкащини

 

https://www.youtube.com/watch?v=8qpt6BUawXA&list=PLZhczpM_DpF-32AIhG8hD9CXb9dxFlzTN&index=2

 

Урок 18 Формування рельєфу. Внутрішні та зо­внішні рельєфоутворюючі чинники і процесс

Урок №17 Формування рельєфу. Внутрішні та зовнішні рельєфотвірні чинники і процеси. Типи рельєфу за походженням. Рельєф і діяльність людини

 Richelieu Lyceum 

https://youtu.be/dYzNOdpLVWs

 

 

Форми земної поверхні

Географія Черкащини

 

https://www.youtube.com/watch?v=CPQZu8428mU&list=PLZhczpM_DpF-32AIhG8hD9CXb9dxFlzTN&index=3

 

Урок 19 Корисні копалини України. Паливні ко­рисні копалини. Практична робота 4. 

Урок №18 Корисні копалини України, їх класифікація за використанням, географія, закономірності поширення. Паливні корисні копалини. Richelieu Lyceum  

 

https://youtu.be/Y3BzqFEZRUw

 

6 Урок 20 Рудні та нерудні корисні копалини України.
 

Урок №19 Рудні та нерудні корисні копалини: басейни, райони залягання та видобутку

Richelieu Lyceum  

https://youtu.be/QMMmiON0o9g

 

 

Корисні копалини

Географія Черкащини

 

https://www.youtube.com/watch?v=yGWAHpEnjZY&list=PLZhczpM_DpF-32AIhG8hD9CXb9d xFlzTN&index=4

 

Тема 2. Клімат і кліматичні ресурси

Уурок 21.Основні кліматотвірні чинники, їх вплив на клімат України

Урок №21 Клімат і кліматичні ресурси. Кліматотвірні чинники: сонячна енергія, циркуляція атмосфери, підстильна поверхня, їх взаємодія.

Richelieu Lyceum  

https://youtu.be/qwoCq-lStVg

 

Урок 22 Клімат України. Відображення його по­казників на кліматичній карті

Урок №22 Властивості повітряних мас, що впливають на територію України. Атмосферні фронти, циклони та антициклони

Richelieu Lyceum  

https://youtu.be/iZhx-bGqmq8

 

Урорк 23 Практична робота 5. Визначення воло­гості повітря за заданими показниками.

 Практична робота 6. Встановлення осо­бливост. клімату різних регіонів України за аналізом карт та кліматич­них діаграм

Урок №23 Кліматичні показники: температура, вологість повітря, опади, коефіцієнт зволоження та їх розподіл в Україні. Річний та сезонний хід кліматичних показників. Кліматична карта Richelieu Lyceum  

https://youtu.be/QKZapTRaZ_c

 

Урок24  Сезонні погодні умови. Несприятливі погодно-кліматичні явища

Урок №25 Сезонні погодні умови та явища. Несприятливі погодно-кліматичні явища. Прогноз погоди за даними синоптичної карти, народними прикметами.

Richelieu Lyceum  

https://youtu.be/hLlVWY8hpk4

 

Урок 25 Прогноз погоди. Кліматичні ресурси

 

 

 

 

Тема 3. Води суходолу і водні ресурси

 Урок 26
Склад вод суходолу. оверхневі води. Річки

Відео: Внутрішні води України. Будова річки.
Майя Романова

https://youtu.be/u4mk7_VMIDQ

 

 

Урок №26 Води суходолу і водні ресурси. Склад вод суходолу. Поверхневі води. Річки. Будова річкової долини. Основні річкові басейни та системи
Richelieu Lyceum  

https://youtu.be/gzCoCSlasDQ

 

Урок 27 Основні річкові басейни та системи.

Практична робота 7. Позначення на контурній карті назв

Ріки України. Річка Тетерів
Телеканал ФАУНА

https://youtu.be/Qq3yxKJdQ9I

 

 

Урок №27 Вплив рельєфу на річки. Характер течії. Падіння, похил річки. Вплив клімату на формування річкової системи. Живлення і режим річок, густота річкової мережі.
Richelieu Lyceum  

https://youtu.be/vdF4p1ayItA

 

  Урок 28 Озера, їхні типи, особливості водного режиму. 

Практична робота 7. (продовжен­ня)

Озера та лимани України

Майя Романова

 

https://youtu.be/0lJENEmDmwI

 

 

Урок 28  Озера, їх типи, особливості водного режиму. Болота, їх типи і поширення, причини заболочення
Richelieu Lyceum  

https://www.youtube.com/watch?v=0aJl3jGseOw&t=38s

 

  Урок 29  Болота, водосховища та канали.

Прак­тична робота 7 (закінчення)

Болота України

 Майя Романова

https://youtu.be/sEmlqeeYt0M

 

 

Урок №29 Водосховища та канали. Підземні води. Основні артезіанські басейни. Водні ресурси України,
Richelieu Lyceum  

https://youtu.be/EYkICa-5k10

 

Урок 30 Підземні води. Водні ресурси України

Урок 20 Мінеральні води України

 Richelieu Lyceum  

https://youtu.be/XjNWmVx7y_g

 

Тема 4. Ґрунти та ґрунтові ресурси

Урок 31 Умови ґрунтоутворення, структура ґрунту

Урок №31 Умови ґрунтоутворення, структура ґрунту, ґрунтові горизонти, родючість

https://youtu.be/eUQVkexuwzM

 

 

Чинники грунтоутворення Властивості грунтів

Майя Романова

https://youtu.be/F-gK6z-kNiQ

 

Урок 32 Практична робота 8. Порівняльний аналіз  типів ґрунтів України

Урок №32. Основні типи ґрунтів, закономірності їх поширення. Дослідження В.Докучаєва. Карта

Richelieu Lyceum  

https://www.youtube.com/watch?v=3uwnoYhyYQQ

 

 

Карта грунтів Дерново підзолисті грунти Бурі лісоів Сірі лісові

Майя Романова

https://youtu.be/7iEcnLvO4BE

 

 

Чорноземи Каштанові Коричневі Лучні та болотні Солончаки, солонці та солоді   Майя Романова

https://youtu.be/kwBYxhhDWro

 

ІІ семестр

Тема 5. Рослинність

Урок 33 Закономірності поширення рослинного покриву в Україні. Рослинні угрупован­ня.  Рослинні ресурси, їх охорона та відтворення

Інформація відсутня

 

 

Тема 6. Тваринний світ України

Урок 34 Різноманітність тваринного світу.  Тваринні ресурси
Укра­їни, заходи з їх відтворення й охорони

Інформація відсутня

 

 

Урок 35 Ландшафт як просторово-цілісна систе­ма

Інформація відсутня

 

 

Урок 36  Районування природних лапдшафтів, їх відображення на картах. Дослідження К. Геренчука

Інформація відсутня

 

 

Урок 37  Природні зони України. Зона мішаних і широколистяних лісів

Урок №38 Природні зони України: мішаних лісів, широколистих лісів
Richelieu Lyceum  

https://www.youtube.com/watch?v=JljSYs7cWjg&list=PLuKEIL5ZUv-UHiMSsge7C8jApffY4645u&index=11

 

Урок 38 Лісостепова зона України

Урок №39 Лісостепова природна зона
Richelieu Lyceum  

https://www.youtube.com/watch?v=MVkRYtYROK0&list=PLuKEIL5ZUv-UHiMSsge7C8jApffY4645u&index=12

 

Урок 39 Зона степів України

Урок №40 Степова зона Україна
Richelieu Lyceum  

https://www.youtube.com/watch?v=GV-ukODqdck&list=PLuKEIL5ZUv-UHiMSsge7C8jApffY4645u&index=13

 

Урок 40 Практична робота 9. Складання порів­няльної характеристики природних зон України (за вибором)

 

 

 

Урок 41Українські Карпати. Географічне поло­ження та головні риси природи

Урок №41 Гірські ландшафти Українських Карпат
Richelieu Lyceum  

https://www.youtube.com/watch?v=bM82eQ3m8qc&list=PLuKEIL5ZUv- UHiMSsge7C8jApffY4645u&index=14   

 

Урок 42 Гірські ландшафти Карпат. Охорона природи

 

 

 

Урок 43 Кримські гори

Урок №42 Гірські ландшафти Кримських гір, особливості їх зміни з висотою, використання та охорона
Richelieu Lyceum  

https://www.youtube.com/watch?v=WBMgkTURPeE&list=PLuKEIL5ZUv-UHiMSsge7C8jApffY4645u&index=15 и

 

Урок 44 Чорне море

Урок №43 Природні умови і ресурси Чорного моря, проблеми його раціонального використання
Richelieu  Lyceum  

https://www.youtube.com/watch?v=GD9-3R27aO8&list=PLuKEIL5ZUv-UHiMSsge7C8jApffY4645u&index=16

 

Урок 45 Азовське море

Урок №44 Природні умови і ресурси Азовського моря, проблеми його раціонального використання
Richelieu  Lyceum  

https://www.youtube.com/watch?v=PQGuKK2bo-Y&list=PLuKEIL5ZUv-UHiMSsge7C8jApffY4645u&index=17

 

Тема 8. Природокористування

Урок 46 Використання природно-ресурсного по­тенціалу України

Урок №45 Використання природно-ресурсного потенціалу України. Основні види забруднень довкілля в Україні. Вплив екологічної ситуації на життєдіяльність населення
Richelieu Lyceum  

https://www.youtube.com/watch?v=pawRCPz_SlY&list=PLuKEIL5ZUv-UHiMSsge7C8jApffY4645u&index=18

 

Урок 47 Природно-заповідний фонд України.

Прак­тична робота 10. Позначення на кон­турній карті об'єктів природно-заповідного фонду України

Урок №46 Природно-заповідний фонд України Richelieu Lyceum  

https://www.youtube.com/watch?v=kPYALfGmZCM&list=PLuKEIL5ZUv-UHiMSsge7C8jApffY4645u&index=19

 

Урок 48 Основні заходи щодо раціонального ви­користання природних ресурсів та охо­рони довкілля. Природокористування в умовах сталого розвитку

Інформація відсутня

 

 

                           РОЗДІЛ IV. НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ТА СВІТУ

    Тема 1. Демографічні процеси та статево-віковий склад

 населення  світу та України

 Урок 49 Кількість населення у світі та Україні.

Практична робота 11. Обчислення по­казників природного та механічного ру­ху населення в різних регіонах України

Урок №47 Кількість населення в світі та Україні. Чинники, що впливають на кількість населення: природний рух, міграції. Міграційна політика держав.
Richelieu Lyceum  

 

https://www.youtube.com/watch?v=CPH6-iwi9u0&list=PLuKEIL5ZUv-UHiMSsge7C8jApffY4645u&index=20

 

Урок 50Статево-віковий склад населення світу й України. Тривалість життя населен­ня.

Практична робота 12. Аналіз стате­во-вікових пірамід України та окремих країн світу

Урок №48 Статево-віковий склад населення світу й України. Тривалість життя населення. Механічний рух населення: причини і види міграцій, основні напрямки міграційних потоків у світі та Україні. Українська діаспор

https://www.youtube.com/watch?v=rbpCDLjSZPA&list=PLuKEIL5ZUv-UHiMSsge7C8jApffY4645u&index=21

 

Урок 51Механічний рух населення: причини і види міграцій, основні напрямки мі­граційних потоків у світі та Україні.

Практична робота 11. Обчислення показників природного та механічного руху населення в різних регіонах України (закінчення)

Урок №49 Зміна кількості населення в світі та Україні. Регіональні відмінності демографічних процесів. Дослідження П.Чубинського. Демографічна політика Richelieu Lyceum  

https://www.youtube.com/watch?v=NPSBXrlFhDI&list=PLuKEIL5ZUv-UHiMSsge7C8jApffY4645u&index=22

 

Тема 2. Розселення

Урок 52Густота населення. Територіальні від­мінності густоти населення у світі й Україні

Урок №50 Густота населення. Територіальні відмінності густоти населення в світі й Україні
Richelieu Lyceum  

https://www.youtube.com/watch?v=opLAGtJP3jA&list=PLuKEIL5ZUv-UHiMSsge7C8jApffY4645u&index=23

 

Урок 53Міські і сільські населені пункти. Ур­банізація, причини, що її зумовлюють

Урок №51 Міські населені пункти. Критерії їх розмежування в Україні та країнах світу. Класифікація міст за
Richelieu Lyceum  

https://www.youtube.com/watch?v=TNAA_pWT3AQ&list=PLuKEIL5ZUv-UHiMSsge7C8jApffY4645u&index=24

 

 

Урок №53 Сільські населенні пункти в Україні та країнах світу. Сільське населення Richelieu Lyceum  

https://www.youtube.com/watch?v=g-M5z57Mz0U&list=PLAudWlDN7z2ngS9co4me5XCFEbnxCs1Aa&index=46

 

Урок 54Міське й сільське населення України

Урок №52 Урбанізація, причини, що її зумовлюють. Міські агломерації. Мегаполіси. Світові міста. Відмінності в рівнях і темпах урбанізаці
ї Richelieu Lyceum  

https://www.youtube.com/watch?v=Ow6scLtBpgg&list=PLuKEIL5ZUv-UHiMSsge7C8jApffY4645u&index=25

 

Тема 3. Етнічний склад населення

Урок 55Етноси. Найпоширеніші мовні сім'ї

 

 

 

Урок 56Національний склад населення Украї­ни: особливості та регіональні відмін­ності.

Урок 55.Національний склад населення України: особливості та регіональні відмінності. Національні меншини та етнічні групи, основні райони їх розселення Richelieu Lyceum  

https://www.youtube.com/watch?v=du4mTcgGoJg&list=PLAudWlDN7z2ngS9co4me5XCFEbnxCs1Aa&index=47

 

Тема 4. Релігійний склад населення

Урок 57Релігія як явище культури. Світові ре­лігії. Регіональні відмінності релігій­них вірувань в Україні

Урок №56 Релігійний склад населення Світу та України Richelieu Lyceum  

https://www.youtube.com/watch?v=aNb-56Q9dpo&list=PLAudWlDN7z2ngS9co4me5XCFEbnxCs1Aa&index=48

 

Тема 5. Зайнятість населення у світі й Україні

Урок 58Трудові ресурси. Кількість і якість тру­дових ресурсів

Урок №57 Трудові ресурси. Кількість і якість трудових ресурсів. Економічно активне населення
Richelieu Lyceum  

https://www.youtube.com/watch?v=JIBkFwmSnzc&list=PLAudWlDN7z2ngS9co4me5XCFEbnxCs1Aa&index=49

 

Урок 59Економічно активне населення. Зайня­тість населення. Проблеми зайнятості населення

Урок №58 Зайнятість населення. Проблеми зайнятості населення
Richelieu Lyceum  

https://www.youtube.com/watch?v=N97SPtmQLD8&list=PLAudWlDN7z2ngS9co4me5XCFEbnxCs1Aa&index=50

 

                РОЗДІЛ V. ПРИРОДА ТА НАСЕЛЕННЯ СВОГО                  АДМІНІСТРАТИВНОГО РЕГІОНУ

   Тема 1. Географічне положення, адміністративно-територіальний

 Устрій. Історія формування і розвитку

Урок 60Географічне положення, адміністратив­но-територіальний устрій, історія фор­мування і розвитку

Інформація відсутня

 

 

Тема 2. Природа регіону. Особливості природних умов
і ресурсів. Об'єкти природно-заповідного фонду

Урок 61  Особливості природних умов і ресурсів

Інформація відсутня

 

 

Урок 62Природокористування. Об'єкти природ­но-заповідного фонду

Інформація відсутня

 

 

    Тема 3. Населення регіону. Кількість та структура населення.

 Особливості зайнятості населення

Урок 63Кількість та структура населення

Інформація відсутня

 

 

Урок 64Етнічний склад. Особливості зайнятості населення

Інформація відсутня

 

 

Урок 65 Ознайомлення з об'єктами природи своєї місцевості (екскурсія)

 

 

 

Урок 66 Узагальнююче повторення

 

 

 

Урок 67 Узагальнююче повторення

 

 

 

Урок 68 Узагальнююче повторення

 

 

 

Урок 69 Узагальнююче повторення

 

 

 

Урок 70 Узагальнююче повторення

 

 

 


 

docx
Пов’язані теми
Географія, 8 клас, Планування
Додано
22 грудня 2020
Переглядів
1188
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку